Yokota V-160P Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
V-160P
MANUAL
FI
www.rami-yokota.com
FI
Suositeltava kokoonpano
1. Haaraputki
2. Pääputki n. 1:100 laskevasti kompressorista poispäin
3. Tyhjennyshana
4. Sulkuventtiili
5. Suodatin
6. Säädin
7. Voitelulaite
8. Liitin
9. Ilmaletku (niin paksu kuin mahdollista)
10. Ilmakompressori
11. Pääputki
Tekniset tiedot
Brand : Yokota
Safety standard : EN ISO 11148-6
Square Drive : 1/2"
Version : R
Bolt capacity (mm) : 16
Impact mechanism : 1-Hammer
RPM : 6500
Torque (Nm) : 940
Max. breakaway torque (Nm) : 1900
Force adjustment : R/L 4 Pos
Airconsumption (l/s) : 12,6
Weight (kg) : 2,8
Airconnection : PT 1/4"
Hosediameter (mm) : 10
Vibration level (m/s²) : 13,0
Sound level (dB(A)) : 84
mm A : 182
mm B : 34
Maximum Airpressure (Bar) : 6,3
Ennenyttöönottoa
Lue nämä käyttöohjeet sekä ymmärrä niiden sisältö ennen tämän laitteen asennusta, käyttöä, korjausta, huoltoa tai osien vaihtoa.
Ainoastaan pätevä ja koulutettu henkilöstö saa suorittaa tämän laitteen asennus- tai säätötyöt ja sen käytön.
Valuta muutama tippa hartsitonta ja hapotonta öljyä ilmanottoon ja anna työkalun käydä muutamien sekuntien ajan. (Esim. Red
Rooster paineilmakäyttöinen työkaluöljy: tilausnumero Atlub)
Tarkasta ennen letkun liitäntää, että letku ja pikaliitin ovat molemmat puhtaat. Suorita tämä päästämällä ilman virtaamaan vapaasti
letkun ja pikaliittimen läpi. On välttämätöntä, että pikaliittimellä ja letkulla on riittävä halkaisija. Ota huomioon, että letku ei ole koskaan
liian suuri vaan usein juuri liian pieni!
Laitteen ilmanpaineen täytyy olla käytön aikana max. 6.3 baria. Jos tämä paine ylitetään, laitteeseen kohdistuu tarpeetonta kulumista
sekä mahdollisia vaurioita voi esiintyä. Jos alle 5.5 barin painehävikkiä esiintyy, ja jos paine on äärimmäisen alhainen, myös
ylimääräistä kulumista tai vaurioita voi ilmetä.
Paineilman laadun täytyy olla hyvää. Hyvällä tarkoitetaan puhdasta ja kuivaa paineilmaa, joka varmistetaan käyttämällä ilmalinjassa
huoltoyksikköä. Suosittelemme käyttämään täydellistä FRL-huoltoyksikköä (suodatin, säädin ja sumuvoitelija). Voitelulaite on
säädettävä tuottamaan n. 3 – 6 tippaa minuutissa. Voitelulaitteen ja itse laitteen (työkalu) välinen ilmaletku ei saa koskaan ylittää 6 – 8
metrin kokonaispituutta.
Näissä tapauksissa, missä mahdollista, suosittelemme käyttämään keskusvoiteluyksikköä. Tämä järjestelmä mahdollistaa
öljynkulutuksen laskemisen ja varmistaa täydellisen voitelun. Keskusvoiteluyksikköä käytettäessä voi öljynkulutus laskea max. 80%.
Mikäli laitetta ei käytetä pitkiin aikoihin, se on voideltava erittäin huolellisesti. Ruiskuta ilmayhteeseen muutamia tippoja hartsi ja
happovapaata öljyä (Esim Red Rooster Atlub) ja anna koneen käydä ilma kuormaa muutamia sekunteja. Kun laite otetaan uudelleen
käyttöön pitkän tauon jälkeen, toimi vaiheiden 3 ja 4 mukaisella tavalla.
Huomioi turvallisuusohjeiden määräykset!
Turvallisuus
Älä muuntele tätä laitetta millään tavalla koska muussa tapauksessa tämä voi aiheuttaa vaaratilanteen käyttäjälle.
Varmista, että käyttöohjeet ovat saatavana koko ajan vastuuhenkilöllä. Mikäli nämä käyttöohjeet katoavat tai tulevat lukukelvottomaksi,
pyydä jälleenmyyjältäsi uusi kopio.
Tulipalo- tai räjähdysvaara: Varmista, ettei työkappaleesta muodostuvat kipinät tai korkea lämtila aiheuta räjähdysvaaraa tai
tulipaloa.
Varmista, että käytön aikana laitteesta ei sinkoile materiaalia koska tämä on vaarallista ja voi aiheuttaa tapaturmia.
Varmista, että kiinnitetty terä tai muu varuste on asennettu oikein koska muussa tapauksessa ne voivat singota laitteesta suurella
nopeudella ja aiheuttaa tapaturmia.
Varmista, että muille henkilöille ei aiheudu vaarallisia olosuhteita laitteen käyttöpaikalla.
Käytä aina suojalaseja laitteen käytön aikana. Suojausasteen täytyy olla suhteessa käyttöriskeihin.
Pidä sormet kaukana asennetusta terästä tai varusteesta.
Älä koskaan pidä käsilläsi kiinni pyörivästä käyttöakselista, istukasta, terästä tai laitteeseen asennetusta muusta varusteesta tai
työkalusta.
Isku- ja ruuvivääntimet: Käytä ainoastaan iskuvääntimeen tarkoitettuja istukoita, katso lisätietoja esitteestämme.
Suosittelemme turva- ja suojakäsineiden käyttöä.
Kuulosuojaimien käyttö suoritetaan työnantajaliiton ohjeiden, sekä työsuojelumääräysten mukaisella tavalla.
Perusteltuja varotoimenpiteitä on noudatettava melutason pitämiseksi niin alhaisena kuin mahdollista.
Sulje ilmantulo ennen työkalun vaihtoa, korjaus toimenpidettä tai kun konetta ei enää käytetä.
Tarkasta aina, että asennettava terä ja varuste ei ole vaurioitunut. Murtuneet ja lentävät sirut voivat aiheuttaa tapaturmia.
Pidä pyörivät osat kaukana mistä tahansa kehon osasta.
Sido pitkät hiukset hiusverkolla koska muussa tapauksessa ne voivat takertua laitteeseen ja aiheuttaa tapaturmia.
Älä koskaan käytä roikkuvaa vaatetusta, koska muussa tapauksessa ne voivat takertua laitteeseen ja aiheuttaa tapaturmia.
Käytä ainoastaan tälle laitteelle tarkoitettuja valmistajan suosittelemia varusteita.
Tämän laitteen käyttäjän suositusikä on 18 vuotta.
Pysyttele kaukana viheltävistä letkuista koska ne voivat aiheuttaa tapaturmia. Vaurioitunut ilmaletku tai letkuliitoksessa löysällä oleva
letku voivat viheltää. Sammuta paineilmansyöttö välittömästi.
Pidä työalue puhtaana ja hyvässä järjestyksessä. Muussa tapauksessa voit kompastua ja kaatua lattialla olevaan letkuun. Liukkaat ja
epäsiistit lattiat ovat tapaturmien pääsyitä.
Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi mahdollisesti räjähdysvaarallisilla alueilla ja sitä ei ole eristetty sähkövirtakosketukselta.
Mikäli tämän laitteen käytön aikana muodostuu pölyä joko itse sen käytöstä johtuen, tai ilmavirtauksesta toiselta pölyiseltä paikalta on
suoritettava riskin arviointi. Käyttäjän on käytettävä tarkoituksen mukaisesti suojausta pölyjen sisään hengityksen ja ihokosketuksen
välttämiseksi.
Käytä tarkoitukseen soveltuvaa miellyttävää vaatetusta, joka soveltuu työpaikalle.
Kylmä poistoilma tulisi suunnata pois käsistä ja kehosta.
Paineenalainen ilma voi aiheuttaa tapaturmia, ota tämä huomioon.
Älä koskaan suuntaa poistoilmaa itseäsi tai ketään muuta kohti.
Älä käytä pikaliittimiä suoraan laitteen ilmanottoon koska nämä voivat irrota käytön aikana. Asenna vähintään 50 cm iskunkestävää
materiaalia oleva ilmaliittimellä varustettu ilmaletku.
Mikäli yleisliittimiä (kynsikytkin) käytetään, on lukituspultit myös asennettava.
Älä ylitä laitteeseen merkittyä maksimi-ilmanpainetta.
Älä koskaan kanna laitetta ilmaletkusta.
Käytä suojakypärää yläpuolella sijaitsevien työsuoritusten aikana.
Työsuorituksesta johtuen, työkappale/asennettu terä/asennettu varuste voi kuumentua ja aiheuttaa palovammoja: ota tämä huomioon.
Käytä ainoastaan laitteeseen tarkoitettuja ja käytettävää ilmanpainetta kestäviä ilmaletkuja.
Varusteet:
Käytä ainoastaan tälle laitteelle suunniteltuja työkaluja ja kulutusmateriaaleja.
Valitse paras mahdollinen terä/asennettava varuste/kulutusmateriaali alhaisimmalla melu- ja tärinätasolla. Mikäli melu- tai tärinätaso
kasvaa, vaihda nämä osat.
Älä käytä kuluneita tai huonosti kiinnittyviä iskuvääntimen istukoita tai jatkohylsyjä koska tämä kasvattaa melu- ja tärinätasoa.
Varmista, että terä/asennettava varuste/kulutusmateriaali on kiinnitetty oikein paikalleen kiinnikkeellä ja varmista, että kiinnike on
hyvässä kunnossa. Älä koskaan käytä laitetta, ilman että kiinnike on paikallaan koska tämä voi aiheuttaa materiaalien sinkoilua kovalla
nopeudella.
Laitteenyt:
Ennen laitteen käynnistämistä, varmista, että tunnet työpaikan ja sitä ympäröivän alueen.
Noudata aina työpaikkasi turvallisuusmääräyksiä.
Pidä laitteesta kiinni aina molemmilla käsillä.
Laitteen käytön aikana käyttäjä voi altistua vaaratilanteille kuten, puristumiselle, iskuille, kuumuudelle, tärinälle, haavoille,
hankautumille jne. Käytä tarkoituksen mukaisia suojakäsineitä.
Kaikkien laitetta käyttävien henkilöiden täytyy kyetä käsittelemään laitteen kokoa, painoa ja sen tehoa.
Huomioi aina etukäteen laitteen tuottama normaali/epänormaali liike/teho.
Pidä kehosi tasapainossa, aseta jalkasi turvallisella ja luotettavalla tavalla.
Vapauta vipu/liipaisin jos ilmansyötössä on häiriöitä.
Tehokkaita työkaluja käytettäessä voi käyttäjä tuntea väsymystä käsissä, käsivarsissa, olkapäissä, niskassa ja muissa kehon osissa.
Mikäli tunnet oireita, kuten jatkuvaa tai toistuvaa väsymystä, kipua, sykkimistä, särkyä, pistelyä, puutumista, polttamisen tunnetta tai
jäykkyyttä: älä ohita näitä varoitusmerkkejä. Lopeta laitteen käyttö, kerro työnantajallesi ja ota yhteys pätevään terveydenalan
ammattilaiseen.
Huolto:
Tarkasta laite säännöllisesti löysien pulttien/ruuvien tai osien varalta.
Mikä laitteen teho on heikentynyt, toimita laite korjattavaksi.
Ainoastaan koulutettu ja pätevä henkilöstö saa suorittaa laitteen säätö- ja korjaustyöt.
Kun laite on hävitettävä, noudata paikallisia määräyksiä koskien kierrättämistä. Älä hävitä laitetta normaalin kotitalousjätteen seassa.
Tarkoituksenmukainenyttö:
Älä koskaan käytä laitetta tarkoituksen ja käyttöohjeiden vastaisella tavalla.
Vahingot, jotka ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä, laitteen virheellisestä käyttötavasta tai virheellisestä
korjauksesta eivät koskaan kuulu myöntämämme takuun piirin ja emme ole niistä myöskään vastuussa. Varaamme oikeuden teknisiin
muutoksiin ja parannuksiin siitä erikseen ilmoittamatta.
Tämä laite on suunniteltu kierrekiinnikkeiden kiristämiseen. Omistajan/käyttäjän on suoritettava riskinhallinta-analyysi, jos laitetta on
käytettävä muulla tavalla.
Takuu
Takuuaika on ostopäivästä alkaen seuraava:
• 12 kuukautta Yokota, Toku ja Red Rooster työkalut;
• 3 kuukautta työkalujen varaosat jotka korjataan toimestamme.
Takuu kattaa valmistajan materiaali- tai valmistusvirheet, jotka ovat selkeästi todettavissa. Takuun piiriin kuuluvien osien tai laitteen
vaihto tai korjaus suoritetaan virallisen Yokota/Red Rooster huoltoliikkeen toimesta veloituksetta. Ostajaa veloitetaan rahti- tai
postikuluista. Vahingot, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, ylikuormituksesta tai virheellisestä käytöstä eivät kuulu takuun piiriin.
Katso lisätietoja aina tästä käyttöohjeesta! Takuuvaateiden seurauksena olevat laitteiden vaihdot eivät kuulu osana
takuusopimukseen.
Myöskään vaateet tuotantoseisokista ja/tai muista vahingoista ovat rajattu tämän takuun ulkopuolelle. Takuunalaiset korjaukset
voidaan ainoastaan tarkastelun kohteeksi, jos laite on sen alkuperäisessä kunnossaan ja sen mukana on ostokuitin kopio.
Takuuvaateet on suoritettava laitteen toimittaman jälleenmyyjän välityksellä.
Yhdenmukaisuusvakuutus
Yhdenmukaisuusvakuutus
Merkki: Yokota
Tuote: Impact Wrenches
Tyyppi: V-160P
Kapasitanssi: 580
WE, RAMI YOKOTA B.V. , että tämä tuote täyttää standardin ja standardin. Konedirektiivin 2006/42/ce ja
standardin EN ISO 11148-6
tekninen tiedosto on saatavilla osoitteessaRami Yokota BV:
RAMI YOKOTA BV
De Ruyterkade 120
1011 AB Amsterdam
THE NETHERLANDS
iväys: 09-03-2020 Plaikka: Amsterdam
Allekirjoitus:
N. Nauta
Toimitusjohtaja RAMI YOKOTA BV
www.rami-yokota.com
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7

Yokota V-160P Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal