Dell 2400MP Projector Omaniku manuaal

Kategooria
Andmeprojektorid
Tüüp
Omaniku manuaal
www.dell.com | support.dell.com
Dell™ 2400MP -projektori
Käyttäjän Ohjekirja
Merkinnät Huom., Huomautus ja Varoitus
HUOM.: ”HUOM.” merkitsee tärkeää tietoa, ja se auttaa sinua
hyötymään enemmän projektoristasi.
HUOMAUTUS: ”HUOMAUTUS” merkitsee joko mahdollisuutta
laitteiston vaurioitumiseen tai tiedon menetykseen ja kertoo,
miten voit välttää ongelman.
VAROITUS: ”VAROITUS” merkitsee mahdollisuutta
omaisuusvaurioon, loukkaantumiseen tai kuolemaan.
____________________
Tämän asiakirjan tietoja saatetaan muuttaa ilman erillistä huomautusta.
© 2007 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Jäljentäminen millä hyvänsä tavalla ilman kirjallista lupaa Dell Inc:ltä on
ehdottomasti kielletty.
Tässä tekstissä käytetyt tavaramerkit:
Dell
,
DELL
-logo,
Dimension
,
OptiPlex
,
Dell
Precision
,
Latitude
,
Inspiron
,
DellNet
,
PowerApp
,
PowerEdge
,
PowerConnect
ja
PowerVault
ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Dell Inc.;
DLP
ja
Texas Instruments
ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Texas Instruments Corporation;
Microsoft
ja
Windows
ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Microsoft Corporation;
Macintosh
on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Apple Computer, Inc.
Muita tavaramerkkejä saatetaan käyttää tässä asiakirjassa viittaamaan joko nimien
ja merkkien omistajiin tai heidän tuotteisiinsa. Dell Inc. ei ole omistusvastuussa
mistään tavaramerkeistä ja tuotenimistä, jotka eivät ole sen omia.
Rajoitteet ja vastuuvapauslauseke
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot, mukaan lukien kaikki ohjeet, varoitukset,
säännösten hyväksynnät ja sertifikaatit, perustuvat lausuntoihin, jotka
valmistaja on Dellille toimittanut, eikä Dell ole varmistanut tai testannut niitä
itse. Dell sanoutuu irti kaikesta vastuusta, joka liittyy puutteisiin tai virheisiin
sellaisissa tiedoissa.
Kaikki lausunnot ja väittämät, jotka liittyvät tässä asiakirjassa mainitun osan
ominaisuuksiin, kykyihin, nopeuksiin tai pätevyyteen, ovat valmistajan tekemiä,
eivät Dellin. Dell ei vastaa tiedoista, jotka liittyvät erityisesti sellaisten
lausuntojen tarkkuuteen, aukottomuuteen tai todenmukaisuuteen.
Malli 2400MP
Maaliskuu 2007 Rev. A01
Sisältö 3
Sisältö
1 Dell-projektorisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tietoja Projektoristasi . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 Projektorin Kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . 9
Kytkeminen Tietokoneeseen . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kytkeminen DVD-soittimeen
. . . . . . . . . . . . . . . 11
Kytkeminen DVD-soittimeen S-videokaapelilla
. . . 11
Kytkeminen DVD-soittimeen Komposiittikaapelilla
. 12
Kytkeminen DVD-soittimeen Komponenttikaapelilla
13
Ammattimaiset Asennusvaihtoehdot: . . . . . . . 14
3 Projektorin Käyttäminen . . . . . . . . . . . . . 15
Projektorin Kytkeminen päälle . . . . . . . . . . . . . 15
Projektorin Kytkeminen Pois Päältä
. . . . . . . . . . . 15
Projektoidun Kuvan Asettaminen
. . . . . . . . . . . . 16
Projektorin Korkeuden Nostaminen
. . . . . . . . 16
Projektorin Korkeuden Laskeminen
. . . . . . . . 16
Projektorin Zoomin ja Tarkennuksen Asettaminen
. . . 17
Projektion Kuvakoon Asettaminen . . . . . . . . . . . 18
Ohjauspaneelin Käyttäminen
. . . . . . . . . . . . . . 19
4 Sisältö
Kaukosäätimen Käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . 21
Kuvaruutunäytön Käyttäminen
. . . . . . . . . . . . . 22
Main Menu (PÄÄvalikko)
. . . . . . . . . . . . . . 23
Input Select (Lähteen Valinta)
. . . . . . . . . . . 23
Auto-Adjust (Automaattinen Säätö)
. . . . . . . . 23
Set Up (Asetukset) . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
PICTURE (KUVA, PC-tilassa)
. . . . . . . . . . . . 25
PICTURE (KUVA, videotilassa)
. . . . . . . . . . . 25
DISPLAY (NÄYTTÖ, PC-tilassa) . . . . . . . . . . . 26
DISPLAY (NÄYTTÖ, videotilassa)
. . . . . . . . . . 27
LAMP (Lamppu)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
LANGUAGE (KIELI) . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Preferences (Ominaisuudet)
. . . . . . . . . . . . 29
4 Projektorin Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . 33
Itsediagnoosi Videolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Lampun Vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6 Yhteydenotto Delliin . . . . . . . . . . . . . . . . 47
7 Liite: Tietoja Säännöksistä . . . . . . . . . . . 75
FCC-säännökset (vain USA) . . . . . . . . . . . . 75
NOM-tiedot (vain Meksiko)
. . . . . . . . . . . . 76
Sanasto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Dell-projektorisi 5
1
Dell-projektorisi
Projektorisi mukana tulee kaikki seuraavat osat. Varmista, että sinulla on kaikki
osat, ja ota yhteyttä Delliin, jos jotakin puuttuu.
Pakkauksen Sisältö
1,8 metrin virtajohto (3,0 metriä
Yhdysvalloissa)
1,8 metrin VGA-kaape
li (D-sub – D-sub)
1,8 metrin USB-kaapeli 1,8 metrin D-sub:n ja YPbPr:n välinen
kaapeli
2,0 metrin S-videokaapeli 1,8 metrin komposiittivideokaapeli
6 Dell-projektorisi
RCA audiokaapeliin (1,8 metriä) 1,8 metrin mininastakaapeli
Paristoja (2) Kaukosäädin
Ohjeet Kantolaukku
Pakkauksen Sisältö
(jatkuu)
Dell-projektorisi 7
Tietoja Projektoristasi
1 Ohjauspaneeli
2 Nostopainike
3 Kaukosäätimen vastaanotin
4 Linssi
5 Tarkennusrengas
6 Zoomauspainike
8 Dell-projektorisi
Projektorin Kytkeminen 9
2
Projektorin Kytkeminen
1 Infrapunavastaanotin
2 Liitäntä VGA D-subiin
3 VGA-lähtö (näytön kautta)
4 USB-etäliitäntä
5 Audiolähtöliitäntä
6 RS232-liitäntä
7 Virtaliitäntä
8 Audiotuloliitäntä
9 Komposiittivideoliitäntä
10 S-videoliitäntä
11 Kensington-lukon paikka
10 Projektorin Kytkeminen
Kytkeminen Tietokoneeseen
1 Virtajohto
2 D-sub-kaapeli
3 USB-kaapeli
Projektorin Kytkeminen 11
Kytkeminen DVD-soittimeen
Kytkeminen DVD-soittimeen S-videokaapelilla
1 Virtajohto
2 S-videokaapeli
12 Projektorin Kytkeminen
Kytkeminen DVD-soittimeen Komposiittikaapelilla
1 Virtajohto
2 Komposiittivideokaapeli
Projektorin Kytkeminen 13
Kytkeminen DVD-soittimeen Komponenttikaapelilla
1 Virtajohto
2 D-sub:n ja YPbPr:n välinen kaapeli
14 Projektorin Kytkeminen
Ammattimaiset Asennusvaihtoehdot:
Kytkeminen Tietokoneeseen RS232-kaapelilla
1 Virtajohto
2 RS232-kaapeli
Projektorin Käyttäminen 15
3
Projektorin Käyttäminen
Projektorin Kytkeminen päälle
HUOM.: Kytke projektori päälle ennen kuin kytket lähteen päälle. Virtapainike
vilkkuu sinisenä, kunnes sitä painetaan.
1
Poista linssinsuojus.
2
Kytke virtajohto ja sopivat signaalikaapelit. Lisätietoja projektorin kytkemisestä on
osassa "Projektorin Kytkeminen" sivulla 9.
3
Paina virtapainiketta (katso "Ohjauspaneelin Käyttäminen" sivulla 19 löytääksesi
virtapainikkeen). Dell-logo näkyy 30 sekunnin ajan.
4
Kytke lähteesi (tietokone, DVD-soitin ja niin edelleen) päälle. Projektori tunnistaa
lähteesi automaattisesti.
Jos "Searching for signal..." (etsitään signaalia) -teksti tulee ruutuun,
varmista, että oikeat kaapelit ovat hyvin kiinni.
Jos sinulla on useampia lähteitä kytkettynä projektoriin, voit valita haluamasi
lähteen painamalla Source (lähde) -painiketta kaukosäätimestä tai
ohjauspaneelista.
Projektorin Kytkeminen Pois Päältä
HUOMAUTUS: Irrota projektori virtalähteestä, kun olet sammuttanut sen
oikein seuraavan ohjeen mukaisesti.
1
Paina virtapainiketta.
2
Paina virtapainiketta uudelleen. Jäähdytystuulettimet jatkavat toimintaansa 90
sekunnin ajan.
3
Irrota virtajohto sähköpistokkeesta ja projektorista.
HUOM.: Jos painat virtapainiketta projektorin ollessa käynnissä, ruutuun tulee
teksti "Power Off the Lamp?" (Sammutetaanko lamppu?). Voit pyyhkiä viestin pois
painamalla mitä tahansa ohjauspaneelin painiketta tai jättämällä viestin huomiotta,
jolloin se katoaa viiden sekunnin kuluttua.
16 Projektorin Käyttäminen
Projektoidun Kuvan Asettaminen
Projektorin Korkeuden Nostaminen
1
Paina nostopainiketta.
2
Nosta projektori haluttuun kulmaan ja vapauta painike, jolloin nostojalka
lukkiutuu asentoonsa.
3
Käyttämällä kallistuksen säätöpyörää voit säätää kuvan kulman oikeaksi.
Projektorin Korkeuden Laskeminen
1
Paina nostopainiketta.
2
Laske projektori ja vapauta painike, jolloin nostojalka lukkiutuu asentoonsa.
1 Nostopainike
2 Nostojalka
3 Kallistuksen säätöpyörä
Projektorin Käyttäminen 17
Projektorin Zoomin ja Tarkennuksen
Asettaminen
VAROITUS: Voit välttää projektorille aiheutuvia vaurioita varmistamalla, että
zoom-linssi ja nostojalka ovat kokonaan vedettyinä sisään ennen kuin liikutat
projektoria tai asetat projektorin kantolaukkuun.
1
Pyörittämällä zoomauspainiketta voit zoomata lähemmäs ja kauemmas.
2
Pyöritä tarkennusrengasta kunnes kuva on selkeä. Projektori tarkentaa etäisyyksillä
3,9 jalkaa – 39,4 jalkaa (1,2 m – 12 m).
1 Zoomauspainike
2 Tarkennusrengas
18 Projektorin Käyttäminen
Projektion Kuvakoon Asettaminen
Projektorin Käyttäminen 19
Ohjauspaneelin Käyttäminen
Ruutu
(halkaisija)
Enintään 29,5" (75,0cm) 83,7"
(212,5cm)
135,3"
(343,8cm)
189,5" (481,3cm) 241,1"
(612,5cm)
295,3"
(750,0cm)
Vähintään 24,6" (62,5cm) 69,7"
(177,1cm)
112,8"
(286,5cm)
157,0" (401,0cm) 201,0"
(510,4cm)
246,1"
(625,0cm)
Ruudun koko
Enintään
(LxK)
23,6"x17,7" 66,9" x 50,2" 108,3" x 81,2" 151,6" x 113,7" 192,9" x 144,7" 236,2" x 177,2"
60,0cm x
45,5cm
170,0cm x
127,5cm
275,0cm x
206,3cm
385,0cm x
288,8cm
490,0cm x
367,5cm
600,0cm x
450,0cm
Vähintään
(LxK)
19,7" x 14,8" 55,8" x 41,8" 90,2" x 67,7" 126,3" x 94,7" 160,8" x 120,6" 196,9" x 147,6"
50,0cm x
37,5cm
141.7cm x
106.3cm
229.2cm x
171.9cm
320,8cm x
240,6cm
408,3cm x
306,3cm
500,0cm x
375cm
Etäisyys 3,9' (1,2 m) 11,2' (3,4 m) 18,0' (5,5 m) 25,3' (7,7 m) 32,2' (9,8 m) 39,4' (12,0 m)
* Tämä diagrammi on vain viitteellinen.
1 Virta Kytke projektori päälle ja pois päältä. Katso
lisätietoja osista "Projektorin Kytkeminen päälle"
sivulla 15 ja "Projektorin Kytkeminen Pois Päältä"
sivulla 15.
2 Lähde Painamalla painiketta voit selata läpi analogisen
RGB:n, komposiitin, komponentin, S-videon ja
analogisen YPbPr:n silloin, kun projektoriin on
kiinnitetty useampia lähteitä.
20 Projektorin Käyttäminen
3 Kulmankorjaus Painamalla painiketta voit korjata projektorin
kallistuksen aiheuttamaa kuvan vääristymää.
(±40 astetta)
4 Resync Painamalla painiketta voit synkronisoida
projektorin tulolähteeseen. Resync ei toimi silloin
kun kuvaruutunäyttö on näkyvissä.
5 Valikko Painamalla painiketta voit aktivoida
kuvaruutunäytön. Käyttämällä suuntapainikkeita
ja Menu (Valikko)-painiketta voit navigoida
kuvaruutunäytössä.
6 TEMP-varoitusvalo
(lämpötila)
Oranssina palava TEMP-valo kertoo, että
projektori on ylikuumentunut. Näyttö kytkeytyy
automaattisesti pois päältä. Kytke näyttö
takaisin päälle, kun projektori on jäähtynyt. Jos
ongelma ei selviä, ota yhteyttä Delliin.
Oranssina vilkkuva TEMP-valo kertoo, että
projektorin tuuletin on mennyt epäkuntoon, ja
projektori kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Jos ongelma ei selviä, ota yhteyttä Delliin.
7 LAMP-varoitusvalo
(lamppu)
Jos LAMP-valo palaa oranssina, vaihda lamppu.
Jos LAMP-valo vilkkuu oranssina, järjestelmässä
on virhe, ja projektori kytkeytyy automaattisesti
pois päältä. Jos ongelma ei selviä, ota yhteyttä
Delliin.
8 Enter Painamalla painiketta voit hyväksyä valitun
kohdan.
9 Kulmankorjaus Painamalla painiketta voit korjata projektorin
kallistuksen aiheuttamaa kuvan vääristymää.
(±40 astetta)
10 Ylös ja alas Painamalla painikkeita voit valita
kuvaruutunäytön eri kohtia.
11 - ja -painikkeet Painamalla painikkeita voit säätää
kuvaruutunäytön asetusta.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84

Dell 2400MP Projector Omaniku manuaal

Kategooria
Andmeprojektorid
Tüüp
Omaniku manuaal