KTM 1190 Adventure 2014 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
KÄYTTÖOHJE 2014
1190 Adventure EU
1190 Adventure FR
1190 Adventure AUS
1190 Adventure JP
Tuote Nr. 3213105fi
ARVOISA KTM ASIAKAS 1
ARVOISA KTM ASIAKAS
Haluamme onnitella Sinua sydämellisesti KTM moottoripyörän hankintapäätöksestä. Olet nyt modernin, urheilullisen moottoripyörän omis-
taja, se tulee varmasti tuottamaan Sinulle paljon iloa, kunhan huollat ja hoidat sitä oikein.
Toivotamme Sinulle paljon ajamisen iloa!
Ole hyvä, kirjoita tähän ajoneuvosi sarjanumerot.
Rungonnumero ( s. 20) Myyjän leima
Moottorinumero ( s. 21)
Avainnumero ( s. 21)
Käyttöohje vastaa tämän sarjan uusinta tilannetta painatuksen ajankohtana. Pienet poikkeamat, jotka johtuvat jatkuvasta tuotekehityk-
sestä, eivät kuitenkaan milloinkaan ole täysin poissuljettuja.
Kaikki tiedot sitoumuksetta. KTM-Sportmotorcycle AG pidättää itsellään erityisesti oikeudet teknisten tietojen, hintojen, värien, muotojen,
materiaalien, palvelu- ja huoltosuoritusten, rakenteiden, varusteiden ja vastaavien muuttamiseen tai korvauksetta poistamiseen ilman edel-
tävää ilmoitusta ja ilman ilmoitusta perusteista, niiden sovittamisesta paikallisiin olosuhteisiin tai tietyn mallin valmistuksen lopettamista
ilman edeltävää ilmoitusta. KTM ei ota mitään vastuuta toimitusmahdollisuuksista, kuvista ja kuvauksista poikkeamista sekä painovirheistä
ja erehdyksistä. Kuvatut mallit sisältävät osittain erikoisvarusteita, jotka eivät kuulu sarjatuotannon toimitussisältöön.
© 2013 KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Itävalta
Kaikki oikeudet pidätetään
Jälkipainatus, myös osittainenkin, kuten kaikkinainen muu jäljentäminen vain oikeudenhaltijan kirjallisella luvalla.
ARVOISA KTM ASIAKAS 2
ISO 9001(12 100 6061)
Kansainvälisen laadunhallintastandardin ISO 9001 mukaan KTM käyttää laadunvarmistusprosessiohjelmaa, joka johtaa kor-
keimpaan mahdolliseen tuotelaatuun.
Laatija: TÜV Management Service
KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen, Itävalta
SISÄLLYSLUETTELO 3
SISÄLLYSLUETTELO
1 KUVAUSTAVAT ............................................................... 8
1.1 Käytetyt merkit .................................................... 8
1.2 Käytetyt korostukset............................................. 8
2 TURVALLISUUSOHJEET.................................................. 9
2.1 Käyttömääritys - määräysten mukainen käyttö......... 9
2.2 Turvallisuusohjeet ................................................ 9
2.3 Vaara-asteet ja merkinnät ................................... 10
2.4 Varoitus muutosrakentelusta ............................... 10
2.5 Turvallinen käyttö .............................................. 11
2.6 Suojavaatetus.................................................... 12
2.7 Työskentelysäännöt ............................................ 12
2.8 Ympäristö.......................................................... 12
2.9 Käyttöohje......................................................... 13
3 TÄRKEITÄ OHJEITA ...................................................... 14
3.1 Takuu ............................................................... 14
3.2 Käyttöaineet, apuaineet...................................... 14
3.3 Varaosat, lisävarusteet........................................ 14
3.4 Huolto .............................................................. 14
3.5 Kuvat................................................................ 15
3.6 Asiakaspalvelu................................................... 15
4 AJONEUVON KUVA ....................................................... 16
4.1 Ajoneuvon kuva edestä vasemmalta ..................... 16
4.2 Ajoneuvon kuva takaa oikealta............................. 18
5 SARJANUMEROT.......................................................... 20
5.1 Rungonnumero .................................................. 20
5.2 Tyyppikilpi ........................................................ 20
5.3 Avainnumero ..................................................... 21
5.4 Moottorinumero ................................................. 21
5.5 Etuhaarukan artikkelinumero............................... 22
5.6 Takaiskunvaimentimen artikkelinumero................ 22
6 HALLINTALAITTEET...................................................... 24
6.1 Kytkinkahva....................................................... 24
6.2 Etujarrukahva .................................................... 24
6.3 Kaasukahva....................................................... 25
6.4 Katkaisijat ohjaustangossa vasemmalla ................ 25
6.4.1 Yhdistelmäkatkaisin ....................................... 25
6.4.2 Valokatkaisin................................................. 26
6.4.3 Varoitusvilkkupainike ..................................... 26
6.4.4 Valikkokatkaisin............................................. 27
6.4.5 Vilkkukatkaisin .............................................. 27
6.4.6 Äänimerkkipainike ......................................... 28
6.5 Katkaisijat ohjaustangossa oikealla ...................... 28
6.5.1 Hätäpysäytyskatkaisin .................................... 28
6.5.2 Sähkökäynnistysnappi .................................... 29
6.6 Virta-/ohjauslukko .............................................. 29
6.7 Ajonesto............................................................ 30
6.8 Pistorasia sähköisille lisävarusteille...................... 30
6.9 Polttoainetankin korkin avaaminen ...................... 31
6.10 Polttoainetankin korkin sulkeminen ..................... 33
6.11 Polttoainehanat ................................................. 34
6.12 Säilytyslokeron avaaminen .................................. 34
6.13 Säilytyslokeron sulkeminen ................................. 35
6.14 Istuinlukko ........................................................ 35
6.15 Työkalut............................................................ 36
6.16 Tartuntakahvat................................................... 37
6.17 Tavaratelineen kiinnityslevy................................. 37
6.18 Matkustajan jalkatapit ........................................ 38
6.19 Vaihdepoljin ...................................................... 38
SISÄLLYSLUETTELO 4
6.20 Sivutuki ............................................................ 39
6.21 Keskituki (Optio: Keskituki) ................................ 40
7 YHDISTELMÄNÄYTTÖ ................................................... 41
7.1 Yleiskuva........................................................... 41
7.2 Aktivointi ja testaus............................................ 41
7.3 Matriisinäyttö .................................................... 42
7.4 Segmenttinäyttö................................................. 42
7.5 Merkkivalot ....................................................... 43
7.6 Ilmoitus matriisinäytössä .................................... 44
7.7 Vaihtamiskehote ................................................ 45
7.8 Huoltonäyttö...................................................... 46
7.9 Matriisinäytön valikko......................................... 46
7.9.1 "Favorites"..................................................... 46
7.9.2 "Trip 1"......................................................... 47
7.9.3 "Trip 2"......................................................... 47
7.9.4 "General Info"................................................ 48
7.9.5 "TPMS" (lisävaruste)....................................... 48
7.9.6 "Set Favorites" ............................................... 49
7.9.7 "Settings"...................................................... 49
7.9.8 "Warnings" .................................................... 50
7.9.9 "Heat Grip" (lisävaruste) ................................. 50
7.9.10 "MTC/ABS".................................................... 51
7.9.11 "Load"........................................................... 51
7.9.12 "Damping"..................................................... 52
7.9.13 "Drive Mode" ................................................. 52
7.9.14 Valikkoyleiskuva............................................. 54
7.9.15 "Language".................................................... 56
7.9.16 "Distance" ..................................................... 56
7.9.17 "Temp" ......................................................... 57
7.9.18 "Volume"....................................................... 57
7.9.19 "Pressure" ..................................................... 58
7.9.20 "Clock/Date" .................................................. 58
7.9.21 "Fuel Cons" ................................................... 59
7.9.22 "DRL" ........................................................... 59
7.9.23 "Shift Light" .................................................. 60
7.9.24 "Quick Shift" ................................................. 60
7.9.25 "Heat Grips" .................................................. 61
8 ERGONOMIA ................................................................ 62
8.1 Ajajan istuimen säätö ......................................... 62
8.2 Ohjaustangon paikka .......................................... 63
8.3 Ohjaustangon paikan säätö x ............................ 63
8.4 Visiirin säätö...................................................... 64
8.5 Kytkinkahvan perusasennon säätö........................ 66
8.6 Etujarrukahvan perusasennon säätö ..................... 66
8.7 Ajajan jalkatapit................................................. 67
8.8 Jalkatappien säätö x ........................................ 67
8.9 Jarrupoljin......................................................... 69
8.10 Jarrupolkimen perusasennon säätö x ................. 69
8.11 Vaihdepolkimen perusasennon tarkistus ............... 71
8.12 Vaihdepolkimen perusasennon säätö x............... 71
9 KÄYTTÖÖNOTTO........................................................... 73
9.1 Ohjeita ensimmäiseen käyttöönottoon .................. 73
9.2 Moottorin sisäänajo ............................................ 74
9.3 Ajoneuvon kuormaus .......................................... 75
10 AJO-OHJEITA................................................................ 77
10.1 Tarkistus- ja hoitotehtävät ennen jokaista
käyttöönottoa..................................................... 77
10.2 Käynnistäminen................................................. 78
SISÄLLYSLUETTELO 5
10.3 Liikkeellelähtö ................................................... 79
10.4 Vaihtaminen, ajaminen....................................... 79
10.5 Jarruttaminen .................................................... 83
10.6 Pysähtyminen, pysäköinti.................................... 85
10.7 Kuljetus............................................................ 87
10.8 Polttoaineen tankkaus ........................................ 88
11 HUOLTO-OHJELMA....................................................... 90
11.1 Lisätietoja ......................................................... 90
11.2 Pakolliset työt.................................................... 90
11.3 Suositellut työt .................................................. 92
12 RUNGON SÄÄTÖ........................................................... 93
12.1 "Damping" (Optio: EDS:n kanssa) ........................ 93
12.2 "Load" (Optio: EDS:n kanssa) .............................. 93
12.3 Etuhaarukka/takavaimennin ................................ 94
12.4 Etuhaarukan puristusvaimennuksen säätö (Optio:
ilman EDS:ää) ................................................... 94
12.5 Etuhaarukan paluuvaimennuksen säätö (Optio:
ilman EDS:ää) ................................................... 95
12.6 Takaiskunvaimentimen puristusvaimennuksen
säätö (Optio: ilman EDS:ää) ................................ 96
12.7 Takavaimentimen jousen esijännityksen säätö
(Optio: ilman EDS:ää)......................................... 97
13 RUNGON HUOLTOTYÖT ................................................ 99
13.1 Ajoneuvon nosto keskituelle (Optio: Keskituki) ...... 99
13.2 Ajoneuvon alasottaminen keskituelta (Optio:
Keskituki) ......................................................... 99
13.3 Matkustajanistuimen irrottaminen ..................... 100
13.4 Matkustajanistuimen asentaminen..................... 101
13.5 Ajajan istuimen irrottaminen ............................. 101
13.6 Ajajan istuimen asentaminen ............................ 102
13.7 Ketjun likaisuuden tarkistus.............................. 102
13.8 Ketjun puhdistus ............................................. 103
13.9 Ketjunkireyden tarkistus ................................... 104
13.10 Ketjunkireyden säätö........................................ 105
13.11 Ketjun, takarattaan ja eturattaan tarkastus ......... 107
13.12 Hydraulisen kytkimen nestemäärän
tarkistus/korjaus............................................... 110
13.13 Ohjauspään laakerivälyksen tarkistus ................. 110
13.14 Etuhaarukan alapeitelevyn irrottaminen.............. 112
13.15 Etuhaarukan alapeitelevyn asentaminen x........ 112
13.16 Etusivukattteen irrottaminen ............................. 113
13.17 Etusivukatteen asentaminen ............................. 114
13.18 Etumaskin ilmanohjaimen irrottaminen x......... 115
13.19 Etumaskin ilmanohjaimen asentaminen x ........ 118
13.20 Etulokasuojan irrottaminen ............................... 120
13.21 Etulokasuojan asentaminen x.......................... 121
13.22 Tankinsuojuksen irrottaminen ........................... 121
13.23 Tankinsuojuksen asentaminen........................... 123
13.24 Visiirin irrottaminen.......................................... 124
13.25 Visiirin asentaminen......................................... 125
14 JARRULAITTEISTO ..................................................... 126
14.1 ABS / Anti-Blockier-System............................... 126
14.2 Jarrulevyjen tarkistus........................................ 128
14.3 Jarrunestemäärän tarkistus etujarrusta ............... 129
14.4 Jarrunesteen lisääminen etujarruun x .............. 129
14.5 Jarrupalojen tarkistus etujarrusta....................... 131
14.6 Jarrunesteen määrän tarkistus takajarrusta ......... 132
14.7 Jarrunesteen lisääminen takajarruun x............. 133
14.8 Jarrupalojen tarkistus takajarrusta ..................... 135
SISÄLLYSLUETTELO 6
15 PYÖRÄT, RENKAAT..................................................... 136
15.1 Etupyörän irrottaminen x................................ 136
15.2 Etupyörän asentaminen x ............................... 138
15.3 Takapyörän irrottaminen x.............................. 140
15.4 Takapyörän asentaminen x ............................. 142
15.5 Takanavan vaimennuskumien tarkistus x.......... 144
15.6 Renkaiden kunnon tarkistus .............................. 146
15.7 Rengaspaineiden tarkistus ................................ 147
15.8 Pinnojen kireyden tarkistus ............................... 148
16 SÄHKÖISET OSAT....................................................... 150
16.1 Päiväajovalo .................................................... 150
16.2 Akun irrottaminen x....................................... 150
16.3 Akun asentaminen x ...................................... 152
16.4 Akun lataaminen x......................................... 153
16.5 Pääsulakkeen vaihto......................................... 157
16.6 Sulakekotelossa olevien sulakkeiden vaihto......... 159
16.7 Valomaskin ja ajovalon irrottaminen................... 162
16.8 Valomaskin ja ajovalon asentaminen .................. 163
16.9 Lähivalolampun vaihto...................................... 164
16.10 Kaukovalolampun vaihto................................... 166
16.11 Valokantaman tarkistus..................................... 168
16.12 Ajovalon valokantaman säätö............................. 168
16.13 Virta-avaimen aktivointi/passivointi .................... 170
17 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ .......................................... 175
17.1 Jäähdytysnesteen määrän tarkistus
paisuntasäiliöstä.............................................. 175
17.2 Jäähdytysnesteen määrän korjaaminen
paisuntasäiliössä.............................................. 176
18 MOOTTORIN SÄÄTÖ.................................................... 178
18.1 "Drive Mode".................................................... 178
18.2 MTC / Moottoripyörän luistonesto....................... 178
19 MOOTTORIN HUOLTOTYÖT ......................................... 180
19.1 Moottoriöljymäärän tarkistus ............................. 180
19.2 Moottoriöljyn ja öljysuodattimen vaihto,
öljysihtien puhdistus x ................................... 181
19.3 Moottoriöljyn lisääminen................................... 185
20 PUHDISTUS, HOITO ................................................... 188
20.1 Moottoripyörän puhdistus.................................. 188
20.2 Talvikäytön tarkistus- ja hoitotehtävät ................ 190
21 SÄILYTYS................................................................... 192
21.1 Säilytys........................................................... 192
21.2 Käyttöönotto seisokin jälkeen ............................ 193
22 VIANHAKU ................................................................. 194
23 TEKNISET TIEDOT...................................................... 196
23.1 Moottori.......................................................... 196
23.2 Moottorin kiristysmomentit................................ 197
23.3 Täyttömäärät ................................................... 201
23.3.1 Moottoriöljy................................................. 201
23.3.2 Jäähdytysneste ............................................ 201
23.3.3 Polttoaine ................................................... 201
23.4 Runko............................................................. 201
23.4.1 Optio: EDS:n kanssa .................................... 201
23.4.2 Optio: ilman EDS:ää..................................... 202
23.5 Sähköiset osat ................................................. 203
23.5.1 Optio: ilman EDS:ää..................................... 203
23.5.2 Optio: EDS:n kanssa .................................... 203
23.6 Renkaat .......................................................... 204
SISÄLLYSLUETTELO 7
23.7 Etuhaarukka .................................................... 204
23.7.1 Optio: EDS:n kanssa .................................... 204
23.7.2 Optio: ilman EDS:ää..................................... 205
23.8 Takavaimennin ................................................ 206
23.8.1 Optio: EDS:n kanssa .................................... 206
23.8.2 Optio: ilman EDS:ää..................................... 206
23.9 Rungon kiristysmomentit .................................. 208
24 KÄYTTÖAINEET .......................................................... 212
25 APUAINEET................................................................ 216
26 STANDARDIT.............................................................. 218
HAKEMISTO ...................................................................... 219
1 KUVAUSTAVAT 8
1.1 Käytetyt merkit
Seuraavassa selitetään tiettyjen merkkien käyttö.
Tarkoittaa odotettua tapahtumaa (esim. työvaiheessa tai toiminnossa).
Tarkoittaa odottamatonta tapahtumaa (esim. työvaiheessa tai toiminnossa).
Kaikki työt, jotka on merkitty tällä merkillä, vaativat ammattitaitoa ja teknistä ymmärrystä. Jätä nämä työt oman tur-
vallisuutesi vuoksi valtuutetun KTM-huoltokorjaamon suoritettaviksi! Siellä erikoiskoulutetut ammattilaiset huoltavat
moottoripyöräsi optimaalisesti tarvittavilla erikoistyökaluilla.
Merkitsee sivuviitettä (ilmoitetulta sivulta löytyy lisää tietoa).
1.2 Käytetyt korostukset
Jäljempänä selitetään käytettyjen tekstikorostusten merkitykset.
Oma nimi Tarkoittaa nimeä.
Nimi
®
Tarkoittaa suojattua nimeä.
Merkki™ Tarkoittaa tavaramerkkiä.
2 TURVALLISUUSOHJEET 9
2.1 Käyttömääritys - määräysten mukainen käyttö
KTM-urheilumoottoripyörät on kehitetty ja suunniteltu siten, että ne kestävät normaalin katukäytön tavalliset rasitukset sekä käytön hel-
possa maastossa (päällystämättömät tiet), eivät kuitenkaan käyttöä kilparadoilla.
Info
Moottoripyörä on hyväksytty yleiseen tieliikenteeseen vain tyypitettynä vakiotehoversiona.
2.2 Turvallisuusohjeet
Ajoneuvon turvallinen käyttö edellyttää joidenkin turvallisuusohjeiden huomioimista. Lue siksi tä käyttöohje huolellisti läpi. Turvalli-
suusohjeet ovat korostettuina tekstissä ja niissä viitataan merkityksellisiin kohtiin.
Info
Ajoneuvoon on liimattu hyvin näkyville paikoille erilaisia ohje-/varoitustarroja. Älä poista mitään näistä ohje-/varoitustarroista. Jos
niitä puuttuu, saattaa sinulta tai joltakin toiselta henkilöltä jäädä vaaratilanteita huomaamatta ja siksi loukkaantua.
2 TURVALLISUUSOHJEET 10
2.3 Vaara-asteet ja merkinnät
Vaara
Varoitus vaarasta, joka välittömästi ja varmuudella johtaa kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammaan, ellei tilanteen vaatimia varo-
toimenpiteitä suoriteta.
Varoitus
Varoitus vaarasta, joka todennäköisesti johtaa kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammaan, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä
suoriteta.
Varo
Varoitus vaarasta, joka mahdollisesti johtaa lievään loukkaantumiseen, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Ohje
Varoitus vaarasta, joka johtaa merkittäviin teknisiin- tai materiaalivahinkoihin, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Varoitus
Varoitus vaarasta, joka johtaa ympäristövahinkoihin, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
2.4 Varoitus muutosrakentelusta
On kiellettyä tehdä muutoksia äänenvaimennuksen osiin. Seuraavat toimenpiteet tai vastaavan tilan aikaansaaminen ovat lain mukaan kiel-
lettyjä:
1 Uudessa ajoneuvossa minkä tahansa äänenvaimennusta palvelevien järjestelmien tai osien poistaminen tai ohittaminen ennen sen
myyntiä tai luovutusta loppuasiakkaalle tai ajoneuvon käyttöaikana muussa tarkoituksessa kuin huolto, korjaus tai osien vaihto
2 Ajoneuvon käyttö, sen jälkeen kun sellainen osa tai osakokonaisuus poistettiin tai saatettiin pois päältä.
Esimerkkejä lainvastaisista muutoksista:
2 TURVALLISUUSOHJEET 11
1 Äänenvaimentajan poistaminen tai reiän poraaminen siihen, ohjauspeltiin, pakoputkeen tai muihin osiin, joissa pakokaasu virtaa.
2 Imujärjestelmän osien poistaminen tai reikien poraaminen niihin.
3 Käyttö ei-asianmukaisessa huoltokunnossa.
4 Ajoneuvon liikkuvien osien tai pakoputkiston tai imujärjestelmän osien korvaaminen osilla, joita valmistaja ei ole hyväksynyt.
2.5 Turvallinen käyttö
Vaara
OnnettomuusvaaraPuutteellisesta liikennekelpoisuudesta johtuva vaara.
Ajoneuvoa ei saa ottaa käyttöön, jos olet nauttinut alkoholia, lääkkeitä tai huumeita tai fyysisesti tai psyykkisesti et ole ajokun-
nossa.
Vaara
MyrkytysvaaraPakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen ja/tai kuolemaan.
Moottorin käydessä on pidettävä huoli riittävästä ilmanvaihdosta, moottoria ei saa käynnistää tai antaa käydä suljetussa tilassa,
jos siellä ei ole sopivaa poistojärjestelmää.
Varoitus
PalamisvaaraJotkut ajoneuvon osista kuumenevat hyvin paljon kun ajoneuvoa käytetään.
Kuumia osia, kuten pakoputkisto, jäähdytin, moottori, iskunvaimentajat ja jarrut ei pidä koskettaa. Näiden osien on annettava
jäähtyä, ennen kuin työskentely niiden kanssa aloitetaan.
Ajoneuvoa tulee käyttää vain sen ollessa teknisesti moitteettomassa kunnossa, tarkoituksensa mukaisesti, turvallisesti ja ympäristötietoi-
sesti.
Ajoneuvoa saavat käyttää vain siihen opastetut henkilöt. Tieliikenteessä tarvitaan vaadittu ajokortti.
Häiriöt, jotka vaikuttavat turvallisuuteen, on välittömästi poistatettava valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa.
Ajoneuvoon liimatut ohje-/varoitustarrat on huomioitava.
2 TURVALLISUUSOHJEET 12
2.6 Suojavaatetus
Varoitus
LoukkaantumisvaaraPuuttuva tai vajavainen suojavarustus aiheuttaa lisääntyneen loukkaantumisvaaran.
Suojavaatetusta (kypärä, saappaat, käsineet, housut ja takki suojuksineen) on käytettävä aina ajettaessa. Käytä aina suojavarus-
teita, jotka ovat moitteettomassa kunnossa ja jotka täyttävät lain vaatimukset.
KTM suosittelee käyttämään ajoneuvoa oman turvallisuutesi vuoksi vain sopivassa suojavaatetuksessa.
2.7 Työskentelysäännöt
Joihinkin työtehtäviin tarvitaan erikoistyökaluja. Nämä eivät kuulu ajoneuvon varusteisiin, mutta ne voidaan tilata suluissa olevan numeron
perusteella. Esim.: Ventiilijousen nostaja (59029019000)
Asennettaessa on kertakäyttöiset osat (esim. itselukittuvat ruuvit ja -mutterit, tiivisteet, tiivisterenkaat, O-renkaat, sokat ja varmistusprikat)
korvattava uusilla.
Jos ruuviliitoksissa käytetään kierrelukitusainetta (esim. Loctite
®
) on sitä käytettäessä noudatettava valmistajan ainekohtaisia ohjeita.
Osat, jotka on tarkoitus purkamisen jälkeen käyttää uudestaan, on puhdistettava ja niiden vauriot ja kuluneisuus on tarkastettava. Vahin-
goittuneet ja kuluneet osat vaihdetaan.
Korjauksen tai huoltamisen jälkeen on ajoneuvon liikenneturvallisuus tarkistettava.
2.8 Ympäristö
Moottoripyöräily on hienoa urheilua ja me toivomme luonnollisesti, että voit nauttia siitä täysin siemauksin. Kuitenkin se pitää sisällään
aineksia ongelmiin ympäristön suhteen kuten myös erimielisyyksiin muiden henkilöiden kanssa. Moottoripyörän vastuullinen käyttö saa
aikaan sen, että näi ongelmia ja erimielisyyksiä ei pääse syntymään. Moottoripyöräurheilun tulevaisuuden varmistamiseksi huolehdi siitä,
että käytät moottoripyörää laillisuuden puitteissa, osoitat ympäristötietoisuutta ja kunnioitat muiden oikeuksia.
2 TURVALLISUUSOHJEET 13
2.9 Käyttöohje
Lue ehdottomasti tämä käyttöohje tarkasti ja kokonaan läpi, ennen kuin lähdet ajamaan ensimmäistä kertaa. Tämä käyttöohje sisältää pal-
jon tietoja ja vihjeitä, jotka helpottavat käyttöä, käsittelyä ja huoltoa. Vain näin saat tietää, kuinka säädät ajoneuvon itsellesi parhaiten
sopivaksi ja kuinka voit suojautua loukkaantumisilta.
Säilytä tämä käyttöohje helposti esille saatavana, jotta aina tarvittaessa voit tarkistaa siitä asioita.
Jos haluat tietää enemmän ajoneuvostasi tai lukiessa syntyy kysymyksiä, käänny valtuutetun KTMkauppiaan puoleen.
Käyttöohjekirja on tärkeä osa ajoneuvoa ja se on myytäessä annettava uudelle omistajalle.
3 TÄRKEITÄ OHJEITA 14
3.1 Takuu
Huolto-ohjelmassa määrätyt työt on teetettävä ainoastaan valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa ja ne on merkittävä huolto- & takuuvih-
koon sekä myös KTM dealer.net:iin, muuten koko takuu raukeaa. Vahingoille ja seurausvahingoille, jotka aiheutuvat ajoneuvon muuntelusta
ja/tai rakentelusta, ei voida myöntää mitään takuuta.
Tarkempia tietoja takuusta tai vastuusta ja niiden käsittelys voit katsoa huolto- & takuuvihkosta.
3.2 Käyttöaineet, apuaineet
Varoitus
Ympäristövahingon vaaraPolttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
Polttoaine ei saa joutua pohjaveteen, maahan tai viemäristöön.
On käytettävä käyttöohjeessa mainittuja käyttö- ja apuaineita (esim. poltto- ja voiteluaineet) ominaisuuksiensa mukaisesti.
3.3 Varaosat, lisävarusteet
Käytä oman turvallisuutesi vuoksi vain varaosia ja lisävarusteita, jotka ovat KTM:n hyväksymiä ja/tai suosittelemia ja asennuta ne valtuute-
tussa KTM-huoltokorjaamossa. Muista tuotteista ja niistä syntyneis vaurioista ei KTM ota mitään vastuuta.
Jotkut varaosat ja tarvikkeet on ilmoitettu niitä koskevissa kuvauksissa suluissa. Valtuutettu KTMkauppiaasi opastaa sinua mielellään.
Omaan ajoneuvoosi sopivat KTM PowerParts osat löydät KTM:n internetsivuilta.
Kansainvälinen KTMInternetsivusto: http://www.ktm.com
3.4 Huolto
Edellytys virheettömään toimivuuteen ja ennenaikaisen kulumisen välttämiseen ovat käyttöohjeessa mainittujen moottorin sekä alustan
huolto, hoito- ja säätötöiden suorittaminen. Huono alustan säätö voi saada aikaan vaurioita ja murtumia runkokomponenteissa.
Moottoripyörien käyttö rankoissa olosuhteissa, esim. vahvasti liejuisilla ja märillä teillä, voi johtaa joidenkin komponenttien, kuten voiman-
siirto tai jarrut, keskimääräistä suurempaan kulumiseen. Sen seurauksena saattaa kulutusosien huolto tai vaihto olla tarpeellista jo ennen
huolto-ohjelman mukaisen kulumisrajan saavuttamista.
3 TÄRKEITÄ OHJEITA 15
Noudata ehdottomasti annettuja sisäänajoaikoja ja huoltovälejä. Niiden tarkka noudattaminen myötävaikuttaa oleellisesti moottoripyöräsi
kestoiän nostamiseen.
3.5 Kuvat
Ohjekirjassa esitetyt kuvat sisältävät osittain erikoisvarusteita.
Paremmin havannoitavaksi tai selittämiseksi voivat jotkut osat olla irrotettuina tai ei-kuvattuina. Kunkin kuvauksen kohdalla ei purkami-
seen aina ole pakottavaa tarvetta. Huomioi tekstissä olevat tiedot.
3.6 Asiakaspalvelu
Ajoneuvoasi koskeviin kysymyksiin on valtuutettu KTMkauppiaasi mielellään käytettävissä.
Listan valtuutetuista KTM-kauppiaista läydät KTM:n internetsivuilta.
Kansainvälinen KTMInternetsivusto: http://www.ktm.com
4 AJONEUVON KUVA 16
4.1 Ajoneuvon kuva edestä vasemmalta
S00337-10
4 AJONEUVON KUVA 17
1 Pistorasia sähköisille lisävarusteille ( s. 30)
2 Kytkinkahva ( s. 24)
3 Työkalut ( s. 36)
4 Tartuntakahvat ( s. 37)
5 Tavaratelineen kiinnityslevy ( s. 37)
6 Istuinlukko ( s. 35)
7 Matkustajan jalkatapit ( s. 38)
8 Keskituki ( s. 40)
9 Ajajan jalkatapit ( s. 67)
10 Vaihdepoljin ( s. 38)
11 Sivutuki ( s. 39)
12 Moottoriöljyn tarkistusikkuna
13 Polttoainehanat ( s. 34)
4 AJONEUVON KUVA 18
4.2 Ajoneuvon kuva takaa oikealta
S00343-10
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227

KTM 1190 Adventure 2014 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal