Waeco ASC 5500 G RPA 2020 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

AirCon Service Center
ASC
5500 G RPA 2020
Ilmastointihuoltolaite
Käyttöohje
WaecoASC5500GRPA_OPM_4445103109_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 1 Freitag, 30. Oktober 2020 6:19 18
© 2020 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by
copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may
be protected by design, patent or be patent pending. The trademarks mentioned in this manual
belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.
WaecoASC5500GRPA_OPM_4445103109_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 2 Freitag, 30. Oktober 2020 6:19 18
FI
3
ASC 5500G RPA 2020
Lue kaikki tämän tuotteen käyttöohjeissa annetut ohjeet, määräykset ja varoitukset ja noudata niitä. Näin varmistat, että tuotteen asennus, käyttö ja huolto sujuu
aina oikein.
Käyttämällä tuotetta vahvistat lukeneesi tämän tiedotteen, kaikki ohjeet, määräykset ja varoitukset huolellisesti ja että ymmärrät ja hyväksyt tässä annetut ehdot.
Sitoudut käyttämään tuotetta ainoastaan sen käyttötarkoitukseen ja ilmoitetuissa käyttökohteissa ja noudattaen tässä tuotteen käyttöohjeessa annettuja ohjeita,
määräyksiä ja varoituksia samoin kuin voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.
Tässä annettujen ohjeiden ja varoitusten lukematta ja noudattamatta jättäminen voi johtaa omaan tai muiden loukkaantumiseen, tuotteen vaurioitumiseen tai
muiden, ympärillä olevien esineiden vaurioitumiseen.
Dometic ei ole vastuussa menetyksistä, vaurioista tai loukkaantumisista, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti seurausta siitä, että tuote on asennettu tai sitä on käytetty
tai huollettu tuotteen käyttöohjeissa annettujen ohjeiden ja varoitusten vastaisesti.
Tähän tuotteen käyttöohjeeseen, ohjeisiin, määräyksiin ja varoituksiin sekä oheisdokumentteihin voidaan tehdä muutoksia ja niitä voidaan päivittää. Katso
ajantasaiset tuotetiedot osoitteesta documents.dometic.com, dometic.com.
Sisällysluettelo
1 Tästä käyttöohjeesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.1 Hotline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Tämän käyttöohjeen symbolien selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 Turvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2.1 Yleisiä turvallisuusohjeita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3 Turvallisuus kylmäaineen käsittelyssä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4 Yrityksen toimenpiteet laitetta käytettäessä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.5 Varoitusohjeet AirCon Service Centerissä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.6 Turvalaitteistot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3 Toimituskokonaisuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
4 Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
5 Määräysten mukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
6AirCon Service Centerin yleiskuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
6.1 Etupuoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.2 Taustapuoli ja sivunäkymä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7 Ensimmäinen käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
7.1 Sisäisen tiiviystarkastuksen kulku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.2 Pystytys ja käynnistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.3 Stand-by-valikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7.4 Kielen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7.5 Kirjasinlajin asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7.6 Summerin äänenvoimakkuuden säätäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7.7 Yrityksen tietojen syöttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7.8 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7.9 Esiasetusarvojen muutokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7.10 Öljyjen ja UV-lisäaineiden säiliöiden käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7.11 Säiliön koon syöttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7.12 Kylmäaineen analysointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7.13 Analyysiyksikön verifiointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7.14 Sisäisen kylmäainesäiliön täyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
WaecoASC5500GRPA_OPM_4445103109_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 3 Freitag, 30. Oktober 2020 6:19 18
FI
ASC 5500G RPA 2020
4
8 Käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
8.1 Poiskytkentä korjauksen, hätätilanteen ja virhetoimintojen
yhteydessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
8.2 Pikakäynnistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
8.3 Käyttäjäkoodit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
8.4 Henkilökohtaisen tietokannan luominen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
8.5 Kylmäainekulutuksen tallentaminen USB-tikulle . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
8.6 Kylmäainekulutuksen näyttäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
8.7 Erilliset valinnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
8.8 Kokohuuhtelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
9 Huoltotyöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
9.1 Tiiviystarkastus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
9.2 Öljyvaa'an nollauksen tarkastus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
9.3 Kuivaajan suodattimen vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
9.4 Suodattimen huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
9.5 Paineanturin kalibrointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
9.6 Tyhjiöpumpun öljyn vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
9.7 Laskurilukemat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
9.8 Täyttömäärän korjaus pidemmillä huoltoletkuilla . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
9.9 Ohjelmistöpäivitys USB:n kautta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
9.10 Tulostinpaperin vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
9.11 Jäteöljysäiliön vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
10 Puhdistus ja hoito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
11 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
11.1 Talteenotettujen nesteiden hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
11.2 Pakkausmateriaalin hävittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
11.3 Vanhan laitteen hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
12 Mitä teen, jos?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
13 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
WaecoASC5500GRPA_OPM_4445103109_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 4 Freitag, 30. Oktober 2020 6:19 18
FI
5
ASC 5500G RPA 2020 Tästä käyttöohjeesta
1 Tästä käyttöohjeesta
Tässä käyttöohjeessa kuvataan ilmastointihuoltolaite
(AirCon Service Center) ASC 5500 G RPA 2020.
Tämä käyttöohje on tarkoitettu henkilöille, jotka tekevät ajoneuvojen
ilmastointilaitteiden huoltoja, ja joilla on vastaavat pätevyydet ja tiedot
näiden suhteen.
Tässä käyttöohjeessa on kaikki vaadittavat ohjeet ilmastointihuoltolait-
teen turvallista ja tehokasta käyttöä varten. Lue tämä käyttöohje huolelli-
sesti läpi ennen kuin otat laitteen käyttöön ensimmäistä kertaa.
Noudata lisäksi viimeisten turvatietolehtien tietoja. Ne ovat osoitteessa
dometic.com/sds
Säilytä tämä käyttöohje AirCon Service Centerin mukana, niin saat tarvit-
semasi tiedot aina nopeasti.
1.1 Hotline
Jos tarvitset lisää tietoa AirCon Service Centeristä, etkä löydä niitä tästä
käyttöohjeesta, ota yhteyttä kautta:
Hotline (puh: +49 (0) 25 72 / 8 79-1 91)
WaecoASC5500GRPA_OPM_4445103109_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 5 Freitag, 30. Oktober 2020 6:19 18
FI
Tästä käyttöohjeesta ASC 5500G RPA 2020
6
1.2 Tämän käyttöohjeen symbolien selitykset
!
!
A
I
Ainoastaan asiantunteva henkilökunta saa käyttää tätä laitetta.
VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaaran
tai vakavan loukkaantumisen.
HUOMIO!
Turvallisuusohje: Noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumi-
seen.
HUOMAUTUS!
Noudattamatta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata
tuotteen toimintaa.
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
Muotoilu Merkitys Esimerkki
Liha-
vointi
Laitteesta löytyvät nimitykset Paina ENTER.
”Liha-
vointi”
Näyttöilmoitukset ”Pikakäynnistys”
Teksti
Teksti
Luettelo ilman tiettyä järjestystä
Turvapaineensäädin
Ylipaineventtiilit
1. Teksti
2. Teksti
3. Teksti
Menettelyvaiheet, jotka tulee
suorittaa tässä esitetyssä järjes
-
tyksessä
1. Liitä laite.
2. Käynnistä laite.
3. Paina valintapainiketta.
Teksti
Toimintavaiheen seuraus
Laite on käyttövalmis.
Teksti (1) Osanumerot, jotka liittyvät yleis-
kuvaukseen (sivulla 14 ja
sivulla 16)
Syötä käyttönäppäimistöllä (8)
haluamasi tiedot.
Teksti (A) Osien nimitykset, jotka viittaavat
työvaiheissa esitettyihin kuviin
Irrota vasemman puolen suoda-
tinpatruunat (E).
WaecoASC5500GRPA_OPM_4445103109_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 6 Freitag, 30. Oktober 2020 6:19 18
FI
7
ASC 5500G RPA 2020 Turvallisuus
2 Turvallisuus
Valmistaja ei ota mitään vastuuta seuraavista syistä johtuvista vaurioista:
asennus- tai liitäntävirheet
laitteeseen mekaanisen vaikutuksen ja ylijännitteiden takia syntyneet
vauriot,
tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen ja
muiden aineiden käyttö.
kouluttamattoman henkilökunnan huoltolaitteeseen tekemät
korjaukset
2.1 Yleisiä turvallisuusohjeita
!
VAROITUS!
Noudata kansallisia työturvallisuusmääräyksiä.
Noudata tämän käyttöohjeen turvallisuusohjeita.
AirCon Service Centeriä saa käyttää yksinomaan sellainen
henkilökunta, jolla on sopiva tekninen koulutus ja joka tuntee
AirCon Service Centerin sekä jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden ja
kylmäaineiden vaikutustavan ja perusperiaatteet.
AirCon Service Centerin saa korjata vain Dometicin valtuuttama
henkilöstö.
Käytä tätä laitetta vain mainittuun käyttötarkoitukseen.
!
HUOMIO!
Älä tee AirCon Service Centeriin muutoksia.
Ajoneuvon ilmastointilaitteen huoltoa ei saa tehdä moottorin ollessa
käyttölämmin.
Ajoneuvon ilmastointilaitteen huoltamista varten siihen liittyvien
osien tai sen ympärillä olevien osien lämpötilan täytyy olla alle
405 °C.
Sallittujen lämpötilarajojen ylittämisestä johtuva rakenneosien
halkeaminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran
Ylipaineen välttämiseksi AirCon Service Centeriä saa kuljettaa
ainoastaan ilman kylmäainetta.
AirCon Service Centeriä ei saa varastoida ulkona.
Säilytä huoltoletkut letkutaskussa, kun AirCon Service Center ei ole
käytössä.
WaecoASC5500GRPA_OPM_4445103109_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 7 Freitag, 30. Oktober 2020 6:19 18
FI
Turvallisuus ASC 5500G RPA 2020
8
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
!
VAROITUS!
Älä käytä AirCon Service Centeriä räjähdysvaarallisessa ympäris-
tössä (esim. tilassa, jossa ladataan akkuja, tai maalaustiloissa), katso
käyttöturvallisuusmääräyksiä BGR 157/TRG 250, 280, 316.
Älä täytä paineilmaa AirCon Service Centerin kylmäainejohtimiin tai
ajoneuvon ilmastointilaitteeseen. Paineilman ja kylmäaineen sekoitus
voi olla syttyvää tai räjähtävää.
Ilmastointihuoltolaitteen suunnittelematon tai tahaton käynnis-
täminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran
Ennen huoltotöitä kytke AirCon Service Center pois päältä ja irrota
verkkojohto verkkovirrasta. Irrota pistoke pistorasiasta tai
AirCon Service Centeristä.
Kylmät tai kuumat rakenneosat aiheuttavat
loukkaantumisvaaran
Käytä suojakäsineitä.
!
HUOMIO!
Älä ota AirCon Service Centeriä käyttöön, jos se on vaurioitunut.
Tarkasta aina ennen AirCon Service Centerin käyttöönottoa tai ennen
aineiden lisäämistä, ovatko laite ja kaikki huoltoletkut vahingoittumat-
tomia ja onko kaikki venttiilit suljettu.
Vedä huoltoletkut siten, ettei niihin voi kukaan kompastua.
Kallistuva tai kaatuva kuorma aiheuttaa tapaturmavaaran
Kahvaa ei saa käyttää laitteen nostamiseen. Kuljeta
AirCon Service Centeriä ainoastaan työntämällä sitä rullilla.
Aseta laite aina tasaiselle alustalle ja lukitse sen etupyörät.
AirCon Service Centeriin saa lisätä aineita ainoastaan hyväksytyistä
kylmäainepulloista, joissa on varoventtiili.
Käytä AirCon Service Centerin päälle ja pois kytkemiseen aina pää-
kytkintä. Älä jätä laitetta vaille valvontaa niin pitkään kuin se on päällä.
Vuotavat nesteet aiheuttavat tapaturmavaaran
Jos lattialle on vuotanut nesteitä, voi niihin liukastua ja loukata
itsensä.
Pyyhi valuneet tai tippuvat nesteet välittömästi tai käytä sopivia
sidonta-aineita.
Hävitä nämä ympäristöystävällisesti.
A
HUOMAUTUS!
Älä käytä laitetta voimakkaan kosteuden vallitessa.
Laitetta ei saa käyttää ulkona sateella.
Älä käytä laitetta lämpölähteiden (esim. lämmittimet) lähellä tai suo-
rassa auringonpaisteessa.
WaecoASC5500GRPA_OPM_4445103109_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 8 Freitag, 30. Oktober 2020 6:19 18
FI
9
ASC 5500G RPA 2020 Turvallisuus
Käytä ainoastaan kylmäainetta R-1234yf. Jos kylmäainetta sekoite-
taan muiden kylmäaineiden kanssa, voi se johtaa
AirCon Service Centerin tai ajoneuvon ilmastointilaitteen vaurioihin.
Varmista aina ennen AirCon Service Centerin sammuttamista, että
valittu ohjelma on loppunut ja kaikki venttiilit on suljettu. Muutoin kyl-
mäainetta pääsee ulos.
Jos muutat valikkojen arvoja, vertaa niitä aina ajoneuvon tietoihin.
Pysäytettäessä käytä eturenkaiden jarruvipua, ettei
AirCon Service Center pääse rullaamaan pois.
2.3 Turvallisuus kylmäaineen käsittelyssä
!
VAROITUS!
Ajoneuvon ilmastointilaitteen huoltoa ei saa tehdä moottorin ollessa
käyttölämmin.
Ajoneuvon ilmastointilaitteen huoltamista varten siihen liittyvien
osien tai sen ympärillä olevien osien lämpötilan täytyy olla alle
405 °C.
!
HUOMIO!
Käytä henkilökohtaista suojavarustusta (suojalasit ja suojakäsineet)
ja vältä suoraa kosketusta kylmäaineen kanssa. Suora kosketus kyl-
mäaineeseen vie vartalosta lämpöä, jolloin kyseiseen kohtaan voi
tulla paleltuma.
Älä hengitä kylmäaineen höyryjä. Kylmäaineen höyryt ovat myrkyttö-
miä, mutta ne vievät hengitykseen tarvittavaa happea.
Käytä laitetta vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.
Kylmäainetta ei saa käyttää matalalla sijaitsevien tilojen alueella
(esim. asennusmontut, valumakuilut). Kylmäaine on happea ras-
kaampaa ja se syrjäyttää siksi hengitykseen tarvittavan hapen. Tuu-
lettamattomissa asennusmontuissa tapahtuvissa töissä voi ilmetä
hapenpuutetta.
A
HUOMAUTUS!
Huolehdi siitä, että käytön, kylmäaineen täytön tai tyhjennyksen
aikana sekä korjaus- ja huoltotöiden aikana kylmäainetta ei vuoda
ulos ja pääse ympäristöön.
Näin suojaat ympäristöä.
Sen avulla vältetään myös se, että kylmäaineiden esiintyminen
AirCon
Service Centerin ympäristössä haittaa ajoneuvon tai laitteen
vuotojen löytämistä tai tekee tämän mahdottomaksi.
Ryhdy varotoimiin, jotta vuotava kylmäaine ei voi päästä viemäriin.
WaecoASC5500GRPA_OPM_4445103109_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 9 Freitag, 30. Oktober 2020 6:19 18
FI
Turvallisuus ASC 5500G RPA 2020
10
I
OHJE
Katso erityistietoja kylmäaineesta R-1234yf ja turvallisuustoimenpi-
teistä sekä henkilöiden ja esineiden suojaamisesta ja paloturvallisuu-
desta kylmäainevalmistajan turvatietolehtisistä.
2.4 Yrityksen toimenpiteet laitetta käytettäessä
Omistajan tulee luoda TRG 402:n mukaisesti käyttöohjeet kaikille täyttö-
laitteistoille (AirCon Service Center). Työntekijät täytyy opastaa laitteen
käyttöön tämän käyttöohjeen mukaisesti.
Omistajan täytyy huolehtia siitä, että työntekijät saavat vähintään kerran
vuodessa opastusta, joka käsittää seuraavat seikat:
erityiset painekaasujen käsittelyyn liittyvät vaarat
painekaasujen käsittelyä koskevat turvamääräykset
painekaasujen käsittelyyn liittyvät terveydelliset toimenpiteet
Laitteen käyttö ja laitetta koskevien huoltotöiden suorittaminen
Laitteen omistajan täytyy huolehtia siitä, että huolto- ja korjaustöihin sekä
tiiviystarkastuksiin asetetulla henkilökunnalla on kylmäaineiden ja täyttö-
laitteistojen käsittelyä koskeva sertifiointi.
Sertifiointi sekä voimassa olevien määräysten ja normien tuntemus voi-
daan hankkia koulutuksessa, esim. käsityökamarilta, teollisuus- ja kaup-
pakamarilta tai muulta tunnustetulta koulutuslaitokselta.
Käyttäjän on huolehdittava siitä, että kaikki huoltoletkut vedetään siten,
etteivät ne voi vaurioitua laitetta käytettäessä.
WaecoASC5500GRPA_OPM_4445103109_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 10 Freitag, 30. Oktober 2020 6:19 18
FI
11
ASC 5500G RPA 2020 Turvallisuus
2.5 Varoitusohjeet AirCon Service Centerissä
Huomio!
Ota käyttöohje huomioon!
Liitä laite vain pistorasiaan, jossa on 230 V/50 Hz vaihtovirta!
Suojaa laite sateelta!
Käytä kylmäaineen käsittelyssä aina suojakäsineitä!
Käytä kylmäaineen käsittelyssä aina suojalaseja!
Koulutettu henkilökunta!
2.6 Turvalaitteistot
Turvapaineensäädin: Sammuttaa kompressorin, kun normaali käyttö-
paine ylittyy.
Ylipaineventtiilit: Lisäturvalaitteisto johtimien tai säiliöiden repeytymi-
sen estämiseksi, jos ylipaine nousee turvapaineensäätimestä huoli-
matta.
Tuuletin ja tuuletinvalvonta: Varmista, että laitetta tuuletetaan koko
ajan.
WaecoASC5500GRPA_OPM_4445103109_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 11 Freitag, 30. Oktober 2020 6:19 18
FI
Toimituskokonaisuus ASC 5500G RPA 2020
12
3 Toimituskokonaisuus
AirCon Service Center ja mukana toimitetut lisävarusteet tarkastettiin
huolellisesti ennen lähetystä.
AirCon Service Centerin tiviys on tarkastettu ennen toimitusta.
Tarkasta toimituksen jälkeen, että kaikki mainitut osat ovat mukana ja
että niissä ei ole vahinkoja.
Ilmoita puuttuvista tai vahingoittuneista osista välittömästi kuljetuksesta
vastaavalle yritykselle.
A
Nimitys
Adapteri 500 ml uudelle öljylle ja UV-kontrastiainepullolle
Suljettava patentoitu jäteöljysäiliö
Testipullo ammattiöljypurkki (Daphne Hermetic -öljy), 100 ml
UV-kontrastiainepullo, 100 ml
Adapteri kylmäainepulloille (suuri liitäntä)
Laitteen suojakansi
Suojalasit/suojakäsineet
Käyttöohje
HUOMAUTUS!
Turvallista käyttöä ja kalibrointia varten tarvitset kylmäainetta R-1234yf
(ei sisälly toimituskokonaisuuteen).
Nykyään saatavissa on kylmäainepulloja, joissa on erilaiset liitäntäkier-
teet ja adapterit; nämä eivät sisälly toimituskokonaisuuteen.
WaecoASC5500GRPA_OPM_4445103109_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 12 Freitag, 30. Oktober 2020 6:19 18
FI
13
ASC 5500G RPA 2020 Lisävarusteet
4 Lisävarusteet
Saatavissa lisävarusteena (ei sisälly toimituskokonaisuuteen):
5 Määräysten mukainen käyttö
AirCon Service Center ASC 5500 G RPA 2020 (tuotenro: 9103301896)
on tarkoitettu ajoneuvojen ilmastointilaitteiden huoltoon. Laite soveltuu
kaupalliseen käyttöön.
AirCon Service Centeriä saa käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on vastaa-
vat tiedot ja taidot ajoneuvoilmastoinnin huollosta.
AirCon Service Centerillä saa huoltaa ainoastaan ajoneuvoilmastointeja,
joissa käytetään kylmäainetta R-1234yf.
AirCon Service Center sopii ainoastaan sallituille käyttöaineille.
Tuote soveltuu ainoastaan näissä ohjeissa ilmoitettuun käyttötarkoituk-
seen ja käyttökohteeseen. Kaikki muu, käyttötarkoituksesta poikkeava
käyttö on kielletty! Dometic ei ole vastuussa menetyksistä, vaurioista tai
loukkaantumisista, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti seurausta siitä, että
tuotetta on käytetty käyttötarkoituksen vastaisesti.
Nimitys Tuotenro
Jäteöljysäiliö, 500 ml 4440600131
Varasuodatin suodatinkoodilla huoltoa varten 4445900221
Laitteen suojakansi 4445900081
Varapaperirulla tulostimeen (lämpöpaperi) (VPE 4) 4445900088
Suojalasit 8885400066
Suojakäsineet 8885400065
Tyhjiöpumppuöljy, 1000 ml 8887200018
WaecoASC5500GRPA_OPM_4445103109_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 13 Freitag, 30. Oktober 2020 6:19 18
FI
AirCon Service Centerin yleiskuvaus ASC 5500G RPA 2020
14
6AirCon Service Centerin yleiskuvaus
6.1 Etupuoli
1 Matalapainemittari
2 Tilavalaisin punainen ”täyttö”
3 Tilavalaisin sininen ”tyhjennys”
4 Tilavalaisin keltainen ”ECO syvätyhjennys”
5 Tilavalaisin vihreä ”talteenotto”
6 Korkeapainemittari
7 Näyttö
8 Käyttönäppäimistö
9 Kaasuanalyysiyksikkö
10 Etukate
16
15
543
6
12
9
8
7
2
19
14
13
11
18
17
1
10
WaecoASC5500GRPA_OPM_4445103109_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 14 Freitag, 30. Oktober 2020 6:19 18
FI
15
ASC 5500G RPA 2020 AirCon Service Centerin yleiskuvaus
11 Tyhjiöpumpun tuuletin
12 Lukittavat etupyörät
13 Huoltoletku alipaineliitännälle (sininen)
14 Huoltoletku ylipaineliitännälle (punainen)
15 Huoltokytkin ylipaineliitännälle (punainen)
16 Huoltokytkin alipaineliitännälle (sininen)
17 Tulostin
18 USB-liitäntä
19 Näyttöyksikkö
WaecoASC5500GRPA_OPM_4445103109_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 15 Freitag, 30. Oktober 2020 6:19 18
FI
AirCon Service Centerin yleiskuvaus ASC 5500G RPA 2020
16
6.2 Taustapuoli ja sivunäkymä
20 Uuden öljyn purkki (100 ml)
21 Säiliö UV-lisäaineelle (ei sisälly toimituskokonaisuuteen)
22 Patentoitu jäteöljysäiliö
23 Kateluukku
24 Pääkytkin
25 Tuuletin
25
24
21
20
23
22
WaecoASC5500GRPA_OPM_4445103109_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 16 Freitag, 30. Oktober 2020 6:19 18
FI
17
ASC 5500G RPA 2020 Ensimmäinen käyttöönotto
7 Ensimmäinen käyttöönotto
7.1 Sisäisen tiiviystarkastuksen kulku
Sisäinen laitepainetarkastus tapahtuu automaattisesti joka päivä.
Ensimmäiseksi testataan, onko huoltoletkut kiinnitetty ilmastointilait-
teeseen tai ovatko huoltoliittimet mahdollisesti asentamatta.
Jos letkuissa on yhä painetta, laite ilmoittaa virheestä. Jos huoltolet-
kut ovat täynnä, suoritetaan kylmämaineanalyysi ja kylmäaine kierrä-
tetään myöhemmin ”Analyysi ok” tilassa. Tämän jälkeen seuraa
tyhjiötarkastus. Tällöin laitteen useita osia tyhjiöidään. Onnistuneen
tyhjiötestin jälkeen laitteen osiin syötetään kylmäainetta
nyt seuraa
6-minuuttinen painetesti, jossa kaikki asiaan kuuluvat magneettivent
-
tiilit jäävät auki paineen laskun välitöntä havaitsemista varten. Onnis-
tuneen tapahtuman jälkeen kylmäaine imetään pois ja laite on
käytettävissä huoltotöihin.
7.2 Pystytys ja käynnistys
1. Siirrä AirCon Service Center työpisteeseen ja kiinnitä etupyörät (12).
I
2. Liitä AirCon Service Center sähköverkkoon.
3. Käynnistä asettamalla pääkytkin (24) asentoon I.
Käynnistysviive kestää 35 sekuntia ja kotelo tuuletetaan. Näyttö (7)
näyttää sen jälkeen ohjelmistoversion numeron muutaman sekunnin
ajan.
”SW”: ohjelmistoversio
”DB”: tietokanta
”SN”: sarjanumero
”LF”: Kielitiedosto
Sitten näytetään seuraava ilmoitus:
OHJE
Laitteen tulee olla käytön aikana vaakasuoralla, tasaisella pinnalla, niin
mittaukset voidaan suorittaa oikein.
Dometic Germany GmbH
ASC5500G SW AF5k0123
RPA DB unyf2001
SN660033 LF 12340060
Sisäisen säiliön
paine
Odota
WaecoASC5500GRPA_OPM_4445103109_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 17 Freitag, 30. Oktober 2020 6:19 18
FI
Ensimmäinen käyttöönotto ASC 5500G RPA 2020
18
Lopuksi seuraa AirCon Service Centerin ohjelmistotesti.
Sitten seuraa tiiviystarkastus.
Käynnistysmenettelyn lopuksi AirCon Service Center näyttää
standby-valikon:
I
7.3 Stand-by-valikko
Stand-by-valikko kertoo tämänhetkisen varastomäärän sekä
AirCon
Service Centerin aika-asetukset.
Näytössä näkyvät:
Kylmäaineen varastomäärä
Uuden öljyn varastomäärä
UV-lisäaineen varastomäärä
Kellonaika
Päivämäärä
Ohjelmatesti
Odota
Tightness test
Odota
Kylmäaine g. XXXX
Uusi öljy ml XXX
UV-lisäaine ml XXX
11:56:35 10/03/20
OHJE
Jätä ensimmäisessä käyttöönotossa ilmenevät virhekoodit huomiotta
(katso sivulla 66) ja ohita ne ENTERillä.
WaecoASC5500GRPA_OPM_4445103109_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 18 Freitag, 30. Oktober 2020 6:19 18
FI
19
ASC 5500G RPA 2020 Ensimmäinen käyttöönotto
7.4 Kielen valinta
1. Paina nuolinäppäimiä tai päästäksesi perusvalikkoon.
2. Valitse perusvalikossa nuolinäppäimillä tai ”Muut valikot”:
3. Vahvista painamalla ENTER.
4. Valitse nuolinäppäimellä ”Huolto”.
5. Vahvista painamalla ENTER.
6. Anna salasana ”5264”.
7. Valitse haluamasi kieli nuolinäppäimillä tai .
8. Vahvista painamalla ENTER.
9. Paina STOP. Valittu kieli on aktivoitu ja näkyvissä on stand-by-
valikko.
Pikakäynnistys
Erilliset valinnat
Muut valikot
ENTER-OK
WaecoASC5500GRPA_OPM_4445103109_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 19 Freitag, 30. Oktober 2020 6:19 18
FI
Ensimmäinen käyttöönotto ASC 5500G RPA 2020
20
7.5 Kirjasinlajin asettaminen
1. Paina nuolinäppäimiä tai päästäksesi perusvalikkoon.
2. Valitse perusvalikossa nuolinäppäimillä tai ”Muut valikot”:
3. Vahvista painamalla ENTER.
4. Valitse nuolinäppäimellä ”Huolto”.
5. Vahvista painamalla ENTER.
6. Anna salasana ”3667”.
7. Valitse haluamasi kirjasinlaji nuolinäppäimellä tai :
Unifont
Mingliu
8. Vahvista painamalla ENTER.
9. Paina STOP. Valittu kieli on aktivoitu ja näkyvissä on stand-by-
valikko.
Pikakäynnistys
Erilliset valinnat
Muut valikot
ENTER-OK
PAR FONT
Mingliu
Unifont
ENTER-OK
WaecoASC5500GRPA_OPM_4445103109_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 20 Freitag, 30. Oktober 2020 6:19 18
1 / 1

Waeco ASC 5500 G RPA 2020 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka