Behringer DX626 Omaniku manuaal

Bränd
Behringer
Kategooria
helisegistid
Mudel
DX626
Tüüp
Omaniku manuaal
Käytohje
PRO MIXER DX626
Professional 3-Channel DJ Mixer with
BPM Counter and VCA Control
2 PRO MIXER DX626 Käyttöohje
Sisällysluettelo
Kiittää te .......................................................................... 2
Tärkeitä turvallisuusohjeita .......................................... 3
Juridinen Peruutus ......................................................... 3
1. Johdatus ..................................................................... 4
1.1 Ennen kuin aloitat ............................................................... 4
2. Käyttöelementit ........................................................ 4
2.1 Etupuoli .................................................................................. 5
2.2 Taustapuoli ........................................................................... 6
3. Tekniset Tied .............................................................. 7
Kiittää te
BEHRINGER PRO MIXER DX626 on DJ-mikseripöytä, jonka avulla olet täysin
trendissä mukana. Lukemattomat toiminnot, kuten Talkover-toiminto ja
Beat Counter, mahdollistavat aivan uudenlaisen ja erityisen luovan tavan
työskennellä. DX626 on ammattimaisesti käyttökelpoinen mikseri, jota on
erittäin yksinkertaista käyttää ja joka tukee sinua luovassa työssäsi.
3 PRO MIXER DX626 Käyttöohje
Tärkeitä
turvallisuusohjeita
JURIDINEN PERUUTUS
Varoitus
Symbolilla merkityissä päätteissä
sähkövirran voimakkuus on niin korkea,
että ne sisältävät sähköiskun vaaran. Käytäainoastaan
korkealaatuisia, kaupallisesti saatavana olevia
kaiutinjohtoja, joissa on ¼"TS-liittimet valmiiksi
asennettuina. Kaikenlainen muu asennus tai muutosten
teko tulisi tehdä ammattitaitoisen henkilön toimesta.
Tämä symboli muistuttaa läsnäolollaan
mukana seuraavissa liitteissä olevista
tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.
Luekäyttöohjeet.
Varoitus
Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta
(tai taustasektion kantta) tule poistaa.
Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi soveltuvia osia.
Huoltotoimet saa suorittaa vain alan ammattihenkilö.
Varoitus
Vähentääksesi tulipalon tai sähköiskun
vaaraa ei laitetta saa altistaa sateelle tai
kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa roiskevedelle, eikä sen
päälle saa asettaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä,
kuten maljakoita.
Varoitus
Nämä huolto-ohjeet on tarkoitettu
ainoastaan pätevän huoltohenkilökunnan
käyttöön. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa ei sinun
tulisi suorittaa mitään muita kuin käyttöohjeessa
kuvattuja huoltotoimia. Huoltotoimet saa suorittaa vain
alanammattihenkilö.
1. Lue nä mä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä peitä tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan
antamien ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna lämpölähteiden, kuten
lämpöpattereiden, uunien tai muiden lämpöä tuottavien
laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Älä kierrä polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen
turvatoimintaa. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi
kieltä, joista toinen on toista leveämpi. Maadoitetussa
pistokkeessa on kaksi kieltä ja kolmas maadotusterä.
Leveä kieli tai kol-mas terä on tarkoitettu oman
turvallisuutesi takaamiseksi. Mikäli mukana toimitettu
pistoke ei sovi lähtöösi, kysy sähköalan ammattilaisen
neuvoa vanhentuneen lähdön vaihtamiseksi uuteen.
10. Suojaa virtajohto sen päällä kävelyn tai puristuksen
aiheuttamien vaurioiden varalta. Huolehdi erityisesti
pistokkeiden ja jatkojohtojen suojaamiselta sekä siitä
kohdasta, jossa verkkojohto tulee uloslaitteesta.
11. Laitteen tule olla liitettynä sähköverkkoon aina
vioittumattomalla suojajohtimella.
12. Jos laitteen sähkövirta kytketään pois päältä
pääverkon tai laitteen pistokkeesta, on näiden oltava
sellaisessa paikassa, että niitä pääsee käyttämään
millointahansa.
13. Käytä ainoastaan valmistajan mainitsemia
kiinnityksiä/lisälaitteita.
14. Käytä ainoastaan
valmistajan mainitseman
tai laitteen mukana
myydyn cartin,
seisontatuen, kolmijalan,
kan-nattimen tai
pöydän kanssa. Cartia
käytettäessä tulee cart/
laite-yhdistelmää siirrettäessä varoa kompa-stumasta
itse laitteeseen, jotta mahdollisilta vahin-goittumisilta
vältyttäisiin.
15. Irrota laite sähköverkosta ukkosmyrskyjen aikana ja
laitteen ollessa pidempään käyttämättä.
16. Anna kaikki huolto valtuutettujen huollon
ammatti-laisten tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, kunlaite
on jotenkin vaurio-itunut, esim. kun virtajohto tai
–pistoke on vaurioitunut, laitteen sisälle on päässyt
nestettä tai jotakin muuta, yksikkö on altistunut sateelle
tai kosteudelle, se ei toimi tavano-maisesti tai on
päässytputoamaan.
17. Tuotteen oikea hävitys:
Tämäsymboli osoittaa, että
tuotetta ei WEEE-direktiivin
(2002/96/EY) ja paikallisen
lain mukaan saa hävittää
kotitalousjätteen mukana.
Tuotetulee toimittaa
valtuutettuun, sähkö- ja elektroniikkalaitteille
tarkoitettuun kierrätyspisteeseen. Tällaisenjätteen
epäasianmukainen hävitys saattaa vahingoittaa
ympäristöä ja henkilön terveyttä sähkö- ja
elektroniikkalaitteisiin mahdollisesti sisältyvien
vaarallisten aineiden takia. Kunhävität tuotteen
asianmukaisesti, autat myös tehostamaan
luonnonvarojen käyttöä. Saatlisätietoja
hävitettävälle laitteelle tarkoitetuista
kierrätyspisteistä kotipaikkakuntasi viranomaisilta,
jätteenkäsittelyviranomaiselta taijätehuoltoyritykseltä.
TEKNISET MÄÄRITTELYT JA ULKOASU VOIVAT MUUTTUA
ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. TÄSSÄKERROTUT
TIEDOT OVAT OIKEELLISIA PAINOHETKELLÄ.
KAIKKITAVARAMERKIT OVAT OMAISUUTTA,
NIIDENOMISTAJIEN OMAISUUTTA. MUSICGROUP EI OTA
VASTUUTA HENKILÖLLE KOITUVISTA MENETYKSISTÄ,
JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA TÄYDELLISESTÄ TAI
OSITTAISESTA LUOTTAMUKSESTA TÄSSÄ KUVATTUJA
KUVAUKSIA, VALOKUVIA TAI LAUSUNTOJA KOHTAAN.
VÄRIT JA TEKNISET MÄÄRITTELYT SAATTAVAT
VAIHDELLA JONKIN VERRAN TUOTTEIDEN VÄLILLÄ.
MUSICGROUPTUOTTEITA MYYVÄT VAIN VALTUUTETUT
JÄLLEENMYYJÄT. JAKELIJATJA JÄLLEENMYYJÄT
EIVÄT OLE MUSICGROUP:IN EDUSTAJIA, EIKÄHEILLÄ
OLE MINKÄÄNLAISIA VALTUUKSIA ESITTÄÄ
MUSICGROUP:IÄ SITOVIA, SUORIA TAI EPÄSUORIA
LUPAUKSIA TAI TUOTEESITTELYJÄ. TÄMÄ OPAS ON
TEKIJÄNOIKEUSSUOJATTU. MITÄÄN MÄN OPPAAN
OSAA EI SAA KOPIOIDA TAI LEVITTÄÄ MISSÄÄN
MUODOSSA TAI MILLÄÄN TAVOIN, SÄHKÖISESTI TAI
MEKAANISESTI, MUKAANLUKIEN VALOKOPIOINTI JA
KAIKENLAINEN TALLENTAMINEN, MITÄÄNTARKOITUSTA
VARTEN, ILMANMUSICGROUPIPLTD.:N AIEMPAA
KIRJALLISTALUPAA.
KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.
© 2013 MUSICGroupIPLtd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
4 PRO MIXER DX626 Käyttöohje
1. Johdatus
Aika rientää, ja joka ei halua olla “out, sen täytyy antaa kaasua.
Tähäntarkoitukseen olemme kehittäneet erinomaisen, mitä suosituimmilla
toiminnoilla ja teknologialla varustetun DJ-mikseripöydän. Se soveltuu
optimaalisesti käytettäväksi Dance-klubeilla tai DJ-laitteissa ja tuo puhdasta iloa.
Käsi sydämelle: kuka lukee mielellään käytohjeita? Tiedämme kyllä, että haluat
aloittaa heti. Kuitenkin vasta tämän käyttöohjeen luettuasi ymmärrät kaikki
DX626:n toiminnot ja voit käyttää niitä järkevästi. Varaa aikaa lukemiseen!
Tämän ohjeiston tarkoituksena on tutustuttaa sinut ensin käytettyihin
erikoisilmaisuihin, jotta opit tuntemaan laitteen kaikki toiminnot.
Kun olet lukenut käyttöohjeen huolellisesti, säilytä se voidaksesi
tarvittaessa lukea sitä yhä uudelleen.
1.1 Ennen kuin aloitat
DX626 on tehtaalla pakattu huolellisesti turvallisen kuljetuksen takaamiseksi.
Mikäli pakkauslaatikossa tästä huolimatta näkyy vaurioita, tarkasta laite heti
ulkoisten vahinkojen osalta.
ÄLÄ lähetä laitetta mahdollisessa vauriotapauksessa takaisin
meille, vaan ilmoita asiasta ehdottomasti ensin laitteen myyjälle
ja kuljetusyritykselle, sillä muutoin kaikki vahingonkorvausvaateet
saattavat raueta.
Huolehdi riittävästä ilmansaannista ja riittävästä etäisyydestä muihin,
lämpöäsäteileviin laitteisiin, jotta laitteen ylikuumenemiselta vältyttäisiin.
Huomio!
Haluamme huomauttaa, että korkeat äänenvoimakkuudet saattavat
vahingoittaa kuuloa tai/ja vaurioittaa kuulokkeitasi. Käännä Master-
säädin vasempaan ääriasentoon ennen laitteen päällekytkemistä.
Huomioi aina sovelias äänenvoimakkuus.
2. Käyttöelementit
(15)
(16)
(13)
(12)
(11)
(10)
(9)
(8)
(18)
(17)
(14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(5)
Kuva 2.1: PRO MIXER DX626:n etupuoli
5 PRO MIXER DX626 Käyttöohje
2.1 Etupuoli
(1) MIC INPUT on dynaamisen mikrofonisi symmetrinen XLR-liitäntä.
(2) GAIN-säädintä käytetään kulloisenkin kanavan tulosignaalin
tasonsovittamiseen.
(3) Kaikissa tulokanavissa on kussakin Kill-ominaispiirteellä varustettu
3-kaistainen taajuuskorjain (HIGH, MID ja LOW). Näin voidaan signaalia
madaltaa huomattavasti suuremmassa mitassa (-32 dB) kuin korottaa
(+12 dB). Tämä toiminto on esim. hyödyllinen yhden taajuusalueen
häivyttämiseksi musiikkiraidalta.
Kokonaistaso riippuu myös taajuuskorjaimen (EQ) säädöistä.
Ennen tason määräämistä GAIN-säätimen avulla tulee siksi ensin ottaa
käyttöön taajuuskorjain.
(4) MIC/LINE-PHONO-kytkimen avulla voit valita kanavalla 1 mikrofoni- ja
Line- tai Phonosignaalin välillä. Se onko tulo kytketty kytkimen oikealle
käännetyssä asennossa Phono- vai Line-tasolle riippuu taustapuoleisen
PHONO/LINE-kytkimen asennosta (katso (21)).
(5) Kanavissa 2 ja 3 määrätään PHONO/LINE-katkaisijalla tulosignaali.
“Phono”on tarkoitettu levysoittimen liitäntää varten. “Line” tulee valita
kaikkiin muihin signaalilähteisiin (esim. CD- tai MD-soitin).
Älä koskaan liitä Line-tasoista laitetta erittäin herkkiin Phonotuloihin!
Phono-äänirasiajärjestelmien lähtötaso sijaitsee millivolttialueella
kun taas CD-soittimet ja nauhadekit toimittavat tasonsa
volttialueella. Line-signaalin taso on siis jopa 100 kertaa korkeampi
kuin Phonotuloilla.
(6) CHANNEL-Faderilla säädät kanavan äänenvoimakkuutta.
(7) PRO MIXERissä on Talkover-toiminto. Tämä toiminto toimii periaatteessa
aivan yksinkertaisesti: TALK-näppäintä painamalla lasketaan toisen
tulokanavan signaalia (TALK-LED palaa) niin, että äänesi kuuluu selvemmin
mikrofonin kautta.
(8) MASTER-säädin määrää MASTER-lähdön lähtöäänen-voimakkuuden
(katso(27)).
(9) Stereokuvan luomiseen on MASTER-lähtö varustettu BALANCE-säätimellä.
(10) BOOTH-säädin määrää BOOTH-lähdön lähtöäänen-voimakkuuden
(katso(26)).
(11) CUE-säädin määrää kuulokesignaalin (PFL-signaali) äänenvoimakkuuden.
PFL-signaali on kuulokesignaalisi, jonka avulla voit kuunnella
musiikkia ennakkoon ilman, että MASTER-signaaliin vaikutetaan.
Kuulokekanavan signaaliin tehdään sivu-väliotto ennen Fadereita
(PFL = Pre Fader Listening).
(12) Kolmella näppäimellä CH-1, CH-2 ja CH-3 määräät kuulokesignaalin
signaalinlähteen. Voit kuunnella kanavia ennakkoon yksittäin tai myös
kaikkia kolmea kanavaa samanaikaisesti.
(13) MASTER/CUE-Faderin kautta voit ohjata kuulokkeissasi tulokanavan
signaalin ja MASTER-signaalin välistä äänenvoimakkuussuhdetta.
(14) Tässä voit lukea PFL- ja MASTER-signaalien äänen-voimakkuustasot
kolmesta 10-numeroisesta LED-näytöstä. Alin LED-ketju näyttää
PFL-signaalia, kaksi ylempää oikeaa ja vasenta MASTER-signaalial.
(15) PRO MIXER DX626:n BPM-Counter on erittäin hyödyllinen toiminto,
jollasaavutetaan kitkattomat siirtymät kahden raidan välillä ja sessioistasi
tulee näin täydellinen menestys. Counter kykenee välittämään liitettyjen
raitojen erilaiset tempot lyönteinä minuutissa (BPM = Beats Per Minute).
Vasennäyttö näyttää samalla kanavan 2 ja oikea näyttö kanavan 3 tempoa.
(16) CROSSFADER toimii kanavien 2 ja 3 väliseen ristivaihtoon.
(17) Tämä on tavallisen 12-voltin BNC-lampun liitäntä.
(18) POWER-kytkimellä käynnistät DX626:n.
(19)
Kuva 2.2: Kuulokeliitäntä
(19) HEADPHONES-liitäntä on tarkoitettu kuulokkeillesi musiikin (PFL-signaali)
kuuntelemiseksi ennakkoon. Kuulokkeittesi vähimmäisimpedanssin tulisi
olla 32 Ohmia.
6 PRO MIXER DX626 Käyttöohje
2.2 Taustapuoli
(27) (26) (25)
(24) (23) (22) (20)
(29)
(28)
(30)(21)
Kuva 2.3: DX626:n taustapuoliset liinnät
PRO MIXER DX626:n liitännät ovat mikrofoni- ja kuulokeliitäntöjä lukuunottamatta
ainoastaan Cinch-liitäntöjä, jotka sijaitsevat pöydän taustapuolella.
(20) Tämä on kanavan 1 INPUT 1-tulo. Se on kytkettävissä valinnaisesti
Phono- tai Line-tuloherkkyydelle.
(21) Kanava 1:n tulon PHONO/LINE-kytkimellä voit valita LINE- tai PHONO-tulon
välillä. Lisäksi tulee kuitenkin etupuolinen MIC/LINE-PHONO-kytkin olla
asetettuna LINE-PHONO-asentoon (katso (4)).
(22) Kanavien 2 ja 3 PHONO-tulot on myös tarkoitettu
levysoittimenliittämiseen.
(23) Nämä ovat kanavien 2 ja 3 LINE-tulot nauhadekin, CD- tai MD-soittimen
jne.liittämiseksi.
(24) GND-liitännät toimivat levysoittimen maadottamiseen.
(25) TAPE-lähdön kautta voit leikata mukaan musiikkiasi kytkemällä
esim. nauhadekin, DAT-nauhurin tmv. Päinvastoin kuin MASTER- ja
BOOTH-lähdöissä on lähtöäänen-voimakkuus määrätty niin, että tulotaso
onsäädettävä tallennuslaitteessa.
(26) BOOTH-lähtö on lisämahdollisuus vahvistimen liittämiseksi. Sitä säädetään
etupuolisella BOOTH-säätimellä. Voit käyttää tämän lähdön kautta
monitoribokseja tai vaikka kaiuttaa myös toisen alueen.
(27) MASTER-lähtö toimii vahvistimen liittämiseen ja sitä säädetään
MASTER-säätimellä.
Kytke pääteasteet päälle aina viimeiseksi välttääksesi
käynnistyshuippujen esiintymistä. Nämä saattavat helposti vaurioittaa
kovaäänisiäsi. Varmista ennen pääteasteiden päällekytkemistä,
ettei DX626:ssä sijaise signaalia. Näin voit ennaltaehkäistä korvien
saamia ikäviä yllätyksiä. Paras on, kun käännät ensin kaikki Faderit
alas tai käännät kaikki kääntösäätimet nolla-asentoon.
(28) Tämä on verkkokaapelin liitäntä. Tässä näet kalliin sisäisen verkko-osan
edun: jokaisen vahvistinkytkennän impulssikäyttäytyminen määräytyy
erityisesti käytössä olevista jännitevarannoista. Jokaisessa mikseripöydässä
on Line-tasosignaalien signaalintyöstämiseen lukemattomia
operaatiovahvistimia (Op-Amps). Niiden verkko-osien rajoitetun
suorituskyvyn vuoksi ilmenee useissa mikseripöydissä kovassa rasituksessa
merkkejä “stressistä”. DX626:ssa ei näin tapahdu. Sointi säilyy aina selvänä
jatransparenttina.
(29) SULAKKEENPIDIN/JÄNNITTEENVALINTA. Ennen laitteen liittämistä
sähköverkkoon tulee tarkistaa, että jännitenäyttö vastaa paikallista
verkkojännitettä. Sulaketta vaihdettaessa tulee ehdottomasti käyttää
samaa sulaketyyppiä. Useissa laitteissa voidaan sulakkeenpidin asettaa
kahteen asentoon. Näin valitaan 230 V ja 115V:n välillä. Huomaa, ettäjos
haluat käyttää laitetta Euroopan ulkopuolella 115 V:lla, tulee valita
suurempisulakearvo.
(30) PRO MIXER DX626:n SARJANUMERO. Varaa aikaa ja lähetä meille takuukortti
kokonaan täytettynä 14 päivän kuluessa ostopäivästä lukien. Voit myös
käyttää Online-rekisteröitymistämme kotisivuillamme behringer.com.
7 PRO MIXER DX626 Käyttöohje
3. Tekniset Tied
Audiotulot
Mic 40 dB Gain, sähkösymmetroitu
Phono 1, 2 ja 3 40 dB Gain @ 1 kHz,
epäsymmetriset tulot
Line 1, 2 ja 3 0 dB Gain, epäsymmetriset tulot
Audiolähdöt
Master maks. +21 dBu @ +10 dB (Line In)
Booth maks. +21 dBu @ +10 dB (Line In)
Tape tyyp. 0 dBu
Phones tyyp. 125 mΩ @ 1% THD
Taajuuskorjain (+/-8 dB)
Stereo Low +12 dB/-32 dB @ 50 Hz
Stereo Mid +12 dB/-32 dB @ 1,2 kHz
Stereo High +12 dB/-32 dB @ 10 kHz
Mic Low +12 dB/-32 dB @ 50 Hz
Mic Mid +12 dB/-32 dB @ 1,2 kHz
Mic High +12 dB/-32 dB @ 10 kHz
Talkover-Näppäin (MIC) -16 dB
Lamppu (BNC) 12 V/400 mA
Yleistä
Merkinannon suhde meluun (S/N) > 87 dB (Line)
Ylikuuluminen > 70 dB (Line)
Vääristymä (THD) < 0,05%
Toistokäy 20 Hz - 20 kHz
Gain-säätöalue -16 dB - +6 dB
Virtasyöt
Verkkojännite
USA / Canada 120 V ~, 60 Hz
U.K. / Australia 240 V ~, 50 Hz
Eurooppa 230 V ~, 50 Hz
Yleinen vientimalli 100 - 120 V ~, 200 - 240 V ~, 50/60 Hz
Ottoteho enint. 15 W
Sulake 100 - 120 V ~: T 500 mA L 250 V
200 - 240 V ~: T 315 mA L 250 V
Verkkoliitäntä Vakio-kylmälaiteliitäntä
Mitat / Paino
Mitat (K x L x S) n. 3,6 x 10 x 12"
n. 91 x 254 x 305 mm
Paino n. 2,6 kg
BEHRINGER tekee parhaansa varmistaakseen korkeimman mahdollisen laatutason.Vaadittavat muutokset
suoritetaan ilman ennakkoilmoituksia. Tekniset tied ja laitteen ulkonäkö saattavat siksi poiketa annetuista
tiedoista ja kuvauksista.
We Hear You
/