OmniMount LEDP75 Kasutusjuhend

Bränd
OmniMount
Kategooria
võrgu loomine
Mudel
LEDP75
Tüüp
Kasutusjuhend
P5
LIETUVIŲ
Atsakomybės apribojimas. Bendrovė „OmniMount Systems, Inc.“ siekia, kad šis vadovas būtų tikslus ir išbaigtas. Tačiau „OmniMount Systems, Inc.“ netvirtina, kad čia pateikta informacija apima visas detales,
sąlygas ar variantus. Ši informacija taip pat nenumato visųįmanomų netikėtumų, susijusių su šio gaminio įrengimu arba jo naudojimu. Šiame dokumente pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo ar kokių kitų
pareigų vykdymo. „OmniMount Systems, Inc.“ neteikia jokios tiesiogiai ar netiesiogiai išreikštos garantijos dėl čia pateiktos informacijos. „OmniMount Systems, Inc.“ neprisiima jokios atsakomybės už šiame dokumente
pateiktos informacijos tikslumą, išbaigtumą ar pakankamumą.
Sieniniai tvirtinimo elementai
ĮSPĖJIMAS: NEPERSKAIČIUS, GERAI NESUPRATUS ARBA NESILAIKANT VISŲ INSTRUKCIJŲ GALIMA RIMTAI SUSIŽALOTI, SUGADINTI TURTĄ ARBA NETEKTI TEISĖS Į GAMYKLINĘ GARANTIJĄ!
Už tinkamą visų komponentų surinkimą ir sumontavimą pagal pateiktas instrukcijas atsako montuotojas. Jei šių instrukcijų nesuprantate arba turite kokių nors klausimų ar rūpesčių, susisiekite su klientų aptarnavimo
tarnyba telefonu 1-800-668-6848 arba el. paštu [email protected].
Nemėginkite montuoti ar surinkti šio gaminio, jei jis pats arba jo tvirtinimo dalys pažeistos, arba yra ne visos. Jei reikia pakaitinių dalių (įskaitant tvirtinimo dalis), kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą telefonu 1-800-
668-6848 arba el. paštu in[email protected] Klientams, esantiems už JAV ribų, patariama kreiptis į prekybos atstovą, iš kurio jie gaminįįsigijo.
Kartu pateiktos tvirtinimo dalys skirtos naudoti vertikaliose sienose, sudarytose iš medinių statramsčių arba vientiso betono. Karkasinė siena su mediniais statramsčiais – tai siena, kurioje 5/8 colio (16 mm) gipskartonis
pritvirtintas ant bent 2x4 colių (51x102 mm) medinių statramsčių. Kartu pateiktos tvirtinimo dalys neskirtos naudoti sienose su metaliniais statramsčiais arba iš šlakbetonio blokų. Jei nesate tikri dėl savo sienos
konstrukcijos, pasitarkite su kvalifikuotu rangovu arba montuotoju. Kad tvirtinimas būtų saugus, siena, prie kurios yra tvirtinama, turi atlaikyti 4 kartus didesnį svorį. Jeigu taip nėra, paviršius turi būti sutvirtintas, kad
atitiktų šį standartą. Montuojantis asmuo privalo užtikrinti, kad taikant bet kurį montavimo būdą sienos struktūra ir naudojami tvirtinimo elementai saugiai išlaikytų bendrą apkrovą.
SLOVENSKA
Izjava o omejitvi odgovornosti – Podjetje OmniMount Systems, Inc., si je prizadevalo, da bi bil ta priročnik natančen in popoln. Vendar OmniMount Systems, Inc., ne jamči, da informacije v tem priročniku
obravnavajo vse podrobnosti, pogoje ali odstopanja. Prav tako ne more predvideti sleherne možne okoliščine v povezavi z namestitvijo ali uporabo tega izdelka. Informacije, ki jih ta dokument vsebuje, se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila ali kakršne koli obveznosti. OmniMount Systems, Inc., ne ponuja nikakršne garancije, izrecne ali naznačene, v povezavi z informacijami, ki jih ta dokument vsebuje. OmniMount
Systems, Inc., ne prevzema nikakršne odgovornosti za natančnost, celovitost in zadostnost informacij, ki jih ta dokument vsebuje.
Stenski nosilci
OPOZORILO: ČE TEH NAVODIL NE BOSTE PREBRALI, V CELOTI RAZUMELI IN JIH UPOŠTEVALI, LAHKO PRIDE DO HUDIH TELESNIH POŠKODB, MATERIALNE ŠKODE IN POŠKODB LASTNINE, TER
RAZVELJAVITVE TOVARNIŠKE GARANCIJE!
Monter mora zagotoviti, ob upoštevanju predloženih navodil, da so vsi sestavni deli pravilno sestavljeni in pritrjeni. Če ne razumete teh navodil ali imate kakršna koli vprašanja ali dvome, se obrnite na službo za pomoč
strankam na telefonski številki 1-800-668-6848 ali e-naslovu [email protected]mount.com.
Če sta izdelek ali okovje poškodovana ali kateri koli del manjka, izdelka ne poskušajte sestaviti oziroma pritrditi. Če so potrebni nadomestni deli ali okovje, se obrnite na službo za pomoč strankam na telefonski številki
1-800-668-6848 ali e-naslovu [email protected]
. Kupci v drugih državah, ki potrebujejo pomoč, se morajo obrniti na prodajalca, pri katerem so izdelek kupili.
Priloženi izdelek je bil oblikovan za uporabo na navpičnih stenah, sezidanih iz lesa ali iz masivnega betona. Stena z lesenimi nosilci je opredeljena kot stena, sestavljena iz lesenih nosilcev z merami najmanj 51x102
mm (2x4 palce) (širine 51 mm oziroma 2 palca in globine 102 mm oziroma 4 palce) in mavčnih plošč debeline največ 16 mm (5/8 palca). Priloženi izdelek ni namenjen za uporabo na kovinskih stebrih ali stenah iz votlih
zidakov. Če niste prepričani o sestavi svoje stene, se za pomoč obrnite na strokovnjaka. Za varno pritrditev mora biti nosilnost stene, na katero izdelek pritrjujete, 4-krat večja od teže izdelka. Če nimate take površine, jo
morate ojačati, da bo v skladu s to zahtevo. Monter mora preveriti, ali bosta stenska struktura in okovje za uporabljeni način montaže varno podpirala celotno breme.
SLOVENSKY
Vyhlásenie o obmedzení zodpovednosti – OmniMount Systems, Inc. malo v úmysle a pripravilo tieto pokyny presne a vo všeobecnosti kompletne. Avšak, OmniMount Systems, Inc. týmto nevydáva zaväzujúce
prehlásenie, že informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa vzťahujú na všetky možné drobné alternatívy, podmienky alebo zmeny. Tiež nepopisuje všetky možnosti v súvislosti s inštaláciou alebo používaním tohto
produktu. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia alebo záväzkov akéhokoľvek druhu. OmniMount Systems, Inc. neposkytuje žiadnu záruku,
vyjadrenú alebo implicitnú pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v tomto dokumente. OmniMount Systems, Inc. nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť alebo vyčerpávajúcu dostatočnosť informácií
obsiahnutých v tomto dokumente.
Upevnenie na stenu
VAROVANIE: Neprečítanie, nepochopenie a nedodržanie pokynov môže viesť k vážnym poraneniam, škode na majetku alebo zrušeniu výrobnej záruky!
Je zodpovednosťou inštalujúceho subjektu ubezpečiť sa, že všetkyčasti sú správne zmontované a nainštalované podľa poskytnutých pokynov. Ak týmto pokynom nerozumiete alebo máte akékoľvek otázky či
nejasnosti, prosím, kontaktujte službu zákaznikom na 1-800-668-6848 alebo na [email protected]
Nepokúšajte sa inštalovať alebo zostaviť tento produkt, ak je výrobok alebo hardvér poškodený alebo chýba. V prípade, že potrebujete náhradné diely alebo hardvér, prosím, kontaktujte zákaznícky servis na 1-800-
668-6848 alebo [email protected]
.Zahraniční zákaznici, ktorí potrebujú pomoc mali by kontaktovať svojho predajcu, u ktorého výrobok zakúpili.
Zahrnutý hardvér je navrhnutý pre použitie na zvislé steny postavené z drevených panelov alebo pevného betónu. Stenou z drevených panelov sa myslí stena, ktorá sa skladá z najmenej 2x4 drevených sĺpov
(51mm alebo 2 palce široké a 102mm alebo 4 palce hlboké) alebo z maximálne 16mm (5/8 palcov) sadrokartónu. Zahrnutý hardvér nie je určený pre použitie materiálu s kovovými hrotmi alebo panelovou stenou. Ak si
nie ste istí aký typ steny máte, konzultujte to prosím s kvalifikovaným odborníkom alebo odborným inštalátorom. Aby bola inštalácia bezpečná, musí byť stena, na ktorú tento produkt montujete, schopná uniesť 4-
násobok celkovej hmotnosti záťaže. Ak nie, musí byť povrch steny posilnený tak, aby splnil túto normu. Inštalujúci subjekt je zodpovedný za overenie toho, že stena a hardvér použitý pri akejkoľvek inštalačnej
metóde budú môcť bezpečne zvládnuť celkovú záťaž.
БЪЛГАРСКИ
Ограничена отговорност - OmniMount Systems, Inc. има за цел да направи настоящото ръководство точно и пълно. Въпреки това, OmniMount Systems, Inc. Не претендира, че съдържащата се в
него информация обхваща всички детайли, условия или варианти. Нито че са посочени всички възможни непредвидени обстоятелства във връзка с монтажа или използването на този продукт.
Информацията, съдържаща се в този документ, подлежи на промяна без предизвестие или каквото и да е задължение. OmniMount Systems, Inc. не дава изрична или подразбираща се гаранция относно
тук представената информация. OmniMount Systems, Inc. не носи отговорност за точността, завършеността или обстойността на информацията, съдържаща се в този документ.
Стенни стойки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: АКО НЕ ПРОЧЕТЕТЕ, НЕ ВНИКНЕТЕ, ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ И НЕ СЛЕДВАТЕ ВСИЧКИ УКАЗАНИЯ, ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ТЕЖКО НАРАНЯВАНЕ, ПОВРЕДА НА ЛИЧНО
ИМУЩЕСТВО ИЛИ АНУЛИРАНЕ НА ФАБРИЧНАТА ГАРАНЦИЯ!
Монтажникът носи отговорност, за да провери дали всички компоненти са правилно сглобени и монтирани с помощта на предоставените указания. Ако не разбирате инструкциите или имате някакви
опасения или въпроси, моля свържете се с отдела за обслужване на клиенти на 1-800-668-6848 или на [email protected]
Не се опитвайте да монтирате или сглобявате този продукт ако продуктът или металните крепежни елементи са повредени или липсват. Вслучай, че са необходими резервни части или крепежни
елементи, моля, свържетесесотделазаобслужваненаклиентина1-800-668-6848 или [email protected]nimount.com Клиенти от чужбина, които имат нужда от помощ, трябва да се свържат с продавача, от който
са закупили продукта.
Приложените крепежни елементи са предназначени за употреба с окачване на вертикална стена от дървени греди или зидария (твърд бетон). Под дървени греди в случая се има предвид стена,
изградена от греди с минимален размер 51 мм или 2 инча x 102 мм или 4 инча и максимум 16 мм или 5/8 инча см суха зидария. Приложените крепежни елементи не са предназначени за употреба с
окачване на стени от метални греди или сгурбетон. Ако не сте сигурни за конструкцията на стената, моля, потърсете съвет от квалифициран монтажник или строителен специалист. За да осигурите
безопасна инсталация, стената, на която ще монтирате уреда, трябва да може да издържи 4 пъти общия товар на продукта. Аконеетака, то тогава повърхността трябва да се укрепи, за да отговаря на
стандартите. Монтажникът, носи отговорност за това да провери дали стената и използваните при монтажа крепежни елементи са в състояние безопасно да поддържат общия товар на продукта.
EESTI
Kohustustest lahtiütlemine – Firma OmniMount Systems, Inc. eesmärk on koostada täpne ja põhjalik juhend. Siiski ei väida OmniMount Systems, Inc. et selles dokumendis olev teave katab kõiki üksikasju,
tingimusi või kõrvalekaldeid. Samuti ei sisalda see kõikvõimalikke ettenägematuid asjaolusid, mis võivad ilmneda toote paigaldamisel või kasutamisel. Selles dokumendis sisalduvat teavet võidakse muuta ette
teatamata või ilma muude täiendavate kohustusteta. OmniMount Systems, Inc. ei anna selles dokumendis oleva teabe kohta mitte mingisuguseid otseseid ega kaudseid garantiisid. OmniMount Systems, Inc. ei vastuta
selles dokumendis oleva teabe täpsuse, täielikkuse või piisavuse eest.
Seinakinnitused
HOIATUS: LUGEGE HOOLIKALT LÄBI KÕIK JUHISED, SAAGE NEIST PÕHJALIKULT ARU JA JÄRGIGE NEID. VASTASEL JUHUL VÕIB TAGAJÄRJEKS OLLA TÕSINE KEHAVIGASTUS, VARALINE KAHJU VÕI
TEHASEGARANTII TÜHISTAMINE!
Paigaldaja vastutab selle eest, et kõik komponendid on nõuetekohaselt monteeritud ja paigaldatud vastavalt antud juhistele. Kui te ei saa nendest juhistest aru, teil tekib küsimusi või probleeme, võtke ühendust
klienditeenindusega telefonil 1-800-668-6848 või meiliaadressil [email protected]
Kui toode või paigaldusosad on katki või puudu, ärge proovige toodet paigaldada või monteerida. Kui vajate asendusosi või paigaldusosi, võtke ühendust klienditeenindusega telefonil 1-800-668-6848 või meiliaadressil
[email protected]. Kliendid, kes vajavad abi muudes riikides, peaksid ühendust võtma edasimüüjaga, kellelt nad toote ostsid.
Komplektis olevad paigaldusosad on mõeldud kasutamiseks vertikaalsetel puitkarkass- või betoonseintel. Puitkarkass-sein on sein, mis koosneb minimaalselt 2 x 4 puitpostidest (posti ristlõike mõõtmed 51 mm ehk 2”
ja 102 mm ehk 4”) ja maksimaalselt 16 mm (5/8”) paksusest kipsplaadist. Komplektis olevad paigaldusosad ei ole mõeldud kasutamiseks metallkarkass- või kergbetoonplokkidest seinte puhul. Kui te ei tea oma seina
konstruktsiooni, siis paluge kvalifitseeritud ehitusspetsialisti või paigaldaja abi. Ohutuks paigaldamiseks peab sein, kuhu paigaldatakse, suutma kanda summaarsest koormisest vähemalt neli korda suuremat raskust.
Kui see nii ei ole, tuleb pinda vastavalt tugevdada. Paigaldaja peab tagama, et seinakonstruktsioon ja ning kõik mis tahes paigaldusviisil kasutatavad paigaldusosad toetavad ohutult koguraskust.
LATVIEŠU
Atruna – OmniMount Systems, Inc. ir paredzējis sastādīt šo rokasgrāmatu precīzu un pilnīgu. Tomēr, OmniMount Systems, Inc. nepretendē uz to, ka tajā iekļautā informācija aptver visas detaļas, nosacījumus vai
variantus. Tā nenodrošina arī pret katru iespējamo nejaušību saistībā ar šī izstrādājuma uzstādīšanu vai izmantošanu. Informācija, ko satur šis dokuments, ir pakļauta izmaiņām bez jebkura veida brīdinājuma vai
saistībām. Attiecībā uz šeit iekļauto informāciju OmniMount Systems, Inc. neveido nekādu garantijas pārstāvību, izteiktu vai netieši norādītu. OmniMount Systems, Inc. neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā
ietvertāsinformācijas precizitāti, pilnīgumu vai pietiekamību.
Montāža uz sienas
BRĪDINĀJUMS: VISU INSTRUKCIJU NEIZLASĪŠANA, TO NEIZPRAŠANA PILNĪBĀ UN NEPILDĪŠANA VAR IZRAISĪT NOPIETNAS PERSONISKĀS TRAUMAS, PERSONISKĀĪPAŠUMA BOJĀJUMU VAI RŪPNĪCAS
GARANTIJAS ANULĒŠANU!
Uzstādītāja atbildība ir nodrošināt, laivisimezglibūtu pareizi, izmantojot piegādātās instrukcijas, samontēti un uzstādīti. Ja jūsneizprotaīs instrukcijas vai jums ir kādi jautājumi, vai šaubas, lūdzu, sazinieties ar
klientu servisu uz 1-800-668-6848 vai [email protected]
Nemēģiniet uzstādīt vai samontēoizstrādājumu, ja izstrādājums vai armatūra ir bojāti vai iztrūkst. Gadījumā, ja nepieciešamas rezerves daļas vai armatūra, lūdzu, sazinieties ar klientu servisu uz 1-800-668-6848 vai
[email protected]. Starptautiskajiem klientiem, kam nepieciešama palīdzība, vajadzētu kontaktēties ar tirgotāju, no kura viņi nopirkuši izstrādājumu.
Iekļautā armatūra ir projektēta izmantošanai uz vertikālajāmsienām, kas būvētas ar koka spraišļiem vai masīva betona. Sienai ar koka spraišļiem noteikts, ka tajā atrodas vismaz 50 x100 mm spraišļiem (2” platums pie
4” dziļuma) ar maksimālo 16 mm (5/8”) sauso apmetumu. Iekļautā armatūra nav paredzēta izmantošanai ar metāla spraišļiem vai klinkerbetona sienām. Ja jūs šaubāties par jūsu sienas konstrukciju, tad, lūdzu,
palīdzībai konsultējieties ar kvalificētu darba uzņēmēju vai uzstādītāju. Drošai uzstādīšanai sienai, uz kuras jūs montējiet, jāiztur svars, kas 4 reizes lielāks par kopējo slodzi. Ja nē, tad virsma ir jāpastiprina, lai
apmierinātu šo standartu. Uzstādītājs ir atbildīgs par to, lai pārbaudītu, ka sienas struktūra un armatūra, kas izmantota ar jebkuru uzstādīšanas metodi, droši izturēskopējo slodzi.
P8
SYMBOLS
Drill
Agujerear
Percer
Bohren
Boor
Forare
Wywierć
Vrtat
Készítsen furatot
Διατρήστε
Furar
Bor
Poraa
Borra
Burghiu
Пробив
Puurige
Urbis
Gręžti
Izvrtajte
Vŕtať
Сверление
Delin
Bormaskin
ﺮﻔﺣا
Level
Nivel
Niveau
Wasserwaage
Waterpas
Livellare
Poziomnica
Vodováha
Szintező
Αλφάδι
Nível
Vaterpas
Vesivaaka
Pass
Nivelă
Ниво
Lood
Līmenis
Lygis
Vodna tehtnica
Vodováha
Уровень
Aynı Seviyeye Getir
Vater
ناﺰﻴﻣ
Caution
Precaución
Attention
Vorsicht
Voorzichtig
Attenzione
Przestroga
Pozor
Figyelmeztetés
Προσοχή
Cuidado
Pas på
Varoitus
Försiktighet
Atenţie
Внимание
Hoiatus.
Brīdinājums
Dėmesio
Previdno
Pozor
Предостережение
Dikkat
Forsiktig
ﻪﻴﺒﻨﺗ
Hammer
Martillo
Marteau
Hammer
Hamer
Martello
Młotek
Kladivo
Kalapács
Χτυπήστε με σφυρί
Martelo
Hammer
Vasara
Hammare
Ciocan
Чук
Haamer
Āmurs
Kalti
Kladivo
Kladivo
Молоток
Çekiç
Hammer
ﺔﻗﺮﻄﻣ
Optional
Opcional
Optionnel
Optional
Optioneel
Opzionale
Opcjonalne
Volitelné
Választható
Προαιρετικό
Opcional
Valgfrit
Valinnainen
Valfri
Opţional
Допълнителен
Valikuline
Pēcizvēles
Pasirinktinis
Izbirno
Voliteľ
Дополнительно
İsteğeBağlı
Valgfritt
يرﺎﻴﺘﺧا
Pencil Mark
Marque con lápiz
Marque de crayon
Bleistiftmarkierung
Potloodmarkering
Segno di matita
Znak wykonany ołówkiem
Poznamenejte si polohu
Jelölő ceruza
Σημειώστεμεμολύβι
Marcar a lápis
Blyantsmærke
Lyijykynämerkki
Märke med penna
Marcaj de creion
Обозначаване с молив
Pliiatsimärge
Atzīme ar zīmuli
Pažymėti pieštuku
Oznaka s svinčnikom
Poznamenajte si
Карандашная пометка
Kalem İşareti
Blyantmerke
صﺎﺻﺮﻟا ﻢﻠﻘﻟﺎﺑ ﺔﻣﻼﻋ
铅 标记
Phillips Screwdriver
Destornillador Phillips
Tournevis Phillips
Kreuzschlitzschraubendreher
Phillips schroevendraaier
Cacciavite a croce
Śrubokrętkrzyżakowy
Křížový šroubovák
Keresztfejes csavarhúzó
Σταυροκατσάβιδο
Chave-de-fendas Phillips
Philips skruetrækker
Ristipääruuvitaltta
Philips skruvmejsel
Şurubelniţă Phillips
Отвертка Phillips
Ristkruvikeeraja
Phillips skrūvgriezis
Kryžminis atsuktuvas
Križni izvijač Phillips
Krížový skrutkovač
Крестовая отвертка
Yıldız Tornavida
Stjerneskrujern
ﺔﺒﻴﻠﺻ ﻚﻔﻣ
Allen Wrench
Llave Allen
Clé hexagonale
Inbusschlüssel
Inbussleutel
Chiave esagonale
Klucz do wkrętów
Klíč imbus
Imbuszkulcs
Κλειδί Άλεν
Chave Allen
Unbrakonøgle
Kuusiotappiavain
Insexnyckel
Cheie Allen
Шестостепенен ключ
Kuuskantpesapeakruvi
Sešstūra stieņatslēga
Šešiakampis raktas
Imbus ključ
Imbusový kľúč
Торцовый ключ
Allen Anahtarı
Sekskantnøkkel
ﻲﺳاﺪﺳ ﻂﺑر حﺎﺘﻔﻣ
Tighten
Ajustar
Serrer
Festziehen
Vastdraaien
Serrare
Dokręć
Utáhnout
Rögzítse
Σφίξτε
Apertar
Stram
Kiristä
Spänn
Strângeţi
Затегнете
Pingutage
Savilkt
Priveržti
Pričvrstite
Utiahnuť
Затягивание
Sıkıştırın
Stram
ﻂﺑر
Team Lift
Levantar Con Ayuda
Travail D’équipe
Nicht Alleine Hochheben
Tillen Met Team
Sollevamento In Squadra
Wspólne Podnoszenie
Zdvihat Ve Více Lidech
Több Személy Által Végzett Emelés
Ανυψωση Me Aλλα Ατομα
Levação Em Conjunto
Vær Flere Til At Løfte
Osta Yhdessä
Lyft Med Hjälp
Ridicare În Echipă
Групово Повдигане
Õstke Mitmekesi
Brigādes Pacēlājs
Kelkite Keliese
Za Dvigovanje Je Potrebnih Več Oseb
Tímovy Zdvih
Не Осуществлять Подъем В Одиночку
Birkaç Kişi Birlikte Kaldirin
Lagløft
ﻊﻓر ﺞﺘﻨﻤﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ صﺎﺨﺷﻷا
队 举
2
P13
STEP 2 – WOOD STUD ON WALL
STEP 2 – SOLID CONCRETE ON WALL
Pencil Mark
Marque con lápiz
Marque de crayon
Bleistiftmarkierung
Potloodmarkering
Segno di matita
Znak wykonany ołówkiem
Poznamenejte si polohu tužkou
Jelölő ceruza
Σημειώστε με μολύβι
Marcar a lápis
Blyantsmærke
Lyijykynämerkki
Märke med penna
Marcaj de creion
Обозначаване с молив
Pliiatsimärge
Atzīme ar zīmuli
Pažymėti pieštuku
Oznaka s svinčnikom
Poznamenajte si polohu ceruzkou
Карандашная пометка
Kalem İşareti
Blyantmerke
صﺎﺻﺮﻟا ﻢﻠﻘﻟﺎﺑ ﺔﻣﻼﻋ
铅 标记
Pencil Mark
Marque con lápiz
Marque de crayon
Bleistiftmarkierung
Potloodmarkering
Segno di matita
Znak wykonany ołówkiem
Poznamenejte si polohu tužkou
Jelölő ceruza
Σημειώστε με μολύβι
Marcar a lápis
Blyantsmærke
Lyijykynämerkki
Märke med penna
Marcaj de creion
Обозначаване с молив
Pliiatsimärge
Atzīme ar zīmuli
Pažymėti pieštuku
Oznaka s svinčnikom
Poznamenajte si polohu ceruzkou
Карандашная пометка
Kalem İşareti
Blyantmerke
صﺎﺻﺮﻟا ﻢﻠﻘﻟﺎﺑ ﺔﻣﻼﻋ
铅 标记
10
10
P14
STEP 3 – WOOD STUD ON WALL
X 4
STEP 3 – SOLID CONCRETE ON WALL
X 4
Drill pilot hole
Realice el agujero piloto
Percez le trou de guidage
Bohren Sie die Vorbohrung
Boor een montagegat
Trapanare il foro pilota
Wywierć otwór pilotowy
Vyvrtejte vodicí otvor
Fúrja ki a vezetőlyukat.
Ανοίξτε οπή οδηγό
Executar um furo piloto
Bor styrehul
Poraa ohjausrei
Borra styrhål
Gaură de ghidare a burghiului
Пробиване на основна дупка
Puurige esialgne auk
Izveidojiet priekšurbumu
Išgręžkite bandomąją skylę
Navrtajte začetno luknjo
Vyvŕtajtevodiacudieru
направляющее отверстие
Kılavuz delik açın
Drill pilothull
ﻲﻠﻴﻟﺪﻟا ﺐﻘﺜﻟا ﺮﻔﺣا
钻导
Drill pilot hole
Realice el agujero piloto
Percez le trou de guidage
Bohren Sie die Vorbohrung
Boor een montagegat
Trapanare il foro pilota
Wywierć otwór pilotowy
Vyvrtejte vodicí otvor
Fúrja ki a vezetőlyukat.
Ανοίξτε οπή οδηγό
Executar um furo piloto
Bor styrehul
Poraa ohjausrei
Borra styrhål
Gaură de ghidare a burghiului
Пробиване на основна дупка
Puurige esialgne auk
Izveidojiet priekšurbumu
Išgręžkite bandomąją skylę
Navrtajte začetno luknjo
Vyvŕtajtevodiacudieru
Просверлите направляющее отверстие
Kılavuz delik açın
Drill pilothull
ﻲﻠﻴﻟﺪﻟا ﺐﻘﺜﻟا ﺮﻔﺣا
钻导
P16
STEP 6 ON WALL
8
9
SNAP
SNAP
Snap Together
Presione junto
Emboîtez
Einrastenlassen
Samenklikken
Unire a incastro
Złóż razem
Spojte
Pattintsaössze
Ασφαλίστε μαζί
Rebater
Tryk sammen
Napsauta yhteen
Fäst tillsammans
Îmbinaţi
Съединете с щракване
Kinnitage kokku
Saspiediet kopā
Susekitesuspausdami
Stisnite skupaj
Spojte dokopy
Состыкуйте
Birbirine Geçirme
Fest sammen
ﻊﻴﻤﺠﺘﻟﺎﺑ ﻢﻗ
CONTINUE INSTALLATION ON PAGE 24.
CONTINÚE LA INSTALACIÓN EN LA PÁGINA 24.
Cable Knock Outs
Cable Knock Outs
P17
STEP 1 IN WALL
Find stud and mark edge and center locations.
Ubique el panel y marque las ubicaciones de los bordes y el centro.
Repérez l'emplacement d'une poutre, puis marquez l'emplacement des bords et du centre de cette poutre.
Suchen Sie einen Balken und markieren Sie Seiten und Mitte.
Zoek de drager en markeer de rand- en middenlocaties.
Individuare il montante e segnare la posizione dei bordi e del centro del montante stesso.
Znajdź belkę i zaznacz jej krawędzie oraz rodek.
Najděte dřevěný trám a vyznačte jeho okraje a střed.
Keressük meg a gerendát, és jelöljük meg a szélét és a közepét.
Εντοπίστε τον ορθοστάτη και σημειώστε τις άκρες του και τα κεντρικά σημεία.
Encontrar a viga e marcar os locais extremos e centrais.
Find underligger og markér kant og midt.
Etsi pystypuu ja merkitse reunat ja keskikohta.
Hitta stift och markera kant och centerposition.
Găsiţi panoul şimarcaţilocaţiile de pe margine şi din centru.
Открийте преграда и обозначете ръба и централната й позиция.
Otsige üles sõrestikupost ning märkige selle servad ja keskkoht.
Atrodiet naglu un atzīmējiet malas un centra atrašanāsvietas
Surasti varžtą ir pažymėti kraštines bei centrinę padėtis
Najdite steber in označite robove in sredino.
Nájdite drevený trám a vyznačte jeho okraje a stred.
Найдите стойку и отметьте ее центр и края.
Direği bulun, kenarını ve ortasını işaretleyin.
Finn stenderen og marker kantene og midten.
ﻊﻗاﻮﻤﻟا ﻂﻴﺳﻮﺘﺑ ﻢﻗو ﺔﻓﺎﺤﻟا ﻰﻠ ﺔﻣﻼﻋ ﻊﺿو ﻞﺻﺎﻔﻟا نﺎﻜﻣ دﺪﺣ.
标记
P18
STEP 1 - CONTINUED IN WALL
10
10
Pencil Mark
Marque con lápiz
Marque de crayon
Bleistiftmarkierung
Potloodmarkering
Segno di matita
Znak wykonany ołówkiem
Poznamenejte si polohu tužkou
Jelölő ceruza
Σημειώστε με μολύβι
Marcar a lápis
Blyantsmærke
Lyijykynämerkki
Märke med penna
Marcaj de creion
Обозначаване с молив
Pliiatsimärge
Atzīme ar zīmuli
Pažymėti pieštuku
Oznaka s svinčnikom
Poznamenajte si polohu ceruzkou
Карандашная пометка
Kalem İşareti
Blyantmerke
صﺎﺻﺮﻟا ﻢﻠﻘﻟﺎﺑ ﺔﻣﻼﻋ
铅 标记
A
B
P20
STEP 3 IN WALL
Assemble
Arme
Assemblez
Montieren
Zet in elkaar
Assemblare
Złóż
Smontujte
Szerelje össze
Συναρμολογήστε
Montar
Saml
Kokoa
Montera
Asamblaţi
Монтаж
Pange kokku
Montāža
Surinkti
Montaža
Zostavte
Сборка
Monte Edin
Montere
ﻊﻴﻤﺠﺗ
7
7
6
6
3
X 4
6
6
P21
STEP 4 IN WALL
Drill pilot hole
Realice el agujero piloto
Percez le trou de guidage
Bohren Sie die Vorbohrung
Boor een montagegat
Trapanare il foro pilota
Wywierć otwór pilotowy
Vyvrtejte vodicí otvor
Fúrja ki a vezetőlyukat.
Ανοίξτε οπή οδηγό
Executar um furo piloto
Bor styrehul
Poraa ohjausrei
Borra styrhål
Gaură de ghidare a burghiului
Пробиване на основна дупка
Puurige esialgne auk
Izveidojiet priekšurbumu
Išgręžkite bandomąją skylę
Navrtajte začetno luknjo
Vyvŕtajtevodiacudieru
направляющее отверстие
Kılavuz delik açın
Drill pilothull
ﻲﻠﻴﻟﺪﻟا ﺐﻘﺜﻟا ﺮﻔﺣا
钻导
X 4
P22
STEP 5 IN WALL
Mount wall plate
Coloque la placa de pared
Montez la plaque murale
Montieren Sie die Wandplatte
Monteer de wandplaat
Montare la piastra a muro
Zamontuj płytęścienną
Připevněte nástěnnou desku
Szerelje fel a fali lemezt.
Τοποθετήστε την πλάκα τοίχου
Placa de montagem na parede
Montér vægpladen
Seinäasennuslevy
Montera väggplatta
Montaţi placa pentru perete
Окачете стенната плоскост
Paigaldage seinaplaat
Montēt sienas plāksni
Pritvirtinkite sieninę plokštę
Ploščicazapritrditevnasteno
Pripevnite nástennú dosku
Установите стеновую пластину
Duvar plakasını monte edin
Fest veggplaten
ﻲﻄﺋﺎﺤﻟا حﻮﻠﻟا ﺖﺒﺛ
W-A
W-C
X 4
P23
STEP 6 IN WALL
8
SNAP
SNAP
Snap Together
Presione junto
Emboîtez
Einrastenlassen
Samenklikken
Unire a incastro
Złóż razem
Spojte
Pattintsaössze
Ασφαλίστε μαζί
Rebater
Tryk sammen
Napsauta yhteen
Fäst tillsammans
Îmbinaţi
Съединете с щракване
Kinnitage kokku
Saspiediet kopā
Susekitesuspausdami
Stisnite skupaj
Spojte dokopy
Состыкуйте
Birbirine Geçirme
Fest sammen
ﻊﻴﻤﺠﺘﻟﺎﺑ ﻢﻗ
CONTINUE INSTALLATION ON NEXT PAGE.
CONTINÚE LA INSTALACIÓN EN LA PÁGINA SIGUIENTE.
P29
2
CONFIGURATION
CONFIGURACIÓN
3
CONFIGURATION
CONFIGURACIÓN
4
CONFIGURATION
CONFIGURACIÓN
VIEW FROM BACK
VISIÓN DESDE LA PARTE POSTERIOR
VIEW FROM BACK
VISIÓN DESDE LA PARTE POSTERIOR
VIEW FROM BACK
VISIÓN DESDE LA PARTE POSTERIOR
Attach extension adapters to the flat panel plate
Instale los adaptadores en la placa de sujeción del televisor
Fixez les adaptateurs d’extension à la plaque de l’écran plat
Befestigen sie erweiterungsadapter an der montageplatte des flachbildschirms
Bevestig de verlengadapters aan de plaats voor het vlakke scherm
Fissare gli adattatori di prolunga alla piastra del pannello piatto
Przymocuj przedłużenia do płyty telewizora
Na nástavec pro plochou obrazovku namontujte prodlužovací adaptéry
Illessze a távtartó előtéteket a lapos képernyő lemezére
Προσαρτηστε τους προσαρμογεις επεκτασης στη βαση επιπεδης οθονης
Fixar adaptadores de extensão à placa do ecrã plano
Påsæt forlænger-adaptere på fladskærms-pladen
Liitä lisäsovittimet litteään paneelilevyyn
Montera utökningsadaptrar på plattskärmens platta
Ataşaţi adaptoarele de extensie la placa ecranului plat
Прикрепете разширителни адаптери към планката на плоския панел
Kinnitage pikendusadapterid lameekraani plaadi külge
Piestipriniet pagarinājuma savienotājus pie plakanā paneļaplātnes
Prie plokščiojo vaizduoklio plokštės pritvirtinkite išplėtimo adapterius
Pritrdite podaljške na ploščo za ploski zaslon
Pripevnite predlžovačku k plochému panelu krytu
Закрепите удлиняющие переходники на пластине телевизионной панели
Flat panel plakasina uzatma adaptörleri takin
Fest forlengelsesadaptre til platen for flatskjerm
ﻂﺑرا تﺎﺌﻳﺎﻬﻣ ﺔﻟﺎﻃﻹا ﻲﻓ حﻮﻟ ﺔﺷﺎﺸﻟا ﺔﺤﻄﺴﻤﻟا.
扩 转换
CONFIGURATION 2-4
CONFIGURACIÓN 2-4
STEP 7 - CONTINUED
1
P-B
P-A
P-F
X 8
P-F
P32
STEP 10
Route Cables
Tienda los cables
Installez les câbles
Verlegen Sie die Kabel
Plaats de kabels
Inserire i cavi
Poprowadź kable
Natáhněte kabely
Vezesse el a kábeleket.
Δρομολόγηση καλωδίων
Dispor os cabos
Føringskabler
Reititä kaapelit
Lägg kablar
Direcţionaţicablurile
Маршрутни кабели
Suunake kaablid oma kohale
Virzienu kabeļi
Kabelių išvedžiojimas
Napeljava kablov
Natiahnite káble
Укладка кабелей
Kabloları Düzenleyin
Før kablene
تﻼﺒﻜﻟا ﻪﻴﺟﻮﺗ
线
C
L
I
C
K
4
WARNING! DO NOT RUN HIGH VOLTAGE CABLE THROUGH WALL.
¡ADVERTENCIA! NO FUNCIONE EL CABLE DE TENSIÓN A TRAVÉS DE LA PARED.
NOTE: FOR IN WALL INSTALLATION ONLY - THIS MOUNT WAS DESIGNED TO ALLOW LOW
VOLTAGE, OR SIGNAL CABLES TO BE RUN THROUGH THE WALL.
NOTA: PARA EN LA INSTALACIÓN DE LA PARED SOLAMENTE - ESTE MONTAJE FUE DISEÑADO PARA PERMITIR LA
BAJA TENSIÓN, O LOS CABLES DE LA SEÑAL QUE SE FUNCIONARÁN A TRAVÉS DE LA PARED.
High Voltage
Only!
Low Voltage OKAY
Low Voltage OKAY
High Voltage
Only!
P33
Step 11
Adjust to Desired Location or Tilt
Ajuste a la inclinación o ubicación deseada
Ajustez àla position désirée ou inclinez
An die gewünschte Position anpassen oder neigen
Stel in op de gewenste plaats of kantel
Regolare la posizione o l'inclinazione come desiderato
Dopasuj do
żą
danego po
ł
o
ż
enia lub nachylenia
Upravte polohu tak, abyste dosáhli po
ž
adovaného umíst
ě
ní nebo sklonu
Igazítsa a kívánt helyre vagy elforgatási helyzetbe.
Προσαρμογή στην επιθυμητή θέση ή κλίση
Ajustar ao local ou à inclinação desejada
Justér tilønsket placering eller vip
Säädä haluttuun kohtaan tai kulmaan
Justera till önskad position eller tippa
Regla
ţ
i în pozi
ţ
ia
ş
i la înclina
ţ
ia dorite
Регулирайте до желаната позиция или наклонете
Sättige soovitud asetusvõi kalle paika
Piel
ā
gojiet nepieciešamaj
ā
st
ā
vokl
ī
vai sl
ī
pum
ā
Nustatykite norim
ą
viet
ą
arba pakreipim
ą
Prilagodite v ustrezen polo
ž
aj ali nagib
Upravte polohu tak, aby ste dosiahli po
ž
adované umiestnenie alebosklon
Отрегулируйте нужное положение и угол наклона
İ
stedi
ğ
iniz Pozisyona veya E
ğ
ime Ayarlay
ı
n
Juster til ønsket plassering eller skråstilling
بﻮﻠﻄﻤﻟا ﻞﻴﻤﻟا وأ ﻊﻗﻮﻤﻟا ﻰﻟإ ﻂﺒﻀﻟﺎﺑ ﻢﻗ
倾 度
A ADJUST
AJUSTE
B TIGHTEN TO LOCK INTO POSITION (OPTIONAL)
APRIETE A LA CERRADURA EN LA POSICIÓN (OPCIONAL)
P34
ﺪﺼﻗ ﻦﻋ ﺔﻏرﺎﻓ ﺔﺤﻔﺼﻟا ﻩﺬه ﺖآﺮﺗ
Denne siden skal være tom
Sayfa, Kasıtlı Olarak Boş Bırakılmıştır
Пустая страница
Úmyselne ponechaná prázdna stránka
Namerno puščena prazna stran
Specialiai paliktas tčias lapas
Lapa tīšuprātatstāta tukša
Tahtlikult tühjaks jäetud lehekülg
Лявата страница е оставена празна нарочно
Pagină lăsată goală intenţionat
Blank sida
Sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.
Denne side er med vilje tom.
Página deixada em vazio propositadamente
Σκόπιμα κενή σελίδα
Szándékosan üresen hagyott oldal
Záměrně prázdná stránka
Strona celowo pozostawiona pusta
Pagina lasciata intenzionalmente vuota
Pagina werd leeg gehouden
Seite absichtlich freigelassen
Cette page est intentionnellement vierge
Esta página se dejó en blanco intencionalmente
Page Left Blank Intentionally
P35
WARRANTY INFORMATION
This warranty applies to US Residents who purchase from an authorized OmniMount Dealer. OmniMount products are covered against defects in materials and workmanship for 5 years. OmniMount
will repair or replace the defective component or product, at its sole discretion. Failure to follow product care instructions from OmniMount will result in void of warranty.
To obtain warranty service, contact OmniMount customer service at 800.MOUNT.IT (800.668.6848) or i[email protected] You must supply a copy of your original receipt. If your product must be
shipped to OmniMount for inspection, you will be responsible for the shipping charges. Replacement product shipped to you will be returned freight pre-paid.
OmniMount disclaims any liability for modifications, improper installations, installations over the specified weight range, or failure to follow care instructions provided by OmniMount. To the maximum
extent permitted by law, OmniMount disclaims any other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. OmniMount will not
be liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, OmniMount products. OmniMount bears no responsibility for incidental or consequential damages. This includes, but is not limited
to, any labor charges for the repair of OmniMount products performed by anyone other than OmniMount.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
Specifications are subject to change without prior notice.
Esta garantía se aplica a los residentes de los Estados Unidos que realizaron la compra en un distribuidor autorizado de OmniMount. Esta garantía cubre los productos OmniMount de los defectos de
materiales y de mano de obra por un periodo de 5 años. OmniMount, a su exclusivo criterio, reparará o reemplazará el producto o componente defectuoso. En caso de que no se sigan las
instrucciones de Omnimount para el cuidado del producto la garantía quedará anulada.
Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con el servicio de Atención al cliente de OmniMount. Llame al 800.MOUNT.IT (800.668.6848) o escríbanos a [email protected]omnimount.com. Deberá
proporcionar el recibo original. Si fuera necesario enviar el producto a OmniMount para revisarlo, los gastos de envío correrán por su cuenta. El producto de reemplazo que se le envíe se le devolverá
con los gastos de envío pagos.
OmniMount no se hace responsable de modificaciones, instalaciones inadecuadas o instalaciones que superen el rango de peso especificado ni se hace responsable en casos en los que no se hayan
seguido las instrucciones proporcionadas por OmniMount. En la medida en que la ley lo permita, OmniMount no se hace responsable de ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías
de aptitud para un fin determinado o de comercialización. OmniMount no se hace responsable de ningún tipo de daños causados por el uso de los productos OmniMount o por el uso inapropiado de
dichos productos. OmniMount no es responsable de los daños incidentales o emergentes. Dentro de éstos se incluyen todo tipo de gastos que pudieran surgir de las reparaciones de productos
OmniMount que no se hayan realizado en OmniMount.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que además tenga otros derechos que varían según el estado.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Cette garantie s'applique aux résidents des États-Unis qui achètent un produit OmniMount auprès d'un détaillant OmniMount autorisé. Les produits OmniMount sont garantis 5 ans contre les défauts
de matériaux et de fabrication. OmniMount se chargera de réparer ou remplacer, à son entière discrétion, tout produit qui s'avérera défectueux. Le non-respect des directives d’entretien fournies par
OmniMount annulera la garantie.
Pour obtenir une réparation sous garantie, contactez le service à la clientèle OmniMount au 800.MOUNT.IT (800.668.6848) ou à info@omnimount.com. Vous devrez fournir une copie de votre reçu
d'achat original. Si votre produit doit être expédié à un centre de réparation OmniMount pour y être inspecté, vous devrez payer les frais de port. Le produit de remplacement vous sera envoyé en port
payé.
OmniMount rejette toute responsabilité relativement à quelque problème pouvant être associé à une modification d'un produit, à une mauvaise installation ou à une installation ne respectant pas les
limites de charge, ou du non-respect des directives d’entretien fournies par OmniMount. Sous réserve des lois en vigueur, OmniMount réfute toute autre garantie expresse ou implicite, notamment
toute garantie de commercialisation ou de convenance à un usage quelconque. OmniMount réfute toute responsabilité pour des dommages résultants de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser des
produits OmniMount. OmniMount réfute également toute responsabilité pour quelque dommage accessoire ou indirect. Ceci s'applique notamment aux frais de main d'œuvre pour la réparation de
produits OmniMount par une personne ne travaillant pas pour OmniMount.
Cette garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques, mais il est possible que vous ayez également d'autres droits selon votre lieu de résidence.
Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
ESPAÑOL
FRANÇAIS
INTERNATIONAL WARRANTY INFORMATION
Oznámenie pre zákazníkov mimo Spojených štátov: Vo veci záručného servisu, prosím, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili vo vašej krajine.
Opozorilo za kupce izven Združenih držav Amerike: Za podrobne informacije o pridobivanju garancijskega servisa v svoji državi se obrnite na prodajalca, pri katerem ste
izdelek kupili.
Klientams už JAV ribų: jei reikia informacijos, kaip pasinaudoti garantija jūsų valstybėje, susisiekite su prekybos atstovu, iš kurio įsigijote šį gaminį.
Paziņojums klientiem ārpus Savienotām Valstīm: lūdzu, sazinieties ar tirgotāju, no kura nopirkāoizstrādājumu, lai precizētu par to, kā saņemt garantijas servisu savā
valstī.
Teave väljaspool Ameerika Ühendriike asuvatele klientidele: lisateabe saamiseks garantiiteeninduse kohta teie riigis võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt te toote ostsite.
ЗабележказаклиентиизвънСАЩ: За информация относно гаранционното обслужване в страната ви, моля, обърнете се към продавача, от който сте закупили
този продукт.
Notificare pentru clienţii din afara Statelor Unite: Contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat acest produs pentru detalii privind modalitatea de efectuare a
reparaţiilor de service în garanţie în ţara dvs.
Bemærkninger til kunder udenfor USA: Kontakt forhandleren, hvor du købte dette produkt, for oplysninger om, hvordan du får service under garantien i dit land.
Aviso aos clientes fora dos Estados Unidos: Contacte o fornecedor ao qual adquiriu o produto para saber como beneficiar do serviço de garantia no seu país.
Σημείωση για τους πελάτες εκτός των ΗΠΑ: Επικοινωνωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν αυτό για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο
απόκτησης παροχής service σύμφωνα με την εγγύηση στη χώρα σας.
Megjegyzés az Egyesült Államokon kívüli ügyfelek részére: Az adott országban érvényes garanciális szervizszolgáltatással kapcsolatos információkért lépjen kapcsolatba a
kereskedelmi egységgel, ahol a terméket vásárolta.
Upozornění pro zákazníky mimo USA: Chcete-li se dozvědět detaily o tom, jak získat záruční servis ve své zemi, kontaktujte prodejce, u kterého byl tento výrobek zakoupen.
Uwaga dla klientów spoza Stanów Zjednoczonych: W celu uzyskania informacji dotyczących serwisu gwarancyjnego w kraju użytkownika należy się skontaktować ze
sprzedawcą produktu.
Avvertenza per i clienti residenti al di fuori degli Stati Uniti: si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto sulle modalità per ottenere il
servizio di garanzia nel proprio paese.
Kennisgeving voor klanten buiten de Verenigde Staten: neem contact met de dealer waar u dit product hebt gekocht voor meer informatie over het verkrijgen van
garantieservice in uw eigen land.
Hinweis für Kunden außerhalb der USA: Für Informationen über den Garantie-Service in Ihrem Land kontaktieren Sie bitte den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft
haben.
Merknad til kunder utenfor USA: Vennligst kontakt forhandleren du kjøpte dette produktet fra for detaljer om hvordan du får service som faller inn under garantien i ditt
land.
ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟا جرﺎﺧ ﻦﻣ ءﻼﻤﻌﻠﻟ ﻪﻴﺒﻨﺗ : ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ ﺞﺘﻨﻤﻟا اﺬه ﻪﻨﻣ ﺖﻳﺮﺘﺷا يﺬﻟا ﻞﻴآﻮﻟﺎﺑ لﺎﺼﺗﻻا ءﺎﺟﺮﻟاكﺪﻠﺑ ﻲﻓ نﺎﻤﻀﻟا ﺔﻣﺪﺧ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺔﻘﻳﺮﻃ لﻮﺣ.
:
Amerika Birleşik Devletleri dışındaki müşterilerin dikkatine: Ülkenizde garanti hizmetini nası
l alacağınıza dair ayrıntıları öğrenmek için bu ürünü satın aldığınız satıcıya
başvurunuz.
Huomautus asiakkaille Yhdysvaltojen ulkopuolella: Ota yhteys kauppiaaseen, jolta ostit tuotteen, saadaksesi lisätietoja maassasi tarjolla olevien takuupalveluiden
saamisesta.
Meddelande till kunder utanför USA: Kontakta din återförsäljare för information om hur du får garantiservice i ditt land.
Примечание для клиентов, находящихся за пределами США. Обращайтесь к дилеру, у которого приобретено изделие, чтобы узнать подробную информацию о
гарантийном обслуживании в вашей стране.
Notice to customer outside the United States: Please contact the dealer where you purchased this
product for details about how to obtain warranty service in your country.
Aviso para clientes que residen fuera de los Estados Unidos: Comuníquese con la tienda donde compró el producto para obtener detalles sobre cómo acceder en su país a
los servicios que otorga la garantía.
Avis aux clients en dehors des États-Unis : Veuillez contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté ce produit pour obtenir des détails quant à l’obtention d’une
réparation sous garantie dans votre pays.
/