ELEKTRO HELIOS SN 6130S Kasutusjuhend

Bränd
ELEKTRO HELIOS
Kategooria
mikseri / köögikombaini tarvikud
Mudel
SN 6130S
Tüüp
Kasutusjuhend
Spis
Liesi
B R U K S A N V I S N I N G
K Ä Y T T Ö O H J E
SN 6130S
821 04 70 -01
Sisällys
2
Sisällys
Turvallisuus ................................................. 3
Liesi .............................................................. 4
Pakkauksen purkaminen .................. 4
Varusteet ............................................ 4
Turvavarusteet ........................................... 5
Kaatumiseste ..................................... 5
Keittotason suoja (lisävaruste) ......... 5
Luukun salpa ..................................... 6
Ennen lieden käyttöönottoa..................... 7
Yleistä ................................................. 7
Puhdista varusteet ............................. 7
Kuumenna keittolevyt ....................... 7
Polta uunin suojarasva ...................... 7
Toimintopaneeli.......................................... 8
Merkkivalolamput ............................. 8
Keittolevyt .................................................. 9
Keittotason käyttäminen .................. 9
Keittolevyjen puhdistaminen .......... 11
Turvatoiminnot ................................ 12
Uuni ............................................................ 13
Uunin toiminnot .............................. 13
Hyödyllisiä ohjeita ........................... 14
Puhdistus ja hoito ............................ 15
Asennus ..................................................... 17
Jalustan korkeuden ja syvyyden
muuttaminen ...................................17
Asennus vaakasuoraan ................... 18
Sähköliitäntä .................................... 18
Huolto ....................................................... 19
Tekniset tiedot ........................................20
Taulukot .................................................... 21
Leivontataulukko .............................. 21
Pellin korkeuden valinta .................21
Ruoanvalmistustaulukko &
grillaus .............................................. 22
Neuvoja ja vinkkejä käytännön
ongelmiin ................................................... 23
Neuvoja ja vinkkejä ................................. 24
Romutus ....................................................24
Innehåll
Säkerhet .....................................................25
Spisen .........................................................26
Uppackning ......................................26
Tillbehören .......................................26
Säkerhetsutrustningen ............................27
Tippskyddet .....................................27
Kastrullskyddet (extra tillbehör) .....27
Luckspärren .....................................28
Före första användning............................28
Rengöring av spisen ........................28
Rengör tillbehören ...........................28
Upphetta plattorna .........................28
Bränn av ugnen ...............................29
Manöverpanelen........................................29
Kontrollamporna .............................29
Platthällen ..................................................30
Användning av hällen ......................30
Rengöring av plattorna ...................32
Säkerhetsfunktioner ........................33
Ugnen .........................................................34
Ugnens funktioner ...........................34
Praktisk användning ........................35
Rengöring och skötsel .....................36
Installation .................................................38
Ändring av sockelhöjd och -djup ....38
Nivåjustering ....................................39
Elektrisk anslutning .........................39
Service ........................................................40
Tekniska uppgifter ...................................41
Tabeller ......................................................42
Bakning ............................................42
Placering i ugn .................................42
Grill & Matlagning ..........................43
Praktiska råd och tips .............................44
Problem och åtgärder ............................45
Skrotning ...................................................45
Turvallisuus
3
Turvallisuus
Liedet kehittyvät ja uudessa liedessäsi on uusia toimintoja ja ominaisuuksia. Lue sen vuoksi ohjeet huolellisesti
ja tutustu uuden lietesi käyttöön ja sen toimintoihin. Liesi on tarkoitettu normaaliin kotitalouskäyttöön. Säily
käyttöohje myös mahdollista seuraavaa omistajaa varten. Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää lieden ominai-
suuksista tai sen toiminnasta. Yhteydenottotiedot löydät kohdasta “Huolto”.
Teksti, joka on merkitty
VAROITUSKOLMIO
-symbolilla sisältää tietoa lieden turvallisesta käytöstä.
LUE
NE
KOHDAT
HUOLELLISESTI
, jotta et turhaan vahingoittaisi itseäsi, muita tai liettä.
Lapset
Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja kiinnostuneita
kaikesta, jopa liesistä. Haluamme turvallisuuden
vuoksi painottaa muutamia asioita, jos sinulla on
lapsia:
Suosittelemme vähintään 40 cm laskutilaa lieden
molemmin puolin. Vaihtoehtoisesti liesi voidaan
asentaa siten, että toisella puolella on seinä tai kaappi
ja toisella puolella laskutila.
Keittotason suojan tulee olla asennettu ja luukkujen
turvasalvan toiminnassa.
Käytä liesilukkoa. Aseta liesilukon salpa toim-
intaan ja lukitse lieden toiminnot, kun sitä ei käytetä.
Anna lasten olla mukana lieden käyttämisessä,
mutta kerro heille, että kattilat, taso ja uuni
kuumenevat ja pysyvät kuumana vielä jonkun aikaa
käytön jälkeenkin.
PALOVAMMAN
VAARA
!
Asennus
Lieden asennuksen ja mahdolliset korjaukset saa
suorittaa vain asennusoikeudet omaava huoltoliike tai
henkilö. Puutteellisesti suoritettu työ saattaa heikentää
lieden toimintaa ja aiheuttaa henkilö–ja/tai omaisuus-
vahinkoja.
Liesi on painava, reunat ja kulmat, joihin sinun ei
yleensä tarvitse koskea, saattavat olla teräviä. Käytä
käsineitä liettä siirrettäessä.
KAATUMISESTEEN
tulee olla asennettu. Silloin liesi ei
kaadu epätavallisenkaan kuormituksen johdosta.
Käyttö
Älä koskaan jätä kiehuvaa öljyä tai rasvaa, parafiinia
tai muuta helposti syttyvää ainetta liedelle ilman
valvontaa. Tulipalon sattuessa käännä vääntimet nolla-
asentoon ja katkaise virta liesituulettimesta.
TUKAHDUTA
TULI
KANNEN
AVULLA
, älä koskaan käytä
vettä.
Käytä vain keittolevyä ja uunia varten suunniteltuja
astioita.
Varmista, että lieden vääntimet ovat nolla-
asennossa, kun liettä ei käytetä.
Varoitus! Uunissa ei saa käyttää alkoholia eikä
muita vastaavia nesteitä, jotka saattavat muo-
dostaa räjähtäviä kaasuja tai muita aineita, jotka
saattavat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
Tällaisia aineita on käytettävä liedellä erittäin
varovasti. Esimerkiksi liekittäminen konjakilla tai
muulla alkoholilla saattaa aiheuttaa liedellä olevien
rasvaroiskeiden syttymisen, mistä on seurauksena
vakava tulipalo. Myös tulenlieskat ja palavat
rasvatahrat saattavat aiheuttaa henkilövahinkoja.
Puhdistus
Pidä keittolevyt ja uuni puhtaina hygienia- ja turval-
lisuussyistä. Rasva ja roiskeet käryävät
kuumennettaessa ja aiheuttavat pahimmassa
tapauksessa palovaaran.
Hoito ja huolto
Nollaa kaikki vääntimet ennen viallisen lampun
vaihtoa.
Huollot ja tarvittavat korjaukset saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike. Käytä vain alkuperäisiä
varaosia.
Romutus
Auta ehkäisemään vahingot lieden romuttamisen
yhteydessä: kun lieden kaapeli on irrotettu liesi-
rasiasta, katkaise kaapeli lieden puoleisesta päästä ja
poista uunin luukun turvalukitus toiminnasta.
Liesi
4
Liesi
1
Höyryaukko
2
Keittotaso
3
Ohjauspaneeli ja
VÄÄNTIMET
4
Uuni
5
Säilytyslaatikko
6
Jalusta
Lieden takaosassa on pyörät,
jotka helpottavat lieden siirtämistä
puhdistuksen yhteydessä. Avaa
luukku, nosta liettä varovasti uunin
yläreunasta ja vedä liesi ulos.
2
4
5
6
1
3
Pakkauksen purkaminen
Tarkista, että liesi on virheetön. Ilmoita mahdollisista
kuljetusvaurioista välittömästi myyjälle.
Pakkaus on kierrätyskelpoinen. Ota yhteyttä kierrä-
tyskeskukseen, jos et ole varma minne voit viedä
pakkausmateriaalin.
Varusteet
Emaloidut leivinpellit ja uunipannu
Uuniritilä
Kaatumiseste asennustarvikkeineen
Käyttöohje
SEURAAVAT
OVAT
OSTETTAVISSA
LISÄVARUSTEINA
:
Keittotason suoja asennustarvikkeineen
Turvavarusteet
5
Tu r v av a r u s t e e t
Varmista, että lieden molemmilla puolilla on 40 cm leveä
laskutila
(
KATSO
KUVA
)
. Vaihtoehtoisesti liesi voidaan asen-
taa siten, että toisella puolella on seinä tai kaappi ja
toisella puolella laskutila.
Liesi täyttää lapsiturvallisuutta koskevat vaatimuk-
set, jos seuraavat varusteet/toiminnot on asennettu:
Kaatumiseste
Kaatumiseste pitää olla asennettu, ettei
liesi kaadu normaalia suuremmassakaan
kuormituksessa.
Ennen kuin asennat kaatumisesteen, varmista, että liesi
on asennettu oikealle korkeudelle, katso kappale Asennus,
s. 17.
NÄIN
ASENNAT
KAATUMISESTEEN
PAIKALLEEN
:
1
Piirrä seinään viiva – vaakatasoon asettamisen
jälkeen – pitkin lieden takareunaa (
KATSO
KUVA
).
2
Katso kuvasta mitat, jotka pätevät kummallekin
puolelle. Mittaa kaatumisesteen paikka ja ruu-
vaa este kiinni tukevaan materiaaliin tai sopi-
vaan vahvikkeeseen.
HUOM
!
Jos asennusaukko on liettä leveämpi, ja haluat
asentaa lieden keskelle aukkoa, kuvan vaakamittaan
pitää lisätä lieden ja kalusteen väliin jäävän raon
leveys.
3
Jos muutat mittaa, muista sovittaa kaatumiseste
lieden takaosassa olevaan reikään, kun siirrät
liettä paikalleen.
Muista, että kaatumiseste toimii vain jos liesi on työn-
netty paikalleen.
Keittotason suoja (lisävaruste)
Keittotason suojan pitää olla asennettu, etteivät
lapset vetäisi keittoastioita liedeltä.
1
Paina tulpat etummaisiin reikiin.
2
Aseta suoja keittotasolle niin, että tulpat ovat reunan
yläpuolella.
3
Käännä suojaa vinosti alaspäin ja
4
sitten ylöspäin niin, että suojan päätyjen reunat tart-
tuvat tason reunoihin.
5
Lukitse takimmaisilla tulpilla.
min. 40 cm
min. 40 cm
55-60 mm
35-65 mm
2
3
1
4
5
Turvavarusteet
6
Luukun salpa
Luukun salvan eli lapsilukon ansiosta lasten on
vaikeampi avata uunin luukkua. Salpa on kytketty
tehtaalla toimintaan, mutta sen voi poistaa toiminnasta
tarvittaessa.
LUUKUN
TURVASALPA
ELI
LAPSILUKKO
Paina salpa
(A)
alas, kun haluat
AVATA
uunin luukun.
Salpaa voi tarpeen mukaan pitää toiminnassa tai sen
voi poistaa toiminnasta. Lukitustapaa muutettaessa on
aina ensin tarkistettava, ettei uuni ole kuuma.
LAPSILUKON
POISTAMINEN
TOIMINNASTA
(B)
:
Paina salpa alas ja työnnä luukun yläreunassa olevaa
kielekettä pari millimetriä oikealle.
LAPSILUKON
ASETTAMINEN
TOIMINTAAN
(C)
:
Työnnä luukun yläreunassa olevaa kielekettä pari mil-
limetriä vasemmalle.
A
C
B
Turvavarusteet
7
Ennen lieden käyttöönottoa
Yleistä
Puhdista liesi heti käytön jälkeen puhtaalla liinalla ja
lämpimällä vedellä, johon on mahdollisesti lisätty
astianpesuainetta. Älä käytä koskaan hankausaineita
tai muita naarmuttavia aineita lieden puhdistukseen.
Tehokkaampi puhdistus voi kuitenkin joissakin
tapauksissa tulla kysymykseen. Noudata silloin seuraa-
via ohjeita. Älä unohda puhdistaa myös irrotettavan
höyryaukon suojuksen alta. Suojuksen voit pestä
astianpesukoneessa.
Ennen kuin vedät lieden paikaltaan puhdistaaksesi
sen takaa, haluamme varmuuden vuoksi muistuttaa,
että lieden kaatumiseste toimii vain kun liesi on sijoi-
tuspaikallaan.
Puhdista varusteet
Pese leivinpelti, uunipannu ym. lämpimällä vedellä ja
astianpesuaineella. Huuhtele ja pyyhi kuivaksi.
Kuumenna keittolevyt
Keittolevyt on käsitelty ruosteenestoaineella, joka
kiinnittyy keittolevyihin paremmin, jos levyjä
kuumennetaan ennen käyttöä.
Kuumenna kahta tason vastakkaisissa kulmissa
olevaa levyä kerrallaan täydellä teholla enintään 5
minuutin ajan. Muista pitää levyjä silmällä, ettei
kukaan polta niissä itseään. Liuotinaineen jäänteet
savuavat hieman höyrystyessään. Älä polta uunin
suojarasvaa, ennen kuin olet kuumentanut kaikki levyt.
Polta uunin suojarasva
Pidä lapsia silmällä!
Uuni tulee erittäin kuumaksi.
1
Valitse ylä-/alalämpö ja korkein lämpötila.
Uunin luukun pitää olla kiinni.
2
Tuuleta keittiö. Katkaise virta uunista, kun käry
ja savuaminen on lakannut.
3
Puhdista uuni, luukku ja kannattimet
lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. Pyyhi
kuivaksi.
max. 5 min.
max.°C
Turvavarusteet
8
Toimintopaneeli
1a
LIEDEN
merkkivalo
1b
UUNIN
merkkivalo
2
UUNIN
toimintoväännin
3
UUNIN
lämpötilan valitsin
4
KEITTOLEVYJEN
tehonvalintavääntimet
5
Liesilukko
Merkkivalolamput
Merkkivalolamput ovat glimlamppuja ja niiden
kestoikä on normaalisti pitkä. Jos lamppu vioittuu,
ota yhteys huoltoliikkeeseen.
1
a
1b
4
32
5
Keittolevyt
9
Keittolevyt
Liedessä on neljä keittolevyä. Pikalevyt on merkitty pun-
aisella merkillä ja varustettu ylikuumenemissuojalla.
Etuvasemmalla on lämpötilaohjattu keittolevy, joka
on merkitty kolmella T–kirjaimella. Sisäänrakennettu
termostaatti pitää keittolevyn lämpötilan tasaisena, kun
levy on saavuttanut halutun lämpötilan. Tasainen
lämpötila merkitsee
että rasvalla on hyvän paistotuloksen
edellyttämä lämpötila
ettei paistettaessa tarvitse muuttaa
tehonvalitsimen asentoa
että ylikiehumisen vaara vähenee
että maitoruokien pohjaanpalamisen vaara on
mahdollisimman vähäinen.
Keittotason käyttäminen
Älä koskaan jätä kiehuvaa öljyä tai rasvaa,
parafiinia tai muuta helposti syttyvää ainetta
liedelle ilman valvontaa. Tulipalon sattuessa
käännä keittolevyjen vääntimet 0-asentoon ja
katkaise virta liesituulettimesta.
TUKAHDUTA
TULI
KANNEN
AVULLA
, älä koskaan käytä vettä.
Vääntimiä voi kääntää sekä myötä– että vastapäivään.
Valitse haluamasi keittolevy keittoastian sekä ruoka-
määrän mukaan. Käytä allaolevia tehosuosituksia
ohjeellisina, ajan myötä opit valitsemaan sopivan
vääntimen asennon.
Lämpötilaohjattu keittolevy
Vääntimessä on pysäytin min– ja max-asennoissa.
Muut teho-alueet ovat portaattomia, jotta voit säätää
tarkasti haluamasi lämpötilan. Kuumennusaika riippuu
valitsemastasi tehoalueesta. Esim. ohukaisten
paistoaika 7 minuuttia, tehoalueella 8–10. Tehoalueen
lämpötilaohjaus toimii parhaiten, kun käyttämäsi
paistinpannut ja keittoastiat ovat hyvälaatuisia.
Asento1
Hyvin mieto lämpö. Sopiva lämpimänä pitoon,
voin sekä suklaan
sulattamiseen
ø 180 mm
ø 220 mm
ø 145 mm
ø 145 mm
Keittolevyt
10
Keittäminen
Veden kiehumisääni ja vesikuplien koko auttavat
valitsemaan oikean tehoalueen.
Paistaminen
Paistaessasi saat parhaan tuloksen, kun paistettava
ruoka ei ole jääkaappikylmää ja ruokamäärä peittää
korkeintään 2/3 osaa paistinpannun pohjasta.
Lisää margariini/voi paistinpannuun ja aseta
tehoalue väännintä kääntämällä. Rasvan väri kertoo,
milloin paistaminen voidaan aloittaa. Näet värin
helposti painamalla teräksisen paistinlastan pannun
pohjaa vasten, kun rasva ei enää sihise.
Asento 1– 3
Melkein äänetön
kiehuminen, hieman
poreileva vesi.
Sopiva puurojen
hauduttamiseen, kalan
kypsentämiseen sekä
vihannesten, kuten
herneiden ja parsakaalin
keittämiseen.
Asento 2– 5
Kiehuva ääni,
hiilihappopitoisen
juoman kokoiset
poreet.
Sopii suurimmalle
osalle keitettäviä
ruokatarvikkeita, esim.
punajuuret ja liha.
Asento 12
Ääni hiljenee ennen
kiehumisen alkamista.
Poreileva vesi.
Sopiva kiehauttamiseen.
Asento 5– 6
Hieman ruskea rasva. Sopii esim. munien,
raaan perunan, sipulin,
kyljysten ja pihvien, sekä
kokonaisen kalan
paistamiseen.
Asento 6– 7
Keskiruskea rasva. Sopii useimpien ruokien
paistamiseen, esim.
jauheliha.
Asento 6– 9
Lihakuutiot, makkara ja
ohuet kalafileet.
Asento 8–10
Ohukaiset.
Asento 10–11
Tummanruskea rasva. Sopiva ohuiden pihvien
nopeaan paistamiseen.
Ole varovainen, rasva
palaa helposti.
Keittolevyt
11
Muut keittolevyt
Vääntimissä on kiinteät asennot 1–6, jossa 6 on
korkein teho. Käännä väännin haluamallesi
tehoalueelle:
0 Ei lämpöä
1 Keittäminen, mieto-keskiteho
2 Keittäminen, keskiteho– korkeateho
Paistaminen, mietoteho
3 Paistaminen, mieto-keskiteho
4 Paistaminen, keskiteho– korkeateho
5 Paistaminen, korkeateho
6 Kiehauttaminen, erittäin korkeateho
0 Jälkilämpö
Voit käyttää korkeinta tehoa kiehauttamiseen ja
sen jälkeen asettaa alemman tehon ruoan
kypsentämiseen ja hauduttamiseen.
Kattilan/paistinpannun valinta
Ajan- ja energiansäästön vuoksi pitäisi kattilan/
paistinpannun pohjan olla
yhtä suuri kuin keittolevyn. Liian pieni pohjan hal-
kaisija lisää vaaraa, että ruoka palaa kiinni levyyn
ylikiehumisen yhteydessä.
tasainen. Epätasainen pohja pidentää keitto-aikaa.
Levyn lämpö vaikuttaa keittoastiaan. Hankkiessasi uusia keit-
toastioita, valitse mielummin kerrospohjaisia teräskattiloita.
Säästä energiaa !
Käytä kantta keittoastialla, niin energiankulutus
alenee.
Käytä jälkilämpö hyväksi.
Höyryttämällä kypsentäminen, painekeittimen käyttö
ja puhtaat keittolevyt alentavat energiankulusta.
Epätasainen keittoastian pohja lisää energian
kulutusta n. 30%.
Keittolevyjen puhdistaminen
Likainen keittolevyn pinta huonontaa lämmön johtumista
levystä keittoastiaan. Pyyhi levyn pinta jokaisen käyttök-
erran jälkeen kostealla pyyhkeellä ja astianpesuaineella.
Puhdistus ja ruosteenestokäsittely
1 Puhdista levyt perusteellisesti saippuoidulla teräsvil-
lalla. Huuhtele ja kuivaa talouspaperilla.
2 Levitä, esim. pienellä kangastilkulla, ohut kerros
ruosteenestoainetta kuivalle, kylmälle levylle.
Aineen voit hankkia valtuutetusta huoltoliikkeestä.
3 Polta aine kiinni keittolevyyn kuumentamalla yhtä
levyä kerrallaan täydellä teholla, korkeintaan viisi
minuuttia. Kevyttä savua ja höyryä muodostuu, kun
liuotinaineet höyrystyvät.
4 Kaikki väri puhdistuu emalista (jonka on oltava
kylmä) ja käsistä lakkabensiinillä.
max. 5 min.
Keittolevyt
12
Turvatoiminnot
Liesilukko
Uunin lämpötilanvalitsimeen on asennettu salpa ja siinä
on kaksi toimintoa. Halutessasi kytkeä liesilukon toim-
intaan, valitse tarpeen mukaan yksinkertainen tai kak-
soistoiminto.
HUOM
!
Lieden päävirransyöttö ei katkea.
YKSINKERTAINEN
TOIMINTO
:
Lieden levyiltä ja uunin
käytöltä on katkaistu virta, kun uunin lämpötilan
valitsin on käännetty off- asentoon.
KAKSOISTOIMINTO
: Kun salpa on toiminnassa, virtalukon
avaamiseen tarvitaan kahden käden otetta. Silloin
lasten on vielä vaikeampi ”käyttää” liettä.
Yksinkertainen toiminto
Lukitse liesi näin (
KATSO
KUVA
A
):
Käännä termostaatin
väännin vastapäivään
OFF
-asentoon.
Tee näin, kun haluat käyttää liettä:
1
Käännä väännin myötäpäivään nolla-asentoon
(ts. kunnes väännin osoittaa kohtisuoraan klo
12.00).
2
Liettä voi nyt käyttää normaalisti. Varmista, että
vain käyttämäsi toiminnot on valittuna. (Joku on
saattanut käännellä vääntimiä virtalukon ollessa
suljettu.)
Kaksoistoiminto
Salpa pitää asettaa toimintaan, ennen kuin voit käyttää
tätä toimintoa (
KATSO
KUVA
B
):
1
Varmista, että uunin lämpötilan valitsin on
”nolla-asennossa” ts. väännin osoittaa kohtisuo-
raan klo 12.
2
Työnnä pöytäveitsi vääntimen taakse ja irrota
väännin kevyesti vipuamalla.
3
Poista punainen holkki.
4
Asenna väännin takaisin ”nolla-asennossa”
Jatkossa voit lukita lieden vain kääntämällä
termostaatin väännin vastapäivään
OFF
-asentoon
(
KATSO
KUVA
A
)
.
TEE
NÄIN
,
KUN
HALUAT
KÄYTTÄÄ
LIETTÄ
(
KATSO
KUVA
C
)
:
1
Työnnä salpaa vasemmalle ja
2
käännä väännintä myötäpäivään nolla-asentoon
(ts. kunnes väännin osoittaa kohtisuoraan klo
12.00).
3
Liettä voi nyt käyttää normaalisti. Varmista, että
vain käyttämäsi toiminnot on valittuna. (Joku on
saattanut käännellä vääntimiä virtalukon ollessa
suljettu.)
Uuni
13
Uuni
Uunissa on irrotettavat uunikannattimet, joissa on
seitsemän kannatintasoa. Voit katsoa tämän käyttöohjeen
leivonta- ja ruoanlaittotaulukoista, mikä kannatintaso on
sopiva eri toiminnoille ja eri lämpötiloille.
Uunin toiminnot
Kaikissa toiminnoissa merkkivalo palaa kuumennus-
vaiheessa ja sammuu kun haluttu lämpötila on
saavutettu (syttyy ja sammuu, kun termostaatti kytkee
ja katkaisee).Valitaksesi uunitoiminnon, käännä uunin
toimintoväännintä myötäpäivään haluamasi toimin-
non kohdalle (katso alla).
UUNISSA
ON
SEURAAVAT
TOIMINNOT
:
Valaistus
Uunin valaistus syttyy automaattisesti aina, kun valitset
toimintoja. Voit halutessasi kytkeä ainoastaan valon, ilman
että mikään muu toiminto on kytkettynä.
Ylä-/alaläm
Ylä- ja alavastus kytkettynä.
Ylälämpö
Ylävastus kytkettynä.
Alalämpö
Alavastus kytkettynä.
Grilli
Grillivastus kytkettynä.
Pikakuumennus
Grilli- ja alavastus kytkettynä. Uuni lämpiää
200ºC:een noin 7 minuutissa. Voidaan käyttää
myös kuorrutuksen yhteydessä.
S
Uuni
14
Hyödyllisiä ohjeita
Älä koskaan aseta alumiinifoliota, leivinpeltiä tai
uunipannua suoraan uunin pohjalle. Mikäli uunin
alalämmön siirtyminen estetään, uunin pohjan
emali saattaa vaurioitua ylikuumenemisesta.
Uuni kuumenee käytössä.
PIDÄ
LAPSIA
SILMÄLLÄ
.
Pelti voi vääntyä lämpötilan vaihtumisen yhteydessä
ja/tai jos se on täytetty epätasaisesti esimerkiksi
pizzalla. Pelti palautuu jäähtyessään alkuperäiseen
muotoonsa.
Miten valita oikea uunitoiminto? Seuraavassa
käytännön neuvoja ja vihjeitä miten valitset uuni-
toiminnon valmistaessasi erilaisia ruokalajeja:
Leivonta
Noudata taulukon ohjeita. Kokeile pehmeitä kakkuja
hammastikulla noin 5 minuuttia ennen täyttä aikaa.
Voit lyhentää tai pidentää paistoaikaa. Valmistusohje,
vuokien materiaali, väri, muoto ja koko voivat vaikut-
taa lopputulokseen. Kirkkaissa alumiinivuoissa pais-
tetut kakut ovat yleensä vaaleita.
YLÄ
-/
ALALÄMPÖ
antaa
tasaisen värin koko pinnalle.
Ruoanvalmistus
Noudata taulukon ohjeita.
Paistaminen
Uunissa paistaminen on vaivatonta ja kätevää. Valitse
uuninkestävä vuoka, johon liha juuri mahtuu, tällöin
paistoliemi ei kuivu. Joulukinkusta valuu paistettaessa
yleensä paljon nestettä. Käytä sen vuoksi suurta
paistovatia tai uunipannua ja ota se uunista varovasti.
Paistolämpömittarin käyttö
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi lämpömittarin kär-
jen on oltava keskellä paistin paksuinta osaa, joka
lämpenee viimeisenä. Uunin lämpö vaikuttaa lämpö-
mittariin, minkä takia koko putkiosan on oltava lihan
sisässä. Muista myös, että lämpömittari voi näyttää
väärin mikäli mittarin kärki osuu rasvakerrokseen tai
luuhun.
Aseta paisti esilämmitetyn uunin alaosaan. Kun
liha on saavuttanut halutun lämpötilan, ota paisti ulos
uunista, peitä se alumiinifoliolla ja anna jäähtyä noin
15 minuuttia. Näin liha on helpompi leikata ja paisti
jää mehukkaammaksi.
Uuni
15
Grillaus
Grillattavan ruoan koko, rasvaisuus, muoto, määrä ja
lämpötila vaikuttavat kypsymisaikaan ja lopputulok-
seen. Kala ja vaalea liha (linnut, vasikka ja porsas)
eivät ruskistu yhtä helposti kuin punainen liha (nauta
ja riista). Grillausöljy ja/tai grillimauste parantavat
väriä, mutta lisäävät palamisvaaraa.
Grillauksen paras lopputulos saavutetaan silloin,
kun ruokaa ei laiteta grilliin suoraan jääkaapista.
Kuivaa ruoka ja aseta se uuniritilälle. Mausta
mieleiseksesi. Muista aina laittaa ritilän alle foliolla
peitetty pelti, joka kerää rasvan tms. Porsaankyljykset,
pihvit, kalafileet yms. asetetaan uunin yläosaan, kun
taas esimerkiksi paksut paahtokyljet asetetaan
alaosaan.
Käännä toimintoväännin asentoon ja lämpötilan
valitsin haluttuun lämpötilaan. Aloita grillaus 3–5
minuutin lämmityksen jälkeen. Tarkkaile kypsymistä
ja käännä ruoka ainakin kerran kypsennyksen aikana.
Liian pitkä grillausaika kuivattaa, ja pahimmassa
tapauksessa polttaa ruokasi. Uunin luukun on oltava
suljettuna grillauksen aikana.
Gratinointi (pikakuumennus)
Antaa väriä kuorrutuksiin esim. paistoksiin ja lämpi-
miin voileipiin. Tätä toimintoa voit myös käyttää
uunin pikakuumentamiseksi asetettuun lämpötilaan.
Kun uuni on lämmennyt haluamaasi lämpötilaan,
valitset haluamasi uunitoiminnon. Uuni kuumenee
200°C:seen n. 9-10 minuutissa. Älä valitse tätä toim-
intoa, jos aioit paistaa pikkuleipiä tai marenkeja.
Puhdistus ja hoito
Uuni
Uuni on pinnoitettu sileällä emalilla. Katso
kappaleesta ”Uunin luukku”, kuinka luukun osat voi
puhdistaa.
JOS
UUNI
ON
HYVIN
LIKAINEN
,
MENETTELE
SEURAAVASTI
:
1
Poista kiinnitarttuneet roiskeet ja ylikiehumiset
esim. puisella tai muovisella paistinlastalla.
2
Levitä sienellä uunin pohjalle suopaa,
mieluimmin nestemäistä.
3
Sulje luukku. Valitse lämpötilaksi 100°C ja
kytke ylä-/alalämpö noin 10 minuutiksi.
4
Kun uuni on jäähtynyt, pese se puhtaalla
vedellä. Käytä tarvittaessa saippuoitua
teräsvillaa varovasti. Pyyhi kuivaksi.
S
Uuni
16
Uunin luukku
LASIEN
VÄLIN
PUHDISTAMINEN
Varo vaurioittamasta luukun lasia puhdistuksen
yhteydessä. Jos lasin reunoihin tulee säröjä,
se saattaa särkyä muutaman lämmityskerran
jälkeen.
1 Varmista, ettei uuni ole lämmin ja että luukun salpa
on toiminnassa, ennen kuin irrotat ulomman lasin.
2 Avaa sitten luukku ja aseta saranakaarien väliin
esim. rullatut patalaput (
KATSO
KUVA
). Ne estävät
luukkua sulkeutumasta. Käännä luukku sitten ylös.
3 Pidä kiinni luukun kahvasta, paina luukun ylär-
eunan kaksi jousta sisään ja vapauta lasi.
4 Aseta lasi ikkunanpesuaineella tehdyn puhdistuksen
jälkeen molemmista reunoistaan (
KATSO
KUVA
)
pienen koukun päälle. Varmista, että luukku kiinnit-
tyy hyvin molemmilta puolilta.
5 Paina sitten luukun yläreunan kaksi jousta sisään ja
paina lasi paikalleen.
6 Poista patalaput.
Uunilampun vaihto
1 Käännä kaikki vääntimet nolla-asentoon ja varmista,
ettei uuni ole lämmin.
2 Irrota suojalasi (
KATSO
KUVA
).
3 Irrota viallinen lamppu.
4 Asenna tilalle uusi E14-kannalla varustettu lamppu,
jossa on merkinnät 230-240V, 15W ja 300°C.
5 Asenna suojalasi paikalleen.
Uunivarusteet
Irrota uunikannattimet alakulmasta (1), nosta vinosti
ylöspäin ja poista ne uunista (2). Pese kannattimet ja ritilä
(kuten myös muut mahdolliset grillausvarusteet) käsin tai
astianpesukoneessa. Mikäli kannattimet ovat erittäin
likaiset, liota niitä ennen kuin esim. puhdistat ne saip-
puoidulla teräsvillalla.
Leivinpelti, reikäpellit ja uunipannu pyyhitään talous-
paperilla käytön jälkeen ja voidaan tarvittaessa pestä
käsin. Kiinnipalanutta likaa voi kaapia esim. puu- tai
muovilastalla (ei kuitenkaan reikäpeltiä).
Säilytyslaatikko
1 Tyhjennä laatikko puhdistusta varten. Ve
laatikko auki ”pysäyttimeen” asti.
2 Nosta laatikkoa kahvasta, jotta se vapautuu takare-
unan pysäyttimestä.
3 Vedä laatikko kokonaan auki ja nosta se pois.
Aseta puhdistuksen jälkeen laatikon pyörät kannattimille
(
KATSO
KUVA
). Nosta laatikkoa hieman työntäessäsi sitä
sisään, jotta pysäytin ei tarttuisi
kannattimiin.
2
4
3
2
1
Asennus
17
Asennus
Lieden asennuksen ja korjaukset saa suorittaa
vain asennusoikeudet omaava huoltoliike tai hen-
kilö. Liesi on painava. Reunat ja kulmat, joihin
sinun ei yleensä tarvitse koskea saattavat olla
teräviä. Käytä käsineitä liettä siirrettäessä.
Tarkista ennen lieden asennusta, että sen mitat ovat
keittiökalusteiden mukaiset. Mittaa työpöydän korkeus
lattiasta tason yläreunaan ja jalustan syvyys seinäs
jalustan reunaan (katso kuva). Lieden toisella sivulla
voi myös olla seinä tai korkea kaappi ja toisella sivulla
laskutila.
Lieden jalusta on toimitettaessa sovitettu 90 cm
työtasokorkeuteen ja 53 cm kalustesokkelisyvyyteen.
Elleivät lieden korkeus- ja syvyysmitat ole sopivia,
korkeudeksi voidaan muuttaa 85, 88 tai 90 cm ja
syvyydeksi 55 cm (katso alta).
Tarkista, ettei lieden johto jää puristuksiin liettä
liikutettaessa.
Jalustan korkeuden ja syvyyden muuttaminen
Jalustan pienin syvyys on 53 cm. Jos jalusta
asennetaan syvemmälle, liesi voi kaatua avattua
luukkua kuormitettaessa.
Jos molempia mittoja muutetaan, se kannattaa tehdä
samalla kertaa. Lue alla olevat ohjeet ennen kuin
aloitat.
1
Laske liesi varovasti takaosan varaan
(
KATSO
KUVA
)
. Aseta esim. pakkauksessa oleva
suojakappale lattian ja lieden väliin.
2
Irrota ruuvit A
(4
KPL
,
KATSO
KUVA
)
. Jos haluat
muuttaa ainoastaan lieden korkeutta, vedä
sisempää jalustaa hieman ulospäin. Vedä
reunoista, joihin säätöjalat ja pyörät on kiin-
nitetty.
HUOM
!
Lieden alla on teräviä reunoja,
joten ole varovainen! Jatka kohdasta 5.
Jos muutat myös syvyyttä, irrota jalusta
kokonaan.
3
Irrota ruuvit B
(4
KPL
,
KATSO
KUVA
)
ja ulompi
jalusta.
4
Valitse asento 55 cm
(
KATSO
KUVA
B)
ja aseta
ulompi jalusta takaisin paikoilleen. Kiinnitä
ruuvit B (älä unohda välilevyjä) ja työnnä
jalustan sisäosaa hieman sisään.
90
88
85
55
53
90
88
85
53
55
B
A
B
B
B
B
A
A
A
A
Asennus
18
5
Kiinnitä ruuvit A 85, 88 tai 90 cm reikiin
halutun tasokorkeuden mukaan
(
KATSO
KUVA
A)
.
6
Nosta liesi pystyasentoon. Tämän jälkeen liesi
liitetään sähköverkkoon. Työnnä liesi
paikoilleen. Asenna liesi vaakasuoraan ennen
turvavarusteiden asennusta.
Asennus vaakasuoraan
Lieden on oltava vaakasuorassa, jotta esim. rasva
leviäisi tasaisesti paistinpannun pohjalle. Tarkista
vaakasuoruus asettamalla vesivaaka tai vedellä täytetty
paistinpannu tasolle. Ensin lieden vasemmalle tai
oikealle sivureunalle, sitten etureunalle.
Lieden jalkoja ja pyöriä voi tarvittaessa nostaa ja
laskea (-6, +12 mm) jalustan etupuolelta. Säädä
etujalat moniotepihdeillä ja takapyörät
ristipääruuvitaltalla. Kun liesi on vaakasuorassa,
lukitse jalat mutterilla vastapäivään kiertäen. Käy
mukana olevaa työkalua.
Sähköliitäntä
Lieden asennuksen ja korjaukset saa suorittaa
vain asennusoikeudet omaava huoltoliike tai
henkilö. Puutteellisesti suoritettu työ saattaa
heikentää lieden toimintaa ja aiheuttaa
henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja.
Lieden liitäntäohje on lieden takaosassa. Lieden
liitäntäteho ja jännite on mainittu lieden arvokilvessä
(katso lieden oikealta sivulta).
HUOM
!
Kun liitetään puolikiinteästi, pitää kiinteään
sähköverkkoon asentaa kaikkinapainen kytkin liet
varten. Mikäli liesi liitetään liesipistotulpalla, ei eril-
listä kytkintä tarvita.
1
2
Huolto
19
Huolto
Lieden korjaukset saa suorittaa vain asennus-
oikeudet omaava huoltoliike tai henkilö. Puut-
teellisesti suoritettu työ saattaa heikentää lieden
toimintaa ja aiheuttaa henkilö – ja/tai omaisuus-
vahinkoja.
Joitakin yksinkertaisia toimenpiteitä saa ja voi itse
tehdä, mikäli liesi ei toimi moitteettomasti, katso sivut
23 ja 24.
Takuu
Liedelle myönnetään ostopäivästä lukien kahden (2)
vuoden takuu, joka kattaa materiaali- ja valmistusviat.
Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja, ja niitä on
saatavana joko myyjäliikkeestä tai maahantuojalta.
Säilytä ostokuitti, jotta siitä voidaan määrittää takuun
alkamispäivä.
Huollot ja varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on
annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597 €/min
(0,95mk/min) + pvm),* tai katsomalla puhelinluettelon
keltaisilta sivuilta kohdasta “kodinkoneiden huoltoa”.
Varmistaaksesi laitteesi moiteettoman toiminnan,
vaadi aina käytettävksi sopivinta, siis alkuperäistä
varaosaa. Korvaus huollosta voidaan periä myös
takuuaikana:
aiheettomasta valituksesta
ellei käyttöohjeita ole noudatettu.
Mainitse soittaessasi tuotteen merkki.
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat
vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla
numeroon 0200-2662 (0,1597 €/min (0,95mk/min) +
pvm). Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös
sähköpostitse osoitteessa [email protected].
Lieden oikealle sivulle kiinnitetyssä arvokilvessä on tiedot
liedestä. Kopioi tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät
helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.
Malli:
Tuotenumero
Sarjanumero
Ostopäivä
Tekniset tiedot
20
Tekniset tiedot
Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tämä laite täyttää EN:n asettamat
määräykset 89/336/EU ja 73/23 EEC.
Energialuokkamäärityksessä on käytetty ylä-alalämpötoimintoa.
MERKKIVALOLAMPPU
:
glimlamppu.
UUNILAMPUN
kanta E14, merkinnät 230-240V, 15W ja 300ºC.
SN 6130S
Leveys (mm): 597
Korkeus, toimitettaessa (mm): 900
Syvyys (mm): 595
Käyttötilavuus (litraa): 46
Liitäntäteho 230V-liesi (W): 8715
KEITTOLEVYT KOKO (mm) TEHO (W)
Takavasen: 145 1000
Takaoikea: 180 1500
Etuvasen: 220 2000
Etuoikea: 145 1500
ENERGIALUOKKA B
ENERGIANKULUTUS
Ylä-alalämpö (kWh) 0,95
VALMISTUSAIKA VAKIOKUORMITUKSELLA
Ylä-alalämpö (min) 51
SUURIMMAN LEIVINPELLIN
ALA (cm
2
)
1500
/