Acer AO521 Lühike juhend

Bränd
Acer
Kategooria
mikseri / köögikombaini tarvikud
Mudel
AO521
Tüüp
Lühike juhend
seeria
Lühijuhend
seeria
© 2010 Kõik õigused kaitstud
Aspire One’i seeria lühijuhend
Originaalväljaanne: 04/2010
Mudeli number: _____________________________
Seerianumber: _____________________________
Ostukuupäev: ______________________________
Ostukoht: _________________________________
Aspire One ’i seeria sülearvuti
1
seeria
Alustuseks
1 2
4 5 6
2-1
2-2
Illustratsioonid on ainult üldiseks võrdlusaluseks. Toodete tegelikud tehnilised andmed võivad erineda.
Veenduge, et aku on korralikult
kohale lukustunud, nagu kujutatud
joonisel 2-2.
3
3-2
3-3
3-1
Lühijuhend
2
Kõigepealt tähtsamad asjad
Täname Teid selle eest, et valisite oma kaasaskantavaks arvutiks Acer'i sülearvuti.
Teie teejuhid
Et aidata teil kasutada Aceri sülearvutit, oleme loonud komplekti juhiseid*:
Kõigepealt aitab Lühijuhend teil alustada arvuti häälestamist.
Kui soovite rohkem teada saada, kuidas arvuti aitab teil produktiivsem olla, vaadake AcerSystem User Guide’i. Teatmik sisaldab
täpsemat informatsiooni sellistel teemadel, nagu süsteemiutiilidid, andmete taastamine, laiendusvõimalused ja probleemide
lahendamine. Sellele lisaks sisaldab see garantiiteavet ning sülearvuti kohta kehtivaid üldiseid regulatsioone ja ohutuseeskirju.
See on saadaval PDF-formaadis (Portable Document Format) ning on laaditud teie sülearvutisse.
Märkus: Faili vaatamiseks on vajate programmi Adobe Reader. Kui Adobe Reader pole arvutisse installitud, käivitab AcerSystem
User Guide’i klõpsamine kõigepealt Adobe Readeri installimisprogrammi. Installeerimise lõpetamiseks järgige ekraanil olevaid
juhiseid. Juhiseid Adobe Readeri kasutamiseks leiate menüüst Spikker ja Tugi.
* TÄHTIS MÄRKUS: Palun pidage silmas, et ülalmainitud juhised, nii trükitud kui elektroonilisel kujul, on ainult
teavitava iseloomuga ning välja arvatud juhtudel, kui AcerSystem User Guide’is sisalduvas spetsiilises garantiiteabes
pole näidatud teisiti, ei kujuta miski neis juhistes toodud teabes endast Aceri esindatust või garantiid teie poolt ostetud
tootele. Acer vabastab end selgesõnaliselt mis tahes kohustustest seoses juhistes esineda võivate vigadega.
3
seeria
Võrgukonguratsioon
See juhend aitab teil LAN- ja traadita võrgu sätteid kongureerida, et saaksite luua Interneti-ühenduse.
LAN-ühenduse seadistamine
Lihtsalt ühendage LAN-kaabel Etherneti (RJ-45) porti. Vt Etherneti pordi asukohta osast „Vaade paremalt” lk 6.
Traadita ühenduse seadistamine
1. Pääsemaks juurde rakendusele Communication Manager vajutage <Fn> + <F3>. Nüüd saate lülitada sisse Wi-Fi-ühenduse,
klõpsates selle kõrval oleval punasel nupul.
Märkus: 3G-le ja Bluetoothile pääseb ligi ka rakenduse Communication Manager kaudu. Sideseadmed võivad vastavalt mudelile
erineda.
2. Klõpsake süsteemisalves ikoonil ja valige traadita pääsupunkt, millega soovite ühendust luua.
3G SIM-kaardi sisestamine (ainult teatud mudelitel)
Eemaldage aku ja sisestage ettevaatlikult 3G SIM-kaart 3G SIM-kaardi pilusse. Vt 3G SIM-kaardi pilu asukohta osast „Tagant- ja
põhjavaade” lk 6.
Lühijuhend
4
Teie Aspire One ülevaade
Kui olete oma arvuti häälestanud jaotises Alustuseks kirjeldatud
viisil, lubage meil tutvustada teie uut sülearvutit Acer.
Pealtvaade
# Ikoon Objekt Kirjeldus
1
Veebikaamera Acer
Crystal Eye
Veebikaamera videosuhtluseks (mudelite
konguratsioon võib olla erinev).
2
Mikrofon Sisseehitatud mikrofon heli
salvestamiseks.
3
Kuvariekraan Seda nimetatakse ka vedelkristallekraaniks
(LCD) ning see kuvab arvuti pilti (mudelite
konguratsioon võib olla erinev).
4
Voolunupp Arvuti sisse- ja väljalülitamiseks.
5
Klaviatuur Andmete sisestamiseks arvutisse.
6
Vooluindikaator
1
Näitab arvuti olekut.
7
Aku indikaator
1
Näitab arvuti aku olekut.
1. Laadimine: kui akut laetakse, on tuli
kollakat värvi.
2. Täielikult laetud: kui arvuti on
vooluvõrgus, on tuli sinist värvi.
8
indikaator
1
Näitab 3G või traadita võrguühenduse
olekut.
Sinine tuli põleb Põleb oranž tuli Tuli ei põle
3G sees/WiFi sees
3G sees/WiFi väljas
3G väljas/
WiFi sees
3G väljas/
WiFi väljas
9
Klõpsunupud
(vasak ja parem)
Vasak ja parem nupp funktsioneerivad
vasaku ja parema hiirenupuna.
10
Puuteplaat Puutetundlik osutusseadis, mis töötab
arvutihiirena.
11
Randmetugi Mugav toetusala, kuhu saate arvutit
kasutades toetada oma käsi.
12
Kõvakettaindikaator Näitab kõvaketta aktiivsust.
Numbrilukk Num
Lock
Sütib siis, kui numbrilukk aktiveeritakse.
Suurtähelukk Caps
Lock
Sütib siis, kui suurtähelukk aktiveeritakse.
1. Esipaneelil asuvad indikaatorid on nähtavad ka siis, kui arvuti kaas on suletud.
5
seeria
Suletud eestvaade
# Ikoon Objekt Kirjeldus
1
Olekuindikaatorid Valgusdioodid (LED-id), mille
süttimine näitab arvuti funktsioonide
ja komponentide olekut.
Vaade vasakult
2
Välise kuvari (VGA)
port
Kuvaseadme (nt välise kuvari või
LCD-projektori) ühendamiseks.
3
Alalisvoolusisendi
pistik
Vahelduvvooluadapteri (toiteploki)
ühendamiseks.
4
HDMI HDMI-port Toetab kõrglahutusega
digitaalvideoühendusi.
5
Ventilatsiooniavad Võimaldavad arvutil püsida
jahedana ka pärast pikaajalist
kasutamist.
6
USB 2.0 port USB 2.0 seadmete ühendamiseks
(nt USB-hiir või USB-kaamera).
Lühijuhend
6
Vaade paremalt
# Ikoon Objekt Kirjeldus
7
Mitu-ühes kaardilugeja Võtab vastu järgmisi kaarte: Secure Digital
(SD), MultiMediaCard (MMC), Memory
Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO)
ja xD-Picture (xD).
Märkus: Kaardi eemaldamiseks/
paigaldamiseks vajutage sellele. Korraga
saab töötada ainult üks kaart.
8
Mikrofonipesa Võtab vastu sisendheli välisest
mikrofonist.
Kõrvaklappide/kõlarite/
heliväljundi pistiks
S/PDIF toega
Heliväljundseadmete ühendamiseks
(nt kõlarid, kõrvaklapid).
9
USB 2.0 port USB 2.0 seadmete ühendamiseks
(nt USB-hiir).
10
Kensington-luku pesa Kensington-tüüpi arvuti turvaluku
ühendamiseks.
11
Etherneti (RJ-45) port Ethernet 10/100/1000-põhise võrguga
ühendamiseks.
Tagant- ja põhjavaade
12
Akusektsioon Siin asuvad arvuti akud.
13
Aku vabastamise riiv Vabastab aku, et seda saaks välja võtta.
14
Kõvakettasektsioon Siin asub arvuti kõvaketas (kinnitatud
kruvidega).
Mälusahtel Siin asub arvuti põhimälu.
15
Ventilatsiooniavad ning
jahutusventilaator
Võimaldavad arvutil püsida jahedana ka
pärast pikaajalist kasutamist.
Märkus: Ärge katke ega blokeerige
ventilatsiooniavasid.
16
Akulukk Lukustab aku kohale.
7
seeria
Keskkond
Temperatuur:
Töötamiseks sobiv: 5 °C kuni 35 °C
Sobimatu: –20 °C kuni 65 °C
Niiskus (mittekondenseeruv):
Töötamiseks sobiv: 20% kuni 80%
Sobimatu: 20% kuni 80%
/

See käsiraamat sobib ka