KTM 1090 Adventure R 2017 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
KÄYTTÖOHJE 2017
1090 Adventure R
Tuote Nr. 3213546fi
ARVOISA KTM:N ASIAKAS! 1
*3213546fi*
3213546fi
02/2017
ARVOISA KTM:N ASIAKAS!
Onnittelemme sinua lämpimästi KTM-moottoripyörän hankinnasta! Olet nyt modernin, urheilullisen moottoripyörän omistaja. Moottoripyö-
rästä on sinulle varmasti paljon iloa, kunhan vain huollat ja hoidat ajokkiasi oikein.
Toivotamme sinulle paljon ajamisen iloa!
Ole hyvä, kirjoita tähän ajoneuvosi sarjanumerot.
Rungonnumero ( s. 22) Myyjän leima
Moottorinumero ( s. 23)
Avainnumero ( s. 23)
Käyttöohje vastaa tämän valmistussarjan uusinta tilannetta painatuksen ajankohtana. Yksittäinen tuote saattaa kuitenkin poiketa hieman
käyttöohjeen tiedoista, sillä valmistaja kehittää tuotteitaan jatkuvasti.
Kaikki tiedot sitoumuksetta. KTM Sportmotorcycle GmbH pidättää itsellään erityisesti oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin, hintoi-
hin, väreihin, muotoihin, materiaaleihin, palvelu- ja huoltosuorituksiin, rakenteisiin, varustukseen sekä muihin näiden kaltaisiin tekijöihin,
ilman että se on velvollinen ilmoittamaan näistä muutoksista. KTM Sportmotorcycle GmbH pidättää itsellään myös oikeuden edellä mainit-
tujen tietojen ja tekijöiden täydelliseen poistamiseen tai mukauttamiseen paikallisia olosuhteita vastaaviksi, ilman että sen on ilmoitettava
näistäkään toimenpiteistä etukäteen. Edelleen KTM Sportmotorcycle GmbH:lla on oikeus lopettaa yksittäisen mallin valmistus ilman tätä
koskevaa ennakkoilmoitusta. KTM ei ota mitään vastuuta toimitusmahdollisuuksista, kuvista ja kuvauksista poikkeamista sekä painovir-
heistä ja erehdyksistä. Osa kuvien esittämistä malleista sisältää erikoisvarusteita, jotka puuttuvat vakiomalleista.
ARVOISA KTM:N ASIAKAS! 2
© 2017 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Itävalta
Kaikki oikeudet pidätetään
Jälkipainatus, myös osittainenkin, kuten kaikkinainen muu jäljentäminen vain oikeudenhaltijan kirjallisella luvalla.
ISO 9001(12 100 6061)
Kansainvälisen laadunhallintastandardin ISO 9001 mukaan KTM käyttää laadunvarmistusprosessiohjelmaa, joka johtaa kor-
keimpaan mahdolliseen tuotelaatuun.
Laatija: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen, Itävalta
Tämä dokumentti koskee seuraavia malleja:
1090 Adventure R EU (F9903QD)
SISÄLLYSLUETTELO 3
SISÄLLYSLUETTELO
1 KUVAUSTAVAT ............................................................... 8
1.1 Käytetyt merkit .................................................... 8
1.2 Käytetyt korostukset ............................................. 9
2 TURVALLISUUSOHJEET................................................ 10
2.1 Käyttömääritys - määräysten mukainen käyttö....... 10
2.2 Turvallisuusohjeet .............................................. 10
2.3 Vaara-asteet ja merkinnät ................................... 11
2.4 Varoitus muutosrakentelusta ............................... 11
2.5 Turvallinen käyttö .............................................. 12
2.6 Suojavaatetus.................................................... 13
2.7 Työskentelysäännöt ............................................ 13
2.8 Ympäristö.......................................................... 13
2.9 Käyttöohje......................................................... 14
3 TÄRKEITÄ OHJEITA ...................................................... 15
3.1 Takuu ............................................................... 15
3.2 Käyttöaineet, apuaineet...................................... 15
3.3 Varaosat, lisävarusteet........................................ 15
3.4 Huolto .............................................................. 15
3.5 Kuvat................................................................ 16
3.6 Asiakaspalvelu................................................... 16
4 AJONEUVON KUVA ....................................................... 18
4.1 Ajoneuvon kuva edestä vasemmalta ..................... 18
4.2 Ajoneuvon kuva takaa oikealta............................. 20
5 SARJANUMEROT.......................................................... 22
5.1 Rungonnumero .................................................. 22
5.2 Tyyppikilpi ........................................................ 22
5.3 Avainnumero ..................................................... 23
5.4 Moottorinumero ................................................. 23
5.5 Etuhaarukan artikkelinumero............................... 24
5.6 Takavaimentimen osanumero .............................. 24
6 HALLINTALAITTEET...................................................... 25
6.1 Kytkinkahva....................................................... 25
6.2 Etujarrukahva .................................................... 25
6.3 Kaasukahva....................................................... 26
6.4 Katkaisijat ohjaustangossa vasemmalla ................ 26
6.4.1 Yhdistelmäkatkaisin ....................................... 26
6.4.2 Valokatkaisin................................................. 27
6.4.3 Varoitusvilkkupainike ..................................... 27
6.4.4 Valikkokatkaisin............................................. 28
6.4.5 Vilkkukatkaisin .............................................. 28
6.4.6 Äänimerkkipainike ......................................... 29
6.5 Katkaisijat ohjaustangossa oikealla ...................... 30
6.5.1 Hätäpysäytyskatkaisin .................................... 30
6.5.2 Sähkökäynnistysnappi .................................... 30
6.6 Virta-/ohjauslukko .............................................. 31
6.7 Ajonestolaite ..................................................... 31
6.8 Ohjauksen lukitseminen...................................... 32
6.9 Ohjauksen avaaminen lukituksesta ...................... 33
6.10 Polttoainetankin korkin avaaminen ...................... 33
6.11 Polttoainetankin korkin sulkeminen ..................... 35
6.12 Polttoainehanat ................................................. 36
6.13 Säilytyslokeron avaaminen .................................. 37
6.14 Säilytyslokeron sulkeminen ................................. 37
6.15 Istuinlukko ........................................................ 38
6.16 Tartuntakahvat................................................... 38
6.17 Tavaratelineen kiinnityslevy................................. 39
6.18 Matkustajan jalkatapit ........................................ 39
6.19 Vaihdepoljin ...................................................... 40
SISÄLLYSLUETTELO 4
6.20 Jarrupoljin......................................................... 41
6.21 Sivutuki ............................................................ 41
7 YHDISTELMÄMITTARISTO............................................. 42
7.1 Yleiskuva........................................................... 42
7.2 Aktivointi ja testaus............................................ 42
7.3 Matriisinäyttö .................................................... 43
7.4 Segmenttinäyttö................................................. 43
7.5 Polttoainemäärän näyttö ..................................... 44
7.6 Merkkivalot ....................................................... 44
7.7 Ilmoitus matriisinäytössä .................................... 45
7.8 Vaihtamiskehote ................................................ 46
7.9 Huoltonäyttö...................................................... 47
7.10 Matriisinäytön valikko......................................... 48
7.10.1 "Favorites"..................................................... 48
7.10.2 "Trip 1"......................................................... 48
7.10.3 "Trip 2"......................................................... 49
7.10.4 "General Info" ................................................ 49
7.10.5 "Set Favorites" ............................................... 50
7.10.6 "Settings"...................................................... 50
7.10.7 "Warning"...................................................... 51
7.10.8 "Heating" (valinnainen)................................... 51
7.10.9 "MTC/ABS".................................................... 52
7.10.10 "Drive Mod" ................................................... 53
7.10.11 Valikkoyleiskuva............................................. 54
7.10.12 "Language".................................................... 55
7.10.13 "Distance" ..................................................... 56
7.10.14 "Temp" ......................................................... 56
7.10.15 "Pressure" ..................................................... 57
7.10.16 "Fuel Cons" ................................................... 57
7.10.17 "Clock/Date" .................................................. 58
7.10.18 "Shift Light" .................................................. 58
7.10.19 "Heat Grip".................................................... 59
7.10.20 "DRL" ........................................................... 59
8 ERGONOMIA ................................................................ 61
8.1 Ohjaustangon paikka .......................................... 61
8.2 Ohjaustangon paikan säätö .............................. 61
8.3 Visiirin säätö...................................................... 63
8.4 Kytkinkahvan perusasennon säätö........................ 64
8.5 Etujarrukahvan perusasennon säätö ..................... 65
8.6 Ajajan jalkatapit................................................. 65
8.7 Jalkatappien säätö .......................................... 66
8.8 Vaihdepolkimen perusasennon tarkistus ............... 68
8.9 Vaihdepolkimen perusasennon säätö ................ 69
8.10 Jarrupolkimen perusasennon säätö ................... 70
9 KÄYTTÖÖNOTTO........................................................... 72
9.1 Ohjeita ensimmäiseen käyttöönottoon .................. 72
9.2 Moottorin sisäänajo ............................................ 73
9.3 Ajoneuvon kuormaus .......................................... 74
10 AJO-OHJEITA................................................................ 76
10.1 Tarkistus- ja hoitotehtävät ennen jokaista
käyttöönottoa..................................................... 76
10.2 Käynnistäminen................................................. 77
10.3 Liikkeellelähtö ................................................... 78
10.4 Vaihtaminen, ajaminen....................................... 78
10.5 Jarruttaminen .................................................... 82
10.6 Pysähtyminen, pysäköinti.................................... 84
10.7 Kuljetus ............................................................ 86
10.8 Polttoaineen tankkaus ........................................ 87
SISÄLLYSLUETTELO 5
11 HUOLTO-OHJELMA....................................................... 89
11.1 Lisätietoja ......................................................... 89
11.2 Pakolliset työt.................................................... 89
11.3 Suositellut työt .................................................. 91
12 RUNGON SÄÄTÖ........................................................... 93
12.1 Etuhaarukka/takavaimennin ................................ 93
12.2 Etuhaarukan puristusvaimennuksen säätö ............ 93
12.3 Etuhaarukan paluuvaimennuksen säätö................ 94
12.4 Etuhaarukan jousen esijännityksen säätö.............. 95
12.5 Takavaimentimen puristusvaimennus................... 96
12.6 Takavaimentimen Low Speed
-puristusvaimennuksen säätö .............................. 96
12.7 Takavaimentimen High Speed
-puristusvaimennuksen säätäminen ..................... 97
12.8 Takavaimentimen paluuvaimennuksen säätö......... 98
12.9 Takavaimentimen jousen esijännityksen säätö....... 99
13 RUNGON HUOLTOTYÖT .............................................. 101
13.1 Moottoripyörän nosto takaa huoltopukille............ 101
13.2 Moottoripyörän alasottaminen
takanostotelineel........................................... 101
13.3 Moottoripyörän nosto edestä nostotelineellä........ 102
13.4 Moottoripyörän alasottaminen
etunostotelineeltä ............................................ 103
13.5 Moottoripyörän nosto (kiinnitetyllä)
huoltopukilla ................................................ 104
13.6 Moottoripyörän alasottaminen asennustelineeltä
(työntökiinnitys) ........................................... 105
13.7 Istuimen irrottaminen....................................... 106
13.8 Istuimen asentaminen ...................................... 106
13.9 Ketjun likaisuuden tarkistus.............................. 107
13.10 Ketjun puhdistus ............................................. 107
13.11 Ketjunkireyden tarkistus ................................... 108
13.12 Ketjun kireyden säätö....................................... 109
13.13 Ketjun, takarattaan ja eturattaan tarkastus ......... 111
13.14 Hydraulisen kytkimen nestemäärän
tarkistus/korjaus............................................... 113
13.15 Emäputken laakerivälyksen tarkastus ................. 114
13.16 Etuhaarukan alapeitelevyn irrottaminen.............. 116
13.17 Etuhaarukan alapeitelevyn asentaminen ............. 117
13.18 Etusivukattteen irrottaminen ............................. 118
13.19 Etusivukatteen asentaminen ............................. 119
13.20 Etumaskin ilmanohjaimen irrottaminen ........... 120
13.21 Etumaskin ilmanohjaimen asentaminen .......... 123
13.22 Etulokasuojan irrotus........................................ 125
13.23 Etulokasuojan asennus ..................................... 126
13.24 Haarukkaputkien pölysuojien puhdistus .......... 126
13.25 Tankinsuojuksen irrottaminen ........................... 127
13.26 Tankinsuojuksen asentaminen........................... 129
13.27 Visiirin irrottaminen.......................................... 131
13.28 Visiirin asentaminen......................................... 131
13.29 Moottorinsuojuksen irrotus................................ 132
13.30 Moottorinsuojuksen asennus ............................. 132
13.31 Kaatumarautojen irrotus ................................ 133
13.32 Kaatumarautojen asentaminen ....................... 135
14 JARRUT ..................................................................... 138
14.1 Lukkiutumisenestojärjestelmä (ABS).................. 138
14.2 Jarrulevyjen tarkastus ....................................... 140
14.3 Jarrunesteen määrän tarkastus etujarrusta.......... 141
14.4 Jarrunesteen lisääminen etujarruun ................ 142
SISÄLLYSLUETTELO 6
14.5 Jarrupalojen tarkistus etujarrusta....................... 144
14.6 Jarrunesteen määrän tarkistus takajarrusta ......... 145
14.7 Jarrunesteen lisääminen takajarruun .............. 146
14.8 Jarrupalojen tarkistus takajarrusta ..................... 147
15 PYÖRÄT, RENKAAT..................................................... 149
15.1 Etupyörän irrottaminen ................................. 149
15.2 Etupyörän asentaminen ................................. 151
15.3 Takapyörän irrottaminen ................................ 153
15.4 Takapyörän asentaminen ............................... 155
15.5 Takanavan vaimennuskumien tarkistus ........... 158
15.6 Renkaiden kunnon tarkastus ............................. 159
15.7 Rengaspaineiden tarkistus ................................ 161
15.8 Pinnojen kireyden tarkastus .............................. 161
15.9 Sisärenkaaton rengasjärjestelmä........................ 163
16 SÄHKÖLAITTEET ........................................................ 164
16.1 päiväajovalo..................................................... 164
16.2 Akun irrottaminen ........................................ 165
16.3 Akun asentaminen ........................................ 167
16.4 Akun lataaminen .......................................... 169
16.5 Pääsulakkeen vaihto......................................... 173
16.6 Sulakekotelossa olevien sulakkeiden vaihto......... 175
16.7 Valomaskin ja ajovalon irrottaminen................... 177
16.8 Valomaskin ja ajovalon asentaminen .................. 178
16.9 Lähivalolampun vaihto...................................... 179
16.10 Kaukovalolampun vaihto................................... 181
16.11 Vilkkulampun vaihto......................................... 183
16.12 Ajovalon säädön tarkistus.................................. 184
16.13 Ajovalon valokantaman säätö............................. 184
16.14 Virta-avaimen aktivointi/passivointi .................... 186
17 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ .......................................... 191
17.1 Jäähdytysnesteen määrän tarkistus
paisuntasäiliöstä.............................................. 191
17.2 Jäähdytysnesteen määrän korjaaminen
paisuntasäiliössä.............................................. 192
18 MOOTTORIN SÄÄTÖ.................................................... 195
18.1 "Drive Mod" ..................................................... 195
18.2 Luistonesto (TC) .............................................. 195
19 MOOTTORIN HUOLTOTYÖT ......................................... 197
19.1 Moottoriöljymäärän tarkistus ............................. 197
19.2 Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto,
öljysihtien puhdistus ..................................... 198
19.3 Moottoriöljyn lisääminen................................... 202
20 PUHDISTUS, HOITO ................................................... 205
20.1 Moottoripyörän puhdistus.................................. 205
20.2 Talvikäytön tarkistus- ja hoitotehtävät ................ 207
21 SÄILYTYS................................................................... 209
21.1 Säilytys ........................................................... 209
21.2 Käyttöönotto seisokin jälkeen ............................ 210
22 VIANETSINTÄ............................................................. 211
23 TEKNISET TIEDOT...................................................... 213
23.1 Moottori .......................................................... 213
23.2 Moottorin kiristysmomentit................................ 214
23.3 Täyttömäärät ................................................... 218
23.3.1 Moottoriöljy................................................. 218
23.3.2 Jäähdytysneste ............................................ 218
23.3.3 Polttoaine ................................................... 218
23.4 Runko............................................................. 218
23.5 Sähköiset osat ................................................. 220
23.6 Renkaat .......................................................... 221
SISÄLLYSLUETTELO 7
23.7 Etuhaarukka .................................................... 221
23.8 Takavaimennin ................................................ 222
23.9 Rungon kiristysmomentit .................................. 224
24 KÄYTTÖAINEET .......................................................... 228
25 APUAINEET................................................................ 231
26 STANDARDIT.............................................................. 233
27 AMMATTISANASTO..................................................... 234
28 LYHENNELUETTELO................................................... 235
29 MERKKILUETTELO..................................................... 236
29.1 Punaiset symbolit ............................................ 236
29.2 Keltaiset ja oranssit symbolit............................. 236
29.3 Vihreät ja siniset symbolit ................................. 236
HAKEMISTO ...................................................................... 238
1 KUVAUSTAVAT 8
1.1 Käytetyt merkit
Seuraavassa selitetään tiettyjen merkkien käyttö.
Tarkoittaa odotettua tapahtumaa (esim. työvaiheessa tai toiminnossa).
Tarkoittaa odottamatonta tapahtumaa (esim. työvaiheessa tai toiminnossa).
Kaikki työt, jotka on merkitty tällä merkillä, vaativat ammattitaitoa ja teknistä ymmärrystä. Jätä nämä työt oman tur-
vallisuutesi vuoksi valtuutetun KTM-huoltokorjaamon suoritettaviksi! Siellä erikoiskoulutetut ammattilaiset huoltavat
moottoripyöräsi optimaalisesti tarvittavilla erikoistyökaluilla.
Merkitsee sivuviitettä (ilmoitetulta sivulta löytyy lisää tietoa).
Tämä merkki on lisätietoja ja erilaisia vihjeitä sisältävien tekstiosioiden yhteydessä.
Tämä merkki on tarkastusvaiheen tuloksen yhteydessä.
1 KUVAUSTAVAT 9
1.2 Käytetyt korostukset
Jäljempänä selitetään käytettyjen tekstikorostusten merkitykset.
Oma nimi Tarkoittaa nimeä.
Nimi
®
Tarkoittaa suojattua nimeä.
Merkki™ Tarkoittaa tavaramerkkiä.
Alleviivatut käsitteet Viittaavat ajoneuvon teknisiin yksityiskohtiin tai ovat erikoiskäsitteitä, jotka on selostettu
erikoiskäsitteiden hakemistossa.
2 TURVALLISUUSOHJEET 10
2.1 Käyttömääritys - määräysten mukainen käyttö
KTM-urheilumoottoripyörät on kehitetty ja suunniteltu siten, että ne kestävät normaalin katukäytön tavalliset rasitukset sekä käytön hel-
possa maastossa (päällystämättömät tiet), eivät kuitenkaan käyttöä kilparadoilla.
Info
Moottoripyörä on hyväksytty yleiseen tieliikenteeseen vain tyypitettynä vakiotehoversiona.
2.2 Turvallisuusohjeet
Ajoneuvon turvallinen käyttö edellyttää joidenkin turvallisuusohjeiden huomioimista. Lue siksi tämä käyttöohje huolellisti läpi. Turvalli-
suusohjeet ovat korostettuina tekstissä ja niissä viitataan merkityksellisiin kohtiin.
Info
Ajoneuvoon on liimattu hyvin näkyville paikoille erilaisia ohje-/varoitustarroja. Älä poista mitään näistä ohje-/varoitustarroista. Jos
niitä puuttuu, saattaa sinulta tai joltakin toiselta henkilöltä jäädä vaaratilanteita huomaamatta ja siksi loukkaantua.
2 TURVALLISUUSOHJEET 11
2.3 Vaara-asteet ja merkinnät
Vaara
Varoitus vaarasta, joka välittömästi ja varmuudella johtaa kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammaan, ellei tilanteen vaatimia varo-
toimenpiteitä suoriteta.
Varoitus
Varoitus vaarasta, joka todennäköisesti johtaa kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammaan, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä
suoriteta.
Varo
Varoitus vaarasta, joka mahdollisesti johtaa lievään loukkaantumiseen, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Ohje
Varoitus vaarasta, joka johtaa merkittäviin teknisiin- tai materiaalivahinkoihin, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Varoitus
Varoitus vaarasta, joka johtaa ympäristövahinkoihin, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
2.4 Varoitus muutosrakentelusta
On kiellettyä tehdä muutoksia äänenvaimennuksen osiin. Seuraavat toimenpiteet tai vastaavan tilan aikaansaaminen ovat lain mukaan kiel-
lettyjä:
1 Uudessa ajoneuvossa minkä tahansa äänenvaimennusta palvelevien järjestelmien tai osien poistaminen tai ohittaminen ennen sen
myyntiä tai luovutusta loppuasiakkaalle tai ajoneuvon käyttöaikana muussa tarkoituksessa kuin huolto, korjaus tai osien vaihto
2 Ajoneuvon käyttö, sen jälkeen kun sellainen osa tai osakokonaisuus poistettiin tai saatettiin pois päältä.
Esimerkkejä lainvastaisista muutoksista:
2 TURVALLISUUSOHJEET 12
1 Äänenvaimentajan poistaminen tai reiän poraaminen siihen, ohjauspeltiin, pakoputkeen tai muihin osiin, joissa pakokaasu virtaa.
2 Imujärjestelmän osien poistaminen tai reikien poraaminen niihin.
3 Käyttö ei-asianmukaisessa huoltokunnossa.
4 Ajoneuvon liikkuvien osien tai pakoputkiston tai imujärjestelmän osien korvaaminen osilla, joita valmistaja ei ole hyväksynyt.
2.5 Turvallinen käyttö
Vaara
OnnettomuusvaaraAjokyvytön kuljettaja on vaaraksi sekä itselleen että muille.
Älä käytä ajoneuvoa, mikäli et ole ajokykyinen alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden käytön seurauksena.
Älä käytä ajoneuvoa, mikäli et pysty ajoneuvon kuljettamiseen fyysisten tai psyykkisten tekijöiden vuoksi.
Vaara
MyrkytysvaaraPakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
Huolehdi moottorin käytön aikana riittäväs tuuletuksesta.
Käytä sopivaa imulaitteistoa, mikäli käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
Varoitus
Palovammojen vaaraJotkut ajoneuvon osista kuumenevat hyvin paljon kun ajoneuvoa käytetään.
Älä kosketa pakoputkistoa, jäähdytintä, moottoria, iskunvaimentimia, jarrulaitteistoa ja muita näihin verrattavia osia, ennen
kuin osat ovat ehtineet jäähtyä.
Anna osien jäähtyä, ennen kuin aloitat työskentelyn.
Ajoneuvoa tulee käyttää vain sen ollessa teknisesti moitteettomassa kunnossa, tarkoituksensa mukaisesti, turvallisesti ja ympäristötietoi-
sesti.
Ajoneuvoa saavat käyttää vain siihen opastetut henkilöt. Tieliikenteessä tarvitaan vaadittu ajokortti.
Häiriöt, jotka vaikuttavat turvallisuuteen, on välittömästi poistatettava valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa.
Ajoneuvoon liimatut ohje-/varoitustarrat on huomioitava.
2 TURVALLISUUSOHJEET 13
2.6 Suojavaatetus
Varoitus
LoukkaantumisvaaraPuuttuva tai vajavainen suojavaatetus lisää loukkaantumisvaaraa.
Käytä ajon aikana aina suojavaatetusta, kuten kypärää, saappaita, käsineitä sekä suojuksilla varustettuja housuja ja takkia.
Käytä aina suojavaatetusta, joka on moitteettomassa kunnossa ja täyttää lainsäädännön vaatimukset.
KTM suosittelee käyttämään ajoneuvoa oman turvallisuutesi vuoksi vain sopivassa suojavaatetuksessa.
2.7 Työskentelysäännöt
Joihinkin työtehtäviin tarvitaan erikoistyökaluja. Nämä eivät kuulu ajoneuvon varusteisiin, mutta ne voidaan tilata suluissa olevan numeron
perusteella. Esim.: Ventiilijousen nostaja (59029019000)
Asennettaessa on kertakäyttöiset osat (esim. itselukittuvat ruuvit ja -mutterit, tiivisteet, tiivisterenkaat, O-renkaat, sokat ja varmistusprikat)
korvattava uusilla.
Jos ruuviliitoksissa käytetään kierrelukitusainetta (esim. Loctite
®
) on sitä käytettäessä noudatettava valmistajan ainekohtaisia ohjeita.
Osat, jotka on tarkoitus purkamisen jälkeen käyttää uudestaan, on puhdistettava ja niiden vauriot ja kuluneisuus on tarkastettava. Vahin-
goittuneet ja kuluneet osat vaihdetaan.
Korjauksen tai huoltamisen jälkeen on ajoneuvon liikenneturvallisuus tarkistettava.
2.8 Ympäristö
Vastuullinen toiminta moottoripyörän kanssa huolehtii siitä, ettei mitään ongelmia ja konflikteja pääse syntymään. Moottoripyöräilyn tule-
vaisuuden varmistamiseksi huolehdi siitä, että käytät moottoripyörää laillisuuden puitteissa, osoitat ympäristötietoisuutta ja kunnioitat
muiden oikeuksia.
Huomioi hävittäessäsi jäteöljyjä, muita käyttö- ja apuaineita sekä vanhoja varaosia kussakin maassa voimassa olevat lait ja määräykset.
Koska moottoripyörät eivät kuulu vanhojen ajoneuvojen EU-kierrätysmääräysten alaisuuteen, ei ole olemassa lakisääteistä tapaa vanhan
moottoripyörän romuttamiseksi. Valtuutettu KTMkauppiaasi auttaa sinua mielellään.
2 TURVALLISUUSOHJEET 14
2.9 Käyttöohje
Lue ehdottomasti tämä käyttöohje tarkasti ja kokonaan läpi, ennen kuin lähdet ajamaan ensimmäistä kertaa. Tämä käyttöohje sisältää pal-
jon tietoja ja vihjeitä, jotka helpottavat käyttöä, käsittelyä ja huoltoa. Vain näin saat tietää, kuinka säädät ajoneuvon itsellesi parhaiten
sopivaksi ja kuinka voit suojautua loukkaantumisilta.
Säilytä tämä käyttöohje helposti esille saatavana, jotta aina tarvittaessa voit tarkistaa siitä asioita.
Jos haluat tietää enemmän ajoneuvostasi tai lukiessa syntyy kysymyksiä, käänny valtuutetun KTMkauppiaan puoleen.
Käyttöohjekirja on tärkeä osa ajoneuvoa ja se on myytäessä annettava uudelle omistajalle.
3 TÄRKEITÄ OHJEITA 15
3.1 Takuu
Huolto-ohjelmassa määrätyt työt saa teettää ainoastaan valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa. Suoritetuista töistä on tehtävä merkinnät
sekä Huolto- & takuuvihkoon että osoitteessa KTM Dealer.net. Muutoin koko takuu raukeaa. Vahingoille ja seurausvahingoille, jotka aiheutu-
vat ajoneuvon muuntelusta ja/tai rakentelusta, ei voida myöntää mitään takuuta.
Lisätietoja takuusta tai vastuista ja niiden käsittelystä voit lukea Huolto- & takuuvihkosta.
3.2 Käyttöaineet, apuaineet
Varoitus
Ympäristön vaarantaminenPolttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua pohjaveteen, maaperään tai viemäriverkkoon.
On käytettävä käyttöohjeessa mainittuja käyttö- ja apuaineita (esim. poltto- ja voiteluaineet) ominaisuuksiensa mukaisesti.
3.3 Varaosat, lisävarusteet
Käytä oman turvallisuutesi vuoksi vain varaosia ja lisävarusteita, jotka ovat KTM:n hyväksymiä ja/tai suosittelemia ja asennuta ne valtuute-
tussa KTM-huoltokorjaamossa. Muista tuotteista ja niistä syntyneistä vaurioista ei KTM ota mitään vastuuta.
Jotkut varaosat ja tarvikkeet on ilmoitettu niitä koskevissa kuvauksissa suluissa. Valtuutettu KTMkauppiaasi opastaa sinua mielellään.
Omaan ajoneuvoosi sopivat KTM PowerParts osat löydät KTM:n internetsivuilta.
Kansainvälinen KTMInternetsivusto: http://www.ktm.com
3.4 Huolto
Edellytys virheettömään toimivuuteen ja ennenaikaisen kulumisen välttämiseen ovat käyttöohjeessa mainittujen moottorin sekä alustan
huolto, hoito- ja säätötöiden suorittaminen. Huono alustan säätö voi saada aikaan vaurioita ja murtumia runkokomponenteissa.
Moottoripyörien käyttö äärimmäisissä olosuhteissa (esim. liikkuminen erittäin mutaisella ja märällä tiellä tai pölyisessä ja kuivassa ympä-
ristössä) voi altistaa eräät moottoripyörän osat (esim. voimansiirron jarrut tai ilmansuodattimet) tavanomaista suuremmalle kuormituk-
selle. Tämän seurauksena kulutusosien huoltaminen tai vaihtaminen voi olla tarpeellista jo ennen huolto-ohjelmassa määritellyn aikavälin
umpeutumista.
3 TÄRKEITÄ OHJEITA 16
Noudata ehdottomasti annettuja sisäänajoaikoja ja huoltovälejä. Niiden tarkka noudattaminen myötävaikuttaa oleellisesti moottoripyöräsi
kestoiän nostamiseen.
3.5 Kuvat
Ohjekirjassa esitetyt kuvat sisältävät osittain erikoisvarusteita.
Paremmin havannoitavaksi tai selittämiseksi voivat jotkut osat olla irrotettuina tai ei-kuvattuina. Kunkin kuvauksen kohdalla ei purkami-
seen aina ole pakottavaa tarvetta. Huomioi tekstissä olevat tiedot.
3.6 Asiakaspalvelu
Ajoneuvoasi koskeviin kysymyksiin on valtuutettu KTMkauppiaasi mielellään käytettävissä.
Listan valtuutetuista KTM-kauppiaista läydät KTM:n internetsivuilta.
Kansainvälinen KTMInternetsivusto: http://www.ktm.com
17
4 AJONEUVON KUVA 18
4.1 Ajoneuvon kuva edestä vasemmalta
S01747-10
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246

KTM 1090 Adventure R 2017 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal