Powerplus POWDP6050 Omaniku manuaal

Bränd
Powerplus
Kategooria
pliidikubud
Mudel
POWDP6050
Tüüp
Omaniku manuaal
POWDP6050 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 1 www.varo.com
1 KÄYTTÖ .......................................................................................... 3
2 LAITTEEN OSAT (KUVA A) ........................................................... 3
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ ............................................................... 3
4 SYMBOLIT ...................................................................................... 4
5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET .............................................. 4
5.1 Työskentelyalue ..................................................................................................... 4
5.2 Sähköturvallisuus .................................................................................................. 4
5.3 Henkilöturvallisuus ................................................................................................ 5
5.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö .................................................... 5
5.5 Huolto ..................................................................................................................... 6
6 ERITYISIÄ TURVAVAROITUKSIA ................................................. 6
7 LISÄTURVALLISUUSOHJEITA AKKUJA JA LATUREITA
VARTEN .......................................................................................... 6
7.1 Akut ........................................................................................................................ 6
7.2 Laturi ...................................................................................................................... 6
8 LAITTEEN KOKOAMINEN ............................................................. 7
8.1 Moottorin kotelon asennus ja irrotus ................................................................... 7
8.2 Pyörien asennus .................................................................................................... 7
8.3 Letkun asennus ..................................................................................................... 7
8.4 Erikoissuodattimen asennus (kuva 3) .................................................................. 7
8.5 Imuputken kiinnittäminen letkuun ........................................................................ 7
9 KÄYTTÖ .......................................................................................... 7
9.1 Akun lataaminen .................................................................................................... 7
9.1.1 Latauksen merkkivalot (kuva 1) ............................................................................... 7
9.2 Akun varauskyvyn ilmaisin (Kuva 1a) .................................................................. 8
9.3 Akun asettaminen paikoilleen ja irrottaminen (kuva 2) ....................................... 8
9.4 Imurin kytkeminen päälle ja päällä pois ............................................................... 8
9.5 Karkeiden roskien imurointi .................................................................................. 8
9.6 Pienten roskien ja pölyn imurointi ........................................................................ 8
9.7 Sähkötyökalun synnyttämän pölyn imurointi ...................................................... 8
9.8 Säiliön tyhjennys ................................................................................................... 8
POWDP6050 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 2 www.varo.com
9.9 Nesteiden imurointi ............................................................................................... 9
9.10 Nesteen tyhjennys (kuva 4) ................................................................................... 9
9.11 Puhallus ................................................................................................................. 9
10 PUHDISTUS JA HUOLTO .............................................................. 9
10.1 Puhdistus ............................................................................................................... 9
10.2 Säiliön puhdistus ................................................................................................... 9
10.3 Edistyneen suodattimen puhdistus ...................................................................... 9
11 VIRHEEN TUNNISTUS ................................................................. 10
12 TEKNISET TIEDOT ....................................................................... 10
13 HUOLTO-OSASTO ....................................................................... 10
14 SÄILYTYS ..................................................................................... 10
15 TAKUU .......................................................................................... 10
16 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN ...................................... 11
17 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ................................... 12
POWDP6050 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 3 www.varo.com
AKKUTOIMINEN MÄRKÄ-/KUIVAIMURI 20V 30L
POWDP6050
1 KÄYTTÖ
Tämä märkä-/kuivaimuri soveltuu sekä kuivien roskien ja pölyn että myös nesteiden imurointiin
VAROITUS! Oman turvallisuutesi takia lue tämä käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin alat käyttää laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle
henkilölle aina myös tämä käyttöohje.
2 LAITTEEN OSAT (KUVA A)
1. Virtakatkaisin
2. Moottorin kotelo
3. Kätevä kielekkeinen moottorin kotelo
4. Puristin
5. Säiliö
6. Letkun liitäntä
7. Kääntyvä pyörä
8. Letku
9. Letkun kädensija
10. Putki
11. Märkä & kuiva lattiaharja
12. 2 in 1 harja
13. Apukahva
14. Akun kapasiteetin ilmaisin
15. Painike akun kapasiteetin
ilmaisimelle
16. Akku (Ei kuulu toimitukseen)
17. Nesteen tyhjennys
18. Puhallus
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on).
Tarkasta pakkauksen sisältö.
Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen
aikana.
Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne sitten
paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa
leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!
1 x 3m joustava letku Ø32 mm
1 x teleskooppiletku ruostumatonta terästä
770 mm
1 x muoviletku 440 mm x Ø32 mm
1 x märkä & kuiva lattiaharja
1 x 2 in 1 harja (rakosuulake)
1 x vaahtomuovisuodatin
1 x uusi edistynyt suodatin
4 x pyörä
1 x apukahva
1 x käyttöopas
Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
POWDP6050 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 4 www.varo.com
4 SYMBOLIT
Tässä käyttöoppaassa ja koneessa käytetään seuraavia symboleita:
Henkilö- sekä laitevahinkovaara.
Lue käyttöopas huolellisesti
ennen käyttöä.
Voimassa olevien EU-
direktiivien
turvallisuusstandardien
mukainen.
Ympäristölämpötila korkeintaan
40 °C (vain akku).
Älä altista laturia eikä akkua
vedelle.
Käytä akkua ja laturia vain
suljetuissa tiloissa.
Akkua tai laturia ei saa polttaa.
5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
Lue kaikki turvavaroitukset ja kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden
laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vaikeita tapaturmia. Tallenna kaikki
varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten. Sana ”sähkötyökalu” tarkoittaa sähköverkkoon
liitettäviä (johdollisia) sähkötyökaluja tai akkukäyttöisiä (johdottomia) sähkötyökaluja.
5.1 Työskentelyalue
Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huonosti valaistut
työskentelyalueet ovat tapaturma-alttiita.
Älä käytä laitetta räjähdysherkissä ympäristöissä, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai
pölyä. Sähkötyökalut muodostavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
Varmista, että lähettyvillä ei ole lapsia eikä muita henkilöitä työkalun käytön aikana.
Keskittymisen herpaantuessa voit menettää laitteen hallinnan.
5.2 Sähköturvallisuus
Tarkasta aina että verkkojännite vastaa valmistuskylttiin merkitt
jännitettä.
Laitteen pistotulpan on oltava pistorasiaan sopiva. Pistotulppaan ei saa tehdä
minkäänlaisia muutoksia. Älä käytä sovittimia suojamaadoitettujen laitteiden kanssa.
Alkuperäiset pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.
Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja
jääkaappeihin. Sähköiskun vaara on suurempi, kun olet itse maadoitettu.
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Laitteen joutuminen kosketuksiin veden kanssa lisää
sähköiskun vaaraa.
Älä kanna äläkä ripusta laitetta johdosta äläkä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta
vetämällä. Pidä johto kaukana lämpölähteistä, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista
laitteiden osista. Vialliset ja sekaiset johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
Jos käytät sähkötyökalua ulkotiloissa, käytä sen kanssa ainoastaan ulkotiloihin tarkoitettua
jatkojohtoa. Ulkotiloihin hyväksytyn jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
POWDP6050 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 5 www.varo.com
Ellei sähkötyökalun käyttöä kosteissa tiloissa voida välttää, käytä jäännösvirtalaitteella
(RCD) suojattua virtalähdettä. RCD:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
5.3 Henkilöturvallisuus
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden
fyysiset, aistilliset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta
tai osaamista laitteen käytöstä, jollei henkilöiden turvallisuudesta vastuullinen henkilö anna
heille ohjausta tai ohjeita laitteen käytöstä.
Ole varovainen. Keskity aina työhösi ja käsittele sähkötyökalua aina järkevästi. Älä käytä
laitetta, kun olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.
Hetkellinen tarkkaamattomuus laitteen käytössä voi aiheuttaa vakavia tapaturmia.
Käytä suojavarusteita ja käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulosuojainten käyttö vähentää
tapaturmien riskiä, kun ne on mitoitettu sähkötyökalun ominaisuuksia ja käyttötarkoitusta
vastaaviksi.
Varmista, että laitetta ei voi käynnistää vahingossa. Varmista, että virtakytkin on
asennossa OFF (0), ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan. Jos pidät sormea
katkaisimella kantaessasi laitetta tai liität laitteen sähköverkkoon katkaisimen ollessa
päällä, tapaturmien vaara on suuri.
Irrota säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin kytket laitteen päälle. Työkalu tai ruuvitaltta
voi aiheuttaa tapaturmia ollessaan kiinnitettynä pyörivään laitteen osaan.
Älä yliarvioi taitojasi. Varmista, että seisot laitetta käyttäessäsi tukevalla alustalla ja että
pystyt pitämään tasapainon koko ajan. Näin pystyt hallitsemaan laitteen myös ennalta
arvaamattomissa tilanteissa.
Käytä aina sopivia vaatteita. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja työskentelyn aikana.
Varmista, että hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi eivät pääse liikkuvien osien väliin. Väljät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua kiinni.
Jos laitteeseen voidaan liittää pölynimuri ja keruulaite, varmista, että ne on kiinnitetty hyvin
ja niitä käytetään oikein. Näiden laitteiden käyttö pienentää pölyn aiheuttamia
vaaratilanteita.
5.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö
Sähkölaitetta ei saa altistaa kuumuudelle.
Älä laita mitään esineitä aukkoihin. Älä käytä laitetta, jonka aukot ovat tukkeutuneet.
Älä imuroi jauheita, sementtiä jne. ylikuormituksen välttämiseksi.
Vältä koskemasta huonekalun pintaa suuttimella tai harjalla.
Älä ylikuormita laitetta. Käytä työhön vain siihen tarkoitettua sähkölaitetta. Sopivan
työkalun käytöllä työskentely sujuu paremmin ja turvallisemmin määritetyllä tehoalueella.
Älä käytä sähkölaitteita, joiden virtakytkin on viallinen. Sähkölaite, jota ei voi enää kytkeä
päälle tai/eikä pois, on vaarallinen ja se on korjattava.
Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin teet laitteelle asetuksia, vaihdat lisävarusteita
tai asetat laitteen syrjään. Näiden varotoimenpiteiden ansiosta laite ei pääse tahattomasti
käynnistymään.
Säilytä sähkölaitteet aina lasten ulottumattomissa. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
laitetta, jotka eivät ole perehtyneet sen käyttöön eivätkä näihin käyttöohjeisiin.
Sähkölaitteet ovat vaarallisia, kun niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
Huolla laitetta huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat laitteen osat toimivat moitteettomasti
eivätkä jää jumiin, että laitteessa ei ole rikkoutuneita tai sillä tavoin viallisia osia, että ne
haittaavat laitteen toimintaa. Korjauta vioittuneet osat ennen laitteen käyttöä. Monet
tapaturmat johtuvat puutteellisesti huolletuista sähkölaitteista.
Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti huolletut terät, joiden leikkaavat reunat ovat
teräviä, jumittavat vähemmän ja niitä on helpompi käyttää.
Käytä sähkölaitetta, lisävarusteita, varateriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja siten kuin
tälle tietylle laitetyypille on ohjeistettu käytettäväksi. Ota käytön aikana huomioon myös
POWDP6050 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 6 www.varo.com
työskentelyolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkölaitteiden käyttö muuhun kuin
määritettyyn käyttötarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteita.
5.5 Huolto
Korjauta laitteesi ainoastaan pätevällä ammattihenkilöllä, joka käyttää vain alkuperäis
varaosia. Näin varmistat, että laitteesi on turvallinen sitä käytettäessä.
6 ERITYISIÄ TURVAVAROITUKSIA
Älä imuroi helposti syttyviä nesteitä, happoja tai ohenteita.
Älä Imuroi yli 60 asteista vettä.
Älä imuroi myrkyllisiä aineita.
Huolehdi siitä, että pölynsuodatin on paikallaan aina, kun imuroit kuivaa jätettä tai pölyä.
Tarkista, ettei pölynsuodatin ole paikallaan, kun ryhdyt imuroimaan nesteitä.
Älä tuki ilmanottoaukkoa, ettei lämpötila nouse kotelossa ja vaurioita moottoria.
Älä imuroi teräviä esineitä.
7 LISÄTURVALLISUUSOHJEITA AKKUJA JA LATUREITA VARTEN
Käytä vain koneeseen sopivia akkuja ja latureita.
7.1 Akut
Älä yritä koskaan mistään syystä avata.
Älä varastoi tiloissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 °C.
Lataa vain 4 °C - 40 °C ympäristölämpötilassa.
Akkuja hävitettäessä noudata kohdassa “Ympäristön suojeleminen” annettuja ohjeita.
Älä aiheuta oikosulkuja. Jos liitäntä tehdään positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liittimen
välillä suoraan tai tapahtuu vahingossa kosketus metalliesineisiin, akkuun tulee oikosulku
ja voimakas virta virtaa ja saa aikaan lämmön kehittymistä, mistä voi olla seurauksena
kotelon halkeaminen tai tulipalo.
Ei saa kuumentaa. Jos akkuja kuumennetaan yli 100 °C, tiivisteet ja eristeet ja muut
muovikomponentit voivat vioittua ja seurauksena voi olla akkunesteen vuoto ja/tai sisäinen
oikosulku, joka saa aikaan lämmön kehittymistä ja aiheuttaa halkeamia tai tulipalon. Älä
myöskään hävitä akkuja polttamalla. Siitä voi olla seurauksena räjähdys ja/tai vakava
palaminen.
Äärimmäisissä olosuhteissa voi tapahtua akun vuotaminen. Jos huomaat nestettä akun
päällä, toimi seuraavasti:
Pyyhi neste pois huolellisesti pyyhkeellä. Vältä ihokosketusta.
Iho- tai silmäkosketuksessa noudata alla olevia ohjeita:
Huuhtele välittömästi vedellä. Neutralisoi miedolla hapolla kuten sitruunamehulla tai
etikalla.
Silmäkosketuksessa huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä vähintään 10 minuuttia.
Hakeudu lääkärinhoitoon.
Tulipalon vaara! Vältä oikosulkua irrotetun akun liitännöissä. Akkua ei saa
polttaa.
7.2 Laturi
Älä yritä koskaan ladata ei ladattavia akkuja.
Vaihdata vialliset johdot välittömästi.
Älä altista vedelle.
Älä avaa laturia.
Älä lävistä laturia.
POWDP6050 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 7 www.varo.com
Laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
8 LAITTEEN KOKOAMINEN
8.1 Moottorin kotelon asennus ja irrotus
HUOMAUTUS: kiinnitä apukahva (13) ensin ennen moottorin kotelon (2) liittämistä
välttyäksesi osien välisiltä häiriöiltä.
Moottorin kotelo on kiinni säiliössä kiinnittimillä.
Kun haluat irrottaa moottorin kotelon (2), avaa ensin kiinnittimet (4) ja nosta sitten kotelo
säiliön (5) päältä.
Asenna moottorin kotelo takaisin panemalla se säiliön päälle ja kiristämällä kiinnittimet.
8.2 Pyörien asennus
Irrota moottorin kotelo (2).
Käännä säiliö (5) ylösalaisin ja työnnä pyörät (7) aukkoihinsa.
Käännä säiliö oikein päin.
Asenna moottorin kotelo takaisin.
8.3 Letkun asennus
Työnnä letku (8) liitäntään (6) ja lukitse kääntämällä.
8.4 Erikoissuodattimen asennus (kuva 3)
Erikoissuodatin sopii pienen jäteaineen ja pölyn keräämiseen.
Irrota moottorikotelo (2).
Pane erikoissuodatin moottorikotelon pohjaan.
Paina suodatin kiinni paikalleen.
Asenna moottorikotelo takaisin.
8.5 Imuputken kiinnittäminen letkuun
Liitä imuputki kädensijaan.
Asenna haluamasi suutin imuputken pään.
9 KÄYTTÖ
9.1 Akun lataaminen
Huom.: Akut eivät saa täyttä latausta ensimmäisellä latauskerralla. Anna
laitteen latautua täysin useampi kerta. Akku tulee ladata vain sisätiloissa.
Normaalin käytön jälkeen tarvitaan noin 1 tunti latausaikaa, jotta akku olisi täysin ladattu.
Akku lämpenee hiukan latauksen aikana, tämä on normaalia eikä se ole osoitus viasta.
Älä aseta laturia erittäin kuumaan tai kylmään paikkaan. Paras paikka on huoneen
lämpötilassa. Kun akku on täysin latautunut, irrota laturi virtalähteestä ja ota akku pois
laturista.
Huom.:
Anna akun jäähtyä täysin ennen lataamista
Tarkasta akku ennen lataamista, älä lataa halkeillutta tai vuotavaa akkua.
9.1.1 Latauksen merkkivalot (kuva 1)
Yhdistä laturi virtalähteeseen
Kiinteästi palava vihreä: valmis lataamaan
Vilkkuva punainen: lataus käynnissä
Kiinteästi palava vihreä: ladattu
Kiinteästi palava vihreä ja punainen: akku tai laturi vaurioitunut
POWDP6050 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 8 www.varo.com
Huom.: Ellei akku mene oikein paikoilleen, irrota se ja varmista, että akku
on oikeanmallinen kyseiseen laturiin sen mukaan mitä on ilmoitettu laturin
teknisissä tiedoissa. Älä lataa mitään muuta akkua tai akkua, joka ei sovi
tukevasti laturiin.
Tarkasta laturi ja akku säännöllisesti niiden ollessa liitettyinä
Irrota laturi ja irrota se akusta, kun olet valmis.
Anna akun jäähtyä kokonaan ennen kuin käytät sitä.
Säilytä laturi ja akku sisätiloissa, poissa lasten ulottumattomista.
HUOM.: Jos akku on kuuma jatkuvan työkalussa käytön jälkeen, anna sen
jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen lataamista. Tämä pidentää akkujen
kestoikää.
HUOM.: Irrota akku laturin jalustasta peukaloa tai sormia käyttäen, painaen
akun vapautuspainike sisään ja vetämällä akku pois samanaikaisesti.
9.2 Akun varauskyvyn ilmaisin (Kuva 1a)
Akussa on akun varauskyvyn ilmaisimet. Voit tarkastaa akun varauskyvyn painiketta
painamalla (15). Ennen kuin käytät konetta, paina kytkimen laukaisinta tarkistaaksesi, onko
akussa riittävästi latausta, jotta se toimii kunnolla.
Nämä 3 LED-valoa näyttävät akun varauskyvyn tason:
3 LEDiä palaa: Akku on täysin ladattu
2 LEDiä palaa: Akku on 60% ladattu
1 LED palaa: Akku on melkein tyh
9.3 Akun asettaminen paikoilleen ja irrottaminen (kuva 2)
VAROITUS: Ennen kuin teet mitään säätöjä, varmista että pora on kytketty
pois ja että suunnanvalitsin on keskiasennossa.
Pidä työkalua yhdellä kädellä ja akkua (16) toisella.
Asennus: työnnä ja liu’uta akku akkuporttiin, varmista, että vapautussalpa akun
takapuolella napsahtaa paikoilleen ja akku on kiinni ennen kuin aloitat toimintoa.
Poista: Paina akun vapautussalpaa ja vedä akku ulos samalla kertaa.
9.4 Imurin kytkeminen päälle ja päällä pois
Kun haluat kytkeä imurin päälle, aseta on/off-kytkin (1) asentoon
"I".
Kun haluat sammuttaa imurin, aseta on/ott -virtakytkin (1) asentoon "0" / ”=”.
9.5 Karkeiden roskien imurointi
Tarkasta onko erikoissuodatin asennettu.
Asenna putki (10) letkuun (8).
9.6 Pienten roskien ja pölyn imurointi
Tarkasta onko erikoissuodatin asennettu.
Asenna imuputki (10) letkuun (8).
9.7 hkötyökalun synnyttämän pölyn imurointi
Tarkasta onko erikoissuodatin asennettu.
Liitä letku (8) suoraan hkötyökalun pölynpoistoliitäntään.
9.8 Säiliön tyhjennys
POWDP6050 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 9 www.varo.com
Kytke imuri pois päältä ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
Irrota moottorin kotelo (2).
Tyhjennä säiliö (5).
9.9 Nesteiden imurointi
Tarkasta onko erikoissuodatin irrotettu.
Varmista ettei säiliössä (5) ole pölyä.
Asenna imuputki (10) letkuun (8) ja asenna mär & kuiva -lattiaharja.
9.10 Nesteen tyhjennys (kuva 4)
Kun säiliö on täynnä vettä, käännä tyhjennystulppaa niin, että vesi pääsee pois.
9.11 Puhallus
Irrota pölykansi ja laita letkun liitin puhallusaukkoon, niin voit käyttää puhallustoimintoa.
10 PUHDISTUS JA HUOLTO
Huomio! Ennen kuin suoritat mitään töitä laitteessa, irrota virtajohto.
10.1 Puhdistus
Pidä koneen tuuletusaukot puhtaina, ettei moottori ylikuumene.
Puhdista koneen kotelo säännöllisesti pehmeällä kankaalla, mieluiten jokaisen
käyttökerran jälkeen.
Pidä ilmanvaihtoaukot puhtaina.
Jos lika ei irtoa, käytä pehmeää kangasta, joka on kostutettu saippuaveteen.
Älä koskaan käytä bensiinin, alkoholin tai ammoniakkiveden tapaisia
liuottimia. Nämä liuottimet voivat vahingoittaa muoviosia.
Älä upota moottorin koteloa veteen!
10.2 Säiliön puhdistus
Tyhjennä ja puhdista iliö (5) jokaisen yttökerran jälkeen.
Kuivaa säiliö huolellisesti sen jälkeen, kun olet käyttänyt imuria nesteiden imurointiin.
10.3 Edistyneen suodattimen puhdistus
Ravistele pöly suodattimesta joka käytön jälkeen.
Ota sihti pois ja puhdista se huolellisesti.
POWDP6050 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 10 www.varo.com
11 VIRHEEN TUNNISTUS
Ongelma
Mahdollinen syy
Moottori ei
käynnisty
- Akkua ei ole asennettu.
- Akku on vioittunut.
- Akussa ei ole virtaa.
- Imuria ei ole kytketty päälle.
Imuteho heikkenee
- Yksikkö on tukossa.
- Pölysuodatin on
puhdistettava.
- Vedentyhjennysliitin on auki.
12 TEKNISET TIEDOT
Virtalähde
20 V DC
Säiliön tilavuus
30 l
Imukapasiteetti
13 kPa
Harjaton
Kyllä
13 HUOLTO-OSASTO
Vialliset kytkimet voidaan vaihtaa huoltopalvelussamme.
14 SÄILYTYS
Puhdista koko kone ja sen lisävarusteet.
Säilytä lasten ulottumattomissa vakaassa ja turvallisessa asennossa, viileässä ja kuivassa
paikassa, välttäen liian kuumia tai liian kylmiä lämpötiloja.
Suojele suoralta auringonpaisteelta. Säilytä pimeässä mikäli mahdollista.
Älä säilytä muovipusseissa kosteuden kerääntymisen välttämiseksi.
15 TAKUU
Tälle tuotteelle on annettu lakisääteinen 36 kuukauden takuu, joka alkaa
hankintapäivämäärästä, jolloin ensimmäinen käyttäjä on ostanut tuotteen.
Takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusviat, mutta ei kata: akkuja, latureita
normaalista osien kulumisesta johtuvia vikoja, kuten laakereita, harjoja, kaapeleita eikä
tulppia tai lisävarusteita kuten poria, poran teriä, sahan teriä jne.; vahinkoja tai vikoja, jotka
johtuvat väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai tuotteeseen tehdyistä muutoksista; eikä
myöskään kuljetuskustannuksia.
Väärästä käytöstä johtuvat viat ja/tai vauriot eivät myöskään kuulu takuun piiriin.
Pidätämme myös itsellämme oikeuden hylätä vaatimus, joka koskee työkalun vääräs
käytöstä aiheutunutta ruumiillista vammaa.
Korjaukset saa suorittaa vain Powerplus työkalujen valtuuttamassa huoltopisteessä.
Lisätietoja saat tarvittaessa puhelinnumerosta 00 32 3 292 92 90.
Asiakas vastaa myös mahdollisista kuljetuskustannuksista, ellei ole kirjallisesti toisin
sovittu.
Samanaikaisesti mitään vaatimuksia ei voida tehdä takuuseen, jos laitteessa ilmene
vika on seurausta laiminlyödystä huollosta tai ylikuormituksesta.
Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat nesteen tunkeutumisesta laitteeseen,
liiallisesta pölystä, tahallisesti aiheutetusta viasta (tahallisesta toiminnasta tai
huolimattomuudesta johtuen), väärästä käytöstä (laitteelle sopimattomat
käyttötarkoitukset), taitamattomasta käytöstä (esim. käsikirjan ohjeita ei noudateta),
väärästä kokoamisesta, salaman iskusta, virheellisestä verkkojännitteestä. Tälista ei
ole rajoittava.
POWDP6050 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 11 www.varo.com
Vaatimusten hyväksyminen takuun piiriin kuuluvana ei voi koskaan johtaa takuukauden
pidentämiseen eikä uuden takuukauden alkamiseen, jos laite joudutaan vaihtamaan
uuteen.
Laitteet tai osat jotka on vaihdettu takuun piiriin kuuluvana, ovat Varo NV:n omaisuutta.
Pidätämme itsellämme oikeuden hylätä vaatimukset, jos hankintaa ei voida tarkistaa tai
jos on ilmeistä, ettei tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti. (ilmanottoaukkojen
puhdistus, hiiliharjojen säännöllinen huolto,…)
Säilytä kassakuitti ostopäivämäärän tositteena.
Työkalu on palautettava purkamattomana jälleenmyyjälle hyväksyttävän puhtaassa
kunnossa, alkuperäisessä muotoillussa laatikossaan (mikäli käytettävissä tälle yksikölle)
ostotositteen kera.
16 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä sitä
tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä ympäristöä
suojaavalla tavalla. Sähkölaitteiden tuottamia jätteitä ei saa käsitellä samalla tavalla
kuin tavallisia kotitalousjätteitä.
Sähkölaitteiden tuottamia jätteitä ei saa käsitellä tavallisten kotitalousjätteiden
tapaan. Vie ne kierrätettäväksi asianmukaiseen paikkaan. Kysy neuvoa
kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
POWDP6050 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 12 www.varo.com
17 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
VARO Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA ilmoittaa,
että
Tuote: MÄRKÄ/KUIVAIMURI
Tavaramerkki: PowerPlus
Malli: POWDP6050
on yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardien soveltamiseen perustuvien sovellettavien
eurooppalaisten direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten
mukainen. Laitteen luvaton muokkaaminen johtaa tämän vakuutuksen mitätöitymiseen.
Euroopan yhteisön direktiivit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään saakka):
2011/65/EU
2014/35/EU
2014/30/EU
Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit (se niiden mahdolliset muutokset
allekirjoituspäivään saakka):
EN60335-1 : 2012
EN60335-2-2 : 2010
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
Teknisten asiakirjojen haltija: Philippe Vankerkhove, VARO Vic Van Rompuy N.V.
Allekirjoittanut toimii yrityksen toimitusjohtajan puolesta,
Ludo Mertens
Sääntelyasiat vaatimuksenmukaisuudesta vastaava johtaja
14/04/2020, Lier - Belgium
/