Groupe Brandt 1FET-313W Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

WASHING MACHINE INSTALLATION, OPERATING AND MAINTENANCE
INSTRUCTIONS
INSTALLATIONS-, GEBRAUCHS- UND PFLEGEANLEITUNG FÜR EINE
WASCHMASCHINE
NÁVOD K INSTALACI POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ PRAČKY
INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI PRALKI
      

MOSÓGÉP BESZERELÉSI, HASZNÁLATI, ÉS KARBANTARTÁSI
ÚTMUTATÓJA
PESUKONEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-
JA HUOLTOKIRJA
MOD.
COD.
N° SER.
Pegue, en este emplazamiento, la
etiqueta (que se encuentra en la bolsa
de los documentos) y cuya imagen se
reproduce en este cuadro.
2
Page 3
Strona 27
. 35
EN
PL
RU
Warning :
Before installing and using your appliance, please carefully read this Guide to Installation and Use, which will allow
you to quickly familiarise yourself with its operation.
As part of our commitment to constantly improving our products, we reserve the right to make changes to them based
on technical advances to their technical and functional features and appearance.
Oldal 43HU
Ważna uwaga:
Przed uruchomieniem urządzenia, należy uważnie przeczytać instrukcję instalacji i obsługi, aby zapoznać się jak najszybciej
z jego działaniem.
W ramach stałego poprawiania naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian rozwojowych w ich
charakterystyce technicznej, funkcjonalnej lub estetyce.
:
  !"#$% & '()*(!), !#%) )* ) '")!)(!) ) '()!"  +"(#'-
/#0 #0 12()4) )/")#0 ( 4) 1))*.
              
        .
Straně 19CS
Důležité :
Před prvním uvedením vašeho přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k instalaci a k použití pro rychlejší
seznámení se s jeho funkcemi.
Ve snaze neustále zlepšovat naše výrobky a přizpůsobovat je vývoji si vyhrazujeme právo změnit jejich technické, funkční
a estetické parametry.
Seite 11DE
Wichtig:
Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Einbau- und Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, damit
Sie sich sehr rasch mit seinem Betrieb vertraut machen können.
Da wir unsere Produkte ständig verbessern möchten, behalten wir uns das Recht vor, ihre technischen, funktionellen und
ästhetischen Merkmale zu verändern, damit sie mit der technischen Weiterentwicklung Schritt halten.
Fontos:
Mielőtt használná a mosógépet, figyelmesen olvassa el ezt az üzembehelyezési és használati utasítást. Így
gyorsabban megismeri a gép működését.
Termékeink állandó fejlesztése érdekében, fenntartjuk a jogot, hogy a fejlődéshez kapcsolódó technikai, működési
vagy esztétikai jellemzőket megváltoztassuk.
Sivu 51FI
Tärkeää:
Ennen laitteen käynnistämistä lue huolellisesti tämä asennus- ja käyttöohje, jotta opit tuntemaan nopeammin
laitteen toiminnon.
Huolehtien tuotteidemme jatkuvasta parantamisesta pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa niiden kehittämiseen
liittyviä teknisiä ominaisuuksia sekä toiminto- ja ulkoasuominaisuuksia.
51
FI1 / LAITTEEN ESITTELY
•SISÄLLYSLUETTELO
Sivu
Kuljetustukien poisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Laitteen siirtäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Vesijohdon liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Viemäriliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Sähköliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Koneen asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Pesukoneen täyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Pesu- ja huuhteluaineiden annostus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Sivu
Ohjelmointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Ohjelmien ja toimintojen yksityiskohdat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Pesuohjelman muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Automaattiset turvajärjestelmät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Pumpun suodattimen puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Laitteen huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Mahdolliset ongelmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Merkkivalon välittämät viestit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Ohjaustaulu
Kannen avauskahva (pysyy lukittuna työjakson aikana)
Pyörille laittovipu (mallin mukaan)
Tyhjennysputki
Poikkisuuntainen kiinnitysrauta
Vedensyöttöputki (ei liitetty)
Virransyöttöjohto
A
•LAITTEEN KUVAUS
D 1 D 2
A
•TURVALLISUUSOHJEET
Tärkeää
:
Tämä laite, joka on tarkoitettu ainoastaaan kotitalouskäyttöön,
on suunniteltu konepesun kestävien tekstiilien pesua, huuhtelua ja
linkousta varten.
Huomioi ehdottomasti seuraavat ohjeet. Me kieltäydymme
vastuusta ja takuusta näiden suositusten laiminlyömisestä johtuvien
materiaaleihin kohdistuvien tai ruumiillisten vaurioiden sattuessa.
Laitetta saa käyttää vain sen käyttötarkoituksen tavan mukaisesti
pyykille ja laitteelle koituvien vahinkojen välttämiseksi. Käytä vain
kotitalous- ja pesukonekäyttöön sertifioituja pesu- ja huoltoaineita.
Jos ennen pesua käsittelet pyykkiä tahranpoistoaineilla, liuottimilla
ja yleensä syttyvillä tai voimakkailla värinpoistoaineilla, älä laita sitä
heti koneeseen.
Samoin suositellaan, ettet käytä liuottimia tai aerosolipommissa olevia
aineita pyykinpesukoneen ja yleisemmin sähkölaitteiden lähettyvillä
huonosti ilmastoidussa paikassa (tulipalo- ja räjähdysvaara).
Häiriöiden sattuessa ja, ellet saa niitä selvitettyä suosittelemiemme
apukeinojen avulla, (katso kappale ”MAHDOLLISET ONGELMAT”) ota
yhteyttä ammattitaitoiseen asiantuntijaan.
Jos joudut avaamaan koneen sen työvaiheen aikana (esimerkiksi:
pyykin lisäämiseksi tai sen poistamiseksi), ohjelman käynnissä olevan
vaiheen mukaan (varsinkin pesun aikana) ota huomioon koneen sisällä
oleva lämpötila, joka voi olla hyvin korkea (vakavien palovammojen vaara).
Uudessa asennuksessa laite on liitettävä veden jakeluverkostoon
uuden putken avulla, sillä käytettyä putkea ei saa käyttää uudelleen.
Älä anna lasten leikkiä koneella äläkä päästä kotieläimiä sen lähelle.
Käytetyt laitteet on poistettava heti käytöstä. Irrota ja leikkaa
virransyöttökaapeli laitteen tasalta. Katkaise vedentulo ja poista putki.
Poista luukun suljin käytöstä.
Jos on mahdollista, että kone voisi altistua pakkaselle, irrota vesiletku
vedensyötöstä ja tyhjennä letku vedestä laskemalla sen pää
mahdollisimman alas.
•VIRRANSÄÄSTÖ
Älä käytä esipesua ellei se ole aivan välttämätöntä: esim. urheiluvaatteille
tai erittäin likaisille työvaatteille jne...
Vähän tai keskilikaiselle pyykille riittää ohjelma matalalla lämpötilalla
moitteettoman pesutuloksen aikaan saamiseksi.
Vain vähän likaiselle pyykille valitse lyhyt pesuohjelma (”Nopea”,
”Express” tai ”Flash” mallista riippuen).
Annostele pesuaine veden kovuuden ja suolapitoisuuden mukaan
sekä pyykin määrän mukaan ja huolehdi pesuainepakkausten ohjeista.
•YMPÄRISTÖN SUOJELU
Tämän laitteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettävää laatua. Osallistu
niiden kierrätykseen ja vaikuta näin ympäristön suojeluun laittamalla
ne tähän tarkoitukseen varattuihin kunnallisiin keräyslaatikoihin.
Myös laitteessa on useita kierrätettäviä materiaaleja. Laite on siis
merkitty tällä logolla sen ilmoittamiseksi, ettei käytettyjä laitteita
tule sekoittaa muihin jätteisiin.
Valmistajan järjestämä laitteiden kierrätys toteutuu näin parhaalla
tavalla, yhdenmukaisesti eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkalaitteistojen
jätteitä käsittelevän direktiivin 2002/96/CE kanssa. Ota yhteyttä
kunnanjohtajaan tai jälleenmyyjään kotiasi lähimpänä olevien käytettyjen
laitteiden keräyspisteiden tietoon saamiseksi.
Kiitämme sinua yhteistyöstä ympäristön suojelemiseksi.
52
FI 2 / LAITTEEN ASENNUS
•KULJETUSTUKIEN POISTO
Tärkeää
:
Ennen kuin aloitat koneen käytön, on ensin suoritettava
seuraavat toimenpiteet.
Tämä tarkoittaa, että kaikki koneen kuljetuksessa käytetyt rummun
kuljetustuet ja -kiinnikkeet on poistettava.
Irrottaminen ja poistaminen on pakollinen toimenpide, jotta koneesi
toimisi moitteettomasti ja täyttäisi kaikki turvamääräykset.
Jos toimenpidettä ei tehdä huolellisesti, voi koneelle aiheutua vakavia
vaurioita sitä käytettäessä.
Nosta kone pois kuljetuspakkauksestaan (tarkasta, että kiila , joka
tukee moottoria, on myös poistettu)
(Kuva D3)
Irrota ja poista ruuvimeisselillä ruuvit , 4 kpl
(Kuva D4)
Poista ristituki irrottamalla pultit , 2 kpl
(Kuva D5)
,10 tai 13mm
kiintoavaimella (mallista riippuen).
(
Varmista että poistat myös ristituen päällä olevat muovisuojat
samanaikaisesti
)
Kiinnitä pultit takaisin paikoilleen.
Huomio
:
Peitä reiät mukana seuraavilla peitelevyillä (löydät ne
tarvikepussista)
(Kuva D6)
Poista kiilat, jotka lukitsevat rummun rumpualtaaseen
(Kuva D7)
.
Tämän teet seuraavasti:
-
Avaa koneen luukku
-
Poista kiila
-
Poista kiila kääntämällä rumpua neljäsosakierroksen verran
-
Vapauta rummun luukut, jotka ovat lukittuina ala-asentoon, painamalla
molempia luukkuja samanaikaisesti alaspäin.
Huomio
:
Poista letkuntuet Peitä reiät peitelevyillä , jotka löytyvät
tarvikepussista
(Kuva
D8)
Ohje
:
Suosittelemme, että säästät kaikki lukitus- kiinnitystarvikkeet,
sillä jos joskus joudut kuljettamaan konetta, ne on kiinnitettävä
uudelleen
.
Tiedotus
:
Koneesi on tarkkaan koestettu tehtaalla reaaliolosuhteissa.
Tästä johtuen on mahdollista, että koneen rumpualtaassa tai
pesuainelokerossa voi olla pieni määrä vettä.
•LAITTEEN SIIRTÄMINEN
Pyörät
Jos koneesi on varustettu pyörillä, voit helposti siirtää sitä.
Nostaaksesi koneen pyörille käännä koneen alla olevaa vipua oikealta
vasemmalle
(Kuva D9)
.
Tärkeää
:
Kun kone on käytössä, se ei saa levätä ”etupyörien” varassa.
Muista aina työntää vipu takaisin normaaliasentoon.
•VESIJOHDON LIITTÄMINEN
Kiinnitä syöttöletku
(Kuva D10)
:
Toinen pää kiinnitetään koneen takaosassa olevaan liittimeen
Toinen pää kierteistetyllä liitoksella varustettuun venttiiliin
Ø 20x27 (3/4
BSP).
Jos käytät itse-lävistävää venttiliä, käytettävän aukon on oltava
halkaisijaltaan vähintään 6mm
.
Vedensyöttö
:
-
Minimi vedenpaine
:
0,1 Mpa tai 1 bar
-
Maksimi vedenpaine
:
1 Mpa tai 10 bar
Vesiletkun vaihto
Kun vaihdat letkun, varmista että letku on kunnolla kiristetty ja että
molemmissa päissä on tiiviste.
•VIEMÄRILIITÄNTÄ
Liitä tyhjennysputki
,
(Kuva D11)
:
joko tilapäisesti pesualtaaseen tai kylpyammeeseen
tai kiinteästi ilmattuun vesilukkoon.
Jos asennuksessasi ei ole ilmattua vesilukkoa, niin tarkista että liitoksesi
ei ole ilmatiivis. Välttääksesi viemäriveden vastaimun koneeseen,
suosittelemme että jätät ilmavälin letkun ja poistoputken liitoskohtaan.
Letku täytyy joka tapauksessa asentaa siten, että letkun pää on 65 -
90 cm korkeammalla kuin koneen pohjaosa.
Tärkeää
:
Varmista että letku on kunnolla kiinnitetty, jotta se ei pääse
irtoamaan tai siirtymään pois paikoiltaan, aiheuttaen tulvimisen.
Poistovesi voidaan myös johtaa lattiakaivoon, edellyttäen että letku on
asennettu siten, että vesi kulkeutuu pisteen kautta, joka on 65 – 90 cm
korkeammalla kuin koneen pohjaosa
(Kuva D12)
A
D 10 D 11 D 12
10 mm
3/4
D 3
F
G
1
1
2
2
13
a
b
a
b
1
2
1
2
A
D 4
D 7 D 8 D 9
D 5
D 6
53
FI3 / PYYKIN JA LAITTEEN VALMISTELU
•SÄHKÖLIITÄNTÄ
Tärkeää
:
Oman turvallisuuden vuoksi on ehdottomasti toteltava alla
annettuja neuvoja.
Ennen kuin kytket koneen sähköverkkoon, varmista että sähköverkko
vastaa koneen teknisiä vaatimuksia (katso yksityiskohdat arvokilvestä,
joka on kiinnitetty koneen takaosaan).
Asennuksen on täytettävä kaikki voimassa olevat kansalliset standardit
ja vaatimukset, erityisesti maadoituksen ja kylpytiloihin asennuksen
osalta.
Emme vastaa tapaturmista tai ongelmista, jotka ovat aiheutuneet
asennuksessa tapahtuneesta maadoitusvirheestä.
Ohje
:
Tärkeitä neuvoja sähköasennuksesta
Älä koskaan käytä jatkojohtoja tai moniosaisia jakajia.
Älä koskaan katkaise maadoitusjohtoa.
Pistokkeen tulee olla helposti tavoiteltavissa, mutta kuitenkin lasten
ulottumattomissa.
Jos olet epävarma, ota yhteyttä paikalliseen sähköurakoitsijaan.
Tärkeää
:
Koneesi täyttää EU-direktiivit EEC/73/23 (LVD) ja EEC/89/336
(EMC), siten kuin se on muutettuna direktiivillä EEC/93/68.
•KONEEN ASENTAMINEN
Tärkeää
:
Jos olet sijoittamassa konetta muiden kodinkoneiden tai
työpöytien viereen, suosittelemme että jätät pienen välin koneen
ympärille ilmankiertoa varten.
Ohje
:
Suosittelemme myös, että:
et sijoita konetta kosteisiin tiloihin, missä on huono ilmankierto
et sijoita konetta tiloihin, missä se voi altistua vesiroiskeille
et sijoita konetta tiloihin, missä on kokolattiamatto
Jos tätä ei voida välttää, varmista kaikin tavoin, että koneen alla on riittävä
ilmankierto ja että koneen sisäosat saavat tarpeeksi ilmaa.
Koneen kaltevuuden säätö
Varmista, että lattia on vaakatasossa: maksimi kaltevuus on 2°, toisin
sanoen ero koneen leveyssuunnassa on 1 cm ja syvyyssuunnassa 1,5
cm. Käytä mittauksessa vesivaakaa.
Säädettävät jalat
Jotkut koneet ovat varustettu kahdella koneen etupuolelle sijoitetulle
säädettävällä jalalla. Näiden avulla voidaan korjata mahdollisia lattiassa
esiintyviä epätasaisuuksia. Säätääksesi ja tasapainottaaksesi koneen,
toimi seuraavasti:
Nosta kone pyörilleen (tai jos koneesi ei ole varustettu pyörillä, kallista
konetta kevyesti taaksepäin)
Säädä molempia jalkoja ylös- tai alaspäin saavuttaaksesi oikean
korkeuden lattiaan nähden
(Kuva D13)
Laske kone alas ja tarkasta tasapaino.
•TEKSTIILIEN HOITO-OHJEET
Pesu
: älä koskaan ylitä suositeltua lämpötilaa
Kestää kevyen valkaisun
:
Silitys
: kylmä lämmin kuuma
Kemiallinen pesu
: mineraalialkoholi
perkloorietyleeni kaikki liuottimet
Huomio
:
koodi, joka on rastittu yli, tarkoittaa merkin kieltoa
•PESUKONEEN TÄYTTÖ
Toimi seuraavasti:
Avaa pesukone
Tarkasta, että ohjelman valitsin on asetettu kunnolla kohdalle
”O".
Mallista riippuen nosta avauskahvaa tai paina koneen etuosassa olevaa
nappia.
Luukku avautuu.
Avaa rummun luukut painamalla luukussa olevaa nappia.
Laita pestävä pyykki koneeseen
Optimaalisten pesutulosten saamiseksi aseta etukäteen lajiteltu ja levitetty
pyykki rumpuun sullomatta ja jakamalla se yhdenmukaisesti. Sekoita
isot ja pienet kappaleet optimaalisen linkouksen saamiseksi ja möykkyjen
muodostumisen välttämiseksi.
Sulje rumpu
Varmista, että rumpu on kunnolla suljettu.
Tärkeää
:
Tarkasta, että kaikki kolme koukkua ja napin reuna ovat
selvästi näkyvissä.
• PESUAINEEN ANNOSTUS
Tärkeää
:
(Kuva D14)
”PESU” lokerossa voidaan käyttää sekä jauhe- ja nestemuodossa
olevia pesuaineita, mutta nestemäisiä pesuaineita ei saa käyttää
ohjelmissa, joissa toiminnot ”ESIPESU” ja/tai ”AJASTUS” ovat käytössä
(riippuen mallista).
Huuhteluainetiivisteet on laimennettava lämpimällä vedellä.
Valkaisuainetiivisteet on laimennettava.
Pidä kansi täysin auki, jolloin voit täyttää lokeron oikein.
Älä koskaan ylitä MAX-tasoa.
Pesuaineen määrä
Käytettävän pesuaineen määrä riippuu veden kovuudesta, pesun
likaisuudesta sekä pestävän pyykin määrästä.
Seuraa pesuainepaketissa olevia annostusohjeita.
Varoitus: Kaikki pesuainevalmistajien annostusohjeet perustuvat täyteen
koneelliseen pyykkiä. Muuta annostusta pyykkimäärän painon mukaan.
Nämä suositukset auttavat välttämään liian suuren pesuainemäärän
Akäyttämisen, joka taas aiheuttaisi liiallisen vaahdonmuodostuksen.
Liiallinen vaahdonmuodostus voi heikentää koneesi pesukykyä, pidentää
pesuaikaa ja lisätä vedenkulutusta.
Villalle ja herkille materiaaleille tarkoitetut pesuaineet
Suosittelemme, että käytät näille materiaaleille kehitettyjä pesuaineita
(vältä näiden tuotteiden annostelua suoraan rummulle, sillä niillä on
korroosiota edistävä vaikutus metalleihin).
Ennen ensimmäistä pesua
Ennen kuin peset ensimmäisen pyykin, suosittelemme että ensin ajat
yhden ”PUUVILLA 90 pesun ilman Esipesua”, jossa on puoli annosta
pesuainetta, ilman pyykkiä eli tyhjällä koneella. Tämä toimenpide poistaa
mahdolliset epäpuhtaudet, joita on voinut valmistuksen jälkeen jäädä
koneeseen.
•VAKIOTESTIOHJELMAN VERTAILUTIEDOT
Puuvilla 60°C - 5 kg -
ilman toimintoja
-
maksimi linkous
.
Jotta kaikki tiedot vastaisivat tyyppikilvessä olevia tietoja, kaikki koestukset
on tehty EU-direktiivin 92/75/EEC mukaisesti, käyttäen CEI-pesuaineita
kautta koko pesuohjelman.
cl
➀➁
Esipesulokero (jauhe)
Pesulokero (jauhe tai neste)
Huuhteluaine
Valkaisuaine
: PESUAINE, JAUHE : PESUAINE, NESTEMÄINEN
D 13 D 14
54
FI 4 / LAITTEEN OHJELMOINTI
OHJELMOINTI
Tiedotus:
Kaikki painikkeet toimivat mikro-
ohjauksella eivätkä jää sisään painetuiksi.
Painike ”Käynnistys/Tauko” ei voi missään
tapauksessa peruuttaa ohjelmaa.
•Pesujakson ohjelmointi:
Näyttökenttä ja valitsimien asennot
Käännä valitsinta pyykkityyppiin sopivimman pesuohjelman ja -lämpötilan valitsemiseksi.
Huomio: Valitsimen kääntäminen muuhun kuin ”O” –asentoon saa koneen siirtymään
jännitettyyn tilaan.
— Valitse valitsimen avulla
- joko pyykkityyppiin sopiva linkousnopeus.
Linkousnopeus on automaattisesti rajattu ohjelmissa ”hieno”, ”villa” ja ”käsin pesu”.
- tai valutus.
Työjakso päättyy kevyeen linkoukseen, 100 krs/min.
- tai pysäytys täydellä säiliöllä.
Kone pysähtyy säiliön ollessa täynnä vettä ennen lopullista linkousta.
— Voit valita tai olla valitsematta toimintoja painikkeen avulla.
— Valitse nopea käynnistys painikkeella ”Käynnistys/Tauko” ...
— ... tai valitse viivästetty käynnistys 1-19 tuntia painamalla painiketta (katso lisätietoja
kohdasta ”TOIMINTOJEN YKSITYISKOHDAT • Viivästetty käynnistys”) ja paina sitten painiketta
”Käynnistys/Tauko” .
5
3
5
4
2
1
: ssa valitun ohjelman keston näyttökenttä
esimerkiksi:
valitsin
- esimerkiksi asento ”800”
- asento ”100”
- asento
valitun/valittujen toiminnon/toimintojen
merkkivalo/-t
Ennen ohjelman loppua jäljellä olevan ajan
lasku :ssa.
(kaksi pistettä välkkyvät koko ohjelman ajan)
:ssa symbolin näyttö sekä jäljelle jäävän ajan
lasku ennen varsinaista käynnistystä.
Animaatio (neljä pientä segmenttiä, jotka pyörivät
ympyrää) määrittää ohjelman alkua edeltävää
odotusaikaa.
A
A
2
A
Keskeyttääksesi ohjelman paina ”Käynnistys/Tauko” näppäintä .
— Lisää tai poista haluamasi pyykki*.
Käynnistä ohjelma painamalla ”Käynnistys/Tauko” näppäintä .
(*) Luukun lukon avautumiseen voi kulua n. 1-2 minuuttia.
Huomio: Jos olet valinnut ”viivästetyn käynnistyksen” toiminnon, voit milloin tahansa ennen
ohjelman käynnistymistä avata tai sulkea rummun keskeyttämättä tai käynnistämättä mitään
toimintoa.
5
5
•Pyykin lisääminen/poistaminen pesuohjelman aikana (ei mahdollista linkouksen aikana):
Tärkeää:
Ennen kuin käynnistät koneen,
varmista että pistotulppa on kytketty ja
vesihana aukaistu. Tarkista myös, että
rummun luukut ovat kunnolla kiinni.
Vaiheessa ”työjakson loppu” ohjausosiin
(valitsimiin tai painikkeisiin) koskeminen
mahdollistaa palaamisen ”ohjelmointi”
toimintoon.
Suosittelemme turvallisuussyistä, että
pesun lopetettuasi irrotat pistotulpan ja
suljet vesihanan.
•Perusasetusten palauttaminen ohjelmointitilassa, ohjelman tai tauon aikana:
— Laita valitsin asentoon ”O”.
Tämä toimenpide voidaan suorittaa milloin vain ohjelmoinnin, ohjelman tai tauon aikana.
Huomio:
- Joka tapauksessa peruuttaminen pakottaa ohjelmoimaan kaikki kokonaan alusta uudelleen.
- Jos peruutat kesken pesutoiminnon, muista tyhjentää vesi, mikäli se on välttämätöntä.
1
Valitsin asentoon ”O”
kaikki ilmaisimet ja näyttökenttä ovat sammuneina
1
•Työjakson päättyminen:
Huomio: Linkouksen jälkeen jotkut mallit asettavat automaattisesti avausrumpunsa ylöspäin
pyykkiin käsiksi pääsyn helpottamiseksi. Tämä toiminto kestää korkeintaan 3 minuuttia.
— Sitten ruutu ilmoittaa ”- 0 -, mikä tarkoittaa ohjelman loppua.
Laita valitsin asentoon ”O”.
Sen jälkeen voit avata kannen ja ottaa pyykin pois koneesta
.
1
A
Muut toiminnot
Käynnistys/Tauko
Viivästetyn
käynnistyksen säätö
Ohjelman keston tai käynnistysajan
viivästyksen näyttökenttä
1 3A
2 5
4
Pesulaji ja lämpötila
Linkousnopeus ja ajastus
Ajan lasku :ssa on pysähtynyt
(
kaksi pistettä on “pysyvästi” syttyneenä
)
Laskun jatkuminen :ssa
(
kaksi pistettä välkkyvät uudelleen
)
A
A
55
FI4 / LAITTEEN OHJELMOINTI
Eri toimintojen tarkempien tietojen saamiseksi katso kappaleet ”OHJELMIEN YKSITYISKOHDAT” ja ”TOIMINTOJEN YKSITYISKOHDAT”
.
Tiedotus:
Virran katkeamisen jälkeen jännitteen palatessa takaisin laitteeseen pesujakso jatkaa järjestelmällisesti siitä, mihin se keskeytyessä
jäi.
•Huolto ja hoitotoimet (pumpun suodattimen puhdistus):
Tyhjennyspumpun suodatin on puhdistettava säännöllisesti (katso menettelytapa kappaleesta ”PUMPUN SUODATTIMEN PUHDISTUS”).
Tärkeää:
Ellet puhdista pumpun suodatinta säännöllisesti, se saattaa vaikuttaa koneen suoritustuloksiin.
:
Näitä toimintoja voidaan käyttää yhdessä tai erikseen. Ristiriitaiset yhdistelmät eivät ole mahdollisia.
Pyykkityyppiin sopivimman ohjelman valitsemiseksi toimi useimmissa tekstiileissä olevan tietolapun ohjeiden mukaisesti.
•OHJELMIEN ESIMERKIT
•OHJELMIEN YKSITYISKOHDAT
Pääohjelmat koneessasi ovat seuraavat:
•Puuvilla / Valkoinen
Jos pyykkisi koostuu kestävästä valkoisesta tai värillisestä PUUVILLASTA.
Tärkeää:
Älä koskaan käytä yli 60°C lämpötiloja, kun peset värillisiä
kuituja.
Huomio: Ensimmäisten muutaman minuutin aikana koneesi
automaattisesti arvioi miten paljon pyykkiä koneessa on ja valitsee tämän
jälkeen oikean vesimäärän ja pesuajan, jotta saavuttaisit parhaan
mahdollisen pesutuloksen.
•Värilliset / Synteettiset
Pyykkiä varten, joka koostuu HERKISTÄ VÄREISTÄ, KESTÄVISTÄ
SYNTEETTISISTÄ MATERIAALEISTA tai SEKOITUSKUIDUISTA
.
•Hienopesu
Jos pyykkisi koostuu NEULEISTA, AROISTA tai HERKISTÄ
MATERIAALEISTA
Huomio: Tämä on ohjelma, joka pienen mekaanisen kuormituksen ja
pehmeän linkouksen ansiosta on suunniteltu juuri tällaisten materiaalien
pesuun.
•Villapesu
Jos pyykkisi koostuu VILLASTA tai KONEPESUN KESTÄVISTÄ
VILLATUOTTEISTA
Huomio: Tämä on ohjelma, joka on suunniteltu erityisesti tuotteille, joille
linkouksen pehmeys on tärkeää.
•Käsinpesu
Jos pyykkisi koostuu SILKISTÄ tai MUISTA ERITTÄIN AROISTA
MATERIAALEISTA
Huomio: Tämä on ohjelma, jossa on erittäin alhainen mekaaninen
kuormitus ilman linkousta huuhteluiden välissä.
Ohjelma päätetään pehmeällä linkouksella, jossa hitaasti nostetaan
nopeutta, joka on rajoitettu nopeuteen 600 r/min.
•Pikapesu 30’
Tämä ohjelma mahdollistaa pikapesun n. 2,5 kg kevyesti likaantuneelle
pyykkimäärälle, joka koostuu VALKOPESUSTA, PUUVILLASTA,
VÄRILLISISTÄ SEKOITEKUIDUISTA ja KESTÄVISTÄ TEKOKUIDUISTA.
Pesuaika on rajoitettu n. 30 minuuttiin.
Tässä ohjelmassa lämpötila on rajoitettu 40 asteeseen.
Tärkeää:
Puolita pesuaineannostus käyttäessäsi tätä ohjelmaa.
•Huuhtelu
Tämä on erillinen ohjelma ainoastaan huuhtelua varten, seuraavin
vaihtoehdoin:
— vedenpoisto ja linkous
— ainoastaan vedenpoisto (“valutus”)
— pysäytys vesi rummussa.
•Linkous
Tämä ohjelma mahdollistaa erillisen vedenpoiston ja linkouksen.
Tärkeää:
Jos käytät ensin ”Huuhtelua” ja tämän jälkeen ”Linkousta”,
varmista että linkousnopeus on sopiva koneessa olevalle pyykille.
100
HUUHTELU
●●●
1,5
1,0
●●●
Ohjelmataulukko
Materiaali
Max.
määrä
(kg)
Lämpötila
(°C)
Esipesu
Huuhtelu +
Valutus
Pysäytys
täydellä
säiliöllä
PUUVILLA / VALKOINEN
- 90°
- 60°
- 30°
5,0
●●●
●●●
●●●
2,5
1,0
- 30°
VÄRILLISET / SYNTEETTISET
HIENOPESU
VILLAPESU
KÄSINPESU
PIKAPESU 30’
40°
2,5
●●
-
●●
-
LINKOUS
Helppo
silitys
Erikoisohjelmat
Lisäohjelmat
56
FI 4 / LAITTEEN OHJELMOINTI
•TOIMINTOJEN YKSITYISKOHDAT
•Esipesu
Tämä on esipesutoiminto hyvin likaiselle pyykille (savi, veritahrat. jne.).
Erikoisohjelma, johon sisältyy huuhtelu kylmässä vedessä, joka tämän
jälkeen lämmitetään 30 asteeseen.
Kylmällä vedellä huuhtelu mahdollistaa likaavien hiukkasten poistamisen
ennen veden lämmitystä.
Tärkeää:
Pesuaine on laitettava pesuainelokeroon
””
.
•Helppo silitys
Välttää pyykissä olevat rypyt ja helpottaa sen silittämistä.
•Huuhtelu +
Tämä on toiminto tarkoitettu allergikoille tai henkilöille, joilla on erittäin
herkkä iho. Se suorittaa yhden ylimääräisen huuhtelun ohjelman lopussa.
•Viivästetty käynnistys
Voit viivästyttää ohjelman alkua 1, 3, 5, 7, 9, 15 tai 19 tuntia, jotta voit
nauttia yöajan hinnastosta tai saadaksesi jakson päättymisen haluttuun
aikaan.
Valitse tätä varten painikkeen peräkkäisillä painalluksilla aika, jonka
kuluttua ohjelma käynnistyy (säätö tapahtuu tunnista tuntiin) ja paina
“Käynnistys/Tauko” .
Huomio:
- Jos tämän toiminnon valitsemisen jälkeen et ole painanut painiketta
”Käynnistys/Tauko” , muutaman sekunnin kuluttua valinta tulee
kuitenkin huomioiduksi.
- Jäljellä oleva aika ennen käynnistymistä lasketaan tunti kerrallaan 19:stä
1 tuntiin ja sitten minuutti kerrallaan 59:stä 1 minuuttiin.
- Viivästetyn käynnistysajan symboli on näkyvissä ja neljä segmenttiä
syttyvät peräkkäin koko odostusajan.
- Odotusajan jälkeen ohjelma käynnistyy ja näyttökenttä ilmaisee
valitun ohjelman ajan.
•Pysäytys täydellä säiliöllä
Tämän toiminnon avulla on mahdollista poistaa koneesta pyykkiä ennen
linkousta tai lykätä linkousvaihetta. Näin pyykki voi odottaa vedessä
rypistymisen välttämiseksi.
Huomio: kun pesukone on pysähdyksissä
rummun ollessa täynnä vettä, näyttökenttä
ilmoittaa vaihtoehtoisesti:
Seuraavaksi:
— Mikäli haluat suorittaa tyhjennyksen linkouksella, valitse valitsimen ,
avulla linkousnopeus, joka sopii pyykkityyppiin.
Ohjelma pysähtyy automaattisesti.
— Mikäli haluat suorittaa vain tyhjennyksen, valitse valitsimen avulla
toiminto ”valutus” (asento ”100”).
•PESUOHJELMAN MUUTTAMINEN
•Ohjelmoinnin aikana:
Kaikki ohjelmamuutokset ovat mahdollisia ennen kuin olet painanut
”Käynnistys/Tauko” näppäintä .
•Kun ohjelma on käynnistynyt:
Voit muuttaa tekstiilityyppiä (esimerkiksi siirtymällä ”PUUVILLASTA”
”SYNTEETTISEEN” jne). Tarkasta, että aikaisemmin valitut toiminnot
pysyvät.
Uusi valinta pitää vahvistaa painamalla painiketta ”Käynnistys/Tauko”
.
Kone saattaa silloin tyhjentää mahdollisesti osan siinä olevasta vedestä.
•Koko työjakson aikana:
Mallista riippuen seuraavat muutokset ovat mahdollisia koskematta
painikkeeseen ”Käynnistys/Tauko” .
— Voit muuttaa lämpötilaa samalle tekstiilityypille.
Huomio: Jos odotettavissa oleva pesujakson lämpötila on korkeampi
kuin uuden valinnan lämpötila, veden lämmitys pysähtyy saman tien ja
jakso jatkuu.
— Linkousnopeutta voit säätää koko pesuohjelman aikana.
— Voit valita ”valutuksen” (100) sekä ”pysähdyksen täydellä säiliöllä”
koko pesujakson keston ajan.
— Voit aktivoida ”Huuhtelu +’’ toiminnon siihen asti kunnes huuhtelu
alkaa.
— Voit milloin vain keskeyttää kaikki toiminnot koko ohjelman aikana,
edellyttäen että kyseistä toimintoa ole jo suoritettu loppuun.
•Viivästetyn käynnistyksen aikana :
— Kaikki ohjelmien muutokset tulevat huomioiduiksi viivästetyn
käynnistyksen odotusjakson aikana.
— Voit muuttaa ”viivästetyn käynnistyksen” aikaa milloin tahansa
todellista jakson käynnistystä edeltävänä aikana.
Huomio:
- Tänä aikana uuden ajan valitseminen peruuttaa edellisen valinnan. Valittu
uusi kesto tulee huomioiduksi viimeisimmästä valinnasta lähtien.
-
Jos tänä aikana haluat peruuttaa “viivästetyn käynnistyksen” kokonaan,
valitse painikkeen avulla ”19h”. Paina tätä painiketta uudelleen ja paina
sen jälkeen lyhyesti painiketta “Käynnistys/Tauko” .
Jakso käynnistyy välittömästi.
- Jos haluat vähentää “viivästetyn käynnistyksen” aikaa, menettele samalla
tavalla, mutta painamatta painiketta “Käynnistys/Tauko”
Pesukone on silloin valmis uuteen säätöön.
— Voit aktivoida toiminnot ”Esipesu” ja ”Helppo silitys” vain
”viivästetyn käynnistyksen” odotusjakson aikana.
•Ohjelman loputtua:
Kun näytössä näkyy ”- 0 -”, voit ohjelmoida uuden jakson joutumatta
siirtämään valitsinta asentoon ”O”.
Tätä varten riittää, että kääntää yhtä valitsinta tai painaa yhtä painiketta.
Ruutu ilmoittaa aiemmin valitun ohjelman ajan.
Kone on silloin valmis uuteen ohjelmointiin.
•AUTOMAATTISET TURVAJÄRJESTELMÄT
•Luukun lukitustoiminto:
Luukku lukittuu heti kun ohjelma on käynnistynyt.
Kun ohjelma on valmis tai kone on pysähtynyt vesi rummussa, lukko
avautuu.
Jos, mallista riippuen, olet valinnut ”viivästetyn käynnistyksen”, kansi
ei ole lukkiutuneena koko jakson käynnistymistä edeltävänä odotusaikana
.
Jos haluat avata luukun ohjelman aikana, paina kevyesti näppäintä
ja odota 1 - 2 minuuttia, minkä jälkeen lukitusjärjestelmä automaattisesti
avaa lukon.
Tärkeää:
Lukon avausaika voi vaihdella, riippuen siitä milloin haluat
avata luukun, sillä järjestelmä huomioi mahdollisen jäähtymisajan.
Palovammojen välttämiseksi järjestelmä toimii siten, että lukko ei
avaudu ennen kuin koneen sisällä oleva lämpötila on laskenut alle
määrätyn rajan.
•Veden korkeudenvalvonta:
Kun kone on käynnissä, järjestelmä valvoo automaattisesti koneen sisällä
olevan veden korkeutta ja estää tulvimisen.
•Linkoustoiminto:
Koneessasi on järjestelmä, joka estää linkouksen jos kone on
epätasaisesti täytetty.
Tässä tapauksessa kone ei linkoa. Pöyhi pyykki käsin ja käynnistä
linkousohjelma uudelleen.
•Vaahdonmuodostuksen estojärjestelmä:
Koneesi havaitsee, jos linkouksen aikana muodostuu liikaa vaahtoa.
Tässä tapauksessa kone lopettaa linkouksen ja tyhjentää vedet rummusta.
Tämän jälkeen kone jälleen käynnistää linkouksen ja mahdollisesti lisää
ohjelmaan yhden ylimääräisen huuhtelun.
5
1
5
3
5
5
5
2
2
A
A
5
3
57
FI5 / LAITTEEN HUOLTO
•PUMPUN SUODATTIMEN PUHDISTUS (valinta 1)
Laitteen mallista riippuen pumpun suodattimeen käsiksi pääsytapa voi
olla erilainen (katso vaihtoehdot 1 ja 2)
.
Suodatin kerää kaikki pestävien vaatekappaleiden taskuihin mahdollisesti
jääneet pikkutavarat ja suojaa siten pumppua vaurioilta.
Puhdistaaksesi suodattimen toimi seuraavasti:
Avaa rummun luukut. Rummun takaosassa näet muoviosan
(Kuva
D15)
Irrota muoviosa
(Kuva D16)
.
Toimi seuraavasti:
-
Aseta ohut puikko (esim. kynä tai ruuvimeisseli) muoviosassa olevaan
reikään
-
Paina puikkoa vaakatasossa reikään ja paina samalla muoviosaa
oikealle, kunnes se irtoaa kiinnikkeestään.
Vedä ulos muoviosa
Pyöritä rumpua luukut avattuina hiukan eteenpäin
(Kuva D17)
Aukosta, jossa muoviosa oli, voit nyt nähdä suodattimen
.
Irrota suodatin pesästään
(Kuva D17)
Poista suodattimeen kertyneet esineet.
Huuhtele suodatin juoksevalla vedellä
(Kuva D18)
Tarkasta, että suodatinpesä on puhdas ja asenna tämän jälkeen suodatin
takaisin painamalla se kunnolla pesäänsä.
Aseta tämän jälkeen muoviosa varovasti takaisin aukkoon ja paina
sitä kevyesti vasemmalle, kunnes se lukittuu paikalleen
(Kuva D19)
.
•PUMPUN SUODATTIMEN PUHDISTUS (valinta 2)
Jos laitetta ei ole varustettu osalla , joka on kuvassa D16, pumpun
suodattimen puhdistamiseksi sinun täytyy menetellä seuraavalla tavalla
Käännä rumpua kiinni olevien luukkujen asettamiseksi alaspäin: näet
ilmestyvän muovisen osan
(Kuva D20)
Poista ruuvi , jos se on laitteessa.
Joissakin laitetyypeissä kappale on varustettu kiinnikkeellä
.
Siinä
tapauksessa avaa kappale painamalla kiinnikettä niin, että se liukuu
kevyesti oikealle päin.
Käännä joka tapauksessa seuraavaksi rumpua uudestaan, avaa luukut
ja poista kappale liu’uttamalla sitä nuolen suuntaan
(Kuva D21)
Käännä rumpua kevyesti eteenpäin luukkujen ollessa auki
(Kuva D22)
.
Kappaleen poiston vapaaksi jättämien aukkojen kautta pääset käsiksi
pumpun suodattimeen
.
Irrota suodatin sen sijalta
(Kuva D22)
Poista sen sisällä olevat asiat.
Huuhtele se hanan alla
(Kuva D23)
Laita se uudelleen paikalleen työntämällä se hyvin pohjaan asti sijassa,
jonka ominaisuudet olet ensin tarkastanut.
Laita kappale ja ruuvi takaisin paikoilleen tekemällä kaikki
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
•KONEEN PUHDISTUS
Tärkeää:
Koriosan, ohjaustaulun ja yleensä kaikkien muovisten osien
pesuun käytä kosteaa sientä tai riepua käyttäen vain vettä ja
nestemäistä saippuaa
.
Älä missään tapauksessa käytä:
Hankausainetta
Teräsvillaa tai muovisientä
Alkoholipohjaisia aineita, maalinohenteita tms.
•SISÄOSIEN HOITO
Turvataksesi hyvän hygienian, suosittelemme seuraavaa:
Jätä aina luukku auki hetkeksi jokaisen pesun jälkeen.
Puhdista kaikki rummun ympärillä olevat muovi- ja kumiosat kevyesti
klooratulla desinfiointiaineella noin kerran kuukaudessa. Käytä tämän
jälkeen huuhteluohjelmaa varmistaaksesi että rumpuun mahdollisesti
jäänyt puhdistusaine huuhtoutuu pois.
Aja vähintään kerran kuukaudessa 90°C ohjelma.
•PESUAINEKOTELON PUHDISTUS
Puhdista kotelo säännöllisesti.
Toimi seuraavasti:
Paina samanaikaisesti kiinnikelipareita , jotka ovat kotelon molemmin
puolin, ja kotelo lähtee pois sijastaan
(Kuva D24)
.
Irrota putkilot kotelon takaosasta ja irrota kotelo sen etupaneelista
(Kuva D25)
Huuhtele kaikki osat juoksevalla vedellä (muista poistaa koteloon
mahdollisesti jäänyt huuhteluvesi).
Kiinnitä tämän jälkeen kaikki osat takaisin koteloon ja varmista, että
kotelo on kunnolla kiinni etupaneelissa. Laita tämän jälkeen koko yksikkö
takaisin paikoilleen kannen alle.
•MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET
Vesivaurioiden välttämiseksi suosittelemme sinulle, että tarkastat
säännöllisesti veden tulo- ja tyhjennysputkistojen tilan. Mikäli huomaat
pienintäkään säröä, älä epäröi vaihtaa putkistoja samanlaisiin putkistoihin,
joita saa valmistajalta tai sen myynninjälkeisestä huollosta.
Vedensyöttöputkiston vaihtamiseksi katso kappale ”VESIJOHDON
LIITTÄMINEN”
.
•SÄHKÖJOHDON VAIHTO
Huomio:
Oman turvallisuutesi vuoksi sähköjohdon vaihdon tai, mallista
riippuen, sähkölaatikkokokonaisuuden sekä siihen liitetyn johdon
vaihdon on ehdottomasti tapahduttava valmistajan myynninjälkeisen
huollon kautta tai ammattitaitoisen asiantuntijan tekemänä
A
A
A
A
A
A
A
2
1
CLANG
1
2
A
D 15
D 20 D 21 D 22 D 23
D 24
D 25
D 16 D 17 D 18 D 19
58
FI 6 / HÄIRIÖT JA MERKKIVALOJEN VÄLITTÄMÄT ERITYISVIESTIT
• MYYNNINJÄLKEINEN HUOLTO:
Mahdolliset toimenpiteet laitteeseen tekee:
— joko jälleenmyyjäsi,
— tai joku muu tämän merkin ammattitaitoinen asiantuntija.
Ottaessasi yhteyttä mainitse kaikki laitteen viitetiedot (malli, tyyppi ja
sarjanumero). Nämä tiedot löytyvät laitteen taakse kiinnitetystä
merkkikyltistä.
•MAHDOLLISET ONGELMAT
•Ohjelma ei käynnisty
Et ole painanut ”Käynnistys/Tauko” -näppäintä.
Kone ei saa sähköä.
-
tarkasta, että pistotulppa on kytketty pistorasiaan
-
tarkasta, että sulakkeet ovat ehjät.
Vesihana on kiinni
Koneen luukku ei ole kunnolla suljettu
.
•Koneen ympärille muodostuu vesilätäkkö
Huomio:
Irrota ensin pistotulppa pistorasiasta ja sulje vesihana.
Kun kone on käynnissä, veden korkeuden valvontajärjestelmä tarkkailee
veden korkeutta ja estää tulvimisen. Jos vettä kuitenkin vuotaa koneesta,
syynä voi olla:
letku viemäriin on väärin asennettu
.
letku vesihanaan on huonosti kytketty, joko koneeseen tai vesihanaan
-
Tarkasta, että tiivisteet ovat ehjät ja että liitokset ovat kunnolla kiristetty
.
•Voimakasta tärinää linkouksen aikana
Koneen kaikkia kuljetustukia ei ole poistettu ohjeiden mukaisesti.
-
Tarkasta, että kaikki tuet ja kiilat on poistettu (katso kohta
”KULJETUSTUKIEN POISTO”).
Lattia on epätasainen
.
Kone nojaa “etupyöriin” (riippuu mallista)
-
Laske kone jaloilleen kääntämällä vipua oikealle.
• Pyykkiä ei ole lingottu tai on edelleen märkää
Olet valinnut ohjelman ilman linkousta, esim. ”valutus”.
Linkousjärjestelmä on todennut, että kone on epätasaisesti täytetty.
-
Pöyhi pyykit käsin ja ohjelmoi uusi linkous.
• Kone ei poista pesuvettä
Olet valinnut ”Pysäytä vesi rummussa” -toiminnon.
Pumpun suodatin on tukossa.
-
Puhdista suodatin (katso lisätietoja kohdasta ”PUMPUN
SUODATTIMEN PUHDISTUS”).
Vedenpoistoletku on puristuksissa tai taittunut.
• Luukkua ei voi avata
Ohjelma ei vielä ole päättynyt
.
Luukku pysyy lukittuna, kunnes ohjelma on valmis.
• Rummun luukut aukeavat hyvin hitaasti
(koneissa, joissa on luukkujen avausvaimennus)
Konetta ei ole käytetty pitempään aikaan.
Kone on sijoitettu liian kylmään tilaan.
Saranoihin on muodostunut pesuainekerrostumia (jauhe)
-
Ongelmat poistuvat avattuasi luukkuja muutaman kerran.
Tärkeää:
Perussääntönä kone tulee aina pysäyttää, irrottaa pistotulppa
sekä sulkea vesihana, jos jotakin tavallisuudesta poikkeavaa
havaitaan.
•MERKKIVALON VÄLITTÄMÄT VIESTIT
•Ilmoitetut häiriöt, jotka voit itse korjata
Tässä kappaleessa kerromme, kuinka voit hyvin helposti itse selvittää
nämä häiriöt.
Laite löytää itse tietyt toimintahäiriöt ja ilmoittaa niistä sinulle erityisillä
viesteillä, jotka ilmestyvät näyttöruudulle.
Viestit
Syy / Toimenpide
Lukkiutunut rumpu. Tarkasta, ettei jokin pieni pyykin
osa (esim. nenäliina, sukka jne.) ole mennyt säiliön ja
rummun välistä ja lukinnut rummun pyörinnän. Säiliön
pohjaan käsiksi pääsemiseksi katso kappale ”PUMPUN
SUODATTIMEN PUHDISTUS”.
Pumpun suodatin on tukossa. Puhdista suodatin
(katso ohjeet kohdasta PUMPUN SUODATTIMEN
PUHDISTUS)” ja käynnistä ohjelma uudelleen
painamalla ”Käynnistys/Tauko” -näppäintä.
Tarkista myös että poistoveden letku on oikein
liitetty. Liitos ei saa olla ilmatiivis (katso kohta
”VIEMÄRILIITÄNTÄ”)
Poistoveden letku huonosti asennettu. Tarkista että
letku on oikein liitetty viemäriputkeen. Liitos ei saa olla
ilmatiivis (katso kohta ”VIEMÄRILIITÄNTÄ”).
Vesihana on suljettu. Tarkasta, että vesihana on auki
ja käynnistä ohjelma painamalla ”Käynnistys/Tauko”
näppäintä. Tämä ongelma voi myös johtua siitä, että
poistoveden letku on väärin asennettu (katso kohta
”VIEMÄRILIITÄNTÄ”)
Luukku ei ole kunnolla suljettu. Tarkasta ja sulje
luukku. Käynnistääksesi koneen uudelleen paina
”Käynnistys/Tauko” -näppäintä.
•Ilmoitetut häiriöt tarvitsevat korjaajan
Tärkeää:
Tarkasta, ettei ilmoitettu viesti vastaa sellaista häiriötä, jonka
voit itse korjata.
Laite löytää myös joitakin toimintavikoja, joihin tarvitaan korjaajan
järjestelmällinen toimenpide, ja joista se ilmoittaa muilla viesteillä.
Annamme niistä seuraavaksi muutaman esimerkin.
Yhden tällaisen merkinnän ilmestyttyä älä unohda huomioida tarkasti
viesti-ilmoitusta, jotta voit kertoa sen soittaessasi korjaajalle hänen
tehtävänsä helpottamiseksi.
N
Huomio:
Ennen korjaajan tilaamista suosittelemme, että toimit seuraavalla tavalla:
- Aseta ohjelman valitsin asentoon ”O” ja irrota sähköpistoke ainakin
10 sekunnin ajaksi.
- Laita sähköpistoke takaisin paikoilleen ja käynnistä pesujakso.
Mikäli ilmestynyt häiriö pysyy, soita korjaajalle unohtamatta ilmoittaa
hänelle, mitkä merkkivalot ovat syttyneet.
Tärkeää:
Älä käynnistä pesujaksoa huomatessasi, että rumpu pysyy
lukkiutuneena tai jos huomaat vettä koneen ympärillä tai jos tunnet
palaneen hajua.
jne...
Viestit
G1712-01 10/05
Translation agency ALIZÉ Traduction
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12

Groupe Brandt 1FET-313W Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka