Acer Aspire V3-551G Lühike juhend

Tüüp
Lühike juhend

See käsiraamat sobib ka

Aspire V3 sülearvuti
Lühijuhend
Toote registreerimine
Toote esmakordsel kasutamisel on soovitatav see kohe registreerida. See annab teile
juurdepääsu mõningatele kasulikele eelistele, näiteks:
Kiirem teenindus meie koolitatud esindajatelt.
Aceri kogukonna liikmelisus: pakkumiste saamine ja kliendiuuringutes osalemine.
Värskeimad uudised Acerilt.
Kiirustage ja registreerige, teid ootavad ka muud eelised!
Kuidas registreerida
Aceri toote registreerimiseks külastage veebisaiti www.acer.com. Valige oma riik,
klõpsake nupul TOOTE REGISTREERIMINE ja järgige lihtsaid juhiseid.
Teil palutakse toode registreerida seadistustoimingu ajal, kuid võite ka klõpsata töölaual
oleval registreerimise ikoonil.
Kui oleme teie tooteregistreeringu kätte saanud, saadetakse teile olulisi andmeid sisaldav
kinnitusmeil, mille peaksite kindlas kohas alles hoidma.
Aceri tarvikute hankimine
Meil on hea meel teile teatada, et Aceri garantiilaienduse programm ja sülearvutitarvikud
on võrgus saadaval. Külastage meie veebipoodi aadressil store.acer.com ja leidke sealt
endale vajalik.
Aceri veebipoodi avatakse järk-järgult ja kahjuks ei pruugi see kõigis piirkondades
saadaval olla. Palun käige aeg-ajalt vaatamas, kas see on teie riigis juba avatud.
Mudeli number: ________________________________
Seerianumber: _________________________________
Ostukuupäev: _________________________________
Ostukoht: _____________________________________
© 2012 Kõik õigused kaitstud.
Aspire V3 sülearvuti lühijuhend
See versioon: 08/2012
3
Eesti
Kõigepealt tähtsamad asjad
Täname Teid selle eest, et valisite oma kaasaskantavaks arvutiks Acer'i
sülearvuti.
Teie teejuhid
Et aidata Teil kasutada oma Acer'i sülearvutit, oleme loonud komplekti
juhiseid:
Kõigepealt aitab seadistuse poster Teil alustada oma arvuti häälestamist.
Kasutusjuhend sisaldab kõigile Aspire tooteseeria mudelitele kohalduvat
kasulikku teavet. See katab põhilisi teemasid nagu klaviatuuri kasutamine,
heli jne. Palume mõista, et tulenevalt nende loomusest viitab
Kasutusjuhend aeg-ajalt funktsioonidele või omadustele, mis on ainult
teatud seeria mudelitel, kuid mitte tingimata teie ostetud mudelil. Sellised
juhtumid on tekstis märgitud väljenditega nagu „ainult teatud mudelitel”.
Trükitud Lühijuhend tutvustab Teile uue arvuti põhilisi omadusi ja
funktsioone. Kui soovite rohkem teada saada, kuidas arvuti aitab Teil
produktiivsem olla, vaadake Kasutusjuhend. Teatmik sisaldab täpsemat
informatsiooni teemadel nagu süsteemiutiilidid, andmete taastamine,
laiendusvõimalused ja probleemide lahendamine. Sellele lisaks sisaldab
see garantiiteavet ning slearvuti kohta kehtivaid ldiseid regulatsioone ja
ohutuseeskirju. See on saadaval PDF-formaadis (Portable Document
Format) ning on laaditud teie slearvutisse. Juhised selle avamiseks:
1 Trüki start-menüüs „Kasutaja”.
2 Klõpsake real Aceri Kasutusjuhend.
4
Eesti
Teie Aceri sülearvuti ülevaade
Kui olete oma arvuti häälestanud häälestuse postril kujutatud viisil, lubage
meil Teile tutvustada Teie uut Aceri sülearvutit.
Pealtvaade
# Ikoon Objekt Kirjeldus
1 Veebikaamera
Veebikaamera videosuhtluseks.
Veebikaamera kõrval olev märgutuli näitab,
kas veebikaamera on aktiivne.
5
Eesti
Kiirklahvid
Arvutil on enamike seadete jaoks (nt ekraani heledus, heliväljund) olemas
kiirklahvid ja klahvikombinatsioonid.
Kiirklahvide aktiveerimiseks vajutage ning hoidke enne teise
kombinatsiooni kuuluva klahvi vajutamist all klahvi <Fn>.
2 Kuvariekraan Arvuti pildi kuvamiseks.
3
Voolunupp/-
indikaator
Arvuti sisse- ja väljalülitamiseks. Näitab
arvuti olekut.
4 Klaviatuur Andmete sisestamiseks arvutisse.
5 Puuteplaat
Puutetundlik osutusseadis, mis töötab
arvutihiirena.
6
Klõpsunupud
(vasak ja parem)
Vasak ja parem nupp funktsioneerivad
vasaku ja parema hiirenupuna.
7Kõlarid
Vasak- ja parempoolne kõlar, toodavad
stereoheli.
8 Mikrofon Sisseehitatud mikrofon heli salvestamiseks.
Kiirklahv Ikoon Funktsioon Kirjeldus
<Fn> + <F3> Kommunikatsioon
Lubab/keelab arvuti
sideseadmed.
<Fn> + <F4> Unerežiim Lülitab arvuti unerežiimi.
<Fn> + <F5> Ekraani valik
Lülitab ekraanipildi
kuvaekraanile, välisele
ekraanile (kui see on
ühendatud) või mõlemale.
# Ikoon Objekt Kirjeldus
6
Eesti
<Fn> + <F6> Tühi ekraan
Lülitab ekraani
tagantvalgustuse energia
säästmiseks välja.
Tagasipöördumiseks
vajutage suvalisele klahvile.
<Fn> + <F7> Puuteplaadi lüliti
Lülitab integreeritud
puuteplaadi sisse või välja.
<Fn> + <F8> Kõlarilüliti
Lülitab kõlarid sisse või
välja.
<Fn> + < >
Heledus üles Suurendab ekraani heledust.
<Fn> + < >
Heledus alla Vähendab ekraani heledust.
<Fn> + < >
Helitugevus üles Tõstab helitugevust.
<Fn> + < >
Helitugevus alla Vähendab helitugevust.
<Fn> + <Home> Esita/paus
Esitab või peatab valitud
meediumifaili.
<Fn> + <Pg Up> Lõpeta.
Lõpetab valitud
meediumifaili esitamise.
<Fn> + <Pg Dn> Eelmine
Pöördub tagasi eelmise
meediumifaili juurde.
<Fn> + <End> Järgmine
Liigub edasi järgmise
meediumifaili juurde.
Kiirklahv Ikoon Funktsioon Kirjeldus
7
Eesti
Suletud eestvaade
# Ikoon Objekt Kirjeldus
1
Mitu-ühes
kaardilugeja
Võtab vastu Secure Digital (SD),
MultiMediaCard (MMC), Memory Stick
PRO (MS PRO) ja xD-Picture kaarte (xD).
Märkus: Kaardi eemaldamiseks/
paigaldamiseks vajutage sellele. Korraga
saab töötada ainult üks kaart.
2
Kõvakettaindikaator Näitab kõvaketta aktiivsust.
Ühenduse indikaator
Näitab arvuti traadita ühenduse seadme
olekut.
Vooluindikaator Näitab arvuti olekut.
Akuindikaator
Näitab arvuti aku olekut.
1. Laadimine: Kui akut laetakse, on tuli
kollakat värvi.
2. Täielikult laetud: Kui arvuti on
vooluvõrgus, on tuli sinist värvi.
1 2
8
Eesti
Vaade vasakult
Teave USB 3.0 kohta
Ühildub USB 3.0 ja varasemate seadmetega.
Optimaalse jõudluse saavutamiseks kasutage USB 3.0 sertifikaadiga
seadmeid.
Määratletud standardi USB 3.0 (SuperSpeed USB) alusel.
# Ikoon Objekt Kirjeldus
1
Alalisvoolusisendi
pistik
Vahelduvvooluadapteri (toiteploki)
ühendamiseks.
2
Etherneti (RJ-45)
port
Ethernet 10/100/1000-põhise võrguga
ühendamiseks.
3
Välise kuvari (VGA)
port
Kuvaseadme (nt välise monitori või
LCD-projektori) ühendamiseks.
4 HDMI-port
Toetab kõrglahutusega
digitaalvideoühendusi.
5 USB port
USB-seadmetega ühendamiseks.
Kui port on musta värvi, siis ühildub see
USB 2.0-ga, kui sinine, siis ühildub see ka
USB 3.0-ga (vt allpool).
6
Mikrofonisisend
Võtab vastu sisendheli välisest
mikrofonist.
Kõrvaklappide/
kõlarite pistik
Heliseadmete (nt kõlarid, kõrvaklapid) või
mikrofoniga peakomplekti ühendamiseks.
261 3 54
9
Eesti
Vaade paremalt
# Ikoon Objekt Kirjeldus
1 USB pordid
USB-seadmetega ühendamiseks.
Kui port on musta värvi, siis ühildub see
USB 2.0-ga, kui sinine, siis ühildub see ka
USB 3.0-ga (vt allpool).
2 Optiline seade
Sisemine optiline seade; loeb CD-sid või
DVD-sid.
3
Optilise ketta
lugemise indikaator
Süttib, kui optiline seade on aktiivne.
4
Optilise seadme
väljastusnupp
Väljastab optilise ketta seadmest.
5 Hädaväljastusava
Avab optilise seadme sahtli, kui arvuti on
välja lülitatud.
Märkus: Optilise seadme avamiseks siis,
kui arvuti on välja lülitatud, lükake
hädaväljastusavasse kirjaklamber.
6
Kensington-luku
pesa
Kensington-tüüpi arvuti turvaluku
ühendamiseks.
Märkus: Vedage arvuti turvaluku kaabel
ümber liikumatu objekti, näiteks laua või
lukustatud sahtli käepideme. Lükake lukk
avasse ning keerake luku sulgemiseks
võtit. Saadaval on ka võtmeta mudelid.
12 63 54
10
Eesti
Põhjavaade
Keskkond
# Ikoon Objekt Kirjeldus
1
Aku vabastamise riiv/
lukk
Vabastab aku, et seda saaks välja võtta.
Sisestage sobiv tööriist riivi ja libistage
vabastamiseks.
2
Mälusahtel Siin asub arvuti põhimälu.
Kõvakettasektsioon
Siin asub arvuti kõvaketas (kinnitatud
kruvidega).
3 Akusektsioon Siin asuvad arvuti akud.
Temperatuur:
Töötamiseks sobiv: 5°C kuni 35°C
Sobimatu: -20°C kuni 65°C
Niiskus (mittekondenseeruv):
Töötamiseks sobiv: 20% kuni 80%
Sobimatu: 20% kuni 80%
1
2
3
Part no.: NC.RYF11.04E
Ver.: 01.01.02
1 / 1

Acer Aspire V3-551G Lühike juhend

Tüüp
Lühike juhend
See käsiraamat sobib ka