Thule Sapling Kasutusjuhend

Bränd
Thule
Mudel
Sapling
Tüüp
Kasutusjuhend
ET
2 506-7095
Thule Inc. | 42 Silvermine Road | Seymour, CT 06483 USA
Thule Sweden AB | Borggatan 2 | SE-330 33 Hillerstorp, Sweden
www.thule.com[email protected]com
Meil on hea meel, et valisite oma lapse jaoks Thule Saplingu kandekoti.
Enne kandekoti kasutamist lugege juhised kindlasti läbi. Teistes keeltes
juhendid leiate veebisaidilt www.thule.com.
NB! JÄTKE JUHEND ALLES. TEIL
VÕIB SEDA KA EDASPIDI VAJA
MINNA.
Alustamine
Ohutu kokkupaneku juhised 04
Hooldamine 04
Sobitamine täiskasvanu jaoks
Reguleeritav puusavöö 05
Keha jaoks reguleerimine 05
Lapse rakmete reguleerimine
Lapse pikkusele vastavaks reguleerimine 06
Lapse õlarihmade reguleerimine 06
Jalarihmade reguleerimine 07
Küljetugede reguleerimine 07
Veereservuaar 07
Päikesevarju kasutamine 08
Seisujalg 08
SISSEJUHATUS
3506-7095
ET
HOIATUS
Kukkumis- või poomisoht.
Kandekoti kasutamisel ohutuse tagamiseks peab laps suutma iseseisvalt
püstiasendis istuda ja kaaluma vähemalt 7,3 kg.
Ärge jätke last kandekotti järelevalveta.
Ärge asetage kandekotti töötasapinnale, lauale ega muudele kõrgematele
pindadele.
Kandekotis istudes võib laps olla täiskasvanust kõrgemal. Võtke seda arvesse
ja pöörake tähelepanu võimalikele ohtudele (oksad, ukseraamid jms).
Enne iga kasutuskorda kontrollige üle, kas kõik klambrid, rihmad ja muud
osad on vastavalt juhistele kindlalt kinnitatud ja reguleeritud.
Väljakukkumisel või libisemisel tekkivate tõsiste vigastuste ärahoidmiseks
kasutage alati lapse kinnitamise süsteemi ning veenduge enne iga
kasutuskorda, et see oleks vastavalt juhistele reguleeritud ja kinnitatud.
Kandekoti kasutamisel peaks täiskasvanu teadma järgmist:
- lapse ja ka täiskasvanu liikumine võib tasakaalu mõjutada;
- ettepoole kummardumisel, keha kallutamisel või järskude liigutuste
tegemisel tuleb olla eriti ettevaatlik;
- kandekott sobib kasutamiseks vabal ajal, kuid mitte sportimiseks;
- kandekoti selgapanekul ja eemaldamisel tuleb olla ettevaatlik.
Klamber peab kinnituma kuuldava klõpsuga. Veendumaks, et klamber
onkindlalt kinni, sikutage seda.
Maksimumkoormus: 22 kg (lapse ja varustuse kaal koos).
Laps võib kandekotis väsida. Soovitatav on sageli puhata.
Võtke arvesse, et ilm ja temperatuur võivad kandekotis olevale lapsele mõju
avaldada varem kui teile.
Kui kandekott on asetatud põrandale või madalale, tuleb jälgida, et lapse
jalad ei saaks vigastada.
Lisa- või varuosi tuleks osta üksnes ettevõttest Thule Inc/Sweden AB.
ET
4 506-7095
ALUSTAMINE
OHUTU KOKKUPANEKU JUHISED
Thule kandekotid on juba tehases kokku pandud. Enne lapse asetamist
kandekotti lükake seisujalg välja ja oodake, kuni helisignaal kinnitab seisujala
kohale lukustumist. Mugavama tarnimise huvides on küljetoed kandekotis
sissepoole kokku volditud. Enne kandekoti kasutuselevõtmist pinguldage
tagumiste küljetugede rihmad.
HOIATUS
Enne kandekoti asetamist
maha veenduge alati,
etseisujalg oleks
täielikult avatud.
45°
HOOLDAMINE
Kontrollige kandekotti regulaarselt veendumaks, et see poleks kulunud ega
kahjustada saanud. Kui soovite kandekoti remonti anda või kui teil tekib küsimusi,
pöörduge oma kohaliku edasimüüja poole või külastage klienditeeninduse teabe
leidmiseks meie veebisaiti www.thule.com
SOOVITUSED HOOLDAMISEKS
Hoidke kandekotti otsese päikesevalguse eest kaitstud kuivas kohas.
Kui kandekott saab poriseks või liivaseks, puutub kokku soolase mereveega
vms, peske kott puhtaks.
Kui olete sihtpunkti kohale jõudnud, võtke asjad kandekotist välja.
Kui soovite kandekoti hoiule panna, siis veenduge hallituse või bakterite
tekkimise ärahoidmiseks, et kott oleks kuiv.
Kandekotti (sh eemaldatavat süljekaitset) tuleks pesta käsitsi õrna pesuvahendi
ja sooja veega ning seejärel kuivama riputada. Ärge kasutage tugevatoimelisi
pesuvahendeid ega lahusteid.
5506-7095
ET
SOBITAMINE TÄISKASVANU JAOKS
Thule kandekotid on reguleeritavad ja sobivad paljude
kehatüüpidega.
A
KEHA JAOKS REGULEERIMINE
Kandekoti reguleerimisulatus on 15 cm
ja see sobib inimestele, kelle torso on
38–56cm.
Reguleerimiseks tehke järgmist.
A. Vajutage alla kaks halli nuppu,
misasuvad õlapolstri all
horisontaalse õlaraami allosas.
B. Libistage raam nuppe endiselt all
hoides üles või alla ühte neljast
tähistatud positsioonist. Enne
kandekoti kasutamist veenduge,
etraam on kohale lukustunud.
Õige sobivus – kui puusavöö asub kohe
teie puusakontide peal, peaks õlapolstri
ülemine serv jääma kohe teie kaela
alumise osa alla.
REGULEERITAV PUUSAVÖÖ
Puusavööd saab mõlemalt poolt
reguleerida 7,5 cm võrra.
Reguleerimiseks tehke järgmist.
A. Lahutage puusavöö tasku ja
puusavöö polstri vaheline haak
vastusest ja nihutage puusavööd
vastavalt vajadusele ette- või
tahapoole. Pärast reguleerimist
kinnitage haak uuesti.
Õige sobivus – veenduge, et polster jääks
teie puusakontide ümber.
A
REGULEERITAV PUUSAVÖÖ
S
68-79 cm | 27-31"
M
79-94 cm | 31-37"
L
94-125 cm | 7-49"
KEHA JAOKS REGULEERIMINE
S
< 41 cm | < 16"
M
41-46 cm | 16-18"
L
46-51 cm | 18-20"
XL
> 51 cm | > 20"
ET
6 506-7095
LAPSE RAKMETE
REGULEERIMINE
LAPSE PIKKUSELE VASTAVAKS
REGULEERIMINE
A. Eemaldage süljekaitse: võtke
tagakülje ülaservas asuv haak
vastusest välja.
B. Otsige üles süljekaitse taga asuv
suur erksavärviline klamber.
C. Istme tõstmiseks tõmmake
küljeklambri külge ühendatud rihma
üles. Istme madalamale laskmiseks
haarake küljeklambri ülemisest otsast
kinni, tõmmake klambrit kandekoti
tagaosa poole ja lükake lapseistet
allapoole.
D. Pange süljekaitse tagasi.
Õige sobivus – lapse lõug peaks jääma
kohakuti süljekaitsme ülaosaga.
LAPSE ÕLARIHMADE
REGULEERIMINE
A. Õlarihmade lõdvemaks laskmiseks
otsige üles lapse peatoe taga asuv
hoovaklamber. Vajutage klambrit
ja tõmmake samal ajal lapse
õlarihmu ettepoole. Õlarihmade
pinguldamiseks sikutage
hoovaklambri külge kinnitatud rihmu.
B. Kinnitage kandekoti ees olevad
küljeklambrid õlarihmade külge.
Reguleerige õlarihmade pikkust
vastavalt vajadusele nii, et laps
püsiks kindlalt paigas.
Õige sobivus – õlarakmed peaksid olema
pingul, kuid siiski lapse õlgade, rinnakorvi
ja kõhu jaoks mugavad.
A
B
A
B
7506-7095
ET
JALARIHMADE
REGULEERIMINE
A. Kinnitage kandekoti mõlemal
küljel asuvad klambrid ja
pingutage rihmad.
Õige sobivus – jalarihmad peaksid
olema pingul, kuid siiski lapse jalgade
jaoks mugavad.
A
KÜLJETUGEDE
REGULEERIMINE
A. Kinnitage kandekoti küljel asuv
küljeklamber ja pingutage rihmad
mõlemal poolel.
Õige reguleerimine – küljetoed
peaksid olema suletud selliselt, et need
kattuksid ja laps püsiks istmes kindlalt
paigal.
A
VEERESERVUAAR
A. Eemaldage süljekaitse: võtke
tagakülje ülaservas asuv haak
vastusest välja.
B. Otsige üles süljekaitse taga
asuvsuur erksavärviline
klamberja avage see.
C. Libistage veereservuaar
hoidikusse, kinnitage
küljeklamber ja pange
süljekaitse tagasi.
D. Suunake voolik kandekoti
ülaservast välja ja piki
täiskasvanu õlarihma alla.
HOIATUS
Tehke seda ainult siis,
kuilaps pole kandekotis.
ET
8 506-7095
PÄIKESEVARJU KASUTAMINE
A. Sirutage käsi peatoe taha ja tõmmake
päikesevari üles nii, et päikesevarju
haak ja vastus jääksid kandetooli
taga asuva haagi ja vastusega
kohakuti.
B. Kinnitage päikesevarju esiküljel
olevad tugipulgad kandetooli
tagaküljel asuva võrgu pesadesse.
C. Kinnitage tugipulkade haagid
tagaküljel asuva elastikpaela külge.
B
C
IKESEVARJU HOIULEPANEK
A. Eemaldage tugipulgad võrgupesadest.
B. Päikesevarju kandekoti küljest eemaldamiseks võtke haak peatoe ja päikesevarju
vahel vastusest välja.
C. Voltige päikesevarju jalad kokku.
D. Pange vari peatoe taga asuvasse hoidikusse.
A B
A
SEISUJALG
A. Seisujala saab alla voltida, et
kandetool püsiks lapse eemaldamise
ajal kindlalt paigal.
A
/

See käsiraamat sobib ka