Braun Silk-épil Facial Cleansing Brush Kasutusjuhend

Kategooria
Köök
Tüüp
Kasutusjuhend
20
Eesti
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhendit
ja säilitage see edaspidiseks.
Tähtis
Lapsed alates 8 eluaastast ning
fuusilise, sensoorse voi vaimse puudega
voi kogemuste ja valjaoppeta isikud
voivad seadet kasutada, kui on tagatud
jarelevalve ning on antud juhised
seadme ohutuks kasutamiseks ja nad
moistavad kaasnevaid ohtusid.
Lapsed ei tohi seadmega mangida.
Lapsed ei tohi jarelevalve puudumisel
seadet puhastada ega hooldada.
Seade on veekindel ja seda tohib
kasutada duši all.
Vältige otsest kokkupuudet silmade ja
juustepiiriga. Nahaärrituse või punetuse
korral lõpetage seadme kasutamine.
Kirjeldus
1 Vahetatav harjapea
2 Sisse-/väljalülitamise nupp
3 Kahe kiiruse juhtnupp
4 Patareikorpus
Patareid
Patareikorpuse eemaldamiseks tõmmake seda
tugevalt (A). Sisestage kaks AA-patareid, järgides
sümboleid +/– (B). Pange patareikorpus tagasi.
Tühjad või pikka aega kasutamata patareid võivad
hakata lekkima. Enda ja seadme kaitsmiseks
eemaldage patareid õigeaegselt ning vältige
lekkivate patareide käsitsemisel nende
kokkupuudet nahaga.
Kasutamine
Vajutage harjapea (1) ühendustihvtile ja klõpsake
see paika.
Niisutage näonahka ja harjapead kergelt veega.
Parimate tulemuste saavutamiseks võite panna
peopessa koorivat puhastusvahendit ja
masseerida selle näole.
Harja sisselülitamiseks vajutage sisse-/
väljalülitamise nuppu (2). Kiiruse muutmiseks
vajutage kahe kiiruse juhtnuppu (3).
Harjake nägu õrnalt ringjate liigutustega umbes
ühe minuti jooksul. Vältige silmapiirkonda ja
juustepiiri. Pärast kasutamist lülitage hari välja.
Loputage nägu veega. Võite kasutada ka
niisutajat.
Loputage harja sooja veega.
Parimate tulemuste saavutamiseks vahetage harjapea
(E) välja iga kolme kuu järel või sagedamini, kui selle
kiud on deformeerunud.
Varu-harjapead (viitenr: 89 Spa) saate osta
jaemüüjalt või Brauni teeninduskeskusest
(www.simson.ee).
Antud toodet ei tohi visata segaolmejäätmete
hulka. Kõik kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja
elektroonikaseadmed ning patareid ja akud
tuleb koguda lahus ja viia selleks ettenähtud
lähimasse tasuta vastuvõtu punkti. Kasutuselt
kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmete ning
patareide ja akude lahuskogumine ning materjalide
ringlussevõtt aitavad vähendada keskkonnale ja
tervisele kohalduvaid riske. Lisainformatsiooni
kasutuselt kõrvaldatud seadmete lahuskogumise
kohta saad kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlu-
settevõtetelt või seadmeid müüvatelt kauplustelt.
Toodud andmed võivad muutuda ilma
etteteatamiseta.
Bosanskohercegovački
Molimo da prije korištenja aparata pažljivo pročitate
uputstva te ih sačuvate za ubuduće.
Važno
Djeca starij a od 8 godina i osobe sa smanjenim
zičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima
ili s manjkom iskustva ili znanja, mogu koristiti
aparat samo pod uslovom da im se osigura nadzor
i daju uputstva o njegovom sigurnom korištenju i
da razumij u moguće opasnosti. Djeca se ne smij u
igrati s aparatom. Djeca ne smij u provoditi postupke
čišćenja ili održavanje aparata, ukoliko to ne čine
pod nadzorom odgovorne osobe.
Ovaj uređaj je vodootporan i može se koristiti pod
tušem.
Izbjegavajte direktan kontakt s očima i rubom vlasišta.
Ako dođe do iritacije ili crvenila kože, prekinite
korištenje.
Opis
1 Zamjenjiva glava četkice
2 Prekidač za uključivanje/isključivanje
3 2-brzinski prekidač za kontrolu brzine
4 Odjeljak za baterije
Baterije
Čvrsto povucite da biste izvadili odjeljak za baterije
(A). Umetnite 2 baterije veličine AA, usklađujući
simbole +/– (B). Vratite odjeljak za baterije.
Ako se isprazne ili ne koriste dulje vrijeme, baterije
mogu procuriti. Da biste zaštitili sebe i uređaj,
pravovremeno odstranite baterije i izbjegavajte
kontakt s kožom prilikom rukovanja baterijama koje
cure.
96336670_Facial_Brush_S4-26.indd 2096336670_Facial_Brush_S4-26.indd 20 07.11.13 11:5907.11.13 11:59
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25

Braun Silk-épil Facial Cleansing Brush Kasutusjuhend

Kategooria
Köök
Tüüp
Kasutusjuhend