LuK LUK228015910 Assembly Instructions

Tüüp
Assembly Instructions
Huoltotiedote / Service Info / Servicemeddelande
Valtra ** - 228 0159 10 - 230/280 TGU6
Uudistunut malli / New design / Ny design
Uudistuneessa mallissa hyödynnetään viimeisintä ilmastoidulla kotelolla varustettua kytkinteknologiaa, joka takaa
paremman jäähdytyksen ja lämmön jakautumisen.
Se on täysin vaihdettavissa olemassa olevien kytkinten kanssa eikä vaadi minkäänlaisia muutoksia ajoneuvoon
tai moottorin vauhtipyörään. Uudistuneen mallin kanssa toimitetaan uudet kiinnityspultit 6 x M8 x 1.25 x 50 mm
matalamman kotelon kiinnittämiseksi.
FI
Den nya designen använder den senaste kopplingsteknologin med ventilerad kåpa för bättre kylning och värmefördelning.
Den är helt utbytbar med befintliga kopplingar och kräver inga som helst ändringar på fordonet eller motorns
svänghjul. Nya fästbultar 6 x M8 x 1,25 x 50 mm medföljer för att fästa den lägre kåpan.
SE
This new design utilises the latest clutch technology, using a vented housing for improved cooling and heat dispersal.
Fully interchangeable with existing clutches with no modifications required to vehicle or flywheel.
New fixation bolt set 6 x M8 x 1.25 x 50mm is supplied with new designs to accommodate the lower housing.
EN
• For model information please see LuK catalogue**
Phone: +44 (0) 1432 264 264*
Fax: +44 (0) 1432 375 760
E-Mail: hfd-pm@schaeff ler.com
www.Schaeff ler-Aft ermarket.com
* calls from the UK: 08457 001100
  • Page 1 1

LuK LUK228015910 Assembly Instructions

Tüüp
Assembly Instructions

teistes keeltes