ELEKTRO HELIOS DI4532 Kasutusjuhend

Bränd
ELEKTRO HELIOS
Kategooria
pliidikubud
Mudel
DI4532
Tüüp
Kasutusjuhend
Diskmaskin
Astianpesukone
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
DI 4532
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2
SISÄLTÖ 19
Turvallisuusohjeita 20
Hävittäminen 20
Taloudellinen ja ympäristöystävällinen 20
Laitekuvaus 21
Ohjauspaneeli 21
Ennen laitteen käyttöönottoa 22
Vedenpehmentimen säätö 22
Vedenpehmennyssuolan lisääminen 22
Huuhtelukirkaste 23
Päivittäinen käyttö 24
Ruokailuvälineiden ja astioiden asetus 24
Alakori 24
Ruokailuvälinekori 24
Yläkori 25
Yläkorin korkeuden säätö 25
Pesuaineen käyttö 25
Eri tyyppiset pesuaineet 26
Pesuohjelmat 27
Pesuohjelman käynnistys 28
Hoito ja puhdistus 29
Siivilöiden puhdistus 29
Ennen pitkää käyttötaukoa 29
Jäätymiseltä suojaaminen 29
Laitteen siirtäminen 29
Mitä tehdä, jos... 30
Huolto ja varaosat 31
Kuluttajaneuvonta 31
Takuu 31
EU-maat 31
Kuljetusvauriot 31
Asennusohjeet 32
Vesiliitännät 32
Vedenpoistoletkun liitäntä 32
Sähköliitäntä 33
Asentaminen työtason alle 34
Koneen korkeuden säätäminen 34
Vaaittaminen 34
Kosteussuojan kiinnittäminen 34
Asennus ja kiinnitys työtason alle tai viereisiin kalusteisiin 34
Tietoja testi-instituuteille 35
Sisällys
19
Mitat Leveys 45 cm
Korkeus 81.8 - 87.8 cm
Maks. syvyys 60.5 cm
Maks. syvyys luukku auki 114 cm
Sähköliitäntä: Sähköliitäntää koskevat tiedot löytyvät astianpesukoneen luukun
Jännite sisäreunassa olevasta arvokilvestä.
Kokonaisteho
Sulake
Vedenpaine Min. 50 kPa (0.5 bar)
Maks. 800 kPa (8 bar)
Tilavuus 9 hengen astiat
Tekniset tiedot
Laite täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset:
- 19.2.73 annettu pienjännitedirektiivi 73/23 ja sen muutokset;
- 3.5.89 annettu EMC-direktiivi 89/336 ja sen muutokset.
Säilytä ohjekirja. Jos laite myydään tai annetaan pois, tai jos muutat ja jätät laitteen uusille asukkaille, on ohjeet
luovutettava laitteen uudelle omistajalle, jotta hän voi tutustua laitteen käyttöohjeisiin ja varoituksiin.
Varoitukset annetaan turvallisuussyistä. LUE ne huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.
Asennus
Tarkista, ettei astianpesukone ole vaurioitunut kuljetuksen
aikana. Älä koskaan kytke sähköä vaurioituneeseen
laitteeseen. Jos astianpesukone on vaurioitunut, ota yhteys
jälleenmyyjään.
Turvallisuussyistä laitteeseen ei saa tehdä muutoksia eikä
sen arvoja muuttaa.
Ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt saavat tehdä laitteen
sähkö- ja LVI-asennukset.
Tarkista, ettei laitteen sähköjohto jää puristuksiin laitteen
alle.
Astianpesukoneen sivulevyjä ei tule koskaan porata,
etteivät hydrauliset osat vaurioidu.
Lapsiturvallisuus
Laitetta saavat käyttää vain aikuiset.
Älä anna lasten painaa säätimiä tai leikkiä laitteen kanssa.
Pakkauksen osat saattavat olla vaarallisia lapsille
aiheuttaen jopa tukehtumisen! Pidä kaikki
pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
Astianpesukoneen sisältämä vesi ei ole juotavaksi
kelpaavaa. Siinä saattaa olla pesuainetta. Pidä lapset
etäällä astianpesukoneesta luukun ollessa auki.
Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa lasten
ulottumattomissa.
Astianpesukone on tarkoitettu
päivittäiseen käyttöön
Astioita, joissa on säilytetty bensiiniä, maalia, teräs- tai
rautahiukkasia tai syövyttäviä, happopitoisia tai alkaalisia
kemikaaleja, ei saa pestä asianpesukoneessa.
Älä avaa missään olosuhteissa laitteen luukkua kesken
toiminnan (etenkään pesuvaiheessa), ettei kuumaa vettä
pääse ulos laitteesta. Jos luukku kuitenkin avataan,
turvakatkaisin pysäyttää laitteen.
Käytä ainoastaan konepesuun tarkoitettuja tuotteita
(pesuaine, vedenpehmennyssuola ja huuhtelukirkaste).
Pystyasentoon asetetut pitkäteräiset veitset saattavat olla
vaarallisia.
Pitkät ja/tai terävät ruokailuvälineet (esim. paistiveitset)
tulee asettaa vaakatasoon yläkoriin.
Sulje luukku laitteen täyttämisen tai tyhjentämisen jälkeen,
sillä avoin luukku voi olla vaarallinen.
Älä istu tai seiso avatulla luukulla.
Katkaise laitteen virta ja sulje vesihana käytön jälkeen.
Ainoastaan valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta. Käytä
ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
Älä koskaan yritä korjata laitetta itse. Kokemattomien
henkilöiden suorittamat korjaukset saattavat aiheuttaa
loukkaantumisia tai vakavia toimintahäiriöitä.
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Vaadi
alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
Hävitä astianpesukoneen pakkausmateriaalit asianmukaisesti.
Kaikki pakkausmateriaalit voidaan kierrättää.
Muoviosat on merkitty kansainvälisillä standardilyhenteillä:
>PE< polyeteeni, esim. kääremateriaali.
>PS< styroxmuovi, esim. pehmustusmateriaali (ei sisällä
kloorifluorihiiltä).
>POM< polyoksimetyleeni, esim. muovikiinnittimet.
Pahvipakkaus on valmistettu kierrätyspaperista ja tulee viedä
jätepaperin keräyslaatikkoon kierrätystä varten.
Kun poistat astianpesukoneen käytöstä, tee siitä ensin
käyttökelvoton.
Varoitus! Lapset saattavat leikkiessään lukita itsensä
astianpesukoneen sisälle tai muuten joutua vaaratilanteisiin.
Katkaise sähköjohto ja varmista ettei luukun lukkolaite toimi,
etteivät lapset jää loukkuun sen sisälle.
Ota yhteys sinua lähinnä sijaitsevaan kotitalouskoneiden
kierrätystoiminnasta vastaavaan pisteeseen.
Taloudellinen ja
ympäristöystävällinen
astianpesu
Varmista, että vedenpehmennin on säädetty oikein.
Älä esipese astioita juoksevan veden alla.
Valitse astioiden lian tyypin ja likaisuusasteen mukainen
pesuohjelma.
Älä ylitä käyttöohjeiden ja tuotteen valmistajan pesuaine-,
erikoissuola- tai huuhtelukirkasteannostusta.
Turvallisuusohjeita
20
Laitekuvaus
Ohjauspaneeli
21
1. Yläkorin pysäytin
2. Vedenkovuusalueen säätö
3. Suolasäiliö
4. Pesuainelokero
5. Ohjauspaneeli
6. Arvokilpi
7. Huuhtelukirkastesäiliö
8. Siivilät
9. Alasuihkuvarsi
10. Yläsuihkuvarsi
11. Yläkori
IN155
Merkkivalo
Virtakytkin
Luukun kahva
Ohjelmanosoitin
Ohjelmanvalitsin
Pesuohjelmien symbolit
Ennen astianpesukoneen ensimmäistä käyttökertaa:
1. Varmista, että sähkö- ja vesiliitännät on tehty
asennusohjeen mukaisesti.
2. Poista kaikki pakkausmateriaalit laitteen sisältä.
3. Säädä vedenpehmennin.
4. Kaada 1 litra vettä suolasäiliöön ja täytä se suolalla.
5. Täytä huuhtelukirkastesäiliö.
Vedenpehmentimen säätö
Astianpesukone on varustettu vedenpehmentimellä, joka on
suunniteltu poistamaan veden mineraalit ja kalkin. Nämä
saattavat vahingoittaa laitetta tai heikentää sen toimintaa.
Mitä suurempi veden kalkkipitoisuus on, sitä kovempaa vesi
on.
Veden kovuutta mitataan toisiaan vastaavilla asteikoilla, esim.
saksalainen asteikko, ranskalainen asteikko ja mmol/l-asteikko
(millimoolia per litra).
Vedenpehmennin säädetään paikallisen veden kovuuden
mukaan, jota voit kysyä vesilaitokselta.
Vedenpehmentimen säätö
1. Avaa astianpesukoneen luukku.
2. Poista astianpesukoneen alakori.
3. Käännä vedenkovuuskatkaisinta, kunnes vaadittu taso (ks.
taulukko) on osoittimen kohdalla.
4. Aseta alakori takaisin.
Vedenpehmentimen
tehdasasetus on 2.
Vedenpehmennyssuolan lisääminen
Käytä ainoastaan astianpesukoneelle tarkoitettua suolaa.
Muut kuin erityisesti astianpesukoneelle tarkoitetut suolat,
mm. pöytäsuola, saattavat vaurioittaa vedenpehmennintä.
Lisää vedenpehmennyssuolaa ainoastaan ennen
täydellisen pesuohjelman käynnistystä.
Lisäyksen aikana laitteen pohjalle ylivalunut suola tai
suolavesi saattaa ajan kuluessa edistää ruosteen
syntymistä.
Täyttö:
1. Avaa luukku, vedä alakori pois ja kierrä suolasäiliön korkki
auki vastapäivään.
2. Kaada litra vettä säiliöön (vain ensimmäisen suolatäytön
yhteydessä).
3. Lisää suolaa säiliöön
laitteen mukana toimitetun
suppilon avulla, kunnes
säiliö on täysi.
4. Aseta korkki takaisin
paikalleen varmistettuasi
ensin, ettei kierteissä tai
tiivisteessä ole suolan
jäännöksiä.
5. Ruuvaa korkkia tiukasti
kiinni myötäpäivään, kunnes
kuulet naksahduksen.
Suolasäiliö tulee täyttää ajoittain.
Suolasäiliön korkin keskellä on
suolamäärän tarkistusikkuna.
Vihreä uimuri näkyy selvästi,
kun säiliössä on suolaa, ja
katoaa lähes kokonaan, kun
suola on loppunut. Lisää
suolaa.
Älä välitä säiliöstä ylivaluvasta vedestä lisätessäsi suolaa, se
on täysin normaalia.
Ennen laitteen käyttöönottoa
22
AA08
SR22
SALE
ZOUT
SALT
SALZ
SEL
SR14
Vedenkovuuden
säätö
°TH
ranskalainen
asteikko
°dH
saksalainen
asteikko
Suolan
käyttö
mmol/l
(millimoolia per litra,
kansainvälinen
vedenkovuuden yksikkö)
Alue
taso 5
taso 4
taso 3
taso 2
taso 1
taso 1
81 - 90
61 - 80
41 - 60
21 - 40
8 - 20
< 8
46 - 50
35 - 45
23 - 34
12 - 22
4 - 11
< 4
8,3 - 8,9
6,3 - 8,2
4,0 - 6,2
2,0 - 3,9
0,7 - 1,9
< 0,7
IV
IV
IV
III
I/II
I
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
Vedenkovuus
Huuhtelukirkaste
Huuhtelukirkaste annostuu automaattisesti viimeisen
huuhtelukerran aikana. Sen käyttö takaa perusteellisen
huuhtelun ja kuivauksen ilman astioihin jääviä kalkkitäpliä tai -
raitoja. Luukun sisään sijoitettuun säiliöön mahtuu noin 110 ml
huuhtelukirkastetta, joka säädöstä riippuen riittää 16 - 40
pesukertaan.
Näin lisäät huuhtelukirkastetta:
1. Avaa säiliö painamalla painiketta (A).
2. Lisää kirkastetta, kunnes säiliö on aivan täynnä.
Maksimitaso on osoitettu kirjoituksella "max".
Varmista jokaisen lisäyksen jälkeen, että kansi on kiinni.
Jotta seuraavassa pesussa ei turhaan synny vaahtoa,
kuivaa huolellisesti täyttöaukon viereen valunut neste
pois.
Käytä ainoastaan astianpesukoneelle tarkoitettua
huuhtelukirkastetta. Älä koskaan kaada
huuhtelukirkastesäiliöön mitään muita aineita (esim.
astianpesukoneen pesuainetta, nestemäistä pesuainetta).
Se saattaa vaurioittaa laitetta.
Huuhtelukirkasteen annostus
Korjaa huuhtelukirkasteen annostusmäärää saatujen loppu- ja
kuivaustulosten perusteella 6-asentoisella valitsimella(asento
1: min.annostusmäärä, asento 6: maks.annostusmäärä).
Lisää annostusmäärää, jos
pesun jälkeen astioissa on
vesipisaroita tai kalkkitahroja.
Tehdasasetus on 4.
Vähennä määrää, jos
astioissa on tahmeita
valkoisia juovia.
Lisää huuhtelukirkastetta,
kun osoitin (B) tulee
näkyviin.
23
BR10
BR16
BR12
BR11
24
Tarkista, tarvitseeko erikoissuolaa tai huuhtelukirkastetta
lisätä.
Aseta ruokailuvälineet ja astiat astianpesukoneeseen.
Lisää astianpesuainetta.
Valitse ruokailuvälineille ja astioille sopiva pesuohjelma.
Käynnistä pesuohjelma.
Ruokailuvälineiden ja astioiden asetus
Sieniä, siivousliinoja tai muita vettä imeviä esineitä ei saa
pestä astianpesukoneessa.
Ennen astioiden asetusta sinun tulee:
- Poistaa suuret ruoantähteet.
- Pehmentää pannuihin kiinni palanut ruoka liottamalla.
Kun asetat astioita ja ruokailuvälineitä
astianpesukoneeseen, huomaa:
- Astioiden ja ruokailuvälineiden ei tule estää suihkuvarsien
pyörimistä.
- Aseta kaarevapintaiset astiat kuten kupit, lasit, pannut jne.,
niin että vesi pääsee valumaan pois.
- Astioiden ja ruokailuvälineiden ei tule olla sisäkkäin tai
päällekkäin.
- Lasien ei tule koskea toisiinsa, etteivät ne mene rikki.
- Aseta pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
Muoviastioihin ja teflonpannuihin jää helposti
vesipisaroita; ne eivät kuivu yhtä hyvin kuin posliini- ja
metalliastiat.
Päivittäinen käyttö
Avaa luukku ja vedä korit ulos astioiden asettamista varten.
Alakori
Alakori on tarkoitettu kansille, kattiloille, lautasille,
salaattikulhoille ja ruokailuvälineille.
Aseta tarjoiluvadit ja isot kannet pitkin korin reunoja siten, että
suihkuvarret voivat pyöriä esteettömästi.
Ruokailuvälinekori
Pitkäteräiset veitset saattavat pystyyn asetettuina olla
vaarallisia. Pitkät ja/tai terävät esineet, kuten paistiveitset,
tulee asettaa pitkittäin yläkoriin.
Ole varovainen konetta täyttäessäsi ja tyhjentäessäsi,
mikäli astioiden joukossa on teräviä esineitä, kuten
veitsiä.
Ruokailuvälineet tulee asettaa niille tarkoitettuun erilliseen
koriin kahvat alaspäin. Jos ruokailuvälineet kuitenkin näin
asetettuina tulevat ulos korin pohjan väleistä ja estävät
alemman suihkutusvarren pyörimisen, aseta ne kahvat
ylöspäin.
Lusikat on sijoitettava muiden ruokailuvälineiden sekaan,
etteivät ne mene korissa sisäkkäin.
Parhaan pesutuloksen
saavuttamiseksi
suosittelemme, että asetat
ruokailuvälineet mukana
toimitettaviin
ruokailuvälinelokeroihin
(mikäli ruokailuvälineiden
muoto ja koko sen sallivat).
UI61
UI24
Ruokailuvälineiden/astioiden pesu astianpesukoneessa:
saa pestä rajoitetusti:
- Pese kiviastioita astianpesukoneessa ainoastaan, jos niiden
valmistaja on ilmoittanut niiden kestävän konepesua.
- Lasitetut kuviot saattavat haalistua jatkuvassa konepesussa
- Hopea- ja alumiiniosat menettävät värinsä pesun aikana.
Ruoantähteet, esim. kananmunan valkuainen, keltuainen ja
sinappi värjäävät ja haalistavat hopeaa.
Poista tämän vuoksi ruoantähteet hopeapinnoilta välittömästi,
ellet pese niitä heti käytön jälkeen.
- Jotkin lasityypit saattavat muuttua himmeäksi useiden
pesujen jälkeen
ei saa pestä:
Puu-, sarvi-, posliini- tai helmiäiskahvaiset ruokailuvälineet
- Muoviesineet, jotka eivät kestä kuumuutta
- Vanhat ruokailuvälineet, joissa on liimattuja ja kuumuutta
kestämättömiä osia
- Liimatut ruokailuvälineet tai astiat
- Tina- tai kuparivälineet
- Lyijykristalliset lasit
- Ruostuvat teräsesineet
- Puulautaset
- Keinokuituiset esineet
UI76
Yläkori
Yläkori on tarkoitettu lautasille (jälkiruokalautaset, teevadit,
ruokalautaset, joiden halkaisija on enint. 24 cm),
salaattikulhoille, kupeille ja
juomalaseille.
Aseta astiat kuppitelineille ja
niiden alle, niin että vesi
koskee kaikkiin pintoihin.
Korkeajalkaiset lasit voit
sijoittaa jalka ylöspäin
kuppitelineille.
Kuppitelineet voidaan
kääntää ylöspäin, jotta astiat
on helpompi asettaa
astianpesukoneeseen.
Aseta kevyet astiat (esim.
muovikulhot) yläkoriin ja
varmista, etteivät ne pääse
liikkumaan.
Varmista ennen luukun sulkemista, että molemmat
suihkuvarret pääsevät pyörimään esteettä.
Yläkorin korkeuden säätö
Suuret lautaset voi sijoittaa alakoriin. Nosta yläkori ensin
yläasentoon.
Näin nostat yläkoria:
1. Paina yläkorin kiskon etupysäyttimet (A) ulospäin ja vedä
kori ulos.
2. Aseta kori yläasentoon ja palauta pysäyttimet (A) takaisin
paikalleen.
Kuppitelinettä/telineitä ei
voida käyttää korin ollessa
yläasennossa.
Sulje luukku, kun olet täyttänyt laitteen, sillä avoin luukku
saattaa olla vaarallinen.
Pesuaineen käyttö
Käytä vain pesuaineita, jotka on suunniteltu
astianpesukoneille.
Pesuaineen oikea annostus auttaa vähentämään
saastumista.
Ennen pesuohjelman käynnistymistä (ei koske "Esipesu" -
ohjelmaa). Astianpesukone ottaa pesuaineen
pesuvaiheessa.
Näin lisäät pesuainetta
1. Jos kansi on kiinni: paina painiketta (1). Kannen jouset
avautuvat.
2. Kaada lokeroon (2) pesuainetta.
Merkintä osoittaa annostustasot:
20 = noin 20 g pesuainetta
30 = noin 30 g pesuainetta
3. Jos ohjelmaan kuuluu esipesu, lisää tarvittava pesuaine
(5/10 g) viereiseen lokeroon (3).
4. Sulje kansi ja paina, kunnes se lukkiutuu paikalleen.
25
US75
US74
RC01
DE19
D
E22
Yläkori nostettuna 20 cm 31 cm
Yläkori laskettuna 24 cm 27 cm
Astioiden enimmäiskorkeus
yläkorissa alakorissa
Eri tyyppiset pesuaineet
26
Pesuainetabletit
Eri merkkiset pesuainetabletit liukenevat eri nopeuksilla. Tästä
johtuen jotkin pesuainetabletit eivät liukene ja saavuta täyttä
puhdistustehoaan lyhyiden ohjelmien aikana. Käytä siis pitkiä
ohjelmia yhdessä pesuainetablettien kanssa, jotta
pesuainejäämät poistuvat kokonaan.
Älä aseta tabletteja astianpesukoneen sisälle tai
ruokailuvälinekoriin, sillä se heikentää pesutulosta.
Tabletit tulee asettaa ainoastaan pesuainelokeroon.
Pesuainetiiviste
Astianpesukoneelle tarkoitetut pesuaineet voidaan jakaa
kemiallisen koostumuksensa perusteella kahteen
perustyyppiin:
- perinteiset, emäksiset pesuaineet, joissa on kaustisia
ainesosia.
- lievästi emäksisiset pesuainetiivisteet, joissa on
luonnonmukaisia entsyymejä.
50°C pesuohjelmien käyttö yhdessä pesuainetiivisteiden
kanssa vähentää saastumista ja on hyväksi astioille; nämä
pesuohjelmat on sovitettu erityisesti pesuainetiivisteiden
entsyymien likaa irrottaviin ominaisuuksiin. Tästä johtuen 50°C
pesuohjelmilla yhdessä pesuainetiivisteiden kanssa saadaan
samat tulokset kuin yleensä 65°C ohjelmilla.
Yhdistelmäpesuaineet
Jos käytät huuhtelukirkastetta sisältävää astianpesukoneelle
tarkoitettua pesuainetta, pesuaine asetetaan
pesuainelokeroon.
Tässä tapauksessa huuhtelukirkastesäiliön tulee olla tyhjä
kaksinkertaisen annostuksen estämiseksi.
Jos huuhtelukirkastesäiliöön on jäänyt huuhtelukirkastetta,
odota että se loppuu ennen huuhtelukirkastetta sisältävän
pesuaineen käyttöä.
Yhdistelmäpesuainetablettien "3/1"
käyttö
Yleistä
Näissä pesuaineissa yhdistyvät pesuaine/huuhtelukirkaste- ja
suolatoiminnot.
1. Tarkista ennen tablettien käyttöä, että vedenkovuus
soveltuu tuotteen käytölle (ks. pesuaineen valmistajan
ohjeet tuotteen pakkauksessa).
2. Tuotteita tulee käyttää täysin pesuaineen valmistajan
ohjeiden mukaisesti.
3. Jos sinulla on ongelmia 3/1 –tuotteiden ensimmäisessä
käytössä, soita pesuaineen valmistajan
asiakaspalvelunumeroon (ks. tuotteen pakkaus).
Erikoisohjeita
Kun käytät 3/1 -tuotteita, valitse alhaisin vedenkovuuden
asetus.
Jos päätät palata käyttämään standardipesuainejärjestelmää,
toimi seuraavasti:
Täytä sekä suolasäiliö että huuhtelukirkastesäiliö uudelleen.
Käännä vedenkovuuden asetus korkeimpaan asentoon ja
suorita 1 - 3 normaalia pesuohjelmaa ilman astioita.
Säädä vedenkovuuden asetus uudelleen alueesi veden
kovuuden perusteella.
27
Pesuohjelmat
(1) EN 50242:n testiohjelma (ks. kappale "Tietoja testi-instituuteille").
(2) Ihanteellinen pesuohjelma aamiais- ja päivällisastioiden ja ruokailuvälineiden pesuun (tuore lika).
Lyhytkestoinen ohjelma.
Tämä ohjelma sopii erinomaisesti 4-henkisen perheen päivittäiseen astianpesuun täytettäessä laite aamiaisen ja
päivällisen jälkeen.
(3) Kulutusarvot ovat viitteellisiä, sillä ne riippuvat vedenpaineesta ja –lämpötilasta sekä virransaannin vaihteluista.
Ohjelman
valitsimen
alkuasento
Likaisuusaste
ja
astiatyyppi
Normaalisti likaantunut.
Astiastot,
ruokailuvälineet, padat
ja kattilat
Normaalisti likaantunut.
Astiastot ja
ruokailuvälineet
Vähän likaantunut.
Astiastot ja
ruokailuvälineet
Vajaatäyttö.
Varsinainen pesu
tapahtuu myöhemmin.
Ohjelmassa ei tarvita
pesuainetta.
Ohjelma
(1) Normaalipesu
65°
+ esipesu
Normaalipesu
65°
(2) Pikapesu 65°
Esipesu
Ohjelman
kuvaus
(3) Kulutusarvot
Kylmä esipesu
Pesu 65°C
1 kylmä huuhtelu
1 lämmin huuhtelu
Kuivaus
Pesu 65°C
1 kylmä huuhtelu
1 lämmin huuhtelu
Kuivaus
Pesu 65°C
1 lämmin huuhtelu
1 kylmä huuhtelu (tällä
estetään
ruoantähteiden
kiinnittyminen
astioihin).
Ohjelman
kesto
(minuutteja)
Energian
kulutus
(kWh)
Veden
kulutus
(litroja)
115 - 125 0,8 - 0,9 13 - 15
90 - 100 0,8 - 0,9 10 - 11
35 - 40 0,8 - 0,9 10 - 12
10 0,1 12
1
2
3
4
1. Tarkista, että korit on täytetty oikein ja
että suihkuvarret pääsevät pyörimään
esteettömästi
2. Avaa vesihana
3. Sulje astianpesukoneen luukku
4. Ohjelman asetus ja käynnistys
Käännä ohjelmanvalitsinta myötäpäivään, kunnes
haluamasi ohjelman numero on ohjelman merkin kohdalla
(ks. "Pesuohjelmat"-taulukkoa).
Paina virtakytkintä; virtakytkimen merkkivalo syttyy ja laite
käynnistyy automaattisesti.
5. Pesuohjelman keskeytys
Keskeytä käynnissä oleva pesuohjelma AINOASTAAN,
jos se on täysin välttämätöntä
Huomio! Avattaessa luukku astianpesukoneen sisältä
saattaa tulla kuumaa höyryä. Se saattaa aiheuttaa
palovammoja. Avaa luukku varoen.
a) Avaa astianpesukoneen luukku; ohjelma pysähtyy.
Sulje luukku; ohjelma käynnistyy kohdasta, jossa se
keskeytettiin.
b) Paina virtakytkintä (kaikki merkkivalot sammuvat).
Paina virtakytkintä uudelleen; ohjelma käynnistyy
kohdasta, jossa se keskeytettiin.
6. Pesuohjelman loputtua
Astianpesukone pysähtyy automaattisesti.
Kytke virta pois laitteesta painamalla virtakytkintä.
Avaa luukku ja odota muutama minuutti ennen astioiden
poistamista. Siten astiat ehtivät jäähtymään ja ne kuivuvat
paremmin.
7. Astianpesukoneen tyhjennys
Kuumat astiat eivät kestä kolhuja. Anna astioiden jäähtyä
ennen niiden poistamista laitteesta.
Tyhjennä ensin alakori ja sitten yläkori; tällöin yläkorista ei
pääse tippumaan vettä alakorin astioiden päälle.
Astianpesukoneen sivuseiniin ja luukkuun saattaa
ilmaantua vettä, sillä ruostumaton teräs on viileämpää kuin
astiat.
Ohjelman päätyttyä sulje vesihana ja irrota pistoke
pistorasiasta.
Pesuohjelman käynnistys
28
Puhdista astianpesukoneen ulkopinnat ja ohjauspaneeli
kostealla ja pehmeällä rievulla. Käytä tarvittaessa neutraalia
puhdistusainetta. Älä koskaan käytä hankausaineita,
hankaussieniä tai liuottimia (asetonia, trikloorieteeniä tms.).
Puhdista luukun, pesuainelokeron ja huuhtelukirkastesäiliön
tiivisteet säännöllisesti kostealla rievulla.
Laite on hyvä pestä 3 kuukauden välein 65°C pesuohjelmalla.
Suorita pesu pesuaineella ilman astioita.
Siivilöiden puhdistus
Suodattimet tulee tarkistaa ja puhdistaa ajoittain. Likaiset
siivilät heikentävät pesutulosta.
1. Avaa luukku ja poista alakori.
2. Astianpesukoneessa on karkea/hienosiivilä (A/B),
mikrosiivilä (C) ja litteä siivilä (D).
Joissakin astianpesukoneissa on ainoastaan karkeasiivilä
(A), mikrosiivilä (C) ja litteä siivilä (D).
Irrota siiviläkokonaisuus mikrosiivilässä olevalla kahvalla ja
poista se.
3. Käännä kahvaa noin 1/4 kierrosta vastapäivään ja poista.
4. Ota kiinni karkea/hienosiivilän (A/B) kahvasta, jossa on
reikä, ja poista se mikrosiivilästä (C).
5. Puhdista kaikki siivilät perusteellisesti juoksevan veden
alla.
6. Poista litteä siivilä (D) pesuosaston alustasta ja puhdista
sen kumpikin pinta perusteellisesti.
7. Aseta litteä siivilä takaisin pesuosaston alustaan.
8. Aseta karkea/hienosiivilä mikrosiivilään ja paina ne yhteen.
9. Aseta siiviläyhdistelmä paikalleen ja lukitse kääntämällä
kahvaa myötäpäivään, kunnes se pysähtyy. Varmista
toimenpiteen aikana, ettei litteä siivilä työnny pesuosaston
alustan päälle.
Astianpesukonetta ei saa koskaan käyttää ilman siivilöitä.
Jos siivilät on sijoitettu väärin, jää pesutulos huonoksi.
ÄLÄ KOSKAAN yritä
poistaa yläsuihkuvartta.
Jos ruoantähteet ovat
tukkineet yläsuihkuvarren
reiät, poista tähteet
hammastikulla.
Ennen pitkää käyttötaukoa
Jollei laitetta käytetä pitkään aikaan, toimi seuraavasti:
1. Irrota astianpesukoneen pistoke pistorasiasta ja sulje
vesihana.
2. Jätä luukku raolleen, jottei laitteen sisälle pääse
muodostumaan epämiellyttäviä hajuja.
3. Varmista, että laitteen sisäosa on puhdas.
Suojeltava jäätymiseltä
Jos astianpesukone sijoitetaan tilaan, jossa lämpötila voi
laskea alle 0°C, koneessa oleva vesi voi jäätyä ja vahingoittaa
koneen osia.
Huom! Kone on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi
normaalissa huonelämpötilassa. Valmistaja ei vastaa
jäätymisvaurioista.
Laitteen siirtäminen
Jos laitetta siirretään esim. muuton yhteydessä, toimi
seuraavasti:
1. Irrota astianpesukoneen pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota vedenotto- ja poistoletkut.
4. Vedä laite letkuineen ulos asennussyvennyksestään.
Älä kallista laitetta kuljetuksen aikana.
Hoito ja puhdistus
29
MA32
MA35
MA39
M
A38
MA40
Mitä tehdä, jos...
30
Puutteellisen hoidon tai tarkistusten laiminlyönnin takia voi syntyä ongelmia, jotka voidaan ratkaista alla olevien ohjeiden avulla
ilman huoltomiehen kutsumista paikalle.
...astianpesukoneen käytössä on ongelmia
Astianpesukone ei käynnisty tai pysähtyy kesken ohjelman. Paina virtakytkintä kytkeäksesi virran pois astianpesukoneesta ja
suorita alla luetellut korjaukset.
Kun olet suorittanut tarkistukset, paina virtakytkintä. Ohjelma jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin. Jos virhekoodi ilmaantuu
uudelleen, ota yhteys asiakaspalveluun.
...pesutulokset eivät ole tyydyttäviä
Astiat eivät ole puhtaita
Valittuna on väärä pesuohjelma.
Astiat on järjestetty, niin että ne estävät veden pääsyn kaikille pinnoille. Koreja ei saa täyttää liikaa.
Suihkuvarret eivät pyöri esteettömästi, koska astiat on asetettu väärin.
Pesuosaston alustan siivilät ovat likaisia tai asetettu väärin.
Pesuainetta on liian vähän tai ei ollenkaan.
Jos astioissa näkyy kalkkikerrostumia; suolasäiliö on tyhjä tai valittu vedenpehmentimen taso on väärä.
Poistoletku on liitetty väärin.
Suolasäiliön korkki ei ole asianmukaisesti kiinni.
Astiat ovat märkiä ja himmeitä
Käytössä ei ole huuhtelukirkastetta.
Huuhtelukirkastesäiliö on tyhjä.
Juomalaseissa ja lautasissa on raitoja, valkoisia täpliä tai sinertävä pinta
Vähennä huuhtelukirkasteen määrää.
Juomalaseihin ja lautasiin on kuivunut vesipisaroita
Lisää huuhtelukirkasteen määrää.
Syynä saattaa olla pesuaine. Soita pesuaineen valmistajan asiakaspalvelunumeroon.
Laite ei ota vettä.
Astianpesukone ei poista vettä.
Toimintahäiriö Mahdollinen syy Ratkaisut
Vesihana on juuttunut kiinni tai kalkkikiven
peittämä.
Vesihana on käännetty kiinni.
Vedenottoventtiilin kierteitetyssä letkuliitoksessa
oleva suodatin (jos asennettu) on tukossa.
Vedenottoletkua ei ole asetettu oikein tai se on
taittunut tai puristuksissa.
Puhdista vesihana.
Käännä vesihana auki.
Puhdista kierteitetyn letkuliitoksen
suodatin.
Tarkista vedenottoletkun liitos.
Lappo on tukossa. Puhdista lappo.
Vedenottoletkua ei ole asetettu oikein tai se on
taittunut tai puristuksissa.
Tarkista vedenottoletkun liitos.
Ohjelma ei käynnisty.
Pesun aikana kuuluu viheltävää
ääntä.
Astianpesukoneen luukku ei ole kunnolla kiinni.
Pistoke ei ole pistorasiassa.
Kiinteistön sulaketaulun sulake on palanut.
Sulje luukku.
Aseta pistoke pistorasiaan.
Vaihda sulake.
Käytä eri merkkistä pesuainetta. Viheltävä ääni ei ole huolestuttavaa.
Jos et saa poistettua ongelmaa näiden tarkistusten avulla, ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Muista mainita
laitteen malli (Mod.), tuotenumero (PNC) ja sarjanumero
(S.N.).
Nämä tiedot löytyvät astianpesukoneen luukun oikeaan
reunaan kiinnitetystä arvokilvestä (ks. kuva).
Jotta löydät aina nämä tiedot, kirjoita ne tähän:
Mod. : .
PNC : .
S.N. : .
Huolto ja varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on
annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597e/min + pvm) tai
puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta "Kodinkoneiden
huoltoa".
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina
käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat
vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon
0200-2662 (0,1597e/min + pvm) voit olla yhteydessä
kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa:
Takuu
Tuotteella takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen.
Ellei takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan
vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä.
Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia
ylesiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen
määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta voidaan
periä myös takuuaikana:
*
aiheettomasta huoltokäynnistä
*
ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstäja hoidosta
antamia ohjeita ole noudatettu.
EU-maat
Laitteella on käyttömaan lainsäädännön mukainen takuu.
Kuljetusvauriot
Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole
vaurioitunut kuljetuksessa.
Mahdollisista kuljetusvaurioista on heti ilmoitettava
myyjäliikkeelle.
31
RA08
lLaitteen asennuksen yhteydessä suoritettavat sähkö- ja
LVI-asennukset on annettava valtuutetun sähköasentajan
ja/tai putkiasentajan tai ammattitaitoisen henkilön
tehtäväksi.
Poista pakkausmateriaalit ennen laitteen asettamista
paikoilleen.
Pyri sijoittamaan laite vesihanan ja viemärin viereen.
Astianpesukone ei tarvitse erillisiä tuuletusaukkoja. Vain
vedenotto- ja poistoletkun sekä sähköjohdon läpivientiä varten
tarvitaan aukko.
Astianpesukoneessa on säätöjalat korkeuden säätämiseksi.
Käsiteltäessä astianpesukoneen sisäosia sen sähkö tulee
katkaista.
Varmista asentaessasi laitetta, etteivät vedenotto- ja
poistoletku ja sähköjohto ole kierteellä tai litistynyt.
Vaaittaminen
Astianpesukoneen vaaitus on tärkeää, jotta luukku sulkeutuu
täysin tiiviisti.
Kun laite on vaaitettu oikein, luukku ei osu kummallakaan
puolella oleviin kaappeihin.
Jos luukku ei sulkeudu kunnolla, löysää tai kiristä säätöjalkoja,
kunnes laite on täysin vaakasuorassa.
Kiinnittäminen keittiökalusteisiin
Astianpesukoneen kaatuminen tulee estää.
Varmista että taso, jonka alle laite on sijoitettu, on kiinnitetty
tukevasti kiinteään rakenteeseen (keittiökalusteet, seinä).
Vesiliitännät
Astianpesukoneen voi kytkeä joko lämmin- (maks. 60°C) tai
kylmävesiverkkoon. Suosittelemme kuitenkin kylmän veden
käyttöä.
Lämminvesiliitäntä ei aina riitä pesemään puhtaaksi hyvin
likaisia astioita, sillä se lyhentää pesuohjelmien kestoaikoja
huomattavasti.
Jos haluat itse suorittaa liitännän, on koneen vedenottoletkun
kiinnitysmutteri kiinnitettävä 3/4" kierteeseen tai erityiseen
pikaliitäntähanaan.
Vedenpaineen on oltava teknisten tietojen mukainen. Oman
alueesi vesiverkon keskipaineen tietää paikallinen vesilaitos.
Vedenottoletkua ei tule taivuttaa, litistää tai kiertää, kun sitä
liitetään.
Astianpesukoneessa on vedenotto- ja poistoletkut, jotka
voidaan kääntää lukkomutterin avulla oikealle tai vasemmalle
asennustyypin mukaan. Lukkomutteri tulee asettaa
asianmukaisesti vesivuotojen estämiseksi. (Huomio!
Kaikkien astianpesukonemallien vedenotto- ja poistoletkuja EI
ole varustettu lukkomutterilla. Tällöin em. toiminto ei ole
mahdollinen).
Jos laite liitetään uuteen vesijohtoon tai johtoon, jota ei ole
käytetty vähään aikaan, on veden annettava juosta jonkin
aikaa ennen vedenottoletkun liitäntää.
Älä käytä liitosletkuja, joita on aiemmin käytetty toisessa
laitteessa.
Astianpesukone on varustettu suojalaitteella, joka estää
likaisen veden palaamisen juomavesiverkkoon aihekohtaisten
LVI-määräysten mukaisesti.
Vedenpoistoletkun liitäntä
Vedenpoistoletkun pää voidaan liittää seuraavilla tavoilla:
1. Pesualtaan viemäriaukkoon, jolloin poistoletku on ensin
kiinnitettävä työtason alle. Siten likainen vesi ei virtaa
altaasta astianpesukoneeseen.
2. Käännettynä pesualtaan reunan yli erityisellä
muoviohjaimella (jos toimitetaan astianpesukoneen mukana).
3. Pystyputkeen, jossa on ilmareikä ja jonka sisähalkaisija on
vähintään 4 cm.
Viemäriliitännän on oltava vähintään 30 cm ja enintään 100 cm
korkeudella astianpesukoneen pohjasta.
Poistoletku voidaan johtaa joko astianpesukoneen oikealle tai
vasemmalle puolelle.
Letkua ei saa taivuttaa tai litistää, koska tämä estää tai
hidastaa veden poistumista.
Keittiöaltaan tulppa ei saa olla kiinni laitteen vedenpoiston
aikana, koska silloin vesi saattaa valua takaisin laitteeseen.
Jos käytät jatkoletkua, se saa olla enintään 2 m pitkä ja sen
sisähalkaisija ei saa olla pienempi kuin astianpesukoneen
poistoletkulla.
Samoin viemäriaukon liitososien sisähalkaisija ei saa olla
pienempi kuin astianpesukoneen poistoletkulla.
Huomio!
Laitteemme on varustettu suojalaitteella, joka estää likaisen
veden palaamisen takaisin astianpesukoneeseen.
Jos pesualtaasi viemäriaukossa on sisäänrakennettu
"takaiskuventtiili", se saattaa estää astianpesukoneen
asianmukaisen tyhjentymisen.
Poista tulppa.
Muista tarkistaa liitosten vedenpitävyys.
Asennusohjeet
32
Sähköliitäntä
Sähköliitäntää koskevat tiedot löytyvät astianpesukoneen
luukun oikeassa reunassa olevasta arvokilvestä.
Varmista ennen astianpesukoneen pistokkeen kytkemistä
pistorasiaan, että:
1. Asennuspaikan verkkojännite ja –virta vastaa laitteen
arvokilvessä annettua nimellisjännitettä ja -virtaa.
2. Mittari, sulakkeet, sähköverkko ja pistorasia kestävät
laitteen enimmäiskuormituksen. Varmista, että pistorasia ja
pistoke sopivat yhteen ilman sovittimen käyttöä. Pyydä
tarvittaessa vaihtamaan kiinteistön sähköverkon pistorasia.
Katkaise laitteen sähkö irrottamalla pistoke pistorasiasta.
Tärkeää!
Pistokkeen tulee olla helposti saavutettavassa
paikassa laitteen asennuksen jälkeen.
Jos joudut vaihtamaan sähköjohdon, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Turvamääräyksissä vaaditaan laitteen
maadoittamista.
Laitteen valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka
aiheutuvat yllä mainittujen varotoimenpiteiden
laiminlyömisestä.
33
34
Tämä astianpesukone on suunniteltu sijoitettavaksi tiskipöydän
tai työtason alle.
Kaaviokuvan osoittamien syvyysmittojen noudattaminen on
erittäin tärkeää.
Astianpesukone ei tarvitse erillisiä tuuletusaukkoja. Vain
vedenotto- ja poistoletkun sekä sähköjohdon läpivientiä varten
tarvitaan aukko.
Kalusteen korkeus voi olla 820 - 880 mm, koska
astianpesukoneessa on säädettävät jalat (maks. 60 mm).
Astianpesukoneen yläkannen ja työtason väliin pitää jättää 2
mm tyhjää tilaa.
Koneen korkeuden säätäminen
Korkeus säädetään seuraavasti:
1. Löysää tai kiristä etujalkoja.
2. Jotta voit säätää takajalkaa, poista ensin sokkelilevy
ruuvaamalla irti ruuvit. Voit tämän jälkeen säätää
takajalkaa ruuvaamalla etulevyn keskellä olevaa
ruuvia vasemmalle tai oikealle.
Kiinnitä sokkelilevy takaisin paikalleen ruuvaamalla
ruuvit.
3. Kiinnitä sokkelilevy siten, että sen alareuna tulee
lattiapintaan kiinni.
a) Kinnitys 40 mm: iin
saakka: kiinnitä sokkeli
ruuvaamalla ruuvit
aukkoihin (2).
b) Kinnitys 40mm - 60mm:
poista ruuvit aukoista
(3), kiinnitä sokkeli
ruuvaamalla ruuvit
aukkoihin (3).
Oikea tasapaino takaa luukun oikean ja tiiviin sulkeutumisen.
Kun laite on tasapainotettu oikein, luukku ei osu kummallakaan
puolella oleviin kaappeihin.
Jos luukku ei sulkeudu kunnolla, löysää tai kiristä jalkaa
kunnes kone on tasapainossa.
Vaaittaminen
Astianpesukoneen vaaitus on tärkeää, jotta luukku sulkeutuisi
täysin tiiviisti.
Kun kone on huolellisesti asetettu vaakatasoon, luukku ei
napsahda kiinni tasapainotus- kappaleeseen koneen
kummallakaan puolella.
Koneen säätöjalkoja käännetään oikealle tai vasemmalle,
kunnes kone seisoo täysin vaakasuorassa.
Koneen pohjaosaan mahdollisesti jäävä aukko voidaan peittää
laskemalla säädettävää sokkelilevyä alemmaksi.
Kosteussuojan kiinnittäminen
Kiinnitä kosteussuoja
työtason etuosan alapintaan
neljällä 3,5 x 16 ruuvilla.
Kiinnittäminen keittiökalusteisiin
Estääksesi astianpesukonetta kaatumasta, on varmistettava,
että se on kiinnitetty joko työtasoon tai keittiökalusteisiin
käyttämällä astianpesukoneen mukana tulleita kiinnikkeitä.
Aseta kiinnikkeet koneen etuosassa oleviin reikiin kuvan
osoittamalla tavalla. Varmista kiinnitys keittiökalusteisiin joko
koneen yläosasta tai sivuista käyttämällä 3,5 x 16 mm
ruuveilla.
Kone on aina kiinnitettävä työtasoon koneen yläosasta
mukana tulevilla kiinnikkeillä.
Tämän huomioitta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilö- tai
esinevahinkoja.
Astianpesukoneen sivulevyjä ei tule missään tapauksessa
porata, etteivät altaan ja sivulevyjen väliin sijoitetut
vesijärjestelmän komponentit vaurioidu.
Asentaminen työtason alle
575
m
ax
596
555
max
450
+
-
450 m
m
450 mm
II37
II54
Tietoja testi-instituuteille
35
Standardin EN 60704 mukainen testaus tulee suorittaa laite täytettynä. Suorita testiohjelma (ks. "Pesuohjelmat"-taulukkoa).
Standardin EN 50242 mukainen testaus tulee suorittaa suolasäiliö ja huuhtelukirkastesäiliö täytettyinä. Suorita testiohjelma (ks.
"Pesuohjelmat"-taulukkoa).
Alakorin täyttö
Yläkorin täyttö
ilman pientä kulhoa ja
salaattiastiaa
Ruokailuvälinekorin täyttö
Yläkorin täyttö
pienellä kulholla ja
salaattiastialla
Astioiden täyttö: 9 hengen astiat
Huuhtelukirkasteen säätö
:
asento 4 (tyyppi III)
Pesuaineen annostelu: 5 g + 20 g (tyyppi B)
Kuppitelineet: asento A
152965 17/0
S
FIN
0 02/04
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab
ELEKTRO HELIOS
Pakkalankuja 6
01510 VANTAA
Kuluttajaneuvonta/Konsumentrådgivning
puh/tel 0200-2662 (0,1597e/min + pvm)
ELEKTRO HELIOS
S-105 45 Stockholm
www.elektro-helios.se
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
Electrolux-konserni on maailman suurin keittiö-, siivous ja puutarhakoneiden valmistaja.
Electroluxin tuotteita myydään yli 150 maassa ympäri maailmaa vuosittain yli 55 miljoonaa
kappaletta (mm. jääkaappeja, liesiä, pesukoneita, pölynimureita, moottorisahoja sekä
ruohonleikkureita) n. 14 miljardin dollarin arvosta.
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen,
cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as
refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year
to a value of approx. 14 billion USD in more than 150 countries around the world.
Med reservation för ändringar
Oikeus muutoksiin pidätetään
/

Teistes keeltes