Acer P1166 Lühike juhend

Tüüp
Lühike juhend

See käsiraamat sobib ka

Eesti keel
SEADISTAMINE
Arvutiga ühendamine
1. Ühendage projektor arvuti külge.
2. Ühendage üks VGA kaabli ots
projektoril olevasse „VGA IN“
liidesesse: ühendage teine ots arvutil
olevasse VGA liidesesse ning kruvige
kruvid kinni.
3. Ühendage üks võrgukaabli ots arvutil
olevasse AC võrgupesasse; teine ots
pange pistikupesasse.
r
Projektori sisselülitamine
1. Eemaldage läätsade kaas.
2. Kõigepealt lülitage projektor sisse,
seejärel arvuti.
3. Seadistage asend, fookus ning zoom.
4. Vaadake oma esitlust.
Projektori väljalülitamine
1. Vajutage kaks korda sõrmisele.
2. Seni, kuni projektori ventilaatorit
pole välja lülitatud, ärge võtke AC
võrgukaablit pistikupesast välja.
INTERFEISI LIIDES
Lühike kasutusõpetus
1. Võrgukaabel
2. VGA kaabel
3. Komposiitmaterjalist videokaabel
4. USB kaabel
5. VGA – koostisosad/HDTV adapter
6. S-Video kaabel
7. Audiokaabli pesa/pesa
8. RS232 kaabel
9. HDMI kaabel
10. 3 RCA komponentkaabel
11. LAN-kaabel
Märkus: Pistikuühenduse kasutajaliides vastab mudeli
erisustele
Français
INSTALLATION
Connexion à un ordinateur
1. Assurez-vous que le projecteur et votre
ordinateur sont hors tension.
2. Connectez une extrémité du câble
VGA au connecteur “VGA IN” sur
le projecteur. Connectez l’autre
extrémité au connecteur VGA de
l’ordinateur et serrez les vis.
3. Connectez une extrémité du cordon
d’alimentation à la prise d’alimentation
sur le projecteur. Connectez l’autre
extrémité à une prise électrique.
Mise sous tension du projecteur
1. Retirez le protège-obectif.
2. Mettez le projecteur sous tension en
premier, puis l’ordinateur.
3. Ajustez la position, effectuez la mise
au point et zoomez.
4. Faites votre présentation.
Mise hors tension du projecteur
1. Appuyez le bouton d’alimentation
deux fois.
2. Ne retirez pas le cordon d’alimentation
de la prise avant que le ventilateur du
projecteur ne s’arrête.
CONNECTEURS D’INTERFACE
DÉMARRAGE RAPIDE
1. Cordon d’alimentation
2. Câble VGA
3. Câble Vidéo Composite
4. Câble USB
5. VGA vers Composant/Adaptateur HDTV
6. Câble S-Vidéo
7. Câble Audio Jack/Jack
8. Câble RS232
9. Câble HDMI
10. Câble de composant 3 RCA
11. Câble LAN
Remarque: L’interface du connecteur est sujette à spécifica-
tions du modèle
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16

Acer P1166 Lühike juhend

Tüüp
Lühike juhend
See käsiraamat sobib ka