Indesit IFW 3844 P IX Kasutusjuhend

Bränd
Indesit
Kategooria
mikrolaineahjud
Mudel
IFW 3844 P IX
Tüüp
Kasutusjuhend
NL
1
PRODUCTBESCHRIJVING
BEDIENINGSPANEEL
1. Bedieningspaneel
2. Ventilator
3. Lamp
4. Roostergeleiders
(het niveau staat aangegeven
op de wand van de
bereidingsruimte)
5. Deur
6. Deurvergrendeling
(vergrendelt de deur terwijl het
automatisch reinigen wordt
uitgevoerd en erna)
7. Bovenste
verwarmingselement/grill
8. Circulair verwarmingselement
(niet zichtbaar)
9. Identificatieplaatje
(niet
verwijderen)
10. Onderste verwarmingselement
(niet zichtbaar
1. SELECTIEKNOP
Om de oven in te schakelen door
het selecteren van een functie.
Op
zetten om de oven uit te
schakelen.
2. LAMPJES
Druk erop als de oven is
ingeschakeld om de lamp in de
ovenruimte in of uit te schakelen.
3. DE TIJD INSTELLEN
Voor toegang tot de instellingen
van de bereidingstijd, uitgestelde
start en kookwekker.
Om de tijd weer te geven wanneer
de oven is uitgeschakeld.
4. DISPLAY
5. REGELKNOPPEN
Om de bereidingstijd te
veranderen.
6. THERMOSTAATKNOP
Draai om de gewenste
temperatuur te selecteren wanneer
handmatige functies ingesteld
worden. Voor de functie “Turn &
Cook” laat de knop staan op
.
SNELLE REFERENTIEGIDS
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken
zorgvuldig de gids voor Gezondheid en Veiligheid.
WIJ DANKEN U VOOR UW AANKOOP VAN
EEN PRODUCT INDESIT
Voor meer informatie en support, gelieve
uw product te registreren op
www.indesit.com/register
WWW
U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids
voor Gebruik en Onderhoud downloaden
van onze website docs.indesit.eu en de
instructies aan de achterzijde van dit boekje
opvolgen.
1
2
3
4
5
9
10
8
7
6
1 32 4 5
6
2
CONVENTIONEEL
Voor het bereiden van gerechten op één
steunhoogte.
MULTILEVEL
Voor het gelijktijdig bereiden van verschillende
gerechten op verschillende steunhoogtes (maximaal
drie) die dezelfde bereidingstemperatuur hebben.
Met deze functie worden er geen geuren van het
ene naar het andere gerecht overgebracht.
XL COOKING
Voor het braden van grote stukken vlees (meer
dan 2,5 kg). Het is raadzaam om het vlees tijdens de
bereiding te draaien, zodat beide kanten gelijkmatig
bruin worden. Het is ook raadzaam om het stuk vlees
zo vochtig mogelijk te houden, om te voorkomen
dat het teveel uitdroogt.
PIZZA
Voor het bakken van verschillende soorten en
formaten pizza en brood. Verwissel halverwege de
bereiding de positie van de ovenplaten.
GRILL
Voor het grillen van karbonades, spiesen en
worstjes, gratineren van groenten of om brood
te roosteren. Voor het grillen van vlees wordt
geadviseerd de bakplaat te gebruiken om het
braadvet op te vangen: Plaats de pan op één van de
niveaus onder de rooster en voeg 200 ml drinkwater
toe.
GR ATIN
Voor het grillen van grote stukken vlees
(lamsbouten, rosbief, hele kip). Er wordt geadviseerd
de bakplaat te gebruiken om het braadvet op te
vangen: Plaats de pan op één van de niveaus onder
de rooster en voeg 200 ml drinkwater toe.
ACCESSOIRES
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.indesit.eu
WWW
ROOSTER
DRUIPPLAAT
(INDIEN AANWEZIG)
BAKPLAAT
ROOSTERGELEIDERS
(indien aanwezig)
Het aantal en type van accessoires is afhankelijk van het model dat u aangekocht hebt.
Bij de Whirlpool Consumenten Service kunt u apart andere accessoires aanschaen.
GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
Plaats de rooster op de gewenste hoogte door hem
iets naar boven te kantelen en de geheven achterzijde
(naar boven gericht) eerst neer te leggen. Schuif hem
horizontaal over de roostergeleiders, zo ver mogelijk.
De andere accessoires, zoals de bakplaat, worden
horizontaal over de geleiders geschoven.
Om de oven gemakkelijker te kunnen reinigen,
kunnen de geleiders worden verwijderd: trek ze uit
hun zitting.
De roostergeleiders kunnen op elk niveau worden
verwijderd of gemonteerd.
WARMHOUDEN
Om zoet of hartig deeg goed te laten rijzen.
Om de kwaliteit van het rijzen niet in gevaar te
brengen, de functie niet inschakelen als de oven nog
heet is na een bereidingscyclus.
FREASY COOK
Alle verwarmingselementen en de ventilator
gaan aan en garanderen zo een correcte en uniforme
verspreiding van de warmte in de hele oven.
Voorverwarmen is niet nodig in deze modaliteit.
Deze modaliteit is vooral aangewezen voor het
snel bereiden van voorverpakte etenswaren
(diepgevroren of voorgekookt). De beste resultaten
worden verkregen wanneer maar één niveau tegelijk
gebruikt wordt.
ECO MULTILEVEL
Gevulde braadstukken en stukken vlees op één
steunhoogte bereiden. Door zachte, intermitterende
luchtcirculatie wordt voorkomen dat het voedsel
teveel uitdroogt. Wanneer deze functie in gebruik is
zal het ECO licht tijdens de bereiding uitgeschakeld
blijven, maar het kan weer tijdelijk worden
ingeschakeld door te drukken op
.
AUTOMATISCHE PYROLYSEREINIGING
VAN DE OVEN
Voor het verwijderen van vetspatten, met een
cyclus bij zeer hoge temperatuur (meer dan 400 °C).
TURN & COOK
Deze functie selecteert automatisch een ideale
temperatuur en tijd voor het bereiden van een groot
aantal recepten zoals vlees, vis, pasta, zoetigheden
en groenten. Activeer de functie wanneer de oven
koud is.
FUNCTIES
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.indesit.eu
WWW
NL
3
1. DE TIJD INSTELLEN
Stel de tijd in wanneer u de oven voor de eerste keer
aan zet: Druk op
tot het pictogram en de
twee cijfers van de uren beginnen knipperen op de
display.
Gebruik of om de uren in te stellen en druk op
om te bevestigen. Op het display gaan de twee
cijfers die de minuten aangeven knipperen. Gebruik
of om de minuten in te stellen en druk op om
te bevestigen.
Let op: Wanneer het pictogram knippert, bijvoorbeeld na
een langdurige stroomuitval, moet de tijd gereset worden.
2. HET STROOMVERBRUIK INSTELLEN
De oven is geprogrammeerd om te werken aan een
vermogen van minder dan 2,9 kW (“Lo”): Om de oven
te laten werken aan een vermogen dat compatibel is
met een huishoudelijke stroomvoorziening van meer
dan 3 kW (“Hi”), dient u de instellingen te wijzigen.
Om het menu voor de wijzigingen te openen, draai de
selectieknop op
, en zet hem dan terug op .
Druk onmiddellijk op en en houd vijf seconden
ingedrukt.
Gebruik of om de instelling te veranderen, druk
vervolgens op
en houd tenminste twee seconden
ingedrukt om te bevestigen.
3. DE OVEN VERWARMEN
Een nieuwe oven kan geuren afgeven die tijdens het
productieproces zijn achtergebleven: dit is volkomen
normaal. Voordat u begint met het bereiden van
voedsel, raden we daarom aan om de lege oven te
verwarmen, om alle mogelijke geuren te verwijderen.
Verwijder alle beschermende karton of transparante lm
uit de oven en verwijder eventuele accessoires aan de
binnenkant.
Verwarm de oven tot 250 °C gedurende ongeveer een
uur met de functie "XL Cooking". De oven moet leeg zijn
gedurende deze tijd.
Volg de instructies voor de correcte instelling van de
functie.
Let op: Het is raadzaam de ruimte te luchten na het eerste
gebruik van het apparaat.
HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN
1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE
Om een functie te selecteren, draai de keuzeknop op het
symbool van de gewenste functie: de display licht op en
er is een geluidssignaal hoorbaar.
2. EEN FUNCTIE INSCHAKELEN
HANDMATIG
Om de geselecteerde functie te starten, draai de
thermostaatknop op de gewenste temperatuur.
Let op: Tijdens de bereiding kan de functie gewijzigd worden
door de keuzeknop te draaien of de temperatuur te regelen
met de thermostaatknop.
De functie zal niet starten als de thermostaatknop op
staat.
U kunt het einde van de bereiding (alleen wanneer een
bereidingstijd ingesteld wordt) en een kookwekker
selecteren.
TURN & COOK
Om de functie “Turn & Cook” te starten, selecteer de
functie door de keuzeknop te draaien op het relevante
pictogram. De thermostaatknop blijft op
staan.
Om de bereiding te eindigen, zet de keuzeknop op “
”.
Let op: U kunt het einde van de bereiding en een
kookwekker selecteren.
Om de beste resultaten te verkrijgen met de functie "Turn
& Cook", volg de aanbevolen gewichten voor elk soort van
etenswaar in de volgende tabel.
Gerecht Recept Gewicht (kg)
Vlees
Gebraden kalfsvlees,
saignant rosbief
0,6 - 0,7
Kip / Lamsbout in stukken 1,0 - 1,2
Vis
Zalmfilet / Gebakken vis
(heel)
0,9 - 1,0
Vis in papillote 0,8 - 1,0
Groenten
Gevulde groenten 1,8 - 2,5
Groentetaart 1,5 - 2,5
Hartige
taarten
Quiche lorraine / Flan 1,0 - 1,5
Pasta
Lasagne / Pasta- of
rijsttimbaaltje
1,5 - 2,0
Gebak
Gerezen taart / Plumcake 0,9 - 1,2
Gebakken appels 1,0 - 1,5
Brood
Heel brood 0,5 - 0,6
Baguettes 0,5 - 0,8
DAGELIJKS GEBRUIK
4
3. VOORVERWARMEN
Eens de functie gestart is, is een geluidssignaal hoorbaar
en knippert een pictogram
op de display om aan te
geven dat het voorverwarmen begonnen is.
Na deze fase is een signaal hoorbaar en toont het vaste
pictogram
op de display dat de oven de ingestelde
temperatuur bereikt heeft: plaats het voedsel in de oven
en ga verder met het bereiden.
Let op: Het voedsel in de oven plaatsen vooraleer de fase
van de voorverwarming afgelopen is zal een negatief eect
hebben op het uiteindelijk resultaat van de bereiding.
. PROGRAMMEREN VAN DE BEREIDING
Selecteer een functie om de bereiding te
programmeren.
DUUR
Blijf drukken op
tot het pictogram en “00:00”
knipperen op de display.
Gebruik of om de gewenste bereidingstijd in te
stellen en druk dan op
om te bevestigen.
Activeer de functie door de thermostaatknop te
draaien op de gewenste temperatuur: er klinkt een
geluidssignaal en op de display wordt aangegeven dat
de bereiding klaar is.
Opmerkingen: Om de ingestelde bereidingstijd te annuleren,
blijf drukken op tot het pictogram begint te knipperen
op de display, en gebruik dan om de bereidingstijd
te resetten op “00:00”. Deze bereidingstijd behelst een
voorverwarmingsfase.
PROGRAMMEREN VAN EINDE BEREIDING/
UITGESTELDE START
Nadat een bereidingstijd ingesteld is, kan de start
uitgesteld worden door de eindtijd te programmeren:
druk op
tot het pictogram en de huidige tijd
beginnen knipperen op de display.
Gebruik of om de gewenste eindtijd van de
bereiding te regelen en druk op
om te bevestigen.
Activeer de functie door de thermostaatknop te draaien
op de gewenste temperatuur: de functie bljift in pauze
en start automatisch na een tijdsperiode die berekend
is om de bereiding te laten eindigen op het uur dat u
gekozen hebt.
Opmerkingen: Om de instelling te annuleren, zet de oven uit
door de keuzeknop in de stand te draaien.
EINDE BEREIDINGSTIJD
Er klinkt een geluidssignaal en op de display wordt
aangegeven dat de functie klaar is.
Draai de keuzeknop om een andere functie te selecteren
of in de stand “
” om de oven uit te zetten.
Let op: Als de kookwekker actief is, toont de display “END
afgewisseld met de resterende tijd.
. INSTELLEN VAN DE KOOKWEKKER
Deze optie stopt of start de bereiding niet maar geeft
u de mogelijkheid om de display te gebruiken als
kookwekker (timer), zowel wanneer een functie actief is
als wanneer de oven uit staat.
Blijf drukken op
tot het pictogram en “00:00”
knipperen op de display.
Gebruik of om de tijd te regelen en druk op om
te bevestigen.
U hoort een geluidssignaal eens de kookwekker afgeteld
heeft tot aan de geselecteerde bereidingstijd.
Opmerkingen: Om de kookwekker te annuleren, druk op
tot het pictogram knippert en gebruik dan om de tijd
te resetten op “00:00”.
. FUNCTIE AUTOMATISCHE REINIGING  PYRO
Raak de oven niet aan tijdens de Pyrocyclus.
Houd kinderen en dieren uit de buurt van de oven
tijdens en na het uitvoeren van de Pyrocyclus
(totdat de ruimte klaar is met luchten).
De accessoires - ook de roostergeleiders - moeten
uit de oven worden gehaald voordat u de functie
inschakelt. Indien de oven onder een kookplaat is
geïnstalleerd dient u ervoor te zorgen dat alle branders
of elektrische kookplaten uitgeschakeld zijn tijdens de
zelfreinigingscyclus.
Voor een optimale reiniging dient het ergste vuil met
een vochtige spons verwijderd te worden voordat de
Pyrofunctie wordt gebruikt. Het is raadzaam de Pyro-
functie alleen uit te voeren wanneer het apparaat erg
vervuild is of tijdens het bereiden vieze geuren afgeeft.
Om de functie automatische reiniging te activeren, draai
de selectieknop en de thermostaatknop op het pictogram
. De functie wordt automatisch geactiveerd, de
deur wordt vergrendeld en het licht in de oven wordt
uitgeschakeld: Op het display wordt de resterende tijd
tot het einde weergegeven, afgewisseld met “Pyro”.
Zodra de cyclus is voltooid blijft de deur vergrendeld
tot de temperatuur in de oven gedaald is tot een veilig
niveau. Tijdens en na het uitvoeren van de Pyrocyclus de
ruimte luchten.
NL
5
BEREIDINGSTABEL
RECEPT FUNCTIE
VOORVER-
WARMEN
TEMPERATUUR
(°C)
DUUR
(MIN)
NIVEAU
EN ACCESSOIRES
Luchtig gebak
Ja 160 - 180 30 - 90
2/3
Ja 160 - 180 30 - 90
4
1
Gevulde taart
(kwarktaart, strudel, vruchtentaart)
Ja 160 - 200 35 - 90
2
Ja 160 - 200 40 - 90
4
2
Koekjes / taartjes
Ja 160 - 180 20 - 45
3
Ja 150 - 170 20 - 45
4
2
Ja 150 - 170 20 - 45
5
3
1
Soesjes
Ja 180 - 210 30 - 40
3
Ja 180 - 200 35 - 45
4
2
Ja 180 - 200 35 - 45
5
3
1
Meringues
Ja 90 150 - 200
3
Ja 90 140 - 200
4
2
Ja 90 140 - 200
5
3 1
Pizza/Brood
Ja 190 - 250 15 - 50
1 / 2
Ja 190 - 250 20 - 50
4
2
Diepvriespizza's
Ja 250 10 - 20
3
Ja 230 - 250 10 -25
4
2
Hartige taarten
(groentetaart,quiche)
Ja 180 - 200 40 - 55
3
Ja 180 - 200 45 - 60
4
2
Ja 180 - 200 45 - 60
5
3 1
Pasteitjes/bladerdeeghapjes
- 190 - 200 20 - 30
3
- 180 - 190 20 - 40
4
2
- 180 - 190 20 - 40
5
3 1
Lasagne / gebakken Pasta/
cannelloni / ovenschotels
Ja 190 - 200 45 - 65
2
FUNCTIES
Conventioneel Grill Gratin Pizza Multilevel XL Cooking ECO multilevel
ACCESSOIRES
Rooster
Bakvorm of taartvorm op
het rooster
Bakplaat/opvangbak of
bakvorm of taartvorm op
rooster
Druipplaat / Ovenschaal
Druipplaat / Ovenschaal
met 200 ml water
6
RECEPT FUNCTIE
VOORVER-
WARMEN
TEMPERATUUR
(°C)
DUUR
(MIN)
NIVEAU
EN ACCESSOIRES
Lamsvlees/kalfsvlees/ rundvlees/
varkensvlees
1 kg
Ja 190 - 200 80 - 110
3
Gebraden varkensvlees met korst
2 kg
Ja 180 - 190 110 - 150
2
Kip/konijn/eend 1 kg Ja 200 - 230 50 - 100
2
Kalkoen/gans 3 kg - 190 - 200 100 - 160
2
Vis uit de oven/in folie
(let, heel)
Ja 170 - 190 30 - 50
2
Gevulde groenten
(
tomaten, courgettes, aubergines)
Ja 180 - 200 50 - 70
2
Geroosterd brood - 250 2 - 6
5
Vislets/moten - 230 - 250 20 - 30*
4
3
Worstjes/spiesen/ spareribs/
hamburgers
- 250 15 - 30*
5
4
Gebraden kip 1 1,3kg Ja 200 - 220 55 - 70**
2
1
Rosbief rosé 1 kg Ja 200 - 210 35 - 50**
3
Lamsbout/schenkel Ja 200 - 210 60 - 90**
3
Geb. aardappelen Ja 200 - 210 35 - 55**
3
Groentegratin - 200 - 210 25 - 55
3
Vlees en aardappelen Ja 190 - 200 45 - 100***
4
1
Vis en groente Ja 180 30 - 50***
4
1
Lasagne en Vlees Ja 200 50 - 100***
4
1
Complete maaltijd: vruchtentaart
(niveau 5) / lasagne (niveau 3) /
vlees
(niveau 1)
Ja 180 - 190 40 - 120***
5
3 1
Gebraad/gevulde braadstukken - 170 - 180 100 - 150
2
De bereidingstijd is exclusief de voorverwarmingsfase: het is aangeraden het voedsel in de oven te doen en de bereidingstijd
pas in te stellen nadat de gewenste temperatuur bereikt is.
* Draai het vlees halverwege de bereidingstijd om.
**Draai het voedsel na tweederde van de bereidingstijd om
(indien nodig).
*** Geschatte tijdsduur: Gerechten kunnen op verschillende
tijdstippen afhankelijk van de persoonlijke voorkeur uit de
oven worden verwijderd.
Download de Handleiding van docs.indesit.eu voor
de tabel met geteste recepten, ingevuld voor de
certicatieoverheden in overeenstemming met de norm IEC
60350-1.
FUNCTIES
Conventioneel Grill Gratin Pizza Multilevel XL Cooking ECO multilevel
ACCESSOIRES
Rooster
Bakvorm of taartvorm op
het rooster
Bakplaat/opvangbak of
bakvorm of taartvorm op
rooster
Druipplaat / Ovenschaal
Druipplaat / Ovenschaal
met 200 ml water
NL
7
EXTERNE OPPERVLAKKEN
Reinig de oppervlakken met een vochtig microvezeldoekje.
Als ze zeer vuil zijn, voeg dan een paar druppels neutraal
afwasmiddel toe aan het water. Droog af met een droge
doek. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmid-
delen. Als een dergelijk product per ongeluk in contact
komt met de oppervlakken het apparaat, verwijder het dan
onmiddellijk met een vochtig microvezeldoekje.
INTERNE OPPERVLAKKEN
Na elk gebruik moet de oven afkoelen en dan gereinigd
worden, bij voorkeur wanneer die nog warm is, om afzet-
tingen of vlekken veroorzaakt door voedselresten te ver-
wijderen. Laat voor het drogen van condens die zich heeft
gevormd vanwege het breiden van voedsel met een hoog
vochtgehalte de oven volledig afkoelen en veeg het af met
een doek of spons.
Als hardnekkig vuil zich op de interne oppervlakken be-
vindt, is het raadzaam de functie automatische reiniging uit
te voeren voor optimale reinigingsresultaten.
De deur kan makkelijk verwijderd en teruggeplaatst wor-
den om de ruit te reinigen
WWW
.
Maak het glas van de deur schoon met een geschikt vloei-
baar reinigingsmiddel.
ACCESSOIRES
Laat de accessoires na gebruik weken in water met afwas-
middel. Pak ze vast met handschoenen als ze nog heet zijn.
Voedselresten kunnen met een afwasborstel of met een
sponsje worden verwijderd.
Gebruik geen stoomreinigers.
Gebruik tijdens alle werkzaam-
heden beschermende hand-
schoenen.
Voer de benodigde werkzaam-
heden uit wanneer de oven is
afgekoeld.
Trek de stekker uit het stopcon-
tact.
Gebruik geen staalwol, schuur-
sponsjes of schurende/bijtende
reinigingsproducten, omdat deze
het oppervlak van het apparaat
kunnen beschadigen.
ONDERHOUD
EN REINIGING
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.indesit.eu
WWW
DE DEUR VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN
1. Om de deur te verwijderen opent u deze volledig en brengt
u de vergrendelingen naar beneden totdat ze ontgrendeld
zijn.
2. Sluit de deur zo ver mogelijk.
Houd de deur stevig met beide handen beet – niet vasthou
-
den aan de handgreep.
Verwijder de deur door deze te blijven sluiten en tegelijkertijd
omhoog te trekken (a) totdat het loshaakt (b).
~60°
a
b
~15°
Zet de deur opzij en laat deze op een zachte ondergrond
rusten.
3. Monteer de deur opnieuw door deze te bewegen in de rich-
ting van de oven, de haken van de scharnieren uit te lijnen met
de zitting en het bovenste deel op de zitting vast te zetten.
4. Laat de deur zakken en doe deze vervolgens volledig open.
Breng de vergrendelingen omlaag naar hun oorspronkelijke
positie: zorg ervoor dat ze volledig naar beneden staan.
5. Probeer de deur te sluiten en controleer of het in lijn met
het bedieningspaneel is. Als dit niet het geval is herhaalt u de
bovenstaande stappen.
KLIK OM TE REINIGEN  DE RUIT REINIGEN
1. Verwijder de deur en leg die neer op een zacht oppervlak
met de handgreep naar onder toe. Druk tegelijk op de twee
clips en verwijder de bovenrand van de deur door het naar u
toe te trekken.
2. Hef en hou de binnenruit stevig vast met beide handen,
verwijder het en leg het op een zacht oppervlak vooraleer het
te reinigen.
3. Zet de tussenruit (met merk “1R”) op zijn plaats alvorens de
binnenruit te plaatsen: Om de ruiten correct terug te plaatsen,
zorg ervoor dat het merk "R" zichtbaar is in de linkerhoek.
Breng eerst de lange zijde van de ruit met het merk "R" in de
zittingen, en breng de ruit omlaag tot die op zijn plek komt.
Herhaal deze procedure voor beide glasruiten.
4. Plaats de bovenrand terug: een klik geeft aan dat hij goed
zit. Zorg ervoor dat de afdichting goed zit vooraleer de deur
terug te plaatsen.
8
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De oven werkt niet.
Stroomonderbreking.
Koppel het los van het
elektriciteitsnet.
Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en
of de oven is aangesloten.
Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of
het probleem opgelost is.
Op de display verschijnt de
letter "F" gevolgd door een
nummer.
Softwareprobleem. Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Consumentenservice en vermeld de letter of het
nummer dat volgt op de letter "Err".
PRODUCT
WWW
De productfiche met energiegegevens van dit
apparaat kan gedownload worden van onze website
docs.indesit.eu
HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD
TE VERKRIJGEN
>
WWW
Download de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op onze website
docs.indesit.eu (u kunt deze QR code
gebruiken), onder vermelding van de
handelscode van het product.
> U kunt ook contact opnemen met onze
Consumentenservice.
CONTACT OPNEMEN MET
CONSUMENTENSERVICE
Onze contactgegevens staan in de
garantiehandleiding.
Wanneer u contact
opneemt met de
Consumentenservice
gelieve de codes te
vermelden die op het
identificatieplaatje van
het apparaat staan.
Model: xxxXXXXxx
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
XX
X
XX
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX
400010899174
Gedrukt in Italië
001
PROBLEEMOPLOSSING
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.indesit.eu
WWW
LEZEN VAN DE BEREIDINGSTABEL
De tabel geeft een overzicht van de beste functie,
accessoires en het niveau voor het bereiden van
verschillende soorten gerechten.
De bereidingstijden gelden vanaf het moment dat
het gerecht in de oven wordt gezet, zonder de
voorverwarmtijd (indien nodig).
De bereidingstemperaturen zijn bij benadering en
zijn afhankelijk van de hoeveelheid voedsel en het
type accessoire dat wordt gebruikt. Gebruik eerst
de laagste aanbevolen waarden. Als de bereiding
niet naar wens is, kunt u hogere waarden gebruiken.
Geadviseerd wordt om de bijgeleverde accessoires
te gebruiken en indien mogelijk taartvormen en
bakplaten van donker metaal. U kunt ook vuurvaste
of aardewerk pannen en accessoires gebruiken; de
bereidingstijden zijn dan iets langer.
HET TEGELIJKERTIJD BEREIDEN VAN
VERSCHILLENDE GERECHTEN
Met de functie "Multilevel" kunt u verschillende
gerechten (zoals vis en groenten) gelijktijdig op
verschillende steunhoogtes bereiden. Haal de
gerechten die klaar zijn uit de oven en laat de
gerechten die meer tijd nodig hebben in de oven
staan.
NUTTIGE TIPS
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.indesit.eu
WWW
/

Teistes keeltes

See käsiraamat sobib ka