Bauknecht BAR2 KH8V2 IN Kasutusjuhend

Bränd
Bauknecht
Kategooria
mikrolaineahjud
Mudel
BAR2 KH8V2 IN
Tüüp
Kasutusjuhend
NL
1
PRODUCTBESCHRIJVING
SNELLE REFERENTIE GIDS
BEDIENINGSPANEEL
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig
de gids voor Gezondheid en Veiligheid.
1. Bedieningspaneel
2. Ventilator
3. Ovenlampje
4. Roostergeleiders
(het niveau staat aangegeven op
de wand van de bereidingsruimte)
5. Deur
6. Bovenste verwarmingselement/
grill
7. Circulair verwarmingselement
(niet zichtbaar)
8. Identificatieplaatje
(niet verwijderen)
9. Onderste verwarmingselement
(niet zichtbaar)
1. SELECTIEKNOP
Om de oven in te schakelen door
het selecteren van een functie.
Op
zetten om de oven uit te
schakelen.
2. LAMPJES
Druk erop als de oven is
ingeschakeld om de lamp in de
ovenruimte in of uit te schakelen.
3. INSTELLING VAN HET
HUIDIGE TIJDSTIP
Voor toegang tot de instellingen
van de bereidingstijd, uitgestelde
start en kookwekker. Om de tijd
weer te geven wanneer de oven is
uitgeschakeld.
4. DISPLAY
5. REGELKNOPPEN
Om de bereidingstijd te
veranderen.
6. THERMOSTAATKNOP
Draai om de gewenste
temperatuur te selecteren wanneer
handmatige functies ingesteld
worden. Gebruik automatische
functies
.
Let op: Alle knoppen zijn druk-
geactiveerde knoppen. Druk naar
beneden op het midden van de knop
om het uit de zitting te laten komen.
1
2
3
4
5
8
9
7
6
WIJ DANKEN U VOOR UW AANKOOP VAN
EEN BAUKNECHT PRODUCT
Voor meer informatie en support, gelieve
uw product te registreren op
www.bauknecht.eu/register
WWW
U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids
voor Gebruik en Onderhoud downloaden
van onze website docs.bauknecht.eu en de
instructies aan de achterzijde van dit boekje
opvolgen.
1 32 4 5
6
2
CONVENTIONEEL
Voor het bereiden van gerechten op één
steunhoogte.
HETE LUCHT
Voor het gelijktijdig bereiden van verschillende
gerechten op verschillende steunhoogtes (maximaal
drie) die dezelfde bereidingstemperatuur hebben.
Met deze functie worden er geen geuren van het
ene naar het andere gerecht overgebracht.
MAXI COOKING
Voor het braden van grote stukken vlees (meer
dan 2,5 kg). Het is raadzaam om het vlees tijdens de
bereiding te draaien, zodat beide kanten gelijkmatig
bruin worden. Het is ook raadzaam om het stuk vlees
zo vochtig mogelijk te houden, om te voorkomen
dat het teveel uitdroogt.
PIZZA
Voor het bakken van verschillende soorten en
formaten pizza en brood. Verwissel halverwege de
bereiding de positie van de ovenplaten.
GRILL
Voor het grillen van karbonades, spiesen en
worstjes, gratineren van groenten of om brood te
roosteren. Voor het grillen van vlees wordt geadviseerd
de opvangbak te gebruiken om het braadvet op te
vangen: Plaats de bak op één van de niveaus onder het
rooster en voeg 200 ml drinkwater toe.
TURBO GRILL
Voor het grillen van grote stukken vlees
(lamsbouten, rosbief, hele kip). Er wordt geadviseerd
de opvangbak te gebruiken om het braadvet op te
vangen: Plaats de pan op één van de niveaus onder
de rooster en voeg 200 ml drinkwater toe.
ACCESSOIRES
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.bauknecht.eu
WWW
ROOSTER OPVANGBAK BAKPLAAT SCHUIFRAILS
Het aantal accessoires is afhankelijk van het aangeschafte model.
Bij de Whirlpool Consumentenservice kunt u apart andere accessoires aanschaffen.
PLAATSEN VAN HET ROOSTER EN ANDERE
ACCESSOIRES
Plaats de rooster op de gewenste hoogte door hem iets
naar boven te kantelen en de geheven achterzijde (naar
boven gericht) eerst neer te leggen.
Schuif hem horizontaal over de roostergeleiders, zo ver
mogelijk.
• De andere accessoires, zoals de bakplaat, worden
horizontaal over de geleiders geschoven.
Om de oven gemakkelijker te kunnen reinigen, kunnen
de geleiders worden verwijderd: trek ze uit hun zitting.
• De schuifrails kunnen verwijderd of op elk niveau
worden gemonteerd.
RIJZEN
Om zoet of hartig deeg goed te laten rijzen.
Om de kwaliteit van het rijzen niet in gevaar te
brengen, de functie niet inschakelen als de oven nog
heet is na een bereidingscyclus.
ECO HETELUCHT
Gevulde braadstukken en stukken vlees op één
steunhoogte bereiden. Door zachte, intermitterende
luchtcirculatie wordt voorkomen dat het voedsel
teveel uitdroogt. Wanneer deze functie in gebruik is
zal het ECO licht tijdens de bereiding uitgeschakeld
blijven, maar het kan weer tijdelijk worden
ingeschakeld door te drukken op
.
BROOD AUTO
Deze functie selecteert automatisch de ideale
temperatuur en bereidingstijd voor het bakken van
brood. Voor de beste resultaten, volg het recept
nauwgezet. Activeer de functie wanneer de oven
koud is.
GEBAK AUTO
Deze functie selecteert automatisch de ideale
temperatuur en bereidingstijd voor het bakken van
taarten. Activeer de functie wanneer de oven koud
is.
DIAMOND CLEAN
Door de werking van de waterdamp die tijdens
deze speciale reinigingscyclus op lage temperatuur
vrijkomt kunnen vuil en voedselresten gemakkelijk
worden verwijderd. Giet 200 ml drinkwater op de
bodem van de oven en schakel de functie alleen in
wanneer de oven koud is.
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.bauknecht.eu
WWW
FUNCTIES
NL
3
1. DE TIJD INSTELLEN
Stel de tijd in wanneer u de oven voor de eerste keer
aan zet: druk op
tot het pictogram en de twee
cijfers van de uren beginnen knipperen op de display.
Gebruik of om de uren in te stellen en druk op
om te bevestigen. Op het display gaan de twee cijfers
die de minuten aangeven knipperen. Gebruik
of
om de minuten in te stellen en druk op om te
bevestigen.
Let op: Wanneer het pictogram knippert, bijvoorbeeld na
een langdurige stroomuitval, moet de tijd gereset worden.
2. DE OVEN VERWARMEN
Een nieuwe oven kan geuren afgeven die tijdens het
productieproces zijn achtergebleven: dit is volkomen
normaal.
Voordat u begint met het bereiden van voedsel, raden
we daarom aan om de lege oven te verwarmen, om
alle mogelijke geuren te verwijderen.
Verwijder alle beschermende karton of transparante
film uit de oven en verwijder eventuele accessoires
aan de binnenkant.
Verwarm de oven tot 250 °C gedurende ongeveer een
uur met de functie "Maxi Cooking". De oven moet
leeg zijn gedurende deze tijd.
Volg de instructies voor de correcte instelling van de
functie.
Let op: Het is raadzaam de ruimte te luchten na het eerste
gebruik van het apparaat.
HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN
1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE
Om een functie te selecteren, draai de keuzeknop op
het symbool van de gewenste functie: de display licht
op en er is een geluidssignaal hoorbaar.
2. EEN FUNCTIE INSCHAKELEN
HANDMATIG
Om de geselecteerde functie te starten, draai de
thermostaatknop op de gewenste temperatuur.
Let op: Tijdens de bereiding kan de functie gewijzigd worden
door de keuzeknop te draaien of de temperatuur te regelen
met de thermostaatknop.
De functie zal niet starten als de thermostaatknop op
staat.
U kunt het einde van de bereiding (alleen wanneer een
bereidingstijd ingesteld wordt) en een kookwekker
selecteren.
AUTOMATISCH
Om de geselecteerde automatische functie (“Brood”
of “Dessert”) te starten, laat de thermostaatknop in de
stand voor de automatische functies (
).
Om de bereiding te beëindigen, draai de keuzeknop in
de stand 0.
Let op: U kunt het einde van de bereiding en een
kookwekker selecteren.
RIJZEN
Om de functie “Rijzen” te starten, draai de
thermostaatknop op het relevante symbool; als de
oven ingesteld is op een andere temperatuur, zal de
functie niet starten.
Let op: U kunt het einde van de bereiding (alleen wanneer
een bereidingstijd ingesteld wordt) en een kookwekker
selecteren.
3. VOORVERWARMEN
Eens de functie gestart is, is een geluidssignaal
hoorbaar en knippert een pictogram
op de display
om aan te geven dat het voorverwarmen begonnen
is.
Na deze fase is een signaal hoorbaar en toont het
vaste pictogram
op de display dat de oven de
ingestelde temperatuur bereikt heeft: plaats het
voedsel in de oven en ga verder met het bereiden.
Let op: Het voedsel in de oven plaatsen vooraleer de fase
van de voorverwarming afgelopen is zal een negatief effect
hebben op het uiteindelijk resultaat van de bereiding.
. PROGRAMMEREN VAN DE BEREIDING
Selecteer een functie om de bereiding te
programmeren.
DUUR
Blijf drukken op tot het pictogram en “00:00”
knipperen op de display.
Gebruik of om de gewenste bereidingstijd in te
stellen en druk dan op
om te bevestigen.
Activeer de functie door de thermostaatkn op te
draaien op de gewenste temperatuur: er klinkt een
geluidssignaal en op de display wordt aangegeven
dat de bereiding klaar is.
Opmerkingen: Om de ingestelde bereidingstijd te annuleren,
blijf drukken op tot het pictogram begint te knipperen
op de display, en gebruik dan om de bereidingstijd te
DAGELIJKS GEBRUIK
4
resetten op “00:00”.
Deze bereidingstijd behelst een voorverwarmingsfase.
PROGRAMMEREN VAN EINDE BEREIDING/
UITGESTELDE START
Nadat een bereidingstijd ingesteld is, kan de start
uitgesteld worden door de eindtijd te programmeren:
druk op
tot het pictogram en de huidige tijd
beginnen knipperen op de display.
Gebruik of om de gewenste eindtijd van de
bereiding te regelen en druk op
om te bevestigen.
Activeer de functie door de thermostaatkn op te
draaien op de gewenste temperatuur: de functie blijft
in pauze en start automatisch na een tijdsperiode die
berekend is om de bereiding te laten eindigen op het
uur dat u gekozen hebt.
Let op: Om de instelling te wissen, zet de oven uit door de
keuzeknop in de stand te draaien.
EINDE BEREIDINGSTIJD
Er klinkt een geluidssignaal en op de display wordt
aangegeven dat de functie klaar is.
Draai de keuzeknop om een andere functie te
selecteren of in de stand “
” om de oven uit te
zetten.
Let op: Als de kookwekker actief is, toont de display “END
afgewisseld met de resterende tijd.
. INSTELLEN VAN DE KOOKWEKKER
Deze optie stopt of start de bereiding niet maar geeft
u de mogelijkheid om de display te gebruiken als
kookwekker (timer), zowel wanneer een functie actief
is als wanneer de oven uit staat.
Blijf drukken op
tot het pictogram en “00:00”
knipperen op de display.
Gebruik of om de tijd te regelen en druk op
om te bevestigen.
U hoort een geluidssignaal eens de kookwekker
afgeteld heeft tot aan de geselecteerde
bereidingstijd.
Opmerkingen: Om de kookwekker te annuleren, druk op
tot het pictogram knippert en gebruik dan om de tijd
te resetten op “00:00”.
. FUNCTIE DIAMOND CLEAN
Om de reinigingsfunctie “Diamond Clean” te starten,
giet 200 ml drinkwater op de bodem van de oven,
draai de keuzeknop en de thermostaatknop op het
pictogram
.
Let op: De positie van het pictogram komt niet overeen met
de temperatuur die bereikt wordt tijdens de reinigingscyclus.
De functie wordt automatisch ingeschakeld: op
de display wordt de resterende tijd tot het einde
weergegeven, afgewisseld met “DC”.
Let op: Alleen de eindtijd van de functie kan
geprogrammeerd worden. De maximale duur is automatisch
ingesteld en bedraagt 35 minuten.
NL
5
BEREIDINGSTABEL
RECEPT FUNCTIE
VOORVER-
WARMEN
TEMPERATUUR
(°C)
DUUR
(MIN)
NIVEAU
EN ACCESSOIRES
Luchtig gebak
Ja 160-180 30-90
2/3
Ja 160 - 180 30 - 90
4
1
Gevulde taart
(kaastaart, strudel, vruchtentaart)
Ja 160–200 35-90
2
Ja 160–200 40-90
4
2
Koekjes / taartjes
Ja 160-180 20-45
3
Ja 150 – 170 20 - 45
4
2
Ja 150 - 170 20-45
5
3
1
Soesjes
Ja 180 - 210 30-40
3
Ja 180-200 35-45
4
2
Ja 180-200 35-45
5
3
1
Meringues
Ja 90 150 - 200
3
Ja 90 140 - 200
4
2
Ja 90 140 - 200
5
3 1
Pizza/Brood
Ja 190-250 15-50
1 / 2
Ja 190-250 20-50
4
2
Brood - - 60
2
Diepvriespizza's
Ja 250 10 - 20
3
Ja 230 - 250 10 -25
4
2
Hartige taarten
(groentetaart,quiche)
Ja 180-200 40-55
3
Ja 180-200 45 - 60
4
2
Ja 180-200 45 - 60
5
3 1
Pasteitjes/bladerdeeghapjes
- 190-200 20-30
3
- 180-190 20-40
4
2
- 180-190 20-40
5
3 1
FUNCTIES
Conventioneel Grill Turbo Grill Pizza Hetelucht Maxi Cooking Brood Auto Eco Hetelucht
ACCESSOIRES
Rooster
Bakvorm of
ovenschaal op rooster
Druipplaat/bakplaat
op rooster
Opvangbak
Opvangbak met 200
ml water
Bakplaat
6
* Draai het vlees halverwege de bereidingstijd om.
** Draai het voedsel na tweederde van de bereidingstijd om
(indien nodig).
*** Geschatte tijdsduur: Gerechten kunnen op verschillende
tijdstippen afhankelijk van de persoonlijke voorkeur uit de
oven worden verwijderd.
Download de Gids voor Gebruik en Onderhoud op
www.bauknecht.eu voor de tabel met geteste recepten,
opgesteld voor de certificeringsinstanties, volgens de
normen IEC en IEC 60350-1
De bereidingstijd is exclusief de voorverwarmingsfase: het is aangeraden het voedsel in de oven te doen en de bereidingstijd
pas in te stellen nadat de gewenste temperatuur bereikt is.
RECEPT FUNCTIE
VOORVER-
WARMEN
TEMPERATUUR
(°C)
DUUR
(MIN)
NIVEAU
EN ACCESSOIRES
Lasagne / pasta uit de oven /
cannelloni / ovenschotels
Ja 190 - 200 45 - 65
2
Lamsvlees/kalfsvlees/ rundvlees/
varkensvlees
1 kg
Ja 190 - 200 80 - 110
3
Gebraden varkensvlees met korst 2
kg
Ja 180-190 110 -150
2
Kip / konijn / eend 1 kg Ja 200 - 230 50 - 100
2
Kalkoen/gans 3 kg - 190-200 100 - 160
2
Gebakken vis (filet, heel) Ja 170 - 190 30 - 45
2
Gevulde groenten
(tomaten, courgettes, aubergines)
Ja 180-200 50 - 70
2
Geroosterd brood - 250 2 - 6
5
Visfilets/moten - 230 - 250 20 - 30*
4
3
Worstjes/kebab/ spareribs/
hamburgers
- 250 15 - 30*
5
4
Gebraden kip 1 1,3 kg Ja 200 - 220 55 - 70**
2
1
Rosbief rosé 1 kg Ja 200 - 210 35 - 50**
3
Lamsbout/schenkel Ja 200 - 210 60 - 90**
3
Geb. aardappelen Ja 200 - 210 35 - 55**
3
Gegratin. groenten - 200 - 210 25 - 55
3
Vlees en aardappelen Ja 190-200 45 - 100***
4
1
Vis en groente Ja 180 30 - 50***
4
1
Lasagne en Vlees Ja 200 50 - 100***
4
1
Complete maaltijd: vruchtentaart
(niveau 5)/ lasagne (niveau 3)/ vlees
(niveau 1)
Ja 180-190 40 - 120***
5
3 1
Gebraad/gevulde braadstukken - 170 - 180 100 - 150
2
FUNCTIES
Conventioneel Grill Turbo Grill Pizza Hetelucht Maxi Cooking Brood Auto Eco Hetelucht
ACCESSOIRES
Rooster
Bakvorm of
ovenschaal op rooster
Druipplaat/bakplaat
op rooster
Opvangbak
Opvangbak met 200
ml water
Bakplaat
NL
7
EXTERNE OPPERVLAKKEN
Reinig de oppervlakken met een vochtig
microvezeldoekje. Als ze zeer vuil zijn, voeg dan een
paar druppels neutraal afwasmiddel toe aan het water.
Droog af met een droge doek.
Gebruik geen bijtende of schurende
reinigingsmiddelen. Als een dergelijk product per
ongeluk in contact komt met de oppervlakken het
apparaat, verwijder het dan onmiddellijk met een
vochtig microvezeldoekje.
INTERNE OPPERVLAKKEN
• Na elk gebruik moet de oven afkoelen en dan
gereinigd worden, bij voorkeur wanneer die nog
warm is, om afzettingen of vlekken veroorzaakt door
voedselresten te verwijderen. Laat voor het drogen van
condens die zich heeft gevormd vanwege het breiden
van voedsel met een hoog vochtgehalte de oven
volledig afkoelen en veeg het af met een doek of spons.
Activeer de functie “Diamond Clean voor een optimale
reiniging van de interne oppervlakken.
• De deur kan makkelijk verwijderd en teruggeplaatst
worden om de ruit te reinigen.
• Maak het glas van de deur schoon met een geschikt
vloeibaar reinigingsmiddel.
• Het bovenste verwarmingselement van de grill kan
omlaag worden gezet, om het bovenste paneel van de
oven te kunnen reinigen: Haal het verwarmingselement
uit zijn zitting en breng het omlaag. Om het
verwarmingselement terug te plaatsen, til het op, trek
het iets naar u toe en zorg ervoor dat de steun goed op
zijn plaats zit.
ACCESSOIRES
Laat de accessoires na gebruik weken in water met
afwasmiddel. Pak ze vast met handschoenen als ze nog
heet zijn. Voedselresten kunnen met een afwasborstel of
met een sponsje worden verwijderd.
Gebruik geen stoomreinigers.
Gebruik tijdens alle
werkzaamheden beschermende
handschoenen.
Voer de benodigde
werkzaamheden uit wanneer de
oven is afgekoeld.
Trek de stekker uit het
stopcontact.
Gebruik geen staalwol,
schuursponsjes of schurende/
bijtende reinigingsproducten,
omdat deze het oppervlak van het
apparaat kunnen beschadigen.
DE DEUR VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN
1. Om de deur te verwijderen opent u deze volledig en
brengt u de vergrendelingen naar beneden totdat ze
ontgrendeld zijn.
2. Sluit de deur zo ver mogelijk.
Houd de deur stevig met beide handen beet – niet
vasthouden aan de handgreep.
Verwijder de deur door deze te blijven sluiten en
tegelijkertijd omhoog te trekken (a) totdat het loshaakt
(b).
~60°
a
b
~15°
Zet de deur opzij en laat deze op een zachte ondergrond
rusten.
3. Monteer de deur opnieuw door deze te bewegen
in de richting van de oven, de haken van de scharnieren
uit te lijnen met de zitting en het bovenste deel op de
zitting vast te zetten.
4. Laat de deur zakken en doe deze vervolgens volledig
open.
Breng de vergrendelingen omlaag naar hun
oorspronkelijke positie: zorg ervoor dat ze volledig naar
beneden staan.
5. Probeer de deur te sluiten en controleer of het in lijn
met het bedieningspaneel is. Als dit niet het geval is
herhaalt u de bovenstaande stappen.
KLIK & REINIG  DE RUIT REINIGEN
1. Verwijder de deur en leg die neer op een zacht
oppervlak met de handgreep naar onder toe. Druk
tegelijk op de twee clips en verwijder de bovenrand van
de deur door het naar u toe te trekken.
2. Hef en hou de binnenruit stevig vast met beide
handen, verwijder het en leg het op een zacht oppervlak
vooraleer het te reinigen.
3. Om de binnenruit correct terug te plaatsen,
zorg ervoor dat "R" zichtbaar is in de linkerhoek en het
onbedrukte oppervlak naar boven gericht is.
Breng eerst de lange zijde van de ruit aangegeven met
"R" in de zittingen, en breng de ruit omlaag tot die op
zijn plek komt.
4. Plaats de bovenrand terug: een klik geeft aan dat
hij goed zit. Zorg ervoor dat de afdichting goed zit
vooraleer de deur terug te plaatsen.
ONDERHOUD EN REINIGING
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.bauknecht.eu
WWW
8
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De oven werkt niet
Stroomonderbreking.
Koppel het los van het
elektriciteitsnet.
Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en
of de oven is aangesloten.
Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of
het probleem opgelost is
Op de display verschijnt de
letter "F" gevolgd door een
nummer
Softwareprobleem. Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Consumentenservice en vermeld de letter of het
nummer dat volgt op de letter "F"
LEZEN VAN DE BEREIDINGSTABEL
De tabel geeft een overzicht van de beste functie,
accessoires en het niveau voor het bereiden van
verschillende soorten gerechten. De bereidingstijden
gelden vanaf het moment dat het gerecht in de
oven wordt gezet, zonder de voorverwarmtijd
(indien nodig). De bereidingstemperaturen zijn bij
benadering en zijn afhankelijk van de hoeveelheid
voedsel en het type accessoire dat wordt gebruikt.
Gebruik eerst de laagste aanbevolen waarden. Als de
bereiding niet naar wens is, kunt u hogere waarden
gebruiken. Geadviseerd wordt om de bijgeleverde
accessoires te gebruiken en indien mogelijk
taartvormen en bakplaten van donker metaal. U kunt
ook vuurvaste of aardewerk pannen en accessoires
gebruiken; de bereidingstijden zijn dan iets langer.
HET TEGELIJKERTIJD BEREIDEN VAN
VERSCHILLENDE GERECHTEN
Met de functie "Hete Lucht" kunt u tegelijkertijd
verschillende gerechten bereiden (bijvoorbeeld: vis
en groenten) op verschillende steunhoogtes. Haal
de gerechten die klaar zijn uit de oven en laat de
gerechten die meer tijd nodig hebben in de oven
staan.
FUNCTIE BROOD AUTO
Voor de beste resultaten moet u de instructies
nauwgezet opvolgen en het recept gebruiken voor
het mengen van 1000 g deeg: 600 g bloem, 360
g water, 11 g zout, 25 g verse gist (of twee pakjes
poedergist).
Voor een optimaal rijsresultaat, laat ongeveer 90
minuten op kamertemperatuur of 60 minuten in de
oven met de functie "Proving".
Doe het deeg in de (koude) oven, giet 100 cc
drinkwater op de bodem van de oven en schakel de
functie "Brood Auto" in. Laat het deeg na de bereiding
op een rooster volledig afkoelen.
PRODUCT
WWW
De productfiche met energiegegevens van dit
apparaat kan gedownload worden van onze website
docs.bauknecht.eu
HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD
TE VERKRIJGEN
>
WWW
Download de Gids voor Gebruik
en Onderhoud op onze website docs.
bauknecht.eu (u kunt deze QR-code
gebruiken), onder vermelding van de
handelscode van het product.
> U kunt ook contact opnemen met onze
Consumentenservice
CONTACT OPNEMEN MET
CONSUMENTENSERVICE
Onze contactgegevens staan in de
garantiehandleiding.
Wanneer u contact
opneemt met de
Consumentenservice
gelieve de codes te
vermelden die op het
identificatieplaatje van
het apparaat staan.
Model: xxxXXXXxx
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
XX
X
XX
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX
400010906330
Gedrukt in Italië
001
PROBLEEMOPLOSSING
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.bauknecht.eu
WWW
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.bauknecht.eu
WWW
NUTTIGE TIPS
/

Teistes keeltes