Acer Aspire V3-551G Lühike juhend

Tüüp
Lühike juhend

See käsiraamat sobib ka

Aspire V3 sülearvuti
Lühijuhend
Toote registreerimine
Toote esmakordsel kasutamisel on soovitatav see kohe registreerida. See annab teile
juurdepääsu mõningatele kasulikele eelistele, näiteks:
Kiirem teenindus meie koolitatud esindajatelt.
Aceri kogukonna liikmelisus: pakkumiste saamine ja kliendiuuringutes osalemine.
Värskeimad uudised Acerilt.
Kiirustage ja registreerige, teid ootavad ka muud eelised!
Kuidas registreerida
Aceri toote registreerimiseks külastage veebisaiti www.acer.com. Valige oma riik,
klõpsake nupul TOOTE REGISTREERIMINE ja järgige lihtsaid juhiseid.
Teil palutakse toode registreerida seadistustoimingu ajal, kuid võite ka klõpsata töölaual
oleval registreerimise ikoonil.
Kui oleme teie tooteregistreeringu kätte saanud, saadetakse teile olulisi andmeid sisaldav
kinnitusmeil, mille peaksite kindlas kohas alles hoidma.
Aceri tarvikute hankimine
Meil on hea meel teile teatada, et Aceri garantiilaienduse programm ja sülearvutitarvikud
on võrgus saadaval. Külastage meie veebipoodi aadressil store.acer.com ja leidke sealt
endale vajalik.
Aceri veebipoodi avatakse järk-järgult ja kahjuks ei pruugi see kõigis piirkondades
saadaval olla. Palun käige aeg-ajalt vaatamas, kas see on teie riigis juba avatud.
Mudeli number: ________________________________
Seerianumber: _________________________________
Ostukuupäev: _________________________________
Ostukoht: _____________________________________
© 2012 Kõik õigused kaitstud.
Aspire V3 sülearvuti lühijuhend
See versioon: 08/2012
3
Eesti
Kõigepealt tähtsamad asjad
Täname Teid selle eest, et valisite oma kaasaskantavaks arvutiks Acer'i
sülearvuti.
Teie teejuhid
Et aidata Teil kasutada oma Acer'i sülearvutit, oleme loonud komplekti
juhiseid:
Kõigepealt aitab seadistuse poster Teil alustada oma arvuti häälestamist.
Kasutusjuhend sisaldab kõigile Aspire tooteseeria mudelitele kohalduvat
kasulikku teavet. See katab põhilisi teemasid nagu klaviatuuri kasutamine,
heli jne. Palume mõista, et tulenevalt nende loomusest viitab
Kasutusjuhend aeg-ajalt funktsioonidele või omadustele, mis on ainult
teatud seeria mudelitel, kuid mitte tingimata teie ostetud mudelil. Sellised
juhtumid on tekstis märgitud väljenditega nagu „ainult teatud mudelitel”.
Trükitud Lühijuhend tutvustab Teile uue arvuti põhilisi omadusi ja
funktsioone. Kui soovite rohkem teada saada, kuidas arvuti aitab Teil
produktiivsem olla, vaadake Kasutusjuhend. Teatmik sisaldab täpsemat
informatsiooni teemadel nagu süsteemiutiilidid, andmete taastamine,
laiendusvõimalused ja probleemide lahendamine. Sellele lisaks sisaldab
see garantiiteavet ning slearvuti kohta kehtivaid ldiseid regulatsioone ja
ohutuseeskirju. See on saadaval PDF-formaadis (Portable Document
Format) ning on laaditud teie slearvutisse. Juhised selle avamiseks:
1 Trüki start-menüüs „Kasutaja”.
2 Klõpsake real Aceri Kasutusjuhend.
4
Eesti
Teie Aceri sülearvuti ülevaade
Kui olete oma arvuti häälestanud häälestuse postril kujutatud viisil, lubage
meil Teile tutvustada Teie uut Aceri sülearvutit.
Pealtvaade
# Ikoon Objekt Kirjeldus
1 Veebikaamera
Veebikaamera videosuhtluseks.
Veebikaamera kõrval olev märgutuli näitab,
kas veebikaamera on aktiivne.
5
Eesti
Kiirklahvid
Arvutil on enamike seadete jaoks (nt ekraani heledus, heliväljund) olemas
kiirklahvid ja klahvikombinatsioonid.
Kiirklahvide aktiveerimiseks vajutage ning hoidke enne teise
kombinatsiooni kuuluva klahvi vajutamist all klahvi <Fn>.
2 Kuvariekraan Arvuti pildi kuvamiseks.
3
Voolunupp/-
indikaator
Arvuti sisse- ja väljalülitamiseks. Näitab
arvuti olekut.
4 Klaviatuur Andmete sisestamiseks arvutisse.
5 Puuteplaat
Puutetundlik osutusseadis, mis töötab
arvutihiirena.
6
Klõpsunupud
(vasak ja parem)
Vasak ja parem nupp funktsioneerivad
vasaku ja parema hiirenupuna.
7Kõlarid
Vasak- ja parempoolne kõlar, toodavad
stereoheli.
8 Mikrofon Sisseehitatud mikrofon heli salvestamiseks.
Kiirklahv Ikoon Funktsioon Kirjeldus
<Fn> + <F3> Kommunikatsioon
Lubab/keelab arvuti
sideseadmed.
<Fn> + <F4> Unerežiim Lülitab arvuti unerežiimi.
<Fn> + <F5> Ekraani valik
Lülitab ekraanipildi
kuvaekraanile, välisele
ekraanile (kui see on
ühendatud) või mõlemale.
# Ikoon Objekt Kirjeldus
6
Eesti
<Fn> + <F6> Tühi ekraan
Lülitab ekraani
tagantvalgustuse energia
säästmiseks välja.
Tagasipöördumiseks
vajutage suvalisele klahvile.
<Fn> + <F7> Puuteplaadi lüliti
Lülitab integreeritud
puuteplaadi sisse või välja.
<Fn> + <F8> Kõlarilüliti
Lülitab kõlarid sisse või
välja.
<Fn> + < >
Heledus üles Suurendab ekraani heledust.
<Fn> + < >
Heledus alla Vähendab ekraani heledust.
<Fn> + < >
Helitugevus üles Tõstab helitugevust.
<Fn> + < >
Helitugevus alla Vähendab helitugevust.
<Fn> + <Home> Esita/paus
Esitab või peatab valitud
meediumifaili.
<Fn> + <Pg Up> Lõpeta.
Lõpetab valitud
meediumifaili esitamise.
<Fn> + <Pg Dn> Eelmine
Pöördub tagasi eelmise
meediumifaili juurde.
<Fn> + <End> Järgmine
Liigub edasi järgmise
meediumifaili juurde.
Kiirklahv Ikoon Funktsioon Kirjeldus
7
Eesti
Suletud eestvaade
# Ikoon Objekt Kirjeldus
1
Mitu-ühes
kaardilugeja
Võtab vastu Secure Digital (SD),
MultiMediaCard (MMC), Memory Stick
PRO (MS PRO) ja xD-Picture kaarte (xD).
Märkus: Kaardi eemaldamiseks/
paigaldamiseks vajutage sellele. Korraga
saab töötada ainult üks kaart.
2
Kõvakettaindikaator Näitab kõvaketta aktiivsust.
Ühenduse indikaator
Näitab arvuti traadita ühenduse seadme
olekut.
Vooluindikaator Näitab arvuti olekut.
Akuindikaator
Näitab arvuti aku olekut.
1. Laadimine: Kui akut laetakse, on tuli
kollakat värvi.
2. Täielikult laetud: Kui arvuti on
vooluvõrgus, on tuli sinist värvi.
1 2
8
Eesti
Vaade vasakult
Teave USB 3.0 kohta
Ühildub USB 3.0 ja varasemate seadmetega.
Optimaalse jõudluse saavutamiseks kasutage USB 3.0 sertifikaadiga
seadmeid.
Määratletud standardi USB 3.0 (SuperSpeed USB) alusel.
# Ikoon Objekt Kirjeldus
1
Alalisvoolusisendi
pistik
Vahelduvvooluadapteri (toiteploki)
ühendamiseks.
2
Etherneti (RJ-45)
port
Ethernet 10/100/1000-põhise võrguga
ühendamiseks.
3
Välise kuvari (VGA)
port
Kuvaseadme (nt välise monitori või
LCD-projektori) ühendamiseks.
4 HDMI-port
Toetab kõrglahutusega
digitaalvideoühendusi.
5 USB port
USB-seadmetega ühendamiseks.
Kui port on musta värvi, siis ühildub see
USB 2.0-ga, kui sinine, siis ühildub see ka
USB 3.0-ga (vt allpool).
6
Mikrofonisisend
Võtab vastu sisendheli välisest
mikrofonist.
Kõrvaklappide/
kõlarite pistik
Heliseadmete (nt kõlarid, kõrvaklapid) või
mikrofoniga peakomplekti ühendamiseks.
261 3 54
9
Eesti
Vaade paremalt
# Ikoon Objekt Kirjeldus
1 USB pordid
USB-seadmetega ühendamiseks.
Kui port on musta värvi, siis ühildub see
USB 2.0-ga, kui sinine, siis ühildub see ka
USB 3.0-ga (vt allpool).
2 Optiline seade
Sisemine optiline seade; loeb CD-sid või
DVD-sid.
3
Optilise ketta
lugemise indikaator
Süttib, kui optiline seade on aktiivne.
4
Optilise seadme
väljastusnupp
Väljastab optilise ketta seadmest.
5 Hädaväljastusava
Avab optilise seadme sahtli, kui arvuti on
välja lülitatud.
Märkus: Optilise seadme avamiseks siis,
kui arvuti on välja lülitatud, lükake
hädaväljastusavasse kirjaklamber.
6
Kensington-luku
pesa
Kensington-tüüpi arvuti turvaluku
ühendamiseks.
Märkus: Vedage arvuti turvaluku kaabel
ümber liikumatu objekti, näiteks laua või
lukustatud sahtli käepideme. Lükake lukk
avasse ning keerake luku sulgemiseks
võtit. Saadaval on ka võtmeta mudelid.
12 63 54
10
Eesti
Põhjavaade
Keskkond
# Ikoon Objekt Kirjeldus
1
Aku vabastamise riiv/
lukk
Vabastab aku, et seda saaks välja võtta.
Sisestage sobiv tööriist riivi ja libistage
vabastamiseks.
2
Mälusahtel Siin asub arvuti põhimälu.
Kõvakettasektsioon
Siin asub arvuti kõvaketas (kinnitatud
kruvidega).
3 Akusektsioon Siin asuvad arvuti akud.
Temperatuur:
Töötamiseks sobiv: 5°C kuni 35°C
Sobimatu: -20°C kuni 65°C
Niiskus (mittekondenseeruv):
Töötamiseks sobiv: 20% kuni 80%
Sobimatu: 20% kuni 80%
1
2
3
Part no.: NC.RYF11.04E
Ver.: 01.01.02
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286
 • Page 287 287
 • Page 288 288
 • Page 289 289
 • Page 290 290
 • Page 291 291
 • Page 292 292
 • Page 293 293
 • Page 294 294
 • Page 295 295
 • Page 296 296
 • Page 297 297
 • Page 298 298
 • Page 299 299
 • Page 300 300
 • Page 301 301
 • Page 302 302
 • Page 303 303
 • Page 304 304
 • Page 305 305
 • Page 306 306
 • Page 307 307
 • Page 308 308

Acer Aspire V3-551G Lühike juhend

Tüüp
Lühike juhend
See käsiraamat sobib ka