ESET Endpoint Antivirus for macOS 6.10 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
ESET Endpoint Antivirus for macOS
User guide
Click here to display the Online help version of this document
Copyright ©2021 by ESET, spol. s r. o.
ESET Endpoint Antivirus for macOS was developed by ESET, spol. s r. o.
For more information visit www.eset.com.
All rights reserved. No part of this documentation may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in
any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise without
permission in writing from the author.
ESET, spol. s r. o. reserves the right to change any of the described application software without prior notice.
Worldwide Customer Support: support.eset.com
REV. 7.5.2021
1 ESET Endpoint Antivirus for macOS 1 ................................................................................................
1.1 Version 6 uudet ominaisuudet 1 ..............................................................................................................
1.2 Järjestelmävaatimukset 1 ..........................................................................................................................
2 Johdanto: ESET PROTECT 2 ......................................................................................................................
3 Johdanto: ESET PROTECT CLOUD 3 .....................................................................................................
4 Etäasennus 3 ....................................................................................................................................................
4.1 Luo etäasennuspakkaus 6 .........................................................................................................................
5 Paikallinen asennus 8 ..................................................................................................................................
5.1 Tyypillinen asennus 9 .................................................................................................................................
5.2 Mukautettu asennus 10 .............................................................................................................................
5.3 Järjestelmälaajennusten salliminen paikallisesti 11 .............................................................................
5.4 Levyn täysien käyttöoikeuksien salliminen paikallisesti 12 ................................................................
6 Tuoteaktivointi 12 ..........................................................................................................................................
7 Asennuksen poistaminen 14 ....................................................................................................................
8 Peruskatsaus 14 ..............................................................................................................................................
8.1 Pikanäppäimet 14 .......................................................................................................................................
8.2 Järjestelmän toiminnan tarkistaminen 15 ...............................................................................................
8.3 Mitä tehdä, jos ohjelma ei toimi oikein? 15 ............................................................................................
9 Tietokoneen suojaus 15 ..............................................................................................................................
9.1 Virustentorjunta ja vakoiluohjelmasuojaus 16 ......................................................................................
9.1.1 Yleiset 16 ..................................................................................................................................................
9.1.1.1 Poikkeukset 16 .........................................................................................................................................
9.1.2 Käynnistyksen suojaus 17 ..............................................................................................................................
9.1.3 Reaaliaikainen tiedostojärjestelmän suojaus 17 ...................................................................................................
9.1.3.1 Lisäasetukset 17 .......................................................................................................................................
9.1.3.2 Milloin reaaliaikaisen suojauksen asetuksia kannattaa muuttaa? 18 .......................................................................
9.1.3.3 Reaaliaikaisen suojauksen tarkistaminen 18 ....................................................................................................
9.1.3.4 Toimenpiteet reaaliaikaisen suojauksen toimintahäiriön ilmetessä 18 .....................................................................
9.1.4 Tarvepohjainen tietokoneen tarkistus 19 ...........................................................................................................
9.1.4.1 Tarkistustyyppi 20 .....................................................................................................................................
9.1.4.1.1 Smart Scan 20 .......................................................................................................................................
9.1.4.1.2 Mukautettu tarkistus 20 ...........................................................................................................................
9.1.4.2 Tarkistuskohteet 20 ...................................................................................................................................
9.1.4.3 Tarkistusprofiilit 20 ....................................................................................................................................
9.1.5 ThreatSense-järjestelmän parametrien asetukset 21 ............................................................................................
9.1.5.1 Kohteet 22 ..............................................................................................................................................
9.1.5.2 Asetukset 22 ...........................................................................................................................................
9.1.5.3 Puhdistaminen 22 .....................................................................................................................................
9.1.5.4 Poikkeukset 23 .........................................................................................................................................
9.1.5.5 Rajat 23 .................................................................................................................................................
9.1.5.6 Muut 24 ..................................................................................................................................................
9.1.6 Tunkeutumisen havaitseminen 24 ...................................................................................................................
9.2 Internet- ja sähköpostisuojaus 25 ............................................................................................................
9.2.1 Internetin käytön suojaus 25 ..........................................................................................................................
9.2.1.1 Portit 25 .................................................................................................................................................
9.2.1.2 URL-osoiteluettelot 25 ................................................................................................................................
9.2.2 Sähköpostisuojaus 25 ...................................................................................................................................
9.2.2.1 POP3-protokollan tarkistus 26 ......................................................................................................................
9.2.2.2 IMAP-protokollan tarkistus 27 .......................................................................................................................
9.3 Tietokalastelun esto 27 ..............................................................................................................................
10 Laitehallinta 27 .............................................................................................................................................
10.1 Sääntöeditori 28 .......................................................................................................................................
11 Työkalut 29 ......................................................................................................................................................
11.1 Lokitiedostot 29 ........................................................................................................................................
11.1.1 Lokin ylläpito 30 ........................................................................................................................................
11.1.2 Lokisuodatus 31 ........................................................................................................................................
11.2 Ajastin 31 ...................................................................................................................................................
11.2.1 Uusien tehtävien luominen 32 .......................................................................................................................
11.2.2 Käyttäjän määrittämän tehtävän luominen 33 ...................................................................................................
11.3 LiveGrid® 34 ..............................................................................................................................................
11.3.1 Epäilyttävät tiedostot 34 ..............................................................................................................................
11.4 Karanteeni 35 ............................................................................................................................................
11.4.1 Tiedostojen lisääminen karanteeniin 35 ...........................................................................................................
11.4.2 Karanteeniin asetetun tiedoston palauttaminen 35 .............................................................................................
11.4.3 Tiedoston lähettäminen karanteenista 36 .........................................................................................................
11.5 Käyttöoikeudet 36 ....................................................................................................................................
11.6 Esitystila 36 ...............................................................................................................................................
11.7 Käynnissä olevat prosessit 37 ................................................................................................................
12 Käyttöliittymä 37 .........................................................................................................................................
12.1 Hälytykset ja ilmoitukset 38 ...................................................................................................................
12.1.1 Hälytysten näyttäminen 38 ..........................................................................................................................
12.1.2 Suojauksen tilat 38 .....................................................................................................................................
12.2 Pikavalikko 39 ...........................................................................................................................................
13 Päivitys 39 .......................................................................................................................................................
13.1 Päivitysasetukset 39 ................................................................................................................................
13.1.1 Lisäasetukset 41 .......................................................................................................................................
13.2 Päivitystehtävien luominen 41 ...............................................................................................................
13.3 Järjestelmän päivitykset 41 .....................................................................................................................
13.4 Asetusten tuonti ja vienti 42 ..................................................................................................................
13.5 Välityspalvelimen asetukset 43 .............................................................................................................
13.6 Jaettu paikallinen välimuisti 43 ..............................................................................................................
14 Käyttöoikeussopimus 44 .........................................................................................................................
15 Privacy Policy 49 ..........................................................................................................................................
1
ESET Endpoint Antivirus for macOS
ESET Endpoint Antivirus for macOS 6 edustaa uutta lähestymistapaa integroituun tietokoneen suojaukseen.
ThreatSense®-tarkistusmoduulin uusin versio tarjoaa nopeutta ja tarkkuutta ja pitää tietokoneesi turvattuna.
Tuloksena on älykäs järjestelmä, joka suojaa tietokonetta hyökkäyksiltä ja haittaohjelmilta tauotta.
ESET Endpoint Antivirus for macOS 6 on täydellinen tietoturvaratkaisu. Se on tulos pitkäaikaisista
pyrkimyksistämme yhdistää maksimaalinen suojaus ja minimaalinen järjestelmän kuormitus. Tekoälyyn perustuvat
älykkäät tekniikat ehkäisevät proaktiivisesti virusten, vakoiluohjelmien, troijalaisten, matojen, mainosohjelmien,
rootkit-ohjelmien ja muiden Internet-pohjaisten hyökkäysten pääsyä koneeseen heikentämättä järjestelmän
suorituskykyä tai häiritsemättä tietokoneen käyttöä.
Tämä tuote on suunniteltu ensisijaisesti pien-/suuryritysympäristöissä käytettäviin työasemiin. Sitä voidaan käyttää
yhdessä ESET PROTECT -ratkaisun (aiemmin ESET Security Management Center) kanssa, asiakastyöasemia
voidaan hallita vaivattomasti niiden määrästä riippumatta, käytäntöjä ja sääntöjä voidaan ottaa käyttöön,
tunnistuksia voidaan valvoa ja mistä tahansa verkossa olevasta tietokoneesta voidaan hallita muutoksia etänä.
Version 6 uudet ominaisuudet
Tuotteen ESET Endpoint Antivirus for macOS graafinen käyttöliittymä on suunniteltu kokonaan uudestaan, jotta
näkyvyys olisi parempi ja käyttökokemus intuitiivisempi. Version 6 sisältämiä parannuksia ovat muun muassa:
• ESET Enterprise Inspector -tuki – Versiosta ESET Endpoint Antivirus for macOS 6.9 alkaen ESET Endpoint
Antivirus for macOS on yhdistettävissä ESET Enterprise Inspector -ratkaisuun. ESET Enterprise Inspector (EEI) on
kattava päätepisteiden tunnistus- ja reagointijärjestelmä, johon sisältyy esimerkiksi seuraavat ominaisuudet:
tapausten tunnistus, tapausten hallinta ja niihin reagointi, tietojen kerääminen, vaaratilanteista ilmaisevien
asioiden tunnistus, poikkeavuuksien tunnistus, käyttäytymisen tunnistus ja käytäntörikkomukset. Lisätietoja
ESET Enterprise Inspector -ratkaisusta, sen asennuksesta ja toiminnoista on ESET Enterprise Inspector -ohjeessa.
64-bittisen arkkitehtuurin tuki
Internetin käytön suojaus – valvoo Web-selaimien ja etäpalvelinten välistä tietoliikennettä.
Sähköpostisuojaus – sen avulla voit hallita POP3- ja IMAP-protokollien kautta vastaanotettavaa
sähköpostiliikennettä.
Tietojenkalastelusuojaus – suojaa sinua laillisiksi web-sivuiksi naamioituneiden pahantahtoisten web-sivujen
yrityksiltä hankkia salasanoja, pankkitietoja ja muita arkaluontoisia tietoja.
Laitehallinta – voit tarkistaa, estää tai säätää laajennettuja suodattimia ja/tai lupia ja määrittää käyttäjän
oikeudet laitteen käytölle ja työskentelylle. Tämä ominaisuus on saatavana tuotteen versiossa 6.1 ja
uudemmissa versioissa.
Esitystila – voit suorittaa tuotteen ESET Endpoint Antivirus for macOS taustalla ja piilottaa ponnahdusikkunat
ja ajoitetut tehtävät.
Jaettu paikallinen välimuisti – parantaa tarkistusnopeutta virtuaaliympäristöissä.
Järjestelmävaatimukset
Jotta ESET Endpoint Antivirus for macOS toimisi optimaalisesti, järjestelmän tulee täyttää seuraavat laitteisto- ja
ohjelmistovaatimukset:
2
Järjestelmävaatimukset:
Suorittimen arkkitehtuuri Intel 64-bit
Käyttöjärjestelmä
macOS 10.12 ja uudemmat
macOS Server 10.12 ja uudemmat
Muisti 300 Mt
Vapaa kiintolevytila 200 Mt
Intel-tuen lisäksi ESET Endpoint Antivirus for macOS versio 6.10.900.0 ja uudemmat tukevat Apple M1 -sirua
Rosetta 2:lla
Johdanto: ESET PROTECT
ESET PROTECT auttaa hallinnoimaan ESET-tuotteita verkkoympäristössä olevissa työasemissa, palvelimissa ja
mobiililaitteissa yhdestä keskitetystä sijainnista.
ESET PROTECT ‑verkkokonsolin avulla voit ottaa käyttöön ESET-ratkaisuja, hallinnoida tehtäviä, pakottaa
suojauskäytäntöjä, valvoa järjestelmän tilaa ja reagoida nopeasti etätietokoneissa ilmeneviin ongelmiin ja uhkiin.
Katso myös ESET PROTECT ‑arkkitehtuurin ja ‑infrastruktuurien osien yleiskuvaus, ESET PROTECT ‑verkkokonsolin
käytön aloittaminen ja Tuetut työpöytäsovelluksen käyttöönottoympäristöt.
ESET PROTECT sisältää seuraavat osat:
ESET PROTECT-palvelin – ESET PROTECT-palvelimen voi asentaa Windows- ja Linux-palvelimiin ja se on
saatavilla myös virtuaalisena laitteena. Viestintä käsitellään agenttien avulla, ja sovellustiedot kerätään ja
tallennetaan tietokantaan.
ESET PROTECT ‑verkkokonsoli – ESET PROTECT ‑verkkokonsoli toimii ensisijaisena liittymänä, jolla voi hallita
ympäristöön kuuluvia asiakastietokoneita. Konsolissa on yleiskuvaus verkon asiakaskoneiden tiloista, ja voit sen
avulla ottaa käyttöön ESET-ratkaisuja etäsijainnista tietokoneissa, joita ei ole hallinnoitu. Kun olet asentanut
ESET PROTECT ‑palvelimen, voit käyttää verkkokonsolia selaimella. Jos määrität, että verkkopalvelin on
käytettävissä Internetin kautta, ESET PROTECT on käytettävissä mistä tahansa tai millä tahansa laitteella, joka
on muodostanut Internet-yhteyden.
ESET Management ‑agentti – ESET Management ‑agentti toimii ESET PROTECT ‑palvelimen ja
asiakastietokoneiden välisenä viestintävälineenä. Agentti on asennettava asiakastietokoneeseen, jotta
tietokoneen ja ESET PROTECT ‑palvelimen välillä voi olla tietoliikennettä. Koska se sijaitsee asiakastietokoneessa
ja se voi tallentaa useita tietoturvaskenaarioita, ESET Management ‑agentti nopeuttaa uusiin uhkiin reagoimista
huomattavasti. ESET PROTECT ‑verkkokonsolin avulla voit ottaa ESET Management ‑agentin käyttöön
hallinnoimattomissa tietokoneissa, jotka Active Directoryn tai ESETin RD-tunnistin on tunnistanut. Voit myös
tarvittaessa asentaa ESET Management ‑agentin manuaalisesti asiakastietokoneisiin.
Rogue Detection Sensor – ESET PROTECT Rogue Detection (RD) Sensor tunnistaa verkossa olevat
hallinnoimattomat tietokoneet ja lähettää niiden tiedot ESET PROTECT-palvelimeen. Tämän avulla voit lisätä
uudet asiakastietokoneet vaivattomasti suojattuun verkkoon. RD-tunnistin muistaa havaitut tietokoneet, eikä
lähetä samoja tietoja kahta kertaa.
Apache HTTP -välityspalvelin – Tämä on palvelu, jota voidaan käyttää yhdessä ESET PROTECT -konsolin kanssa:
oJakamaan päivitykset asiakastietokoneisiin ja asennuspaketit ESET Management -agentille
oVälittämään tietoliikennettä ESET Management ‑agenttien ja ESET PROTECT ‑palvelimen välillä.
Mobile Device Connector – Tämä on komponentti, jolla voidaan hallita mobiililaitteita, kuten Android- ja iOS-
laitteita, ja ESET Endpoint Security for Android -palvelua ESET PROTECT -konsolissa.
ESET PROTECT Virtuaalinen laite – Virtuaalinen ESET PROTECT-laite on tarkoitettu käyttäjille, jotka haluavat
suorittaa ESET PROTECT -konsolin virtualisoidussa ympäristössä.
3
ESET PROTECT Virtual Agent Host – Tämä on ESET PROTECT -komponentti, joka virtualisoi
agenttikokonaisuuksia, jotta ilman agentteja toimivia virtuaalisia koneita voidaan hallita. Tämä ratkaisu
mahdollistaa automaation, dynaamisten ryhmien käytön ja samantasoisen tehtävänhallinnan kuin ESET
Management -agentti fyysisissä tietokoneissa. Virtuaalinen agentti kerää tietoja virtuaalisista koneista ja
lähettää ne ESET PROTECT-palvelimeen.
Peilityökalu – Peilityökalua tarvitaan offline-moduulien päivityksiin. Jos asiakastietokoneissa ei ole Internet-
yhteyttä, peilityökalulla voi ladata päivitystiedostoja ESET-päivityspalvelimista ja tallentaa niitä paikallisesti.
ESET Remote Deployment Tool – Tämä työkalu käyttää kaikenkattavia paketteja, jotka on luotu
<%PRODUCT%>-verkkokonsolissa. Se on kätevä tapa jakaa ESET Management -agentti ESET-tuotteen mukana
verkossa olevissa tietokoneissa.
ESET Business Account – Uusi ESET-yritystuotteiden käyttöoikeusportaali mahdollistaa käyttöoikeuksien
hallinnan. Tuotteen aktivointiohjeet ovat tämän asiakirjan ESET Business Account-osiossa, ja ESET Business
Account-käyttöoppaassa on lisätietoja ESET Business Account:n käytöstä. Jos sinulla on jo ESETin antama
käyttäjänimi ja salasana, jotka haluat muuntaa käyttöoikeusavaimeksi, lisätietoja on vanhojen
käyttöoikeustietojen muuntamista käsittelevässä osiossa.
ESET Enterprise Inspector – Kattava päätepisteiden tunnistus- ja reagointijärjestelmä, johon sisältyy esimerkiksi
seuraavat ominaisuudet: tapausten tunnistus, tapausten hallinta ja niihin reagointi, tietojen kerääminen,
vaaratilanteista ilmaisevien asioiden tunnistus, poikkeavuuksien tunnistus, käyttäytymisen tunnistus ja
käytäntörikkomukset.
ESET PROTECT -verkkokonsolin avulla voit ottaa käyttöön ESET-ratkaisuja, hallinnoida tehtäviä, pakottaa
suojauskäytäntöjä, valvoa järjestelmän tilaa ja reagoida nopeasti etätietokoneissa ilmeneviin ongelmiin ja uhkiin.
Lisätietoja on ESET PROTECTin online-käyttöoppaassa.
Johdanto: ESET PROTECT CLOUD
ESET PROTECT CLOUD -ratkaisulla voit hallita työasemissa ja palvelimissa olevia ESET-tuotteita
verkkoympäristössä yhdestä keskitetystä sijainnista käyttämättä fyysistä tai virtuaalista palvelinta (kuten ESET
PROTECT tai ESET Security Management Center). ESET PROTECT CLOUD-verkkokonsolin avulla voit ottaa käyttöön
ESET-ratkaisuja, hallinnoida tehtäviä, varmistua tietoturvakäytäntöjen noudattamisesta, valvoa järjestelmän tilaa ja
reagoida nopeasti etätietokoneissa ilmeneviin ongelmiin ja uhkiin.
Lisätietoja tästä on ESET PROTECT CLOUDin Online-käyttöoppaassa
Etäasennus
Toimet ennen asennusta
macOS 10.15 ja vanhemmat
4
Ennen kuin ESET Endpoint Antivirus for macOS asennetaan macOS-versioon 10.13 tai uudempaan versioon,
suosittelemme, että sallit ESET-ydinlaajennukset ja macOS-versiossa 10.14 ja uudemmissa myönnät lisäksi
täydet levyn käyttöoikeudet kohdetietokoneisiin. Jos nämä oikeudet myönnetään vasta asennuksen jälkeen,
käyttäjät saavat ilmoituksen järjestelmälaajennusten estosta ja Tietokone on osittain suojattu -
ilmoituksen, kunnes ESET-ydinlaajennukset on sallittu ja levyn täydet käyttöoikeudet myönnetty.
Jos haluat sallia ESET-ydinlaajennukset ja myöntää levyn käyttöoikeuden etäsijainnista, tietokoneesi on oltava
rekisteröityneenä mobiililaitteiden MDM-hallintapalvelimelle, kuten Jamf.
ESET-järjestelmälaajennusten salliminen
Voit sallia ydinlaajennukset laitteessasi etäsijainnista seuraavasti:
oJos MDM-ratkaisusi on Jamf, katso ohjeet tietopankin artikkelista.
oJos käytät jotakin toista MDM-ratkaisua, lataa .plist-kokoonpanoprofiili. Luo kaksi UUID-tunnistetta
haluamallasi UUID-editorilla ja korvaa tekstieditorissa ladatun kokoonpanoprofiilin tekstikohdat insert your
UUID 1 here ja insert your UUID 2 here luoduilla tunnuksilla. Ota .plist-kokoonpanoprofiilitiedosto käyttöön
MDM-palvelinta käyttämällä. Tietokoneesi on oltava rekisteröitynä MDM-palvelimeen, jotta voit ottaa
kokoonpanoprofiilit käyttöön näissä tietokoneissa.
Levyn täysien käyttöoikeuksien salliminen
MacOS-käyttöjärjestelmän versiossa 10.14 saat ilmoituksen Tietokone on osittain suojattu tuotteelta ESET
Endpoint Antivirus for macOS asennuksen jälkeen. Jotta ESET Endpoint Antivirus for macOS ja kaikki sen
toiminnot toimisivat täysin, ESET Endpoint Antivirus for macOS tarvitsee täydet levyn käyttöoikeudet
ennen tuotteen asennusta. Voit sallia täydet levyn käyttöoikeudet etäsijainnista seuraavasti:
oJos MDM-ratkaisusi on Jamf, katso ohjeet tietopankin artikkelista.
oJos käytät jotakin toista MDM-ratkaisua, lataa .plist-kokoonpanoprofiili. Luo kaksi UUID-tunnistetta
haluamallasi UUID-editorilla ja korvaa tekstieditorissa ladatun kokoonpanoprofiilin tekstikohdat insert your
UUID 1 here ja insert your UUID 2 here luoduilla tunnuksilla. Ota .plist-kokoonpanoprofiilitiedosto käyttöön
MDM-palvelinta käyttämällä. Tietokoneesi on oltava rekisteröitynä MDM-palvelimeen, jotta voit ottaa
kokoonpanoprofiilit käyttöön näissä tietokoneissa.
macOS Big Sur (11)
5
Ennen kuin ESET Endpoint Antivirus for macOS asennetaan macOS Big Sur -versioon, sinun on sallittava ESET-
järjestelmälaajennukset ja täydet levyn käyttöoikeudet kohdetietokoneissa. Jos nämä oikeudet myönnetään
vasta asennuksen jälkeen, käyttäjät saavat ilmoituksen järjestelmälaajennusten estosta ja Tietokone on
osittain suojattu -ilmoituksen, kunnes ESET-järjestelmälaajennukset ja levyn täydet käyttöoikeudet on
sallittu. Järjestelmälaajennukset voi sallia etänä vain ennen tuotteen ESET Endpoint Antivirus for macOS
asennusta.
Jos haluat sallia ESET-järjestelmälaajennukset ja myöntää levyn käyttöoikeuden etäsijainnista, tietokoneesi on
oltava rekisteröityneenä mobiililaitteiden MDM-hallintapalvelimelle, kuten Jamf.
ESET-järjestelmälaajennusten salliminen
Voit sallia järjestelmälaajennukset laitteessasi etäsijainnista seuraavasti:
oJos MDM-ratkaisusi on Jamf, katso ohjeet tietopankin artikkelista.
oJos käytät jotakin toista MDM-ratkaisua, lataa .plist-kokoonpanoprofiilitiedosto. Ota .plist-
kokoonpanoprofiilitiedosto käyttöön MDM-palvelinta käyttämällä. Tietokoneesi on oltava rekisteröitynä MDM-
palvelimeen, jotta voit ottaa kokoonpanoprofiilit käyttöön näissä tietokoneissa. Voit luoda oman
kokoonpanoprofiilin seuraavilla asetuksilla:
Ryhmätunniste (TeamID) P8DQRXPVLP
Pakkaustunniste (BundleID)
com.eset.endpoint
com.eset.network
com.eset.firewall
com.eset.devices
Levyn täysien käyttöoikeuksien salliminen
Voit sallia levyn täydet käyttöoikeudet etäsijainnista seuraavasti:
oJos MDM-ratkaisusi on Jamf, katso ohjeet tietopankin artikkelista.
oJos käytät jotakin toista MDM-ratkaisua, lataa .plist-kokoonpanoprofiili. Ota .plist-kokoonpanoprofiilitiedosto
käyttöön MDM-palvelinta käyttämällä. Tietokoneesi on oltava rekisteröitynä MDM-palvelimeen, jotta voit ottaa
kokoonpanoprofiilit käyttöön näissä tietokoneissa. Voit luoda oman kokoonpanoprofiilin seuraavilla asetuksilla:
ESET Endpoint Antivirus
Tunniste com.eset.eea.6
Tunnisteen tyyppi bundleID
Koodivaatimus
identifier "com.eset.eea.6" and anchor apple generic and certificate
1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists */ and certificate
leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* exists */ and certificate leaf[subject.OU] =
P8DQRXPVLP
Sovellus tai palvelu SystemPolicyAllFiles
Käyttö Allow
ESET Endpoint Antivirus ja ESET Endpoint Security
Tunniste com.eset.devices
Tunnisteen tyyppi bundleID
Koodivaatimus
identifier "com.eset.devices" and anchor apple generic and certificate
1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists */ and certificate
leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* exists */ and certificate leaf[subject.OU] =
P8DQRXPVLP
Sovellus tai palvelu SystemPolicyAllFiles
Käyttö Allow
ESET Endpoint Antivirus ja ESET Endpoint Security
Tunniste com.eset.endpoint
Tunnisteen tyyppi bundleID
Koodivaatimus
identifier "com.eset.endpoint" and anchor apple generic and certificate
1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists */ and certificate
leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* exists */ and certificate leaf[subject.OU] =
P8DQRXPVLP
Sovellus tai palvelu SystemPolicyAllFiles
Käyttö Allow
Asennus
Ennen asennusta voit luoda etäasennuspakkauksen, jossa on ESET Endpoint Antivirus for macOS esimääritys, jonka
6
voit myöhemmin ottaa käyttöön käyttämällä haluamaasi ESET PROTECT- tai MDM-tuotetta.
Luo etäasennuspakkaus.
Asenna ESET Endpoint Antivirus for macOS etäyhteyden kautta luomalla ohjelmiston asennustehtävä ESETin
hallintajärjestelmän avulla:
Ohjelmiston asennus: ESET PROTECT
Ohjelmiston asennus: ESET Security Management Center
Asennuksen jälkeen
Käyttäjät saavat seuraavan ilmoituksen: "ESET Endpoint Antivirus for macOS" haluaa suodattaa
verkkosisältöä. Kun käyttäjät saavat tämän ilmoituksen, valitse Salli. Jos valitset Älä salli, internetin käytön
suojaus ei toimi.
Luo etäasennuspakkaus
Asennuspakkauksen luominen Apple Remote Desktop -asennusta varten
1.Lataa vakioasennuspakkaus ESETin verkkosivustolta:
ESET Endpoint Antivirus for macOS
2.Voit käynnistää tuotteen ESET Endpoint Antivirus for macOS asennusohjelman kaksoisnapsauttamalla
ladattua tiedostoa.
1.Valitse AsennaESET Endpoint Antivirus for macOS.
2.Kun saat kehotteen, valtuuta Salli-komennolla asennusohjelma määrittämään, voiko ohjelmiston asentaa.
3.Valitse Jatka. Jos luot etäasennuspakkausta, ESET Endpoint Antivirus for macOS ei tule asennetuksi.
4.Tarkista järjestelmävaatimukset ja valitse Jatka.
5.Lue ESETin käyttöoikeussopimus ja valitse JatkaHyväksy, jos hyväksyt sopimuksen.
7
6.Valitse Asennustila-vaiheessa Etä.
7.Valitse, mitkä tuotteen osat haluat asentaa. Kaikki osat valitaan oletusarvoisesti. Valitse Jatka.
8.Valitse Välityspalvelin-vaiheessa vaihtoehto, joka vastaa Internet-yhteyttäsi. Jos et ole varma, käytä
järjestelmän oletusasetuksia. Valitse Seuraava. Jos käytät välityspalvelinta, seuraavassa vaiheessa sinua
pyydetään antamaan välityspalvelimen osoite, käyttäjänimi ja salasana.
9.Valitse, kuka voi muokata ohjelman kokoonpanoa. Vain etuoikeutetut käyttäjät ja ryhmät voivat muuttaa sitä.
Järjestelmänvalvojaryhmä valitaan oletusarvoisesti etuoikeutetuksi. Valitse Näytä kaikki käyttäjät tai Näytä
kaikki ryhmät -valintaruutu, jos haluat näyttää kaikki virtuaaliset käyttäjät ja ryhmät, kuten ohjelmat ja
prosessit.
10.Ota tarvittaessa käyttöön ESET LiveGrid kohdetietokoneessa.
11.Mahdollisesti ei-toivotun sovelluksen tunnistus kohdetietokoneessa, jos mahdollista.
12.Valitse palomuuritila:
Automaattinen tila – Oletustila. Tämä tila soveltuu käyttäjille, jotka suosivat vaivatonta tapaa käyttää
palomuuria ilman sääntömäärityksiä. Automaattisessa tilassa sallitaan tietyn järjestelmän lähtevä vakioliikenne
ja estetään kaikki verkon puolelta tulevat yhteydet, joita käyttäjä ei ole aloittanut. Voit myös lisätä
mukautettuja, käyttäjän määrittämiä sääntöjä.
Vuorovaikutteinen tila – Voit muodostaa mukautettuja määrityksiä palomuuria varten. Kun tietoliikennettä
havaitaan, eikä sille ole olemassa sääntöjä, näkyviin tulee valintaikkuna, joka ilmoittaa tuntemattomasta
yhteydestä. Valintaikkunassa voidaan sallia tai estää tietoliikenne, ja päätös sallia tai estää tietoliikenne
voidaan muistaa uutena palomuurin sääntönä. Jos päätät luoda uuden säännön, kaikki samantyyppiset tulevat
yhteydet sallitaan tai estetään säännön mukaan.
13.Tallenna asennustiedosto tietokoneellesi. Jos olet aiemmin luonut asennustiedoston oletussijaintiin, sinun on
muutettava kohdekansion sijaintia tai poistettava aiemmat tiedostot, ennen kuin voit jatkaa. Tämä viimeistelee
etäasennuksen ensimmäisen vaiheen. Paikallinen asennusohjelma poistuu ja luo etäasennustiedostot
valitsemaasi kohdekansioon.
Etäasennustiedostot ovat seuraavat:
esets_setup.dat - Asennusohjelman asetusosiossa syöttämiäsi asennustietoja
program_components.dat - Valittujen ohjelmakomponenttien asennustiedot. (Tämä tiedosto on valinnainen. Se
luodaan, kun päätät olla asentamatta tiettyjä ESET Endpoint Antivirus for macOS -komponentteja.)
esets_remote_install.pkg - Etäasennuspakkaus
esets_remote_uninstall.sh - Komentosarja asennuksen etäpoistoa varten
Asenna Apple Remote Desktop
1.Avaa Apple Remote Desktop ja muodosta yhteys kohdetietokoneeseen. Lisätietoja on Apple Remote Desktop -
ohjeissa.
2.Kopioi seuraavat tiedostot kohdetietokoneen /tmp-kansioon käyttämällä tiedoston tai kansion kopiointia
Apple Remote Desktopissa:
Jos asennat kaikki osat, kopioi:
- esets_setup.dat
Jos et asenna kaikkia tuotteen osia, kopioi:
- esets_setup.dat
- product_components.dat
8
3.Käytä Asenna paketit -komentoa ja asenna esets_remote_install.pkg kohdetietokoneeseen.
Poista Apple Remote Desktop -asennus etänä
1.Avaa Apple Remote Desktop ja muodosta yhteys kohdetietokoneeseen. Lisätietoja on Apple Remote Desktop -
ohjeissa.
2.Kopioi esets_remote_uninstall.sh -komentosarja Apple Remote Desktopin tiedoston tai kansion
kopiointitoiminnon avulla kohdetietokoneen /tmp-kansioon.
3.Lähetä Apple Remote Desktop -palvelussa seuraava komento Lähetä UNIX-komento -toiminnolla
kohdetietokoneeseen:
/tmp/esets_remote_uninstall.sh
Kun poistoprosessi on päättynyt, konsoli näkyy kohdetietokoneen Apple Remote Desktop -palvelussa.
Asennus
Ohjattu asennustoiminto opastaa perusasetusten tekemisessä. Lisätietoja on asennusta koskevassa tietopankin
artikkelissa.
1.Voit käynnistää tuotteen ESET Endpoint Antivirus for macOS asennusohjelman kaksoisnapsauttamalla
ladattua tiedostoa.
1.Aloita asennus valitsemalla Asenna ESET Endpoint Antivirus for macOS.
Asentaminen .pkg-tiedostosta
Kun ESET-tuotteet asennetaan macOS-käyttöjärjestelmään ja käynnistetään siinä, Mac-tietokoneessa on
oltava internet-yhteys käytössä, jotta Apple voi vahvistaa ESET-järjestelmälaajennusten oikeudet.
9
2.Kun saat kehotteen, valtuuta Salli-komennolla asennusohjelma määrittämään, voiko ohjelmiston asentaa.
3.Poista tietokoneesta kaikki aiemmin asennetut tietoturvasovellukset, kuten virustentorjunta,
vakoiluohjelmasuojaus ja palomuuri, jos et ole vielä tehnyt niin. Valitse Jatka, jos muita tietoturvasovelluksia ei
ole asennettu.
4.Tarkista järjestelmävaatimukset ja valitse Jatka.
5.Lue ESETin käyttöoikeussopimus ja valitse JatkaHyväksy, jos hyväksyt sopimuksen.
6.Valitse asennustapa, jota haluat käyttää.
Tyypillinen asennus
Mukautettu asennus
Etäasennus
Versiopäivitys
Asennuksen alkuvaiheessa asennusohjelma tarkistaa uusimman tuoteversion verkosta automaattisesti. Jos
uudempi versio löytyy, voit ladata uusimman version ennen asennusprosessin jatkamista.
Tyypillinen asennus
Tyypillinen asennustila sisältää kokoonpanoasetukset, jotka sopivat useimmille käyttäjille. Nämä asetukset
suojaavat järjestelmää parhaalla mahdollisella tavalla ja ylläpitävät erinomaisen suorituskyvyn. Tyypillinen asennus
on oletusasetus ja sitä suositellaan, jos tiettyjen asetusten edellyttämät vaatimukset eivät täyty.
1.Valitse ESET LiveGrid -ikkunassa haluamasi asetus ja valitse Jatka. Jos päätät myöhemmin, että haluat
muuttaa tätä asetusta, voit tehdä niin LiveGrid-asetuksissa. Lisätietoja ESET LiveGrid -ratkaisusta on
sanastossa.
2.Valitse Mahdollisesti ei-toivotut sovellukset -ikkunassa haluamasi asetus (katso kohtaa Mikä on
mahdollisesti ei-toivottu sovellus?) ja valitse Jatka. Jos päätät myöhemmin, että haluat muuttaa tätä asetusta,
voit tehdä niin lisäasetuksissa.
3.Valitse Asenna. Jos saat kehotteen antaa macOS-salasana, anna se ja valitse Asenna ohjelmisto.
Viimeistele tuotteen ESET Endpoint Antivirus for macOS asennus seuraavasti:
macOS Big Sur (11)
1.Järjestelmälaajennusten salliminen.
2.Levyn täysien käyttöoikeuksien salliminen.
3.Salli ESETin lisätä välityspalvelinkokoonpanoja. Saat seuraavan ilmoituksen: "ESET Endpoint Antivirus for
macOS" haluaa suodattaa verkon sisältöä. Kun saat tämän ilmoituksen, valitse Salli. Jos valitset Älä salli,
internetin käytön suojaus ei toimi.
macOS 10.15 ja vanhemmat
1.MacOS 10.13 ja sitä uudemmat versiot näyttävät järjestelmälaajennuksen estosta ilmoittavan
viestin, minkä lisäksi ESET Endpoint Antivirus for macOS näyttää Tietokonettasi ei ole suojattu -
ilmoituksen. Kaikkien ESET Endpoint Antivirus for macOS -toimintojen käyttöönotto edellyttää, että
ydintunnisteet on sallittu laitteessa. Voit sallia ydintunnisteet laitteessa valitsemalla
Järjestelmäasetukset > Suojaus ja yksityisyys ja sitten Salli, jotta ohjelmistokehittäjän ESET, spol.
s.r.o. järjestelmäohjelmistot sallitaan. Lisätietoja on tietopankin artikkelissa.
10
2.Jos käytössä on MacOS 10.14 ja uudemmat, ESET Endpoint Antivirus for macOS näyttää Tietokone on
osittain suojattu -ilmoituksen. Kaikkien ESET Endpoint Antivirus for macOS -toimintojen käyttäminen
edellyttää, että koko levyn käyttö on sallittu ESET Endpoint Antivirus for macOS -tuotteelle. Avaa
Järjestelmäasetukset > Suojaus ja yksityisyys. Valitse Yksityisyys-välilehti ja valitse Koko levyn
käyttö -vaihtoehto. Napsauta lukituskuvaketta muokkauksen ottamiseksi käyttöön. Napsauta
pluskuvaketta ja valitse ESET Endpoint Antivirus for macOS. Tietokone näyttää ilmoituksen
uudelleenkäynnistyksestä. Napsauta Myöhemmin. Älä käynnistä tietokonetta uudelleen nyt. Valitse
Käynnistä uudelleen ESET Endpoint Antivirus for macOS -ilmoitusikkunassa tai käynnistä tietokone
uudelleen. Lisätietoja on tietopankin artikkelissa.
Tuotteen ESET Endpoint Antivirus for macOS asentamisen jälkeen on tarkistettava, onko tietokoneessa haitallista
koodia. Valitse ohjelman pääikkunasta Tietokoneen tarkistus > Smart Scan. Lisätietoja tarvepohjaisista
tietokoneen tarkistuksista on kohdassa Tarvepohjainen tietokoneen tarkistus.
Mukautettu asennus
Mukautettu asennustila on suunniteltu kokeneille käyttäjille, jotka haluavat muokata lisäasetuksia
asennusprosessin aikana.
• Ohjelmakomponentit
Tuotteen ESET Endpoint Antivirus for macOS avulla voit asentaa tuotteen ilman joitakin sen ydinkomponenteista
(esimerkiksi Internetin ja sähköpostin suojaus). Poista komponentti asennuksesta poistamalla valinta sen
vieressä olevasta valintaruudusta.
• Välityspalvelin
Jos käytät välityspalvelinta, määritä sen parametrit valitsemalla Käytän välityspalvelinta. Kirjoita seuraavassa
ikkunassa välityspalvelimen IP-osoite tai URL-osoite Osoite-kenttään. Määritä Portti-kenttään portti, josta
välityspalvelin hyväksyy yhteyksiä (3128 on oletusarvo). Jos välityspalvelimen käyttö edellyttää todennusta,
anna kelvollinen käyttäjänimi ja salasana, joiden avulla välityspalvelinta voidaan käyttää. Jos et käytä
välityspalvelinta, valitse En käytä välityspalvelinta. Jos et ole varma, käytätkö välityspalvelinta, voit käyttää
nykyisiä järjestelmäasetuksia valitsemalla vaihtoehdon Käytä järjestelmäasetuksia (suositus).
• Käyttöoikeudet
Seuraavassa vaiheessa määritetään käyttöoikeudet saaneet käyttäjät tai ryhmät, jotka voivat muokata ohjelman
asetuksia. Valitse käyttäjät vasemmalla olevasta käyttäjäluettelosta ja lisää heidät Käyttöoikeudet saaneet
käyttäjät -luetteloon. Voit tuoda järjestelmän kaikki käyttäjät näkyviin valitsemalla Näytä kaikki käyttäjät. Jos
jätät Käyttöoikeudet saaneet käyttäjät -luettelon tyhjäksi, kaikkien käyttäjien oletetaan saaneen käyttöoikeudet.
• ESET LiveGrid®
Lisätietoja ESET LiveGrid -ratkaisusta on sanastossa.
• Mahdollisesti ei-toivotut sovellukset
Lisätietoja mahdollisesti ei-toivotuista sovelluksista on sanastossa.
Viimeistele tuotteen ESET Endpoint Antivirus for macOS asennus seuraavasti:
macOS Big Sur (11)
1.Järjestelmälaajennusten salliminen.
2.Levyn täysien käyttöoikeuksien salliminen.
3.Salli ESETin lisätä välityspalvelinkokoonpanoja. Saat seuraavan ilmoituksen: "ESET Endpoint Antivirus for
macOS" haluaa suodattaa verkon sisältöä. Kun saat tämän ilmoituksen, valitse Salli. Jos valitset Älä salli,
internetin käytön suojaus ei toimi.
11
macOS 10.15 ja vanhemmat
1.MacOS 10.13 ja uudemmat ja sitä uudemmat versiot näyttävät järjestelmälaajennuksen estosta
ilmoittavan viestin, minkä lisäksi ESET Endpoint Antivirus for macOS näyttää Tietokonettasi ei ole
suojattu -ilmoituksen. Kaikkien ESET Endpoint Antivirus for macOS -toimintojen käyttöönotto edellyttää,
että ydintunnisteet on sallittu laitteessa. Voit sallia ydintunnisteet laitteessa valitsemalla
Järjestelmäasetukset > Suojaus ja yksityisyys ja sitten Salli, jotta ohjelmistokehittäjän ESET, spol.
s.r.o. järjestelmäohjelmistot sallitaan. Lisätietoja on tietopankin artikkelissa.
2.Jos käytössä on MacOS 10.14 ja uudemmat, ESET Endpoint Antivirus for macOS näyttää Tietokone on
osittain suojattu -ilmoituksen. Kaikkien ESET Endpoint Antivirus for macOS -toimintojen käyttäminen
edellyttää, että koko levyn käyttö on sallittu ESET Endpoint Antivirus for macOS -tuotteelle. Avaa
Järjestelmäasetukset > Suojaus ja yksityisyys. Valitse Yksityisyys-välilehti ja valitse Koko levyn
käyttö -vaihtoehto. Napsauta lukituskuvaketta muokkauksen ottamiseksi käyttöön. Napsauta
pluskuvaketta ja valitse ESET Endpoint Antivirus for macOS. Tietokone näyttää ilmoituksen
uudelleenkäynnistyksestä. Napsauta Myöhemmin. Älä käynnistä tietokonetta uudelleen nyt. Valitse
Käynnistä uudelleen ESET Endpoint Antivirus for macOS -ilmoitusikkunassa tai käynnistä tietokone
uudelleen. Lisätietoja on tietopankin artikkelissa.
Tuotteen ESET Endpoint Antivirus for macOS asentamisen jälkeen on tarkistettava, onko tietokoneessa haitallista
koodia. Valitse ohjelman pääikkunasta Tietokoneen tarkistus > Smart Scan. Lisätietoja tarvepohjaisista
tietokoneen tarkistuksista on kohdassa Tarvepohjainen tietokoneen tarkistus.
Järjestelmälaajennusten salliminen paikallisesti
macOS 11:ssä (Big Sur) ydinlaajennukset korvattiin järjestelmälaajennuksilla. Uudet kolmansien osapuolten
järjestelmälaajennukset voidaan ladata vasta, kun käyttäjä on hyväksynyt ne.
Kun ESET Endpoint Antivirus for macOS on asennettu macOS Big Sur (11) -järjestelmään tai uudempaan, saat
järjestelmältä ilmoituksen järjestelmälaajennuksen estämisestä ja tuotteelta ESET Endpoint Antivirus for macOS
Tietokonettasi ei ole suojattu -ilmoituksen. Jos haluat käyttää kaikkia tuotteen ESET Endpoint Antivirus for macOS
toimintoja, järjestelmälaajennukset on sallittava laitteessa.
Päivitä aiempi macOS-järjestelmä Big Sur -versioon.
Jos ESET Endpoint Antivirus for macOS on jo asennettu, ja aiot päivittää macOS Big Sur -järjestelmään, sinun
on sallittava ESET-ydinlaajennukset manuaalisesti päivityksen jälkeen. Asiakaskonetta on voitava käyttää
fyysisesti: jos sitä käytetään etäsijainnista, Salli-painike on poistettu käytöstä.
Kun asennat ESET-tuotetta macOS Big Sur -järjestelmään tai uudempaan, sinun on sallittava ESET-
järjestelmälaajennukset manuaalisesti. Asiakaskonetta on voitava käyttää fyysisesti: jos sitä käytetään
etäsijainnista, Salli-painike on poistettu käytöstä.
Järjestelmälaajennusten salliminen manuaalisesti
1.Valitse Avaa järjestelmäasetukset tai Avaa tietoturva-asetukset jossakin hälytysikkunassa.
2.Salli muutokset asetusikkunassa napsauttamalla vasemmalla alhaalla olevaa lukkokuvaketta.
3.Käytä Touch ID:tä tai valitse Käytä salasanaa ja kirjoita käyttäjänimesi ja salasanasi ja valitse sitten Avaa
lukitus.
4.Napsauta Tiedot-painiketta.
5.Valitse kaikki kolme ESET Endpoint Antivirus for macOS.app-vaihtoehtoa.
6.Valitse OK.
Yksityiskohtaiset vaiheittaiset ohjeet löytyvät tietopankkimme artikkelista. (Tietopankin artikkelit eivät ole
saatavilla kaikilla kielillä.)
12
Levyn täysien käyttöoikeuksien salliminen paikallisesti
macOS-käyttöjärjestelmän versiossa 10.14 saat ilmoituksen Tietokone on osittain suojattu tuotteelta ESET
Endpoint Antivirus for macOS. Tuotteen ESET Endpoint Antivirus for macOS kaikkien toimintojen käyttäminen
edellyttää, että levyn täydet käyttöoikeudet on sallittu tuotteelle ESET Endpoint Antivirus for macOS.
1.Valitse Avaa järjestelmäasetukset hälytysikkunassa.
2.Salli muutokset asetusikkunassa napsauttamalla vasemmalla alhaalla olevaa lukkokuvaketta.
3.Käytä Touch ID:tä tai valitse Käytä salasanaa ja kirjoita käyttäjänimesi ja salasanasi ja valitse sitten Avaa
lukitus.
4.Valitse luettelosta ESET Endpoint Antivirus for macOS.app.
5.Tuotteen ESET Endpoint Antivirus for macOS uudelleenkäynnistysilmoitus tulee näkyviin. Valitse Myöhemmin.
6.Valitse luettelosta ESETin reaaliaikainen tiedostojärjestelmän suojaus.
ESETin reaaliaikainen tiedostojärjestelmän suojaus ei ole saatavilla
Jos reaaliaikainen tiedostojärjestelmän suojaus ei ole luettelossa, sinun on sallittava ESET-tuotteesi
järjestelmälaajennukset.
7.Valitse Käynnistä uudelleen tuotteen ESET Endpoint Antivirus for macOS hälytysikkunassa tai käynnistä
tietokone uudelleen. Lisätietoja on tietopankin artikkelissa.
Tuoteaktivointi
Kun asennus on valmis, sinua pyydetään aktivoimaan tuote. Käytettävissä on useita aktivointitapoja. Tietyn
aktivointitavan saatavuus tuotteellesi saattaa vaihdella maan ja jakelutavan (CD/DVD, ESET-web-sivu jne.)
mukaan.
Voit aktivoida tuotteen ESET Endpoint Antivirus for macOS kopion suoraan ohjelmasta napsauttamalla tuotteen
ESET Endpoint Antivirus for macOS kuvaketta , joka sijaitsee macOS-valikkopalkissa (näytön yläosassa), ja
valitsemalla Tuoteaktivointi-vaihtoehdon. Voit aktivoida tuotteesi myös päävalikosta, osiosta Ohje > Hallitse
käyttöoikeutta tai Suojauksen tila > Aktivoi tuote.
13
Voit aktivoida tuotteen ESET Endpoint Antivirus for macOS jollakin seuraavista tavoista:
Aktivoi käyttöoikeusavaimella – Ainutlaatuinen muodossa XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX oleva merkkiketju,
jota käytetään käyttöoikeuden haltijan tunnistamiseen ja käyttöoikeuden aktivoimiseen. Käyttöoikeusavain on
joko sähköpostiviestissä, jonka sait käyttöoikeuden ostamisen jälkeen, tai tuotepakkauksessa olevassa
käyttöoikeuskortissa.
Turvavalvoja – Tili, joka on luotu ESETin käyttöoikeudenhallintaportaalissa käyttöoikeustunnuksillasi
(sähköpostiosoite + salasana). Tämän menetelmän avulla voit hallita useita käyttöoikeuksia yhdestä paikasta.
Offline-käyttöoikeus – Automaattisesti luotu tiedosto, joka siirretään ESET-tuotteeseen tarjoamaan
käyttöoikeustiedot. Offline-käyttöoikeustiedostosi luodaan ESET-käyttöoikeusportaalista ja sitä käytetään
ympäristöissä, joissa sovellus ei voi yhdistyä käyttöoikeusvaltuuttajaan.
Voit aktivoida sovelluksen myös myöhemmin, jos tietokoneesi on osa valvottua verkkoa ja jos järjestelmänvalvojasi
aikoo aktivoida tuotteen ESET Remote Administrator:n avulla.
Hiljainen aktivointi
ESET Remote Administrator voi aktivoida asiakastietokoneita äänettömästi käyttämällä järjestelmänvalvojan
saataville tuomia käyttöoikeuksia.
Tuotteen ESET Endpoint Antivirus for macOS versiossa 6.3.85.0 (ja uudemmissa) on vaihtoehto, jolla tuotteen voi
aktivoida Pääte-ohjelmalla. Voit tehdä niin antamalla seuraavan komennon:
sudo ./esets_daemon --wait-respond --activate key=XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Vaihda XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX käyttöoikeusavaimeen, jota on jo käytetty tuotteen ESET Endpoint
Antivirus for macOS aktivointiin tai joka on rekisteröity ESET License Administrator -ohjelmalla. Komento palauttaa
joko "OK"-tilan tai virheen, jos aktivointi epäonnistuu.
14
Asennuksen poistaminen
ESET Endpoint Antivirus for macOS-asennuksen poistaja voidaan käynnistää usealla eri tavalla:
• Avaa ohjelman ESET Endpoint Antivirus for macOS asennustiedosto (.dmg) ja kaksoisnapsauta Poista
asennus.
• Käynnistä Finder, avaa kiintolevyllä oleva Sovellukset-kansio, paina Ctrl-näppäintä ja napsauta kuvaketta
ESET Endpoint Antivirus for macOS ja valitse paketin sisällön näyttämisvaihtoehto. Avaa kansio
Contents > Helpers ja kaksoisnapsauta Uninstaller-kuvaketta.
Asennuksen poistaminen
Asennuksen poistamisen aikana sinun on annettava järjestelmänvalvojan salasana useita kertoja, jotta
tuotteen ESET Endpoint Antivirus for macOS asennus voidaan poistaa kokonaan.
Peruskatsaus
Ohjelman ESET Endpoint Antivirus for macOS pääikkuna on jaettu kahteen pääosaan. Oikealla oleva ensisijainen
ikkuna sisältää tiedot, jotka vastaavat päävalikosta vasemmalta valittua asetusta.
Päävalikosta pääsee seuraaviin osioihin:
Suojauksen tila – sisältää tietoja tietokoneen, Internetin ja sähköpostin suojaustilasta.
Tietokoneen tarkistus – tässä osiossa voi määrittää tarvepohjaisen tietokoneen tarkistuksen ja käynnistää
sen.
Päivitä – näyttää moduulipäivitysten tiedot.
Asetukset – valitse tämä osio, jos haluat säätää tietokoneen suojauksen tasoa.
Työkalut – tässä ovat Lokitiedostot, Ajastin, Karanteeni, Käynnissä olevat prosessit ja muut ohjelman
toiminnot.
Ohje – sisältää ohjetiedostot, Internet-tietämyskannan, tukipyyntölomakkeen ja ohjelmaa koskevia lisätietoja.
Pikanäppäimet
Pikanäppäimiä, joita voidaan käyttää tuotetta ESET Endpoint Antivirus for macOS käytettäessä:
cmd+, – tuo tuotteen ESET Endpoint Antivirus for macOS oletusasetukset näkyviin.
cmd+O - muuttaa ohjelman ESET Endpoint Antivirus for macOS pääikkunan koon oletuskokoon ja siirtää sen
näytön keskelle,
cmd+Q – Piilottaa tuotteen ESET Endpoint Antivirus for macOS pääikkunan. Voit avata sen napsauttamalla
tuotteen ESET Endpoint Antivirus for macOS kuvaketta macOS-valikkopalkista (näytön yläosassa).
cmd+W - sulkee ohjelman ESET Endpoint Antivirus for macOS pääikkunan.
Seuraavat pikanäppäimet toimivat vain, jos Käytä vakiovalikkoa -asetus on otettu käyttöön kohdassa Asetukset
> Anna sovelluksen oletusasetukset... > Liittymä:
cmd+alt+L – avaa Lokitiedostot-osion.
15
cmd+alt+S – avaa Ajastin-osion.
cmd+alt+Q – avaa Karanteeni-osion.
Järjestelmän toiminnan tarkistaminen
Näet suojauksesi tilan valitsemalla päävalikosta Suojauksen tila. Ohjelman ESET Endpoint Antivirus for macOS
moduulien toiminnan ilmaiseva tilayhteenveto näytetään ensisijaisessa ikkunassa.
Mitä tehdä, jos ohjelma ei toimi oikein?
Jos moduuli toimii oikein, näkyvissä on vihreä oikeinmerkki. Jos moduuli ei toimi oikein, näkyvissä on punainen
huutomerkki tai oranssi ilmoituskuvake. Moduulia koskevat lisätiedot ja ongelman korjausehdotusratkaisu
näytetään ohjelman pääikkunassa. Yksittäisten moduulien tilaa voi muuttaa napsauttamalla kunkin ilmoituksen alla
olevaa sinistä linkkiä.
Jos ongelmaa ei voi ratkaista ehdotetuilla ratkaisutavoilla, voit hakea ratkaisua ESET-tietämyskannasta tai
ottamalla yhteyden ESETin asiakastukeen. Asiakastuki vastaa nopeasti kysymyksiin ja auttaa ratkaisemaan
tuotteeseen ESET Endpoint Antivirus for macOS liittyvät ongelmat.
Tietokoneen suojaus
Tietokoneen kokoonpano on Asetukset-valikossa kohdassa Tietokone. Se näyttää reaaliaikaisen
tiedostojärjestelmän suojauksen tilan. Yksittäisiä moduuleja voi poistaa käytöstä vaihtamalla halutun moduulin
tilaan POIS KÄYTÖSTÄ. Huomaa, että tämä saattaa heikentää tietokoneen suojausta. Voit käsitellä kunkin
moduulin yksityiskohtaisia asetuksia valitsemalla Asetukset.
16
Virustentorjunta ja vakoiluohjelmasuojaus
Virustentorjunta suojaa järjestelmää haitallisilta hyökkäyksiltä muokkaamalla tiedostoja, jotka ovat mahdollisia
uhkia. Jos haittaohjelmia sisältävä uhka havaitaan, virustentorjuntamoduuli voi estää sen toiminnan, minkä jälkeen
se puhdistetaan, poistetaan tai siirretään karanteeniin.
Yleiset
Yleiset-osiossa (Asetukset > Anna sovelluksen oletusasetukset... > Yleiset) voi ottaa seuraavantyyppisten
sovellusten tunnistuksen käyttöön:
Mahdollisesti ei-toivotut sovellukset – Näitä sovelluksia ei ole välttämättä tarkoitettu haitallisiksi, mutta ne
saattavat heikentää tietokoneen suorituskykyä. Näiden sovelluksien asentaminen vaatii yleensä käyttäjän
suostumuksen. Jos tietokoneessa on tällaisia sovelluksia, järjestelmä ei toimi samalla tavoin kuin ennen
sovellusten asentamista. Merkittävimpiä muutoksia ovat ei-toivotut ponnahdusikkunat, piilotettujen prosessien
aktivointi ja suoritus, järjestelmäresurssien lisääntynyt käyttö, muutokset hakutuloksissa ja etäpalvelinten
kanssa tietoliikenneyhteydessä olevat sovellukset.
Mahdollisesti vaaralliset sovellukset – Nämä sovellukset viittaavat kaupallisiin sovelluksiin, joita voidaan
käyttää myös haitallisiin tarkoituksiin, jos ne on asennettu ilman käyttäjän lupaa. Tähän luokitukseen sisältyvät
erilaiset ohjelmat, kuten etäkäyttötyökalut, mistä syystä tämä asetus on oletusarvoisesti poistettu käytöstä.
Epäilyttävät sovellukset – Näihin sovelluksiin sisältyvät pakkaajilla tai suojaustoiminnoilla pakatut ohjelmat.
Haittaohjelmien tekijät hyödyntävät tällaisia suojaustoimintoja usein tunnistuksen välttämiseen. Pakkaaja on
itsestään purkautuva suorituksenaikainen ohjelmatiedosto, joka sisältää erilaisia haittaohjelmia yhdessä
paketissa. Yleisimpiä pakkaajia ovat UPX, PE_Compact, PKLite ja ASPack. Sama haittaohjelma saatetaan havaita
eri tavalla, jos se on pakattu eri pakkaajalla. Pakkaajat voivat myös muuntaa "allekirjoituksiaan" ajan mittaan,
mikä vaikeuttaa haittaohjelmien havaitsemista ja poistamista.
Voit määrittää tiedostojärjestelmän tai Internetin ja sähköpostin suojauspoikkeukset napsauttamalla Asetukset.
Poikkeukset
Osiossa Poikkeukset voit ohittaa tarkistuksesta tiettyjä tiedostoja tai kansioita, sovelluksia tai IP-/IPv6-osoitteita.
Tiedostojärjestelmä-välilehdessä olevat tiedostot ja kansiot jätetään pois kaikista tarkistuksista: käynnistys,
reaaliaikainen ja tarvepohjainen (tietokoneen tarkistus).
Polku - Ohitettujen tiedostojen ja kansioiden tiedostopolku.
Uhka - Jos ohitetun tiedoston vieressä on jonkin uhan nimi, se tarkoittaa, että tiedosto ohitetaan vain kyseisen
uhan osalta mutta ei kokonaan. Jos kyseinen tiedosto saa myöhemmin jonkin toisen haittaohjelman aiheuttaman
tartunnan, virustentorjuntamoduuli havaitsee sen.
– Luo uuden tietueen. Anna polku kohteeseen (voit käyttää myös yleismerkkejä * ja ?) tai valitse kansio tai
tiedosto puurakenteesta.
– poistaa valitut kohteet
Oletusarvo – poikkeukset palautetaan viimeksi tallennettuun tilaan.
Internet ja sähköposti -välilehdessä protokollatarkistuksesta voi jättää pois tiettyjä sovelluksia ja IP-/IPv6-
osoitteita.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55

ESET Endpoint Antivirus for macOS 6.10 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal