Bauknecht BAR2S K8 V2 IN Kasutusjuhend

Bränd
Bauknecht
Kategooria
mikrolaineahjud
Mudel
BAR2S K8 V2 IN
Tüüp
Kasutusjuhend
NL
1
1. SELECTIEKNOP
Om de oven in te schakelen door
het selecteren van een functie.
Op zetten om de oven uit te
schakelen.
2. LAMPJE
Druk op als de oven is
ingeschakeld om het lampje in de
oven in of uit te schakelen.
3. DE TIJD INSTELLEN
Voor toegang tot de instellingen
van de bereidingstijd, uitgestelde
start en kookwekker.
Om de tijd weer te geven
wanneer de oven is
uitgeschakeld.
4. DISPLAY
5. REGELKNOPPEN
Om de bereidingstijd te
veranderen.
6. THERMOSTAATKNOP
Draai om de gewenste
temperatuur te selecteren wanneer
handmatige functies ingesteld
worden.
Let op: De knoppen zijn verzonken.
Druk op het midden van de knop om
ze uit hun zitting te laten komen.
1 32 4 5
6
1. Bedieningspaneel
2. Ventilator en circulair
verwarmingselement
(niet zichtbaar))
3. Lampje
4. Roostergeleiders
(het niveau staat aangegeven
op de wand van de
bereidingsruimte)
5. Deur
6. Bovenste
verwarmingselement/grill
7. Identificatieplaatje
(niet verwijderen)
8.
uitsparing voor
drinkwater
1
2
3
4
5
7
8
6
SNELLE REFERENTIE
GIDS
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids
voor Gezondheid en Veiligheid.
WIJ DANKEN U VOOR UW AANKOOP VAN
EEN BAUKNECHT PRODUCT
Voor meer gedetailleerde hulp en
assistentie, registreer uw product op
www. bauknecht. eu/ register
WWW
U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids
voor Gebruik en Onderhoud downloaden
van onze website docs.bauknecht.eu en de
instructies aan de achterzijde van dit boekje
opvolgen.
PRODUCTBESCHRIJVING
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL
2
ACCESSOIRES
HET ROOSTER EN ANDERE ACCESSOIRES
PLAATSEN
Plaats de rooster op de gewenste hoogte door hem iets
naar boven te kantelen en de geheven achterzijde (naar
boven gericht) eerst neer te leggen.
Schuif hem vervolgens horizontaal over de
roostergeleiders, zo ver mogelijk.
Andere accessoires, zoals de bakplaat, moeten
horizontaal ingebracht worden door ze over de
geleiders te schuiven.
DE GELEIDERS VAN HET ROOSTER VERWIJDEREN
EN TERUGPLAATSEN
Verwijder de roostergeleiders door het buitenste deel
van de geleider stevig vast te pakken en naar u toe te
trekken, zodat de steun en de twee interne pinnen uit
hun behuizing komen.
Plaats de geleiders in de buurt van de opening
en schuif de twee pinnen in hun behuizing, om de
roostergeleiders weer terug te zetten. Plaats vervolgens
het buitenste deel in de buurt van de behuizing,
plaats de steun en druk stevig richting de wand van de
opening om te zorgen dat de geleider goed vastzit.
DE SCHUIFRAILS AANBRENGEN
INDIEN AANWEZIG
Verwijder de roostergeleiders. Maak de
verankeringsklemmen van de geleider los van de
roostergeleider vanaf het onderste deel.
Om de schuifgeleiders opnieuw aan te brengen,
verankert u de bovenste clip van de geleider aan de
roostergeleider en laat u de andere clip op zijn plaats
zakken. Druk de onderkant van de klem stevig tegen
de roostergeleider om de geleider vast te zetten. Zorg
ervoor dat de lopers vrij kunnen bewegen. Plaats de
roostergeleiders terug.
Let op: De schuifrails kunnen op elk niveau worden
gemonteerd.
EERSTE GEBRUIK
1. DE TIJD INSTELLEN
Stel de tijd in wanneer u de oven voor de eerste keer
aan zet: Druk op
tot het pictogram en de twee
cijfers van de uren beginnen knipperen op de display.
Gebruik of om de uren in te stellen en druk op
om te bevestigen. Op het display gaan de twee cijfers
die de minuten aangeven knipperen. Gebruik of
om de minuten in te stellen en druk op om te
bevestigen.
Let op: Wanneer het pictogram knippert, bijvoorbeeld na
een langdurige stroomuitval, moet de tijd gereset worden.
2. DE OVEN VERWARMEN
Een nieuwe oven kan geuren afgeven die tijdens het
productieproces zijn achtergebleven: dit is volkomen
normaal.
Voordat u begint met het bereiden van voedsel, raden
we daarom aan om de lege oven te verwarmen, om
alle mogelijke geuren te verwijderen.
Verwijder alle beschermende karton of transparante
film uit de oven en verwijder eventuele accessoires
aan de binnenkant.
Verwarm de oven tot 250°C gedurende ongeveer één
uur. De oven moet leeg zijn gedurende deze tijd.
Let op: Het is raadzaam de ruimte te luchten na het eerste
gebruik van het apparaat.
ROOSTER DRUIPPLAAT * BAKPLAAT * SCHUIFRAILS *
Om voedsel te bereiden of
als draagrooster voor pannen,
cakevormen en ander
ovenvast kookgerei.
Voor gebruik als ovenschaal
voor de bereiding van vlees,
vis, groenten, focaccia, enz. of
om het bakjus op te vangen
wanneer geplaatst onder het
rooster.
Kan gebruikt worden voor het
bereiden van brood of gebak,
maar ook voor gegrild vlees,
vis in folie, etc.
Om het plaatsen of
verwijderen van accessoires te
vergemakkelijken.
* Alleen bij bepaalde modellen
Het aantal en type van accessoires is afhankelijk van het model dat u aangekocht hebt.
Bij de Consumentenservice kunt u apart andere accessoires aanschaffen.
NL
3
FUNCTIES
CONVENTIONEEL
Voor het bereiden van gerechten op één
steunhoogte.
TURBOHETELUCHT
Om verschillende soorten voedsel te bereiden
met dezelfde bereidingstemperatuur op verschillende
niveaus (maximaal drie) tegelijk. Met deze functie
worden er geen geuren van het ene naar het andere
gerecht overgebracht.
MAXI COOKING
Voor het braden van grote stukken vlees (meer
dan 2,5 kg). Het is raadzaam om het vlees tijdens de
bereiding te draaien, zodat beide kanten gelijkmatig
bruin worden. Het is ook raadzaam om het stuk vlees
zo vochtig mogelijk te houden, om te voorkomen dat
het teveel uitdroogt.
PIZZA
Voor het bakken van verschillende soorten en
formaten pizza en brood. Verwissel halverwege de
bereiding de positie van de ovenplaten.
GRILL
Voor het grillen van karbonades, spiesen en
worstjes, gratineren van groenten of om brood te
roosteren.
Voor het grillen van vlees wordt geadviseerd de
druippan te gebruiken om het braadvet op te vangen:
Plaats de pan op één van de niveaus onder de rooster
en voeg 200 ml drinkwater toe.
TURBO GRILL
Voor het grillen van grote stukken vlees
(lamsbouten, rosbief, hele kip). Er wordt geadviseerd
de druippan te gebruiken om het braadvet op te
vangen: Plaats de pan op één van de niveaus onder
de rooster en voeg 200 ml drinkwater toe.
RIJZEN
Om zoet of hartig deeg goed te laten
rijzen. Om de functie in te schakelen draait u de
thermostaatknop op het pictogram.
ECO HETELUCHT
Gevulde braadstukken en stukken vlees op één
steunhoogte bereiden. Door zachte, intermitterende
luchtcirculatie wordt voorkomen dat het voedsel
teveel uitdroogt.
Wanneer de ECO-functie in gebruik is zal de
verlichting tijdens de bereiding uitgeschakeld blijven,
maar deze kan weer tijdelijk worden ingeschakeld
door te drukken op
.
VIS
VLEES
BROOD
De -functies bieden uitstekende
resultaten dankzij de toevoeging van stoom aan
de bereidingsprogramma's. Giet drinkwater in de
bodem van de koude oven en selecteer de functie
die overeenkomt met uw bereidingsmethode. De
optimale waterhoeveelheid en temperatuur voor elke
voedselcategorie staan vermeld in de bijbehorende
tabel. Verwarm de oven voor voordat u voedsel in
de oven plaatst.
DAGELIJKS GEBRUIK
1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE
Om een functie te selecteren, draai de keuzeknop op
het symbool van de gewenste functie: de display licht
op en er is een geluidssignaal hoorbaar.
2. EEN FUNCTIE INSCHAKELEN
HANDMATIG
Om de geselecteerde functie te starten, draai de
thermostaatknop op de gewenste temperatuur.
Let op: Tijdens de bereiding kan de functie gewijzigd worden
door de keuzeknop te draaien of de temperatuur te regelen
met de thermostaatknop. De functie zal niet starten als
de thermostaatknop op staat. U kunt het einde van de
bereiding (alleen wanneer een bereidingstijd ingesteld
wordt) en een kookwekker selecteren.
RIJZEN
Om de functie “Rijzen” te starten, draai de
thermostaatknop op het relevante symbool; als de
oven ingesteld is op een andere temperatuur, zal de
functie niet starten.
Let op: U kunt het einde van de bereiding (alleen wanneer
een bereidingstijd ingesteld wordt) en een kookwekker
selecteren.
Wanneer de oven koud is, vult u
de uitsparing met de hoeveelheid
drinkwater die u vindt in de
bijbehorende tabel.
Stel de -functie in en
activeer deze: Open de deur
voorzichtig aan het einde van de
bereiding en laat de stoom
langzaam ontsnappen.
Let op: Het openen van de deur of het bijvullen van water
tijdens de bereiding kan een nadelig effect hebben op het
uiteindelijke resultaat.
4
3. VOORVERWARMEN
Als de functie eenmaal gestart is, is een geluidssignaal
hoorbaar en knippert een pictogram
op het display
om aan te geven dat het voorverwarmen begonnen
is.
Na deze fase is een signaal hoorbaar en toont het
vaste pictogram
op de display dat de oven de
ingestelde temperatuur bereikt heeft: plaats het
voedsel in de oven en ga verder met het bereiden.
Let op: Het voedsel in de oven plaatsen vooraleer de fase
van de voorverwarming afgelopen is zal een negatief effect
hebben op het uiteindelijk resultaat van de bereiding.
. PROGRAMMEREN VAN DE BEREIDING
Selecteer een functie om de bereiding te
programmeren.
DUUR
Blijf drukken op tot het pictogram en “00:00”
knipperen op de display.
Gebruik of om de gewenste bereidingstijd in te
stellen en druk dan op
om te bevestigen.
Activeer de functie door de thermostaatknop te
draaien op de gewenste temperatuur: er klinkt een
geluidssignaal en op de display wordt aangegeven
dat de bereiding klaar is.
Let op: Om de ingestelde bereidingstijd te annuleren, blijf
drukken op tot het pictogram begint te knipperen
op de display, en gebruik dan om de bereidingstijd
te resetten op “00:00”. Deze bereidingstijd omvat een
voorverwarmingsfase.
PROGRAMMEREN VAN EINDE BEREIDING/
UITGESTELDE START
Nadat een bereidingstijd ingesteld is, kan de start
uitgesteld worden door de eindtijd te programmeren:
druk op
tot het pictogram en de huidige tijd
beginnen knipperen op de display.
Gebruik of om de gewenste eindtijd van de
bereiding te regelen en druk op
om te bevestigen.
Activeer de functie door de thermostaatknop te
draaien op de gewenste temperatuur: de functie blijft
in pauze en start automatisch na een tijdsperiode die
berekend is om de bereiding te laten eindigen op het
uur dat u gekozen hebt.
Let op: Om de instelling te annuleren, zet de oven uit door de
keuzeknop in de stand te draaien.
EINDE BEREIDINGSTIJD
Er klinkt een geluidssignaal en op de display wordt
aangegeven dat de functie klaar is.
Draai de keuzek nop om een andere functie te
selecteren of
” om de oven uit te zetten.
Let op: Als de kookwekker actief is, toont de display “END”
afgewisseld met de resterende tijd.
. INSTELLEN VAN DE KOOKWEKKER
Deze optie stopt of start de bereiding niet maar geeft
u de mogelijkheid om de display te gebruiken als
kookwekker (timer), zowel wanneer een functie actief
is als wanneer de oven uit staat.
Blijf drukken op
tot het pictogram en “00:00
knipperen op de display.
Gebruik of om de tijd te regelen en druk op
om te bevestigen.
U hoort een geluidssignaal eens de kookwekker
afgeteld heeft tot aan de geselecteerde
bereidingstijd.
Opmerkingen: Om de kookwekker te annuleren, druk op
tot het pictogram knippert en gebruik dan om de tijd
te resetten op “00:00”.
NL
5
RECEPT FUNCTIE VOORVERWARMEN TEMPERATUUR (°C) DUUR (Min) NIVEAU EN ACCESSOIRES
Luchtig gebak
Ja 170 30 - 50
3
Ja 160 30 - 50
2
Ja 160 40 - 60
4
Gevulde taart
(cheesecake, strudel, fruittaart)
Ja 160 – 200 35 - 90
2
Ja 160 – 200 40 - 90
4
2
Koekjes / taartjes
Ja 160 25 - 35
3
Ja 160 25 - 35
3
Ja 150 35 - 45
4
2
Soesjes
Ja 180 - 210 30 - 40
3
Ja 180 - 200 35 - 45
4
2
Ja 180 - 200 35 - 45
5
3 1
Meringues
Ja 90 150 - 200
3
Ja 90 140 - 200
4
2
Ja 90 140 - 200
5
3 1
Pizza's/focaccia's
Ja 190 - 250 15 - 50
1 / 2
Ja 190 - 250 20 - 50
4
2
Diepvriespizza's
Ja 250 10 - 20
3
Ja 230-250 10 - 25
4
2
Hartige taarten
(groentetaart, quiche)
Ja 180 - 200 40 - 55
3
Ja 180 - 200 45 - 60
4
2
Ja 180 - 200 45 - 60
5
3 1
Pasteitjes / bladerdeeghapjes
Ja 190 - 200 20 - 30
3
Ja 180 - 190 20 - 40
4
2
Ja 180 - 190 20 - 40
5
3 1
Lasagne / gebakken Pasta/
cannelloni / ovenschotels
Ja 190 - 200 45 - 65
2
Lamsvlees/kalfsvlees/rundvlees/
varkensvlees 1 kg
Ja 190 - 200 80 - 110
3
Gebraden varkensvlees met
korst 2 kg
Ja 180 - 190 110 - 150
3
Kip/konijn/eend 1 kg
Ja 200 - 230 50 - 100
2
Kalkoen/gans 3 kg
- 190 - 200 100 - 160
2
Gebakken vis/in folie
(filets, heel)
Ja 170 - 190 30 - 45
2
Gevulde groenten
(tomaten, courgettes, aubergines)
Ja 180 - 200 50 - 70
3
Geroosterd brood
5' 250 2 - 6
5
Visfilets/moten
- 230 - 250 15 - 30 *
4
3
BEREIDINGSTABEL
ACCESSOIRES
Rooster
Bakplaat of taartvorm op
het rooster
Bakplaat/Druipplaat of
ovenschaal op rooster
Druipplaat / Ovenschaal
Druipplaat / Ovenschaal
met 200 ml water
FUNCTIES
Conventioneel Hetelucht Maxi Cooking Pizza Grill Turbo Grill Eco Hetelucht
6
RECEPT FUNCTIE VOORVERWARMEN TEMPERATUUR (°C) DUUR (Min) NIVEAU EN ACCESSOIRES
Worstjes/spiezen/spareribs/
hamburgers
- 250 15 - 30 *
5
4
Gegrilde kip 1-1,3 kg
Ja 200 - 220 55 - 70 **
2
1
Rosbief rosé 1 kg
Ja 200 - 210 35 - 50 **
3
Lamsbout/schenkel
Ja 200 - 210 60 - 90 **
3
Gebakken aardappelen
Ja 200 - 210 35 - 55
2
Groentegratin
- 200 - 210 25 - 55
3
Vlees en aardappelen
Ja 190 - 200 45 - 100 ***
4
1
Vis en groente
Ja 180 30 - 50 ***
4
2
Lasagne en Vlees
Ja 200 50 - 100 ***
4
1
Complete maaltijd:
vruchtentaart (niveau 5) /
lasagne(niveau 3) / vlees(niveau 1)
Ja 180 - 190 40 - 120 ***
5
3 1
Braadvlees/gevulde
braadstukken
- 170 - 180 100 - 150
3
ACCESSOIRES
Rooster
Bakplaat of taartvorm op
het rooster
Bakplaat/Druipplaat of
ovenschaal op rooster
Druipplaat / Ovenschaal
Druipplaat / Ovenschaal
met 200 ml water
FUNCTIES
Conventioneel Hetelucht Maxi Cooking Pizza Grill Turbo Grill Eco Hetelucht Vis Vlees Brood
RECEPT FUNCTIE
WATER (ml)
VOORVERWARMEN
TEMPERATUUR
(°C)
DUUR (Min)
NIVEAU EN
ACCESSOIRES
Visfilets / moten
0,5 - 2 cm
250 Ja 190 - 210 10 - 20
3
Hele vis 300 - 600 g
250 Ja 190 - 210 10 - 25
3
Hele vis 600 g - 1,2 kg
250 Ja 180 - 200 20 - 40
3
Rosbief rosé 1 kg
250 Ja 190 - 210 30 - 45
3
Lamskoteletten 500 g - 1,5 kg
250 Ja 170 - 190 60 - 75
2
Kip / parelhoen / eend
Heel 1 - 1,5 kg
250 Ja 200 - 220 50 - 70
2
Kip / parelhoen / eend
Stukken 500 g - 1,5 kg
250 Ja 200 - 220 40 - 60
3
Kip / konijn / eend
3 kg
250 Ja 160 - 180 100 - 140
2
Lam / rund / varken 1 kg
250 Ja 170 - 190 60 - 90
3
Klein brood 80 - 100 g
200 Ja 200 - 220 20 - 30
3
Sandwichbrood in bakblik
300 - 500 g
250 Ja 170 - 190 35 - 50
3
Heel brood 500 g - 2 kg
250 Ja 160 - 170 50 - 100
2
Stokbrood 200 - 300 g
250 Ja 200 - 220 25 - 40
3
* Draai het vlees halverwege de bereidingstijd om
** Draai het voedsel na twee derde van de bereidingstijd om
(indien nodig).
*** Geschatte tijdsduur: Gerechten kunnen op verschillende
tijdstippen afhankelijk van de persoonlijke voorkeur uit de
oven worden verwijderd.
De bereidingstijd is exclusief de voorverwarmingsfase: het is aangeraden het voedsel in de oven te doen en de bereidingstijd
pas in te stellen nadat de gewenste temperatuur bereikt is.
NL
7
REINIGEN EN ONDERHOUD
EXTERNE OPPERVLAKKEN
Reinig de oppervlakken met een vochtig
microvezeldoekje. Als ze zeer vuil zijn, voeg dan een paar
druppels neutraal afwasmiddel toe aan het water. Droog
af met een droge doek.
Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen.
Als een dergelijk product per ongeluk in contact komt
met de oppervlakken het apparaat, verwijder het dan
onmiddellijk met een vochtig microvezeldoekje.
INTERNE OPPERVLAKKEN
Na elk gebruik moet de oven afkoelen en dan gereinigd
worden, bij voorkeur wanneer die nog warm is, om
afzettingen of vlekken veroorzaakt door voedselresten
te verwijderen. Laat voor het drogen van condens die
zich heeft gevormd vanwege het breiden van voedsel
met een hoog vochtgehalte de oven volledig afkoelen en
veeg het af met een doek of spons .
Om de resterende kalkaanslag uit de uitsparing in de
bodem te verwijderen na
-bereiding, raden wij
aan om de uitsparing te reinigen met de producten die
de klantenservice aanbeveelt (volg de instructies op het
product).
Het is raadzaam om ten minste na elke 5 tot 10
-bereidingen de oven te reinigen.
De deur kan makkelijk verwijderd en teruggeplaatst
worden om de ruit te reinigen
Maak het glas van de deur schoon met een geschikt
vloeibaar reinigingsmiddel.
Het bovenste verwarmingselement van de grill kan
omlaag worden gezet, om het bovenste paneel van de
oven te kunnen reinigen: Haal het verwarmingselement
uit zijn zitting en breng het omlaag. Om het
verwarmingselement terug te plaatsen, til het op, trek het
iets naar u toe en zorg ervoor dat de steun goed op zijn
plaats zit.
ACCESSOIRES
Laat de accessoires na gebruik weken in water met
afwasmiddel. Pak ze vast met handschoenen als ze nog
heet zijn. Voedselresten kunnen met een afwasborstel of
met een sponsje worden verwijderd.
DE DEUR VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN
1. Om de deur te
verwijderen opent u
deze volledig en brengt
u de vergrendelingen
naar beneden totdat ze
ontgrendeld zijn.
2. Sluit de deur zo ver
mogelijk. Houd de deur
stevig met beide handen
beet – niet vasthouden aan de
handgreep. Verwijder de deur
door deze te blijven sluiten
en tegelijkertijd omhoog te
trekken totdat het loshaakt.
Zet de deur opzij en laat deze op een zachte ondergrond
rusten.
3. Monteer de deur opnieuw door deze te bewegen in
de richting van de oven, de haken van de scharnieren uit
te lijnen met de zitting en het bovenste deel op de zitting
vast te zetten.
4. Laat de deur zakken
en doe deze vervolgens
volledig open. Breng de
vergrendelingen omlaag naar
hun oorspronkelijke positie:
Zorg ervoor dat ze volledig
naar beneden staan.
Zachtjes drukken, om te controleren of de
vergrendelingen in de juiste positie staan.
5. Probeer de deur te sluiten en controleer of het in lijn
met het bedieningspaneel is. Als dit niet het geval is
herhaalt u de bovenstaande stappen: Als het niet goed
werkt kan de deur beschadigd raken.
VERVANGEN VAN HET LAMPJE
1. Koppel de oven los van de netvoeding.
2. Schroef het beschermkapje van de lamp, vervang de
lamp en schroef het beschermkapje weer op de lamp.
3. Sluit de oven weer aan op de netvoeding.
Let op: Gebruik alleen halogeenlampen van 25 W/230 V, type
G9, T300°C.
De lamp die in het product wordt gebruikt is specifiek
ontworpen voor huishoudapparaten en is niet geschikt voor
ruimteverlichting (EC-Richtlijn Nr. 244/2009).
De lampjes zijn verkrijgbaar bij de Consumentenservice. - Raak
de lampen niet met blote handen aan omdat vingerafdrukken
ze kunnen beschadigen. Gebruik de oven niet voordat het
beschermkapje is teruggeplaatst.
b
a
a
b
~15°
b
a
Zorg ervoor dat de oven afgekoeld
is vooraleer te onderhouden of te
reinigen.
Gebruik geen stoomreinigers.
Gebruik geen staalwol,
schuursponsjes of schurende/
bijtende reinigingsproducten,
omdat deze het oppervlak van het
apparaat kunnen beschadigen.
Draag beschermende
handschoenen.
De oven moet worden
losgekoppeld van het
elektriciteitsnet voordat u
onderhoudswerkzaamheden
uitvoert.
8
CLICK & CLEAN  DE GLAZEN PANELEN REINIGEN
1. Verwijder de deur en leg die neer op een zacht
oppervlak met de handgreep naar onder toe. Druk
tegelijk op de twee clips en verwijder de bovenrand van
de deur door het naar u toe te trekken.
2. Hef en hou de binnenruit stevig
vast met beide handen, verwijder het en leg het op een
zacht oppervlak vooraleer het te reinigen.
3. Herplaats het middenpaneel (gemarkeerd met "R")
voordat u het binnenpaneel terugplaatst: Om de ruiten
correct terug te plaatsen, zorg ervoor dat het merk "R"
zichtbaar is in de linkerhoek. Breng eerst de lange zijde
van de ruit met het merk "R" in de zittingen, en breng
de ruit omlaag tot die op zijn plek komt. Herhaal deze
procedure voor beide glasruiten.
4. Plaats de bovenrand terug: een klik geeft aan dat hij
goed zit. Zorg ervoor dat de afdichting goed zit vooraleer
de deur terug te plaatsen.
PROBLEEMOPLOSSING
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De oven werkt niet.
Stroomonderbreking.
Loskoppeling van het
elektriciteitsnet.
Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en of
de oven is aangesloten.
Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het
probleem opgelost is.
Op de display verschijnt de
letter "F" gevolgd door een
nummer of letter.
Ovenstoring.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Consumentenservice en vermeld het nummer dat volgt
op de letter “F”.
Op het display verschijnt
de melding "Heet" en de
geselecteerde functie start
niet.
Temperatuur te hoog.
Laat de oven afkoelen voordat u de functie activeert.
Selecteer een andere functie.
PRODUCT
WWW
De productfiche met energiegegevens van dit
apparaat kan gedownload worden van de Bauknecht-
website docs.bauknecht.eu
HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD
TE VERKRIJGEN
>
WWW
Download de Gids voor Gebruik
en Onderhoud van onze website
docs . bauknecht . eu (u kunt deze QR code
gebruiken), onder vermelding van de
handelscode van het product.
> U kunt ook contact opnemen met onze
Consumentenservice.
CONTACT OPNEMEN MET
CONSUMENTENSERVICE
Onze contactgegevens
staan in de
garantiehandleiding.
Wanneer u contact
opneemt met de
Consumentenservice
gelieve de codes te
vermelden die op het
identificatieplaatje van het apparaat staan.
XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XX
X
X
X
XXX
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
XX
XX
X
X
X
X
X
X
XXX
XXX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
400011255548
Gedrukt in Italië
/

See käsiraamat sobib ka