Bauknecht BAK3 KP8V IN Kasutusjuhend

Bränd
Bauknecht
Kategooria
mikrolaineahjud
Mudel
BAK3 KP8V IN
Tüüp
Kasutusjuhend
NL
1
Snelgids
PRODUCTBESCHRIJVING
BEDIENINGSPANEEL
1. Bedieningspaneel
2. Ventilator
3. Lamp
4. Roostergeleiders
(het niveau staat aangegeven
op de wand van de
bereidingsruimte)
5. Deur
6. Deurvergrendeling
(vergrendelt de deur terwijl het
automatisch reinigen wordt
uitgevoerd en erna)
7. Bovenste
verwarmingselement/grill
8. Circulair verwarmingselement
(niet zichtbaar)
9. Identificatieplaatje
(niet verwijderen)
10. Onderste verwarmingselement
(niet zichtbaar)
1. SELECTIEKNOP
Om de oven in te schakelen door
het selecteren van een functie.
Op
zetten om de oven uit te
schakelen.
2. LAMPJES
Druk erop als de oven is
ingeschakeld om de lamp in de
ovenruimte in of uit te schakelen.
3. DE TIJD INSTELLEN
Voor toegang tot de instellingen
van de bereidingstijd, uitgestelde
start en kookwekker. Om de tijd
weer te geven wanneer de oven is
uitgeschakeld.
4. DISPLAY
5. REGELKNOPPEN
Om de bereidingstijd te
veranderen.
6. THERMOSTAATKNOP
Draai om de gewenste
temperatuur te selecteren wanneer
handmatige functies ingesteld
worden.
Gebruik van de automatische
functies
.
1
2
3
4
5
9
10
8
7
6
1 32 4 5
6
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN
BAUKNECHT PRODUCT
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat
registreren op www.bauknecht.eu/register
Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat
gebruikt.
2
CONVENTIONEEL
Voor het bereiden van gerechten op één
steunhoogte.
HETE LUCHT
Voor het gelijktijdig bereiden van verschillende
gerechten op verschillende steunhoogtes (maximaal
drie) die dezelfde bereidingstemperatuur hebben.
Met deze functie worden er geen geuren van het
ene naar het andere gerecht overgebracht.
MAXI COOKING
Voor het braden van grote stukken vlees (meer
dan 2,5 kg). Het is raadzaam om het vlees tijdens de
bereiding te draaien, zodat beide kanten gelijkmatig
bruin worden. Het is ook raadzaam om het stuk vlees
zo vochtig mogelijk te houden, om te voorkomen
dat het teveel uitdroogt.
PIZZA
Voor het bakken van verschillende soorten en
formaten pizza en brood. Verwissel halverwege de
bereiding de positie van de ovenplaten.
GRILL
Voor het grillen van karbonades, spiesen en
worstjes, gratineren van groenten of om brood
te roosteren. Voor het grillen van vlees wordt
geadviseerd de druippan te gebruiken om het
braadvet op te vangen: Plaats de pan op één van de
niveaus onder de rooster en voeg 200 ml drinkwater
toe.
ACCESSOIRES
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.bauknecht.eu
WWW
ROOSTER DRUIPPAN BAKPLAAT
Het aantal accessoires is afhankelijk van het aangeschafte model.
Bij de Whirlpool Consumentenservice kunt u apart andere accessoires aanschaen.
PLAATSEN VAN HET ROOSTER EN ANDERE ACCESSOIRES
Plaats de rooster op de gewenste hoogte door hem
iets naar boven te kantelen en de geheven achterzijde
(naar boven gericht) eerst neer te leggen. Schuif hem
vervolgens horizontaal over de roostergeleiders, zo
ver mogelijk.
Andere accessoires, zoals de bakplaat, moeten
horizontaal ingebracht worden door ze over de
geleiders te schuiven.
Om de oven gemakkelijker te kunnen reinigen,
kunnen de geleiders worden verwijderd: trek ze uit
hun zitting.
TURBO GRILL
Voor het grillen van grote stukken vlees
(lamsbouten, rosbief, hele kip). Er wordt geadviseerd
de druippan te gebruiken om het braadvet op te
vangen: Plaats de pan op één van de niveaus onder
de rooster en voeg 200 ml drinkwater toe.
RIJZEN
Om zoet of hartig deeg goed te laten
rijzen. Om de functie in te schakelen draait u de
thermostaatknop op het pictogram.
ECO HETELUCHT
Gevulde braadstukken en stukken vlees op één
steunhoogte bereiden. Door zachte, intermitterende
luchtcirculatie wordt voorkomen dat het voedsel
teveel uitdroogt. Wanneer deze functie in gebruik is
zal het ECO licht tijdens de bereiding uitgeschakeld
blijven, maar het kan weer tijdelijk worden
ingeschakeld door te drukken op
.
BROOD AUTO
Deze functie selecteert automatisch de ideale
temperatuur en bereidingstijd voor het bakken van
brood. Voor de beste resultaten, volg het recept
aandachtig. Activeer de functie wanneer de oven koud is.
GEBAK AUTO
Deze functie selecteert automatisch de ideale
temperatuur en bereidingstijd voor het bakken van
taarten. Activeer de functie wanneer de oven koud is.
AUTOMATISCHE REINIGING
Voor het verwijderen van vetspatten, met een
cyclus bij zeer hoge temperatuur (meer dan 400 °C).
FUNCTIES
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.bauknecht.eu
WWW
NL
3
1. DE TIJD REGELEN
Stel de tijd in wanneer u de oven voor de eerste keer aan
zet: Druk op
tot het pictogram en de twee cijfers
van de uren beginnen knipperen op de display.
Gebruik of om de uren in te stellen en druk op
om te bevestigen. Op het display gaan de twee cijfers die
de minuten aangeven knipperen. Gebruik
of om de
minuten in te stellen en druk op
om te bevestigen.
Let op: Wanneer het pictogram knippert, bijvoorbeeld na
een langdurige stroomuitval, moet de tijd gereset worden.
2. HET STROOMVERBRUIK INSTELLEN
De oven is geprogrammeerd om te werken aan een
vermogen van meer dan 3 kW (“Hi”): Om de oven te
laten werken aan een vermogen dat compatibel is met
een huishoudelijke stroomvoorziening van minder dan
2,9 kW (“Lo”), dient u de instellingen te wijzigen.
Om het menu voor de wijzigingen te openen, draai de
selectieknop op
, en zet hem dan terug op .
Druk onmiddellijk op
en en houd vijf seconden
ingedrukt.
Gebruik of om de instelling te veranderen, druk
vervolgens op
en houd tenminste twee seconden
ingedrukt om te bevestigen.
3. DE OVEN VERWARMEN
Een nieuwe oven kan geuren afgeven die tijdens het
productieproces zijn achtergebleven: Dit is volkomen
normaal.
Voordat u begint met het bereiden van voedsel, raden
we daarom aan om de lege oven te verwarmen, om alle
mogelijke geuren te verwijderen.
Verwijder alle beschermende karton of transparante lm
uit de oven en verwijder eventuele accessoires aan de
binnenkant.
Verwarm de oven tot 250 °C gedurende ongeveer een
uur met de functie "Maxicooking". De oven moet leeg
zijn gedurende deze tijd.
Volg de instructies voor de correcte instelling van de
functie.
Let op: Het is raadzaam de ruimte te luchten na het eerste
gebruik van het apparaat.
HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN
1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE
Om een functie te selecteren, draai de keuzeknop op
het symbool van de gewenste functie: de display licht
op en er is een geluidssignaal hoorbaar.
2. EEN FUNCTIE INSCHAKELEN
HANDMATIG
Om de geselecteerde functie te starten, draai de
thermostaatknop op de gewenste temperatuur.
Let op: Tijdens de bereiding kan de functie gewijzigd worden
door de keuzeknop te draaien of de temperatuur te regelen
met de thermostaatknop.
De functie zal niet starten als de thermostaatknop op
staat. U kunt het einde van de bereiding (alleen wanneer
een bereidingstijd ingesteld wordt) en een kookwekker
selecteren.
AUTOMATISCH
Om de geselecteerde automatische functie (“Brood”
of “Gebak”) te starten, laat de thermostaatknop in de
stand voor de automatische functies
.
Om de bereiding te beëindigen, draai de keuzeknop in
de stand 0.
Let op: U kunt het einde van de bereiding en een
kookwekker selecteren.
RIJZEN
Om de functie “Rijzen” te starten, draai de
thermostaatknop op het relevante symbool; als de
oven ingesteld is op een verschillende temperatuur,
zal de functie niet starten.
Let op: U kunt het einde van de bereiding (alleen wanneer een
bereidingstijd ingesteld wordt) en een kookwekker selecteren.
3. VOORVERWARMEN
Eens de functie gestart is, is een geluidssignaal
hoorbaar en knippert een pictogram
op de display
om aan te geven dat het voorverwarmen begonnen
is.
Na deze fase is een signaal hoorbaar en toont het
vaste pictogram
op de display dat de oven de
ingestelde temperatuur bereikt heeft: plaats het
voedsel in de oven en ga verder met het bereiden.
Let op: Het voedsel in de oven plaatsen vooraleer de fase
van de voorverwarming afgelopen is zal een negatief eect
hebben op het uiteindelijk resultaat van de bereiding.
DAGELIJKS GEBRUIK
4
. PROGRAMMEREN VAN DE BEREIDING
Selecteer een functie om de bereiding te
programmeren.
DUUR
Blijf drukken op
tot het pictogram en “00:00
knipperen op de display.
Gebruik of om de gewenste bereidingstijd in te
stellen en druk dan op
om te bevestigen.
Activeer de functie door de thermostaatknop te
draaien op de gewenste temperatuur: Er klinkt een
geluidssignaal en op het display wordt aangegeven
dat de bereiding klaar is.
Let op: Om de ingestelde bereidingstijd te annuleren, blijf
drukken op tot het pictogram begint te knipperen
op de display, en gebruik dan om de bereidingstijd te
resetten op “00:00”.
Deze bereidingstijd behelst een voorverwarmingsfase.
PROGRAMMEREN VAN EINDE BEREIDING/
UITGESTELDE START
Nadat een bereidingstijd ingesteld is, kan de start
uitgesteld worden door de eindtijd te programmeren:
druk op
tot het pictogram en de huidige tijd
beginnen knipperen op de display.
Gebruik of om de gewenste eindtijd van de
bereiding te regelen en druk op
om te bevestigen.
Activeer de functie door de thermostaatknop te
draaien op de gewenste temperatuur: de functie blijft
in pauze en start automatisch na een tijdsperiode die
berekend is om de bereiding te laten eindigen op het
uur dat u gekozen hebt.
Let op: Om de instelling te wissen, zet de oven uit door de
keuzeknop in de stand te draaien.
EINDE BEREIDINGSTIJD
Er klinkt een geluidssignaal en op de display wordt
aangegeven dat de functie klaar is.
Draai de keuzeknop om een andere functie te
selecteren of in de stand “
” om de oven uit te
zetten.
Let op: Als de kookwekker actief is, toont de display “END”
afgewisseld met de resterende tijd.
. INSTELLEN VAN DE KOOKWEKKER
Deze optie stopt of start de bereiding niet maar geeft
u de mogelijkheid om de display te gebruiken als
kookwekker (timer), zowel wanneer een functie actief
is als wanneer de oven uit staat.
Blijf drukken op
tot het pictogram en “00:00
knipperen op de display.
Gebruik of om de tijd te regelen en druk op
om te bevestigen.
U hoort een geluidssignaal eens de kookwekker
afgeteld heeft tot aan de geselecteerde
bereidingstijd.
Opmerkingen: Om de kookwekker te annuleren, druk op
tot het pictogram knippert en gebruik dan om de tijd
te resetten op “00:00”.
. FUNCTIE AUTOMATISCHE REINIGING  PYRO
Raak de oven niet aan tijdens de Pyrocyclus.
Houd kinderen en dieren uit de buurt van de oven
tijdens en na het uitvoeren van de Pyrocyclus
(totdat de ruimte klaar is met luchten).
De accessoires - ook de roostergeleiders - moeten
uit de oven worden gehaald voordat u de functie
inschakelt. Indien de oven onder een kookplaat
is geïnstalleerd dient u ervoor te zorgen dat alle
branders of elektrische kookplaten uitgeschakeld zijn
tijdens de zelfreinigingscyclus.
Voor een optimale reiniging dient het ergste vuil met
een vochtige spons verwijderd te worden voordat de
Pyrofunctie wordt gebruikt. Het is raadzaam de Pyro-
functie alleen uit te voeren wanneer het apparaat
erg vervuild is of tijdens het bereiden vieze geuren
afgeeft.
Om de functie automatische reiniging te activeren,
draai de selectieknop en de thermostaatknop op het
pictogram
.
De functie wordt automatisch geactiveerd, de deur
wordt vergrendeld en het licht in de oven wordt
uitgeschakeld: Op het display wordt de resterende tijd
tot het einde weergegeven, afgewisseld met “Pyro”.
Let op: Hiermee kan alleen het tijdstip voor het einde
van de bereiding worden ingesteld.De maximale duur is
automatisch ingesteld en bedraagt 120 minuten.
Zodra de cyclus is voltooid blijft de deur vergrendeld
tot de temperatuur in de oven gedaald is tot een
veilig niveau. Tijdens en na het uitvoeren van de
Pyrocyclus de ruimte luchten.
NL
5
BEREIDINGSTABEL
RECEPT FUNCTIE
VOORVER-
WARMEN
TEMPERATUUR
(°C)
DUUR
(MIN)
NIVEAU
EN ACCESSOIRES
Luchtig gebak
Ja 160-180 30-90
2/3
Ja 160-180 30-90
4
1
Gevulde taart
(kaastaart, strudel, vruchtentaart)
Ja 160–200 35-90
2
Ja 160–200 40-90
4
2
Koekjes / taartjes
Ja 160-180 20-45
3
Ja 150 - 170 20-45
4
2
Ja 150 - 170 20-45
5
3
1
Soesjes
Ja 180 - 210 30-40
3
Ja 180-200 35-45
4
2
Ja 180-200 35-45
5
3
1
Meringues
Ja 90 150 - 200
3
Ja 90 140 - 200
4
2
Ja 90 140 - 200
5
3 1
Pizza/Brood
Ja 190-250 15-50
1 / 2
Ja 190-250 20-50
4
2
Brood - - 60
2
Diepvriespizza's
Ja 250 10 - 20
3
Ja 230 - 250 10 -25
4
2
Hartige taarten
(groentetaart,quiche)
Ja 180-200 40-55
3
Ja 180-200 45 - 60
4
2
Ja 180-200 45 - 60
5
3 1
Pasteitjes/bladerdeeghapjes
- 190-200 20-30
3
- 180-190 20-40
4
2
- 180-190 20-40
5
3 1
FUNCTIES
Conventioneel Grillelement Turbo Grill Pizza Luchtcirculatie Maxi Cooking Brood Auto Eco Hete Lucht
ACCESSOIRES
Rooster
Bakvorm of
ovenschaal op rooster
Druippan/bakplaat op
rooster
Druippan Druippan met 200 ml BAKPLAAT
6
De bereidingstijd is exclusief de voorverwarmingsfase: het is aangeraden het voedsel in de oven te doen en de
bereidingstijd pas in te stellen nadat de gewenste temperatuur bereikt is.
* Draai het vlees halverwege de bereidingstijd om.
** Draai het voedsel na tweederde van de
bereidingstijd om (indien nodig).
*** Geschatte tijdsduur: Gerechten kunnen op
verschillende tijdstippen afhankelijk van de
persoonlijke voorkeur uit de oven worden verwijderd.
Download de Handleiding van
docs.bauknecht.eu voor de tabel met geteste
recepten, ingevuld voor de certificatieoverheden in
overeenstemming met de norm IEC 60350-1.
RECEPT FUNCTIE
VOORVER-
WARMEN
TEMPERATUUR
(°C)
DUUR
(MIN)
NIVEAU
EN ACCESSOIRES
Lasagne/gebakken pasta/cannelloni/
ovenschotels
Ja 190 - 200 45-65
2
Lamsvlees/kalfsvlees/rundvlees/
varkensvlees
1 kg
Ja 190 - 200 80 -110
3
Gebraden varkensvlees met korst
2 kg
Ja 180 - 190 110 - 150
2
Kip/konijn/eend 1 kg Ja 200-230 50-100
2
Kalkoen/gans 3 kg - 190-200 100 - 160
2
Gebakken vis (let, heel) Ja 170 - 190 30 - 45
2
Gevulde groenten
(tomaten, courgettes, aubergines)
Ja 180-200 50 - 70
2
Geroosterd brood - 250 2 - 6
5
Vislets/moten - 230 - 250 20 - 30*
4
3
Worstjes/spiesen/spareribs/
hamburgers
- 250 15 - 30*
5
4
Gebraden kip 1 1,3kg Ja 200 - 220 55 - 70**
2
1
Rosbief rosé 1 kg Ja 200 - 210 35 - 50**
3
Lamsbout/schenkel Ja 200 - 210 60 - 90**
3
Geb. aardappelen Ja 200 - 210 35 - 55**
3
Groentegratin - 200 - 210 25 - 55
3
Vlees en aardappelen Ja 190-200 45 - 100***
4
1
Vis en groente Ja 180 30 - 50***
4
1
Lasagne en Vlees Ja 200 50 - 100***
4
1
Complete maaltijd: vruchtentaart
(niveau 5)/ lasagne (niveau 3)/ vlees
(niveau 1)
Ja 180 - 190 40 - 120***
5
3 1
Gebraad/gevulde braadstukken - 170 - 180 100 - 150
2
FUNCTIES
Conventioneel Grillelement Turbo Grill Pizza Luchtcirculatie Maxi Cooking Brood Auto Eco Hete Lucht
ACCESSOIRES
Rooster
Bakvorm of
ovenschaal op rooster
Druippan/bakplaat op
rooster
Druippan Druippan met 200 ml BAKPLAAT
NL
7
EXTERNE OPPERVLAKKEN
. Reinig de oppervlakken met een vochtige doek. Als ze zeer
vuil zijn, voeg dan een paar druppels neutraal afwasmiddel
toe aan het water. Droog af met een droge doek.
. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen.
Als een dergelijk product per ongeluk in contact komt
met de oppervlakken het apparaat, verwijder het dan
onmiddellijk met een vochtig microvezeldoekje.
INTERNE OPPERVLAKKEN
. Na elk gebruik moet de oven afkoelen en dan gereinigd
worden, bij voorkeur wanneer die nog warm is, om
afzettingen of vlekken veroorzaakt door voedselresten te
verwijderen. Laat voor het drogen van condens die zich
heeft gevormd vanwege het breiden van voedsel met een
hoog vochtgehalte de oven volledig afkoelen en veeg het
af met een doek of spons .
. Als hardnekkig vuil zich op de interne oppervlakken
bevindt, is het raadzaam de functie automatische reiniging
uit te voeren voor optimale reinigingsresultaten
. Maak het glas van de deur schoon met een geschikt
vloeibaar reinigingsmiddel.
. De deur kan makkelijk verwijderd en teruggeplaatst
worden om de ruit te reinigen
WWW
.
ACCESSOIRES
Laat de accessoires na gebruik weken in water met
afwasmiddel. Pak ze vast met handschoenen als ze nog
heet zijn. Voedselresten kunnen met een afwasborstel of
met een sponsje worden verwijderd.
Gebruik geen stoomreinigers.
Gebruik tijdens alle
werkzaamheden beschermende
handschoenen.
Voer de benodigde
werkzaamheden uit wanneer de
oven is afgekoeld.
Trek de stekker uit het
stopcontact.
Gebruik geen staalwol,
schuursponsjes of schurende/
bijtende reinigingsproducten,
omdat deze het oppervlak van het
apparaat kunnen beschadigen.
DE DEUR VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN
1. Om de deur te verwijderen opent u deze volledig en
brengt u de vergrendelingen naar beneden totdat ze
ontgrendeld zijn.
2. Sluit de deur zo ver mogelijk. Houd de deur stevig met
beide handen beet – niet vasthouden aan de handgreep.
Verwijder de deur door deze te blijven sluiten en
tegelijkertijd omhoog te trekken (a) totdat het loshaakt (b).
~60°
a
b
~15°
Zet de deur opzij en laat deze op een zachte ondergrond
rusten.
3. Monteer de deur opnieuw door deze te bewegen in
de richting van de oven, de haken van de scharnieren uit
te lijnen met de zitting en het bovenste deel op de zitting
vast te zetten.
4. Laat de deur zakken en doe deze vervolgens volledig open.
Breng de vergrendelingen omlaag naar hun oorspronkelijke
positie: Zorg ervoor dat ze volledig naar beneden staan.
5. Probeer de deur te sluiten en controleer of het in lijn
met het bedieningspaneel is. Als dit niet het geval is
herhaalt u de bovenstaande stappen.
KLIK OM TE REINIGEN  DE RUIT REINIGEN
1. Verwijder de deur en leg die neer op een zacht
oppervlak met de handgreep naar onder toe. Druk tegelijk
op de twee clips en verwijder de bovenrand van de deur
door het naar u toe te trekken.
2. Hef en hou de binnenruit stevig vast met beide
handen, verwijder het en leg het op een zacht oppervlak
vooraleer het te reinigen.
3. Zet de tussenruit (met merk “1R”) op zijn plaats alvorens
de binnenruit te plaatsen: Om de ruiten correct terug te
plaatsen, zorg ervoor dat het merk "R" zichtbaar is in de
linkerhoek. Breng eerst de lange zijde van de ruit met het
merk "R" in de zittingen, en breng de ruit omlaag tot die
op zijn plek komt. Herhaal deze procedure voor beide
glasruiten.
4. Plaats de bovenrand terug: een klik geeft aan dat hij
goed zit. Zorg ervoor dat de afdichting goed zit vooraleer
de deur terug te plaatsen.
ONDERHOUD EN REINIGING
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.bauknecht.eu
WWW
8
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De oven werkt niet Stroomonderbreking.
Koppel het los van het
elektriciteitsnet.
Controleer of het elektriciteitsnet spanning
heeft en of de oven is aangesloten.
Zet de oven uit en weer aan, om te
controleren of het probleem opgelost is.
Op de display verschijnt de
letter "F" gevolgd door een
nummer
Softwareprobleem. Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Consumentenservice en vermeld de letter of
het nummer dat volgt op de letter "F".
LEZEN VAN DE BEREIDINGSTABEL
De tabel geeft een overzicht van de beste functie,
accessoires en het niveau voor het bereiden van
verschillende soorten gerechten. De bereidingstijden
gelden vanaf het moment dat het gerecht in de
oven wordt gezet, zonder de voorverwarmingstijd
(indien nodig). De bereidingstemperaturen zijn bij
benadering en zijn afhankelijk van de hoeveelheid
voedsel en het type accessoire dat wordt gebruikt.
Gebruik eerst de laagste aanbevolen waarden. Als de
bereiding niet naar wens is, kunt u hogere waarden
gebruiken. Geadviseerd wordt om de bijgeleverde
accessoires te gebruiken en indien mogelijk
taartvormen en bakplaten van donker metaal. U kunt
ook vuurvaste of aardewerk pannen en accessoires
gebruiken; de bereidingstijden zijn dan iets langer.
HET TEGELIJKERTIJD BEREIDEN VAN
VERSCHILLENDE GERECHTEN
Met de functie "HETE LUCHT" kunt u tegelijkertijd
verschillende gerechten bereiden (bijvoorbeeld: vis
en groenten) op verschillende steunhoogtes. Haal
de gerechten die klaar zijn uit de oven en laat de
gerechten die meer tijd nodig hebben in de oven
staan.
FUNCTIE BROOD AUTO
Voor de beste resultaten moet u de instructies
nauwgezet opvolgen en het recept gebruiken waarbij
1000 g deeg gemengd wordt: 600 g bloem, 360
g water, 11 g zout, 25 g verse gist (of twee pakjes
gistpoeder).
Voor een optimaal resultaat, wacht 90 minuten op
kamertemperatuur of 60 minuten in de oven met de
functie "Proving".
Doe het deeg (koud) in de oven, giet 100 cc koud
drinkwater op de bodem van de oven en activeer de
functie "Brood Auto". Laat het deeg na de bereiding
op een rooster volledig afkoelen.
PROBLEEMOPLOSSING
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.bauknecht.eu
WWW
NUTTIGE TIPS
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.bauknecht.eu
WWW
U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productche en de Energiegegevens
downloaden:
Op onze website docs . bauknecht . eu
Gebruik makend van de QR-code
Anders, contacteer onze Klantenservice (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje).
Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op
het identicatieplaatje van het apparaat staan.
Model: xxxXXXXxx
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
XX
X
X
XX
XX
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX
400011415659
/

Teistes keeltes