Bauknecht BIK5 DN8F PT Kasutusjuhend

Bränd
Bauknecht
Kategooria
mikrolaineahjud
Mudel
BIK5 DN8F PT
Tüüp
Kasutusjuhend
NL
1
PRODUCTBESCHRIJVING
BEDIENINGSPANEEL
1. Bedieningspaneel
2. Ventilator
3. Circulair verwarmingselement
(niet zichtbaar)
4. Roostergeleiders
(het niveau staat aangegeven op
de voorkant van de
5. Deur
6. Bovenste verwarmingselement/
grill
7. Ovenlampje
8.
Identificatieplaatje
(niet verwijderen)
9. Onderste verwarmingselement
(niet zichtbaar)
1. LINKER DISPLAY
2. AAN / UIT
Om de oven aan en uit te zetten
en om een actieve functie op elk
gewenst moment te stoppen.
3. TERUG
Om bij het configureren van de
instellingen terug te keren naar het
vorige menu.
4. TEMPERATUUR
Om de temperatuur in te stellen.
5. KNOP
Om menu-items te selecteren of
de instellingen van een functie te
wijzigen.
6. START
Voor het starten van de functies en
de bevestiging van de instellingen.
7. T I J D
Voor het instellen of wijzigen van
de tijd en het aanpassen van de
bereidingstijd.
8. BEVESTIGING
Voor het bevestigen van een item
dat u hebt geselecteerd of van de
instellingen van een functie.
9. RECHTER DISPLAY
SNELLE REFERENTIEGIDS
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor
Gezondheid en Veiligheid.
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
8
9
7
6
1 2 5 6 93 4 7 8
WIJ DANKEN U VOOR UW AANKOOP VAN
EEN PRODUCT BAUKNECHT
Voor meer gedetailleerde hulp en
assistentie, registreer uw product op
www. bauknecht. eu/ register
WWW
U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids
voor Gebruik en Onderhoud downloaden
van onze website docs. bauknecht.eu en
de instructies aan de achterzijde van dit
boekje opvolgen.
2
ACCESSOIRES
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.bauknecht.eu
WWW
ROOSTER OPVANGBAK BAKPLAAT
ROOSTERGELEIDERS
(INDIEN AANWEZIG)
Het aantal en type.
Bij de Whirlpool Consumentenservice kunt u apart andere accessoires aanschaen.
PLAATSEN VAN HET ROOSTER EN ANDERE
ACCESSOIRES
Schuif het rooster horizontaal over de geleiders en
zorg ervoor dat de zijde met de geheven rand naar
boven gericht is.
Andere accessoires, zoals de opvangbak en de
bakplaat, worden op dezelfde wijze als het rooster
horizontaal in de oven geschoven.
MONTEREN VAN DE ROOSTERGELEIDERS
(UITSLUITEND IN BEPAALDE MODELLEN)
Verwijder de roostergeleiders uit de oven en
verwijder het beschermende plastic van de schuifrails.
Bevestig de bovenste klem
van de rail naar de
roostergeleider en schuif
deze zo ver mogelijk. Duw
de andere klem naar
beneden op zijn plaats.
Om de geleider vast te
zetten de onderkant van
de klem stevig tegen de
roostergeleider drukken.
Zorg ervoor dat de lopers
vrij kunnen bewegen.
Herhaal deze stappen bij de
andere roostergeleider op
hetzelfde niveau.
Let op: De schuifrails kunnen op elk niveau worden
gemonteerd.
DE GELEIDERS VAN HET ROOSTER VERWIJDEREN EN
TERUGPLAATSEN
. Om de roostergeleiders te verwijderen, verwijdert
u de schroeven (indien aanwezig) aan beide kanten
met behulp van een munt of een gereedschap. Til
de geleiders op en trek daarna het onderste deel
voorzichtig uit de zitting: De roostergeleiders kunnen
nu verwijderd worden.
. Om de geleiders opnieuw te plaatsen moeten ze
eerst terug in hun bovenste zitting worden geplaatst.
Houd ze rechtop, schuif ze in de ovenruimte en laat ze
dan in de juiste positie in de onderste zitting zakken.
Monteer de bevestigingsschroeven weer.
NL
3
CONVENTIONEEL
Voor het bereiden van gerechten op één steunhoogte.
GRILL
Voor het grillen van karbonades, spiesen en worstjes,
gratineren van groenten of om brood te roosteren. Voor
het grillen van vlees wordt geadviseerd de opvangbak te
gebruiken om het braadvet op te vangen: Plaats de bak
op één van de niveaus onder het rooster en voeg 500 ml
drinkwater toe.
HETE LUCHT
Voor het gelijktijdig bereiden van verschillende
gerechten op verschillende steunhoogtes (maximaal drie) die
dezelfde bereidingstemperatuur hebben. Met deze functie
worden er geen geuren van het ene naar het andere gerecht
overgebracht.
CONVECTIEBAKKEN
Voor de bereiding van vlees, bakken van taarten
met vullingen of roosteren van gevulde groenten op één
steunhoogte. Deze functie maakt gebruik van zachte ventilatie
met tussenpozen, waardoor het voedsel niet te veel uitdroogt.
AUTOMATISCHE FUNCTIES
STOOFSCHOTELS
Met deze functie wordt automatisch de beste
temperatuur en bereidingsmethode voor pastagerechten
geselecteerd.
VLEES
Met deze functie wordt automatisch de beste
temperatuur en bereidingsmethode voor vlees geselecteerd.
Met deze functie wordt met tussenpozen de ventilator
ingeschakeld op lage snelheid, om te voorkomen dat het
voedsel teveel uitdroogt.
MAXI COOKING
De functie selecteert automatisch de beste
bereidingswijze en -temperatuur voor de bereiding van grote
stukken vlees (meer dan 2,5 kg). Aanbevolen wordt om het
vlees tijdens de bereiding om te keren om een gelijkmatige
bruining aan beide kanten te verkrijgen. Het verdient de
voorkeur het vlees zo nu en dan vochtig te maken om het
niet te erg te laten uitdrogen.
BROOD
Met deze functie wordt automatisch de beste
temperatuur en bereidingsmethode voor alle soorten brood
geselecteerd.
PIZZA
Met deze functie wordt automatisch de beste
temperatuur en bereidingsmethode voor alle soorten pizza
geselecteerd.
GEBAK EN TAARTEN
Met deze functie wordt automatisch de beste
temperatuur en bereidingsmethode voor alle soorten taart
geselecteerd.
SPECIALE FUNCTIES
SNEL VOORVERWARMEN
Om de oven snel voor te verwarmen. Na
de voorverwarming zal de oven automatisch de
"Conventionele"-functie selecteren. Wacht tot het
einde van de voorwarming alvorens het voedsel in de
oven te plaatsen.
TURBO GRILL
Voor het grillen van grote stukken vlees
(lamsbouten, rosbief, hele kip). Er wordt geadviseerd
de opvangbak te gebruiken om het braadvet op te
vangen: Plaats de pan op één van de niveaus onder het
rooster en voeg 500 ml drinkwater toe. Het braadspit
(indien aanwezig) kan met deze functie worden
gebruikt.
ECO HETELUCHT*
Gevulde braadstukken en stukken vlees op één
steunhoogte bereiden. Door zachte, intermitterende
luchtcirculatie wordt voorkomen dat het voedsel teveel
uitdroogt. Tijdens het gebruik van deze ECO-functie
blijft de verlichting tijdens de bereiding uit. Voor het
gebruik van de ECO-cyclus en daardoor een optimaler
stroomverbruik, mag de oven niet eerder worden
geopend dan dat het voedsel volledig bereid is.
WARMHOUDEN
Voor het warm en krokant houden van zojuist
bereide gerechten.
RIJZEN
Voor het optimaal laten rijzen van zoet of hartig
deeg. Om de kwaliteit van het rijzen niet in gevaar te
brengen, de functie niet inschakelen als de oven nog
heet is na een bereidingscyclus.
* Functie gebruikt als referentie voor de verklaring van
energie-eciëntie in overeenstemming met Verordening
(EU) nr. 65/2014
FUNCTIES
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.bauknecht.eu
WWW
4
1. DE TIJD REGELEN
Stel de tijd in wanneer u de oven voor de eerste keer
aan zet.
Op het display gaan de twee cijfers die het uur
aangeven knipperen: Draai aan de knop om het uur in
te stellen en druk op
om te bevestigen.
Op het display gaan de twee cijfers die de minuten
aangeven knipperen. Draai aan de knop om
de minuten in te stellen en druk op
om te
bevestigen.
Let op: Om het uur later te veranderen wanneer de oven uit
staat houdt u tenminste 1 seconde lang ingedrukt en
herhaalt u de bovenstaande stappen.
Wanneer de stroom voor langere tijd uitvalt moet u de tijd
mogelijk opnieuw instellen.
2. INSTELLINGEN
De meeteenheid, temperatuur (°C) en nominale
stroom (16A) kan eventueel worden gewijzigd.
Wanneer de oven uit staat houdt u
tenminste 5
seconden lang ingedrukt.
Draai aan de selectieknop om de gewenste
meeteenheid te selecteren, druk daarna op
om te
bevestigen.
Draai aan de selectieknop om de nominale stroom te
selecteren, druk daarna op
om te bevestigen.
Let op: De oven is geprogrammeerd voor het verbruik van
een niveau van elektrische stroom dat compatibel is met een
thuisnetwerk dat een kwalicatie van meer dan 3 kW (16 A)
heeft: Als uw huishouden een lager energieverbruik gebruikt,
moet u deze waarde (13 A) verlagen.
3. DE OVEN VERWARMEN
Een nieuwe oven kan geuren afgeven die tijdens het
productieproces zijn achtergebleven: dit is volkomen
normaal.
Voordat u begint met het bereiden van voedsel, raden
we daarom aan om de lege oven te verwarmen, om
alle mogelijke geuren te verwijderen.
Verwijder alle beschermende karton of transparante
film uit de oven en verwijder eventuele accessoires
aan de binnenkant.
Verwarm de oven tot 200 °C gedurende ongeveer
één uur, ideaal met behulp van een functie met
luchtcirculatie (bijvoorbeeld "Hete lucht" of
"Convectiebakken").
Volg de instructies voor de correcte instelling van de
functie.
Let op: Het is raadzaam de ruimte te luchten na het eerste
gebruik van het apparaat.
HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN
NL
5
1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE
Als de oven uitgeschakeld is wordt alleen de tijd op
het display weergegeven. Druk op
om de oven in
te schakelen.
Draai aan de knop om de hoofdfuncties op het linker
display te bekijken. Selecteer een functie en druk op
.
Kies voor het selecteren van een subfunctie (indien
aanwezig) de hoofdfunctie en druk daarna op
om
te bevestigen en ga naar het functiemenu.
Draai aan de knop om de subfuncties op het rechter
display te bekijken. Selecteer een functie en druk op
om te bevestigen.
2. DE FUNCTIE INSTELLEN
Nadat u de gewenste functie hebt geselecteerd kunt
u de instellingen wijzigen.
Op het display verschijnen de instellingen die in de
juiste volgorde kunnen worden gewijzigd.
TEMPERATUUR/GRILLNIVEAU
Wanneer het °C/°F pictogram knippert op het display
draai dan aan de knop om de waarde te veranderen,
druk daarna op
om te bevestigen en ga verder
met het wijzigen van de instellingen die volgen
(indien mogelijk).
U kunt tegelijkertijd ook het grillniveau instellen (3 =
hoog, 2 = gemiddeld, 1 = laag).
Let op: Zodra de functie is gestart kunt u de temperatuur
of het grillniveau wijzigen door op te drukken of
rechtstreeks aan de knop te draaien.
DUUR
Wanneer het symbool knippert op de display,
gebruik de instelknop om de gewenste bereidingstijd
in te stellen en druk dan op
om te bevestigen.
Wanneer u de bereiding handmatig wilt beheren
hoeft u geen bereidingstijd in te stellen: Druk op
om te bevestigen en de functie te starten.
In dit geval kunt u niet het einde van de bereidingstijd
instellen door een uitgestelde start te programmeren.
Let op: U kunt de bereidingstijd die al tijdens de bereiding is
ingesteld, door op te drukken: Draai aan de knop om het
uur te wijzigen en druk op om te bevestigen.
INSTELLEN VAN EINDE BEREIDING/
UITGESTELDE START
Bij veel functies kunt u, nadat u een bereidingstijd
hebt ingesteld het starten van de functie uitstellen
door het programmeren van de eindtijd.
Wanneer de eindtijd gewijzigd kan worden wordt
op het display weergegeven wanneer de functie
afgelopen zou moeten zijn, terwijl het
pictogram
knippert.
Draai eventueel aan de knop om de gewenste eindtijd
van de bereiding in te stellen en druk dan op
om
te bevestigen en de functie te starten.
Zet het voedsel in de oven en sluit de deur: De functie
start automatisch na een tijdsperiode die berekend
is om de bereiding te laten eindigen op het uur dat u
gekozen hebt.
Let op: Wanneer er een uitgestelde bereidingsstarttijd wordt
geprogrammeerd wordt de voorverwarmingsfase van de
oven uitgeschakeld. De oven zal de gewenste temperatuur
geleidelijk bereiken, wat betekent dat de bereidingstijden
iets langer zijn dan in de bereidingstabel staat vermeld.
Tijdens de wachttijd kunt u de knop gebruiken om de
geprogrammeerde eindtijd te wijzigen.
Druk op
of voor het wijzigen van de instellingen
voor temperatuur en bereidingstijd. Druk op om te
bevestigen wanneer het klaar is.
DAGELIJKS GEBRUIK
6
3. DE FUNCTIE INSCHAKELEN
Wanneer u alle gewenste instellingen toegepast hebt,
druk op
om de functie te activeren.
U kunt op elk gewenst moment
ingedrukt
houden om de functie die momenteel actief is te
onderbreken.
4. VOORVERWARMEN
Een aantal functies hebben een fase voor het
voorverwarmen van de oven: Zodra de functie is
begonnen wordt op het display aangegeven dat de
voorverwarmingsfase is ingeschakeld.
Na deze fase is een signaal hoorbaar en toont de
display dat de oven de ingestelde temperatuur
bereikt heeft.
Open nu de deur open, plaats het voedsel in de oven,
sluit de deur en start het bereiden door
in te
drukken.
Let op: Het voedsel in de oven plaatsen vooraleer de fase
van de voorverwarming afgelopen is zal een negatief eect
hebben op het uiteindelijk resultaat van de bereiding.
Wanneer de deur tijdens de voorverwarmingsfase wordt
geopend zal het onderbreken worden onderbroken.
De bereidingstijd is exclusief de voorverwarmingsfase.
De door u gewenste temperatuur kan altijd met behulp van
de knop worden gewijzigd.
5. EINDE BEREIDINGSTIJD
Er klinkt een geluidssignaal en op het display wordt
aangegeven dat de bereiding klaar is.
Voor het verlengen van de bereidingstijd zonder de
instellingen te veranderen draait u aan de knop om
een nieuwe bereidingstijd in te stellen en drukt u op
.
. AUTOMATISCHE FUNCTIES
HERSTEL TEMPERATUUR
Wanneer tijdens een bereidingscyclus de
oventemperatuur daalt omdat de deur is geopend
wordt er voor het herstellen van de originele
temperatuur een speciale functie ingeschakeld.
Tijdens het herstel van de temperatuur geeft
het display een “slang-animatie” weer totdat de
ingestelde temperatuur is bereikt.
Wanneer er een geprogrammeerde bereidingscyclus
aan de gang is wordt de bereidingstijd verlengd,
afhankelijk van hoe lang de deur was geopend, voor
het verkrijgen van de beste resultaten.
. VERGRENDELING
Om de toetsen te vergrendelen houdt u
tenminste 5 seconden lang ingedrukt.
Doe dit opnieuw om de toetsen vrij te geven.
Let op: Het toetsenbord kan ook tijdens de bereiding worden
vergrendeld.
Om veiligheidsredenen kan de functie om het even wanneer
uitgeschakeld worden door in te drukken.
NL
7
LEZEN VAN DE BEREIDINGSTABEL
De tabel geeft een overzicht van de beste functie,
accessoires en het niveau voor het bereiden van
verschillende soorten gerechten. De bereidingstijden
gelden vanaf het moment dat het gerecht in de
oven wordt gezet, zonder de voorverwarmtijd
(indien nodig). De bereidingstemperaturen zijn bij
benadering en zijn afhankelijk van de hoeveelheid
voedsel en het type accessoire dat wordt gebruikt.
Gebruik eerst de laagste aanbevolen waarden. Als de
bereiding niet naar wens is, kunt u hogere waarden
gebruiken. Geadviseerd wordt om de bijgeleverde
accessoires te gebruiken en indien mogelijk
taartvormen en bakplaten van donker metaal. U kunt
ook vuurvaste of aardewerk pannen en accessoires
gebruiken; de bereidingstijden zijn dan iets langer.
HET TEGELIJKERTIJD BEREIDEN VAN
VERSCHILLENDE GERECHTEN
Met de functie "Hete Lucht" kunt u tegelijkertijd
verschillende gerechten bereiden (bijvoorbeeld: vis
en groenten) op verschillende steunhoogtes. Haal
de gerechten die klaar zijn uit de oven en laat de
gerechten die meer tijd nodig hebben in de oven
staan.
VLEES
U kunt elke soort ovenschaal of vuurvaste schaal
gebruiken die geschikt is voor de afmetingen van
het vlees. Schenk bij gebraden vlees bij voorkeur wat
bouillon in de schaal, waardoor het vlees tijdens de
bereiding vochtig wordt gehouden en meer smaak
krijgt. Houd er rekening mee dat er tijdens dit proces
stoom kan ontstaan. Laat het gebraden vlees na
afloop van de bereiding 10-15 min. in de oven rusten,
of dek het af met aluminiumfolie.
Als u stukken vlees wilt grillen, kies dan stukken
met een gelijke dikte, zodat het vlees gelijkmatig
gaar wordt. Zeer dikke stukken vlees hebben een
langere bereidingsduur. Zet het rooster op een
lagere steunhoogte om te voorkomen dat de korst
verbrandt. Draai het vlees om na tweederde van de
bereidingsduur. Open de deur voorzichtig want er kan
stoom naar buiten komen.
Geadviseerd wordt om een druippan met een halve
liter kraanwater direct onder het rooster waarop u het
voedsel hebt gelegd te plaatsen, om het bakvet op
te vangen. Vul indien nodig bij met water tijdens het
grillen.
DESSERT
Bak fijn gebak met de statische functie op één
steunhoogte.
Gebruik taartvormen van donker metaal en zet deze
altijd op het bijgeleverde rooster. Voor bereiding op
meerdere steunhoogtes selecteert u de functie met
ventilatie en zet u de taartvormen in zigzagvorm op
de roosters, zodat de lucht goed kan circuleren.
Om te controleren of de taart gaar is steekt u een
houten prikker in het midden van de taart. Als de
prikker er droog uitkomt, is de taart klaar.
Als u taartvormen met antiaanbaklaag gebruikt, vet
dan niet de randen in, omdat de taart dan mogelijk
niet goed rijst aan de zijkanten.
Als het gebak “opzwelt” tijdens het bakken, gebruik
dan de volgende keer een lagere temperatuur,
verminder bijvoorbeeld de hoeveelheid vocht of
meng het beslag voorzichtiger.
Gebruik, voor taarten met vochtige vulling of
bovenlaag (kwarktaart of vruchtentaarten) de functie
“Convectiebakken”. Als de bodem van de taart te
vochtig blijft, zet de taart dan op een lager niveau en
bestrooi de bodem met paneermeel of verkruimelde
koekjes voordat u de vulling erin schenkt.
PIZZA
Vet de pizzavorm licht in voor een knapperige bodem.
Verdeel na twee derde van de bereidingsduur de
mozzarella over de pizza.
RIJZEN
Dek het deeg altijd af met een vochtige doek voordat
u het in de oven legt. Deze functie verkort de rijstijd
met ongeveer een derde, vergeleken met rijzen op
kamertemperatuur (20-25°C). De rijstijd voor een
pizza is ongeveer één uur voor 1 kg deeg.
NUTTIGE TIPS
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.bauknecht.eu
WWW
8
BEREIDINGSTABEL
RECEPT FUNCTIE
VOORVER-
WARMEN.
TEMPERATUUR
(°C)
BEREIDINGSTIJD
(Min.)
NIVEAU
EN ACCESSOIRES
Luchtig gebak
- 160 - 180 30 - 90
2/3
Ja 160 - 180 30 - 90
4
1
Gevulde taart
(kaastaart, strudel, vruchtentaart)
- 160200 30 - 85
3
Ja 160200 35-90
4
1
Koekjes / taartjes
- 170 - 180 15 - 45
3
Ja 160 170 20-45
4
1
Ja 160 170 20-45 ***
5
3
1
Soesjes
- 180-200 30-40
3
Ja 180-190 35-45
4
1
Ja 180-190 35-45 ***
5
3
1
Meringues
Ja 90 110 -150
3
Ja 90 130 - 150
4
1
Ja 90 140-160 ***
5
3 1
Pizza (Dun, dik, focaccia
- 220 - 250 20 - 40
2
Ja 220 - 240 20-40
4
1
Ja 220 - 240 25-50 ***
5
3
1
Heel brood 0,5 kg - 180 - 220 50 - 70
2
Broodjes - 180 - 220 30 - 50
2
Brood Ja 180-200 30 - 60
4
1
Diepvriespizza's
- 250 10 - 20
2
Ja 240 10 - 20
4
1
Hartige taarten
(groentetaart,quiche)
Ja 180 - 190 45 - 60
2
Ja 180-190 45 - 60
4
1
Ja 180-190 45-70 ***
5
3 1
Pasteitjes/bladerdeeghapjes
Ja 190 -200 20-30
3
Ja 180-190 20-40
4
1
Ja 180-190 20-40 ***
5
3 1
Lasagne/soué - 190-200 40 - 65
3
Pasta uit de oven/Cannelloni - 190-200 25 - 45
3
Lamsvlees/kalfsvlees/
rundvlees/varkensvlees
1 kg
- 190 - 200 60 - 90
3
NL
9
RECEPT FUNCTIE
VOORVER-
WARMEN.
TEMPERATUUR
(°C)
BEREIDINGSTIJD
(Min.)
NIVEAU
EN ACCESSOIRES
Gebraden varkensvlees met korst
2 kg
- 170 110 -150
2
Kip / konijn / eend 1 kg - 200 - 230 50 -80
3
Kalkoen/gans 3 kg - 190 - 200 90 - 150
2
Gebakken vis (let, heel) Ja 180-200 40-60
3
Gevulde groenten
(tomaten, courgettes, aubergines)
Ja 180-200 50-60
2
Geroosterd brood - 3 (hoog) 3-6
5
Vislets/moten - 2 (gemiddeld) 20-30 *
4
3
Worstjes / kebab /
spareribs / hamburgers
-
2 - 3
(gemiddeld-
hoog)
15 - 30 *
5
4
Gegrilde kip 1 1,3kg - 2 (gemiddeld) 55-70 **
2
1
Rosbief rosé 1 kg - 2 (gemiddeld) 35 - 50 **
3
Lamsbout/schenkel - 2 (gemiddeld) 60-90 **
3
Geb. aardappelen - 2 (gemiddeld) 35-55 **
3
Gegratin. groenten - 3 (hoog) 10-25
3
Lasagne en Vlees Ja 200 50-100 ***
4
1
Vlees en aardappelen Ja 200 45-100 ***
4
1
Vis en groente Ja 180 30 - 50 ***
4
1
Complete maaltijd: vruchtentaart
(niveau 5)/ lasagne (niveau 3)/ vlees
(niveau 1)
Ja 190 40-120 ***
5
3 1
Gevulde braadstukken - 200 80-120 ***
3
Gesneden vlees
(konijn, kip, lam)
- 200 50 - 100 ***
3
* Draai het vlees halverwege de bereidingstijd om.
** Draai het voedsel na tweederde van de bereidingstijd om
(indien nodig).
*** Geschatte tijdsduur: Gerechten kunnen op verschillende
tijdstippen afhankelijk van de persoonlijke voorkeur uit de
oven worden verwijderd.
WWW
Download de Handleiding van docs.bauknecht.eu voor de
tabel met geteste recepten, ingevuld voor de certicatieoverheden
in overeenstemming met de norm IEC 60350-1.
HANDMATIGE
FUNCTIES
Conventioneel Grill Turbo Grill Hete lucht Convectiebakken Eco Hetelucht
AUTOMATISCHE
FUNCTIES
Stoofschotels Vlees Maxi Cooking Brood Pizza Gebak en taarten
ACCESSOIRES
Rooster
Bakplaat of taartvorm
op het rooster
Opvangbak/
Dessertschaal/
Taartvorm op rooster
Opvangbak
Opvangbak met
500 ml water
Bakplaat
10
EXTERNE OPPERVLAKKEN
Reinig de oppervlakken met een vochtig microvezeldoekje.
Als ze zeer vuil zijn, voeg dan een paar druppels neutraal
afwasmiddel toe aan het water. Droog af met een droge doek.
Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Als
een dergelijk product per ongeluk in contact komt met de
oppervlakken het apparaat, verwijder het dan onmiddellijk
met een vochtig microvezeldoekje.
INTERNE OPPERVLAKKEN
Na elk gebruik moet de oven afkoelen en dan gereinigd
worden, bij voorkeur wanneer die nog warm is, om
afzettingen of vlekken veroorzaakt door voedselresten te
verwijderen. Laat voor het drogen van condens die zich heeft
gevormd vanwege het breiden van voedsel met een hoog
vochtgehalte de oven volledig afkoelen en veeg het af met
een doek of spons.
Maak het glas van de deur schoon met een geschikt
vloeibaar reinigingsmiddel.
Om de oven gemakkelijker te kunnen reinigen, kan de deur
worden verwijderd
WWW
.
Het bovenste verwarmingselement van de grill kan omlaag
worden gezet, om het bovenste paneel van de oven te
kunnen reinigen.
ACCESSOIRES
Laat de accessoires na gebruik weken in water met
afwasmiddel. Pak ze vast met handschoenen als ze nog heet
zijn. Voedselresten kunnen met een afwasborstel of met een
sponsje worden verwijderd.
Zorg ervoor dat de oven afgekoeld
is vooraleer te onderhouden of te
reinigen.
Gebruik geen stoomreinigers.
Gebruik geen staalwol,
schuursponsjes of schurende/
bijtende reinigingsproducten, omdat
deze het oppervlak van het apparaat
kunnen beschadigen.
Draag beschermende handschoenen.
De oven moet worden losgekoppeld
van het elektriciteitsnet voordat
u onderhoudswerkzaamheden
uitvoert.
ONDERHOUD EN
REINIGING
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.bauknecht.eu
WWW
VERVANGEN VAN HET LAMPJE
1. Koppel de oven los van de netvoeding.
2. Schroef het beschermkapje van de lamp, vervang
de lamp en schroef het beschermkapje weer op de
lamp.
3. Sluit de oven weer aan op de netvoeding.
Let op: Gebruik alleen gloeilampen van 25-40W/230~V
type E-14, T300°C, of halogeenlampen van 20-40W/230~V
type G9, T300°C. De lamp die in het product wordt gebruikt
is speciek ontworpen voor huishoudapparaten en is niet
geschikt voor ruimteverlichting (EC-Richtlijn Nr. 244/2009).
De lampjes zijn verkrijgbaar bij de Consumentenservice.
- Raak de halogeenlampen niet met blote handen aan omdat
vingerafdrukken ze kunnen beschadigen. Gebruik de oven
niet voordat het beschermkapje is teruggeplaatst.
BRENG HET BOVENSTE VERWARMINGSELEMENT OMLAAG
1. Verwijder de laterale roostergeleiders.
2
1
2. Trek het verwarmingselement iets naar buiten en
breng het naar beneden.
3. Om het verwarmingselement terug te plaatsen tilt
u het op, trekt u het voorzichtig naar u toe en legt u
het op de daarvoor bestemde steunen aan de zijkant.
NL
11
DE DEUR VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN
1. Om de deur te verwijderen opent u deze volledig
en brengt u de vergrendelingen naar beneden totdat
ze ontgrendeld zijn.
b
a
2. Sluit de deur zo ver mogelijk.
Houd de deur stevig met beide handen beet – niet
vasthouden aan de handgreep.
Verwijder de deur door deze te blijven sluiten en
tegelijkertijd omhoog te trekken totdat het loshaakt.
Zet de deur opzij en laat deze op een zachte
ondergrond rusten.
a
b
~15°
3. Monteer de deur opnieuw door deze te bewegen
in de richting van de oven, de haken van de
scharnieren uit te lijnen met de zitting en het
bovenste deel op de zitting vast te zetten.
4. Laat de deur zakken en doe deze vervolgens
volledig open.
Breng de vergrendelingen omlaag naar hun
oorspronkelijke positie: Zorg ervoor dat ze volledig
naar beneden staan.
b
a
Zachtjes drukken, om te controleren of de
vergrendelingen in de juiste positie staan.
5. Probeer de deur te sluiten en controleer of het in
lijn met het bedieningspaneel is. Als dit niet het geval
is herhaalt u de bovenstaande stappen: Als het niet
goed werkt kan de deur beschadigd raken.
12
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De oven werkt niet. Stroomonderbreking.
Koppel het los van het
elektriciteitsnet.
Controleer of het elektriciteitsnet spanning
heeft en of de oven is aangesloten.
Zet de oven uit en weer aan, om te
controleren of het probleem opgelost is.
Op de display verschijnt de
letter "F" gevolgd door een
nummer of letter.
Softwareprobleem. Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Consumentenservice en vermeld het nummer
dat volgt op de letter "F".
PRODUCT
WWW
De productfiche met energiegegevens van dit
apparaat kan gedownload worden van onze website
docs.bauknecht.eu
HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD
TE VERKRIJGEN
>
WWW
Download de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op onze website
docs. bauknecht.eu (u kunt deze QR-
code gebruiken), onder vermelding van de
handelscode van het product.
> U kunt ook contact opnemen met onze
Consumentenservice.
CONTACT OPNEMEN MET
CONSUMENTENSERVICE
Onze contactgegevens staan in de
garantiehandleiding.
Wanneer u contact
opneemt met de
Consumentenservice
gelieve de codes te
vermelden die op het
identificatieplaatje van
het apparaat staan.
XXX/XXX
400010897243
Gedrukt in Italië
001
PROBLEEMOPLOSSING
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op docs.bauknecht.eu
WWW
/

Teistes keeltes

See käsiraamat sobib ka