ELEKTRO HELIOS SF550-7 Kasutusjuhend

Bränd
ELEKTRO HELIOS
Kategooria
pliidikubud
Mudel
SF550-7
Tüüp
Kasutusjuhend
SF 5507
SF 6507
SF 7507
SISÄLLYSLUETTELO
821 27 60-01/3
Liesituuletin
3
KÄYTTÖOHJEET
Emballaget består av återvinningsbar wellpapp.
Pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista.
75W 11W
Wellpapp
50 dBA
Fläkten kan förses med ett TVÄTTBART högeffektivt kolfilter.
Liesituulettimessa voidaan käyttää PESTÄVÄÄ korkeatehoista hiilisuodatinta.
Ytbehandlingen har skett med lösningsmedelsfri pulverlackering.
Pintakäsitelty liuotinvapaalla jauhemaalilla (polttomaalaus).
Fläkten är 2 till 3 gånger tystare än alla andra köksfläktar.
Liesituuletin on 2-3 kertaa hiljaisempi kuin muut liesituulettimet.
Fläkten har lågenergilysrör på 11 W. Detta motsvarar en normal glödlampa på 75 W.
Liesituulettimessa on 11 W energiansäästölamppu, joka vastaa 75 W normaalia
hehkulamppua.
Fabriken källsorterar: Plåt, wellpapp, trä, papper och cellplast.
Tehdas kierrättää: Pellit, pakkausmateriaalin, puun, paperin ja muovin.
10
Sisällysluettelo
Turvallisuustietoa ..................................................... 10
Liesituulettimen kuvaus ............................................ 11
Liesituulettimen käyttö ............................................. 12
Hoito ja puhdistus ..................................................... 12
Jos liesituuletin ei toimi ............................................ 14
Tekniset tiedot .......................................................... 14
Asennus .................................................................... 15
Näin tulkitset käyttöohjetta
Seuraavat symbolit löydät tekstistä käyttöohjeen
sivuilla:
Turvallisuustietoa.
Yksityiskohtaiset ohjeet laitteen
käyttämiseksi.
Liesituuletin on tarkoitettu vain normaaliin kotitalouskäyttöön. Se täyttää kansainväliset
turvallisuusmääräykset ja laatustandardit. Turvallisuustoimenpiteet eivät voi kuitenkaan kokonaan poistaa
kaikkia tapaturmavaaroja.
Lue sen vuoksi huolellisesti ohjeet, neuvot ja varoitustekstit ennen liesituulettimen asennusta ja käyttöönottoa.
Kiinnitä erityistä huomiota varoituskolmiolla merkittyihin teksteihin henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi.
Säilytä käyttöohje ja anna se liesituulettimen mukana, jos se myydään tai luovutetaan toiselle henkilölle.
Asennus ja huolto
Kaikki sähköasennukset on annettava valtuutetun
asentajan ja lieden asennus ammattitaitoisen
henkilön tehtäväksi. Jos työt tekee henkilö, jolla ei
ole riittäviä tietoja, liesituulettimen ominaisuudet
saattavat huonontua ja seurauksena saattaa olla
henkilö ja/ tai esinevahinkoja.
Pienin sallittu etäisyys liesituulettimen alareunasta
sähkölieteen tai tasoon on 40 cm ja kaasulieteen tai
tasoon 60 cm.
Varmista, ettei liesituulettimen liitäntäjohto joudu
puristuksiin asennettaessa.
Liesituuletin on jännitteetön vain silloin, kun
pistoke tai sulake on irrotettu.
Poistoilmaa ei saa johtaa kanavaan, jota käytetään
muulla kuin sähköllä toimivien laitteiden, esim.
öljypolttimen tai puulieden savukanavana.
Kun käytät tuuletinta
Uppopaistettaessa tai sulatettaessa rasvaa,
parafiinia tai muita helposti syttyviä
elintarvikkeita liettä ei saa jättää ilman
valvontaa. Mahdollisen palon sattuessa: Sulje
välittömästi liesituuletin ja käännä keittoalueen/-
levyn vääntimet nolla-asentoon HUOM!
Tukahduta tuli kannella. Älä koskaan käytä
vettä.
Tuulettimen alla ei saa liekittää. Se voisi
aiheuttaa palovaaran. Muista myös, että
paistorasva saattaa ylikuumetessaan syttyä
palamaan. Älä koskaan jätä paistinpannua ilman
valvontaa.
Hygieenisyys- ja turvallisuussyistä
rasvasuodatin on puhdistettava säännöllisesti,
sillä keittoalueelle-/levylle tippuva rasva voisi
aiheuttaa palovaaran. Katso tarkemmin
käyttöohjeen kohdasta Hoito ja puhdistus.
Liesituulettimen romuttaminen
Estä myös romutetun liesituulettimen
aiheuttamat tapaturmat. Irrota pistoke
pistorasiasta ja katkaise johto liesituulettimen
päästä. Kysy kunnallisesta jätehuollosta, minne
romutetun liesituulettimen voi toimittaa, tai ota
yhteys HUOLTOLUX:in huoltoneuvojaan.
Turvallisuustietoa

Ympäristötietoa.
11
Liesituulettimen kuvaus
Liesituuletin
Ohjauspaneeli
Moottori
Puhallusaukko
Rasvasuodatin
Valaistus
Vakiovarusteet
Liesituulettimen mukana tulevat:
Asennusmalli: Asennusmalli seinälle ja kaapin alle
(painettu pakkaukseen).
Asennussarja: 4 kpl 4x60 mm ruuveja, 4 kpl 5x30
mm ruuveja, 4 kpl M5x30 mm ruuveja, 4 kpl
5,3x15 mm aluslevyjä, 4 kpl 5,3x10 mm aluslevyjä,
4 kpl M5 mm muttereilla, 4 kpl välikkeineen, 4 kpl
10 mm tulppia, 4 kpl vastamutterit, 4 kpl peitetulpat,
2 kpl kulmatuki, 2 kpl ripustuskonsolit och 2 kpl
läppiä.
Käyttöohjeet.
Seuraavat osat tilataan jälleenmyyjältä:
Hormiliitäntäsarja: Kun liesituuletin liitetään
ilmanpoistokanavaan, käytetään liitäntäsarjaa, joka
sisältää yhden ilmanpoistoletkun, kaksi
letkunkiristintä ja yhden peltisen kattoputken
tiivisterenkaalla. PNC 391 414 201.
LONG LIFE Hiilisuodatin: Hiilisuodatinta
käytetään, kun ilma kulkee
ilmankiertojärjestelmään.
Uudisasennukseen:
PNC 391 834 201 (50 cm), 391 834 200 (60/70 cm).
Vaihdettaessa (n. 3 vuoden välein):
PNC 391 837 001 (50 cm), 391 837 000 (60/70 cm).
Tuuletusristikko: Tuuletusristikko ilmankiertoon.
PNC 391 433 101.
Toiminnat
Valittavissa on kaksi toimintatapaa:
Puhallus hormiliitännän (lisävarusteet) ja
ilmanpoistokanavan läpi.
Ilmankierto hiilisuodattimen läpi (lisävarusteet).
Liesituuletinta ei saa asentaa muiden kuin
sähköllä tai kaasulla toimivien liesien
höyrynpoistoon (puu tms.). Noudata
virallisia ohjeita höyrynpoistoa
asennettaessa.
Käytä hillisuodatinta. Hiilisuodatin
puhdistaa ilman tuulettimessa ja
lämmennyt ilma jää asuntoon. Vihje:
Käytä hillisuodatinta talvisin ja suoraa
ulospuhallusta kesäisin.
12
Näin käytät liesituuletinta
Kuva 1.
Tuuleta oikein
Jotta liesituuletin toimisi oikein, keittiöön pitää
muodostua alipaine. Pidä sen vuoksi keittiön
ikkunat suljettuna tuulettimen käydessä. Sen sijaan
on hyvä pitää ikkunaa auki viereisessä huoneessa,
kun liesituuletinta käytetään.
Tärkeää tietää
Jos liesituuletinta käytetään samanaikaisesti esim.
avotakan kanssa, joka ottaa ilmaa sisätiloista,
seurauksena voi olla takaisinimu ja savun
tunkeutuminen huoneeseen. Tähän auttaa ikkunan
avaaminen. Ilmiötä ei esiinny, kun
liesituulettimessa on hiilisuodatin.
Älä käytä tuuletinta liian suurella
käyntinopeudella. Alhaisemmat
käyntinopeudet riittävät tavalliseen
ruoanlaittoon, suuria pitää käyttää vain
pohjaan palamisen tai voimakkaan
käryämisen yhteydessä.
Ohjaustaulu
Liesituulettimen etureunassa on nopeuden valitsin.
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme
alhaista nopeutta normaaliolosuhteisiin ja suurta
nopeutta suurempien käry- ja höyrymäärien poistoon.
Käynnistä tuuletin muutama minuutti ennen
ruoanlaiton aloittamista, niin että keittiöön muodostuu
alipaine. Ruoanlaiton jälkeen tuulettimen tulee toimia
vielä 15 minuuttia tai kunnes käry ja höyry on
hävinnyt.
Hoito ja puhdistus
Kuvun puhdistus
Käytä liesituulettimen ulkopuolen puhdistukseen
kosteaa liinaa ja mietoa puhdistusainetta. Älä käytä
puhdistukseen syövyttäviä, hankaavia tai helposti
syttyviä aineita.
Katkaise liesituulettimesta virta aina ennen
puhdistusta, joko irrottamalla pistoke tai
sulake.
Käynnistys- ja pysäytyspainike.
Nopeuden valitsin.
Valaistuspainike.
Rasvasuodattimien puhdistus
Rasvasuodattimet on puhdistettava kuukauden tai
kahden kuukauden välein käytöstä riippuen. Mitä
puhtaampi rasvasuodatin on, sitä paremmin se kerää
rasvaa. Irrota suodattimet seuraavasti (kuva 2):
Tartu kahvasta ja työnnä suodatinta taaksepäin.
Laske suodatin alas etureunastaan ja ota se pois.
Rasvasuodatin koostuu alumiinilangoista, joihin rasva
tarttuu kiinni. Suodatin puhdistetaan kuumassa vedessä
rasvaa liuottavalla astianpesuaineella tai
astianpesukoneessa. Anna suodattimen kuivua ennen
takaisin asennusta. HUOM! Suodatin voi hieman
värjäytyä astianpesukoneessa.
Puhdista suodatin usein. Rasvakerros
suodattimessa tai keittiö-hormissa
aiheuttaa palovaaran, jos esim. lieden
keittolevy unohtuu päälle (tai keittolevyn/
-alueen ylikuumenemisen yhteydessä).
Puhdista suodatinta usein. Se vähentää
moottorin kuormitusta ja tehostaa
tuulettimen imua.
Kuva 2
13
Kuva 3
Kuva 4
Loisteputken vaihto
Pysäytä liesituuletin ennen loisteputken vaihtoa.
Poista lampun lasi painamalla kahta salpaa
eteenpäin (Kuva 4).
Vaihda rikkinäisen loisteputken tilalle vastaava
uusi.
Jotta loisteputki säilyisi ehjänä irrotettaessa, aseta
sormi putken päähän ja vedä varovasti.
Moottorikotelon puhdistus
Myös moottorikotelo voidaan puhdistaa (kuva 3):
Avaa kolme ruuvia etupuolelta ja nosta pois
etuluukku (A).
Poista äänieristys (B).
Paina ylös muovisen väliseinän (C) salvat (D).
Nosta pois muovinen väliseinä moottorikotelon
takaosasta (E).
Tuuletinpyörä on kiinnitetty moottoriin pikaliittimellä.
Irrotettaessa on suositeltavaa käyttää käsineitä. Tartu
moottorista toisella ja tuuletinpyörästä toisella kädellä
ja käännä tuuletinpyörää myötäpäivään. Puhdista
kaikki muovi- ja metalliosat lämpimällä vedellä ja
astianpesuaineella. Äänieriste puhdistetaan varovasti
kostealla rievulla. Asennus suoritetaan päinvastaisessa
järjestyksessä. HUOM! Älä tiukenna etuluukun
kolmea ruuvia liikaa.
Hiilisuodattimen puhdistus/vaihto
Hiilisuodattimen voi muista hiilisuodattimista poiketen
puhdistaa ja aktivoida uudelleen. Normaalissa käytössä
hiilisuodatin on puhdistettava kahden kuukauden
välein. Suodatin puhdistuu parhaiten
astianpesukoneessa suurimmalla lämmöllä ja
normaalilla konetiskiaineella. Suodatin on pestävä
erikseen; muuten siihen saattaa tarttua ruoantähteitä,
jotka aiheuttavat pahaa hajua. Hiilen aktivoimiseksi
suodatin pitää kuivata uunissa. Valitse ylä-/alalämpö ja
enintään 100 °C lämpötila ja kuivaa suodatinta 10
minuuttia. Lue myös suodattimen mukana tulevat
ohjeet.
Suodatin on vaihdettava n. 3 vuoden välein, koska sen
kärynpidätyskyky heikkenee. Suodatinta vaihdettaessa
suodatinpanos irrotetaan suodatinkehyksestä ja
korvataan uudella (suodattimen mukana toimitettujen
ohjeiden mukaisesti).
14
Tekniset tiedot
Mallimerkintä SF 5507 SF 6507 SF 7507
Ilmavirta Maksimi 350 m ³/h 350 m ³/h 350 m ³/h
Minimi 200 m ³/h 200 m ³/h 200 m ³/h
Ulkomitat Korkeus 429 mm 429 mm 429 mm
Leveys 499 mm 599 mm 699 mm
Syvyys 464 mm 464 mm 464 mm
Valaistus Maks. 11 W PL Maks. 11 W PL Maks. 11 W PL
Rasvasuodattimet 1 kpl 1 kpl 1 kpl
Jännite 230 V 230 V 230 V
Suojausluokka Luokka 1 Luokka 1 Luokka 1
Kokonaisteho 106 W 106 W 106 W
Äänitaso suurimmalla
nopeudella (DIN) 50 dBA 50 dBA 50 dBA
x) Koskee hiilisuodattimella varustettua liesituuletinta (ilman kierrätys).
Johdon vaihto
Jos tämän tuotteen johto vahingoittuu, johdon saa
vaihtaa vain asennusoikeudet omaava huoltoliike
tai henkilö. Tämä siksi, että johdon vaihdossa
tarvitaan erikoistyökaluja.
Kuluttajaneuvonta.
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin
saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme
soittamalla numeroon 0600-90699 (0,62 mk/min. +
ppm).
Huolto ja varaosat
Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava
valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän
valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
puhelinuettelon keltaisilta sivuilta tai soittamalla
numeroon 9700 - 2662 (1,90 mk/min + ppm).
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan
vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäista
varaosaa. Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab -
HUOLTOLUX, Porissa, puh. (02) 622 3300.
Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan
kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää
ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.
Jos liesituuletin ei toimi
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon
Tarkista alla olevat kohdat, ennen kuin otat yhteyttä
huoltoon:
Onko sulake ehjä?
Onko pistoke pistorasiassa?
Onko ilmanpoistoletku oikein asennettu?
Onko rasvasuodatin puhdistettu?
Ovatko lamput ehjiä tai oikein asennettu?
Älä tee liesituulettimelle mitään, mikä voisi aiheuttaa
vahinkoa ihmiselle tai tuotteelle. Huollot ja mahdolliset
korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen
tehtäväksi. Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman
toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis
alkuperäistä varaosaa.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
Aiheettomasta valituksesta.
Ellei käyttöohjeita ole noudatettu.
Takuu
Tuotteella on yhden (1) vuoden takuu. Takuuehdot
noudattavat alan yleisiä takuuehtoja. Näitä on
saatavissa myyjäliikkeestä tai maahantuojalta. HUOM!
Säilytä ostokuitti todisteena ostopäivästä, josta takuu
määritellään alkavaksi.
15
Kuva 6
Sijoitus
Liesituuletin voidaan asentaa kaappiin tai kaappien
väliin. Liesituuletin asennetaan sähkölieden tai
keittotason yläpuolelle minimikorkeudelle 40 cm.
Minimikorkeus kaasulieteen tai tasoon on 60 cm
(Kuva 6).
Asennus
Kuva 5
Pakkauksen purkaminen
HUOM! Tarkista, että liesituuletin on
vahingoittumaton. Mahdollisista kuljetusvaurioista on
välittömästi ilmoitettava myyjälle. Vaurioista, virheistä
ja mahdollisista puuttuvista osista on myös välittömästi
ilmoitettava myyjälle. Älä jätä pakkausmateriaalia
lasten ulottuville.
Kuva 7
Kuva 8
Liesituulettimen asennus kaappiin,
vaihtoehto 2 (Kuva 8):
Tee lovi yläkaapin pohjaan käyttäen pakkaukseen
painettua mallia.
Pidä liesituuletin paikoillaan ja asenna ruuvit (A)
välikkeineen (B).
Asenna peitetulpat (C).
Liesituulettimen asennus kaappiin,
vaihtoehto 1 (Kuva 7):
Tee lovi ja poraa neljä reikää yläkaapin pohjaan
käyttäen pakkaukseen painettua mallia.
Asenna vastamutterit (A) liesituulettimeen.
Asenna liesituuletin paikalleen neljällä ruuvilla (B)
ja alus-laatalla (C).
Sähköliitäntä
Liesituuletin liitetään suojamaadoitettuun pistorasiaan,
joka sijaitsee liesituulettimen yläpuolella. Liesituuletin
on varustettu liitosjohdolla, jossa on maadoitettu
pistoke ja liitetään 230 V.
16
Kuva 11
Kuva 10
Liesituulettimen asennus seinään
(Kuva 10):
Katso mallista mihin kohtaan reikä pitää porata.
Asenna kulmatuki (D) kahteen suorakulmaiseen
kiinnitysreikään. Vie kulmatuen päät sisään
liesituulettimen päällä, sivuissa olevista
suorakaiteen muotoisista aukoista ja käännä sitten
taaksepäin.
Asenna ruuvit (E) seinään ja ripusta liesituuletin
ruuveihin.
Varmista, että liesituuletin on suorassa.
Irrota rasvasuodatin ja kiinnitä kaksi alempaa ruuvia
(F). Rasvasuodatin irtoaa painamalla suodatinta
taaksepäin (seinään päin) ja sitten vetämällä
alaspäin.
Aseta rasvasuodatin paikoilleen.
G H
50 cm 260 mm 118 mm
60 cm 360 mm 118 mm
70 cm 360 mm 168 mm
Kuva 9
Liesituulettimen asennus kaappien
väliin (Kuva 9):
Asenna ripustuskonsolit (A)
Merkitse reikien porauskohdat.
Asenna liesituuletin neljällä ruuvilla (B),
aluslaatoilla (C) ja muttereilla (D).
A
B
C
D
Kylmäsulun asennus (Kuva 11):
Ei koske ilman kierrätystä. Liesituuletin voidaan
varustaa kylmäsululla. Kylmäsulku koostuu kahdesta
läpästä, jotka asennetaan liesituulettimen
poistoaukkoon. Keittiössä, jossa liesituuletin on ainoa
tuuletusaukko, pitää läppien ulkoreunat leikata pois.
Asenna läpät taivuttamalla niitä siten, että ohjaintapit
menevät liesituulettimen poistoaukon kiinnitysreikiin.
Varmista, että läppien puolakuvio tulee ylöspäin.
Kun painetaan kynällä tai vastaavalla läppien
saumakohtaan, niiden pitää kääntyä kevyesti ylös. Ellei
näin tapahdu, varmista etteivät läpät ole kääntyneet
ylös tai alas eivätkä irronneet kiinnitysreiistään.
17
Kuva 12
Suorista liitäntäletkua. Pitkä ja käyrä
liitäntäletku saattaa puolittaa tuulettimen
tehoa. Katkaise letku, jos se on liian pitkä
ja vältä turhia mutkia.
Hormiliitäntäsarjan asennus
(Kuva 12):
Ei koske ilman kierrätystä. Täydellinen
hormiliitäntäsarja on lisävaruste. Ilmanpoistoletku (A)
pujotetaan liesituulettimen poistoliitännän (B) päälle ja
kiinnitetään letkunkiristimellä. Varmista, että letku on
mahdollisimman suorassa eikä estä kylmäsulkuläppien
liikkumista. Letku asennetaan höyrykanavan aukkoon
suukappaleen (C) avulla, joka kuuluu
hormiliitäntäsarjaan.
Hiilisuodattimen asennus
Koskee ainoastaan ilman kierrätystä. Tämän
liesituulettimen hiilisuodatin (lisävaruste) on tyyppiä
LONG LIFE ja asennetaan rasvasuodattimen paikalle.
LONG LIFE -hiilisuodatin toimii sekä
rasvasuodattimena että käryä poistavana
hiilisuodattimena.
Kaappiin, johon tuuletin on asennettu, täytyy tehdä
aukko (väh. 100 cm²) ylä- tai etuosaan, jotta
puhdistettu ilma voi kiertää vapaasti takaisin keittiöön.
©1998 MO-STF
/

See käsiraamat sobib ka