OmniMount OMT Kasutusjuhend

Bränd
OmniMount
Kategooria
lameda paneeliga seinakinnitused
Mudel
OMT
Tüüp
Kasutusjuhend
LIETUVIŲ
Atsakomybės apribojimas. Bendrovė „OmniMount Systems, Inc.“ siekia, kad šis vadovas būtų tikslus ir išbaigtas. Tačiau „OmniMount Systems, Inc.“ netvirtina, kad čia pateikta informacija apima visas detales,
sąlygas ar variantus. Ši informacija taip pat nenumato visųįmanomų netikėtumų, susijusių su šio gaminio įrengimu arba jo naudojimu. Šiame dokumente pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo ar kokių kitų
pareigų vykdymo. „OmniMount Systems, Inc.“ neteikia jokios tiesiogiai ar netiesiogiai išreikštos garantijos dėl čia pateiktos informacijos. „OmniMount Systems, Inc.“ neprisiima jokios atsakomybės už šiame dokumente
pateiktos informacijos tikslumą, išbaigtumą ar pakankamumą.
Sieniniai tvirtinimo elementai
ĮSPĖJIMAS: NEPERSKAIČIUS, GERAI NESUPRATUS ARBA NESILAIKANT VISŲ INSTRUKCIJŲ GALIMA RIMTAI SUSIŽALOTI, SUGADINTI TURTĄ ARBA NETEKTI TEISĖS Į GAMYKLINĘ GARANTIJĄ!
Už tinkamą visų komponentų surinkimą ir sumontavimą pagal pateiktas instrukcijas atsako montuotojas. Jei šių instrukcijų nesuprantate arba turite kokių nors klausimų ar rūpesčių, susisiekite su klientų aptarnavimo
tarnyba telefonu 1-800-668-6848 arba el. paštu i[email protected]
Nemėginkite montuoti ar surinkti šio gaminio, jei jis pats arba jo tvirtinimo dalys pažeistos, arba yra ne visos. Jei reikia pakaitinių dalių (įskaitant tvirtinimo dalis), kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą telefonu 1-800-
668-6848 arba el. paštu [email protected]m. Klientams, esantiems už JAV ribų, patariama kreiptis į prekybos atstovą, iš kurio jie gaminįįsigijo.
Kartu pateiktos tvirtinimo dalys skirtos naudoti vertikaliose sienose, sudarytose iš medinių statramsčių arba vientiso betono. Karkasinė siena su mediniais statramsčiais – tai siena, kurioje 5/8 colio (16 mm) gipskartonis
pritvirtintas ant bent 2x4 colių (51x102 mm) medinių statramsčių. Kartu pateiktos tvirtinimo dalys neskirtos naudoti sienose su metaliniais statramsčiais arba iš šlakbetonio blokų. Jei nesate tikri dėl savo sienos
konstrukcijos, pasitarkite su kvalifikuotu rangovu arba montuotoju. Kad tvirtinimas būtų saugus, siena, prie kurios yra tvirtinama, turi atlaikyti 4 kartus didesnį svorį. Jeigu taip nėra, paviršius turi būti sutvirtintas, kad
atitiktų šį standartą. Montuojantis asmuo privalo užtikrinti, kad taikant bet kurį montavimo būdą sienos struktūra ir naudojami tvirtinimo elementai saugiai išlaikytų bendrą apkrovą.
SLOVENSKA
Izjava o omejitvi odgovornosti – Podjetje OmniMount Systems, Inc., si je prizadevalo, da bi bil ta priročnik natančen in popoln. Vendar OmniMount Systems, Inc., ne jamči, da informacije v tem priročniku
obravnavajo vse podrobnosti, pogoje ali odstopanja. Prav tako ne more predvideti sleherne možne okoliščine v povezavi z namestitvijo ali uporabo tega izdelka. Informacije, ki jih ta dokument vsebuje, se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila ali kakršne koli obveznosti. OmniMount Systems, Inc., ne ponuja nikakršne garancije, izrecne ali naznačene, v povezavi z informacijami, ki jih ta dokument vsebuje. OmniMount
Systems, Inc., ne prevzema nikakršne odgovornosti za natančnost, celovitost in zadostnost informacij, ki jih ta dokument vsebuje.
Stenski nosilci
OPOZORILO: ČE TEH NAVODIL NE BOSTE PREBRALI, V CELOTI RAZUMELI IN JIH UPOŠTEVALI, LAHKO PRIDE DO HUDIH TELESNIH POŠKODB, MATERIALNE ŠKODE IN POŠKODB LASTNINE, TER
RAZVELJAVITVE TOVARNIŠKE GARANCIJE!
Monter mora zagotoviti, ob upoštevanju predloženih navodil, da so vsi sestavni deli pravilno sestavljeni in pritrjeni. Če ne razumete teh navodil ali imate kakršna koli vprašanja ali dvome, se obrnite na službo za pomoč
strankam na telefonski številki 1-800-668-6848 ali e-naslovu [email protected]
Če sta izdelek ali okovje poškodovana ali kateri koli del manjka, izdelka ne poskušajte sestaviti oziroma pritrditi. Če so potrebni nadomestni deli ali okovje, se obrnite na službo za pomoč strankam na telefonski številki
1-800-668-6848 ali e-naslovu [email protected]. Kupci v drugih državah, ki potrebujejo pomoč, se morajo obrniti na prodajalca, pri katerem so izdelek kupili.
Priloženi izdelek je bil oblikovan za uporabo na navpičnih stenah, sezidanih iz lesa ali iz masivnega betona. Stena z lesenimi nosilci je opredeljena kot stena, sestavljena iz lesenih nosilcev z merami najmanj 51x102
mm (2x4 palce) (širine 51 mm oziroma 2 palca in globine 102 mm oziroma 4 palce) in mavčnih plošč debeline največ 16 mm (5/8 palca). Priloženi izdelek ni namenjen za uporabo na kovinskih stebrih ali stenah iz votlih
zidakov. Če niste prepričani o sestavi svoje stene, se za pomoč obrnite na strokovnjaka. Za varno pritrditev mora biti nosilnost stene, na katero izdelek pritrjujete, 4-krat večja od teže izdelka. Če nimate take površine, jo
morate ojačati, da bo v skladu s to zahtevo. Monter mora preveriti, ali bosta stenska struktura in okovje za uporabljeni način montaže varno podpirala celotno breme.
SLOVENSKY
Vyhlásenie o obmedzení zodpovednosti – OmniMount Systems, Inc. malo v úmysle a pripravilo tieto pokyny presne a vo všeobecnosti kompletne. Avšak, OmniMount Systems, Inc. týmto nevydáva zaväzujúce
prehlásenie, že informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa vzťahujú na všetky možné drobné alternatívy, podmienky alebo zmeny. Tiež nepopisuje všetky možnosti v súvislosti s inštaláciou alebo používaním tohto
produktu. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia alebo záväzkov akéhokoľvek druhu. OmniMount Systems, Inc. neposkytuje žiadnu záruku,
vyjadrenú alebo implicitnú pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v tomto dokumente. OmniMount Systems, Inc. nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť alebo vyčerpávajúcu dostatočnosť informác
obsiahnutých v tomto dokumente.
Upevnenie na stenu
VAROVANIE: Neprečítanie, nepochopenie a nedodržanie pokynov môže viesť k vážnym poraneniam, škode na majetku alebo zrušeniu výrobnej záruky!
Je zodpovednosťou inštalujúceho subjektu ubezpečiť sa, že všetky súčasti sú správne zmontované a nainštalované podľa poskytnutých pokynov. Ak týmto pokynom nerozumiete alebo máte akékoľvek otázky či
nejasnosti, prosím, kontaktujte službu zákaznikom na 1-800-668-6848 alebo na [email protected]
Nepokúšajte sa inštalovať alebo zostaviť tento produkt, ak je výrobok alebo hardvér poškodený alebo chýba. V prípade, že potrebujete náhradné diely alebo hardvér, prosím, kontaktujte zákaznícky servis na 1-800-
668-6848 alebo [email protected] . Zahranič zákaznici, ktorí potrebujú pomoc mali by kontaktovať svojho predajcu, u ktorého výrobok zakúpili.
Zahrnutý hardvér je navrhnutý pre použitie na zvislé steny postavené z drevených panelov alebo pevného betónu. Stenou z drevených panelov sa myslí stena, ktorá sa skladá z najmenej 2x4 drevených sĺpov
(51mm alebo 2 palce široké a 102mm alebo 4 palce hlboké) alebo z maximálne 16mm (5/8 palcov) sadrokartónu. Zahrnutý hardvér nie je určený pre použitie materiálu s kovovými hrotmi alebo panelovou stenou. Ak si
nie ste istí aký typ steny máte, konzultujte to prosím s kvalifikovaným odborníkom alebo odborným inštalátorom. Aby bola inštalácia bezpečná, musí byť stena, na ktorú tento produkt montujete, schopná uniesť 4-
násobok celkovej hmotnosti záťaže. Ak nie, musí byť povrch steny posilnený tak, aby splnil túto normu. Inštalujúci subjekt je zodpovedný za overenie toho, že stena a hardvér použitý pri akejkoľvek inštalačnej
metóde budú môcť bezpečne zvládnuť celkovú záťaž.
БЪЛГАРСКИ
Ограничена отговорност - OmniMount Systems, Inc. има за цел да направи настоящото ръководство точно и пълно. Въпреки това, OmniMount Systems, Inc. Не претендира, че съдържащата се в
него информация обхваща всички детайли, условия или варианти. Нито че са посочени всички възможни непредвидени обстоятелства във връзкасмонтажаилиизползванетонатозипродукт.
Информацията, съдържаща се в този документ, подлежи на промяна без предизвестие или каквото и да е задължение. OmniMount Systems, Inc. не дава изрична или подразбираща се гаранция относно
тук представената информация. OmniMount Systems, Inc. не носи отговорност за точността, завършеността или обстойността на информацията, съдържаща се в този документ.
Стенни стойки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: АКО НЕ ПРОЧЕТЕТЕ, НЕ ВНИКНЕТЕ, ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ И НЕ СЛЕДВАТЕ ВСИЧКИ УКАЗАНИЯ, ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ТЕЖКО НАРАНЯВАНЕ, ПОВРЕДА НА ЛИЧНО
ИМУЩЕСТВО ИЛИ АНУЛИРАНЕ НА ФАБРИЧНАТА ГАРАНЦИЯ!
Монтажникът носи отговорност, за да провери дали всички компоненти са правилно сглобени и монтирани с помощта на предоставените указания. Ако не разбирате инструкциите или имате някакви
опасения или въпроси, молясвържетесесотделазаобслужваненаклиентина1-800-668-6848 или на [email protected]ount.com.
Не се опитвайте да монтирате или сглобявате този продукт ако продуктът или металнитекрепежниелементисаповредениилилипсват. Вслучай, че са необходими резервни части или крепежни
елементи, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на 1-800-668-6848 или [email protected] Клиенти от чужбина, които имат нужда от помощ, трябва да се свържат с продавача, от който
са закупили продукта.
Приложените крепежни елементи са предназначени за употреба с окачване на вертикална стена от дървени греди или зидария (твърд бетон). Под дървени греди в случая се има предвид стена,
изградена от греди с минимален размер 51 мм или 2 инча x 102 мм или 4 инча и максимум 16 мм или 5/8 инча см суха зидария. Приложените крепежни елементи не са предназначени за употреба с
окачване на стени от метални греди или сгурбетон. Ако не сте сигурни за конструкцията на стената, моля, потърсете съвет от квалифициран монтажник или строителен специалист. За да осигурите
безопасна инсталация, стената, на която ще монтирате уреда, трябва да може да издържи 4 пъти общия товар на продукта. Аконеетака, то тогава повърхността трябва да се укрепи, за да отговаря на
стандартите. Монтажникът, носи отговорност за това да провери дали стената и използваните при монтажа крепежни елементи са в състояние безопасно да поддържат общия товар на продукта.
EESTI
Kohustustest lahtiütlemine – Firma OmniMount Systems, Inc. eesmärk on koostada täpne ja põhjalik juhend. Siiski ei väida OmniMount Systems, Inc. et selles dokumendis olev teave katab kõiki üksikasju,
tingimusi või kõrvalekaldeid. Samuti ei sisalda see kõikvõimalikke ettenägematuid asjaolusid, mis võivad ilmneda toote paigaldamisel või kasutamisel. Selles dokumendis sisalduvat teavet võidakse muuta ette
teatamata või ilma muude täiendavate kohustusteta. OmniMount Systems, Inc. ei anna selles dokumendis oleva teabe kohta mitte mingisuguseid otseseid ega kaudseid garantiisid. OmniMount Systems, Inc. ei vastuta
selles dokumendis oleva teabe täpsuse, täielikkuse või piisavuse eest.
Seinakinnitused
HOIATUS: LUGEGE HOOLIKALT LÄBI KÕIK JUHISED, SAAGE NEIST PÕHJALIKULT ARU JA JÄRGIGE NEID. VASTASEL JUHUL VÕIB TAGAJÄRJEKS OLLA TÕSINE KEHAVIGASTUS, VARALINE KAHJU VÕI
TEHASEGARANTII TÜHISTAMINE!
Paigaldaja vastutab selle eest, et kõik komponendid on nõuetekohaselt monteeritud ja paigaldatud vastavalt antud juhistele. Kui te ei saa nendest juhistest aru, teil tekib küsimusi või probleeme, võtke ühendust
klienditeenindusega telefonil 1-800-668-6848 või meiliaadressil [email protected]
Kui toode või paigaldusosad on katki või puudu, ärge proovige toodet paigaldada või monteerida. Kui vajate asendusosi või paigaldusosi, võtke ühendust klienditeenindusega telefonil 1-800-668-6848 või meiliaadressil
[email protected]nimount.com. Kliendid, kes vajavad abi muudes riikides, peaksid ühendust võtma edasimüüjaga, kellelt nad toote ostsid.
Komplektis olevad paigaldusosad on mõeldud kasutamiseks vertikaalsetel puitkarkass- või betoonseintel. Puitkarkass-sein on sein, mis koosneb minimaalselt 2 x 4 puitpostidest (posti ristlõike mõõtmed 51 mm ehk 2”
ja 102 mm ehk 4”) ja maksimaalselt 16 mm (5/8”) paksusest kipsplaadist. Komplektis olevad paigaldusosad ei ole mõeldud kasutamiseks metallkarkass- või kergbetoonplokkidest seinte puhul. Kui te ei tea oma seina
konstruktsiooni, siis paluge kvalifitseeritud ehitusspetsialisti või paigaldaja abi. Ohutuks paigaldamiseks peab sein, kuhu paigaldatakse, suutma kanda summaarsest koormisest vähemalt neli korda suuremat raskust.
Kui see nii ei ole, tuleb pinda vastavalt tugevdada. Paigaldaja peab tagama, et seinakonstruktsioon ja ning kõik mis tahes paigaldusviisil kasutatavad paigaldusosad toetavad ohutult koguraskust.
LATVIEŠU
Atruna – OmniMount Systems, Inc. ir paredzējis sastādīt šo rokasgrāmatu precīzu un pilnīgu. Tomēr, OmniMount Systems, Inc. nepretendē uz to, ka tajā iekļautā informācija aptver visas detaļas, nosacījumus vai
variantus. Tā nenodrošina arī pret katru iespējamo nejaušību saistībā ar šī izstrādājuma uzstādīšanu vai izmantošanu. Informācija, ko satur šis dokuments, ir pakļauta izmaiņām bez jebkura veida brīdinājuma vai
saistībām. Attiecībā uz šeit iekļauto informāciju OmniMount Systems, Inc. neveido nekādu garantijas pārstāvību, izteiktu vai netieši norādītu. OmniMount Systems, Inc. neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā
ietvertāsinformācijas precizitāti, pilnīgumu vai pietiekamību.
Montāža uz sienas
BRĪDINĀJUMS: VISU INSTRUKCIJU NEIZLASĪŠANA, TO NEIZPRAŠANA PILNĪBĀ UN NEPILDĪŠANA VAR IZRAISĪT NOPIETNAS PERSONISKĀS TRAUMAS, PERSONISKĀĪPAŠUMA BOJĀJUMU VAI RŪPNĪCAS
GARANTIJAS ANULĒŠANU!
Uzstādītāja atbildība ir nodrošināt, laivisimezglibūtu pareizi, izmantojot piegādātās instrukcijas, samontēti un uzstādīti. Ja jūs neizprotat šīsinstrukcijasvaijumsirkādi jautājumi, vai šaubas, lūdzu, sazinieties ar
klientu servisu uz 1-800-668-6848 vai [email protected].
Nemēģiniet uzstādīt vai samontēoizstrādājumu, ja izstrādājums vai armatūra ir bojāti vai iztrūkst. Gadījumā, ja nepieciešamas rezerves daļas vai armatūra, lūdzu, sazinieties ar klientu servisu uz 1-800-668-6848 vai
[email protected]nimount.com. Starptautiskajiem klientiem, kam nepieciešama palīdzība, vajadzētu kontaktēties ar tirgotāju, no kura viņi nopirkuši izstrādājumu.
Iekļautā armatūra ir projektēta izmantošanai uz vertikālajāmsienām, kas būvētas ar koka spraišļiem vai masīva betona. Sienai ar koka spraišļiem noteikts, ka tajā atrodas vismaz 50 x100 mm spraišļiem (2” platums pie
4” dziļuma) ar maksimālo 16 mm (5/8”) sauso apmetumu. Iekļautā armatūra nav paredzēta izmantošanai ar metāla spraišļiem vai klinkerbetona sienām. Ja jūaubāties par jūsu sienas konstrukciju, tad, lūdzu,
palīdzībai konsultējieties ar kvalificētu darba uzņēmēju vai uzstādītāju. Drošai uzstādīšanai sienai, uz kuras jūs montējiet, jāiztur svars, kas 4 reizes lielāks par kopējo slodzi. Ja nē, tad virsma ir jāpastiprina, lai
apmierinātu šo standartu. Uzstādītājs ir atbildīgs par to, lai pārbaudītu, ka sienas struktūra un armatūra, kas izmantota ar jebkuru uzstādīšanas metodi, droši izturēskopējo slodzi.
TILT CONFIGURATION A - 100mm x 100mm
P-E
P-D
STEP – 01 – TILT CONFIGURATION A (For 100 x 100 Vesa Pattern)
Do Not Over-tighten
No AjusteDemasiado Los Tornillos
Évitez Tout Serrage Excessif
Nicht Zu Fest Anziehen
Maak Niet Te Vast
Non Stringere Eccessivamente
Nie Dokr
ę
caj Zbyt Mocno
NedotahujteP
ř
íliš Siln
ě
Ne Szorítsa Meg Túl Er
ő
sen.
Μη Σφίγγετε Υπερβολικά
Não Apertar Excessivamente
Må Ikke Overstrammes
Älä Kiristä Liikaa
Fäst Ej För Hårt
Nu Strânge
ţ
i Excesiv
Не Пренатягайте
Ärge Liiga Kõvasti Pingutage
Nesavelciet Par Ciešu
Nepriver
ž
kite Per Stipriai
Ne Smete Preve
č
Zatesniti
Neu
ť
ahujte Príliš Silno
Не Затягивайте С Излишним Усилием
Fazla S
ı
k
ış
t
ı
rmay
ı
n
Ikke Stram For Hardt
ﻂﺑﺮﻟا ﻲﻓ ﻎﻟﺎﺒﺗ
拧 紧
A
A
STEP – 01 – TILT CONFIGURATION B – D
Do Not Over-tighten
No AjusteDemasiado Los Tornillos
Évitez Tout Serrage Excessif
Nicht Zu Fest Anziehen
Maak Niet Te Vast
Non Stringere Eccessivamente
Nie Dokr
ę
caj Zbyt Mocno
NedotahujteP
ř
íliš Siln
ě
Ne Szorítsa Meg Túl Er
ő
sen.
Μη Σφίγγετε Υπερβολικά
Não Apertar Excessivamente
Må Ikke Overstrammes
Älä Kiristä Liikaa
Fäst Ej För Hårt
Nu Strânge
ţ
i Excesiv
Не Пренатягайте
Ärge Liiga Kõvasti Pingutage
Nesavelciet Par Ciešu
Nepriver
ž
kite Per Stipriai
Ne Smete Preve
č
Zatesniti
Neu
ť
ahujte Príliš Silno
Не Затягивайте С Излишним Усилием
Fazla S
ı
k
ış
t
ı
rmay
ı
n
Ikke Stram For Hardt
ﻂﺑﺮﻟا ﻲﻓ ﻎﻟﺎﺒﺗ
拧 紧
B-D
STEP - 02
AN ADDITIONAL WALL TEMPLATE FOR FLAT PANEL TV’S WITH VESA
PATTERNS GREATER THAN 200mm X 200mm IS ALSO INCLUDED. PLEASE
REFER 100MM X 100MM MAXIMUM LOAD TO 100MM X 200MM.
换导轨 应显
بﺎﻗﺮﻤﻟا ﺐﻘﺛ ﻂﻤﻧ ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﻠﻟ ﺐﻴﻀﻘﻟا ﻊﺿﻮﻣ ﺮﻴﻏ
Endre plasseringen av tverrstykket til å passe med hullmønsteret til skjermen
Rayın yerini, monitörün delik düzenine uyacak şekilde değiştirin
Подберите положение направляющей в соответствии с положением отверстий на корпусе
монитора
Zmeňte umiestnenie lišty tak, aby vyhovovalo vzoru otvorov na monitore
Spremenite mesto letve, da prilagodite vzorec lukenj za monitor
Norėdami suderinti monitoriaus tvirtinimo skyles, pakeiskite takelių padėtį
Mainiet sliežu izvietojumu, lai pielāgotu monitora caurumu shēmu
Muutke raami asukohta, et see sobituks ekraani aukude asetusega
Променете позицията на релсата с цел да напаснете дупката за поставяне на монитора
Schimbaţilocaţia şinei pentru a se potrivi cu modelul găurilor pentru monitor
Ändra position på skena och anpassa till bildskärmshålen
Vaihda kiskon paikkaa näytön reikien mukaisesti
Skift skinneplacering alt efter skærmens hulmønster
Alterar a localização da calha para encaixar o padrão de furos do monitor
Αλλάξτε τη θέση της ράγας για να ταιριάξετε το σχήμα οπής της οθόνης
A sínt igazítsa a monitor lyukelrendezéséhez.
Změňte umístění lišt tak, aby vyhovovalo vzoru otvorů monitoru
Zmień pozycję szyny, aby dostosować rozkład otworów monitora
Cambiare la posizione della guida per accomodare i fori per lo schermo
Kies een andere plaats voor de rail om die aan te passen aan het gatpatroon van de monitor
Passen Sie die Schienenposition dem Bildschirm-Bohrmuster an
Changez la position du rail conformément à la position des trous du moniteur
Cambie la ubicación de los raíles para que coincidan con los agujeros del monitor
Change wall bracket location to accommodate monitor hole pattern
4
STEP - 03
3.1: PIN TOP
IN DESIRED
LOCATION
3.3: PIN BOTTOM
TO SECURE LEVEL
POSITION
NOTE: FOR CONCRETE INSTALLATIONS USE TAPE (NOT INCLUDED)
TO SECURE THE TEMPLATE TO THE WALL
3.2:
LEVEL
ﺐﻴآﺮﺘﻟا طﺎﻘﻧ ﻢﺳﻮﻟ ﻂﺋﺎﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺖﻴﺒﺜﺘﻟا ةﺮﻳﺎﻌﻣ ﺔﻌﺒﻃ مﺪﺨﺘﺳا
Ta Utgangspunkt I Tverrtreet Når Du Merker Av Monteringsposisjonene
Montaj Yerlerini Işaretlemek Için Duvar Şablonu Kullanın
Для Разметки Места Крепежа Используйте Стеновую Пластину
Pomocou Nástennej Dosky Označte Miesto Upevnenia
S Ploščico Za Pritrditev Na Steno Označite Mesto Pritrditve
Montavimo Vietai Pažymėti Naudokite Sieninį Šabloną
Ar Sienas Šablonu Atzīmējiet Montēšanas Vietas
Kasutage Seinamalli Paigalduskohtade Märkimiseks
Използвайте Шаблона За Стена, За Да Отбележите Позициите За Монтиране
Utilizaţi Şablonul Pentru Perete Pentru A Marca Locaţia De Montare
Använd Fästplatta När Du Ska Markera Monteringsplatserna
Merkitse Asennuskohdat Seinämallin Avulla
Tag Udgangspunkt I Tværtræet, Når Du Skal Markere Monteringspunkterne
Utilizar O Escantilhão De Parede Para Marcar Os Pontos De Montagem
Χρησιμοποιήστε Το Πατρόν Τοίχου Για Να Σημειώσετε Τις Θέσεις Εγκατάστασης
A Szerelési Helyek Megjelöléséhez Használja A Fali Sablont
Pomocí Nástěnné Šablony Označte Místa Uchycení
Użyj Szablonu Ściennego Do Oznaczenia Punktów Montażu
Utilizzare La Piastra A Muro Come Guida Per Segnare La Posizione Di Montaggio
Wandsjablonen Gebruiken Om De Montageplaatsen Af Te Tekenen
Verwenden Sie Die Wandschablone, Um Die Montagestellen Zu Markieren
Utilisez Le Gabarit Mural Pour Marquer Les Emplacements De Montage
Use La Guía De La Pared Para Marcar El Lugar Donde Se Realizará La Instalación
Use Wall Template To Mark Mounting Locations
3.2: LEVEL
STEP - 04 - SOLID WALL INSTALLATION
x4
x4
Drill Pilot Hole And Insert Plastic Anchors
Haga Los Orificios E Inserte Los Tacos De Plástico
Percez Un Avant-trou Et Insérez Les Ancres En Plastique
Bohren Sie Eine Vorbohrung Und Führen Sie Plastikdübel Ein
Boor Een Montagegat En Plaats De Plastic Ankers
Praticare I Fori Guida E Inserire I Tasselli Di Plastica
Wywierć Otwór Pilotowy I Włóż Plastikowe Kołki Rozporowe
Vyvrtejte Vodicí Otvor A Vložte Plastové Kotvy
Fúrjon Egy Vezetőfuratot És Helyezze Be A Műanyag Tipliket
Καντε Μια Οπη Οδηγο Και Εισαγετε Πλαστικα Αγκυρια
Fazer Furo Piloto E Inserir Buchas De Plástico
Bor Styrehuller Og Indsæt Plastik-ankre
Poraa Ohjausreiät Ja Työnnä Niihin Muoviset Tulpat
Borra Pilothål Och Sätt I Förankringar Av Plast
RealizaţiO Gaură De Ghidare Şi Introduceţi Cârligele Din Plastic
Разпробийте Предварително Пробития Отвор И Поставете Пластмасовите Фиксатори
Puurige Juhtauk Ja Sisestage Plasttüüblid
Izurbiet Palīgurbumu Un Ievietojiet Plastmasas Enkurus
Išgręžkite Kreipiamąją Skylę Ir Įstatykite Plastikinius Tvirtinimo Elementus
Izvrtajte Uvodno Odprtino In Vstavite Plastična Sidra
Navŕtajte Kontrólnu Dieru A Vložte Plastovú Skobu
Просверлите Направляющее Отверстие И Вставьте Пластиковые Анкеры
Kilavuz Delik Açin Ve Plastik Dübelleri Takin
Bor Styrehull Og Sett Inn Plastankre
ﻢﻗ ﻤﻌﺑ ﺐﻘﺛ ﻲﺒﻳﺮﺠﺗ، ﻞﺧدأو تﺎﺘﺒﺜﻤﻟا ﺔﻴﻜﻴﺘﺳﻼﺒﻟا.
钻 导 料锚
Solid Wall
Concreto sólido
Béton massif
Beton
Massief beton
Calcestruzzo pieno
Beton zwykły
Beton
Tömör beton
Συμπαγές τσιμέντο
Betão armado
Fast beton
Betoni
Betong
Beton solid
Плътен бетон
Betoon
Vienlaidus betons
Vientisas betonas
Masivni beton
Betón
Для стен из бетонных блоков
Saf Beton
Fast betong
ﺔﺒﻠﺻ ﺔﻧﺎﺳﺮﺧ
STEP - 04 - DRYWALL INSTALLATION
Drill Pilot Hole And Insert Plastic Anchors
Haga Los Orificios E Inserte Los Tacos De Plástico
Percez Un Avant-trou Et Insérez Les Ancres En Plastique
Bohren Sie Eine Vorbohrung Und Führen Sie Plastikdübel Ein
Boor Een Montagegat En Plaats De Plastic Ankers
Praticare I Fori Guida E Inserire I Tasselli Di Plastica
Wywierć Otwór Pilotowy I Włóż Plastikowe Kołki Rozporowe
Vyvrtejte Vodicí Otvor A Vložte Plastové Kotvy
Fúrjon Egy Vezetőfuratot És Helyezze Be A Műanyag Tipliket
Καντε Μια Οπη Οδηγο Και Εισαγετε Πλαστικα Αγκυρια
Fazer Furo Piloto E Inserir Buchas De Plástico
Bor Styrehuller Og Indsæt Plastik-ankre
Poraa Ohjausreiät Ja Työnnä Niihin Muoviset Tulpat
Borra Pilothål Och Sätt I Förankringar Av Plast
RealizaţiO Gaură De Ghidare Şi Introduceţi Cârligele Din Plastic
Разпробийте Предварително Пробития Отвор И Поставете Пластмасовите Фиксатори
Puurige Juhtauk Ja Sisestage Plasttüüblid
Izurbiet Palīgurbumu Un Ievietojiet Plastmasas Enkurus
Išgręžkite Kreipiamąją Skylę Ir Įstatykite Plastikinius Tvirtinimo Elementus
Izvrtajte Uvodno Odprtino In Vstavite Plastična Sidra
Navŕtajte Kontrólnu Dieru A Vložte Plastovú Skobu
Просверлите Направляющее Отверстие И Вставьте Пластиковые Анкеры
Kilavuz Delik Açin Ve Plastik Dübelleri Takin
Bor Styrehull Og Sett Inn Plastankre
ﻢﻗ ﻤﻌﺑ ﺐﻘﺛ ﻲﺒﻳﺮﺠﺗ، ﻞﺧدأو تﺎﺘﺒﺜﻤﻟا ﺔﻴﻜﻴﺘﺳﻼﺒﻟا.
钻 导 料锚
x4
x4
Drywall
mampostería seca
cloison sèche
Trockenmauer
drywall
muro a secco
płyty okładzinowe
sádrokartón
szárazfalazat
ξηρός τοίχος
drywall
tørvæg
laastiton kiviseinä
kallmur
pereu uscat
суха зидария
kipsplaat
ģipškartons
sausasis tinkas
mavčne plošče
sadrokartón
drywall
alçıpan
tørrvegg
فﺎﺟ ﻂﺋﺎ
STEP - 04 - WOOD STUD/DRYWALL INSTALLATION
Drill Holes
Realice Agujeros
Percez les trous
Bohren Sie die Löcher
Boor de gaten
Trapanare i fori
Wywierć otwory
Vyvrtejte otvory
Fúrja ki a lyukakat.
Ανοίξτε οπές
Perfurar
Bor huller
Poraa reiät
Borra hål
Daţigăuri
Пробивни дупки
Puurige augud
Izurbiet caurumus
Išgręžkite skyles
Izvrtajte luknje
Vyvŕtajte diery
Просверлите отверстия
Delik açın
Drill hull
بﻮﻘﺜﻟا ﺮﻔﺣا
Wood Stud
Panel de madera
Poutre de bois
Holzbalken
Houten dragers
Montante in legno
Drewniane słupy
Dřevěný kolíček
Fagerenda
Ξύλινος ορθοστάτης
Vigas de madeira
Trætap
Pystypuu
Träregel
Panou de lemn
Дървена стойка
Puidust sõrestikupost.
Koka tapa
Medžio karkasas
Leseni zatič
Drevený kolík
Деревянная стойка
Ahşap Çivi
Trestender
ﻲﺒﺸﺧ ﻢﺋﺎﻗ
x4
x2
x2
P17
Screw and wall bracket
surface have to be at
the same level
TOP VIEW
VISTA SUPERIOR
TOP VIEW
VISTA SUPERIOR
TOP VIEW
VISTA SUPERIOR
STEP - 05 - INSTALL WALL SCREWS
Install Screws
Coloque Los Tornillos
Installez Les Vis
Drehen Sie Die Schrauben Ein
Installeer De Schroeven
Installare Le Viti
ZałóżŚruby
Nainstalujte Šrouby
Helyezze Be A Csavarokat.
Τοποθετήστε Τους Κοχλίες
Montar Parafusos
Isæt Skruerne
Asenna Ruuvit
Montera Skruvar
Montaţi Şuruburile
Поставяне На Винтове
Paigaldage Kruvid
Ievietojiet Skrūves
Įsukite Varžtus
Pritrdite Vijake
Nainštalujte Skrutky
Установите Винты
Vidaları Takın
Installer Skruene
ﺐﻟاﻮﻠﻟا ﺐآر
WARNING: Power tool should be used for slowly fastening the wall screw (P-B)
into the wall bracket (PART #1) until the screw head of P-B is close to the wall
bracket (PART #1). Complete installation by using a Phillips head screwdriver to
slowly turn the wall screw (P-B) until the wall bracket (PART #1) is securely
fastened to the wall. DO NOT over tighten the wall screw (P-B) as doing so can
damage the wall bracket (PART #1) causing TV damage or personal injury.
P20
Page Left Blank Intentionally
Esta página se dejó en blanco intencionalmente
Cette page est intentionnellement vierge
Seite absichtlich freigelassen
Pagina werd leeg gehouden
Pagina lasciata intenzionalmente vuota
Strona celowo pozostawiona pusta
Záměrně prázdná stránka
Szándékosan üresen hagyott oldal
Σκόπιμα κενή σελίδα
Página deixada em vazio propositadamente
Denne side er med vilje tom.
Sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.
Blank sida
Pagină lăsată goală intenţionat
Лявата страница е оставена празна нарочно
Tahtlikult tühjaks jäetud lehekülg
Lapa tīšuprātatstāta tukša
Specialiai paliktas tuščias lapas
Namerno puščena prazna stran
Úmyselne ponechaná prázdna stránka
Пустая страница
Sayfa, Kasıtlı Olarak Boş Bırakılmıştır
Denne siden skal være tom
ﺪﺼﻗ ﻦﻋ ﺔﻏرﺎﻓ ﺔﺤﻔﺼﻟا ﻩﺬه ﺖآﺮﺗ
PAGE LEFT BLANK INTENTIONALLY
P21
Page Left Blank Intentionally
Esta página se dejó en blanco intencionalmente
Cette page est intentionnellement vierge
Seite absichtlich freigelassen
Pagina werd leeg gehouden
Pagina lasciata intenzionalmente vuota
Strona celowo pozostawiona pusta
Záměrně prázdná stránka
Szándékosan üresen hagyott oldal
Σκόπιμα κενή σελίδα
Página deixada em vazio propositadamente
Denne side er med vilje tom.
Sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.
Blank sida
Pagină lăsată goală intenţionat
Лявата страница е оставена празна нарочно
Tahtlikult tühjaks jäetud lehekülg
Lapa tīšuprātatstāta tukša
Specialiai paliktas tuščias lapas
Namerno puščena prazna stran
Úmyselne ponechaná prázdna stránka
Пустая страница
Sayfa, Kasıtlı Olarak Boş Bırakılmıştır
Denne siden skal være tom
ﺪﺼﻗ ﻦﻋ ﺔﻏرﺎﻓ ﺔﺤﻔﺼﻟا ﻩﺬه ﺖآﺮﺗ
PAGE LEFT BLANK INTENTIONALLY
P22
Page Left Blank Intentionally
Esta página se dejó en blanco intencionalmente
Cette page est intentionnellement vierge
Seite absichtlich freigelassen
Pagina werd leeg gehouden
Pagina lasciata intenzionalmente vuota
Strona celowo pozostawiona pusta
Záměrně prázdná stránka
Szándékosan üresen hagyott oldal
Σκόπιμα κενή σελίδα
Página deixada em vazio propositadamente
Denne side er med vilje tom.
Sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.
Blank sida
Pagină lăsată goală intenţionat
Лявата страница е оставена празна нарочно
Tahtlikult tühjaks jäetud lehekülg
Lapa tīšuprātatstāta tukša
Specialiai paliktas tuščias lapas
Namerno puščena prazna stran
Úmyselne ponechaná prázdna stránka
Пустая страница
Sayfa, Kasıtlı Olarak Boş Bırakılmıştır
Denne siden skal være tom
ﺪﺼﻗ ﻦﻋ ﺔﻏرﺎﻓ ﺔﺤﻔﺼﻟا ﻩﺬه ﺖآﺮﺗ
PAGE LEFT BLANK INTENTIONALLY
P23
WARRANTY INFORMATION
This warranty applies to US Residents who purchase from an authorized OmniMount Dealer. OmniMount products are covered against defects in materials and workmanship for 5 years. OmniMount will
repair or replace the defective component or product, at its sole discretion. Failure to follow product care instructions from OmniMount will result in void of warranty.
To obtain warranty service, contact OmniMount customer service at 800.MOUNT.IT (800.668.6848) or [email protected]nt.com. You must supply a copy of your original receipt. If your product must be
shipped to OmniMount for inspection, you will be responsible for the shipping charges. Replacement product shipped to you will be returned freight pre-paid.
OmniMount disclaims any liability for modifications, improper installations, installations over the specified weight range, or failure to follow care instructions provided by OmniMount. To the maximum
extent permitted by law, OmniMount disclaims any other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. OmniMount will not be
liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, OmniMount products. OmniMount bears no responsibility for incidental or consequential damages. This includes, but is not limited to, any
labor charges for the repair of OmniMount products performed by anyone other than OmniMount.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
Specifications are subject to change without prior notice.
Esta garantía se aplica a los residentes de los Estados Unidos que realizaron la compra en un distribuidor autorizado de OmniMount. Esta garantía cubre los productos OmniMount de los defectos de
materiales y de mano de obra por un periodo de 5 años. OmniMount, a su exclusivo criterio, reparará o reemplazará el producto o componente defectuoso. En caso de que no se sigan las instrucciones de
Omnimount para el cuidado del producto la garantía quedará anulada.
Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con el servicio de Atención al cliente de OmniMount. Llame al 800.MOUNT.IT (800.668.6848) o escríbanos a [email protected]mnimount.com. Deberá proporcionar el
recibo original. Si fuera necesario enviar el producto a OmniMount para revisarlo, los gastos de envío correrán por su cuenta. El producto de reemplazo que se le envíe se le devolverá con los gastos de
envío pagos.
OmniMount no se hace responsable de modificaciones, instalaciones inadecuadas o instalaciones que superen el rango de peso especificado ni se hace responsable en casos en los que no se hayan
seguido las instrucciones proporcionadas por OmniMount. En la medida en que la ley lo permita, OmniMount no se hace responsable de ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de
aptitud para un fin determinado o de comercialización. OmniMount no se hace responsable de ningún tipo de daños causados por el uso de los productos OmniMount o por el uso inapropiado de dichos
productos. OmniMount no es responsable de los daños incidentales o emergentes. Dentro de éstos se incluyen todo tipo de gastos que pudieran surgir de las reparaciones de productos OmniMount que
no se hayan realizado en OmniMount.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que además tenga otros derechos que varían según el estado.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Cette garantie s'applique aux résidents des États-Unis qui achètent un produit OmniMount auprès d'un détaillant OmniMount autorisé. Les produits OmniMount sont garantis 5 ans contre les défauts de
matériaux et de fabrication. OmniMount se chargera de réparer ou remplacer, à son entière discrétion, tout produit qui s'avérera défectueux. Le non-respect des directives d’entretien fournies par
OmniMount annulera la garantie.
Pour obtenir une réparation sous garantie, contactez le service à la clientèle OmniMount au 800.MOUNT.IT (800.668.6848) ou à [email protected]omnimount.com. Vous devrez fournir une copie de votre reçu d'achat
original. Si votre produit doit être expédié à un centre de réparation OmniMount pour y être inspecté, vous devrez payer les frais de port. Le produit de remplacement vous sera envoyé en port payé.
OmniMount rejette toute responsabilité relativement à quelque problème pouvant être associé à une modification d'un produit, à une mauvaise installation ou à une installation ne respectant pas les limites
de charge, ou du non-respect des directives d’entretien fournies par OmniMount. Sous réserve des lois en vigueur, OmniMount réfute toute autre garantie expresse ou implicite, notamment toute garantie
de commercialisation ou de convenance à un usage quelconque. OmniMount réfute toute responsabilité pour des dommages résultants de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser des produits
OmniMount. OmniMount réfute également toute responsabilité pour quelque dommage accessoire ou indirect. Ceci s'applique notamment aux frais de main d'œuvre pour la réparation de produits
OmniMount par une personne ne travaillant pas pour OmniMount.
Cette garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques, mais il est possible que vous ayez également d'autres droits selon votre lieu de résidence.
Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
ESPAÑOL
FRANÇAIS
INTERNATIONAL WARRANTY INFORMATION
Notice to customer outside the United States: Please contact the dealer where you purchased this
product for details about how to obtain warranty service in your country.
Aviso para clientes que residen fuera de los Estados Unidos: Comuníquese con la tienda donde compró el producto para obtener detalles sobre cómo acceder en su país a
los servicios que otorga la garantía.
Avis aux clients en dehors des États-Unis : Veuillez contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté ce produit pour obtenir des détails quant à l’obtention d’une
réparation sous garantie dans votre pays.
Hinweis für Kunden außerhalb der USA: Für Informationen über den Garantie-Service in Ihrem Land kontaktieren Sie bitte den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft
haben.
Kennisgeving voor klanten buiten de Verenigde Staten: neem contact met de dealer waar u dit product hebt gekocht voor meer informatie over het verkrijgen van
garantieservice in uw eigen land.
Avvertenza per i clienti residenti al di fuori degli Stati Uniti: si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto sulle modalità per ottenere il
servizio di garanzia nel proprio paese.
Uwaga dla klientów spoza Stanów Zjednoczonych: W celu uzyskania informacji dotyczących serwisu gwarancyjnego w kraju użytkownika należy się skontaktować ze
sprzedawcą produktu.
Upozornění pro zákazníky mimo USA: Chcete-li se dozvědět detaily o tom, jak získat záruční servis ve své zemi, kontaktujte prodejce, u kterého byl tento výrobek
zakoupen.
Megjegyzés az Egyesült Államokon kívüli ügyfelek részére: Az adott országban érvényes garanciális szervizszolgáltatással kapcsolatos információkért lépjen kapcsolatba a
kereskedelmi egységgel, ahol a terméket vásárolta.
Σημείωση για τους πελάτες εκτός των ΗΠΑ: Επικοινωνωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν αυτό για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο
απόκτησης παροχής service σύμφωνα με την εγγύηση στη χώρα σας.
Aviso aos clientes fora dos Estados Unidos: Contacte o fornecedor ao qual adquiriu o produto para saber como beneficiar do serviço de garantia no seu país.
Bemærkninger til kunder udenfor USA: Kontakt forhandleren, hvor du købte dette produkt, for oplysninger om, hvordan du får service under garantien i dit land.
Huomautus asiakkaille Yhdysvaltojen ulkopuolella: Ota yhteys kauppiaaseen, jolta ostit tuotteen, saadaksesi lisätietoja maassasi tarjolla olevien takuupalveluiden
saamisesta.
Meddelande till kunder utanför USA: Kontakta din återförsäljare för information om hur du får garantiservice i ditt land.
Notificare pentru clienţii din afara Statelor Unite: Contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat acest produs pentru detalii privind modalitatea de efectuare a
reparaţiilor de service în garanţie în ţara dvs.
ЗабележказаклиентиизвънСАЩ: За информация относно гаранционното обслужване в страната ви, моля, обърнете се към продавача, от който сте закупили
този продукт.
Teave väljaspool Ameerika Ühendriike asuvatele klientidele: lisateabe saamiseks garantiiteeninduse kohta teie riigis võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt te toote ostsite.
Paziņojums klientiem ārpus Savienotām Valstīm: lūdzu, sazinieties ar tirgotāju, no kura nopirkāoizstrādājumu, lai precizētu par to, kā saņemt garantijas servisu savā
valstī.
Klientams už JAV ribų: jei reikia informacijos, kaip pasinaudoti garantija jūsų valstybėje, susisiekite su prekybos atstovu, iš kurio įsigijote šį gaminį.
Opozorilo za kupce izven Združenih držav Amerike: Za podrobne informacije o pridobivanju garancijskega servisa v svoji državi se obrnite na prodajalca, pri katerem ste
izdelek kupili.
Oznámenie pre zákazníkov mimo Spojených štátov: Vo veci záručného servisu, prosím, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili vo vašej krajine.
Примечание для клиентов, находящихся за пределами США. Обращайтесь к дилеру, у которого приобретено изделие, чтобы узнать подробную информацию о
гарантийном обслуживании в вашей стране.
Amerika Birleşik Devletleri dışındaki müşterilerin dikkatine: Ülkenizde garanti hizmetini nasıl alacağınıza dair ayrıntıları öğrenmek için bu ürünü satın aldığın
ız satıcıya
başvurunuz.
Merknad til kunder utenfor USA: Vennligst kontakt forhandleren du kjøpte dette produktet fra for detaljer om hvordan du får service som faller inn under garantien i ditt
land.
ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟا جرﺎﺧ ﻦﻣ ءﻼﻤﻌﻠﻟ ﻪﻴﺒﻨﺗ: ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ ﺞﺘﻨﻤﻟا اﺬه ﻪﻨﻣ ﺖﻳﺮﺘﺷا يﺬﻟا ﻞﻴآﻮﻟﺎﺑ لﺎﺼﺗﻻا ءﺎﺟﺮﻟاكﺪﻠﺑ ﻲﻓ نﺎﻤﻀﻟا ﺔﻣﺪﺧ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺔﻘﻳﺮﻃ لﻮﺣ.
:
/