AEG MC2664E-M Kasutusjuhend

Kategooria
Mikrolaineahjud
Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

MC2664E
2
31
61
90
119
148
Kasutusjuhend
Посібник Користувача
Uživatelská Příručka
Naudotojo Vadovas
User Manual
Пайдаланушы Нұсқаулығы
EE
UA
CS
LT
EN
KK
1_AEG_Estonian_MS_AF14_Layout 1 02/04/2015 11:42 Page 1
2
www.aeg.com
SISUKORD
1. OLULISED OHUTUSUDED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. SEADME ÜLEVAADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3. JUHTPANEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5. MIKROLAINEAHJU KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6. PROGRAMMITABELID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7. HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
8. MIDA TEHA, KUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
9. PAIGALDAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
10. TEHNILISED ANDMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
11. KESKKONNATEAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
TÄIUSLIKE TULEMUSTE SAAVUTAMINE
Täname, et valisite selle AEG toote. See on loodud teid pikki aastaid laitmatult teenima. Selle
toote uudne tehnoloogia aitab muuta elu lihtsamaks ja sellel on omadusi, mida tavalistel sead-
metel ei pruugi olla. Võtke juhendi lugemiseks mõni minut aega, et tootest suurimat kasu
saada.
Külastage meie veebisaiti:
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.
Jäetakse õigus teha muutusi.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta:
www.aeg.com
Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:
www.aeg.com/productregistration
Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
1_AEG_Estonian_MS_AF14_Layout 1 02/04/2015 11:42 Page 2
3
EESTI
1. OLULISED OHUTUSNÕUDED
OLULINE! OLULISED OHUTUSNÕUDED:
LUGEGE TÄHELEPANELIKULT JA HOIDKE
EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES.
Kui soojendatav toit hakkab suitsema, ÄRGE AVAGE
AHJU UST. Lülitage ahi välja, tõmmake juhe seinast ja
oodake, kuni toit enam ei suitse. Ahju ukse avamine
toidu suitsemise ajal tekitab tuleohu. Kasutage ainult
mikrolaineahjus kasutamiseks sobivaid nõusid. Ärge
jätke ahju järelevalveta, kui kasutate ühekordseid
plast-, paber- või muid süttivaid nõusid. Pärast
kasutamist puhastage lainejuhi kate, ahju sisemus,
pöördalus ja pöördaluse tugi. Need peavad olema
kuivad ja rasvavabad. Kogunenud rasv võib üle
kuumeneda ja hakata suitsema või süttida.
1.1 Vigastuste vältimine
HOIATUS!
Ärge kasutage ahju, kui see on katki või esineb
tõrkeid.
Enne kasutamist kontrollige järgmist:
a) Uks veenduge, et uks sulgub korralikult, ja
tagage, et see on kohakuti ega ole moondunud.
b) Hinged ja ukse ohutusriivid veenduge, et need ei
ole katki ega lahti.
c) Uksetihendid ja tihenduspinnad veenduge, et
need on terved.
d) Ahju sisemus või uks veenduge, et seal pole
mõlke.
e) Toitejuhe ja pistik veenduge, et need pole
kahjustunud.
Ärge kunagi kohandage, parandage ega muutke
1_AEG_Estonian_MS_AF14_Layout 1 02/04/2015 11:42 Page 3
4
www.aeg.com
ahju ise. Vastava koolituseta inimene ei tohi teha
hooldus- või parandustöid, mille käigus
eemaldatakse korpus, mis kaitseb mikrolainekiirguse
eest. See on väga ohtlik.
Ärge laske rasval või mustusel uksetihenditele ja
nendega kokkupuutuvatele osadele koguneda.
Järgige jaotise Hooldamine ja puhastamine juhiseid.
Puhastage ahju regulaarselt ja eemaldage kõik
toidujäätmed. Kui te ei hoia ahju puhtana, võib ahju
pinna seisukord halveneda, mis võib omakorda
lühendada seadme tööiga ja tekitada ohtlikke
olukordi.
Ärge püüdke ise ahjuvalgusti lampi vahetada ega
lubage seda teha kellelgi, keda teeninduskeskus ei
ole volitanud seda tegema. Kui ahjuvalgusti lamp
enam ei põle, võtke ühendust oma edasimüüja või
kohaliku AEG teeninduskeskusega.
1.2 Lõhkemisohu ja järsu keemise vältimine
HOIATUS!
Vedelikke ja teisi toite ei tohi kuumutada
suletud anumates, kuna need võivad lõhkeda.
Jookide soojendamisel mikrolaineahjus võib
toimuda hilinenud plahvatuslik keemine, seega peab
anuma käsitsemisel ettevaatlik olema.
Ärge keetke mikrolaineahjus koorega mune ega
kuumutage terveid kõvakskeedetud mune, kuna
need võivad lõhkeda isegi pärast kuumutamist.
Pudruks tegemata munade valmistamiseks või
ülessoojendamiseks torgake munakollane ja valge
läbi, vastasel juhul võib muna lõhkeda. Koorige ja
tükeldage kõvakskeedetud munad enne nende
mikrolaineahjus ülessoojendamist.
1_AEG_Estonian_MS_AF14_Layout 1 02/04/2015 11:42 Page 4
5
EESTI
Põletuste vältimiseks kontrollige alati toidu
temperatuuri ja segage toitu enne selle serveerimist
ning pöörake erilist tähelepanu imikutele, lastele või
vanuritele antava toidu või joogi temperatuurile.
Hoidke lapsi uksest eemal, et nad ei põletaks end.
1.3 Lapsed ja ohud ahju kasutamisel
HOIATUS!
Toode ja selle ligipääsetavad osad muutuvad
kasutamise ajal kuumaks. Alla 8-aastaseid lapsi
tuleb toote kasutamisel pidevalt jälgida.
Üle 8-aastased lapsed ja keha-, meele- või
vaimupuudega inimesed või kogemusteta ja
teadmisteta inimesed võivad toodet kasutada, kui neid
juhendatakse või nad on saanud juhiseid toote ohutu
kasutamise ja kasutamisega seotud ohtude kohta.
Lapsi tuleks jälgida tagamaks, et nad ei mängi
seadmega. Lapsed võivad toodet puhastada ja
hooldada ainult siis, kui nad on vähemalt 8-aastased ja
kui neid selle juures juhendatakse.
Mikrolaineahi on mõeldud toidu ja jookide
soojendamiseks. Toidu või riiete kuivatamine ning
soojenduspatjade, susside, pesukäsnade, märgade
lappide ja muu sarnase soojendamine võib tekitada
vigastusi või põhjustada süttimist või tulekahju.
Antud seade on mõeldud kasutamiseks
majapidamistes ja muudes sarnastes kohtades, näiteks:
poodide, kontorite ja muude töökohtade töötajate
köögiruumides; talumajapidamistes; hotellide,
motellide ja muude eluruumide klientidele;
kodumajutuse tüüpi ettevõtetes.
Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks kõrgemal kui
2000 m.
1_AEG_Estonian_MS_AF14_Layout 1 02/04/2015 11:42 Page 5
6
www.aeg.com
1.4 Tuleohu vältimine
Mikrolaineahju ei tohiks selle töötamise
ajal järelevalveta jätta. Liiga suure võimsuse
või liiga pika toiduvalmistusaja tõttu võib
toit üle kuumeneda ja tuleohu tekitada.
Juurdepääs pistikupesale peab olema
vaba, et seadme pistikut saaks
daolukorras kiiresti seinast välja
tõmmata. Vahelduvvoolu toide peab
olema 230 V, 50 Hz, min 10 A jaotusliini
kaitsme või min 10 A jaotusvooluahela
litiga. Soovitav on seadme puhul
kasutada ainult selle seadmega
kasutatavat vooluringi. Ärge hoidke ega
kasutage ahju õues.
Ärge pange tuleohtlikke materjale ahju või
ventilatsiooniavade lähedusse. Ärge
blokeerige ventilatsiooniavasid. Eemaldage
toidu pakendilt kõik metallkinnised,
traaditükid jne. Metallosad tekitavad
kaarlahenduse ja see võib tuleohu
hjustada. Ärge kasutage mikrolaineahju
õli kuumutamiseks. Temperatuuri ei saa
kontrollida ja õli võib süttida. Popkorni
tegemiseks kasutage ainult spetsiaalselt
mikrolaineahjus kasutamiseks mõeldud
popkorni valmistamise vahendeid. Ärge
hoidke ahjus toitu või muid esemeid.
Pärast ahju ivitamist kontrollige seadeid
veendumaks, et ahi töötab soovitud viisil.
Vaadake selles kasutusjuhendis toodud
vastavaid nõuandeid. Ärge kasutage ahju
lahtise uksega ega kohandage
turvalukusteid mingil moel. Ärge kasutage
ahju, kui uksetihendite ja tihenduspindade
vahel on mõni objekt.
DAMESTIMULAATORIGA inimesed
peaksid mikrolaineahjuga seotud
ettevaatusabinõude kohta küsima oma
arstilt või südamestimulaatori tootjalt.
1.5 Elektrilöögi vältimine
Mitte mingil juhul ei tohiks korpust
eemaldada. Ärge kunagi kallake või
sisestage midagi ukse lukustite avadesse
või ventilatsiooniavadesse. Millegi
kallamisel avadesse lülitage ahi kohe välja,
tõmmake pistik seinast ja võtke ühendust
oma kohaliku teeninduskeskusega AEG.
Ärge kastke toitejuhet või pistikut vette või
muu vedeliku sisse. Ärge jätke toitejuhet
kuuma või terava servaga pinnale, nagu
kuuma õhu ventilatsiooniava ahju ülaosa
tagapool.
Kui seadme toitejuhe on kahjustatud, tuleb
see asendada spetsiaalse juhtmega. Selle
peab asendama AEG teeninduskeskuse
volitatud tehnik.
1.6 Lõhkemisohu ja järsu
keemise vältimine
Ärge kunagi kasutage suletud anumaid.
Enne kasutamist eemaldage katted ja
kaaned. Suletud nõud võivad rõhu
suurenemise tõttu plahvatada isegi rast
ahju väljalülitumist. Olge ettevaatlik
vedelike kuumutamisel mikrolaineahjus.
Kasutage laia suuga anumat, et mullid välja
äseks.
Keeva vedeliku järsu välja purskumise ja
enda kõrvetamise vältimiseks:
Enne kuumutamist/uuestikuumutamist
segage vedelikku.
Uuesti soojendamisel on soovitatav
vedeliku sisse panna klaasist varras või
sarnane riist.
Laske vedelikul pärast kuumutamist
vähemalt 20 sekundit ahjus seista, et
vältida hilinenud plahvatuslikku keemist.
Enne küpsetamist torgake augud
sellistesse toitudesse nagu kartulid, vorstid
ja puuviljad, vastasel juhul võivad need
hkeda.
1.7 Põletuste vältimine
Põletuste vältimiseks kasutage toidu ahjust
väljatõstmiseks pajalappe või -kindaid.
Aurupõletuste vältimiseks avage anumaid,
popkornipakke, ahju psetuskotte jms
neid näost ja test eemal hoides.
Anuma temperatuur ei ita tõeselt toidu
või joogi temperatuuri; kontrollige alati
toidu temperatuuri. Ahju ukse avamisel
hoidke alati sellest eemale, et vältida
1_AEG_Estonian_MS_AF14_Layout 1 02/04/2015 11:42 Page 6
7
EESTI
vabanevast aurust ja kuumusest tekkida
võivaid põletusi. Lõigake täidisega toidud
rast kuumutamist lahti, et lasta aur välja
ja vältida põletusi.
Ärge toetuge ahju uksele ega kiikuge sellel.
Ärge mängige ahjuga ega kasutage seda
nguasjana. Lastele tuleks õpetada kõiki
olulisi ohutusnõudeid: pajalappide
kasutamist, toidukatte ettevaatlikku
eemaldamist; erilist tähelepanu tuleb
örata toidu krõbedaks muutmiseks
kasutatavale pakendile (nt isekuumenevad
materjalid), kuna see võib eriti kuum olla.
1.8 Muud hoiatused
Ärge kunagi muutke ahju mingil moel. See
ahi on eldud ainult koduseks toidu
valmistamiseks ja seda võib kasutada ainult
toidu valmistamiseks. See ei sobi
kaubanduslikuks või laboris kasutamiseks.
1.9 Ahju probleemitu
kasutamine ja kahjustuste
vältimine
Ärge kunagi käitage tühja ahju. See võib
ahju kahjustada. Pruunistusnõu või
isekuumeneva materjali kasutamisel
pange alati selle alla kuumakindel isolaator,
nt portselantaldrik, et vältida pöördaluse ja
ördaluse toe kahjustamist soojuspinge
tõttu. Anuma juhendis määratud
eelsoojenduse aega ei tohi ületada. Ärge
kasutage metallnõusid, mis peegeldavad
mikrolaineid ja võivad tekitada elektrilise
kaarlahenduse. Ärge pange konservipurke
ahju. Kasutage ainult selle ahju jaoks
eldud pöördalust ja pöördaluse tuge.
Ärge kasutage ahju ilma pöördaluseta.
Pöördaluse katkimineku vältimine:
Enne pöördaluse puhastamist veega
laske sel jahtuda.
Ärge pange kuuma toitu või kuumi
usid lmale pöördalusele.
Ärge pange külma toitu või külmi
usid kuumale pöördalusele.
Ärge pange ahju töötamise ajal midagi
korpuse peale.
OLULINE! Kui te pole kindel, kuidas
ahju ühendada, võtke ühendust
volitatud, kvalitseeritud
elektrikuga.
Tootja ega edasimüüja ei vastuta vale
elektrhenduse loomisest tulenevate ahju
kahjustuste või kehaliste vigastuste eest.
Ahju seintele või uksetihendite ja
tihenduspindade ümber võib aeg-ajalt
moodustuda veeauru või -tilku. See on
normaalne nähtus ega ole märk
mikrolaineahju lekkimisest või tõrgetest.
1_AEG_Estonian_MS_AF14_Layout 1 02/04/2015 11:42 Page 7
8
www.aeg.com
2. SEADME ÜLEVAADE
2.1 Mikrolaineahi
Esikülg
Ahjuvalgusti lamp
Juhtpaneel
Ukse avamisnupp
Lainejuhi kate
Ahju sisemus
Tihend
Uksetihendid ja tihenduspinnad
Ventilatsiooniavad
Korpus
Tagasein
Toitejuhe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
56
7
2
3
4
8
9
10
12
11
1_AEG_Estonian_MS_AF14_Layout 1 02/04/2015 11:42 Page 8
9
EESTI
2.2 Lisaseadmed
1
2
Veenduge, et rgmised lisaseadmed on
ahjuga kaasas:
Pöördalus
Pöördaluse tugi
Asetage ördaluse tugi süvendisse.
Seejärel asetage pöördalus pöördaluse
toele.
Pöördaluse kahjustuste vältimiseks
veenduge, et tõstate anuma ahjust
väljavõtmisel ördaluse servast üle.
Lisaseadmete tellimisel öelge oma
edasimüüjale või kohalikule AEG
teeninduskeskusele järgmist: osa
nimetus ja mudeli nimi.
1
2
1_AEG_Estonian_MS_AF14_Layout 1 02/04/2015 11:42 Page 9
10
www.aeg.com
3. JUHTPANEEL
Digitaalse ekraani näidikud
Mikrolaine
Kell
Toiduvalmistusetapid
Pluss/Miinus
Leiva automaatsulatus
Automaatsulatus
Kaal
Automaatküpsetuse sümbolid
Automaatküpsetuse nupp
Automaatsulatuse nupp
Võimsuse nupp
Taimeri/Kaalu nupp
Start/Quick-nupp
Stop-nupp
Ukse avamise nupp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
3
6
2
4
9
7
5
8
1_AEG_Estonian_MS_AF14_Layout 1 02/04/2015 11:42 Page 10
11
EESTI
4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
4.1 Režiim Econ
Ahi on energiaästu riimis 'energy save'
(Econ).
1. Pange ahju pistik seinakontakti.
2. Ekraanil kuvatakse: Econ.
3. Kuvaril loendatakse alla 3:00-st kuni
nullini.
4. Kui jõutakse nullini, läheb ahi režiimi
Econ ja kuvar jääb hjaks.
Režiimi Econ tühistamiseks
seadistage kell.
4.2 Kella seadistamine
Ahjul on 12- ja 24-tunnine kell.
ide: seadistage kellaajaks 11:30 (12-
tunnine kell).
1. Avage uks.
2. Ekraanil kuvatakse: Econ.
3. Vajutage nuppu START/QUICKja hoidke
seda 5 sekundit all. Ahi teeb piiksu.
Ekraanil kuvatakse:
4. Tundide määramiseks keerake
TAIMERI/KAALU nuppu.
5. Minutite määramiseks vajutage ühe
korra nuppu START/QUICK ja pöörake
seejärel TAIMERI/KAALU nuppu.
6. Vajutage nuppu START/QUICK.
7. Kontrollige ekraani:
8. Sulgege uks.
TAIMERI/KAALUnuppu saab keerata
päri- ja vastupäeva. Kui te vajutate
nuppu STOP, siis kellaaega ei
seadistata. Ekraanil kuvatakse: Econ.
ide: Kellaaja määramine 23:30-ks (24-
tunnine kell).
1. Avage uks.
2. Ekraanil kuvatakse: Econ.
3. Vajutage nuppu START/QUICKja hoidke
seda 5 sekundit all. Ahi teeb piiksu.
Ekraanil kuvatakse:
4. Vajutage nuppu START/QUICK.
Ekraanil kuvatakse:
5. Tundide määramiseks keerake
TAIMERI/KAALU nuppu.
6. Minutite määramiseks vajutage ühe
korra nuppu START/QUICK ja pöörake
seejärel TAIMERI/KAALU nuppu.
7. Vajutage nuppu START/QUICK.
8. Kontrollige ekraani:
9. Sulgege uks.
TAIMERI/KAALUnuppu saab keerata
päri- ja vastupäeva. Kui te vajutate
nuppu STOP, siis kellaaega ei
seadistata. Ekraanil kuvatakse: Econ.
4.3 Kellaaja muutmine, kui
kellaaeg on määratud
ide: Kellaaja määramine 11:45-ks.
1. Avage uks.
2. Vajutage nuppu START/QUICKja hoidke
seda 5 sekundit all. Ahi teeb piiksu.
Ekraanil kuvatakse:
(Kui te soovite 24-tunnist kella, vajutage
uuesti nuppu START/QUICK.)
3. Tundide määramiseks keerake
TAIMERI/KAALU nuppu.
4. Minutite määramiseks vajutage ühe
korra nuppu START/QUICK ja pöörake
seejärel TAIMERI/KAALU nuppu.
5. Vajutage nuppu START/QUICK.
6. Kontrollige ekraani:
4.4 Tühistada kella ja seatud
Econ rim
1. Avage uks.
2. Vajutage nuppu START/QUICKja hoidke
seda 5 sekundit all. Ahi teeb piiksu.
Ekraanil kuvatakse:
(Kui te soovite 24-tunnist kella, vajutage
uuesti nuppu START/QUICK.)
3. Vajutage nuppu STOP.
4. Ekraanil kuvatakse: Econ.
5. Sulgege uks.
6. Kuvaril loendatakse alla 3:00-st kuni
nullini.
7. Kui jõutakse nullini, läheb ahi režiimi
Econ ja kuvar jääb hjaks.
1_AEG_Estonian_MS_AF14_Layout 1 02/04/2015 11:42 Page 11
12
www.aeg.com
4.5 Nupu STOP kasutamine
Nuppu STOP saab kasutada järgmisteks
tegevusteks:
1. Programmeerimise ajal vea kustutamine.
2. Küpsetamise ajal ahju ajutiselt
peatamine, vajutage üks kord.
3. Küpsetamise ajal programmi
katkestamine, vajutage kaks korda.
4.6 Lapselukk
Ahjul on turvafunktsioon, mis takistab
lastel ahju kogemata ivitamist. Kui lukk
on peale pandud, ei saa ühtegi
mikrolaineahju osa kasutada, kuni lukk on
maha võetud.
ide: lapseluku pealepanemine.
1. Vajutage nuppu STOP ja hoidke seda
5 sekundit all.
2. Ahi teeb kaks piiksu ja kuvatakse kiri
'LOC':
Lapseluku mahavõtmiseks vajutage
nuppu STOP ja hoidke seda 5
sekundit all, ahi teeb kaks piiksu ja
kuvatakse kellaaeg.
Lapselukku ei saa peale panna, kui
kellaaega pole äratud.
1_AEG_Estonian_MS_AF14_Layout 1 02/04/2015 11:42 Page 12
13
EESTI
5.1 Mikrolaineahjus
kasutamiseks sobivad
kööginõud
Kööginõud
Mikrolain-
eahjus
kasutamiseks
sobiv
Kommentaarid
Alumiiniumfoolium/
fooliumnõud
3 / 7
Väikeseid alumiiniumfooliumi tükke saab kasutada toidu
katmiseks, et vältida üleküpsetamist. Hoidke foolium
hemalt 2 cm kaugusel ahju seintest, sest võib tekkida
kaarlahendus. Fooliumusid ei soovitata kasutada, kui
tootja pole teisiti määranud. rgige hoolega juhiseid.
Pruunistusnõud
3
rgige alati tootja juhiseid. Ärge ületage etteantud
kuumutusaegu. Olge eriti ettevaatlikud, kuna need nõud
hevad väga kuumaks.
Portselan ja keraamika
3 / 7
Portselan, keraamika, glasuuritud saviud ja luuportselan
sobivad tavaliselt kasutamiseks, kui neil pole metallkaunistusi.
Klaasnõud, nt Pyrex®
3
Õrnu klaasusid kasutades tuleb olla ettevaatlik, kuna need
võivad äkilisel kuumutamisel katki minna või mõraneda.
Metall
7
Mikrolaineahjus ei ole soovitatav kasutada metallnõusid,
kuna need tekitavad elektrilahenduse, mis põhjustab
tuleohu.
Plast/polüstüreen, nt
kiirtoidupakendid
3
Tuleb olla ettevaatlik, kuna osad nõud moonduvad, sulavad
või muudavad kõrgel temperatuuril värvi.
Toidukile
3
See ei tohiks toiduga kokku puutuda ja sellesse tuleb augud
teha, et aur pääseks välja.
lmutus-
/küpsetuskotid
3
Nendesse tuleb teha augud, et aur pääseks välja. Veenduge,
et kotid sobivad mikrolaineahjus kasutamiseks. Ärge
kasutage plast- või metallkinnitusi, kuna need võivad sulada
või süttida metalli kaarlahenduse tõttu.
Papptaldrikud, -topsid
ja köögipaber
3
Kasutage neid ainult soojendamiseks või niiskuse imamiseks.
Tuleb olla ettevaatlik, kuna ülekuumenemine võib tekitada
tuleohu.
Vitstest ja puidust
ud
3
Nende materjalide kasutamisel valvake alati ahju, kuna
ülekuumenemine võib põhjustada tuleohu.
Ümbertöödeldud
paber ja ajalehed
7
Need võivad sisaldada metallosakesi, mis tekitavad
kaarlahenduse, mis võib põhjustada tuleohu.
5. MIKROLAINEAHJU KASUTAMINE
1_AEG_Estonian_MS_AF14_Layout 1 02/04/2015 11:42 Page 13
Nõuanded mikrolaineahjus toidu valmistamiseks
Koostis Suure rasva- või suhkrusisaldusega toite (nt jõulupuding, puuviljapirukad) on vaja
hemat aega soojendada. Tuleb olla ettevaatlik, kuna ülekuumutamine võib
tekitada tuleohu.
Suurus Ühtlaseks küpsetamiseks tehke kõik tükid ühesuuruseks.
Toidu
temperatuur
Toidu algne temperatuur mõjutab vajalikku küpsetusaega. Lõigake idisega
toidud kuumuse või auru väljalaskmiseks lahti.
Paigutamine Asetage toidu paksem osa (nt kanakoivad) nõu välisserva poole.
Katmine Kasutage õhuavadega mikrolaineahjus kasutatavat toidukilet või sobivat kaant.
bitorkamine Koore või nahaga toitudele tuleb enne psetamist või ülessoojendamist mitmes
kohas augud sisse torgata, kuna muidu võib aur koguneda ja panna toidu lõhkema
(nt kartulid, kala, kana, vorstid).
OLULINE! Mune ei tohiks mikrolaineahjus kuumutada, sest need võivad
hkeda, isegi pärast küpsetamise lõppu (nt kooreta keedetud, kõvaks
keedetud munad).
Segamine,
keeramine ja
ümberpaiguta
mine
Ühtlaseks küpsetamiseks on oluline toitu küpsetamise ajal segada, keerata ja
ümber paigutada. Segage ja paigutage toitu ümber alati välisservalt keskosa poole.
Seismine Pärast küpsetamist on oluline toidul natuke seista lasta, et võimaldada kuumusel
ühtlaselt toidus jaotuda.
Varjamine Sooje alasid saab varjata väikeste fooliumikkidega, mis peegeldavad mikrolaineid
(nt kanakoivad ja -tiivad).
14
www.aeg.com
5.3 Mikrolaineahjus toidu
valmistamine
5.2 Nõuanded mikrolaineahjus
toidu valmistamiseks
Teie ahjul on 6 võimsust.
Võimsuse
seade
Soovitatav kasutus
900 W/
KÕRGE
Kasutatakse kiireks küpsetamiseks või ülessoojendamiseks, nt supid, pajaroad,
konservtoidud, kuumad joogid, juurviljad, kala jne.
630 W Kasutatakse tihedate toitude, nt praadide, pikkpoisi ja valmistoidu pikemaks
psetamiseks, samuti õrnade roogade, nt juustukastme ja keeksi valmistamiseks.
Vähendatud võimsusel ei kee kaste üle ja toit küpseb ühtlaselt, küpsemata külgedel
üle.
450 W Tihedate toitude korral, mille valmistamiseks on vaja pikka küpsetusaega, nt
loomaliharoad, on soovitatav kasutada seda võimsust, et liha jääks õrn.
270 W/
SULATUS
Sulatamiseks valige see võimsus, et toit sulaks ühtlaselt. See võimsus sobib
suureraselt ka riisi, pasta ja klimpide madalal temperatuuril kuumutamiseks ning
vanillikastme valmistamiseks.
90 W See sobib õrnaks sulatamiseks, nt kreemikoogi või lehttaigna valmistamiseks.
0 W Kasutusel seadme mittetöötamise/köögitaimeri kasutamise ajal.
W = VATT
1_AEG_Estonian_MS_AF14_Layout 1 02/04/2015 11:42 Page 14
15
EESTI
Ahju saab programmeerida kuni 90
minutiks. Küpsetusaja määramise üksus
ulatub 15 sekundist viie minutini. See
ltub psetusaja kogupikkusest, nagu
on näidatud tabelis.
Näide: Supi kuumutamine 2 minutit ja
30 sekundit mikrolaineahju võimsusel
630 W.
x1
Küpsetusaeg
Aja pikendamise
üksus
0–5 minutit 15 sekundit
5-10 minutit 30 sekundit
10-30 minutit 1 minut
30-90 minutit 5 minutit
1. Vajutage kaks korda IMSUSE
nuppu.
2. Sisestage aeg, keerates TAIMERI/
KAALU nuppu päri-/vastupäeva, kuni
kuvatakse aeg 2.30.
3. Vajutage nuppu START/QUICK.
4. Kontrollige ekraani.
OLULINE!
Kui võimsust ei valita, määratakse
võimsuseks automaatselt 900 W/
KÕRGE.
Kui uks avatakse küpsetamise ajal,
peatub psetusaeg digitaalsel kuval
automaatselt. Küpsetusaeg hakkab
edasi jooksma, kui uks suletakse ja
vajutatakse nuppu START/QUICK.
Kui tahate küpsetamise ajal võimsust
ha, vajutage üks kord VÕIMSUSE
nuppu.
Saate küpsetamise ajal küpsetusaega
suurendada/vähendada, keerates
TAIMERI/KAALU nuppu.
Saate küpsetamise ajal võimsust muuta,
vajutades IMSUSE nuppu.
psetamise ajal programmi
katkestamiseks vajutage kaks korda
nuppu STOP.
x2
1_AEG_Estonian_MS_AF14_Layout 1 02/04/2015 11:42 Page 15
16
www.aeg.com
OLULINE! Kui küpsetate toitu üle
tavarase aja ainult 900 W
võimsusega, langeb ahju võimsus
automaatselt, et vältida
ülekuumenemist. (Mikrolaineahju
võimsus langeb 630 W-le.) Pärast
90-sekundilist pausi saab 900 W
lähtestada.
Taimeri peatamiseks vajutage nuppu
STOP. Taimeri taas sisselülitamiseks
vajutage nuppu START/QUICK,
taimerist väljumiseks vajutage uuesti
nuppu STOP.
Küpsetusrežiim Tavapärane aeg Vähendatud võimsus
Mikrolained 900 W 20 minutit Mikrolained 630 W
5.4 Vähendatud võimsus
5.5 Köögitaimer
ide: Köögitaimeri seadmine 7 minutiks.
x1
1. Vajutage 7 korda VÕIMSUSE nuppu.
2. Sisestage aeg, keerates
TAIMERI/KAALU nuppu päri-
/vastupäeva, kuni kuvatakse aeg 7.00.
3. Vajutage nuppu START/QUICK.
4. Kontrollige ekraani.
x7
1_AEG_Estonian_MS_AF14_Layout 1 02/04/2015 11:42 Page 16
17
EESTI
5.6 30 sekundi lisamine
Nupp START/QUICK võimaldab kaht
järgmist funktsiooni kasutada.
Otsekäivitus
Saate kohe 30 sekundit psetada
mikrolaineahju võimsusel 900 W/KÕRGE,
vajutades nuppu START/QUICK.
Küpsetusaja pikendamine
Saate küpsetusaega mitu korda 30 sekundi
võrra pikendada, kui vajutate nuppu ahju
töötamise ajal.
Seda funktsiooni ei saa kasutada
automaatküpsetuse või
automaatsulatuse ajal.
5.7 Pluss ja miinus
Funktsioonid PLUSS ja MIINUS
võimaldavad lühendada või pikendada
psetusaega automaatprogrammide
kasutamise ajal.
Kui eelistate keedukartuleid, mis on
psed, aga endiselt kõvad, kasutage
MIINUST .
Kui aga eelistate pehmemaid
keedukartuleid, kasutage PLUSSI .
ide: 0,3 kg kartulite pehmeks keetmine.
x2
1. Valige vajalik menüü, vajutades kaks
korda AUTOMAATKÜPSETUSE nuppu.
2. Keerake TAIMERI/KAALU nuppu, kuni
kuvatakse 0.3.
3. PLUSSI kohanduse valimiseks
vajutage üks kord VÕIMSUSE nuppu.
4. Vajutage nuppu START/QUICK.
5. Kontrollige ekraani.
x1
x1
1_AEG_Estonian_MS_AF14_Layout 1 02/04/2015 11:42 Page 17
18
www.aeg.com
5.8 Mitmeetapiline küpsetamine
Mikrolaineahju kasutades saab
programmeerida maksimaalselt 3-
etapilise jada.
Näide: küpsetamine:
1. etapp: 5 minutit 900 W
2. etapp: 16 minutit 270 W
1. Vajutage üks kord VÕIMSUSE nuppu.
2. Sisestage soovitud aeg, pöörates
TAIMERI/KAALU nuppu päripäeva,
kuni kuvatakse 5.00.
3. Kontrollige ekraani.
4. Vajutage 4 korda VÕIMSUSE nuppu.
5. Sisestage soovitud aeg, pöörates
TAIMERI/KAALU nuppu päripäeva,
kuni kuvatakse 16.00.
PLUSSI/MIINUSEkatkestamiseks
vajutage 3 korda VÕIMSUSEnuppu.
PLUSSI valimisel kuvatakse ekraanil
.
MIINUSE valimisel kuvatakse
ekraanil .
x1
x4
1_AEG_Estonian_MS_AF14_Layout 1 02/04/2015 11:42 Page 18
19
EESTI
Ahi küpsetab 5 minutit võimsusel 900 W
ja seejärel 16 minutit võimsusel 270 W.
6. Vajutage nuppu START/QUICK.
7. Kontrollige ekraani.
x1
1_AEG_Estonian_MS_AF14_Layout 1 02/04/2015 11:42 Page 19
20
www.aeg.com
5.9 Automaatküpsetus ja
automaatsulatus
Automaatküpsetus ja automaatsulatus
arvutavad automaatselt õige
psetusrežiimi ja -aja välja. Saate valida 6
automaatküpsetuse ja 2 automaatsulatuse
menüü vahel.
x2
x1
1. Valige vajalik menüü, vajutades kaks
korda AUTOMAATKÜPSETUSE nuppu.
2. Keerake TAIMERI/KAALU nuppu, kuni
kuvatakse 0.3.
3. Vajutage nuppu START/QUICK.
4. Kontrollige ekraani.
Kui on vaja midagi teha (nt toitu
ümber keerata), siis ahi peatub ja
lab kell, ekraanil hakkavad vilkuma
allesjäänud küpsetusaeg ja sümbol.
Küpsetamise jätkamiseks vajutage
nuppu START/QUICK.
Automaatküpsetuse/automaatsulatuse
pus peatub programm automaatselt.
Heliseb kell ja küpsetuse sümbol
hakkab vilkuma. Pärast 1 minutit ja
meeldetuletuspiiksu kuvatakse
kellaaeg.
Näide: 0,3 kg kartulite keetmine.
Toit mbol
Jook
Keedukartulid/mundris
ahjukartulid
lmutatud köögiviljad
Toit mbol
Värsked köögiviljad
lmutatud valmistoit
Kalalee kastmega
Liha/kala/linnuliha
Leib
1_AEG_Estonian_MS_AF14_Layout 1 02/04/2015 11:42 Page 20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180

AEG MC2664E-M Kasutusjuhend

Kategooria
Mikrolaineahjud
Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka