Campingaz 25 I Instruction Leaflet

Kategooria
Majapidamisfännid
Tüüp
Instruction Leaflet
40
EE Juhend Smart’Cooler Electric 25 l
Täname, et valisite CAMPINGAZ
®
seadme ning loodame, et jääte Smart’Cooler i
termoelektrilise jahutiga täiesti rahule.
1. HOIATUS
Lugege juhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.
Vähenenud füüsilise, sensoorse või mentaalse võimekusega ning vajalike
kogemuste ja teadmisteta isikud (sealhulgas lapsed) tohivad seda seadet kasutada
ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või pärast seda, kui see isik
on õpetanud neid seadet ohutult ja nõuetekohaselt kasutama.
Tuleks lapsi jälgida, veendumaks, et nad ei mängi aparaadiga.
Ärge ühendage kunagi jahutit otse 230 V~ vahelduvvoolu võrku 12 Vc pistikute abil.
Ärge valage vedelikku ventilaatorisse, ega takistage ventilaatorite tööd
(joonis B1).
Ärge mitte kunagi ühendage jääkasti 230 V~ ja 12 Vc pistikupessa üheaegselt.
Ärge võtke termoelektrilist jahutit välja niisketes tingimustes näit. lumi, vihm.
Vee pääsemine elektrisüsteemi, ventilaatori mootorisse võib põhjustada tulekahju,
mis võib põhjustada kehavigastusi ja/või seadme rikke.
Ärge kunagi lisage jääd termoelektrilisse jahutisse. Sulanud jää võib kahjustada
ventilaatori mootorit ja külmutada radiaatori ribisid.
2. HOIATUS
Smart’Cooler külmakast on termoelektriline jahuti, mitte külmkapp. Temperatuuri
vahe nimetusega Delta T ja märgistusega „T" tähendab jahutusvõimet jahuti
välis- ning sisekeskkonna temperatuuri vahel, mis ulatub 20 kuni 50° C.
Keskkonnas, mille temperatuur on madalam kui + 20 °C, ei võimalda jahutusvõimsus
sügavkülmutatud toodete säilitamist ega jää tootmist.
Külmakast toodab soojust. Järeldus, kastile on vaja head õhu juurdepääsu, et see
toimiks korralikult.
Ärge kunagi takistage seadme enda sisemise ja välise ventilaatori tekitatud
õhuvoolu juurdepääsu.
Juhul kui Teie auto pole üheruumiline või universaalset tüüpi auto (joonis A) siis
vältige jahuti kasutamist auto pakiruumis.
Hoidke oma jahutit otsese päikesevalguse eest. Sõltuvalt õhu niiskusest, hoius-
tatud toiduainete tüübist ning ajast võib jahuti sisepinnale tekkida suuremal või
väiksemal määral kondensaat.
3. ÜHENDAMINE
3.1. vahelduvvoolu ühendus 12 Vc
Avage paigutuskoha kate (joonis B7), ühendage kaabel (joonis B2)
paigutuskohast väljapool ja seejärel sulgege kate; jälgige, et kaabel on sisestatud
vastavasse avasse (joonis B8). Kui kaabel on paigas, ei takista see katte sulgemist
Ühendage juhtme teine ots auto sigaretisüütajasse (joonis B3) või mõnda teise
toiteseadmesse12 Vc (joonis B4).
3.2. vahelduvvoolu ühendus 24 Vc
Kui Teie autol on 24 V aku (veoautod, nendest mõned 4x4), ühendage juhe (joonis
B3) muunduriga 24 Vc/12 Vc, mis ei kuulu jahuti komplekti.
3.3. vahelduvvoolu ühendus 230 V~ (12 Vc alalisvooluga töötav mudel ilma
sisseehitatud muundurita)
Kämpingus, hotellis või kodus on võimalik ühendada jahutusboksi juhe
transformaatoriga 230 V~/12 Vc (joonis B4), mis ei kuulu jahutusboksi komplekti,
väljaarvatud mudelitel, mis on varustatud välise transformaatoriga.
Parima talitluse tagamiseks soovitame kasutada Campingaz
®
-transformaatorit.
3.4. 230 V~ vahelduvvoolu ühendus (12 Vc alalisvoolul/230 V~
vahelduvvoolul töötav mudel, millel on sisseehitatud muundur
ja mida kasutatakse Euroopa mandriosas)
12 Vc alalisvooluga/230 V~ vahelduvvooluga mudelites on sisseehitatud 230 V ~
vahelduvvoolu/12 Vc alalisvoolu muundur, mis tähendab seda, et võite jahuti
otse toitevõrku ühendada. Avage paigutuskoha kate (joonis B7), sisestage kaa-
bel (joonis B2) paigutuskohast väljapool ja sulgege kate, jälgige, et kaabel on
vastavasse avasse paigaldatud (joonis B8). Kui kaabel on paigas, ei takista see
katte sulgemist. Seejärel ühendage kaabel 230 V~ vahelduvvoolu toitevõrku
(joonis B5).
3.5. 230 V~ vahelduvvoolu ühendus (12 Vc alalisvoolul/230 V~
vahelduvvoolultöötav mudel, millel on sisseehitatud muundur
ja mis on mõeldud kasutamiseks Ühendatud Kuningriigis)
12 Vc alalisvoolu/230 V ~ vahelduvvoooluga mudelites on sisseehitatud 230 V ~
vahelduvvoolu/12 Vc alalisvoolu muundur, mis tähendab seda, et võite jahuti
otse toitevõrku ühendada. Avage paigutuskoha kate (joonis B7), sisestage kaabel
(joonis B2) väljapoole paigutuskohta ja sulgege kate, hoolitsedes selle eest, et
kaabel on vastavasse avasse paigaldatud (joonis B8). Kui kaabel on paigas, ei
takista see katte sulgemist. Seejärel ühendage 230 V~ kaabliots jahutisse (joonis
B2), ühendage see 230 V~ vahelduvvoolu toitevõrku (joonis B6).
4. KASUTAMINE
4.1. Avamine ja sulgemine
Avamine: avage kate kõigepealt tõmmates lõpuni enda poole ning seejärel
pöörates suunaga üles (skeem C1-C2).
Sulgemine: asetage kate tagasi oma kohale ja lukustage see (skeem C3).
4.2. Eeljahutamine/eelsoojendamine
Kõige paremate tulemuste saamiseks aseta Smart’Cooler termoelektrilisse
jahutisse eelnevalt jahutatud söögid, joogid.
Nii säilivad nad kauem külmad.
Soovitus: Soovitus: et muuta jahutusvõime reisides, kämpingutes või hotellides
viibides maksimaalseks, soovitame teil kindlasti enne väljumist jahutusboks
hästi jahutada kasutades transformaatorit väline 230 V ~ vahelduvvoolu/12 Vc
alalisvoolu muundur või sisseehitatud muundur (12 Vc alalisvoolu / 230 V ~
vahelduvvoolu mudelitel ainult).
4.3. Jahutamine
Termoelektriline süsteem käivitub kohe pärast ühendamist toitevõrku 12 (või 230 V~
vahelduvvoolu mudelites, milles on siseehitatud muundur).
4.4. Energia säästmine
Vähendamaks elektritarbimist toote kasutamise ajal:
- Ärge asetage oma jahutit otsese päiksekiirguse kätte.
- Ärge jätke kaant lahti.
Säilitamaks jahuti optimaalset suutlikkust, piirake kaane avamiste ja lahtioleku
kordi ning kestust.
5. SÄILITAMINE JA HOOLDUS
Enne kui asute jahutit puhastama, tõmmake juhe vooluvõrgust välja. Puhastamiseks
ärge kunagi kasutage kangeid puhastusvahendeid või lahusteid. Puhastamisel
kasutage pigem niisket lappi, millele võib tilgutada paar tilka nõudepesuvahendit.
Kui jahutit pole tükil ajal kasutatud, siis tuleks see eelnevalt kuivatada. Samuti on
oluline säilitada hea ventilatsioon, mis takistab hallituse tekkimist.
Kui jahutit pikka aega ei kasutata on soovitatav jätta kaas lahti.
Termoelektrilist jahutit Smart’Cooler´it võite jätta ka vooluvõrku ühendatuna mitu
päeva järjest, kuid tähtis on korrapärane väljalülitus, et vajaduse korral võiks
eemaldada ülessulatamine või kondensaadi eemaldamine.
6. KUI MÄRKAD PROBLEEME!
Kui sul siiski peaks tekkima probleeme soovitame väga hoolikalt lugeda järgnevaid
punkte!
6.1. Probleem juhtmega
Kui toitejuhe on saanud viga, siis võib seda parandada ainult autoriseeritud
müügijärgne teenindus.
6.2. Probleemid ühenduses
Teie jahuti ja välimine ventilaator ei tööta.
Kontrolli auto sigaretti süütajat, enamus sõidUKtel peab süüde sisselülitatud olema.
Vastasel juhul võib sigareti süütaja mitte töötada. Kui auto süüde on sees kuid
jahuti sellegipoolest ei tööta eemalda juhe koheselt auto sigareti süütajast, ning
täida järgnevaid punkte:
Vaata, et sigaretisüütajas ei oleks tubaka puru või muud mustust mis võivad
halvendada kontakti. Puhasta seda mittemetallist harjaga!
Kui jahutist vaäljuv ühendusjuhe kuumeneb, puhastage seinakontakti ja
kontrollige, kas juhe on õigesti ühendatud.
Ühendamine 12 Vc: konnektori ühenduskaitse: toitejuhtme lõpp 12 Vc on
kaitstud kaitsmega 7 A. Kontrollige, kas kaitse ei ole riknenud 12 Vc kaabli lahti-
keeramisel (joonis D1).
6.3. Probleem jahutusega
Jahutusboks on õigesti ühendatud elektrivõrku, kuid see ei jahuta piisavalt ja
väline ventilaator ei pöörle. Tõenäoliselt on tegemist ventilaatori mootori rikkega.
Võta ühendust klienditeenindusega!
Jahutusboks ei jahuta õigesti, aga väline ventilaator pöörleb. Ava ventilaatori
kaas ning kontrolli sisemise ventilaatori funktsiooni:
kui sisemine ventilaator ei pöörle, on tõenäoliselt tegemist mootori rikkega. -
Võta ühendust klienditeenindusega!
kui ventilaator pöörleb, võib olla tegemist peltieri defektiga. Võta ühendust -
klienditeenindusega!
7. GARANTII (JOONIS F)
- Tootele, kõigile selle osadele ja tööle kehtib 2 (kahe) aastane garantii, mis
hakkab kehtima alates ostukuupäevast.
- Garantiid rakendatakse ainult juhul, kui tarnitud toode ei vasta tellimusele või on
puudulik ning siis, kui nõudega on lisaks avastatud probleemi kirjeldusele kaasas
ka ostukuupäeva tõendav dokument (näit. arve, kviitung).
- Enne toote klienditeenindusse saatmist tuleb gaasiga töötav toode võtta lahti
kasseti või ballooni küljest, millega see on ühendatud.
- Toode, mille kohta on kaebus esitatud, parandatakse, asendatakse või hüvita-
takse tervenisti või osaliselt.
- Garantii ei kehti ja seda ei rakendata siis, kui kahju tuleneb (i) toote valest
kasutamisest või säilitamisest, (ii) toote hooldusveast või hooldusest, mis ei ole soo-
ritatud vastavalt juhenditele, (iii) toote parandamisest, muutmisest või hooldusest
selleks volitamata kolmandate osapoolte poolt, (iv) mitteoriginaalsete varuosade
kasutamisest.
- MÄRKUS: toote kasutamine professionaalses keskkonnas ei kuulu garantii
alla.
- Kasutuselevõtt garantiiaja jooksul ei mõjuta garantii lõppkuupäeva.
- Garantii ei mõjuta tarbija juriidilisi õigusi.
- Meie klienditeenindus on teie teenistuses kõigi nõuete vastuvõtmiseks.
8. ELEKTRILISED- JA ELEKTROONILISED JÄÄTMED (JOONIS G)
See ümbertöötlemise sümbol märgib ära, et seade on mõeldud valikuliseks
kogumiseks korjandustes.
Seadme vananemisel, peab seadme likvideerima sobival viisil.
Seadet ei tohi ära visata jaotuseta kommunaalprügikastidesse.
Ärge visake seadet ka loodusesse ning ärge püüdke seda põletada: ohtlike ainete
olemasolu elektrilistes - ja elektroonilistes osades võivad rikkuda looduskeskkonda
ja olla negatiivse mõjuga meie tervisele.
Kui soovite oma seadmest lahti saada, siis viige see spetsiaalsesse
prügijaotuskeskusesse (kogumiskeskused).
Vajalikku informatsiooni saab kohalikust valitsusest.
Prügijaotuseks mõeldud kogumiskohad aitavad kaasa korduskasutusele,
ümbertöötlemisele või teiste vormide kasutust ja prügi sisalduse hindamist
materjalide ümbertöötlemisel.
nov2010 Smart'Cooler_25L-10.indd Sec1:40 07/12/2010 12:17:04
41
EE
MATKaSPORT OÜ
Tőőkoja 8 – 11313 Tallin
Eesti
Tel: 00 372 6813 130
TEHNILISED ANDMED
Tellimuse number
Smart’Cooler Electric 25 l
12 Vc
204316 & 204481
Smart’Cooler Electric 25 l
12 Vc/230 V~ (cont.)
205676
Smart’Cooler Electric 25 l
12 Vc/230 V~ (UK)
205680
Mahutavus 25 l 25 l 25 l
Elektripinge
12 Vc
12 Vc
230 V~
12 Vc
230 V~
Voolutugevus 4,5 A 3,2 A 3,2 A
Võimsus 54 W 38,4 W 38,4 W
Kaal 3,4 kg 3,65 kg 3,65 kg
Jahutusvõime Delta T 16 °C (+/-1 °C) 15 °C (+/-1 °C) 15 °C (+/-1 °C)
Isolatsioon nõu/kaas EPS EPS EPS
Jahutussüsteem: Peltieri ühik
•••
Sisseehitatud muundur 230V/12V
••
Mõõdud (cm) (joonis K)
A 30 30 30
B20 20 20
C35 35 35
D 26,7 26,7 26,7
E 37,8 37,8 37,8
F 46 46 46
nov2010 Smart'Cooler_25L-10.indd Sec1:41 07/12/2010 12:17:05
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54

Campingaz 25 I Instruction Leaflet

Kategooria
Majapidamisfännid
Tüüp
Instruction Leaflet

teistes keeltes