Waeco ASC 5500 G RPA Kasutusjuhend

Bränd
Waeco
Mudel
ASC 5500 G RPA
Tüüp
Kasutusjuhend
AirConServiceCenter
ASC5500G RPA
Ilmastointihuoltolaite
Käyttöohje
FI
3
ASC5500G RPA
Sisällysluettelo
1 Tästä käyttöohjeesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.1 Hotline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Tämän käyttöohjeen symbolien selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 Turvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2.1 Yleisiä turvallisuusohjeita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3 Turvallisuus kylmäaineen käsittelyssä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4 Yrityksen toimenpiteet laitetta käytettäessä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.5 Varoitusohjeet AirConServiceCenterissä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.6 Turvalaitteistot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3 Toimituskokonaisuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
4 Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
5 Määräysten mukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
6 AirConServiceCenterin yleiskuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
6.1 Etupuoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6.2 Taustapuoli ja sivunäkymä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7 Ensimmäinen käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
7.1 Sisäisen tiiviystarkastuksen kulku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.2 Pystytys ja käynnistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.3 Stand-by-valikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.4 Kielen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7.5 Kirjasinlajin asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7.6 Summerin äänenvoimakkuuden säätäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7.7 Yrityksen tietojen syöttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7.8 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7.9 Esiasetusarvojen muutokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7.10 Öljyjen ja UV-lisäaineiden säiliöiden käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7.11 Säiliön koon syöttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7.12 Kylmäaineen analysointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7.13 Analyysiyksikön verifiointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
7.14 Sisäisen kylmäainesäiliön täyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
FI
ASC5500G RPA
4
8 Käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
8.1 Pikakäynnistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
8.2 Käyttäjäkoodit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
8.3 Henkilökohtaisen tietokannan luominen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
8.4 Kylmäainekulutuksen tallentaminen USB-tikulle . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
8.5 Kylmäainekulutuksen näyttäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
8.6 Ilmastointilaitetesti ilman kylmäainehuoltoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
8.7 Erilliset valinnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
8.8 Kokohuuhtelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
9 Huoltotyöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
9.1 Tiiviystarkastus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
9.2 Öljyvaa'an nollauksen tarkastus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
9.3 Kuivaajan suodattimen vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
9.4 Suodattimen huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
9.5 Paineanturin kalibrointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
9.6 Tyhjiöpumpun öljyn vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
9.7 Laskurilukemat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
9.8 Täyttömäärän korjaus pidemmillä huoltoletkuilla . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
9.9 Ohjelmistöpäivitys USB:n kautta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
9.10 Tulostinpaperin vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
9.11 Jäteöljysäiliön vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
9.12 Puhdistus ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
10 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
10.1 Talteenotettujen nesteiden hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
10.2 Pakkausmateriaalin hävittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
10.3 Vanhan laitteen hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
11 Mitä teen, jos?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
12 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
FI
5
ASC5500G RPA Tästä käyttöohjeesta
1 Tästä käyttöohjeesta
Tässä käyttöohjeessa kuvataan ilmastointihuoltolaite
(AirConServiceCenter) ASC5500G RPA.
Tämä käyttöohje on tarkoitettu henkilöille, jotka tekevät ajoneuvojen
ilmastointilaitteiden huoltoja, ja joilla on vastaavat pätevyydet ja tiedot
näiden suhteen.
Tässä käyttöohjeessa on kaikki vaadittavat ohjeet ilmastointihuoltolait-
teen turvallista ja tehokasta käyttöä varten. Lue tämä käyttöohje huolelli-
sesti läpi ennen kuin otat laitteen käyttöön ensimmäistä kertaa.
Ota sen lisäksi huomioon:
Dometic WAECO -koulutuskäsikirja ”Ajoneuvoilmastointi – tekniset
perusteet”
Dometic WAECO -tiedotusesite ”Ajoneuvoilmastointi – lakimääräiset
perusteet”
Kylmäaineiden valmistajien ohjeet
Ohjeet palavien kaasujen käsittelyyn, esim. kylmäaineiden valmista-
jilta
Yrityksessäsi mahdollisesti käytössä olevat ajoneuvoilmastoinnin
huoltoa koskevat erityisohjeet.
Säilytä tämä käyttöohje AirConServiceCenterin mukana, niin saat tarvit-
semasi tiedot aina nopeasti.
1.1 Hotline
Jos tarvitset lisää tietoa AirConServiceCenteristä, etkä löydä niitä tästä
käyttöohjeesta, ota yhteyttä kautta:
Hotline (puh: +49 (0) 25 72 / 8 79-1 91)
FI
Tästä käyttöohjeesta ASC5500G RPA
6
1.2 Tämän käyttöohjeen symbolien selitykset
!
!
A
I
Ainoastaan asiantunteva henkilökunta saa käyttää tätä laitetta.
VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaaran
tai vakavan loukkaantumisen.
HUOMIO!
Turvallisuusohje: Noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumi-
seen.
HUOMAUTUS!
Noudattamatta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata
tuotteen toimintaa.
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
Muotoilu Merkitys Esimerkki
Liha-
vointi
Laitteesta löytyvät nimitykset Paina ENTER.
”Liha-
vointi”
Näyttöilmoitukset ”Pikakäynnistys”
Teksti
Teksti
Luettelo ilman tiettyä järjestystä
Turvapaineensäädin
Ylipaineventtiilit
1. Teksti
2. Teksti
3. Teksti
Menettelyvaiheet, jotka tulee
suorittaa tässä esitetyssä järjes-
tyksessä
1. Liitä laite.
2. Käynnistä laite.
3. Paina valintapainiketta.
Teksti
Toimintavaiheen seuraus
Laite on käyttövalmis.
Teksti (1) Osanumerot, jotka liittyvät yleis-
kuvaukseen (sivulla 13 ja
sivulla 15)
Syötä käyttönäppäimistöllä (8)
haluamasi tiedot.
Teksti (A) Osien nimitykset, jotka viittaavat
työvaiheissa esitettyihin kuviin
Irrota vasemman puolen suoda-
tinpatruunat (E).
FI
7
ASC5500G RPA Turvallisuus
2 Turvallisuus
Valmistaja ei ota mitään vastuuta seuraavista syistä johtuvista vaurioista:
asennus- tai liitäntävirheet
laitteeseen mekaanisen vaikutuksen ja ylijännitteiden takia syntyneet
vauriot,
tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen ja
muiden aineiden käyttö.
kouluttamattoman henkilökunnan huoltolaitteeseen tekemät
korjaukset
2.1 Yleisiä turvallisuusohjeita
AirConServiceCenteriä saa käyttää yksinomaan sellainen henkilökunta,
jolla on sopiva tekninen koulutus ja joka tuntee AirConServiceCenterin
sekä jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden ja kylmäaineiden vaikutustavan ja
perusperiaatteet.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, ennen kuin otat
AirConServiceCenterin käyttöön ensimmäistä kertaa.
Käytä laitetta vain mainittuun käyttötarkoitukseen.
Älä tee AirConServiceCenteriin muutoksia tai rakennemuutoksia.
Ajoneuvoilmastointilaitetta koskevia huoltotöitä ei saa tehdä, kun moot-
tori on käyttölämpötilassa.
Ajoneuvoilmastointilaitteen huoltamista varten siihen liittyvien osien tai
sen ympärillä olevien osien lämpötilan täytyy olla alle 405 °C.
FI
Turvallisuus ASC5500G RPA
8
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
Älä käytä laitetta voimakkaan kosteuden vallitessa.
Laitetta ei saa käyttää ulkona sateella.
Älä käytä laitetta lämpölähteiden (esim. lämmittimet) lähellä tai suorassa
auringonpaisteessa.
Älä käytä AirConServiceCenteriä räjähdysvaarallisessa ympäristössä
(esim. akkujen lataustilassa tai maalaustiloissa), katso käyttöturvallisuus-
määräyksiä BGR 157/TRG 250, 280, 316.
Älä ota AirConServiceCenteriä käyttöön, jos se on vaurioitunut.
Tarkasta aina ennen AirConServiceCenterin käyttöönottoa tai ennen jäl-
kitäyttöä, onko laite ja kaikki huoltoletkut vahingoittumattomia ja ovatko
kaikki venttiilit suljettu.
Aseta laite aina tasaiselle alustalle ja lukitse sen etupyörät.
AirConServiceCenterin jälkitäyttöön saa käyttää ainoastaan sallittuja kyl-
mäainepulloja, joissa on turvaventtiili.
Tyhjennä huoltoletkut, ennen kuin avaat liitännät.
Käytä ainoastaan kylmäainetta R-1234yf. Jos kylmäainetta sekoitetaan
muiden kylmäaineiden kanssa, voi se johtaa AirConServiceCenterin tai
ajoneuvoilmastointilaitteen vaurioihin.
Käytä ainoastaan WAECO-UV-lisäaineita. Jos käytät muita UV-lisäai-
neita, se voi johtaa AirConServiceCenterin vaurioihin. Kaikki takuu rau-
keaa.
Varmista aina ennen AirConServiceCenterin sammuttamista, että valittu
ohjelma on loppunut ja kaikki venttiilit on suljettu. Muutoin kylmäainetta
pääsee ulos.
Käytä AirConServiceCenterin päälle ja pois kytkemiseen aina pääkyt-
kintä. Älä jätä laitetta vaille valvontaa niin pitkään kuin se on päällä.
Ainoastaan sopivien ja sertifioitujen ammattiliikkeiden pätevä ja valtuu-
tettu henkilökunta saa huoltaa ja korjata laitetta.
Älä täytä paineilmaa AirConServiceCenterin kylmäainejohtimiin tai ajo-
neuvon ilmastointilaitteeseen. Paineilman ja kylmäaineen sekoitus voi
olla syttyvää tai räjähtävää.
FI
9
ASC5500G RPA Turvallisuus
2.3 Turvallisuus kylmäaineen käsittelyssä
Ajoneuvoilmastointilaitetta koskevia huoltotöitä ei saa tehdä, kun moot-
tori on käyttölämpötilassa.
Ajoneuvoilmastointilaitteen huoltamista varten siihen liittyvien osien tai
sen ympärillä olevien osien lämpötilan täytyy olla alle 405 °C.
Käytä henkilökohtaista suojavarustusta (suojalasit ja suojakäsineet) ja
vältä suoraa kosketusta kylmäaineen kanssa. Suora kosketus kylmäai-
neeseen vie vartalosta lämpöä, jolloin kyseiseen kohtaan voi tulla palel-
tuma.
Huolehdi siitä, että käytön, kylmäaineen täytön tai tyhjennyksen aikana
sekä korjaus- ja huoltotöiden aikana kylmäainetta ei vuoda ulos ja pääse
ympäristöön.
Tämä ei auta yksinomaan noudattamaan ympäristösuojelulakeja. Sen
avulla vältetään myös se, että kylmäaineiden esiintyminen laitteen ympä-
ristössä haittaa ajoneuvon ta laitteen vuotojen löytämistä tai tekee tämän
mahdottomaksi.
Älä hengitä kylmäaineen höyryjä. Kylmäaineen höyryt ovat myrkyttömiä,
mutta ne vievät hengitykselle vaadittavaa happea.
Kylmäainetta ei saa käyttää matalalla sijaitsevien tilojen alueella (esim.
asennusmontut, valumakuilut). Kylmäaine on happea raskaampaa ja se
syrjäyttää siksi hengitykseen tarvittavan hapen. Tuulettamattomissa
asennusmontuissa tapahtuvissa töissä voi ilmetä hapenpuutetta.
Ryhdy varotoimiin, jotta vuotava kylmäaine ei voi päästä viemäriin.
Katso erityistietoja kylmäaineesta R-1234yf ja turvallisuustoimenpiteistä
sekä henkilöiden ja esineiden suojaamisesta ja paloturvallisuudesta kyl-
mäainevalmistajan turvatietolehtisistä.
FI
Turvallisuus ASC5500G RPA
10
2.4 Yrityksen toimenpiteet laitetta käytettäessä
Omistajan tulee luoda TRG 402:n mukaisesti käyttöohjeet kaikille täyttö-
laitteistoille (AirConServiceCenter). Työntekijät täytyy opastaa laitteen
käyttöön tämän käyttöohjeen mukaisesti.
Omistajan täytyy huolehtia siitä, että työntekijät saavat vähintään kerran
vuodessa opastusta, joka käsittää seuraavat seikat:
erityiset painekaasujen käsittelyyn liittyvät vaarat
painekaasujen käsittelyä koskevat turvamääräykset
painekaasujen käsittelyyn liittyvät terveydelliset toimenpiteet
Laitteen käyttö ja laitetta koskevien huoltotöiden suorittaminen
Laitteen omistajan täytyy huolehtia siitä, että huolto- ja korjaustöihin sekä
tiiviystarkastuksiin asetetulla henkilökunnalla on kylmäaineiden ja täyttö-
laitteistojen käsittelyä koskeva sertifiointi.
Sertifiointi sekä voimassa olevien määräysten ja normien tuntemus voi-
daan hankkia koulutuksessa, esim. käsityöläiskamarilta, teollisuus- ja
kauppakamarilta tai muulta tunnustetulta koulutuslaitokselta.
2.5 Varoitusohjeet AirConServiceCenterissä
Huomio!
Ota käyttöohje huomioon!
Liitä laite vain pistorasiaan, jossa on 230 V/50 Hz vaihtovirta!
Suojaa laite sateelta!
Käytä kylmäaineen käsittelyssä aina suojakäsineitä!
Käytä kylmäaineen käsittelyssä aina suojalaseja!
Koulutettu henkilökunta!
FI
11
ASC5500G RPA Toimituskokonaisuus
2.6 Turvalaitteistot
Turvapaineensäädin: Sammuttaa kompressorin, kun normaali käyttö-
paine ylittyy.
Ylipaineventtiilit: Lisäturvalaitteisto johtimien tai säiliöiden repeytymi-
sen estämiseksi, jos ylipaine nousee turvapaineensäätimestä huoli-
matta.
Tuulettimet ja E-Box (viivekytkentä): Tarkastaa käynnistyksessä, toi-
mivatko tuulettimet
Oven avauskoskettimet estävät laitteen etuseinän ja kuivaajan kat-
teen avaamisen käytön aikana.
3 Toimituskokonaisuus
AirConServiceCenter ja mukana toimitetut lisävarusteet tarkastettiin
huolellisesti ennen lähetystä.
Tarkasta toimituksen jälkeen, että kaikki mainitut osat ovat mukana ja
että niissä ei ole vahinkoja.
Ilmoita puuttuvista tai vahingoittuneista osista välittömästi kuljetuksesta
vastaavalle yritykselle.
A
Nimitys
Adapteri 500 ml uudelle öljylle ja UV-kontrastiainepullolle
Suljettava patentoitu jäteöljysäiliö
Testipullo ammattiöljypurkki (Daphne Hermetic -öljy), 100 ml
UV-kontrastiainepullo, 100 ml
Adapteri kylmäainepulloille (suuri liitäntä)
Laitteen suojakansi
Suojalasit/suojakäsineet
Käyttöohje
HUOMAUTUS!
Turvallista käyttöä ja kalibrointia varten tarvitset kylmäainetta R-1234yf
(ei sisälly toimituskokonaisuuteen).
Nykyään saatavissa on kylmäainepulloja, joissa on erilaiset liitäntäkier-
teet ja adapterit; nämä eivät sisälly toimituskokonaisuuteen.
FI
Lisävarusteet ASC5500G RPA
12
4 Lisävarusteet
Saatavissa lisävarusteena (ei sisälly toimituskokonaisuuteen):
5 Määräysten mukainen käyttö
AirConServiceCenter ASC5500G RPA (tuotenro: 9103301882) on
tarkoitettu ajoneuvojen ilmastointilaitteiden huoltoon. Laite soveltuu
kaupalliseen käyttöön.
AirConServiceCenteriä saa käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on vastaa-
vat tiedot ja taidot ajoneuvoilmastoinnin huollosta.
AirConServiceCenterillä saa huoltaa ainoastaan ajoneuvoilmastointeja,
joissa käytetään kylmäainetta R-1234yf.
AirConServiceCenter sopii ainoastaan sallituille käyttöaineille.
Nimitys Tuotenro
Jäteöljysäiliö, 500 ml 4440600131
Varasuodatin suodatinkoodilla huoltoa varten 4445900221
Laitteen suojakansi 4445900081
Varapaperirulla tulostimeen (lämpöpaperi) (VPE 4) 4445900088
Suojalasit 8885400066
Suojakäsineet 8885400065
Tyhjiöpumppuöljy, 1000 ml 8887200018
FI
13
ASC5500G RPA AirConServiceCenterin yleiskuvaus
6 AirConServiceCenterin yleiskuvaus
6.1 Etupuoli
1 Matalapainemittari
2 Tilavalaisin punainen ”täyttö”
3 Tilavalaisin sininen ”tyhjennys”
4 Tilavalaisin keltainen ”ECO syvätyhjennys”
5 Tilavalaisin vihreä ”talteenotto”
6 Korkeapainemittari
7 Näyttö
8 Käyttönäppäimistö
9 Kaasuanalyysiyksikkö
10 Etukate
16
15
543
6
12
9
8
7
2
19
14
13
11
18
17
1
10
FI
AirConServiceCenterin yleiskuvaus ASC5500G RPA
14
11 Tyhjiöpumpun tuuletin
12 Lukittavat etupyörät
13 Huoltoletku alipaineliitännälle (sininen)
14 Huoltoletku ylipaineliitännälle (punainen)
15 Huoltokytkin ylipaineliitännälle (punainen)
16 Huoltokytkin alipaineliitännälle (sininen)
17 Tulostin
18 USB-liitäntä
19 Näyttöyksikkö
FI
15
ASC5500G RPA AirConServiceCenterin yleiskuvaus
6.2 Taustapuoli ja sivunäkymä
20 Uuden öljyn purkki (100 ml)
21 Säiliö UV-lisäaineelle (ei sisälly toimituskokonaisuuteen)
22 Patentoitu jäteöljysäiliö
23 Kateluukku
24 Pääkytkin
25 Tuuletin
25
24
21
20
23
22
FI
Ensimmäinen käyttöönotto ASC5500G RPA
16
7 Ensimmäinen käyttöönotto
7.1 Sisäisen tiiviystarkastuksen kulku
Sisäinen laitepainetarkastus tapahtuu automaattisesti joka päivä.
Ensimmäiseksi testataan, onko huoltoletkut kiinnitetty ilmastointilait-
teeseen tai ovatko huoltoliittimet mahdollisesti asentamatta.
Jos letkuissa on yhä painetta, laite ilmoittaa virheestä. Jos huoltolet-
kut ovat täynnä, suoritetaan kylmämaineanalyysi ja kylmäaine kierrä-
tetään myöhemmin ”Analyysi ok” tilassa. Tämän jälkeen seuraa
tyhjiötarkastus. Tällöin laitteen useita osia tyhjiöidään. Onnistuneen
tyhjiötestin jälkeen laitteen osiin syötetään kylmäainetta – nyt seuraa
6-minuuttinen painetesti, jossa kaikki asiaan kuuluvat magneettivent-
tiilit jäävät auki paineen laskun välitöntä havaitsemista varten. Onnis-
tuneen tapahtuman jälkeen kylmäaine imetään pois ja laite on
käytettävissä huoltotöihin.
7.2 Pystytys ja käynnistys
1. Siirrä AirConServiceCenter työpisteeseen ja kiinnitä etupyörät (12).
I
2. Liitä AirConServiceCenter sähköverkkoon.
3. Käynnistä asettamalla pääkytkin (24) asentoon I.
Käynnistysviive kestää 35 sekuntia ja kotelo tuuletetaan. Näyttö (7)
näyttää sen jälkeen ohjelmistoversion numeron muutaman sekunnin
ajan.
”SW”: ohjelmistoversio
”DB”: tietokanta
”SN”: sarjanumero
”LF”: Kielitiedosto
Sitten näytetään seuraava ilmoitus:
OHJE
Laitteen tulee olla käytön aikana vaakasuoralla, tasaisella pinnalla, niin
mittaukset voidaan suorittaa oikein.
Dometic Waeco Int.
ASC5500G SW AS5k0047
RPA DB ldyf1701
SN660033 LF 12340060
Sisäisen säiliön
paine
Odota
FI
17
ASC5500G RPA Ensimmäinen käyttöönotto
Lopuksi seuraa AirConServiceCenterin ohjelmistotesti.
Sitten seuraa tiiviystarkastus.
Käynnistysmenettelyn lopuksi AirCon Service Center näyttää
standby-valikon:
I
7.3 Stand-by-valikko
Stand-by-valikko kertoo tämänhetkisen varastomäärän sekä
AirConServiceCenterin aika-asetukset.
Näytössä näkyvät:
Kylmäaineen varastomäärä
Uuden öljyn varastomäärä
UV-lisäaineen varastomäärä
Kellonaika
Päivämäärä
Ohjelmatesti
Odota
Tightness test
Odota
Kylmäaine g. XXXX
Uusi öljy ml XXX
UV-lisäaine ml XXX
11:56:35 10/03/17
OHJE
Jätä ensimmäisessä käyttöönotossa ilmenevät virhekoodit huomiotta
(katso sivulla 68) ja ohita ne ENTERillä.
FI
Ensimmäinen käyttöönotto ASC5500G RPA
18
7.4 Kielen valinta
1. Paina nuolinäppäimiä tai päästäksesi perusvalikkoon.
2. Valitse perusvalikossa nuolinäppäimillä tai ”Muut valikot”:
3. Vahvista painamalla ENTER.
4. Valitse nuolinäppäimellä ”Huolto”.
5. Vahvista painamalla ENTER.
6. Anna salasana ”5264”.
7. Valitse haluamasi kieli nuolinäppäimillä tai .
8. Vahvista painamalla ENTER.
9. Paina STOP. Valittu kieli on aktivoitu ja näkyvissä on stand-by-
valikko.
Pikakäynnistys
Erilliset valinnat
Muut valikot
ENTER-OK
FI
19
ASC5500G RPA Ensimmäinen käyttöönotto
7.5 Kirjasinlajin asettaminen
1. Paina nuolinäppäimiä tai päästäksesi perusvalikkoon.
2. Valitse perusvalikossa nuolinäppäimillä tai ”Muut valikot”:
3. Vahvista painamalla ENTER.
4. Valitse nuolinäppäimellä ”Huolto”.
5. Vahvista painamalla ENTER.
6. Anna salasana ”3667”.
7. Valitse haluamasi kirjasinlaji nuolinäppäimellä tai :
Unifont
Mingliu
8. Vahvista painamalla ENTER.
9. Paina STOP. Valittu kieli on aktivoitu ja näkyvissä on stand-by-
valikko.
Pikakäynnistys
Erilliset valinnat
Muut valikot
ENTER-OK
PAR FONT
Mingliu
Unifont
ENTER-OK
FI
Ensimmäinen käyttöönotto ASC5500G RPA
20
7.6 Summerin äänenvoimakkuuden säätäminen
1. Paina nuolinäppäimiä tai päästäksesi perusvalikkoon.
2. Valitse perusvalikossa nuolinäppäimillä tai ”Muut valikot”:
3. Vahvista painamalla ENTER.
4. Valitse nuolinäppäimellä ”Huolto”.
5. Vahvista painamalla ENTER.
6. Anna salasana ”2899”.
7. Valitse haluamasi äänenvoimakkuus nuolinäppäimellä tai .
8. Vahvista painamalla ENTER.
9. Paina STOP. Valittu kieli on aktivoitu ja näkyvissä on stand-by-
valikko.
Pikakäynnistys
Erilliset valinnat
Muut valikot
ENTER-OK
PAR Buzzer
Loud
Quiet
ENTER-OK
/

See käsiraamat sobib ka