GROHE Eurosmart Cosmopolitan 32 879 Application

Kategooria
Segistid
Tüüp
Application
22
EST
Kasutusala
Võib kasutada
ühendatuna survestatud soojussalvestitega
termiliselt reguleeritud läbivooluboileritega
hüdrauliliselt reguleeritud läbivooluboileritega.
Ei ole võimalik kasutada koos survevaba boileriga!
Tehnilised andmed
•Veesurve:
- min. 0,5 baari
- soovituslik 1–5 baari
Maksimaalne töösurve: 10 baari
Testimissurve: 16 baari
Kui segisti staatiline surve on üle 5 baari, tuleb paigaldada
survealandaja.
Vältige suuri surveerinevusi külma- ja kuumaveeühenduse
vahel!
Läbivool 3-baarise veesurve korral: ca 27 l/min
Temperatuur:
sooja vee sissevool: maksimaalselt 80 °C
Soovituslik temperatuur energiasäästuks: 60 °C
Kasutaja kaitseks kuumaveepõletuste eest võib segistile
paigaldada temperatuuri piiraja (vt Tagavaraosad voldiku II lk,
tellimisnr. 46 308).
Veeühendused: kuum vesi – vasakul
külm vesi – paremal
Märkus
Segisti 32 880 puhul tohib kasutada ainult ühte väljalaset.
Korpuse teine väljalaskeava tuleb kaasasoleva korgiga
sulgeda (kork tihendada).
3-suunalise ümberlüliti kasutamisel saab seda segistit pea- ja
käsiduši komplektiga kombineerida.
Tähtis!
Ühegi peitsegisti puhul ei tohi väljalaskesse
(seguveetorusse) sulgeventiile lisaks paigaldada.
Paigaldamine
Seina ettevalmistamine
Tehke augud kangsegisti ja avad veetoru jaoks.
Rihtige kangsegisti paigaldusšablooni abil ja paigaldage
see seinale, vt voldiku I lk, joonised [1] kuni [3].
Lubatud tolerantsid leiate mõõtejoonistelt.
Nool paigaldusšabloonil peab osutama üles.
Rihtimiseks asetage vesilood paigaldusšablooni (A)
nukkidele, vt joonist [1].
Segisti lihtsamaks seina külge kinnitamiseks on selle
korpusel kinnitusaugud.
Valmis seinapind (B) peab jääma paigaldusšablooni
vahemikku (X), vt joonist [2].
Külmaveeühendus peab olema paremal,
kuumaveeühendus vasakul.
Torude ühendamine
Segisti 32 880 kergelt sissekeeratud kork (C) tuleb
tihendada vabaksjäävasse väljalaskeavasse (üleval või all),
vt joonist [3].
Avage külma ja kuuma vee juurdevool ja veenduge,
et ühenduskohad ei leki!
Peske torustik läbi.
Krohvige ja plaatige sein lõpuni.
Ärge eemaldage paigaldusšablooni enne segisti lõplikku
paigaldamist.
Lõplik paigaldamine
Eemaldage paigaldusšabloon.
Märkus
Segisti seinapealse osa 32 879 paigaldamisel tuleb kõigepealt
monteerida ümberlülitus (D), vt voldiku I lk, joonis [4].
1. Keerake välja kinnituskruvi (E).
2. Paigaldage ümberlülitus (D) ja kruvige see 17mm
mutrivõtme abil kinni.
Voolumäära piiraja
Käesolev segisti on varustatud voolumäära piirajaga. See
võimaldab vee läbivooluhulka vastavalt vajadusele sujuvalt
piirata. Tehase eelseadistus on suurim võimalik läbivool.
Voolumäära piirajat ei ole soovitatav kasutada
ühendatuna survestatud läbivooluboileriga.
Aktiveerimiseks vt joonist [5].
Paigaldage rosett ja kang, vt jooniseid [6] ja [7].
Kui rosetti ei saa lükata keraamilise sisu kattel piisavalt
kaugele, siis tuleb paigaldada lisapikendus (vt Tagavaraosad
voldikus lk II, tellimisnr. 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).
Eriti ebatasaste pindade korral (sügavad vuugid, struktuursed
katteplaadid) tuleb roseti ümbrus täiendavalt silikooniga
tihendada.
Kontrollige segisti tööd, vt voldiku III lk, joonis [8].
Automaatse ümberlülituse (D) töö, vt joonist [9].
Kangi tõstmisel avaneb vee juurdevool.
Vannisegisti puhul voolab vesi üldjuhul kõigepealt alumisse
väljalaskesse (nt vanni).
Ümberlülituse (D) allavajutamisel sulgub vee vannivool ning
vesi suundub dušivoolikusse.
Segisti sulgemine lülitab ümberlülituse automaatselt välja,
nii et segisti uuel avamisel voolab vesi alati kõigepealt
alumisse väljalaskesse (näiteks vanni).
Tehniline hooldus
Kõik osi tuleb kontrollida, puhastada, vajadusel asendada ja
määrida spetsiaalse segistimäärdega.
Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool!
I. Keraamilise sisu (F) vahetus, vt voldiku III lk, joonised [10]
kuni [12].
Pidage kinni toimingute järjekorrast!
Segisti kokkumonteerimisel tuleb jälgida, et keraamilise sisu
tihendid asetseksid vastavates korpuse süvendites.
Paigaldage kruvid (G) ja kruvige need vaheldumisi ühtlaselt
keerates kinni.
II. Ümberlülitus (D), vt voldiku III lk, joonised [10] kuni [12].
Tagavaraosad, vt voldiku II lk (* = Lisatarvikud).
Hooldamine
Segisti hooldusjuhised on toodud kaasasolevas
hooldusjuhendis.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32

GROHE Eurosmart Cosmopolitan 32 879 Application

Kategooria
Segistid
Tüüp
Application