Acer AOD257 Lühike juhend

Bränd
Acer
Mudel
AOD257
Tüüp
Lühike juhend
Aspire One -sarja
Pikaohje
Aspire One seeria
Lühijuhend
Mudeli number: ________________________________
Seerianumber: _________________________________
Ostukuupäev: _________________________________
Ostukoht: _____________________________________
© 2011 Kõik õigused kaitstud.
Aspire One seeria lühijuhend
Originaalväljaanne: 04/2011
3
Kõigepealt tähtsamad asjad
Täname Teid selle eest, et valisite oma kaasaskantavaks arvutiks Acer'i sülearvuti.
Teie teejuhid
Et aidata Teil kasutada oma Acer'i sülearvutit, oleme loonud komplekti juhiseid:
Kõigepealt aitab seadistuse poster Teil alustada oma arvuti häälestamist.
Aspire One seeria üldkasutusjuhend sisaldab kõigile Aspire tooteseeria
mudelitele kohalduvat kasulikku teavet. See katab põhilisi teemasid nagu klaviatuuri
kasutamine, heli jne. Palume mõista, et tulenevalt nende loomusest viitab
Üldkasutusjuhend aeg-ajalt funktsioonidele või omadustele, mis on ainult teatud
seeria mudelitel, kuid mitte tingimata teie ostetud mudelil. Sellised juhtumid on
tekstis märgitud väljenditega nagu „ainult teatud mudelitel”.
Lühijuhend tutvustab Teile uue arvuti põhilisi omadusi ja funktsioone. Kui soovite
rohkem teada saada, kuidas arvuti aitab Teil produktiivsem olla, vaadake Aspire
One seeria üldkasutusjuhend. See juhend sisaldab täpsemat teavet teemadel
nagu süsteemiutiliidid, andmete taastamine, laiendusvõimalused ja veaotsing.
Sellele lisaks sisaldab see garantiiinformatsiooni ning sülearvuti kohta kehtivaid
üldiseid regulatsioone ja ohutuseeskirju. See on saadaval PDF-formaadis (Portable
Document Format) ning on laetud Teie sülearvutisse. Juhised selle avamiseks:
1 Klõpsake ja avage Start > Kõik programmid > Documentation.
2 Klõpsake real Generic User Guide.
Märkus: Faili vaatamiseks on vaja Adobe Reader'it. Kui Adobe Reader pole
arvutisse installitud, käivitab Üldkasutusjuhend klõpsamine kõigepealt Adobe
Readeri installimisprogrammi. Installeerimise lõpetamiseks järgige ekraanil
olevaid juhiseid. Juhiseid Adobe Reader'i kasutamiseks leiate menüüst Spikker
ja tugi.
4
Eesti
Teie Acer’i sülearvuti ülevaade
Kui olete oma arvuti häälestanud häälestuse postril kujutatud viisil, lubage meil
teile tutvustada teie uut Acer sülearvutit.
Pealtvaade
# Ikoon Objekt Kirjeldus
1 Integreeritud
veebikaamera
Veebikaamera videosuhtluseks
(Mudelite konfiguratsioon võib erineda).
5
Eesti
1. Esipaneelil asuvad indikaatorid on nähtavad ka siis, kui arvuti kaas on suletud.
Kiirklahvid
Arvutil on enamiku seadete jaoks (nt ekraani heledus, heliväljund) olemas kiirklahvid
ja klahvikombinatsioonid.
Kiirklahvide aktiveerimiseks vajutage ning hoidke enne teise kombinatsiooni kuuluva
klahvi vajutamist all klahvi <Fn>.
2 Kuvariekraan Seda nimetatakse ka vedelkristallekraaniks
(LCD) ning see kuvab arvuti pilti
(mudelite konfiguratsioon võib olla erinev).
3 Voolunupp Arvuti sisse- ja väljalülitamiseks.
4 Klaviatuur Andmete sisestamiseks arvutisse.
5 Puuteplaat Puutetundlik osutusseadis, mis töötab
arvutihiirena.
6
Olekuindikaatorid
1
Valgusdioodid (LED-id), mille süttimine näitab
arvuti funktsioonide ja komponentide olekut.
7 Klõpsunupud
(vasak ja parem)
Vasak ja parem nupp funktsioneerivad vasaku
ja parema hiirenupuna.
8 Randmetugi Mugav toetusala, kuhu saate arvutit kasutades
toetada oma käsi.
9 Mikrofon Sisseehitatud mikrofon heli salvestamiseks.
Kiirklahv Ikoon Funktsioon Kirjeldus
<Fn> + <F3> Kommunikatsioon Aktiveerib/desaktiveerib arvuti
sideseadmed. (Sideseadmed võivad
vastavalt konfiguratsioonile erineda.)
<Fn> + <F4> Unerežiim Lülitab arvuti unerežiimi.
<Fn> + <F5> Ekraani valik Lülitab ekraanipildi kuvaekraanile,
välisele ekraanile (kui see on
ühendatud) või mõlemale.
<Fn> + <F6> Tühi ekraan Lülitab ekraani tagantvalgustuse
energia säästmiseks välja.
Tagasipöördumiseks vajutage
suvalisele klahvile.
<Fn> + <F7> Puuteplaadi lüliti Lülitab integreeritud puuteplaadi sisse
või välja.
# Ikoon Objekt Kirjeldus
6
Eesti
Sideklahvi kasutamine*
Siit saate erinevaid traadita ühenduse seadmeid arvutis aktiveerida ja
desaktiveerida.
Programmi Launch Manager aknapaneeli esiletoomiseks vajutage <Fn> + <F3>.
Punane lüliti näitab, et seade on väljas. Raadiovõrgu/Bluetooth-ühenduse
lubamiseks klõpsake nupul On (Sees). Ühenduse keelamiseks klõpsake nupul
Väljas.
* Sideseadmed võivad vastavalt mudelile erineda.
<Fn> + <F8> Kõlarilüliti Lülitab kõlarid sisse või välja.
<Fn> + <F11> Num Lock Kui Num Lock (numbrilukk) on sees, on
sissehitatud klahvistik numbrirežiimil.
Numbriklahvid funktsioneerivad
kalkulaatorina (olemas on aritmeetilised
tehted +, -, * ja /). Kasutage seda režiimi
siis, kui Teil on vaja sisestada suurel
hulgal arvandmeid. Parem lahendus
oleks ühendada arvutiga väline
numbriklahvistik.
<Fn> + <F11> kombinatsioon töötab
ainult teatud mudelitel.
<Fn> + <F12> Scroll Lock Kui Scroll Lock (kerimislukk) on sees,
liigub ekraan nool-üles või nool-alla
klahvile vajutades rea võrra üles või
alla. Mõnedes rakendusprogrammides
kerimislukk ei tööta.
<Fn> + < >
Heledus üles Suurendab ekraani heledust.
<Fn> + < >
Heledus alla Vähendab ekraani heledust.
<Fn> + < >
Helitugevus üles Tõstab helitugevust (ainult teatud
mudelitel).
<Fn> + < >
Helitugevus alla Langetab helitugevust (ainult teatud
mudelitel).
Kiirklahv Ikoon Funktsioon Kirjeldus
7
Eesti
Suletud eestvaade
Tagantvaade
Märkus: Teie arvutiga kaasasolev aku võib pildil kujutatust erineda.
# Ikoon Objekt Kirjeldus
1 Vooluindikaator Näitab arvuti olekut.
Akuindikaator Näitab arvuti aku olekut.
1. Laadimine: Kui akut laetakse, on tuli
kollakat värvi.
2. Täielikult laetud: Kui arvuti on vooluvõrgus,
on tuli sinist värvi.
Ühenduse
indikaator
Näitab 3G-/raadiovõrguühenduse olekut.
# Objekt Kirjeldus
1 Akusektsioon Siin asuvad arvuti akud.
Sinine tuli põleb Põleb oranž tuli Tuli ei põle
3G sees/Wi-Fi sees
3G sees/Wi-Fi väljas
3G väljas/
Wi-Fi sees
3G väljas/
Wi-Fi väljas
8
Eesti
Vaade vasakult
Vaade paremalt
# Ikoon Objekt Kirjeldus
1 Alalisvoolusisendi
pistik
Vahelduvvooluadapteri (toiteploki)
ühendamiseks.
2 Etherneti (RJ-45) port Ethernet 10/100-põhise võrguga
ühendamiseks.
3 Välise kuvari (VGA)
port
Kuvaseadme (nt välise kuvari või
LCD-projektori) ühendamiseks.
4 USB port USB seadmete ühendamiseks
(nt USB-hiir või USB-kaamera).
# Ikoon Objekt Kirjeldus
1 Mitu-ühes kaardilugeja Võtab vastu Secure Digital (SD),
MultiMediaCard (MMC), Memory Stick
(MS), Memory Stick PRO (MS PRO) ja
xD-Picture kaarte (xD).
Märkus: Kaardi eemaldamiseks/
paigaldamiseks vajutage sellele.
Korraga saab töötada ainult üks kaart.
2 Kõrvaklappide/kõlarite/
heliväljundi pistik
Heliväljundseadmete ühendamiseks
(nt kõlarid, kõrvaklapid).
Mikrofonipesa Võtab vastu sisendheli välisest mikrofonist.
9
Eesti
Põhjavaade
3 USB porti USB seadmete ühendamiseks
(nt USB-hiir või USB-kaamera).
4 Kensington-luku pesa Kensington-tüüpi arvuti turvaluku
ühendamiseks.
# Ikoon Objekt Kirjeldus
1 Ventilatsiooniavad
ning jahutusventilaator
Võimaldavad arvutil püsida jahedana ka
pärast pikaajalist kasutamist.
Märkus: Ärge katke või blokeerige
ventilaatori avasid.
2 Aku vabastamise riiv Vabastab aku, et seda saaks välja võtta.
3 3G SIM-kaardi pilu Loeb 3G-ühenduse saamiseks 3G SIM-kaarti
(ainult teatud mudelitel).
4 Akusektsioon Siin asuvad arvuti akud.
# Ikoon Objekt Kirjeldus
10
Eesti
Keskkond
5 Akulukk Lukustab aku kohale.
6 Kõlar Toob kuuldavale teie arvutist pärineva heli.
Temperatuur:
Töötamiseks sobiv: 5°C kuni 35°C
Sobimatu: -20°C kuni 65°C
Niiskus (mittekondenseeruv):
Töötamiseks sobiv: 20% kuni 80%
Sobimatu: 20% kuni 80%
# Ikoon Objekt Kirjeldus
/

See käsiraamat sobib ka