Indesit IFW 3844 H IX Kasutusjuhend

Bränd
Indesit
Kategooria
mikrolaineahjud
Mudel
IFW 3844 H IX
Tüüp
Kasutusjuhend
NL
1
PRODUCTBESCHRIJVING
BEDIENINGSPANEEL
1. Bedieningspaneel
2. Ventilator
3. Lamp
4. Roostergeleiders
(het niveau staat aangegeven
op de wand van de
bereidingsruimte)
5. Deur
6. Bovenste
verwarmingselement/grill
7. Circulair verwarmingselement
(niet zichtbaar)
8. Identificatieplaatje
(niet
verwijderen)
9. Onderste verwarmingselement
(niet zichtbaar
1. SELECTIEKNOP
Om de oven in te schakelen door
het selecteren van een functie.
Op
zetten om de oven uit te
schakelen.
2. LAMPJES
Terwijl de oven aan staat, druk op
om de ovenverlichting
aan of uit te doen.
3. DE TIJD INSTELLEN
Om de bereidingstijd
te regelen, de start uit te stellen en
de kookwekker in te stellen.
Om de tijd weer te geven wanneer
de oven uit is.
4. DISPL AY
5. REGELKNOPPEN
Om de bereidingstijd te
veranderen.
6. THERMOSTAATKNOP
Draai om de gewenste
temperatuur te selecteren
wanneer handmatige functies
ingesteld worden. Gebruik voor de
automatische functies
.
SNELLE REFERENTIEGIDS
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor Gezondheid en Veiligheid.
WIJ DANKEN U VOOR UW AANKOOP VAN
EEN PRODUCT INDESIT
Voor meer informatie en support, gelieve
uw product te registreren op
www.indesit.com/register
WWW
U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids
voor Gebruik en Onderhoud downloaden
van onze website docs.indesit.eu en de
instructies aan de achterzijde van dit boekje
opvolgen.
1
2
3
4
5
8
9
7
6
1 32 4 5
6
2
CONVENTIONEEL
Voor het bereiden van gerechten op één
steunhoogte.
MULTILEVEL
Voor het gelijktijdig bereiden van verschillende
gerechten op verschillende steunhoogtes (maximaal
drie) die dezelfde bereidingstemperatuur hebben.
Met deze functie worden er geen geuren van het
ene naar het andere gerecht overgebracht.
XL COOKING
Voor het braden van grote stukken vlees (meer
dan 2,5 kg). Het is raadzaam om het vlees tijdens de
bereiding te draaien, zodat beide kanten gelijkmatig
bruin worden. Het is ook raadzaam om het stuk vlees
zo vochtig mogelijk te houden, om te voorkomen
dat het teveel uitdroogt.
PIZZA
Voor het bakken van verschillende soorten en
formaten pizza en brood. Verwissel halverwege de
bereiding de positie van de ovenplaten.
GRILL
Voor het grillen van karbonades, spiesen en
worstjes, gratineren van groenten of om brood
te roosteren. Voor het grillen van vlees wordt
geadviseerd de bakplaat te gebruiken om het
braadvet op te vangen: Plaats de pan op één van de
niveaus onder de rooster en voeg 200 ml drinkwater
toe.
GRATIN
Voor het grillen van grote stukken vlees
(lamsbouten, rosbief, hele kip). Er wordt geadviseerd
de bakplaat te gebruiken om het braadvet op te
vangen: Plaats de pan op één van de niveaus onder
de rooster en voeg 200 ml drinkwater toe.
ACCESSOIRES
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.indesit.eu
WWW
ROOSTER BAKPLAAT
Het aantal en type van accessoires is afhankelijk van het model dat u aangekocht hebt.
Bij de Whirlpool Consumentenservice kunt u apart andere accessoires aanschaen.
GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
Plaats de rooster op de gewenste hoogte door hem
iets naar boven te kantelen en de geheven achterzijde
(naar boven gericht) eerst neer te leggen. Schuif hem
horizontaal over de roostergeleiders, zo ver mogelijk.
De andere accessoires, zoals de bakplaat, worden
horizontaal over de geleiders geschoven.
Om de oven gemakkelijker te kunnen reinigen,
kunnen de geleiders worden verwijderd: trek ze uit
hun zitting.
WARMHOUDEN
Om zoet of hartig deeg goed te laten rijzen.
Om de kwaliteit van het rijzen niet in gevaar te
brengen, de functie niet inschakelen als de oven nog
heet is na een bereidingscyclus.
FREASY COOK
Alle verwarmingselementen en de ventilator
gaan aan en garanderen zo een correcte en uniforme
verspreiding van de warmte in de hele oven.
Voorverwarmen is niet nodig in deze modaliteit.
Deze modaliteit is vooral aangewezen voor het
snel bereiden van voorverpakte etenswaren
(diepgevroren of voorgekookt). De beste resultaten
worden verkregen wanneer maar één niveau tegelijk
gebruikt wordt.
ECO HETELUCHT
Gevulde braadstukken en stukken vlees op één
steunhoogte bereiden. Door zachte, intermitterende
luchtcirculatie wordt voorkomen dat het voedsel
teveel uitdroogt. Wanneer deze functie in gebruik is
zal het ECO licht tijdens de bereiding uitgeschakeld
blijven, maar het kan weer tijdelijk worden
ingeschakeld door te drukken op
.
HYDRO CLEAN
Door de werking van de waterdamp die tijdens
deze speciale reinigingscyclus op lage temperatuur
vrijkomt kunnen vuil en voedselresten gemakkelijk
worden verwijderd. Doe 200 ml drinkbaar water
onder in de oven en gebruik de functie gedurende
35’ op 90°C. Activeer de functie wanneer de oven
koud is en laat 15' afkoelen na afloop van de cyclus.
TURN & COOK
Deze functie selecteert automatisch een ideale
temperatuur en tijd voor het bereiden van een groot
aantal recepten zoals vlees, vis, pasta, zoetigheden
en groenten. Activeer de functie wanneer de oven
koud is.
FUNCTIES
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.indesit.eu
WWW
NL
3
1. DE TIJD INSTELLEN
Stel de tijd in wanneer u de oven voor de eerste keer
aan zet: Druk op
tot het pictogram en de
twee cijfers van de uren beginnen knipperen op de
display.
Gebruik of om de uren in te stellen en druk op
om te bevestigen. Op het display gaan de twee
cijfers die de minuten aangeven knipperen. Gebruik
of om de minuten in te stellen en druk op om
te bevestigen.
Let op: Wanneer het pictogram knippert, bijvoorbeeld na
een langdurige stroomuitval, moet de tijd gereset worden.
2. DE OVEN VERWARMEN
Een nieuwe oven kan geuren afgeven die tijdens het
productieproces zijn achtergebleven: dit is volkomen
normaal.
Voordat u begint met het bereiden van voedsel, raden
we daarom aan om de lege oven te verwarmen, om
alle mogelijke geuren te verwijderen.
Verwijder alle beschermende karton of transparante
film uit de oven en verwijder eventuele accessoires
aan de binnenkant.
Verwarm de oven tot 250 °C gedurende ongeveer een
uur met de functie "XL Cooking". De oven moet leeg
zijn gedurende deze tijd.
Volg de instructies voor de correcte instelling van de
functie.
Let op: Het is raadzaam de ruimte te luchten na het eerste
gebruik van het apparaat.
HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN
1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE
Om een functie te selecteren, draai de keuzeknop op het
symbool van de gewenste functie: de display licht op en er
is een geluidssignaal hoorbaar.
2. EEN FUNCTIE INSCHAKELEN
HANDMATIG
Om de geselecteerde functie te starten, draai de
thermostaatknop op de gewenste temperatuur.
Let op: Tijdens de bereiding kan de functie gewijzigd worden door
de keuzeknop te draaien of de temperatuur te regelen met de
thermostaatknop.
De functie zal niet starten als de thermostaatknop op 0 °C staat. U
kunt het einde van de bereiding (alleen wanneer een bereidingstijd
ingesteld wordt) en een kookwekker selecteren.
TURN & COOK
Om de functie “Turn & Cook” te starten, selecteer de functie
door de keuzeknop te draaien op het relevante pictogram.
De thermostaatknop blijft op
/ staan.
Om de bereiding te eindigen, zet de keuzeknop op “
”.
Let op: U kunt het einde van de bereiding en een kookwekker
selecteren.
Om de beste resultaten te verkrijgen met de functie "Turn & Cook",
volg de aanbevolen gewichten voor elk soort van etenswaar in de
volgende tabel.
Gerecht Recept Gewicht (kg)
Vlees
Gebraden kalfsvlees, saignant
rosbief
0,6 - 0,7
Kip / Lamsbout in stukken 1,0 - 1,2
Vis
Zalmlet / Gebakken vis
(heel)
0,9 - 1,0
Vis in papillote 0,8 - 1,0
Groenten Gevulde groenten 1,8 - 2,5
Groentetaart 1,5 - 2,5
Hartige
taarten
Quiche lorraine / Flan 1,0 - 1,5
Pasta
Lasagne / Pasta- of
rijsttimbaaltje
1,5 - 2,0
Gebak
Gerezen taart / Plumcake 0,9 - 1,2
Gebakken appels 1,0 - 1,5
Brood Heel brood 0,5 - 0,6
Baguettes 0,5 - 0,8
WARMHOUDEN
Om de functie “Warmhouden” te starten, draai de
thermostaatknop op het relevante symbool; als de
oven ingesteld is op een andere temperatuur (of als de
temperatuur in de oven hoger is dan 65°C) zal de functie
niet starten.
Let op: U kunt het einde van de bereiding (alleen wanneer een
bereidingstijd ingesteld wordt) en een kookwekker selecteren.
DAGELIJKS GEBRUIK
4
3. VOORVERWARMEN
Eens de functie gestart is, is een geluidssignaal hoorbaar en
knippert een pictogram
op de display om aan te geven
dat het voorverwarmen begonnen is.
Na deze fase is een signaal hoorbaar en toont het vaste
pictogram
op de display dat de oven de ingestelde
temperatuur bereikt heeft: plaats het voedsel in de oven en
ga verder met het bereiden.
Let op: Het voedsel in de oven plaatsen vooraleer de fase van de
voorverwarming afgelopen is zal een negatief eect hebben op het
uiteindelijk resultaat van de bereiding.
. PROGRAMMEREN VAN DE BEREIDING
Selecteer een functie om de bereiding te programmeren.
DUUR
Blijf drukken op
tot het pictogram en “00:00”
knipperen op de display.
Gebruik of om de gewenste bereidingstijd in te stellen
en druk dan op
om te bevestigen.
Activeer de functie door de thermostaatknop te draaien op
de gewenste temperatuur: er klinkt een geluidssignaal en
op de display wordt aangegeven dat de bereiding klaar is.
Opmerkingen: Om de ingestelde bereidingstijd te annuleren, blijf
drukken op tot het pictogram begint te knipperen op de
display, en gebruik dan om de bereidingstijd te resetten op
“00:00”. Deze bereidingstijd behelst een voorverwarmingsfase.
PROGRAMMEREN VAN EINDE BEREIDING/
UITGESTELDE START
Nadat een bereidingstijd ingesteld is, kan de start uitgesteld
worden door de eindtijd te programmeren: druk op
tot
het pictogram
en de huidige tijd beginnen knipperen op
de display.
Gebruik of om de gewenste eindtijd van de bereiding
te regelen en druk op
om te bevestigen.
Activeer de functie door de thermostaatknop te draaien
op de gewenste temperatuur: de functie bljift in pauze en
start automatisch na een tijdsperiode die berekend is om de
bereiding te laten eindigen op het uur dat u gekozen hebt.
Opmerkingen: Om de instelling te annuleren, zet de oven uit door
de keuzeknop in de stand te draaien.
EINDE BEREIDINGSTIJD
Er klinkt een geluidssignaal en op de display wordt
aangegeven dat de functie klaar is.
Draai de keuzeknop om een andere functie te selecteren of
in de stand “
” om de oven uit te zetten.
Let op: Als de kookwekker actief is, toont de display “END
afgewisseld met de resterende tijd.
. INSTELLEN VAN DE KOOKWEKKER
Deze optie stopt of start de bereiding niet maar geeft u de
mogelijkheid om de display te gebruiken als kookwekker
(timer), zowel wanneer een functie actief is als wanneer de
oven uit staat.
Blijf drukken op
tot het pictogram en “00:00”
knipperen op de display.
Gebruik of om de tijd te regelen en druk op om te
bevestigen.
U hoort een geluidssignaal eens de kookwekker afgeteld
heeft tot aan de geselecteerde bereidingstijd.
Opmerkingen: Om de kookwekker te annuleren, druk op tot het
pictogram knippert en gebruik dan om de tijd te resetten op
“00:00”.
NL
5
BEREIDINGSTABEL
RECEPT FUNCTIE
VOORVER-
WARMEN
TEMPERATUUR (°C)
DUUR
(MIN)
NIVEAU
EN ACCESSOIRES
Luchtig gebak
Ja 160 - 180 30 - 90
2/3
Ja 160 - 180 30 - 90
4
1
Gevulde taart
(kwarktaart, strudel, vruchtentaart)
Ja 160 - 200 35 - 90
2
Ja 160 - 200 40 - 90
4
2
Koekjes / taartjes
Ja 160 - 180 20 - 45
3
Ja 150 - 170 20 - 45
4
2
Ja 150 - 170 20 - 45
5
3
1
Soesjes
Ja 180 - 210 30 - 40
3
Ja 180 - 200 35 - 45
4
2
Ja 180 - 200 35 - 45
5
3
1
Meringues
Ja 90 150 - 200
3
Ja 90 140 - 200
4
2
Ja 90 140 - 200
5
3 1
Pizza/Brood
Ja 190 - 250 15 - 50
1 / 2
Ja 190 - 250 20 - 50
4
2
Diepvriespizza's
Ja 250 10 - 20
3
Ja 230 - 250 10 -25
4
2
Hartige taarten
(groentetaart,quiche)
Ja 180 - 200 40 - 55
3
Ja 180 - 200 45 - 60
4
2
Ja 180 - 200 45 - 60
5
3 1
Pasteitjes / bladerdeeghapjes
- 190 - 200 20 - 30
3
- 180 - 190 20 - 40
4
2
- 180 - 190 20 - 40
5
3 1
ACCESSOIRES
Rooster Braadpan op rooster
Bakplaat / ovenschaal op
rooster
Bakplaat Bakplaat met 200 ml water
FUNCTIES
Conventioneel Grill Gratin Pizza Multilevel XL Cooking Eco HeteLucht
6
RECEPT FUNCTIE
VOORVER-
WARMEN
TEMPERATUUR (°C)
DUUR
(MIN)
NIVEAU
EN ACCESSOIRES
Lasagne / gebakken Pasta/
cannelloni / ovenschotels
Ja 190 - 200 45 - 65
2
Lamsvlees/kalfsvlees/ rundvlees/
varkensvlees
1 kg
Ja 190 - 200 80 - 110
3
Gebraden varkensvlees met korst
2 kg
Ja 180 - 190 110 - 150
2
Kip/konijn/eend 1 kg
Ja 200 - 230 50 - 100
2
Kalkoen/gans 3 kg - 190 - 200 100 - 160
2
Vis uit de oven/in folie
(let, heel)
Ja 170 - 190 30 - 50
2
Gevulde groenten
(
tomaten, courgettes, aubergines)
Ja 180 - 200 50 - 70
2
Geroosterd brood - 250 2 - 6
5
Vislets/moten
- 230 - 250 20 - 30*
4
3
Worstjes / kebab /
spareribs / hamburgers
- 250 15 - 30*
5
4
Gebraden kip 1 - 1,3 kg Ja 200 - 220 55 - 70**
2
1
Rosbief rosé 1 kg
Ja 200 - 210 35 - 50**
3
Lamsbout/schenkel Ja 200 - 210 60 - 90**
3
Geb. aardappelen Ja 200 - 210 35 - 55**
3
Groentegratin - 200 - 210 25 - 55
3
Vlees en aardappelen Ja 190 - 200 45 - 100***
4
1
Vis en groente Ja 180 30 - 50***
4
1
Lasagne en Vlees Ja 200 50 - 100***
4
1
Complete maaltijd: vruchtentaart
(niveau 5) / lasagne (niveau 3) / vlees
(niveau 1)
Ja 180 - 190 40 - 120***
5
3 1
Gebraad/gevulde braadstukken - 170 - 180 100 - 150
2
De bereidingstijd is exclusief de voorverwarmingsfase: het is aangeraden het voedsel in de oven te doen en de bereidingstijd
pas in te stellen nadat de gewenste temperatuur bereikt is.
* Draai het vlees halverwege de bereidingstijd om.
**Draai het voedsel na tweederde van de bereidingstijd om
(indien nodig).
*** Geschatte tijdsduur: Gerechten kunnen op verschillende
tijdstippen afhankelijk van de persoonlijke voorkeur uit de
oven worden verwijderd.
Download de Handleiding van docs.indesit.eu voor
de tabel met geteste recepten, ingevuld voor de
certicatieoverheden in overeenstemming met de norm IEC
60350-1.
ACCESSOIRES
Rooster Braadpan op rooster
Bakplaat / ovenschaal op
rooster
Bakplaat Bakplaat met 200 ml water
FUNCTIES
Conventioneel Grill Gratin Pizza Multilevel XL Cooking Eco HeteLucht
NL
7
EXTERNE OPPERVLAKKEN
Reinig de oppervlakken met een vochtig microvezeldoekje. Als ze
zeer vuil zijn, voeg dan een paar druppels neutraal afwasmiddel
toe aan het water. Droog af met een droge doek.
Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Als
een dergelijk product per ongeluk in contact komt met de
oppervlakken het apparaat, verwijder het dan onmiddellijk met
een vochtig microvezeldoekje.
INTERNE OPPERVLAKKEN
Na elk gebruik moet de oven afkoelen en dan gereinigd worden,
bij voorkeur wanneer die nog warm is, om afzettingen of vlekken
veroorzaakt door voedselresten te verwijderen. Laat voor het
drogen van condens die zich heeft gevormd vanwege het breiden
van voedsel met een hoog vochtgehalte de oven volledig afkoelen
en veeg het af met een doek of spons .
Activeer de functie “Hydro clean” voor een optimale reiniging
van de interne oppervlakken.
De deur kan makkelijk verwijderd en teruggeplaatst worden om
de ruit te reinigen
WWW
Maak het glas van de deur schoon met een geschikt vloeibaar
reinigingsmiddel.
Het bovenste verwarmingselement van de grill kan omlaag
worden gezet, om het bovenste paneel van de oven te kunnen
reinigen
WWW
ACCESSOIRES
Laat de accessoires na gebruik weken in water met afwasmiddel.
Pak ze vast met handschoenen als ze nog heet zijn. Voedselresten
kunnen met een afwasborstel of met een sponsje worden
verwijderd.
Gebruik geen stoomreinigers.
Gebruik tijdens alle werkzaamheden
beschermende handschoenen.
Voer de benodigde werkzaamheden
uit wanneer de oven is afgekoeld.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Gebruik geen staalwol,
schuursponsjes of schurende/
bijtende reinigingsproducten, omdat
deze het oppervlak van het apparaat
kunnen beschadigen.
ONDERHOUD
EN REINIGING
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.indesit.eu
WWW
DE DEUR VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN
1. Om de deur te verwijderen opent u deze volledig en
brengt u de vergrendelingen naar beneden totdat ze
ontgrendeld zijn.
2. Sluit de deur zo ver mogelijk.
Houd de deur stevig met beide handen beet – niet
vasthouden aan de handgreep.
Verwijder de deur door deze te blijven sluiten en
tegelijkertijd omhoog te trekken (a) totdat het loshaakt (b).
~60°
a
b
~15°
Zet de deur opzij en laat deze op een zachte ondergrond
rusten.
3. Monteer de deur opnieuw door deze te bewegen in de
richting van de oven, de haken van de scharnieren uit te
lijnen met de zitting en het bovenste deel op de zitting vast
te zetten.
4. Laat de deur zakken en doe deze vervolgens volledig
open.
Breng de vergrendelingen omlaag naar hun oorspronkelijke
positie: zorg ervoor dat ze volledig naar beneden staan.
5. Probeer de deur te sluiten en controleer of het in lijn met
het bedieningspaneel is. Als dit niet het geval is herhaalt u
de bovenstaande stappen.
KLIK OM TE REINIGEN  DE RUIT REINIGEN
1. Verwijder de deur en leg die neer op een zacht
oppervlak met de handgreep naar onder toe. Druk tegelijk
op de twee clips en verwijder de bovenrand van de deur
door het naar u toe te trekken.
2. Hef en hou de binnenruit stevig vast met beide handen,
verwijder het en leg het op een zacht oppervlak vooraleer
het te reinigen.
3. Om de binnenruit correct terug te plaatsen, zorg ervoor
dat "R" zichtbaar is in de linkerhoek en het onbedrukte
oppervlak naar boven gericht is. Breng eerst de lange zijde
van de ruit aangegeven met "R" in de zittingen, en breng de
ruit omlaag tot die op zijn plek komt.
4. Plaats de bovenrand terug: een klik geeft aan dat hij
goed zit. Zorg ervoor dat de afdichting goed zit vooraleer
de deur terug te plaatsen.
8
PRODUCT
WWW
De productfiche met energiegegevens van dit
apparaat kan gedownload worden van onze website
docs.indesit.eu
HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD
TE VERKRIJGEN
>
WWW
Download de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op onze website
docs.indesit.eu (u kunt deze QR code
gebruiken), onder vermelding van de
handelscode van het product.
> U kunt ook contact opnemen met onze
Consumentenservice.
CONTACT OPNEMEN MET
CONSUMENTENSERVICE
Onze contactgegevens staan in de
garantiehandleiding.
Wanneer u contact
opneemt met de
Consumentenservice
gelieve de codes te
vermelden die op het
identificatieplaatje van
het apparaat staan.
Model: xxxXXXXxx
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
XX
X
XX
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX
400010892239
Gedrukt in Italië
001
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De oven werkt niet.
Stroomonderbreking.
Koppel het los van het
elektriciteitsnet.
Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en
of de oven is aangesloten.
Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of
het probleem opgelost is.
Op de display verschijnt de
letter "F" gevolgd door een
nummer.
Softwareprobleem. Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Consumentenservice en vermeld de letter of het
nummer dat volgt op de letter "Err".
PROBLEEMOPLOSSING
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.indesit.eu
WWW
LEZEN VAN DE BEREIDINGSTABEL
De tabel geeft een overzicht van de beste functie,
accessoires en het niveau voor het bereiden van
verschillende soorten gerechten.
De bereidingstijden gelden vanaf het moment dat
het gerecht in de oven wordt gezet, zonder de
voorverwarmtijd (indien nodig).
De bereidingstemperaturen zijn bij benadering en
zijn afhankelijk van de hoeveelheid voedsel en het
type accessoire dat wordt gebruikt. Gebruik eerst
de laagste aanbevolen waarden. Als de bereiding
niet naar wens is, kunt u hogere waarden gebruiken.
Geadviseerd wordt om de bijgeleverde accessoires
te gebruiken en indien mogelijk taartvormen en
bakplaten van donker metaal. U kunt ook vuurvaste
of aardewerk pannen en accessoires gebruiken; de
bereidingstijden zijn dan iets langer.
HET TEGELIJKERTIJD BEREIDEN VAN
VERSCHILLENDE GERECHTEN
Met de functie "Multilevel" kunt u verschillende
gerechten (zoals vis en groenten) gelijktijdig op
verschillende steunhoogtes bereiden. Haal de
gerechten die klaar zijn uit de oven en laat de
gerechten die meer tijd nodig hebben in de oven
staan.
NUTTIGE TIPS
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.indesit.eu
WWW
/

Teistes keeltes