Indesit CE1050 paigaldusjuhend

Bränd
Indesit
Mudel
CE1050
Tüüp
paigaldusjuhend
ET
TEABELEHT ECODESIGN - 2020
Selle dokumendi eesmärk on anda soovitusi, mis võiksid aidata seadme energiakulu ja kasutust
optimeerida.
Külmutusseade ei ole kavandatud kasutamiseks integreeritud seadmena.
Mudeliteavet on võimalik vaadata QR-koodi abil, mille leiate energiasildilt.
Sildil on lisaks mudeli identikaator, mida saab kasutada andmebaasiportaalil https://eprel.ec.europa.eu.
Värske toidu kogus, mida on võimalik kindla aja jooksul külmutada, on toodud andmesildil.
SEADME SULATAMINE
1. Soovitatav on neli tundi enne toidu külmutussektsioonist välja võtmist seada temperatuur
külmemaks või lülitada sisse kiirkülmutusfunktsioon, et pikendada toidu säilivusaega külmiku
sulatamise ajal.
2. Sulatamiseks lahutage seade toitevõrgust. Jätke uks lahti, et jää saaks sulada. Vältimaks vee
väljavoolamist sulatamise ajal, pange külmutussektsiooni põhja vett imav lapp ja väänake seda
regulaarselt kuivaks.
3. Puhastage külmutussektsiooni sisemus ja kuivatage see hoolikalt.
4. Lülitage seade uuesti sisse ja pange toit tagasi sisse.
Võtmelukku kasutatakse selleks, et lapsed ei saaks ennast seadmesse lukustada (kui on olemas).
Külmutusseadme uksed ja kaaned tuleb enne prügilasse viimist eemaldada, et lapsed ega loomad ei
saaks seadme sisse lõksu jääda.
Toode sisaldab energiaklassi G valgusallikat (kui on olemas).
400011480844
/

See käsiraamat sobib ka