ELEKTRO HELIOS SK6059 Kasutusjuhend

Bränd
ELEKTRO HELIOS
Kategooria
mikseri / köögikombaini tarvikud
Mudel
SK6059
Tüüp
Kasutusjuhend
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
SPIS - LIESI
SK 5109 - SK 6059
(230 V)
2
Turvallisuus
Liedet kehittyvät, ja uudessa liedessäsi on uusia toimintoja ja ominaisuuksia. Lue sen vuoksi ohjeet
huolellisesti. Kun käytät ja hoidat liettäsi oikein, sinulla on siitä iloa ja hyötyä vuosikausiksi. Kiinnitä
erityistä huomiota symbolilla -merkittyihin turvallisuusohjeisiin, jotta et turhaan vahingoittaisi itseäsi,
muita tai liettä. Liesi on tarkoitettu normaaliin kotitalouskäyttöön. Säilytä käyttöohje myös mahdollista
seuraavaa omistajaa varten.
Lapset
Suosittelemme vähintään 40 cm laskutilaa lieden
molemmin puolin. Vaihtoehtoisesti liesi voidaan
asentaa siten, että toisella puolella on seinä tai
kaappi ja toisella puolella laskutila.
Keittotason suojan (lisävaruste) tulee olla asennettu
ja luukkujen turvasalvan toiminnassa.
Pidä lapsia silmällä. Astiat, keittoalueet ja uuni
kuumenevat ja pysyvät kuumina jonkin aikaa lieden
käytön jälkeen. Niihin koskeminen voi aiheuttaa
palovammoja.
Asennus
Lieden asennuksen ja mahdolliset korjaukset saa
suorittaa vain asennusoikeudet omaava huoltoliike tai
henkilö. Puutteellisesti suoritettu työ saattaa
heikentää lieden toimintaa ja aiheuttaa henkilö-ja/ tai
omaisuusvahinkoja.
Liesi on painava, reunat ja kulmat, joihin sinun ei
yleensä tarvitse koskea, saattavat olla teräviä. Käytä
käsineitä liettä siirrettäessä.
Kaatumisesteen tulee olla asennettu. Silloin liesi ei
kaadu epätavallisenkaan kuormituksen johdosta.
Käyttö
Älä koskaan käytä vaurioitunutta keraamista tasoa.
Neste voi ylikiehuessaan ja/tai puhdistuksessa
päästä lieden jännitteisiin osiin. Katkaise virta liedestä
ja ota yhteyttä huoltoon lieden korjaamiseksi.
Älä jätä alumiinifolioita, muovia tms. keittotasolle.
Lämmin keittoalue saattaa polttaa/sulattaa paperin/
muovin.
Älä koskaan jätä kiehuvaa öljyä tai rasvaa, parafiinia
tai muuta helposti syttyvää ainetta liedelle ilman
valvontaa. Tulipalon sattuessa käännä vääntimet
nolla-asentoon ja katkaise virta liesituulettimesta.
TUKAHDUTA TULI KANNEN AVULLA, älä koskaan
käytä vettä.
Käytä vain keraamista tasoa ja uunia varten
suunniteltuja astioita.
Tarkista, että astioiden pohjat ovat tasaisia.
Kuperapohjaiset astiat johtavat huonosti lämpöä ja
pyörivät helposti keraamisella tasolla.
Varmista, että lieden vääntimet ovat nolla-asennossa,
kun liettä ei käytetä.
Puhdistus
Pidä keraaminen taso ja uuni puhtaina. Rasva ja
roiskeet käryävät kuumennettaessa ja aiheuttavat
pahimmassa tapauksessa palovaaran.
Poista välittömästi ylikiehumiset kuumalta
keraamiselta tasolta. Sokeri ja sokeria sisältävät
keitokset (hillo, marmeladi, mehu yms.), sula muovi ja
alumiinifolio saattavat vaurioittaa tasoa.
Varo vaurioittamasta luukun lasia puhdistuksen
yhteydessä. Jos lasin reunoihin tulee säröjä, se
saattaa särkyä muutaman lämmityskerran jälkeen.
Hoito ja huolto
Käännä kaikki vääntimet nolla-asentoon ennen
lampun vaihtoa.
Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava
valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Varmistaaksesi
laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina
käytettäväksi sopivinta, siis aIkuperäistä varaosaa.
Romutus
Auta ehkäisemään vahingot lieden romuttamisen
yhteydessä: kun lieden kaapeli on irrotettu
liesirasiasta, katkaise kaapeli lieden puoleisesta
päästä ja poista uunin luukun turvalukitus
toiminnasta.
3
Turvallisuus ................................................2
Opi tuntemaan:...........................................4
Liesi.....................................................................4
Vääntimet ja merkkivalot.....................................5
Keraaminen taso .................................................6
Uuni.....................................................................6
Säilytyslaatikko....................................................6
Turvavarusteet.....................................................7
Lieden käyttö..............................................8
Ennen lieden käyttöönottoa........................8
Puhdista varusteet ..............................................8
Polta uunin suojarasva........................................8
Keraaminen taso .................................................8
Keittoastian valinta ..............................................9
Uuni...................................................................10
Pellin korkeuden valinta ....................................10
Leivonta/Ruoanlaitto .........................................10
Paistaminen ......................................................11
Grillaus..............................................................11
Hoito ja puhdistus.....................................12
Yleistä ...............................................................12
Keraaminen taso ...............................................12
Uuni...................................................................12
Uunin luukku .....................................................13
Lamput ..............................................................13
Säilytyslaatikko..................................................13
Huolto.......................................................14
Pakkauksen purkaminen..........................15
Varusteet ...........................................................15
Tekniset tiedot ..........................................15
Asennus ...................................................16
Jalustan korkeuden muuttaminen .....................16
Asennus vaakasuoraan.....................................16
Turvavarusteiden asentaminen .........................17
Sähköliitäntä .....................................................18
Neuvoja ja vinkkejä käytännön ongelmiin 19
Neuvoja ja vinkkejä teknisiin ongelmiin....20
Leivontataulukko ......................................21
Ruoanvalmistustaulukko / grillaus ............22
Romutus............................................................22
Sisällysluettelo
4
Opi tuntemaan:
Liesi
SK 5109 SK 6059
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1. Keittoalueen varoitusvalot
2. Keraaminen keittotaso
3. Vääntimet ja merkkivalot
4. Uuni
5. Jalusta
6. Säilytyslaatikko
5
Vääntimet ja merkkivalot
SK 5109
SK 6059
1
23 5
4
1. Keittoalueiden vääntimet
2. Uunin toiminto-väännin
3. Uunin lämpötilan valitsin
4. Lieden merkkivalo
5. Uunin merkkivalo
1
235
4
6
Keraaminen taso
Keraamisessa tasossa on neljä keittoaluetta, jotka
käytön aikana “hehkuvat” tai “sammuvat” tehon
kytkeytyessä päälle ja pois eri pituisiksi ajoiksi
riippuen tehonvalintavääntimen asennosta.
Näin tapahtuu myös maksimiteholla ylikuumenemisen
estämiseksi.
Mallissa SK 5109 on yksi keittoalueen varoitusvalo,
joka palaa, jos jonkun keittoalueen lämpötila on yli
55°C, vaikka vääntimet olisikin käännetty nolla-
asentoon.
Mallissa SK 6059 on jokaisella keittoalueella oma
varoitusvalonsa. Ne palavat, kun vastaavan alueen
lämpötila on yli 55°C, vaikka väännin olisikin
käännetty nolla-asentoon.
Keraaminen taso on kova ja sileä. Se kestää hyvin
lämmintä, kylmää ja lämpötilanvaihteluita, mutta voi
vioittua iskuista, kuten lasi yleensäkin. Taso voi
rikkoutua esim. maustepurkin pudotessa tasolle. Älä
koskaan seiso keittotasolla, sillä liettä ei ole
suunniteltu kestämään tällaista kuormitusta.
Uunivalaisin
Uuni
Tiedot siitä miten käytät toimintoja, löydät
kappaleesta “Lieden käyttö”, sekä taulukoista
käyttöohjeen lopussa. Voit valita seuraavista
toiminnoista:
Ylä-/alalämpö
Ylälämpö
Alalämpö
Grilli
Uuni on pinnoitettu sileällä emalilla. Uunin luukun
rakenne on kaksiosainen. Luukun lasit ovat
sisäpinnoiltaan lämpöä heijastavat, jonka ansiosta
luukun ulkopinnan lämpötila on alhainen. Katso
kappaleesta “Hoito ja puhdistus”, kuinka luukun osat
voi puhdistaa.
Säilytyslaatikko
(vain mallissa SK 6059)
Uunin alla on varusteiden säilytyslaatikko. Laatikko
avataan nostamalla hieman kahvasta ja vetämällä
sitten ulospäin.
SK 5109
SK 6059
Keittoalueen varoitusvalot (x 1)
Keittoalueen varoitusvalot (x 4)
7
Turvavarusteet
· Lapsiturvallisuus paranee, jos luukun salpa eli
lapsilukko ja keittotason suoja (lisävaruste) on
toiminnassa.
· Lisäksi suosittelemme vähintään 40 cm leveää
laskutilaa lieden molemmin puolin.
KEITTOTASON SUOJA asennetaan estämään
lapsia kaatamasta kuumia nesteitä päälleen.
KAATUMISESTEEN pitää olla asennettuna, ettei
liesi kaadu normaalia suuremmankaan
kuormituksen yhteydessä, esim. jos lapsi istuu
avonaisen uunin luukun päälle. Kaatumiseste toimii
vain, jos liesi on työnnetty paikalleen.
LUUKUN SALVAN eli lapsilukon ansiosta lasten
on vaikeampi avata uunin luukkua.
Nosta luukun salpaa, kun haluat avata luukun.
8
Lieden käyttö
Keraaminen taso
Älä koskaan käytä vaurioitunutta keraamista
tasoa. Neste voi ylikiehuessaan ja/tai
puhdistuksessa päästä lieden jännitteisiin
osiin. Katkaise virta liedestä ja ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen korjausta
varten.
Älä koskaan jätä kiehuvaa öljyä tai rasvaa,
parafiinia tai muuta helposti syttyvää ainetta
liedelle ilman valvontaa. Tulipalon sattuessa
käännä keittoalueiden vääntimet
0-asentoon ja katkaise virta liesituuletti-
mesta. TUKAHDUTA TULI KANNEN
AVULLA, älä koskaan käytä vettä.
Älä jätä alumiinifolioita, muovia tms.
keittotasolle. Lämmin keittoalue saattaa
polttaa/sulattaa paperin/muovin.
Ennen lieden käyttöönottoa
Puhdista varusteet
Pese leivinpelti, uunipannu ym. lämpimällä vedellä ja
astianpesuaineella. Huuhtele ja pyyhi kuivaksi.
Polta uunin suojarasva
Pidä lapsia silmällä! Uuni tulee erittäin
kuumaksi.
1. Valitse ylä-/alalämpö ja korkein lämpötila.
Uunin luukun pitää olla kiinni.
2. Tuuleta keittiö. Katkaise virta uunista, kun käry ja
savuaminen on lakannut.
3. Puhdista uuni, luukku ja kannattimet lämpimällä
vedellä ja astianpesuaineella. Pyyhi kuivaksi.
9
Keittoalueita ohjataan vääntimistä, jotka on merkitty
0-6. Asento 6 merkitsee suurinta tehoa. Vääntimiä voi
kääntää myötä- ja vastapäivään. Kun jotain väännintä
käännetään, lieden punainen merkkivalo syttyy.
Tarkista, että kattilan/paistinpannun pohja sekä
keittotaso ovat puhtaat ja kuivat asettaessasi astian
keittoalueelle. Alkuvaiheessa voit ensin kiehauttaa
ruoan suurimmalla teholla ja pienentää sen jälkeen
tehoa. Ajan myötä opit valitsemaan sopivan
vääntimen asennon valmistettavan ruoan,
ruokamäärän ja keittoastian mukaan. Käytä kantta
energiankulutuksen alentamiseksi. Älä unohda kytkeä
virtaa pois keittoalueista!
Älä koskaan käytä liettä säilytyspaikkana tai tyhjennä
ostoksia sen päälle.
Keittoastian valinta
Liesi, jossa on keraaminen keittotaso, asettaa
keittoastioille suurempia vaatimuksia kuin
valurautalevyillä varustettu liesi. Seuraavat asiat ovat
tärkeitä:
· Tarkista keittoastian pohja. Kupera pohja pyörii
keraamisella tasolla ja lämmön siirtyminen on
huonoa.
· Alumiinilla on hyvä lämmönjohtokyky, mutta
saattaa jättää tasolle hopeanvärisiä tahroja. Tahrat
poistetaan erikoispuhdistusaineella, jota voi
hankkia lähimmästä valtuutetusta huoltoliikkeestä.
· Lasiset tai emaloidut karkeapohjaiset keittoastiat
kuluttavat tasoa enemmän kuin muuta materiaalia
olevat keittoastian pohjat.
Uusia keittoastioita hankittaessa on suositeltavaa
valita ruostumatonta terästä oleva
monikerrospohjainen keittoastia. Keittoajan
lyhentämiseksi ja samalla energian säästämiseksi on
keittoastian pohjan oltava:
· vähintään samankokoinen kuin keittoalue. Liian
pienestä kattilasta ylikiehuva ruoka palaa kiinni
keittoalueeseen.
· sileäpohjainen.
· hieman kovera, koska tällöin pohja
kuumentuessaan suoristuu.
10
Uuni
Älä koskaan aseta alumiinifoliota,
leivinpeltiä tai uunipannua suoraan uunin
pohjalle. Mikäli uunin alalämmön siirtyminen
estetään, uunin pohjan emali saattaa
vaurioitua ylikuumenemisesta.
Uuni kuumenee käytössä. Pidä lapsia
silmällä.
Pelti voi vääntyä lämpötilan vaihtumisen yhteydessä
ja/tai jos se on täytetty epätasaisesti esimerkiksi
pizzalla. Pelti palautuu jäähtyessään alkuperäiseen
muotoonsa. Uunissa voit käyttää:
YLÄ-/ALALÄMPÖÄ, ylä- ja alavastus
kytkettynä
YLÄLÄMPÖÄ, ylävastus kytkettynä
ALALÄMPÖÄ, alavastus kytkettynä
GRILLIÄ, grillivastus kytkettynä
Kaikissa toiminnoissa keltainen merkkivalo palaa
kuumennusvaiheessa ja sammuus kun haluttu
lämpötila on saavutettu (syttyy ja sammuu, kun
termostaatti kytkee ja katkaisee virran syötön).
Pellin korkeuden valinta
Uunissa on neljä kannatinta (katso kuva).
Leivonta/Ruoanlaitto
Noudata taulukon ohjeita. Kokeile pehmeitä kakkuja
hammastikulla noin 5 minuuttia ennen täyttä aikaa.
Voit silloin lyhentää tai pidentää paistoaikaa.
Valmistusohje, vuokien materiaali, väri, muoto ja
koko voivat vaikuttaa lopputulokseen.
4
3
2
1
11
Grillaus
Grillattavan ruoan koko, rasvaisuus, muoto, määrä ja
lämpötila vaikuttavat kypsymisaikaan ja lopputulok-
seen. Kala ja vaalea liha (linnut, vasikka ja porsas)
eivät ruskistu yhtä helposti kuin punainen liha (nauta
ja riista). Grillausöljy ja/tai grillimauste parantavat
väriä, mutta lisäävät palamisvaaraa.
Grillauksen paras lopputulos saavutetaan silloin, kun
ruokaa ei laiteta grilliin suoraan jääkaapista. Kuivaa
ruoka ja aseta se uuniritilälle. Mausta mieleiseksesi.
Muista aina laittaa ritilän alle foliolla peitetty pelti, joka
kerää rasvan tms. Porsaankyljykset, pihvit, kalafileet
yms. asetetaan uunin yläosaan, kun taas esimerkiksi
paksut paahtokyljet asetetaan alaosaan.
Käännä toimintoväännin asentoon ja lämpötilan
valitsin haluttuun lämpötilaan, max 250°C. Aloita
grillaus 3-5 MINUUTIN lämmityksen jälkeen. Tarkkaile
kypsymistä ja käännä ruoka ainakin kerran
kypsennyksen aikana. Liian pitkä grillausaika
kuivattaa, ja pahimmassa tapauksessa polttaa
ruokasi. Uunin luukun on oltava suljettuna grillauksen
aikana.
Paistaminen
Uunissa paistaminen on vaivatonta ja kätevää.
Naudanliha, kuten paahto- ja sisäpaisti ovat
maukkaimpia, jos ne valmistetaan 125°C lämmössä,
vaikka se viekin enemmän aikaa. Valitse
uuninkestävä vuoka, johon liha juuri mahtuu, tällöin
paistoliemi ei kuivu. Joulukinkusta valuu paistettaessa
yleensä paljon nestettä. Käytä sen vuoksi suurta
paistovatia tai uunipannua ja ota se uunista varovasti.
Paistinlämpömittarin käyttö
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi lämpömittarin
kärjen on oltava keskellä paistin paksuinta osaa, joka
lämpenee viimeisenä. Uunin lämpö vaikuttaa
lämpömittariin, minkä takia koko putkiosan on oltava
lihan sisässä. Muista myös, että lämpömittari voi
näyttää väärin mikäli mittarin kärki osuu
rasvakerrokseen tai luuhun.
Aseta paisti esilämmitetyn uunin alaosaan. Kun liha
on saavuttanut halutun lämpötilan, ota paisti ulos
uunista, peitä se alumiinifoliolla ja anna jäähtyä noin
15 minuuttia. Näin liha on helpompi leikata ja paisti
jää mehukkaammaksi.
12
Hoito ja puhdistus
Yleistä
Puhdista liesi heti käytön jälkeen puhtaalla liinalla ja
lämpimällä vedellä, johon on mahdollisesti lisätty
astianpesuainetta. Älä käytä koskaan hankausaineita
tai muita naarmuttavia aineita lieden puhdistukseen.
Tehokkaampi puhdistus voi kuitenkin joissakin
tapauksissa tulla kysymykseen. Noudata silloin
seuraavia ohjeita. Älä unohda puhdistaa myös
irrotettavan höyryaukon suojuksen alta. Suojuksen
voit pestä astianpesukoneessa.
Ennen kuin vedät lieden paikaltaan puhdistaaksesi
sen takaa, haluamme varmuuden vuoksi muistuttaa,
että lieden kaatumiseste toimii vain kun liesi on
sijoituspaikallaan.
Keraaminen taso
Estääksesi tason vahingoittumisen, poista
HETI, tason ollessa kuuma,
puhdistuskaapimella tasolle ylikiehuneet
runsaasti sokeria sisältävät keitokset (esim.
marmeladi), samoin sulanut muovi ja folio.
Likainen taso heikentää lämmön johtumista tasosta
astiaan. Pyyhi taso käytön jälkeen kostealla liinalla.
Älä koskaan käytä hankausainetta, naarmuttavia
sieniä, uuninpuhdistusainetta tms. keraamisella
tasolla. Jos taso on hyvin likainen, menettele
seuraavasti:
1. Poista tahrat yms. puhdistuskaapimella.
2. Käytä keraamisen tason puhdistusainetta, kun
keittoalueiden varoitusvalot ovat sammuneet.
Ravista pulloa, annostele muutama tippa ja levitä
kuivalla talouspaperilla. Poista lika/puhdistusaine
kaapimella edestakaisin työnnöin.
3. Hankaa kiiltäväksi kostealla talouspaperilla. Älä
jätä puhdistusainetta tasolle, vaan poista kostealla
pyyhkien huolellisesti. Aine saattaa muuten
syöp kiinni keittoaluetta seuraavan kerran
käytettäessä. Lopuksi taso kuivataan.
Uuni
Jos uuni on hyvin likainen, menettele seuraavasti:
1. Poista kiinnitarttuneet roiskeet ja ylikiehumiset esim.
puisella tai muovisella paistinlastalla.
2. Levitä sienellä uunin pohjalle suopaa, mieluimmin
nestemäistä.
3. Sulje luukku. Valitse lämpötilaksi 100°C ja kytke ylä-/
alalämpö noin 10 minuutiksi.
4. Kun uuni on jäähtynyt, pese se puhtaalla vedellä.
Käytä tarvittaessa saippuoitua teräsvillaa varovasti.
Pyyhi kuivaksi.
30°
Puhdistuskaapimella
13
Uunin luukku
Varo vaurioittamasta luukun lasia puhdis-
tuksen yhteydessä. Jos lasin reunoihin tulee
säröjä, se saattaa särkyä muutaman
lämmityskerran jälkeen.
Uunin luukku voidaan irrottaa puhdistusta varten
seuraavasti:
1. Avaa luukku, käännä saranasuojat auki, irrota
luukku nostamalla 30° kulmassa.
2. Asenna luukku takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
Lamput
Uunilampun vaihto
1. Käännä KAIKKI vääntimet NOLLA-ASENTOON ja
varmista, ettei uuni ole lämmin.
2. Irrota suojalasi (katso kuva).
3. Irrota viallinen lamppu.
4. Asenna tilalle uusi E14-kannalla varustettu lamppu,
jossa on merkinnät 230V, 25W ja 300°C.
5. Asenna suojalasi paikalleen.
Merkkivalolamput
Merkkivalolamput ovat glimlamppuja, ja niiden
kestoikä on normaalisti pitkä. Jos lamppu vioittuu, ota
yhteys huoltoliikkeeseen.
Säilytyslaatikko
(vain mallissa SK 6059)
1. Laatikossa on kannattimet, yksi molemmilla
puolilla. Tyhjennä laatikko ja vedä sitä ulospäin niin
pitkälle kuin se tulee.
2. Ota kiinni laatikon molemmilta puolilta niin läheltä
liettä kuin mahdollista.
3. Nosta laatikkoa kevyesti ylöspäin kunnes sulut
avautuvat.
4. Vedä laatikko pois kannattimilta.
Aseta laatikko takaisin kannattimille puhdistuksen
jälkeen ja työnnä paikalleen.
14
Huolto
Lieden korjaukset saa suorittaa vain
asennusoikeudet omaava huoltoliike tai henkilö.
Puutteellisesti suoritettu työ saattaa heikentää
lieden toimintaa ja aiheuttaa henkilö ja/tai
omaisuusvahinkoja.
Liedelle myönnetään ostopäivästä lukien kahden
(2) vuoden takuu, joka kattaa materiaali- ja
valmistusviat. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä
ehtoja, ja niitä on saatavana joko myyjäliikkeestä
tai maahantuojalta. Säilytä ostokuitti, jotta siitä
voidaan määrittää takuun alkamispäivä.
Joitakin yksinkertaisia toimenpiteitä saa ja voi itse
tehdä, mikäli liesi ei toimi moitteettomasti, katso
sivut 19 ja 20. Huollot ja mahdolliset korjaukset on
annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron
löydät puhelinluettelon keltaisilta sivuilta tai
soittamalla numeroon 0200-2662 (0,95 mk/min +
pvm). Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman
toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis
alkuperäistä varaosaa. Huollosta ja varaosien
myynnistä vastaa HUOLTOLUX, Porissa, puh. (02)
622 3300. Korvaus huollosta voidaan periä myös
takuuaikana:
· aiheettomasta valituksesta
· ellei käyttöohjeita ole noudatettu.
Lieden uunikammion oikealle sivulle kiinnitetyssä
arvokilvessä on tiedot liedestä. Kopioi tiedot alla
olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun
pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.
Malli .....................................................
Tuotenumero .....................................................
Sarjanumero ......................................................
KULUTTAJANEUVONTA Tuotettasi tai sen käyttöä
koskeviin kysymyksiin saat vastauksen
kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon
0200-2662 (0,95 mk/min.+pvm).
SER. NO.
MOD.
PROD. NO.
TYPE
SER. NO.
Mod.
PROD. NO.
15
Pakkauksen purkaminen
Tarkista, että liesi on virheetön. Ilmoita mahdollisista
kuljetusvaurioista välittömästi myyjälle.
Pakkaus on kierrätyskelpoinen. Ota yhteyttä
kierrätyskeskukseen, jos et ole varma minne voit
viedä pakkausmateriaalin .
Varusteet
Nämä toimitetaan lieden mukana:
· Emaloidut leivinpellit ja uunipannu
· uuniritilä
· kaatumiseste asennustarvikkeineen
· puhdistuskaapimella
· käyttöohje.
Keittotason suojan voi ostaa LISÄVARUSTEENA.
Tekniset tiedot
Oikeudet muutoksiin pidätetään
Tämä laite tävttää EN:n asettamat määräykset
89/336/EU ja 73/23 EEC.
IEC luokka Y
MITAT(mm) SK 5109 SK 6059
leveys 500 600
korkeus, toimitettaessa 900 900
syvyys 600 600
TILAVUUS (litraa)
uuni 37 42
LIITÄNTÄTEHO(W)
230 V liesi 8025 8025
KEITTOALUEET KOKO (mm) TEHO (W)
takavasen 145 1200
takaoikea 180 1700
etuvasen 180 1700
etuoikea 145 1200
LAMPUTLAMPUT
LAMPUTLAMPUT
LAMPUT
Merkkivalolamppu: glimlamppu
Uunilampun kanta E14, merkinnät 230-240V, 25W
16
-
Asennus
Lieden asennuksen ja korjaukset saa
suorittaa vain asennusoikeudet omaava
huoltoliike tai henkilö.
Liesi on painava. Reunat ja kulmat, joihin
sinun ei yleensä tarvitse koskea saattavat
olla teräviä. Käytä käsineitä liettä
siirrettäessä.
Tarkista ennen lieden asennusta, että sen mitat ovat
keittiökalusteiden mukaiset. Mittaa työpöydän korkeus
lattiasta tason yläreunaan ja jalustan syvyys seinästä
jalustan reunaan (katso kuva). Liesi voidaan myös
asentaa seinän tai vaihtoehtoisesti korkean kaapin
viereen.
Lieden jalusta on toimitettaessa sovitettu 900 mm
työtasokorkeuteen ja 550 mm kalustesokkelisyvyyteen.
Lieden korkeusmittaa voidaan muuttaa korkeudelle
850 mm.
Jalustan korkeuden muuttaminen
1. Kallista liesi varovasti etuosa lattiaa vasten (katso
kuva). Aseta esim. pakkauksessa oleva
suojakappale lattian ja lieden väliin.
2. Irrota ruuvit “A” (4 kpl, katso kuva).
3. Irrota ruuvit “B” (4 kpl, katso kuva).
4. Siirrä jalusta korkeudelle 850 mm.
5. Kiinnitä ruuvit “A” ja “B”.
6. Nosta liesi pystyasentoon ja asenna
vaakasuoraan.
Asennus vaakasuoraan
Lieden on oltava vaakasuorassa, jotta esim. rasva
leviäisi tasaisesti paistinpannun pohjalle. Tarkista
vaakasuoruus asettamalla vesivaaka tai vedellä
täytetty paistinpannu keraamiselle tasolle.
Lieden jalkoja voi tarvittaessa nostaa ja laskea.
Säädä jalkoja moniotepihdeillä.
A
B
17
Turvavarusteiden asentaminen
Kaatumiseste
Kaatumiseste pitää olla, asennettu, ettei
liesi kaadu normaalia suuremmassakaan
kuormituksessa.
Katso lieden mukana tulevaa kaatumisesteen
asennuskuvaa.
1. Aseta asennuskuva lieden asennusaukon
takaseinään (katso kuva).
2. Katso kuvasta mitat, jotka pätevät kummallekin
puolelle. Mittaa kaatumisesteen paikka ja ruuvaa este
kiinni tukevaan materiaaliin tai sopivaan
vahvikkeeseen.
3. Työnnä liesi paikalleen.
Muista että kaatumiseste toimii vain jos liesi on
työnnetty paikoilleen.
Keittotason suoja (lisävaruste)
Keittotason suojan pitää olla asennettu,
etteivät lapset vatäisi keittoastioita liedeltä.
Aseta keittotason suoja paikalleen painamalla suojan
takaosaa, jotta se tarttuu tason reunoihin.
18
Sähköliitäntä
Lieden asennuksen ja korjaukset saa
suorittaa vain asennusoikeudet omaava
huoltoliike tai henkilö. Puutteellisesti
suoritettu työ saattaa heikentää lieden
toimintaa ja aiheuttaa henkilö- ja/tai
omaisuusvahinkoja.
Liitäntäohje on liitäntäriman välittömässä
läheisyydessä.
Lieden liitäntäteho ja jännite on mainittu arvokilvessä,
joka on lieden uunikammion oikealla sivulla.
3 x 2,5 mm
2
230V 1~
1 2 3 4 5
L1 N PE
Ø
4 x 2,5 mm
2
400V 2N~
1 2 3 4 5
L1 L2 N PE
Ø
5 x 1,5 mm
2
400V 3N~
1 2 3 4 5
L1 L2 L3 N PE
Ø
19
Neuvoja ja vinkkejä käytännön ongelmiin
ONGELMAONGELMA
ONGELMAONGELMA
ONGELMA
SYYSYY
SYYSYY
SYY
TOIMENPITEETTOIMENPITEET
TOIMENPITEETTOIMENPITEET
TOIMENPITEET
Ruoka-/vehnäleivät, pehmeät kakut Jos uunin lämpötila on liian alhainen, Vertaa valittua lämpötilaa taulukon
eivät nouse. leivonnainen nousee ensin ja sen tai reseptin suosituksiin.
jälkeen laskee ja jää litteäksi.
Ruoka- /vehnäleipätaikina ei ole Ruoka- /vehnäleipätaikina on
kohonnut oikein. Liian pitkä kohotus kohotettava vedottomassa tilassa
leivonnan jälkeen jättää leivonnaiset huoneenlämmössä. Painettaessa
litteiksi. taikinaa kevyesti on painauman
tasoituttava itsestään. Tarkista
kohotusaika reseptistä
Liian vähän hiivaa tai leivinjauhetta. Tarkista reseptistä, että olet mitan-
nut oikean määrän.
Liian kuuma rasva/nesteseos tuhoaa Tarkista aina nesteen lämpötila,
hiivan vaikutuksen. ennen kuin lisäät sen. Tuorehiivalle
37°C, kuivahiivalle 45-50°C.
Ruoka-/vehnäleivästä, pehmeistä Leivän kuivumisen syynä voi olla Tarkista reseptistä, että olet valinnut
kakuista tulee kuivia. liian pieni nestemäärä, liian suuri oikean jauholaadun ja oikean
jauhomäärä tai väärä jauholaatu. määrän jauhoja/nestettä.
Jos uunin lämpötila on liian alhainen, Tarkista, että olet asettanut oikean
leivonnaiset joutuvat paistumaan lämpötilan.
uunissa liian kauan ja kuivuvat.
Leivonnaiset/ruokalajit paistuvat Jos uunin lämpötila on liian korkea, Tarkista, että olet asettanut oikean
liian tummiksi. leivonnaiset tummuvat liikaa ennen lämpötilan.
kypsymistä.
Liian korkealle asetettu leivonnainen/ Tarkista taulukosta tai reseptistä,
ruokalaji saa tavallisessa paistossa että olet valinnut oikean kannatin-
liikaa ylälämpöä. Vaikutus on korkeuden.
päinvastainen asetettaessa pelti liian
alas.
Leivonnaiset/ruoat ovat vaaleita. Uunin pohjalle asetettu alumiinifolio, Tarkista, ettei uunin pohjalla ole
leivinpelti tai uunipannu estää mitään.
alalämmön siirtymistä ja saattaa
vaurioittaa uunin emalipintaa.
Vaaleissa kakkuvuoissa kakut pais- Vaihda mahdollisesti tummempiin
tuvat vaaleammiksi kuin tummissa vuokiin.
vuoissa.
20
Neuvoja ja vinkkejä teknisiin ongelmiin
Älä tee mitään, mikä voisi aiheuttaa henkilö- tai tuotevaurioita. Mikäli vika ei korjaannu alla olevilla toimenpiteillä,
ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
ONGELMAONGELMA
ONGELMAONGELMA
ONGELMA
SYYSYY
SYYSYY
SYY
TOIMENPITEETTOIMENPITEET
TOIMENPITEETTOIMENPITEET
TOIMENPITEET
Liesi ei toimi Liesi ei saa virtaa. Tarkista sulake ja tarvittaessa vaihda
viallinen sulake
Vikavirtasuoja on lauennut. Tarkista, että se on kytketty.
Keitto/paistoajat ovat pitkiä. Kattila/paistinpannu on sopimaton. Valitse hieman koverapohjainen
kattila tai paistinpannu.
Liesikäyttöön sopivilla lasi- ja
posliiniastioilla on huonompi
lämmönjohtokyky kuin esim.
alumiiniastioilla.
Väärä vääntimen asento. Yleensä on parasta ensin kiehauttaa
ruoka suurimmalla teholla ja alentaa
tehoa sen jälkeen.
Uunivalo ei toimi. Lamppu on rikki. Vaihda viallinen lamppu uuteen,
(katso sivu 13).
Keraaminen taso on loimuinen. Keraaminen taso on väärin puh- Puhdista taso huolellisesti ohjeita
distettu. noudattaen (katso sivu 12).
/

Teistes keeltes