Dometic Waeco VAS6746B Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

AirConServiceCenter
VAS 6746B
Ilmastointihuoltolaite
Käyttöohje
WaecoVAS6746B_OPM_4445101232_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 1 Montag, 9. November 2020 4:08 16
© 2020 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by
copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may
be protected by design, patent or be patent pending. The trademarks mentioned in this manual
belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.
WaecoVAS6746B_OPM_4445101232_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 2 Montag, 9. November 2020 4:08 16
FI
3
VAS 6746B
Sisällysluettelo
1 Tästä käyttöohjeesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.1 Hotline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Tämän käyttöohjeen symbolien selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 Turvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2.1 Yleisiä turvallisuusohjeita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3 Turvallisuus kylmäaineen käsittelyssä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4 Yrityksen toimenpiteet laitetta käytettäessä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.5 Varoitusohjeet AirConServiceCenterissä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.6 Turvalaitteistot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3 Toimituskokonaisuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
4 Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
5 Määräysten mukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
6 AirConServiceCenterin yleiskuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
6.1 Etupuoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6.2 Takaosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
7 Ensimmäinen käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
7.1 Pystytys ja käynnistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7.2 Stand-by-valikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.3 Kielen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.4 Yrityksen tietojen syöttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.5 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7.6 Esiasetusarvojen muutokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7.7 Öljyjen ja UV-lisäaineiden säiliöiden käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7.8 Säiliön koon syöttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7.9 Sisäisen kylmäainesäiliön täyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
8 Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
8.1 Poiskytkentä korjauksen, hätätilanteen ja virhetoimintojen
yhteydessä . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
8.2 Pikakäynnistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
8.3 Käyttäjäkoodit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
8.4 Henkilökohtaisen tietokannan luominen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
8.5 Kylmäainekulutuksen tallentaminen USB-tikulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8.6 Kylmäainekulutuksen näyttäminen näytöllä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8.7 Ilmastointilaitetesti ilman kylmäainehuoltoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
8.8 Erilliset valinnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8.9 Kokohuuhtelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
WaecoVAS6746B_OPM_4445101232_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 3 Montag, 9. November 2020 4:08 16
FI
VAS 6746B
4
9 Huoltotyöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
9.1 Tiiviystarkastus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
9.2 Öljyvaa'an nollauksen tarkastus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
9.3 Kuivaajan suodattimen vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
9.4 Suodattimen huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
9.5 Paineanturin kalibrointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
9.6 Tyhjiöpumpun öljyn vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
9.7 Laskurilukemat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
9.8 Täyttömäärän korjaus pidemmillä huoltoletkuilla . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
9.9 Tulostinpaperin vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
9.10 Ohjelmistöpäivitys USB:n kautta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
9.11 Jäteöljysäiliön vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
10 Puhdistus ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
11 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
11.1 Talteenotettujen nesteiden hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
11.2 Pakkausmateriaalin hävittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
11.3 Vanhan laitteen hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
12 Mitä teen, jos?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
13 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
WaecoVAS6746B_OPM_4445101232_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 4 Montag, 9. November 2020 4:08 16
FI
5
VAS 6746B Tästä käyttöohjeesta
1 Tästä käyttöohjeesta
Tässä käyttöohjeessa kuvataan ilmastointihuoltolaite
(AirConServiceCenter) VAS 6746B.
Tämä käyttöohje on tarkoitettu henkilöille, jotka tekevät ajoneuvojen
ilmastointilaitteiden huoltoja, ja joilla on vastaavat pätevyydet ja tiedot
näiden suhteen.
Tässä käyttöohjeessa on kaikki vaadittavat ohjeet ilmastointihuoltolait-
teen turvallista ja tehokasta käyttöä varten. Lue käyttöohje huolellisesti
läpi, ennen kuin otat laitteen käyttöön ensimmäistä kertaa.
Noudata lisäksi viimeisten turvatietolehtien tietoja. Ne ovat osoitteessa
dometic.com/sds
Säilytä tämä käyttöohje AirConServiceCenterin mukana, niin saat tarvit-
semasi tiedot aina nopeasti.
1.1 Hotline
Jos tarvitset lisää tietoa AirConServiceCenteristä, etkä löydä niitä tästä
käyttöohjeesta, ota yhteyttä Hotline kautta:
Hotline (puh: +49 (0) 25 72 / 8 79-1 91)
WaecoVAS6746B_OPM_4445101232_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 5 Montag, 9. November 2020 4:08 16
FI
Tästä käyttöohjeesta VAS 6746B
6
1.2 Tämän käyttöohjeen symbolien selitykset
!
A
I
VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaaran
tai vakavan loukkaantumisen.
HUOMAUTUS!
Noudattamatta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata
tuotteen toimintaa.
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
Muotoilu Merkitys Esimerkki
Lihavointi Laitteesta löytyvät nimitykset Paina ENTER.
”Liha-
vointi”
Näyttöilmoitukset ”Pikakäynnistys”
Teksti
Teksti
Luettelo ilman tiettyä järjestystä
Turvapaineensäädin
Ylipaineventtiilit
1. Teksti
2. Teksti
3. Teksti
Menettelyvaiheet, jotka tulee
suorittaa tässä esitetyssä jär-
jestyksessä
1. Liitä laite.
2. Käynnistä laite.
3. Paina valintapainiketta.
Teksti
Toimintavaiheen seuraus
Laite on käyttövalmis.
Teksti (1) Osanumerot, jotka liittyvät
yleiskuvaukseen (sivulla 13 ja
sivulla 14)
Syötä käyttönäppäimistöllä (8)
haluamasi tiedot.
Teksti (A) Osien nimitykset, jotka viittaa-
vat työvaiheissa esitettyihin
kuviin
Irrota vasemman puolen suo-
datinpatruunat (E).
WaecoVAS6746B_OPM_4445101232_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 6 Montag, 9. November 2020 4:08 16
FI
7
VAS 6746B Turvallisuus
2 Turvallisuus
Valmistaja ei ota mitään vastuuta seuraavista syistä johtuvista vaurioista:
tuotteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijännitteiden takia synty-
neet vauriot
tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen
2.1 Yleisiä turvallisuusohjeita
!
VAROITUS!
Noudata kansallisia työturvallisuusmääräyksiä.
Noudata tämän käyttöohjeen turvallisuusohjeita.
AirConServiceCenteriä saa käyttää yksinomaan sellainen henkilö-
kunta, jolla on sopiva tekninen koulutus ja joka tuntee
AirConServiceCenterin sekä jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden ja
kylmäaineiden vaikutustavan ja perusperiaatteet.
AirConServiceCenterin saa korjata vain Dometicin valtuuttama
henkilöstö.
Käytä tätä laitetta vain mainittuun käyttötarkoitukseen.
!
HUOMIO!
Älä tee AirConServiceCenteriin muutoksia.
Sallittujen lämpötilarajojen ylittämisestä johtuva rakenneosien
halkeaminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran
Ylipaineen välttämiseksi AirConServiceCenteriä saa kuljettaa
ainoastaan ilman kylmäainetta.
AirConServiceCenteriä ei saa varastoida ulkona.
Säilytä huoltoletkut letkutaskussa, kun AirConServiceCenter ei ole
käytössä.
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
!
VAROITUS!
Ilmastointihuoltolaitteen suunnittelematon tai tahaton
käynnistäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran
Ennen huoltotöitä kytke AirConServiceCenter pois päältä ja irrota
verkkojohto verkkovirrasta. Irrota pistoke pistorasiasta tai
AirConServiceCenteristä.
WaecoVAS6746B_OPM_4445101232_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 7 Montag, 9. November 2020 4:08 16
FI
Turvallisuus VAS 6746B
8
Kylmät tai kuumat rakenneosat aiheuttavat
loukkaantumisvaaran
Käytä suojakäsineitä.
!
HUOMIO!
Älä ota AirConServiceCenteriä käyttöön, jos se on vaurioitunut.
Tarkasta aina ennen AirConServiceCenterin käyttöönottoa tai ennen
aineiden lisäämistä, ovatko laite ja kaikki huoltoletkut vahingoittumat-
tomia ja onko kaikki venttiilit suljettu.
Vedä huoltoletkut siten, ettei niihin voi kukaan kompastua.
Kallistuva tai kaatuva kuorma aiheuttaa tapaturmavaaran
Kahvaa ei saa käyttää laitteen nostamiseen. Kuljeta
AirConServiceCenteriä ainoastaan työntämällä sitä rullilla.
Aseta laite aina tasaiselle alustalle ja lukitse sen etupyörät.
AirConServiceCenteriin saa lisätä aineita ainoastaan hyväksytyistä
kylmäainepulloista, joissa on varoventtiili.
Käytä AirConServiceCenterin päälle ja pois kytkemiseen aina pää-
kytkintä. Älä jätä laitetta vaille valvontaa niin pitkään kuin se on päällä.
Vuotavat nesteet aiheuttavat tapaturmavaaran
Jos lattialle on vuotanut nesteitä, voi niihin liukastua ja loukata
itsensä.
Pyyhi valuneet tai tippuvat nesteet välittömästi tai käytä sopivia
sidonta-aineita.
Hävitä nämä ympäristöystävällisesti.
A
HUOMAUTUS!
Älä käytä laitetta voimakkaan kosteuden vallitessa.
Laitetta ei saa käyttää ulkona sateella.
Älä käytä laitetta lämpölähteiden (esim. lämmittimet) lähellä tai
suorassa auringonpaisteessa.
Käytä ainoastaan kylmäainetta R-134a. Jos kylmäainetta sekoitetaan
muiden kylmäaineiden kanssa, voi se johtaa AirConServiceCenterin
tai ajoneuvon ilmastointilaitteen vaurioihin.
Varmista aina ennen AirConServiceCenterin sammuttamista, että
valittu ohjelma on loppunut ja kaikki venttiilit on suljettu. Muutoin
kylmäainetta pääsee ulos.
Jos muutat valikkojen arvoja, vertaa niitä aina ajoneuvon tietoihin.
Pysäytettäessä käytä eturenkaiden jarruvipua, ettei
AirConServiceCenter pääse rullaamaan pois.
WaecoVAS6746B_OPM_4445101232_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 8 Montag, 9. November 2020 4:08 16
FI
9
VAS 6746B Turvallisuus
2.3 Turvallisuus kylmäaineen käsittelyssä
!
HUOMIO!
Käytä henkilökohtaista suojavarustusta (suojalasit ja suojakäsineet)
ja vältä suoraa kosketusta kylmäaineen kanssa. Suora kosketus
kylmäaineeseen vie vartalosta lämpöä, jolloin kyseiseen kohtaan voi
tulla paleltuma.
Älä hengitä kylmäaineen höyryjä. Kylmäaineen höyryt ovat
myrkyttömiä, mutta ne vievät hengitykseen tarvittavaa happea.
Käytä laitetta vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.
Kylmäainetta ei saa käyttää matalalla sijaitsevien tilojen alueella
(esim. asennusmontut, valumakuilut). Kylmäaine on happea
raskaampaa ja se syrjäyttää siksi hengitykseen tarvittavan hapen.
Tuulettamattomissa asennusmontuissa tapahtuvissa töissä voi
ilmetä hapenpuutetta.
A
HUOMAUTUS!
Huolehdi siitä, että käytön, kylmäaineen täytön tai tyhjennyksen
aikana sekä korjaus- ja huoltotöiden aikana kylmäainetta ei vuoda
ulos ja pääse ympäristöön.
Näin suojaat ympäristöä.
Sen avulla vältetään myös se, että kylmäaineiden esiintyminen
AirConServiceCenterin ympäristössä haittaa ajoneuvon tai laitteen
vuotojen löytämistä tai tekee tämän mahdottomaksi.
Ryhdy varotoimiin, jotta vuotava kylmäaine ei voi päästä viemäriin.
I
OHJE
Katso erityistietoja kylmäaineesta R-134a ja turvallisuustoimenpi-
teistä sekä henkilöiden ja esineiden suojaamisesta kylmäainevalmis-
tajan turvatietolehtisistä.
2.4 Yrityksen toimenpiteet laitetta käytettäessä
Omistajan tulee luoda TRG 402:n mukaisesti käyttöohjeet kaikille täyttö-
laitteistoille (AirConServiceCenter). Työntekijät täytyy opastaa laitteen
käyttöön tämän käyttöohjeen mukaisesti.
Omistajan täytyy huolehtia siitä, että työntekijät saavat vähintään kerran
vuodessa opastusta, joka käsittää seuraavat seikat:
erityiset painekaasujen käsittelyyn liittyvät vaarat
painekaasujen käsittelyä koskevat turvamääräykset
painekaasujen käsittelyyn liittyvät terveydelliset toimenpiteet
WaecoVAS6746B_OPM_4445101232_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 9 Montag, 9. November 2020 4:08 16
FI
Turvallisuus VAS 6746B
10
Laitteen käyttö ja laitetta koskevien huoltotöiden suorittaminen
Laitteen omistajan täytyy huolehtia siitä, että huolto- ja korjaustöihin sekä
tiiviystarkastuksiin asetetulla henkilökunnalla on kylmäaineiden ja täyttö-
laitteistojen käsittelyä koskeva sertifiointi.
Sertifiointi sekä voimassa olevien määräysten ja normien tuntemus voi-
daan hankkia koulutuksessa, esim. käsityökamarilta, teollisuus- ja kaup-
pakamarilta tai muulta tunnustetulta koulutuslaitokselta.
Käyttäjän on huolehdittava siitä, että kaikki huoltoletkut vedetään siten,
etteivät ne voi vaurioitua laitetta käytettäessä.
2.5 Varoitusohjeet AirConServiceCenterissä
Huomio!
Ota käyttöohje huomioon!
Liitä laite vain pistorasiaan, jossa on 230 V/50 Hz vaihtovirta!
Suojaa laite sateelta!
Käytä kylmäaineen käsittelyssä aina suojakäsineitä!
Käytä kylmäaineen käsittelyssä aina suojalaseja!
2.6 Turvalaitteistot
Turvapaineensäädin: Sammuttaa kompressorin, kun normaali käyttö-
paine ylittyy.
Ylipaineventtiilit: Lisäturvalaitteisto johtimien tai säiliöiden repeytymi-
sen estämiseksi, jos ylipaine nousee turvapaineensäätimestä huoli-
matta.
WaecoVAS6746B_OPM_4445101232_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 10 Montag, 9. November 2020 4:08 16
FI
11
VAS 6746B Toimituskokonaisuus
3 Toimituskokonaisuus
AirConServiceCenter ja mukana toimitetut lisävarusteet tarkastettiin
huolellisesti ennen lähetystä.
AirConServiceCenterin tiviys on tarkastettu ennen toimitusta.
Tarkasta toimituksen jälkeen, että kaikki mainitut osat ovat mukana ja
että niissä ei ole vahinkoja.
Ilmoita puuttuvista tai vahingoittuneista osista välittömästi kuljetuksesta
vastaavalle yritykselle.
Nimitys Tuotenro
Adapteri kylmäainepulloille (suuri liitäntä) 4440600148
Adapteri 500 ml uudelle öljylle ja UV-varjoainepullolle 4440600026
Suljettava patentoitu jäteöljysäiliö 4440600131
Pullosarja öljy-/UV-säiliö, 250 ml 4440600110
Laitteen suojakansi 4445900081
Suojalasit/suojakäsineet 4445900107
Käyttöohje
WaecoVAS6746B_OPM_4445101232_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 11 Montag, 9. November 2020 4:08 16
FI
Lisävarusteet VAS 6746B
12
4 Lisävarusteet
Saatavissa lisävarusteena (ei sisälly toimituskokonaisuuteen):
5 Määräysten mukainen käyttö
AirConServiceCenter VAS 6746B (ASE 410 095 02 000) on tarkoitettu
ajoneuvoilmastointilaitteistojen huoltoon. Laite soveltuu kaupalliseen
käyttöön.
AirConServiceCenteriä saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on vas-
taavat ajoneuvoilmastointilaitteiden huoltoa koskevat tiedot ja taidot.
AirConServiceCenterillä saa huoltaa ainoastaan ajoneuvoilmastointeja,
joissa käytetään kylmäainetta R-134a.
Nimitys Tuotenro
Puhtaan PAG-öljyn pullo ISO 46, 500 ml 8887200013
Puhtaan PAG-öljyn pullo ISO 100, 500 ml 8887200014
UV-varjoainepullo, 500 ml TP-3820-500
Öljysäiliö muille öljylaaduille, 250 ml 4440600034
Jäteöljysäiliö, 500 ml 4440600131
Varasuodatin huoltoon 4440400009
Täyttösylinteri 4,4 kg, toimii kylmäaineen säiliönä 8885200003
Säilytyspullo Tracer-täyttölaitteeseen, 236 ml TP-3820-0008
Säilytyspullo Tracer-täyttölaitteeseen, 475 ml TP-3820-0016
Varapaperirulla tulostimeen (lämpöpaperi) (VPE 4) 4445900088
Huoltoletku matalapainepuolelle (SAE-normi) 5 m 8885100025
Suojalasit 8885400066
Suojakäsineet 8885400065
Tyhjiöpumppuöljy, 1000 ml 8887200018
Denso ND8 -öljy, 500 ml 81342147762
WaecoVAS6746B_OPM_4445101232_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 12 Montag, 9. November 2020 4:08 16
FI
13
VAS 6746B AirConServiceCenterin yleiskuvaus
6 AirConServiceCenterin yleiskuvaus
6.1 Etupuoli
1 Matalapainemittari
2 Tilavalo punainen ”täyttö”
3 Tilavalo sininen ”tyhjennys”
4 Tilavalaisin keltainen ”ECO syvätyhjennys”
5 Tilavalo vihreä ”talteenotto”
6 Korkeapainemittari
7 Näyttö
8 Käyttönäppäimistö
9 Etukate
10 Lukittavat etupyörät
14
13
543
6
10
9
8
7
2
17
12
11
16
15
1
WaecoVAS6746B_OPM_4445101232_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 13 Montag, 9. November 2020 4:08 16
FI
AirConServiceCenterin yleiskuvaus VAS 6746B
14
11 Huoltoletku matalapaineliitännälle (sininen)
12 Huoltoletku korkeapaineliitännälle (punainen)
13 Huoltokytkin korkeapaineliitännälle (punainen)
14 Huoltokytkin matalapaineliitännälle (sininen)
15 Tulostin
16 USB-liitäntä
17 Näyttöyksikkö
6.2 Takaosa
18 Uuden öljyn purkki (500 ml)
19 Säiliö UV-lisäaineelle (500 ml)
20 Patentoitu jäteöljysäiliö
21 Kateluukku
22 Pääkytkin
23 Huuhtelusäiliö
24 Kuivaajan suodatin
19
18
21
20
24
23
22
WaecoVAS6746B_OPM_4445101232_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 14 Montag, 9. November 2020 4:08 16
FI
15
VAS 6746B Ensimmäinen käyttöönotto
7 Ensimmäinen käyttöönotto
7.1 Pystytys ja käynnistys
1. Siirrä AirConServiceCenter työpisteeseen ja kiinnitä etupyörät (10).
I
2. Liitä AirConServiceCenter verkkovirtaan.
3. Käynnistä asettamalla pääkytkin (22) asentoon I.
Näyttö (7) näyttää ohjelmistoversion numeron muutaman sekunnin
ajan.
”SW”: ohjelmistoversio
”DB”: tietokanta
”SN”: sarjanumero
”LF”: kielitiedosto
Lopuksi seuraa AirConServiceCenterin ohjelmistotesti.
Käynnistysmenettelyn lopuksi AirConServiceCenter näyttää seuraa-
vaa:
OHJE
Laitteen tulee olla käytön aikana vaakasuoralla, tasaisella pinnalla, jotta
mittaukset voidaan suorittaa oikein.
Dometic Waeco Int.
VAS6746B SW V4250148
DB lhd10026
SN000123 LF R1340061
Ohjelmatesti
Odota!
Kylmäaine g. 4820
Uusi öljy ml 375
UV-lisäaine ml 313
11:56:35 10:03:20
WaecoVAS6746B_OPM_4445101232_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 15 Montag, 9. November 2020 4:08 16
FI
Ensimmäinen käyttöönotto VAS 6746B
16
7.2 Stand-by-valikko
Stand-by-valikko kertoo tämänhetkisen varastomäärän sekä
AirConServiceCenterin aika-asetukset.
Näytössä näkyvät:
Kylmäaineen varastomäärä
Uuden öljyn varastomäärä
UV-lisäaineen varastomäärä
Kellonaika
Päivämäärä
7.3 Kielen valinta
1. Paina nuolinäppäimiä tai päästäksesi perusvalikkoon.
2. Valitse perusvalikossa nuolinäppäimillä tai ”Muut valikot”:
3. Vahvista painamalla ENTER.
4. Valitse nuolinäppäimellä ”Huolto”.
5. Vahvista painamalla ENTER.
6. Anna salasana ”5264”.
7. Valitse haluamasi kieli nuolinäppäimillä tai .
8. Vahvista painamalla ENTER.
9. Paina STOP. Valittu kieli on aktivoitu ja näkyvissä on stand-by-
valikko.
Pikakäynnistys
Erilliset valinnat
Muut valikot
ENTER-OK STOP-EXIT
WaecoVAS6746B_OPM_4445101232_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 16 Montag, 9. November 2020 4:08 16
FI
17
VAS 6746B Ensimmäinen käyttöönotto
7.4 Yrityksen tietojen syöttö
Yrityksen tiedot tulostetaan jokaisen huoltoraportin yhteydessä.
1. Valitse perusvalikossa nuolinäppäimillä tai ”Muut valikot”:
2. Vahvista painamalla ENTER.
3. Valitse nuolinäppäimellä ”Huolto”.
4. Vahvista painamalla ENTER.
5. Anna salasana ”3282”.
6. Yrityksen tiedot näkyvät näytön (7) kolmannella rivillä.
Voit syöttää viidelle riville kullekin 20 merkkiä.
Näytölle tulee näytettyjen yrityksen tietojen rivilukumäärä ilmoituksen
”Syötä yrityksen tiedot” (”01””05”).
Valitse nuolinäppäimillä tai haluamasi yrityksen tiedot -rivi.
7. Syötä käyttönäppäimistöllä (8) ja nuolinäppäimillä haluamasi tiedot:
Vaihda suurien ja pienten kirjainten välillä painamalla info-paini-
ketta .
Poista yksittäisiä merkkejä painamalla näppäintä C lyhyesti.
Poista näytetty rivi painamalla näppäintä C pidempään.
8. Vahvista painamalla ENTER.
9. Paina STOP. Asetetut tiedot ovat aktiivisia.
10. Paina uudelleen STOP päästäksesi stand-by-valikkoon.
Pikakäynnistys
Erilliset valinnat
Muut valikot
ENTER-OK STOP-EXIT
WaecoVAS6746B_OPM_4445101232_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 17 Montag, 9. November 2020 4:08 16
FI
Ensimmäinen käyttöönotto VAS 6746B
18
7.5 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
Päivämäärä ja kellonaika tulostetaan samaan aikaan yritystietojen
kanssa jokaisen huoltoraportin yhteydessä.
1. Valitse perusvalikossa nuolinäppäimillä tai ”Muut valikot”:
2. Vahvista painamalla ENTER.
3. Valitse nuolinäppäimellä ”Huolto”.
4. Vahvista painamalla ENTER.
5. Anna salasana ”8463”.
6. Syötä käyttönäppäimistöllä ja nuolinäppäimillä haluamasi tiedot.
7. Vahvista painamalla ENTER.
8. Paina STOP päästäksesi stand-by-valikkoon.
Pikakäynnistys
Erilliset valinnat
Muut valikot
ENTER-OK STOP-EXIT
WaecoVAS6746B_OPM_4445101232_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 18 Montag, 9. November 2020 4:08 16
FI
19
VAS 6746B Ensimmäinen käyttöönotto
7.6 Esiasetusarvojen muutokset
AirConServiceCenteriin on esiasetettu tärkeimpien huoltotöiden arvot.
Nämä esiasetusarvot tulevat automaattisesti näkyviin, kun vastaava
valikko haetaan.
Seuraavat esiasetusarvot voidaan sovittaa erityistarpeeseen:
1. Valitse perusvalikossa nuolinäppäimillä tai ”Muut valikot”:
2. Vahvista painamalla ENTER.
3. Valitse nuolinäppäimellä ”Huolto”.
4. Vahvista painamalla ENTER.
5. Anna salasana ”7388”.
6. Syötä käyttönäppäimistöllä ja nuolinäppäimillä haluamasi tiedot.
7. Vahvista painamalla ENTER.
8. Paina STOP päästäksesi stand-by-valikkoon.
Parametrit Tehtaan asetus
Odotusaika paineen nousulle min. 1
Tyhjiöaika min. 20
Tyhjiön säätöaika min. 4
Uusi öljy ml (ekstramäärä) 0
UV-lisäaine ml 7
Täyttömäärä g. 500
Tulostetaanko talteenot. määrä? Kyllä
Pikakäynnistys
Erilliset valinnat
Muut valikot
ENTER-OK STOP-EXIT
WaecoVAS6746B_OPM_4445101232_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 19 Montag, 9. November 2020 4:08 16
FI
Ensimmäinen käyttöönotto VAS 6746B
20
7.7 Öljyjen ja UV-lisäaineiden säiliöiden käyttö
Nykyiset varastomäärät näytetään stand-by-valikossa.
1. Avaa kateluukku (21) vasemmalta puolelta ja työnnä säiliö pikakiin-
nittimiin:
Uuden öljyn säiliö (18)
Säiliö UV-lisäaineille (19) ja
Jäteöljysäiliö (20)
2. Sulje kateluukku (21).
3. Syötä uuden öljyn ja UV-kontrastiaineiden säiliön koko (katso kap.
”Säiliön koon syöttö” sivulla 21).
19
18
21
20
WaecoVAS6746B_OPM_4445101232_EMEA(fi)_202x-xx-xx.book Seite 20 Montag, 9. November 2020 4:08 16
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68

Dometic Waeco VAS6746B Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka