KTM 1090 Adventure S EU 2019 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

KÄYTTÖOHJE 2019
1090 Adventure S
1090 Adventure L
Tuote Nr. 3213915fi
ARVOISA KTM:N ASIAKAS!
*3213915fi*
3213915fi
9/2018
ARVOISA KTM:N ASIAKAS!
Onnittelemme sinua lämpimästi KTM-moottoripyörän hankinnasta! Olet nyt modernin, urheilullisen moottoripyö-
rän omistaja. Moottoripyörästä on sinulle varmasti paljon iloa, kunhan vain hoidat ajokkiasi oikein.
Toivotamme sinulle aina hyvää ja turvallista matkaa!
Ole hyvä, kirjoita tähän ajoneuvosi sarjanumerot.
Ajoneuvon valmistenumero ( s. 26) Myyjän leima
Moottorinumero ( s. 27)
Avainnumero ( s. 27)
Käyttöohje vastaa tämän valmistussarjan uusinta tilannetta painatuksen ajankohtana. Yksittäinen tuote saattaa
kuitenkin poiketa hieman käyttöohjeen tiedoista, sillä valmistaja kehittää tuotteitaan jatkuvasti.
Kaikki tiedot sitoumuksetta. KTM Sportmotorcycle GmbH pidättää itsellään erityisesti oikeuden tehdä muutok-
sia teknisiin tietoihin, hintoihin, väreihin, muotoihin, materiaaleihin, palvelu- ja huoltosuorituksiin, rakenteisiin,
varustukseen sekä muihin näiden kaltaisiin tekijöihin, ilman että se on velvollinen ilmoittamaan näistä muutok-
sista. KTM Sportmotorcycle GmbH pidättää itsellään myös oikeuden edellä mainittujen tietojen ja tekijöiden täy-
delliseen poistamiseen tai mukauttamiseen paikallisia olosuhteita vastaaviksi, ilman että sen on ilmoitettava näis-
täkään toimenpiteistä etukäteen. Edelleen KTM Sportmotorcycle GmbH:lla on oikeus lopettaa yksittäisen mallin
valmistus ilman tätä koskevaa ennakkoilmoitusta. KTM ei ota mitään vastuuta toimitusmahdollisuuksista, kuvista
ja kuvauksista poikkeamista sekä painovirheistä ja erehdyksistä. Osa kuvien esittämistä malleista sisältää erikois-
varusteita, jotka puuttuvat vakiomalleista.
ARVOISA KTM:N ASIAKAS!
2
© 2018 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Itävalta
Kaikki oikeudet pidätetään
Jälkipainatus, myös osittainenkin, kuten kaikkinainen muu jäljentäminen vain oikeudenhaltijan kirjallisella
luvalla.
ISO 9001(12 100 6061)
Kansainvälisen laadunhallintastandardin ISO 9001 mukaisesti KTM käyttää laadunvarmistusproses-
seja, jotka takaavat parhaan mahdollisen tuotelaadun.
Laatija: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Itävalta
Tämä dokumentti koskee seuraavia malleja:
1090 Adventure S EU (F9903SC)
1090 Adventure L EU (F9903SB)
SISÄLLYSLUETTELO
3
SISÄLLYSLUETTELO
1 KUVAUSTAVAT ............................................. 9
1.1 Käytetyt merkinnät............................. 9
1.2 Käytetyt korostukset ......................... 10
2 TURVALLISUUSOHJEET.............................. 11
2.1 Käyttömääritys määräysten
mukainen käyttö .............................. 11
2.2 Väärinkäyttö .................................... 11
2.3 Turvallisuusohjeet ............................ 11
2.4 Vaara-asteet ja merkinnät ................. 13
2.5 Luvattomia muutoksia koskeva
varoitus........................................... 14
2.6 Turvallinen käyttö ............................ 15
2.7 Suojavaatetus.................................. 16
2.8 Työsäännöt...................................... 16
2.9 Ympäristö........................................ 17
2.10 Käyttöohje....................................... 17
3 TÄRKEITÄ OHJEITA .................................... 18
3.1 Takuu ............................................. 18
3.2 Käyttöeineet, apuaineet.................... 18
3.3 Varaosat, lisävarusteet...................... 18
3.4 Huolto ............................................ 19
3.5 Kuvat.............................................. 19
3.6 Asiakaspalvelu................................. 19
4 AJONEUVON KUVA ..................................... 22
4.1 Ajoneuvon kuva edestä vasemmalta ... 22
4.2 Ajoneuvon kuva takaa oikealta........... 24
5 SARJANUMEROT........................................ 26
5.1 Ajoneuvon valmistenumero................ 26
5.2 Tyyppikilpi ...................................... 26
5.3 Avainnumero ................................... 27
5.4 Moottorinumero ............................... 27
5.5 Etuhaarukan artikkelinumero............. 28
5.6 Takavaimentimen artikkelinumero ..... 28
6 HALLINTALAITTEET.................................... 29
6.1 Kytkinkahva..................................... 29
6.2 Etujarrukahva .................................. 29
6.3 Kaasukahva..................................... 30
6.4 Katkaisijat ohjaustangossa
vasemmalla ..................................... 30
6.4.1 Yhdistelmäkatkaisin ..................... 30
6.4.2 Valokatkaisin............................... 31
6.4.3 Varoitusvilkkukatkaisin ................. 32
6.4.4 Valikkokatkaisin........................... 33
6.4.5 Vilkkukatkaisin ............................ 33
6.4.6 Äänimerkkipainike ....................... 34
SISÄLLYSLUETTELO
4
6.5 Katkaisijat ohjaustangossa oikealla .... 35
6.5.1 Hätäpysäytyskatkaisin .................. 35
6.5.2 Sähkökäynnistysnappi .................. 35
6.6 Virta- ja ohjauslukko......................... 36
6.7 Ajonestolaite ................................... 37
6.8 Ohjauksen lukitseminen.................... 38
6.9 Ohjauksen avaaminen lukituksesta .... 39
6.10 Polttoainetankin korkin avaaminen .... 40
6.11 Polttoainetankin korkin sulkeminen ... 42
6.12 Polttoainehanat ............................... 43
6.13 Tavaratilan avaaminen...................... 44
6.14 Tavaratilan sulkeminen..................... 45
6.15 Istuinlukko ...................................... 45
6.16 Tartuntakahvat................................. 46
6.17 Tavaratelineen kiinnityslevy............... 46
6.18 Laukun kiinnittimet.......................... 47
6.19 Matkustajan jalkatapit ...................... 48
6.20 Vaihdepoljin .................................... 48
6.21 Jarrupoljin....................................... 49
6.22 Sivutuki .......................................... 50
7 YHDISTELMÄMITTARISTO........................... 51
7.1 Yleiskuva......................................... 51
7.2 Aktivointi ja testaus.......................... 51
7.3 Matriisinäyttö .................................. 53
7.4 Segmenttinäyttö............................... 53
7.5 Polttoainemäärän näyttö ................... 54
7.6 Merkkivalot ..................................... 55
7.7 Ilmoitus matriisinäytössä .................. 57
7.8 Vaihtamiskehote .............................. 58
7.9 Huoltonäyttö.................................... 59
7.10 Matriisinäyttövalikko......................... 60
7.10.1 "Favorites"................................... 60
7.10.2 "Trip 1"....................................... 60
7.10.3 "Trip 2"....................................... 61
7.10.4 "General Info" .............................. 62
7.10.5 "Set Favorites" ............................. 62
7.10.6 "Settings".................................... 63
7.10.7 "Warning".................................... 63
7.10.8 "Heating" (valinnainen)................. 64
7.10.9 "MTC/ABS".................................. 64
7.10.10 "Drive Mod" ................................. 65
7.10.11 Valikkoyleiskuva........................... 68
7.10.12 "Language".................................. 70
7.10.13 "Distance" ................................... 70
7.10.14 "Temp" ....................................... 71
7.10.15 "Pressure" ................................... 71
7.10.16 "Fuel Cons" ................................. 72
7.10.17 "Clock/Date" ................................ 72
7.10.18 "Shift Light" ................................ 73
7.10.19 "Heat Grip" (lisävaruste) ............... 74
7.10.20 "DRL" ......................................... 74
SISÄLLYSLUETTELO
5
8 ERGONOMIA .............................................. 76
8.1 Ohjaustangon paikka ........................ 76
8.2 Ohjaustangon paikan säätö ............ 76
8.3 Visiirin säätö.................................... 78
8.4 Kytkinkahvan perusasennon säätö...... 80
8.5 Etujarrukahvan perusasennon säätö ... 81
8.6 Ajajan jalkatapit............................... 81
8.7 Jalkatappien säätö ........................ 82
8.8 Vaihdepolkimen perusasennon
tarkistus.......................................... 85
8.9 Vaihdepolkimen perusasennon
säätö ........................................... 86
8.10 Jalkajarrupolkimen perusasennon
säätö ........................................... 88
9 KÄYTTÖÖNOTTO......................................... 89
9.1 Ohjeita ensimmäiseen
käyttöönottoon................................. 89
9.2 Moottorin sisäänajo .......................... 91
9.3 Ajoneuvon kuormaus ........................ 92
10 AJO-OHJEITA.............................................. 95
10.1 Tarkastus- ja hoitotehtävät ennen
jokaista käyttöönottoa....................... 95
10.2 Käynnistäminen............................... 96
10.3 Liikkeellelähtö ................................. 98
10.4 vaihtaminen, ajaminen ..................... 99
10.5 Jarruttaminen................................ 104
10.6 Pysähtyminen, pysäköinti................ 107
10.7 Kuljetus ........................................ 109
10.8 Polttoaineen tankkaus .................... 110
11 HUOLTO-OHJELMA................................... 113
11.1 Lisätietoja ..................................... 113
11.2 Pakolliset työt................................ 113
11.3 Suositellut työt .............................. 116
12 RUNGON SÄÄTÖ....................................... 117
12.1 Takaiskunvaimentimen
puristusvaimennuksen säätö ........... 117
12.2 Takavaimentimen jousen
esijännityksen säätö ....................... 118
13 RUNGON HUOLTOTYÖT ............................ 119
13.1 Moottoripyörän nosto takaa
huoltopukille ................................. 119
13.2 Moottoripyörän alasottaminen
takanostotelineel......................... 119
13.3 Moottoripyörän nosto edestä
huoltopukilla ................................. 120
SISÄLLYSLUETTELO
6
13.4 Moottoripyörän alasottaminen
edestä huoltopukilta....................... 121
13.5 Moottoripyörän nosto (kiinnitetyllä)
huoltopukilla .............................. 122
13.6 Moottoripyörän
alasottaminen asennustelineeltä
(työntökiinnitys) ......................... 124
13.7 Istuimen irrottaminen..................... 126
13.8 Istuimen asentaminen .................... 126
13.9 Ketjun likaisuuden tarkistus............ 127
13.10 Ketjun puhdistus ........................... 127
13.11 Ketjunkireyden tarkistus ................. 129
13.12 Ketjun kireyden säätö..................... 130
13.13 Ketjun, takarattaan ja eturattaan
tarkastus....................................... 132
13.14 Hydraulisen kytkimen nestemäärän
tarkistus/korjaus............................. 135
13.15 Emäputken laakerin välyksen
tarkastaminen................................ 137
13.16 Etuhaarukan alapeitelevyn
irrottaminen .................................. 139
13.17 Etuhaarukan alapeitelevyn
asentaminen.................................. 140
13.18 Etusivukatteen irrotus..................... 141
13.19 Etusivukatteen asennus .................. 142
13.20 Etumaskin ilmanohjaimen
irrottaminen ............................... 143
13.21 Etumaskin ilmanohjaimen
asentaminen .............................. 147
13.22 Etulokasuojan irrottaminen ............. 150
13.23 Etulokasuojan asentaminen............. 150
13.24 Haarukkaputkien pölysuojien
puhdistus .................................. 151
13.25 Polttoainetankin verhoilun
irrottaminen .................................. 152
13.26 Polttoainetankin katteen
asentaminen.................................. 154
13.27 Visiirin irrottaminen........................ 157
13.28 Visiirin asentaminen....................... 157
13.29 Moottorinsuojuksen irrotus.............. 158
13.30 Moottorinsuojuksen asennus ........... 158
14 JARRUT ................................................... 159
14.1 ABS /
lukkiutumisenestojärjestelmä .......... 159
14.2 Jarrulevyjen tarkastus ..................... 162
14.3 Jarrunesteen määrän tarkastus
etujarrusta..................................... 163
14.4 Jarrunesteen lisääminen
etujarruun ................................. 164
14.5 Jarrupalojen tarkistus etujarrusta..... 167
SISÄLLYSLUETTELO
7
14.6 Jarrunesteen määrän tarkistus
takajarrusta ................................... 168
14.7 Jarrunesteen lisääminen
takajarruun ................................ 169
14.8 Jarrupalojen tarkistus takajarrusta ... 171
15 PYÖRÄT, RENKAAT................................... 172
15.1 Etupyörän irrottaminen ............... 172
15.2 Etupyörän asentaminen ............... 174
15.3 Takapyörän irrottaminen .............. 178
15.4 Takapyörän asentaminen ............. 181
15.5 Takapyörän
navan vaimennuskumien
tarkastaminen ............................ 184
15.6 Renkaiden kunnon tarkastus ........... 186
15.7 Rengaspaineen tarkastus ................ 188
15.8 Pikapaikkausaineen käyttö .............. 190
16 SÄHKÖLAITTEET ...................................... 191
16.1 Päiväajovalo .................................. 191
16.2 12 V -akun irrottaminen .............. 192
16.3 12 V -akun asentaminen ............. 194
16.4 12 V:n akun lataaminen .............. 197
16.5 Pääsulakkeen vaihtaminen.............. 202
16.6 Sulakekotelossa olevien
sulakkeiden vaihto ......................... 205
16.7 Valomaskin ja ajovalon
irrottaminen .................................. 207
16.8 Valomaskin ja ajovalon
asentaminen.................................. 209
16.9 Lähivalolampun vaihto.................... 210
16.10 Kaukovalolampun vaihto ................. 212
16.11 Vilkkulampun vaihto....................... 214
16.12 Ajovalon säädön tarkastus............... 215
16.13 Ajovalon valokantaman säätö........... 216
16.14 Virta-avaimen
aktivointi/passivointi....................... 218
16.15 Diagnoosiliitin ............................... 224
17 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ ........................ 225
17.1 Jäähdytysnesteen määrän tarkistus
paisuntasäiliöstä............................ 225
17.2 Jäähdytysnesteen määrän
korjaaminen paisuntasäiliössä ......... 227
18 MOOTTORIN SÄÄTÖ.................................. 230
18.1 "Drive Mod" ................................... 230
18.2 Luistonesto (TC) ............................ 231
19 MOOTTORIN HUOLTOTYÖT ....................... 232
19.1 Moottoriöljymäärän tarkistus ........... 232
SISÄLLYSLUETTELO
8
19.2 Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen
vaihto, öljysihtien puhdistus ........ 233
19.3 Moottoriöljyn lisääminen................. 240
20 PUHDISTUS, HOITO ................................. 243
20.1 Moottoripyörän puhdistus................ 243
20.2 Talvikäytön tarkistus- ja
hoitotehtävät ................................. 247
21 SÄILYTYS................................................. 249
21.1 Säilytys......................................... 249
21.2 Käyttöönotto varastoinnin jälkeen .... 251
22 VIANETSINTÄ........................................... 252
23 TEKNISET TIEDOT.................................... 255
23.1 Moottori ........................................ 255
23.2 Moottorin kiristysmomentit.............. 257
23.3 Täyttömäärät ................................. 262
23.3.1 Moottoriöljy............................... 262
23.3.2 Jäähdytysneste .......................... 262
23.3.3 Polttoaine ................................. 262
23.4 Runko........................................... 263
23.5 Sähkölaitteet ................................. 264
23.6 Renkaat ........................................ 265
23.7 Etuhaarukka .................................. 266
23.8 Takavaimennin .............................. 266
23.9 Rungon kiristysmomentit ................ 267
24 KÄYTTÖAINEET ........................................ 273
25 APUAINEET.............................................. 277
26 STANDARDIT............................................ 279
27 AMMATTISANASTO................................... 280
28 LYHENNELUETTELO................................. 281
29 MERKKILUETTELO................................... 282
29.1 Punaiset symbolit .......................... 282
29.2 Keltaiset ja oranssit symbolit........... 282
29.3 Vihreät ja siniset symbolit ............... 283
HAKEMISTO .................................................... 284
KUVAUSTAVAT 1
9
1.1 Käytetyt merkinnät
Seuraavassa selitetään tiettyjen merkkien käyttö.
Tarkoittaa odotettua reaktiota (esim. työvaiheessa tai toiminnossa).
Tarkoittaa odottamatonta reaktiota (esim. työvaiheessa tai toiminnossa).
Kaikki työt, jotka on merkitty tällä merkillä, vaativat ammattitaitoa ja teknistä ymmärrystä. Jätä
nämä työt oman turvallisuutesi vuoksi valtuutetun KTM-huoltokorjaamon suoritettaviksi! Siellä
erikoiskoulutetut ammattilaiset huoltavat moottoripyöräsi optimaalisesti tarvittavilla erikoistyö-
kaluilla.
Tarkoittaa sivuviittausta (ilmoitetulta sivulta löytyy lisätietoja).
Tämä merkki on lisätietoja ja erilaisia vihjeitä sisältävien tekstiosioiden yhteydessä.
Tämä merkki on tarkastusvaiheen tuloksen yhteydessä.
1 KUVAUSTAVAT
10
Tämä merkki on jännitemittauksen yhteydessä.
Tämä merkki on virranmittauksen yhteydessä.
Tarkoittaa jonkin työtehtävän sekä mahdollisten viimeistelytöiden päättymistä.
1.2 Käytetyt korostukset
Seuraavassa selitetään käytettyjen kirjainkorostusten merkitys.
Oma nimi Tarkoittaa nimeä.
Nimi
®
Tarkoittaa suojattua nimeä.
Merkki™ Tarkoittaa tavaramerkkiä.
Alleviivatut käsitteet Viittaavat ajoneuvon teknisiin yksityiskohtiin tai ovat erikoiskäsitteitä, jotka
on selostettu erikoiskäsitteiden hakemistossa.
TURVALLISUUSOHJEET 2
11
2.1 Käyttömääritys määräysten mukainen käyttö
Tämä ajoneuvo on suunniteltu ja valmistettu siten, että se kestää tieliikennekäytössä ja kevyessä maastossa (pääl-
lystämätön tie) tyypillisesti esiintyvän rasituksen. Tätä ajoneuvoa ei ole tarkoitettu käyttöön kilparadoilla.
Info
Tämä ajoneuvo on hyväksytty yleiseen tieliikenteeseen vain tyyppihyväksynnän mukaisena versiona.
2.2 Väärinkäyttö
Ajoneuvoa on aina käytettävä ajoneuvolle määritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti.
Määritellystä käyttötarkoituksesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa vaaraa ihmisille, esineille ja ympäristölle.
Väärinkäytöksi katsotaan ajoneuvon käyttö mihin tahansa muuhun tarkoitukseen kuin ajoneuvolle määriteltyyn
käyttötarkoitukseen ja muutoin kuin ajoneuvon käyttökohdetta koskevan määritelmän mukaisesti.
Väärinkäytöllä tarkoitetaan myös sellaisten käyttö- ja apuaineiden käyttöä, jotka eivät täytä yksittäisiä käyttökoh-
teita koskevia ohjearvoja.
2.3 Turvallisuusohjeet
’Kuvatun tuotteen turvallinen käyttö edellyttää joidenkin turvallisuusohjeiden huomioimista. Lue tästä syystä
nämä käyttöohjeet ja kaikki muut toimitussisältöön kuuluvat ohjeet huolellisesti läpi. Turvallisuusohjeet on
tekstissä korostettu optisesti, ja ne on linkitetty asiaankuuluviin kohtiin.
2 TURVALLISUUSOHJEET
12
Info
Kuvattuun tuotteeseen on hyvin näkyviin kohtiin kiinnitetty erilaisia ohje- ja varoitustarroja. Älä poista
mitään näistä ohje- ja varoitustarroista. Jos niitä puuttuu, saattaa sinulta tai joltakin toiselta henkilöltä
jäädä vaaratilanteita huomaamatta, jolloin on olemassa loukkaantumisvaara.
TURVALLISUUSOHJEET 2
13
2.4 Vaara-asteet ja merkinnät
Vaara
Varoitus vaarasta, joka välittömästi ja varmuudella johtaa kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammaan,
ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Varoitus
Varoitus vaarasta, joka todennäköisesti johtaa kuolemaan tai vaikeaan vammaan, ellei tilanteen vaatimia
varotoimenpiteitä suoriteta.
Varo
Varoitus vaarasta, joka mahdollisesti johtaa lievään loukkaantumiseen, ellei tilanteen vaatimia varotoi-
menpiteitä suoriteta.
Ohje
Varoitus vaarasta, joka johtaa merkittäviin teknisiin vahinkoihin tai materiaalivahinkoihin, ellei tilanteen vaatimia
varotoimenpiteitä suoriteta.
Ohje
Varoitus vaarasta, joka johtaa ympäristövahinkoihin, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
2 TURVALLISUUSOHJEET
14
2.5 Luvattomia muutoksia koskeva varoitus
On kiellettyä tehdä muutoksia äänenvaimennuksen osiin. Seuraavat toimenpiteet tai vastaavan tilan aikaansaami-
nen ovat lain mukaankiellettyjä:
1 Uudessa ajoneuvossa minkä tahansa äänenvaimennusta palvelevien järjestelmien tai osien poistaminen tai
ohittaminen ennen ajoneuvon myyntiä tai luovutusta loppuasiakkaalle tai ajoneuvon käyttöaikana muussa tar-
koituksessa kuin huolto, korjaus tai osien vaihto
2 Ajoneuvon käyttö, sen jälkeen kun sellainen osa tai osakokonaisuus poistettiin tai saatettiin pois päältä.
Esimerkkejä lainvastaisista muutoksista:
1 Äänenvaimentajien poistaminen tai reiän poraaminen niihin, törmäyspelteihin, pakoputkiin tai muihin osiin,
joissa pakokaasu virtaa.
2 Imujärjestelmän osien poistaminen tai reikien poraaminen niihin.
3 Käyttö ei-asianmukaisessa huoltokunnossa.
4 Ajoneuvon liikkuvien osien tai pakoputkiston tai imujärjestelmän osien korvaaminen osilla, joita valmistaja ei
ole hyväksynyt.
TURVALLISUUSOHJEET 2
15
2.6 Turvallinen käyttö
Vaara
OnnettomuusvaaraAjokyvytön kuljettaja on vaaraksi sekä itselleen että muille.
Älä käytä ajoneuvoa, mikäli et ole ajokykyinen alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden käytön seu-
rauksena.
Älä käytä ajoneuvoa, mikäli et pysty ajoneuvon kuljettamiseen fyysisten tai psyykkisten tekijöiden
vuoksi.
Vaara
MyrkytysvaaraPakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa
tiloissa.
Varoitus
Palovammojen vaaraJotkut ajoneuvon osista kuumenevat hyvin paljon kun ajoneuvoa käytetään.
Älä kosketa pakoputkistoa, jäähdytintä, moottoria, iskunvaimentimia, jarrulaitteistoa ja muita näihin
verrattavia osia, ennen kuin osat ovat ehtineet jäähtyä.
Anna osien jäähtyä, ennen kuin aloitat työskentelyn.
Ajoneuvoa saa käyttää vain teknisesti moitteettomassa kunnossa ja vain ajoneuvolle määriteltyyn käyttötarkoituk-
seen. Käytön aikana tulee myös ottaa huomioon niin turvallisuuteen kuin ympäristöönkin vaikuttavat tekijät.
2 TURVALLISUUSOHJEET
16
Ajoneuvoa saavat käyttää vain siihen opastetut henkilöt. Ajoneuvon kuljettaminen tieliikenteessä edellyttää ajo-
korttia.
Häiriöt, jotka vaikuttavat turvallisuuteen, on välittömästi poistatettava valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa.
Ajoneuvoon liimattuja ohje-/varoitustarroja on noudatettava.
2.7 Suojavaatetus
Varoitus
LoukkaantumisvaaraPuuttuva tai vajavainen suojavaatetus lisää loukkaantumisvaaraa.
Käytä ajon aikana aina suojavaatetusta, kuten kypärää, saappaita, käsineitä sekä suojuksilla varustet-
tuja housuja ja takkia.
Käytä aina suojavaatetusta, joka on moitteettomassa kunnossa ja täyttää lainsäädännön vaatimukset.
KTM suosittelee käyttämään ajoneuvoa oman turvallisuutesi vuoksi vain sopivassa suojavaatetuksessa.
2.8 Työsäännöt
Joihinkin työtehtäviin tarvitaan erikoistyökaluja. Nämä eivät kuulu ajoneuvon varusteisiin, mutta ne voidaan tilata
suluissa olevan numeron perusteella. Esim.: Ventiilijousen nostaja (59029019000)
Asennettaessa on kertakäyttöiset osat (esim. itselukittuvat ruuvit ja -mutterit, tiivisteet, tiivisterenkaat, O-renkaat,
sokat ja varmistusprikat) korvattava uusilla.
Jos ruuviliitoksissa käytetään kierrelukitusainetta (esim. Loctite
®
) on sitä käytettäessä noudatettava valmistajan
ainekohtaisia ohjeita.
Osat, jotka on tarkoitus purkamisen jälkeen käyttää uudestaan, on puhdistettava ja niiden vauriot ja kuluneisuus
on tarkastettava. Vahingoittuneet ja kuluneet osat vaihdetaan.
Korjauksen tai huollon jälkeen on ajoneuvon liikenneturvallisuus tarkistettava.
TURVALLISUUSOHJEET 2
17
2.9 Ympäristö
Vastuullinen toiminta moottoripyörän kanssa huolehtii siitä, ettei mitään ongelmia ja konflikteja pääse syntymään.
Moottoripyöräilyn tulevaisuuden varmistamiseksi huolehdi siitä, että käytät moottoripyörää laillisuuden puitteissa,
osoitat ympäristötietoisuutta ja kunnioitat muiden oikeuksia.
Huomioi hävittäessäsi jäteöljyjä, muita käyttö- ja apuaineita sekä vanhoja varaosia kussakin maassa voimassa ole-
vat lait ja määräykset.
Koska moottoripyörät eivät kuulu vanhojen ajoneuvojen EU-kierrätysmääräysten alaisuuteen, ei ole olemassa laki-
sääteistä tapaa vanhan moottoripyörän romuttamiseksi. Valtuutettu KTMkauppiaasi auttaa sinua mielellään.
2.10 Käyttöohje
Lue ehdottomasti tämä käyttöohje tarkasti ja kokonaan läpi, ennen kuin lähdet ajamaan ensimmäistä kertaa.
Tämä käyttöohje sisältää paljon tietoja ja vinkkejä, jotka helpottavat käyttöä, käsittelyä ja huoltoa. Vain näin saat
tietää, kuinka säädät ajoneuvon itsellesi parhaiten sopivaksi ja kuinka voit suojautua loukkaantumisilta.
Säilytä tämä käyttöohje aina paikassa, jossa se on tarvittaessa helposti saatavilla.
Jos haluat tietää enemmän ajoneuvostasi tai lukiessa syntyy kysymyksiä, käänny valtuutetun KTMkauppiaan puo-
leen.
Käyttöohje on tärkeä osa ajoneuvoa, ja se on myytäessä annettava uudelle omistajalle.
Käyttöohje on saatavissa lisäksi valtuutetulta KTMjälleenmyyjältä samoin kuin KTMverkkosivuilta.
Kansainvälinen KTMInternetsivusto: http://www.ktm.com
3 TÄRKEITÄ OHJEITA
18
3.1 Takuu
Huolto-ohjelmassa määrätyt työt saa teettää ainoastaan valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa. Suoritetuista töistä
on tehtävä merkinnät sekä Huolto- & takuuvihkoon että osoitteessa KTM Dealer.net. Muutoin koko takuu raukeaa.
Takuu ei korvaa vahinkoja ja seurausvahinkoja, jotka johtuvat ajoneuvoon luvatta tehdyistä muutoksista.
Lisätietoja takuusta tai vastuista ja niiden käsittelystä on saatavissa Huolto- & takuuvihkosta.
3.2 Käyttöeineet, apuaineet
Ohje
Ympäristön vaarantaminenPolttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua pohjaveteen, maaperään tai viemäriverkkoon.
Käytä käyttöaineita ja apuaineita käyttöohjeen ja teknisten tietojen mukaan.
3.3 Varaosat, lisävarusteet
Käytä oman turvallisuutesi vuoksi vain varaosia ja lisävarusteita, jotka ovat KTM:n hyväksymiä ja/tai suosittelemia
ja asennuta ne valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa. Muista tuotteista ja niistä syntyneistä vaurioista ei KTM ota
mitään vastuuta.
Jotkut varaosat ja tarvikkeet on ilmoitettu niitä koskevissa kuvauksissa suluissa. Valtuutettu KTMkauppiaasi
opastaa sinua mielellään.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286
 • Page 287 287
 • Page 288 288
 • Page 289 289
 • Page 290 290
 • Page 291 291
 • Page 292 292
 • Page 293 293

KTM 1090 Adventure S EU 2019 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka