Behringer 1002 Omaniku manuaal

Bränd
Behringer
Mudel
1002
Tüüp
Omaniku manuaal
Käytohje
1202/1002/802/502
Premium 12/10/8/5-Input 2-Bus Mixer
with XENYX Mic Preamps and British EQs
2 XENYX 1202/1002/802/502 Käytohje
Kiittää te
Onnittelut! BEHRINGER-laitteen XENYX 1202/1002/802/502 hankinnalla olette
saaneet mikseripöydän, jokasenkompakteista mitoista huolimatta on erittäin
monipuolinen ja sillä on erinomaiset audio-ominaisuudet.
XENYX-sarja on todellinen virstanpylväs mikseriteknologian kehityksessä.
Uusien ominaisuuksiensa, kutenvalinnaisella keinojännitteellä varustetut
XENYX-mikrofonivahvistimet, symmetriset Line-tulot ja erittäin tehokas
efektiosio, ansiostaXENYX-sarjan mikserit sopivat täydellisesti niin live- kuin
studiokäyttöönkin. Modernimpien kytkentätekniikoiden ansiosta jokainen
XENYX-mikseri saavuttaa uskomattoman täyteläisen, analogisen soinnin.
Näissähuippuluokan miksereissä yhdistyvät analogisen ja digitaalisen tekniikan
edut uusimpaan digitaalitekniikkaan.
Varustus tulojen ja lähtöjen kanssa sisältää mikrofonituloja
(+48V-phantomsyötöllä), Line-tulot, efektilaitteiden liitäntämahdollisuudet,
liitännät 2-raita-master-koneelle (esim. DAT-rekorder) ja yksi monitori-
järjestelmä (monitorikovaääninen pääteasteen kanssa)(ottamatta 502).
Sisällysluettelo
Kiittää te .......................................................................... 2
Tärkeitä turvallisuusohjeita .......................................... 3
Juridinen Peruutus .........................................................3
1. Johdanto ..................................................................... 4
1.1 Yleiset mikseripöytätoiminnot ....................................... 4
1.2 Käsikirja .................................................................................. 4
1.3 Ennen aloittamista ............................................................. 4
2. Käyttöelementit ja Liitännät .................................... 5
2.1 Monokanavat ....................................................................... 5
2.2 Stereokanavat ...................................................................... 6
2.3 Liitäntäkenttä ja main-sektion ....................................... 7
3. Asennus ...................................................................... 8
3.1 Verkkoliitäntä ....................................................................... 8
3.2 Audioliitännät ...................................................................... 9
4. Tekniset Tied ............................................................ 10
3 XENYX 1202/1002/802/502 Käytohje
Tärkeitä
turvallisuusohjeita
JURIDINEN PERUUTUS
Varoitus
Symbolilla merkityissä päätteissä
sähkövirran voimakkuus on niin korkea,
että ne sisältävät sähköiskun vaaran. Käytäainoastaan
korkealaatuisia, kaupallisesti saatavana olevia
kaiutinjohtoja, joissa on ¼"TS-liittimet valmiiksi
asennettuina. Kaikenlainen muu asennus tai muutosten
teko tulisi tehdä ammattitaitoisen henkilön toimesta.
Tämä symboli muistuttaa läsnäolollaan
mukana seuraavissa liitteissä olevista
tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.
Luekäyttöohjeet.
Varoitus
Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta
(tai taustasektion kantta) tule poistaa.
Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi soveltuvia osia.
Huoltotoimet saa suorittaa vain alan ammattihenkilö.
Varoitus
Vähentääksesi tulipalon tai sähköiskun
vaaraa ei laitetta saa altistaa sateelle tai
kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa roiskevedelle, eikä sen
päälle saa asettaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä,
kuten maljakoita.
Varoitus
Nämä huolto-ohjeet on tarkoitettu
ainoastaan pätevän huoltohenkilökunnan
käyttöön. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa ei sinun
tulisi suorittaa mitään muita kuin käyttöohjeessa
kuvattuja huoltotoimia. Huoltotoimet saa suorittaa vain
alanammattihenkilö.
1. Lue nä mä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä peitä tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan
antamien ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna lämpölähteiden, kuten
lämpöpattereiden, uunien tai muiden lämpöä tuottavien
laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Älä kierrä polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen
turvatoimintaa. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi
kieltä, joista toinen on toista leveämpi. Maadoitetussa
pistokkeessa on kaksi kieltä ja kolmas maadotusterä.
Leveä kieli tai kol-mas terä on tarkoitettu oman
turvallisuutesi takaamiseksi. Mikäli mukana toimitettu
pistoke ei sovi lähtöösi, kysy sähköalan ammattilaisen
neuvoa vanhentuneen lähdön vaihtamiseksi uuteen.
10. Suojaa virtajohto sen päällä kävelyn tai puristuksen
aiheuttamien vaurioiden varalta. Huolehdi erityisesti
pistokkeiden ja jatkojohtojen suojaamiselta sekä siitä
kohdasta, jossa verkkojohto tulee uloslaitteesta.
11. Laitteen tule olla liitettynä sähköverkkoon aina
vioittumattomalla suojajohtimella.
12. Jos laitteen sähkövirta kytketään pois päältä
pääverkon tai laitteen pistokkeesta, on näiden oltava
sellaisessa paikassa, että niitä pääsee käyttämään
millointahansa.
13. Käytä ainoastaan valmistajan mainitsemia
kiinnityksiä/lisälaitteita.
14. Käytä ainoastaan
valmistajan mainitseman
tai laitteen mukana
myydyn cartin,
seisontatuen, kolmijalan,
kan-nattimen tai
pöydän kanssa. Cartia
käytettäessä tulee cart/
laite-yhdistelmää siirrettäessä varoa kompa-stumasta
itse laitteeseen, jotta mahdollisilta vahin-goittumisilta
vältyttäisiin.
15. Irrota laite sähköverkosta ukkosmyrskyjen aikana ja
laitteen ollessa pidempään käyttämättä.
16. Anna kaikki huolto valtuutettujen huollon
ammatti-laisten tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, kunlaite
on jotenkin vaurio-itunut, esim. kun virtajohto tai
–pistoke on vaurioitunut, laitteen sisälle on päässyt
nestettä tai jotakin muuta, yksikkö on altistunut sateelle
tai kosteudelle, se ei toimi tavano-maisesti tai on
päässytputoamaan.
17. Tuotteen oikea hävitys:
Tämäsymboli osoittaa, että
tuotetta ei WEEE-direktiivin
(2002/96/EY) ja paikallisen
lain mukaan saa hävittää
kotitalousjätteen mukana.
Tuotetulee toimittaa
valtuutettuun, sähkö- ja elektroniikkalaitteille
tarkoitettuun kierrätyspisteeseen. Tällaisenjätteen
epäasianmukainen hävitys saattaa vahingoittaa
ympäristöä ja henkilön terveyttä sähkö- ja
elektroniikkalaitteisiin mahdollisesti sisältyvien
vaarallisten aineiden takia. Kunhävität tuotteen
asianmukaisesti, autat myös tehostamaan
luonnonvarojen käyttöä. Saatlisätietoja
hävitettävälle laitteelle tarkoitetuista
kierrätyspisteistä kotipaikkakuntasi viranomaisilta,
jätteenkäsittelyviranomaiselta taijätehuoltoyritykseltä.
TEKNISET MÄÄRITTELYT JA ULKOASU VOIVAT MUUTTUA
ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. TÄSSÄKERROTUT
TIEDOT OVAT OIKEELLISIA PAINOHETKELLÄ.
KAIKKITAVARAMERKIT OVAT OMAISUUTTA,
NIIDENOMISTAJIEN OMAISUUTTA. MUSICGROUP EI OTA
VASTUUTA HENKILÖLLE KOITUVISTA MENETYKSISTÄ,
JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA TÄYDELLISESTÄ TAI
OSITTAISESTA LUOTTAMUKSESTA TÄSSÄ KUVATTUJA
KUVAUKSIA, VALOKUVIA TAI LAUSUNTOJA KOHTAAN.
VÄRIT JA TEKNISET MÄÄRITTELYT SAATTAVAT
VAIHDELLA JONKIN VERRAN TUOTTEIDEN VÄLILLÄ.
MUSICGROUPTUOTTEITA MYYVÄT VAIN VALTUUTETUT
JÄLLEENMYYJÄT. JAKELIJATJA JÄLLEENMYYJÄT
EIVÄT OLE MUSICGROUP:IN EDUSTAJIA, EIKÄHEILLÄ
OLE MINKÄÄNLAISIA VALTUUKSIA ESITTÄÄ
MUSICGROUP:IÄ SITOVIA, SUORIA TAI EPÄSUORIA
LUPAUKSIA TAI TUOTEESITTELYJÄ. TÄMÄ OPAS ON
TEKIJÄNOIKEUSSUOJATTU. MITÄÄN TÄMÄN OPPAAN
OSAA EI SAA KOPIOIDA TAI LEVITTÄÄ MISSÄÄN
MUODOSSA TAI MILLÄÄN TAVOIN, SÄHKÖISESTI TAI
MEKAANISESTI, MUKAANLUKIEN VALOKOPIOINTI JA
KAIKENLAINEN TALLENTAMINEN, MITÄÄNTARKOITUSTA
VARTEN, ILMANMUSICGROUPIPLTD.:N AIEMPAA
KIRJALLISTALUPAA.
KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.
© 2013 MUSICGroupIPLtd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
4 XENYX 1202/1002/802/502 Käytohje
1. Johdanto
XENYX Mic Preamps
Mikrofonikanavat on varustettu High-End XENYX Mic Preamps-
esivahvistimilla, joiden äänenlaatu ja dynamiikka ovat verrattavissa
kalliisiin Outboard-esivahvistimiin ja
• joiden 130 dB: n dynamiikka-alue tarjoaa uskomattoman
suurentoimintavaran
• joiden alle 10 Hz ja yli 200 kHz välille sijoittuva kaistanleveys mahdollistaa
hienoimpienkin vivahteiden kristallinkirkkaan toiston
• joiden 2SV888-transistorit takaavat äärimmäisen säröttömän
ja kohinattoman kytkennän ja näin myös todella puhtaan ja
neutraalinsignaalintoiston
• jotka ovat ihanteellisesti yhdistettävissä kaikkiin mahdollisiin mikrofoneihin
(60 dB: n vahvistukseen ja +48 V:n keinojännitteeseen saakka) ja
• joiden avulla pystyt hyödyntämään täydellisesti 24 bitin / 192kHz:
n nauhoittimesi dynamiikka-aluetta ja saavuttamaan parhaan
mahdollisenaudiolaadun
“British EQ
XENYX-sarjan taajuuskorjaimet perustuvat aitojen brittiläisten konsolien
maailmankuuluun kytkentätekniikkaan. Nämä konsolit ovat tunnettuja
uskomattoman täyteläisestä ja musikaalisesti korkealaatuisesta
äänenlaadustaan. Ne takaavat erinomaiset ääniominaisuudet jopa äärimmäisten
vahvistusten yhteydessä.
Huomio!
◊ Haluamme mainita, että korkea äänenvoimakkuus voi
vaurioittaa kuuloanne ja/tai kuulokkeitanne tai kovaäänistänne.
Kääntäkää Main-Sektionin MAIN MIX-säädin vasempaan
vasteeseen, ennen kuin kytket laitteen päälle. Huomioikaa aina,
että äänenvoimakkuus on kohtuullinen.
Tärkeita ohjeita tietokoneeseen asantamistavarten
◊ Voimakkaiden radiolähettimien ja suurtaajuuslähteiden lähettyvillä
saattaa äänen laatu huonontua. Pidennä lähettimen ja laitteen välistä
välimatkaa ja käytä kaikkiin liitäntöihin suojattuja johtoja.
1.1 Yleiset mikseripöytätoiminnot
Mikseripöytä täyttää 3 oleellista toimintoa:
• Signaalin valmistelu: Esivahvistus, tason sopeutus, efektien sekoitus
ääneen, toistokäyrän korjaus
• Signaalin jako: Yksittäisten, valmisteltujen signaalien keräys ja jako
toistolaitteille (Live PA ja lava-Monitoring, studiossa: Control Room,
kuulokkeet, nauhakone), muita signaalivalmisteluja alaryhmissä
• Mix: Yksittäisten signaalien äänenvoimakkuustason/toistojaon säätö
keskenään, kokonaismiksin tasovalvonta sovitukseen äänityslaitteilla/
taajuusvaihteella/pääteasteella. Tässä mikseripöydän “kuningaslajissa”
kokoontuvat kaikki muut toiminnot yhteen
BEHRINGER mikseripöytien pinta on sopeutettu optimaalisesti näille tehtäville ja
rakennettu siten, että signaalin matkaa voidaan seurata helposti.
1.2 Käsikirja
Tämä käsikirja on rakennettu siten, että saat yleiskuvan käyttöelementeis
ja samanaikaisesti yksityiskohtaista tietoa niiden käytöstä.
Jottayhteenkuuluvuudet voidaan katsella nopeasti, olemme koonneet
käyttöelementit ryhmiin niiden toiminnon mukaan. Kappaleen alussa olevat
kuvat näyttävät kyseisessä kappaleessa käsiteltävät käyttöelementit.
◊ Mukana toimitettu lohkokaavio tarjoaa yleiskuvan tulojen ja lähtöjen
välisistä yhdistyksistä sekä niiden välille sijoitetuista kytkimistä
ja säätimistä.
Yritä kerran kokeilumielessä seurata signaalinvirtaa mikrofonitulosta
AuxSend1-pistorasiaan. Älä anna mahdollisuuksien laajuuden pelästyttää,
seon helpompaan kuin uskotkaan! Kun samanaikaisesti katsot käyttölaitteiden
yleiskuvaa, opit tuntemaan mikseripöydän nopeasti ja kohta voit käyttää kaikkia
sen mahdollisuuksia hyväksi.
Mikäli tarvitset joidenkin aiheiden yksityiskohtaista selvitystä, niin vieraile
silloin kotisivuillamme osoitteessa http://behringer.com. Sieltä löytyy
esimerkinomaisesti lähempiä selvityksiä efekti- ja säätövahvistimien käytöistä.
1.3 Ennen aloittamista
1.3.1 Toimitus
Mikseripöytä pakattu tehtaalla huolellisesti turvallisen kuljetuksen takaamiseksi.
Jos pakkauslaatikossa siitä huolimatta näkyy vaurioitumisia, tarkasta laite heti
ulkoisten vahinkojen osalta.
◊ ÄLÄ lähetä laitetta meille takaisin mahdollisten vaurioiden
tapauksessa, vaan ilmoita ehdottomasti ensin kauppiaalle ja
kuljetusyritykselle, koska muuten kaikki vahingonkorvausvaateet
voivat raueta.
1.3.2 Käyttöönotto
Huolehtikaa riittävästä ilmansaannista ja älkää asettako mikseripöytää
lämmityslaitteiden tai tehovahvistimien läheisyyteen, jotta laitteen
ylikuumeneminen vältettäisiin.
◊ Älä koskaan liitä XENYX: ia verkko-osaan, kun verkko-osan on jo liitetty
sähköverkkoon! Yhdistä sitä vastoin ensin poiskytketty pulpetti
verkko-osaan ja liitä vasta sitten verkkoon.
◊ Huomioi, että kaikkien laitteiden täytyy ehdottomasti olla
maadoitettuja. Oman turvallisuutesi vuoksi verkkokaapelia eikä
laitteiden maadoitusta ei saa missään tapauksessa poistaa tai tehdä
vaikutuksettomaksi.
◊ On ehdottomasti huolehdittava siitä, että laitteen asennuksesta ja
käytöstä huolehtivat vain asiantuntevat henkilöt. Asennuksen aikana
ja sen jälkeen on aina huolehdittava käsittelevän henkilön
(käsittelevien henkilöiden) riittävästä maadoituksesta, koska muutoin
sähköstaattisilla purkauksilla tms. voidaan käyttöominaisuuksiin
vaikuttaa haitallisesti.
5 XENYX 1202/1002/802/502 Käytohje
1.3.3 Online-rekisteröinti
Käy rekisteröimässä uusi BEHRINGER-laitteesi mahdollisimman pian
sen ostamisen jälkeen Internet-osoitteessa http://behringer.com ja lue
takuuehdothuolellisesti.
Jos BEHRINGER-laitteessasi ilmenee vika, pyrimme korjaa-maan sen
mahdollisimman nopeasti. Ota yhteys laitteen myyneeseen liikkeeseen. Josliike
sijaitsee kaukana, voit kääntyä myös suoraan sivukonttorimme puoleen.
Haaraliikkeidemme yhteystiedot löydät laitteen alkuperäispakkauksessa
olevasta luettelosta (Global Contact Information/European Contact Information).
Jospakkauksessa ei ole asuinmaasi yhteystietoja, käänny lähimmän
maahantuojan puoleen. Yhteystiedot löydät Support-sivuilta Internet-
osoitteesta http://behringer.com.
Laitteen ja sen ostopäivän rekisteröinti sivustoon helpottaa takuukäsittelyä.
Kiitos yhteistyöstäsi!
2. Käyttöelementit ja Liitännät
Tässä kappaleessa kuvataan mikseripöydän erilaiset käyttöelementit.
Kakkisäätimet, kytkimet ja liitännät selvitetään yksityiskohtaisesti.
2.1 Monokanavat
2.1.1 Mikrofoni- ja line-tulot
Kuva 2.1: Mic-/Line-tulojen liitännät ja säädin
MIC
Jokainen mono-tulokanava toimii symmetrisenä mikrofonitulona XLR-liitännän
kautta. Nappiapainamalla käytettävissä on myös +48V:n keinojännite
kondensaattorimikrofonien käyttämiseksi. XENYX-esivahvistimet mahdollistavat
puhtaan ja kohinattoman vahvistuksen, jokayleensä yhdistetään ainoastaan
kalliisiin Outboard-esivahvistimiin.
◊ Kytke toistojärjestelmäjärjestelmä hiljaiseksi, ennen phantomsyötön
aktivointia. Muuten päällekytkentämelu kuuluu kuuntelukovaäänisen
kautta. Huomioi myös ohjeet kappaleessa 2.3.5 “Phantomsyöttö ja
LED-näytöt”.
LINE IN
Jokaisella monotulolla on myös yksi symmetrinen Line-tulo, joka on
rakenteeltaan 6,3-mm jakkiholkki. Nämä tulot voidaan varata myös
epäsymmetrisesti kytketyillä pistokkeilla (monojakki).
◊ Muista, että käytä saadaan aina yhden kanavan joko mikrofoni- tai
Line-tuloa, ei koskaan molempia samanaikaisesti!
GAIN
GAIN-säätimellä säädät tulovahvistuksen. Tämän säätimen tulisi olla
vasemmassa vasteessa aina kun liität yhden signaalilähteen yhdelle tulolle
taiirrotat sen.
2.1.2 Taajuuskorjain
Kaikilla monotulokanavilla on yksi 3-kaistainen sointisäätö (502: 2-kaistainen).
Kaistat sallivat kulloinkin maksimaalisen noston/laskun arvon 15 dB verran,
keskiasennossa taajuuskorjain on neutraali.
British Eqs-kytkentätekniikka perustuu arvostetuimmissa alkuperäisissä
konsoleissa käytettyyn tekniikkaan, joka mahdollistaa lämpimän äänen ilman
ei-toivottuja sivuefektejä. Tuloksena ovat erittäin musikaalisen kuuloiset
taajuuskorjaimet, joiden käytöstä ei aiheudu sivuefektejä, kuten jaksojen
siirtyminen tai kaistanleveyden kaventuminen, edes voimakkaiden ±15 dB:
n toimenpiteiden yhteydessä, mitä yksinkertaisten taajuuskorjainten käytön
yhteydessä usein tapahtuu.
Kuva 2.2: Monotulokanavien sointisäätö
EQ
Ylempi (HIGH) ja alempi kaista (LOW) ovat Shelving-suodattimia,
jotkalaskevat tai nostavat kaikki niiden rajataajuuksien ylä- tai alapuolella
olevat taajuudet. Ylemmän ja alemman kaistan rajataajuudet ovat 12 kHz
ja 80 Hz. Keskikaista(vain 1202/1002/802) on rakenteeltaan Peak-suodatin,
jonkakeskitaajuus on2,5kHz.
LOW CUT
Lisäksi tätä varten on monokanavilla (1202 ja 1002) jäykkäsivuinen
LOWCUT-suodatin (18 dB/Okt, -3 dB taajuudella 75 Hz), jolla epätoivotut,
matalataajuuksiset signaaliosat voidaan eliminoida.
6 XENYX 1202/1002/802/502 Käytohje
2.1.3 FX send-tiet, panorama- ja tasosäätö
Kuva 2.3: FX Send/Panorama/Level-säädin
FX (Vain 1202/1002/802)
FX Send-tiet (tai AUX Send-tiet) tarjoavat sinulle mahdollisuuden, yhdistää
signaaleja yhdestä tai useammasta kanavasta ja kerätä ne yhdelle väylälle (Bus).
Yhdellä FX Send-holkilla voidaan signaalille tehdä väliotto ja soittaa sisään esim.
ulkoinenefektilaite.
Paluusoittotienä toimivat sitten Aux Return-holkit (802) tai normaalit
kanavavedot. Jokainen FX Send-tie on mono ja tarjoaa vahvistuksen +15dB:
iinasti.
Näiden kolmen XENYX-mikseripöydän FX-tiet ovat – kuten jo nimityksestä
käy ilmi – tarkoitettu efektilaitteiden liitäntää varten ja ne on kytketty post-
faderille. Tämä tarkoittaa, että efektin äänenvoimakkuus yhdessä kanavassa
määräytyy kanava-faderin asennon mukaan. Mikäli näin ei olisi, pysyisi kanavan
efektisignaali myös silloin kuultavissa, kun fader on “kiristetty” täysin kiinni.
PAN
PAN-säätimellä määritetään kanavasignaalin asento stereokentän sisällä.
Tämärakenneosa tarjoaa Constant-Power-ominaisuuden, eli signaalilla on aina
samana pysyvä taso huolimatta asemoinnista stereopanoramassa.
LEVEL
LEVEL-säätimellä määritetään kanavasignaalin taso Main Mixissä.
CLIP
Monokanavien CLIP-LEDit syttyvät, kun tulosignaali on ohjattu liian korkeaksi.
Laske tässä tapauksessa esivahvistusta GAIN-säätimellä, kunnes LED sammuu.
2.2 Stereokanavat
2.2.1 Stereo line-tulot
Kuva 2.4: Stereo-Line-tulot
LINE IN
Jokaisella stereokanavalla on kaksi symmetristä Line-tasotuloa jakkiholkeilla
vasempaa ja oikeaa kanavaa varten. Kun ainoastaan merkinällä “L” nimitett
holkkia käytetään, toimii kanava monona. Stereokanavat ovat rakennettu
tyypillisiä Line-tasosignaaleja varten.
Molemmat holkit voidaan varata myös epäsymmetrisesti kytketyillä pistokkeilla.
2.2.2 Taajuuskorjain stereokanavat (802)
XENYX 802:n jokaisessa stereokanavassa on yksi3-kaista taajuuskorjain. Tämäon
luonnollisesti rakenteeltaan stereo, suodatinominaisuudet ja erotustaajuudet
ovat samat kuin monokanavilla.
Yhtä Stereo-taajuuskorjainta on käytettävä kahden mono-taajuuskorjaimen
sijasta erityisesti silloin, kun yhden stereosignaalin taajuuskorjaus on tarpeellista,
koska mono-taajuuskorjaimilla voi useasti muodostua säätöeroja vasemman ja
oikean kanavan välillä.
Kuva 2.5: Stereotulokanavien sointisäätö
2.2.3 FX send-tiet, balance- ja tasosäätö
Kuva 2.6: FX Send/Balance/Level-säädin
FX (Vain 1202/1002/802)
Stereokanavien FX Send-tiet toimivat täsmälleen samalla tavalla kuin
monokanavien. Koskamolemmat FX-tiet ovat monoja, sekoitetaan signaali
yhdellä stereokanavalla ensin yhdeksi monosummaksi, ennen kuin se pääsee
FX-Bus: lle(keräysväylä).
BAL
Kun yhtä kanavaa käytetään stereona, määrää BAL(ANCE)-säädin vasemman
ja oikean tulosignaalin relatiivisen osuuden, ennen kuin molemmat signaalit
ohjataan vasemmalle tai oikealle Main Mix-Bus: lle. Mikäli yhtä kanavaa
käytetään monona vasemman Line-tulon kautta, tällöintällä säätimellä on sama
toiminto kuin monokanavien PAN-säätimellä.
7 XENYX 1202/1002/802/502 Käytohje
LEVEL
Samoin kuin monokanavilla määritetään LEVEL-säätimellä stereokanavien
kanavavedon taso Main Mixissä.
+4/-10
XENYX 1002: lla ja 1202:lla on tulostason sopeutukseen yksi kytkin,
jollatuloherkkyys voidaan vaihtaa arvojen +4 dBu ja -10 dBV välillä.
Arvolla-10dBV (Homerecording-taso) reagoi tulo herkemmin kuin arvolla
+4dBu (studiotaso).
2.3 Liitäntäkenttä ja main-sektion
2.3.1 Efektitie send/return
Kuva 2.7: FX Send/Return-liitännät
Kuva 2.8: FX Send/Return-säädin
STEREO AUX RETURN
Vain 802: STEREO AUX RETURN-holkit toimivat paluutienä efektimiksille,
jonka olet tuottanut FX-säätimen avulla. Liitä siis tähän efektilaitteen
lähtösignaali. Voit käyttää näitä holkkeja myös ylimääräisinä tuloina,
sillointäytyy efektisignaali kuitenkin syöttää jälleen pöytään toisen
kanavan kautta. Näin sinulla on mahdollisuus, kanava-EQ: n avulla vaikuttaa
efektisignaalintoistokäyrään.
◊ Mikäli käytät yhtä kanavaa efektin paluutienä, tällöin kyseisen
kanavan FX-säätimen täytyy olla vasemmassa vasteessa, koska muuten
tuotat takaisinkytkennän!
Mikäli ainoastaan vasen holkki liitetään, on AUX RETURN kytketty
automaattisesti monolle. AUX RET(URN)-säätimellä määritetään viimeiseksi
efektisignaalin osuus Main Mixissä.
FX SEND (Vain 1202/1002/802)
FX SEND-holkille liität efektilaitteen tulon, koska tässä vaikuttaa post-Fader
FX-signaali, jonka olet kytkenyt ulos tulokanavien FX-säätimen kautta.
Tälläholkilla vaikuttavan tason säädät Main-Sektionin FX SEND-säätimellä
(vain1202 ja 1002).
2.3.2 Monitor- ja main mix
PHONES/CONTROL ROOM
PHONES-liitäntä (ylhäällä liitäntäkentässä) on rakenteeltaan
stereojakkiholkki. Tähän liität kuulokkeesi. CONTROL ROOM OUT-holkit
(502: vain PHONES) (epäsymmetrisesti kytketyt jakkiholkit) palvelevat
summasignaalien (Efektimiksija Main Mix) sekä yksittäissignaalien valvontaan.
PHONES/CONTROL ROOM-saäätimen kautta määrität molempien lähtöjen tason.
Kuva 2.9: Monitor-/Main Mix-liitännät
MAIN MIX
MAIN OUT-holkit ovat epäsymmetrisesti kytkettyjä ja rakenteeltaan
monojakkiholkkeja. Tässä vaikutta Main Mix-summasignaali tasolla, jonka arvo
on 0 dBu. MAIN MIX-Faderilla voit säätää tämän lähdön äänenvoimakkuuden.
XENYX 802:lla (ja 502:lla) on tätä tarkoitusta varten yksi kiertosäädin.
Kuva 2.10: Monitor-säädin ja Main Mix-Fader
2.3.3 2-Track-liitännät
Kuva 2.11: Tape Input/Output
2-TRACK INPUT
2-TRACK INPUT-holkit palvelevat ulkoisen signaalilähteen (esim. CD-soitin,
kasettisoitinyms.) liitäntää varten. Voit käyttää myös Stereo-Line-tulona,
johonvoidaan myös liittää toisen XENYXin tai BEHRINGER ULTRALINK PROMX882:
ntulosignaali.
8 XENYX 1202/1002/802/502 Käytohje
Myös kun normaalisti halutaan kuunnella Main Mix-signaalia, on olemassa
poikkeuksia, esim.2-Track-Playback (tai joku muu ulkoinen lähde). Kunliität
kohdan 2-TRACK INPUT HiFi-vahvistimeen lähdevalintakytkimen kanssa,
voityksinkertaisella tavalla kuunnella lisälähteitä.
2-TRACK OUTPUT
Nämä liitännät ovat johdotettu rinnakkain kohteeseen MAIN OUT ja
asettavat stereosumman käyttöön epäsymmetrisessä muodossa. Liitä tähän
äänityslaitteen tulot. Lähtötaso säädetään erittäin tarkalla MAIN MIX-Faderilla tai
-kiertosäätimellä.
2.3.4 Signaaliohjaus
Kuva 2.12: Main-Sektionin ohjauskytkin
2-TR TO MIX
Kun 2-TR TO MIX-kytkin on painettuna, kytketään kaksikaistatulo Main Mixille ja
palvelee täten ylimääräisenä tulona nauha sisäänsoittoa, MIDI-instrumenttejä tai
muita signaalilähteitä varten, jotka eivät tarvitse muuta käsittelyä.
2-TR TO CTRL ROOM (502: 2-TR TO PHONES)
Paina 2-TR TO CTRL ROOM/PHONES-kytkintä, kun haluat kuulla
kaksikaistatulon monitorilähdöllä (CTRL ROOM OUT) – helpommin
taustanauhavalvontaa kuuntelukovaäänisen tai kuulokkeiden kautta et
voitunnistaa.
◊ Kun haluat äänittää signaalin 2-TRACK OUTPUTin kautta, ja kuunnella
tätä samanaikaisesti 2-TRACK INPUTin kautta, niin tällöin 2-TR TO MIX-
kytkin ei saa olla painettuna. Tällä tavalla muodostuisi silmukka,
koska tämä signaali soitettaisiin ulos Main Mixin kautta jälleen
2-TRACK OUTPUTilla. Tällä sovelluksella tulisi Tape-signaali asettaa
2-TR TO CTRL ROOMin kautta monitorikovaääniselle tai kuulokkeille.
Main Mixin vastakohtana näitä signaaleita ei soiteta ulos
2-TRACK OUTPUTilla.
FX TO CTRL (Vain 1202/1002/802)
Kun haluat kuulokkeilla tai monitorikovaäänisellä kuunnella ainoastaan FX Send-
signaalia, niin paina tällöin FX TO CTRL -kytkintä. Main Mix-signaali kytketään
hiljaiseksi ja FX SEND-lähdön signaali voidaan kuunnella yksinään.
2.3.5 Phantomsyöttö ja LED-näytöt
Phantomsyöttö
PHANTOM-kytkimellä aktivoit phantomsyötön monokanavien XLR-
holkeille, jotka ovat tarpeellisia kondensaattorimikrofonien käyttöä varten.
Punainen +48V-LED palaa, kun se on kytketty päälle.
Dynaamisten mikrofonien käyttö on normaalisti edelleen mahdollista, mikäline
on symmetrisesti kytkettyjä. Käänny epävarmoissa tapauksissa mikrofonin
valmistajan puoleen!
Kuva 2.13: Phantomsyöttö ja valvonta-LEDit
◊ Phantomsyötön ollessa kytkettynä päälle ei pöytään (tai Stageboxiin/
Wallboxiin) saa liittää mikrofoneja. Liitä mikrofonit ennen
päällekytkentää. Tämän lisäksi monitori/PA-kovaääninen tulisi
kytkeä hiljaiseksi, ennen kuin otat phantomsyötön käyttöön.
Odota päällekytkennän jälkeen noin yksi minuutti, ennen kuin säädät
tulovahvistuksen, jotta järjestelmä voisi stabilisoitua ennen tätä.
POWER
Sininen POWER-LED näyttää, että laite on kytketty päälle.
Tasonäyt
Erittäin tarkka 4-segmentti-tasonäyttö näyttää aina tarkan yleiskuvan kyseisen
näytetyn signaalin voimakkuudesta.
OHJAUS: Tasoitukseksi tulisi sinun asettaa tulokanavien LEVEL-säädin
keskiasentoon (0 dB) ja nostaa tulovahvistusta GAIN-säätimellä arvoon 0 dB.
Äänityksessä digitaalinauhureiden kanssa ei nauhurin Peak-Meter saisi ylittää
arvoa 0 dB. Tämä siitä syystä, että analogiäänityksen vastakohtana jo pienimmät
yliohjaukset (jotka myös ilmaantuvat äkillisesti) johtavat epämiellyttäviin,
digitaalisiin särö-ääniin.
◊ XENYXin Peak-Meter näyttää tason enemmän tai vähemmän
taajuudesta riippuen. Äänitystason suositusarvo on 0 dB
kaikille signaalityypeille.
3. Asennus
3.1 Verkkoliitäntä
AC POWER IN
Virran syöttö suoritetaan taustapuoleisen 3-napa-verkkoliitännän kautta.
Tähän liitetään mukana toimitettu AC-adapteri. Verkkoliitäntä on tarvittavien
turvallisuusmääräysten mukainen.
◊ Käytä koneen käyttöön ainoastaan mukana toimitettua verkko-osaa.
◊ Älä koskaan liitä XENYX:ia verkko-osaan, kun verkko-osan on jo liitetty
sähköverkkoon! Yhdistä sitä vastoin ensin pulpetti verkko-osaan ja liitä
vasta sitten verkkoon.
◊ Huomioi, että sekä verkko-osa kuten myös mikseripöytä kuumenee
voimakkaasti käytön aikana. Tämä on täysin normaalia.
9 XENYX 1202/1002/802/502 Käytohje
3.2 Audioliitännät
Erilaisia sovelluksia varten tarvitset useita erilaisia johtoja. Seuraavista kuvista
käy ilmi, minkälaisia näiden johtojen tulisi olla. Huomioi, että käytät aina
korkealaatuisia johtoja.
Käytä 2-raita-tulojen ja lähtöjä varten normaaleja Cinch-johtoja.
Luonnollisesti voit myös liittää epäsymmetrisesti kytketyt laitteet symmetrisille
tuloille/lähdöille. Käytä joko monojakkeja tai yhdistä stereojakin rengas varren
kanssa (tai nasta 1 nasta 3 kanssa XLR-pistokkeilla).
◊ Huomio! Älä missään tapauksessa käytä epäsymmetrisesti kytkettyjä
XLR-liittimiä (NASTA 1 ja 3 yhdistetty) MIC-tuloholkeilla, kun haluat
ottaa phantomsyötön käyttöön.
output
For unbalanced use, pin 1 and pin 3
have to be bridged
1 = ground/shield
2 = hot (+ve)
3 = cold (-ve)
input
12
3
1
2
3
Balanced use with XLR connectors
Kuva 3.1: XLR-liittimet
strain relief clamp
sleeve
tip
sleeve
(ground/shield)
Unbalanced ¼" TS connector
tip
(signal)
Kuva 3.2: 6,3-mm-monojakkipistoke
strain relief clamp
sleeve
ring
tip
sleeve
ground/shield
For connection of balanced and unbalanced plugs,
ring and sleeve have to be bridged at the stereo plug.
Balanced ¼" TRS connector
ring
cold (-ve)
tip
hot (+ve)
Kuva 3.3: 6,3-mm-stereojakkipistoke
strain relief clamp
sleeve
ring
tip
sleeve
ground/shield
¼" TRS headphones connector
ring
right signal
tip
left signal
Kuva 3.4: Kuuloke-stereojakkipistoke
10 XENYX 1202/1002/802/502 Käytohje
4. Tekniset Tied
Monotulot
Mikrofonitulot (XENYX Mic Preamp)
Tyyppi XLR-liitäntä , elektr. symmetroitu,
diskreetti tulokytkentä
Mic E.I.N.
1
(20 Hz - 20 kHz)
@ 0Ω lähdevastus -134dB / 135,7dB A-painotettu
@ 50Ω lähdevastus -131dB / 133,3dB A-painotettu
@ 150Ω lähdevastus -129dB / 130,5dB A-painotettu
Toistokäyrä
<10Hz - 150kHz -1dB
<10Hz - 200kHz -3dB
Vahvistusalue +10dB - +60dB
Maks. sisääntulotaso +12dBu @ +10dB gain
Impedanssi n. 2,6kΩ symmetrinen
Kohinaväli 110dB / 112dB A-painotettu
(0dBu In @ +22dB gain)
Särö-äänet (THD + N) 0,005% / 0,004% A-painotettu
Line-Tulo
Tyyppi 6,3-mm-jakki, elektr. symmetroitu
Impedanssi n. 20kΩ symmetrinen,
n. 10kΩ epäsymmetrinen
Vahvistusalue -10dB - +40dB
Maks. sisääntulotaso +22dBu @ 0dB gain
Häivytysvaimennus
2
(Ylipuhumisvaimennus)
Main-Fader suljettu 90dB
Kanal kytketty hiljaiseksi 89,5dB
Kanal-Fader suljettu 89dB
Toistokäyrä (Mic In Main Out)
<10Hz - 90kHz +0dB / -1dB
<10Hz - 160kHz +0dB / -3dB
Stereotulot
Tyyppi 6,3-mm-jakki, elektr. symmetroitu
Impedanssi n. 20kΩ
Maks. sisääntulotaso +22dBu
Tasain
EQ Monokanavat
LOW 80Hz / ±15dB
Mid 2,5kHz / ±15dB
HIGH 12kHz / ±15dB
EQ Stereokanavat
LOW 80Hz / ±15dB
Mid 2,5kHz / ±15dB
HIGH 12kHz / ±15dB
Send/Return
Aux Sends
Tyyppi 6,3-mm mono-jakkiliitin,
epäsymmetrinen
Impedanssi n. 120Ω
Maks. ulostulotaso +22dBu
Stereo Aux Returns
Tyyppi 6,3-mm-jakki, elektr. symmetroitu
Impedanssi n. 20kΩ symmetrinen /
n. 10kΩ epäsymmetrinen
Maks. sisääntulotaso +22dBu
Outputs
Main-Lähdöt
Tyyppi 6,3-mm-jakki, epäsymmetrinen
Impedanssi n. 120Ω epäsymmetrinen
Maks. ulostulotaso +22dBu
Control Room-Lähdöt
Tyyppi 6,3-mm mono-jakkiliitin,
epäsymmetrinen
Impedanssi n. 120Ω
Maks. ulostulotaso +22dBu
Kuulokeläh
Tyyppi 6,3-mm-jakki, epäsymmetrinen
Maks. ulostulotaso +19dBu / 150Ω (+25dBm)
Main Mix-Järjestelmätiedot
3
(Kohina)
Main mix @ -∞, -106dB / -109dB A-painotettu
Kanal-Fader @ -∞
Main mix @ 0dB, -95dB / -98dB A-painotettu
Kanal-Fader @ -∞
Main mix @ 0dB, -84dB / -87dB A-painotettu
Kanal-Fader @ 0dB
11 XENYX 1202/1002/802/502 Käytohje
Virransyöt
1002/802/502
Virranotto 13W
USA/Kanada
Verkkoadapteria BEHRINGER PSU MX3UL
Verkkojännite 120V~, 60Hz
Eurooppa/Iso-Brit./Australia
Verkkoadapteria BEHRINGER PSU MX3EU
Verkkojännite 230V~, 50Hz
Kiina
Verkkoadapteria BEHRINGER PSU MX3CC
Input 220V~ 50Hz; 80mA
Output 2 x 18,5V~, 2 x 150mA
Korea
Verkkoadapteria BEHRINGER PSU MX3KR
Verkkojännite 220V~, 60Hz
Japani
Verkkoadapteria BEHRINGER PSU MX3JP
Verkkojännite 100V~, 50/60Hz
1202
Virranotto 20W
USA/Kanada
Verkkoadapteria BEHRINGER PSU MX5UL
Verkkojännite 120V~, 60Hz
Eurooppa/Iso-Brit./Australia
Verkkoadapteria BEHRINGER PSU MX5EU
Verkkojännite 230V~, 50Hz
Kiina
Verkkoadapteria BEHRINGER PSU MX5CC
Input 220V~ 50Hz; 150mA
Output 2 x 17,5V~, 2 x 650mA
Korea
Verkkoadapteria BEHRINGER PSU MX5KR
Verkkojännite 220V~, 60Hz
Japani
Verkkoadapteria BEHRINGER PSU MX5JP
Verkkojännite 100V~, 50/60Hz
Mitat/Paino
1202
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 47x 220x 242mm
Paino (Netto) 2,2kg
1002
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 47x 189x 220mm
Paino (Netto) 1,6kg
802
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 47x 189x 220mm
Paino (Netto) 1,6kg
502
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 47x 134x 177mm
Paino (Netto) 1,2kg
1 Equivalent Input Noise
2 1 kHz rel. 0 dBu:hun; 20 Hz - 20 kHz; Line tulo; Main lähtö; Gain @ Unity.
3 20 Hz - 20 kHz; mitattu Main-lähdöllä. Kanavat 1 - 4 Gain @ Unity; sointisäätö neutraali; kaikki kanavat
Main Mixillä; kanavat 1/3 täysin vasemmalla, kanavat 2/4 täysin oikealla. Referenssi = +6 dBu
BEHRINGER tekee parhaansa varmistaakseen korkeimman mahdollisen laatutason. Vaadittavat muutokset
suoritetaan ilman ennakkoilmoituksia. Tekniset tiedot ja laitteen ulkonäkö saattavat siksi poiketa annetuista
tiedoista ja kuvauksista.
We Hear You
/

See käsiraamat sobib ka