Husqvarna QSG6040-1W Kasutusjuhend

Bränd
Husqvarna
Kategooria
mikseri / köögikombaini tarvikud
Mudel
QSG6040-1W
Tüüp
Kasutusjuhend
Bruksanvisning
Käyttöohje
SPIS
z
LIESI
REGINA
TRAKTEUR
QSG 6040-1
821 06 17-05
SE
FIN
Sisällys
2
Sisällys
Turvallisuus ................................................. 3
Liesi .............................................................. 4
Pakkauksen purkaminen .................. 4
Varusteet ............................................ 4
Turvavarusteet ........................................... 5
Kaatumiseste ..................................... 5
Keittotason suoja (lisävaruste) ......... 5
Luukun salpa ..................................... 6
Ennen lieden käyttöönottoa..................... 7
Yleistä ................................................. 7
Puhdista varusteet ............................. 7
Luukun kahvan puhdistaminen ....... 7
Polta uunin suojarasva ...................... 7
Toimintopaneeli.......................................... 8
Merkkivalolamput ............................. 8
Keraaminen taso ....................................... 9
Keittotason käyttäminen .................. 9
Keittotason puhdistaminen ............12
Turvatoiminnot ................................ 13
Uuni ............................................................14
Uunin toiminnot ..............................14
Hyödyllisiä ohjeita ...........................15
Puhdistus ja hoito ............................ 17
Asennus .....................................................19
Jalustan korkeuden ja syvyyden
muuttaminen ................................... 19
Asennus vaakasuoraan ................... 20
Sähköliitäntä .................................... 20
Huolto ....................................................... 21
Tekniset tiedot ........................................ 22
Taulukot ....................................................23
Pellin korkeuden valinta .................23
Ruoanvalmistustaulukko & grillaus 24
Haudutus .........................................25
Neuvoja ja vinkkejä käytännön
ongelmiin ...................................................26
Neuvoja ja vinkkejä .................................27
Romutus ....................................................27
Innehåll
Säkerhet .....................................................28
Spisen .........................................................29
Uppackning ......................................29
Tillbehören .......................................29
Säkerhetsutrustningen ............................30
Tippskyddet .....................................30
Kastrullskyddet (extra tillbehör) .....30
Luckspärren .....................................31
Före första användning............................31
Rengöring av spisen ........................31
Rengör tillbehören ...........................31
Rengöring av silverhandtagen ........31
Bränn av ugnen ...............................32
Manöverpanelen........................................32
Kontrollamporna .............................32
Glaskeramikhällen ...................................33
Användning av hällen ......................33
Rengöring av hällen .........................36
Säkerhetsfunktioner ........................37
Ugnen .........................................................38
Ugnens funktioner ...........................38
Praktisk användning ........................39
Rengöring och skötsel .....................41
Installation .................................................43
Ändring av sockelhöjd och -djup ....43
Nivåjustering ....................................44
Elektrisk anslutning .........................44
Service ........................................................45
Tekniska uppgifter ...................................46
Tabeller ......................................................47
Bakning ............................................47
Placering i ugn .................................47
Grill & Matlagning ..........................48
Lågtemperaturstekning ...................49
Praktiska råd och tips .............................50
Problem och åtgärder ............................51
Skrotning ...................................................51
Turvallisuus
3
Turvallisuus
Liedet kehittyvät ja uudessa liedessäsi on uusia toimintoja ja ominaisuuksia. Lue sen vuoksi ohjeet huolellisesti ja
tutustu uuden lietesi käyttöön ja sen toimintoihin. Liesi on tarkoitettu normaaliin kotitalouskäyttöön. Säilytä käyttöo-
hje myös mahdollista seuraavaa omistajaa varten. Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää lieden ominai-suuksista tai
sen toiminnasta. Yhteydenottotiedot löydät kohdasta “Huolto”.
Teksti, joka on merkitty
VAROITUSKOLMIO
-symbolilla sisältää tietoa lieden turvallisesta käytöstä.
LUE
NE
KOHDAT
HUOLELLISESTI
, jotta et turhaan vahingoittaisi itseäsi, muita tai liettä.
Lapset
Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja kiinnostuneita kai-
kesta, jopa liesistä. Haluamme turvallisuuden vuoksi pai-
nottaa muutamia asioita, jos sinulla on lapsia:
Suosittelemme vähintään 40 cm laskutilaa lieden
molemmin puolin. Vaihtoehtoisesti liesi voidaan asentaa
siten, että toisella puolella on seinä tai kaappi ja toisella
puolella laskutila.
Keittotason suojan tulee olla asennettu ja luukkujen
turvasalvan toiminnassa.
Käytä liesilukkoa. Aseta liesilukon salpa toimintaan
ja lukitse lieden toiminnot, kun sitä ei käytetä.
Käsittele kaavinta varovasti, sen terä on erittäin
terävä.
Anna lasten olla mukana lieden käyttämisessä, mutta
kerro heille, että kattilat, taso ja uuni kuumenevat ja
pysyvät kuumana vielä jonkun aikaa käytön jälkeenkin.
PALOVAMMAN
VAARA
!
Asennus
Lieden asennuksen ja mahdolliset korjaukset saa
suorittaa vain asennusoikeudet omaava huoltoliike tai
henkilö. Puutteellisesti suoritettu työ saattaa heikentää
lieden toimintaa ja aiheuttaa henkilö–ja/tai omaisuusva-
hinkoja.
Liesi on painava, reunat ja kulmat, joihin sinun ei
yleensä tarvitse koskea, saattavat olla teräviä. Käytä käsi-
neitä liettä siirrettäessä.
KAATUMISESTEEN
tulee olla asennettu. Silloin liesi ei
kaadu epätavallisenkaan kuormituksen johdosta.
Käyttö
Älä koskaan käytä vaurioitunutta keraamista tasoa. Neste
voi ylikiehuessaan ja/tai puhdistuksessa päästä lieden
jännitteisiin osiin. Katkaise virta liedestä ja ota yhteyttä
huoltoon lieden korjaamiseksi.
Älä jätä alumiinifolioita, muovia tms. keittotasolle.
Lämmin keittoalue saattaa polttaa/sulattaa paperin/
muovin.
Käytä vain keraamista tasoa ja uunia varten
suunniteltuja astioita.Tarkista, että astioiden pohjat ovat
tasaisia. Kuperapohjaiset astiat johtavat huonosti lämpöä
ja pyörivät helposti keraamisella tasolla.
Varmista, että lieden vääntimet ovat nolla-asennossa,
kun liettä ei käytetä.
Varoitus! Uunissa ei saa käyttää alkoholia eikä
muita vastaavia nesteitä, jotka saattavat muo-
dostaa räjähtäviä kaasuja tai muita aineita, jotka
saattavat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
Tällaisia aineita on käytettävä liedellä erittäin varovasti.
Esimerkiksi liekittäminen konjakilla tai muulla alkohol-
illa saattaa aiheuttaa liedellä olevien rasvaroiskeiden syt-
tymisen, mistä on seurauksena vakava tulipalo. Myös
tulenlieskat ja palavat rasvatahrat saattavat aiheuttaa hen-
kilövahinkoja.
Puhdistus
Pidä keraaminen taso ja uuni puhtaina. Rasva ja roiskeet
käryävät kuumennettaessa ja aiheuttavat pahimmassa
tapauksessa palovaaran.
Poista välittömästi ylikiehumiset kuumalta
keraamiselta tasolta. Sokeri ja sokeria sisältävät keitokset
(hillo, marmeladi, mehu yms.), sula muovi ja alumiinifo-
lio saattavat vaurioittaa tasoa. Käsittele kaavinta
varovasti, sen terä on erittäin terävä.
Hoito ja huolto
Nollaa kaikki vääntimet ennen viallisen lampun vaihtoa.
Huollot ja tarvittavat korjaukset saa suorittaa vain val-
tuutettu huoltoliike. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Romutus
Auta ehkäisemään vahingot lieden romuttamisen yhtey-
dessä: kun lieden kaapeli on irrotettu liesirasiasta,
katkaise kaapeli lieden puoleisesta päästä ja poista uunin
luukun turvalukitus toiminnasta.
Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehti-
vaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat hait-
tavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa
tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa
paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalve-
lusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Liesi
4
Liesi
1
Höyryaukko
2
Lämpöalueet
3
Ohjauspaneeli ja
VÄÄNTIMET
4
Uuni
5
Säilytyslaatikko
6
Jalusta
Lieden takaosassa on pyörät,
jotka helpottavat lieden siirtämis
puhdistuksen yhteydessä. Avaa
luukku, nosta liettä varovasti uunin
yläreunasta ja vedä liesi ulos.
2
1
3
4
5
6
Pakkauksen purkaminen
Tarkista, että liesi on virheetön. Ilmoita mahdollisista
kuljetusvaurioista välittömästi myyjälle.
Pakkaus on kierrätyskelpoinen. Ota yhteyttä kierrä-
tyskeskukseen, jos et ole varma minne voit viedä
pakkausmateriaalin.
Varusteet
NÄMÄ
TOIMITETAAN
LIEDEN
MUKANA
:
Emaloidut leivinpellit ja uunipannu
Uuniritilä
Kaatumiseste asennustarvikkeineen
Keraamisen tason kaavin
Käyttöohje
SEURAAVAT
OVAT
OSTETTAVISSA
LISÄVARUSTEINA
:
Peitejalusta
Keittotason suoja asennustarvikkeineen
Turvavarusteet
5
Tu r v av a r u s t e e t
Varmista, että lieden molemmilla puolilla on 40 cm leveä
laskutila
(
KATSO
KUVA
)
. Vaihtoehtoisesti liesi voidaan asen-
taa siten, että toisella puolella on seinä tai kaappi ja
toisella puolella laskutila.
Liesi täyttää lapsiturvallisuutta koskevat vaatimuk-
set, jos seuraavat varusteet/toiminnot on asennettu:
Kaatumiseste
Kaatumiseste pitää olla asennettu, ettei
liesi kaadu normaalia suuremmassakaan
kuormituksessa.
Ennen kuin asennat kaatumisesteen, varmista, että liesi
on asennettu oikealle korkeudelle, katso kappale Asennus,
s. 19.
NÄIN
ASENNAT
KAATUMISESTEEN
PAIKALLEEN
:
1
Piirrä seinään viiva – vaakatasoon asettamisen
jälkeen – pitkin lieden takareunaa (
KATSO
KUVA
).
2
Katso kuvasta mitat, jotka pätevät kummallekin
puolelle. Mittaa kaatumisesteen paikka ja ruu-
vaa este kiinni tukevaan materiaaliin tai sopi-
vaan vahvikkeeseen.
HUOM
!
Jos asennusaukko on liettä leveämpi, ja haluat
asentaa lieden keskelle aukkoa, kuvan vaakamittaan
pitää lisätä lieden ja kalusteen väliin jäävän raon
leveys.
3
Jos muutat mittaa, muista sovittaa kaatumiseste
lieden takaosassa olevaan reikään, kun siirrät
liettä paikalleen.
Muista, että kaatumiseste toimii vain jos liesi on työn-
netty paikalleen.
Keittotason suoja (lisävaruste)
Keittotason suojan pitää olla asennettu, etteivät
lapset vetäisi keittoastioita liedeltä.
1
Paina tulpat etummaisiin reikiin.
2
Aseta suoja keittotasolle niin, että tulpat ovat reunan
yläpuolella.
3
Käännä suojaa vinosti alaspäin ja
4
sitten ylöspäin niin, että suojan päätyjen reunat tart-
tuvat tason reunoihin.
5
Lukitse takimmaisilla tulpilla.
min. 40 cm
min. 40 cm
55-60 mm
35-65 mm
2
3
1
4
5
Turvavarusteet
6
Luukun salpa
Luukun salvan eli lapsilukon ansiosta lasten on
vaikeampi avata uunin luukkua. Salpa on kytketty
tehtaalla toimintaan, mutta sen voi poistaa toiminnasta
tarvittaessa.
LUUKUN
TURVASALPA
ELI
LAPSILUKKO
Paina salpa
(A)
alas, kun haluat
AVATA
uunin luukun.
Salpaa voi tarpeen mukaan pitää toiminnassa tai sen
voi poistaa toiminnasta. Lukitustapaa muutettaessa on
aina ensin tarkistettava, ettei uuni ole kuuma.
LAPSILUKON
POISTAMINEN
TOIMINNASTA
(B)
:
Paina salpa alas ja työnnä luukun yläreunassa olevaa
kielekettä pari millimetriä oikealle.
LAPSILUKON
ASETTAMINEN
TOIMINTAAN
(C)
:
Tnnä luukun yläreunassa olevaa kielekettä pari mil-
limetriä vasemmalle.
A
C
B
Turvavarusteet
7
Ennen lieden käyttöönottoa
Yleistä
Puhdista liesi heti käytön jälkeen puhtaalla liinalla ja
lämpimällä vedellä, johon on mahdollisesti lisätty
astianpesuainetta. Älä käytä koskaan hankausaineita
tai muita naarmuttavia aineita lieden puhdistukseen.
Tehokkaampi puhdistus voi kuitenkin joissakin
tapauksissa tulla kysymykseen. Noudata silloin seuraa-
via ohjeita. Älä unohda puhdistaa myös irrotettavan
höyryaukon suojuksen alta. Suojuksen voit pes
astianpesukoneessa.
Ennen kuin vedät lieden paikaltaan puhdistaaksesi
sen takaa, haluamme varmuuden vuoksi muistuttaa,
että lieden kaatumiseste toimii vain kun liesi on sijoi-
tuspaikallaan.
Puhdista varusteet
Pese leivinpelti, uunipannu ym. lämpimällä vedellä ja
astianpesuaineella. Huuhtele ja pyyhi kuivaksi.
Luukun kahvan puhdistaminen
Koskee liettä, jossa on hopeanvärinen kahva.
Puhdista luukun kahva puhtaalla liinalla käyttäen
lämmintä vettä, johon on lisätty käsitiskiainetta.
ÄLÄ
KÄYTÄ HANKAUSAINEITA TAI MUITA NAARMUTTA-
VIA AINEITA
tai puhdistusvälineitä, kuten teräsvillaa tai
karkeita puhdistussieniä.
Polta uunin suojarasva
Pidä lapsia silmällä!
Uuni tulee erittäin kuumaksi.
1
Valitse ylä-/alalämpö ja korkein lämpötila.
Uunin luukun pitää olla kiinni.
2
Tuuleta keittiö. Katkaise virta uunista, kun käry
ja savuaminen on lakannut.
3
Puhdista uuni, luukku ja kannattimet
lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. Pyyhi
kuivaksi.
max.°C
Turvavarusteet
8
Toimintopaneeli
1a
LIEDEN
merkkivalo
1b
UUNIN
merkkivalo
2
UUNIN
toimintoväännin
3
UUNIN
lämpötilan valitsin
4
KEITTOALUEIDEN
vääntimet
5
Liesilukko
Merkkivalolamput
Merkkivalolamput ovat glimlamppuja ja niiden
kestoikä on normaalisti pitkä. Jos lamppu vioittuu,
ota yhteys huoltoliikkeeseen.
432
1a
1b
Keraaminen taso
9
Keraaminen taso
Keraamisessa tasossa on neljä keittoaluetta. Kytkiessäsi
virran keittoalueeseen, se loistaa tietyn ajan riippuen
valitsemastasi tehosta. Myös suurinta tehoa käytettäessä
keittoalue syttyy ja sammuu ylikuumenemisen
välttämiseksi.
Jos sinulla on 230V liesi, et voi käyttää takimmaista
vasenta keittoaluetta ja uunin pikakuumennusta samanai-
kaisesti. Liedessä on tehonrajoitin, joka estää sähköverkon
ylikuormituksen.
Jokaisella keittoalueella on oma varoitusvalonsa. Valo
loistaa jos lämpötila ylittää noin 55°C riippumatta siitä,
onko virta kytketty keittoalueeseen vai ei.
Keraaminen taso on kova ja sileä. Se kestää hyvin
lämmintä, kylmää ja lämpötilanvaihteluita, mutta voi
vioittua iskuista, kuten lasi yleensäkin. Taso voi rikkoutua
esim. maustepurkin pudotessa tasolle. Älä koskaan seiso
keittotasolla, sillä liettä ei ole suunniteltu kestämään
tällaista kuormitusta.
Keittotason käyttäminen
Ä
KOSKAAN
KÄYTÄ
VAURIOITUNUTTA
KER
-
AAMISTA
TASO
a. Neste voi ylikiehuessaan ja/tai
puhdistuksessa päästä lieden jännitteisiin osiin.
Katkaise virta liedestä ja ota yhteys valtuutett-
uun huoltoliikkeeseen korjausta varten. Älä
koskaan jätä kiehuvaa öljyä tai rasvaa,
parafiinia tai muuta helposti syttyvää ainetta
liedelle ilman valvontaa. Tulipalon sattuessa
käännä keittoalueiden vääntimet 0-asentoon ja
katkaise virta liesituulettimesta.
TUKAHDUTA
TULI
KANNEN
AVULLA
, älä koskaan käytä vettä.
Älä jätä alumiinifolioita, muovia tms. keitto-
tasolle. Lämmin keittoalue saattaa polttaa/
sulattaa paperin/muovin.
Keittoalueiden tehoa ohjataan vääntimellä, jossa on
merkinnät 0–12. Asento 12 merkitsee suurinta tehoa.
Vääntimiä voi kääntää myötä– ja vastapäivään. Jos
sinulla on 230V liesi, et voi käyttää takimmaista
vasenta keittoaluetta ja uunin pikakuumennusta
samanaikaisesti.
Tason ja keittoastian pohjan on oltava kuiva ja
puhdas, kun keittoastia asetetaan keittoalueelle.
Valitse sen jälkeen jokin teho käyttämällesi alueelle
sille kuuluvalla vääntimellä. Ajan myötä opit
valitsemaan sopivan vääntimen asennon
valmistettavan ruoan, ruokamäärän ja keittoastian
mukaan.
ø 140 mm
ø 140 mm
ø 210 mm
ø 180 mm
Keraaminen taso
10
Keittäminen
Voit käyttää korkeinta tehoa kiehauttamiseen ja sen
jälkeen asettaa alemman tehon ruoan kypsentämiseen
ja hauduttamiseen. Veden kiehumisääni ja vesikuplien
koko auttavat valitsemaan oikean tehoalueen.
MIETO
TEHO
:
Melkein äänetön kiehuminen, hieman
poreileva vesi. Sopiva puurojen hauduttamiseen, kalan
kypsentämiseen sekä vihannesten, kuten herneiden ja
parsakaalin keittämiseen.
KESKI
TEHO
:
Kiehuva ääni, hiilihappopitoisen juoman
kokoiset poreet. Sopii suurimmalle osalle keitettäviä
ruokatarvikkeita, esim. punajuuret ja liha.
KORKEA
TEHO
:
Ääni hiljenee ennen kiehumisen
alkamista. Poreileva vesi. Sopiva kiehauttamiseen.
Paistaminen
Paistaessasi saat parhaan tuloksen, kun paistettava
ruoka ei ole jääkaappikylmää ja ruokamäärä peittää
korkeintään 2/3 osaa paistinpannun pohjasta.
Lisää margariini/voi paistinpannuun ja aseta
tehoalue väännintä kääntämällä. Rasvan väri kertoo,
milloin paistaminen voidaan aloittaa. Näet värin
helposti painamalla teräksisen paistinlastan pannun
pohjaa vasten, kun rasva ei enää sihise.
MIETO
TEHO
:
Hieman ruskea rasva. Sopii esim. munien,
raa’an perunan, sipulin, kyljysten ja pihvien, sekä
kokonaisen kalan paistamiseen.
KESKI
TEHO
:
Keskiruskea rasva. Sopii useimpien ruokien
paistamiseen, esim. jauheliha, lihakuutiot, makkara ja
ohuet kalafileet, sekä ohukaiset.
KORKEA
TEHO
:
Tummanruskea rasva. Sopiva ohuiden
pihvien nopeaan paistamiseen. Ole varovainen, rasva
palaa helposti.
Keraaminen taso
11
Keittoastian valinta
Liesi, jossa on keraaminen keittotaso, asettaa
keitto-astioille suurempia vaatimuksia kuin
valurautalevyillä varustettu liesi. Seuraavat asiat ovat
tärkeitä:
Tarkista keittoastian pohja. Kupera pohja pyörii
keraamisella tasolla ja lämmön siirtyminen on
huonoa.
Alumiinilla on hyvä lämmönjohtokyky, mutta
saattaa jättää tasolle hopeanvärisiä tahroja.
Lasiset tai emaloidut karkeapohjaiset
keittoastiat kuluttavat tasoa enemmän kuin
muuta materiaalia olevat keittoastian pohjat.
Ajan ja energiansäästön vuoksi pitäisi kattilan/
paistinpannun pohjan olla
vähintään samankokoinen kuin keittoalue. Liian
pienestä kattilasta ylikiehuva ruoka palaa kiinni
keittoalueeseen.
sileäpohjainen
hieman kovera, koska tällöin pohja
kuumentuessaan suoristuu.
Hankkiessasi uusia keittoastioita, valitse mielummin
kerrospohjaisia teräskattiloita.
Säästä energiaa !
Käytä kantta keittoastialla, niin energiankulutus
alenee.
Käytä jälkilämpö hyväksi.
Höyryttämällä kypsentäminen, painekeittimen
käyttö ja puhtaat keittolevyt alentavat ener-
giankulusta.
Epätasainen keittoastian pohja lisää energian
kulutusta n. 30%.
aluminium
Keraaminen taso
12
Keittotason puhdistaminen
Estääksesi tason vahingoittumisen, poista heti, tason
vielä ollessa kuuma, kaapimella tasolle ylikiehuneet
runsaasti sokeria sisältävät keitokset (esim.
marmeladi), samoin sulanut muovi ja folio.
Älä koskaan käytä hankausainetta, naarmuttavia
sieniä, uuninpuhdistusainetta tms. keraamisella tasolla.
JOS
TASO
ON
HYVIN
LIKAINEN
,
MENETTELE
SEURAAVASTI
:
1 Poista tahrat yms. kaapimella.
2 Käytä puhdistusainetta, kun keittoalueiden
varoitusvalot ovat sammuneet. Ravista pulloa, annostele
muutama tippa ja levitä kuivalla
talouspaperilla. Poista lika/puhdistusaine kaapimella
edestakaisin työnnöin.
3 Hankaa kiiltäväksi kostealla talouspaperilla. Älä jätä
puhdistusainetta tasolle, vaan poista kostealla pyyhk-
ien huolellisesti. Aine saattaa muuten syöpyä kiinni
keittoaluetta seuraavan kerran käytettäessä. Lopuksi
taso kuivataan.
Puhdistuskaavin
S
ÄILYTÄ
PUHDISTUSKAAVIN
LASTEN
ULOTTUMAT
-
TOMISSA
. Ole varovainen puhdistuskaavinta käyt-
täessäsi, sillä se on hyvin terävä.
Puhdistuskaavinta käytetään ylikiehuneen ruuan
poistamiseen keraamisesta keittotasosta.
P
UHDISTUSKAAPIMEN
KÄYTTÖ
:
1 Vedä suojus taaksepäin niin, että kaapimen terä tulee
näkyviin (
KATSO
KUVAA
).
2 Tarkista, että kaapimen terä on puhdas, koska
muuten se voi vahingoittaa keittotasoa. Uuden terän
puhdistuskaapimeen voit hankkia lähimmän valt-
uutetun huollon kautta.
3 Kallista kaavinta noin 45° ja kaavi taso puhtaaksi.
Kaapimen terää voi painaa voimakkaasti tasoa vasten
tasoa vahingoittamatta.
4 Pyyhi lika terästä varovasti talouspaperilla.
5 Työnnä suojusta käytön jälkeen eteenpäin niin pit-
källe kuin se menee. Säilytä kaavin lasten ulottumatt-
omissa.
TERÄN
VAIHTO
:
1 Avaa kaavin irrottamalla ruuvi kokonaan (ruuvitalttaa ei
tarvita) ja aseta uusi terä kaapimen etureunaan.
2 Kokoa kaavin ja kierrä ruuvi paikalleen.
3 Työnnä suojusta eteenpäin niin pitkälle kuin se
menee, jotta terä jää piiloon.
Keraaminen taso
13
Turvatoiminnot
Liesilukko
Uunin lämpötilanvalitsimeen on asennettu salpa ja siinä
on kaksi toimintoa. Halutessasi kytkeä liesilukon toi-
mintaan, valitse tarpeen mukaan yksinkertainen tai kak-
soistoiminto.
HUOM
!
Lieden päävirransyöttö ei katkea.
YKSINKERTAINEN
TOIMINTO
:
Lieden levyiltä ja uunin
käytöltä on katkaistu virta, kun uunin lämpötilan
valitsin on käännetty off- asentoon.
KAKSOISTOIMINTO
: Kun salpa on toiminnassa, virtalukon
avaamiseen tarvitaan kahden käden otetta. Silloin
lasten on vielä vaikeampi ”käyttää” liettä.
Yksinkertainen toiminto
Lukitse liesi näin (
KATSO
KUVA
A
):
Käännä termostaatin
väännin vastapäivään
OFF
-asentoon.
Tee näin, kun haluat käyttää liettä:
1
Käännä väännin myötäpäivään nolla-asentoon
(ts. kunnes väännin osoittaa kohtisuoraan klo
12.00).
2
Liettä voi nyt käyttää normaalisti. Varmista, että
vain käyttämäsi toiminnot on valittuna. (Joku on
saattanut käännellä vääntimiä virtalukon ollessa
suljettu.)
Kaksoistoiminto
Salpa pitää asettaa toimintaan, ennen kuin voit käyttää
tätä toimintoa (
KATSO
KUVA
B
):
1
Varmista, että uunin lämpötilan valitsin on
”nolla-asennossa” ts. väännin osoittaa kohtisuo-
raan klo 12.
2
Työnnä pöytäveitsi vääntimen taakse ja irrota
väännin kevyesti vipuamalla.
3
Poista punainen holkki.
4
Asenna väännin takaisin ”nolla-asennossa”
Jatkossa voit lukita lieden vain kääntämällä
termostaatin väännin vastapäivään
OFF
-asentoon
(
KATSO
KUVA
A
)
.
TEE
NÄIN
,
KUN
HALUAT
KÄYTTÄÄ
LIETTÄ
(
KATSO
KUVA
C
)
:
1
Työnnä salpaa vasemmalle ja
2
käännä väännintä myötäpäivään nolla-asentoon
(ts. kunnes väännin osoittaa kohtisuoraan klo
12.00).
3
Liettä voi nyt käyttää normaalisti. Varmista, että
vain käyttämäsi toiminnot on valittuna. (Joku on
saattanut käännellä vääntimiä virtalukon ollessa
suljettu.)
Uuni
14
Uuni
Uunissa on irrotettavat uunikannattimet, joissa on
seitsemän kannatintasoa. Voit katsoa tämän käyttöohjeen
leivonta- ja ruoanlaittotaulukoista, mikä kannatintaso on
sopiva eri toiminnoille ja eri lämpötiloille.
Uunin toiminnot
Kaikissa toiminnoissa merkkivalo palaa kuumennus-
vaiheessa ja sammuu kun haluttu lämpötila on
saavutettu (syttyy ja sammuu, kun termostaatti kytkee
ja katkaisee).Valitaksesi uunitoiminnon, käännä uunin
toimintoväännintä myötäpäivään haluamasi toimin-
non kohdalle (katso alla).
UUNISSA
ON
SEURAAVAT
TOIMINNOT
:
Valaistus
Uunin valaistus syttyy automaattisesti aina, kun valitset
toimintoja. Voit halutessasi kytkeä ainoastaan valon, ilman
että mikään muu toiminto on kytkettynä.
Ylä-/alaläm
Ylä- ja alavastus kytkettynä.
Ylälämpö
Ylävastus kytkettynä.
Alalämpö
Alavastus kytkettynä.
Grilli
Grillivastus kytkettynä.
Kuorrutus
Grilli– ja alavastus kytkettynä. Voidaan käyttää myös
pikakuumennukseen. Valitse tällöin sopiva lämpötila
kuorrutus-toiminnon lisäksi. Kun keltainen merkkivalo
sammuu, valitse haluamasi uunitoiminto
toimintovääntimellä.
Haudutus
Haudutus, enint. 125ºC. Ylä- ja alavastus toimivat
500W:n teholla.
Uuni
15
Hyödyllisiä ohjeita
Älä koskaan aseta alumiinifoliota, leivinpeltiä tai
uunipannua suoraan uunin pohjalle. Mikäli uunin
alalämmön siirtyminen estetään, uunin pohjan
emali saattaa vaurioitua ylikuumenemisesta.
Uuni kuumenee käytössä.
PIDÄ
LAPSIA
SILMÄLLÄ
.
Pelti voi vääntyä lämpötilan vaihtumisen yhteydessä
ja/tai jos se on täytetty epätasaisesti esimerkiksi
pizzalla. Pelti palautuu jäähtyessään alkuperäiseen
muotoonsa.
Miten valita oikea uunitoiminto? Seuraavassa
käytännön neuvoja ja vihjeitä miten valitset uuni-
toiminnon valmistaessasi erilaisia ruokalajeja:
Leivonta
Noudata taulukon ohjeita. Kokeile pehmeitä kakkuja
hammastikulla noin 5 minuuttia ennen täyttä aikaa.
Voit lyhentää tai pidentää paistoaikaa. Valmistusohje,
vuokien materiaali, väri, muoto ja koko voivat
vaikuttaa lopputulokseen. Kirkkaissa alumiinivuoissa
pais-tetut kakut ovat yleensä vaaleita.
YLÄ
-/
ALALÄMPÖ
antaa tasaisen värin koko pinnalle.
Ruoanvalmistus
Noudata taulukon ohjeita.
Paistaminen
Uunissa paistaminen on vaivatonta ja kätevää. Valitse
uuninkestävä vuoka, johon liha juuri mahtuu, tällöin
paistoliemi ei kuivu. Joulukinkusta valuu paistettaessa
yleensä paljon nestettä. Käytä sen vuoksi suurta
paistovatia tai uunipannua ja ota se uunista varovasti.
Paistolämpömittarin käyttö
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi lämpömittarin
kärjen on oltava keskellä paistin paksuinta osaa, joka
lämpenee viimeisenä. Uunin lämpö vaikuttaa
lämpömittariin, minkä takia koko putkiosan on oltava
lihan sisässä. Muista myös, että lämpömittari voi
näyttää väärin mikäli mittarin kärki osuu
rasvakerrokseen tai luuhun.
Aseta paisti esilämmitetyn uunin alaosaan. Kun liha on
saavuttanut halutun lämpötilan, ota paisti ulos uunista,
peitä se alumiinifoliolla ja anna jäähtyä noin 15
minuuttia. Näin liha on helpompi leikata ja paisti jää
mehukkaammaksi.
Uuni
16
Grillaus
Grillattavan ruoan koko, rasvaisuus, muoto, määrä ja
lämpötila vaikuttavat kypsymisaikaan ja lopputulok-
seen. Kala ja vaalea liha (linnut, vasikka ja porsas)
eivät ruskistu yhtä helposti kuin punainen liha (nauta
ja riista). Grillausöljy ja/tai grillimauste parantavat
väriä, mutta lisäävät palamisvaaraa.
Grillauksen paras lopputulos saavutetaan silloin,
kun ruokaa ei laiteta grilliin suoraan jääkaapista.
Kuivaa ruoka ja aseta se uuniritilälle. Mausta
mieleiseksesi. Muista aina laittaa ritilän alle foliolla
peitetty pelti, joka kerää rasvan tms. Porsaankyljykset,
pihvit, kalafileet yms. asetetaan uunin yläosaan, kun
taas esimerkiksi paksut paahtokyljet asetetaan
alaosaan.
Käännä toimintoväännin asentoon ja lämpötilan
valitsin haluttuun lämpötilaan, max 250°C. Aloita
grillaus 3–5 minuutin lämmityksen jälkeen. Tarkkaile
kypsymistä ja käännä ruoka ainakin kerran kypsennyk-
sen aikana. Liian pitkä grillausaika kuivattaa, ja
pahimmassa tapauksessa polttaa ruokasi. Uunin
luukun on oltava suljettuna grillauksen aikana.
Gratinointi (pikakuumennus)
Antaa väriä kuorrutuksiin esim. paistoksiin ja lämpi-
miin voileipiin. Tätä toimintoa voit myös käyttää
uunin pikakuumentamiseksi asetettuun lämpötilaan.
Kun uuni on lämmennyt haluamaasi lämpötilaan,
valitset haluamasi uunitoiminnon. Uuni kuumenee
200°C:seen n. 9-10 minuutissa. Älä valitse tätä toi-
mintoa, jos aioit paistaa pikkuleipiä tai marenkeja.
Haudutus, enint. 125°C
Käännä uunin toimintoväännin kohdalle ja aseta
lämpötilan valitsimella haluamasi lämpötila, enint.
125°C. Hauduttaminen sopii sellaisten ruokien valmista-
miseen, jotka vaativat pitkän valmistusajan ja matalan
lämpötilan. Ota huomioon, että käytettäessä alhaisempaa
lämpötilaa, ruoan valmistusaika pitenee.
Voit hyödyntää yösähköä naudan-, sian,- riistan- tai
lampaan lihaa paistaessasi. Pidemmän valmistusajan ja
matalamman lämpötilan (100 - 125 ºC) ansiosta tulee
lihasta mureampaa. Tällöin liha menettää vähemmän
painostaan. Muista käyttää paistolämpömittaria.
HUOM
!
Lihaa kypsennettäessä on lämpötilaksi valittava
vähintään 100°C.
Haudutustoimintoa voidaan käyttää myös esim.
hedelmien ja sienien kuivaamiseen.
Uuni
17
Puhdistus ja hoito
Uuni
Uuni on pinnoitettu sileällä emalilla. Katso
kappaleesta ”Uunin luukku”, kuinka luukun osat voi
puhdistaa.
JOS
UUNI
ON
HYVIN
LIKAINEN
,
MENETTELE
SEURAAVASTI
:
1
Poista kiinnitarttuneet roiskeet ja ylikiehumiset
esim. puisella tai muovisella paistinlastalla.
2
Levitä sienellä uunin pohjalle suopaa,
mieluimmin nestemäistä.
3
Sulje luukku. Valitse lämpötilaksi 100°C ja
kytke ylä-/alaläm noin 10 minuutiksi.
4
Kun uuni on jäähtynyt, pese se puhtaalla
vedellä. Käytä tarvittaessa saippuoitua
teräsvillaa varovasti. Pyyhi kuivaksi.
Uunin luukku
LASIEN
VÄLIN
PUHDISTAMINEN
Varo vaurioittamasta luukun lasia puhdistuksen
yhteydessä. Jos lasin reunoihin tulee säröjä,
se saattaa särkyä muutaman lämmityskerran
jälkeen.
1
Varmista, ettei uuni ole lämmin ja että luukun
salpa on toiminnassa, ennen kuin irrotat ulomman
lasin.
2
Avaa sitten luukku ja aseta saranakaarien väliin
esim. rullatut patalaput
(
KATSO
KUVA
)
. Ne estävät
luukkua sulkeutumasta. Käännä luukku sitten
ylös.
3
Pidä kiinni luukun kahvasta, paina luukun ylä-
reunan kaksi jousta sisään ja vapauta lasi.
4
Aseta lasi ikkunanpesuaineella tehdyn puhdistuk-
sen jälkeen molemmista reunoistaan
(
KATSO
KUVA
)
pienen koukun päälle. Varmista, että luukku kiin-
nittyy hyvin molemmilta puolilta.
5
Paina sitten luukun yläreunan kaksi jousta sisään
ja paina lasi paikalleen.
6
Poista patalaput.
2
4
3
Uuni
18
Uunilampun vaihto
1
Käännä kaikki vääntimet nolla-asentoon ja
varmista, ettei uuni ole lämmin.
2
Irrota suojalasi
(
KATSO
KUVA
)
.
3
Irrota viallinen lamppu.
4
Asenna tilalle uusi E14-kannalla varustettu
lamppu, jossa on merkinnät 230-240V, 15W ja
300°C.
5
Asenna suojalasi paikalleen.
Uunivarusteet
Irrota uunikannattimet alakulmasta (1), nosta vinosti
ylöspäin ja poista ne uunista (2). Pese kannattimet ja
ritilä (kuten myös muut mahdolliset grillausvarusteet)
käsin tai astianpesukoneessa. Mikäli kannattimet ovat
erittäin likaiset, liota niitä ennen kuin esim. puhdistat
ne saippuoidulla teräsvillalla.
Leivinpelti, reikäpellit ja uunipannu pyyhitään
talouspaperilla käytön jälkeen ja voidaan tarvittaessa
pestä käsin. Kiinnipalanutta likaa voi kaapia esim.
puu- tai muovilastalla (ei kuitenkaan reikäpeltiä).
Säilytyslaatikko
1
Tyhjennä laatikko puhdistusta varten. Vedä
laatikko auki ”pysäyttimeen” asti.
2
Nosta laatikkoa kahvasta, jotta se vapautuu
takareunan pysäyttimestä.
3
Vedä laatikko kokonaan auki ja nosta se pois.
Aseta puhdistuksen jälkeen laatikon pyörät kannat-
timille (
KATSO
KUVA
). Nosta laatikkoa hieman
työntäessäsi sitä sisään, jotta pysäytin ei tarttuisi
kannattimiin.
2
1
Asennus
19
Asennus
Lieden asennuksen ja korjaukset saa suorittaa
vain asennusoikeudet omaava huoltoliike tai hen-
kilö. Liesi on painava. Reunat ja kulmat, joihin
sinun ei yleensä tarvitse koskea saattavat olla
teräviä. Käytä käsineitä liettä siirrettäessä.
Tarkista ennen lieden asennusta, että sen mitat ovat
keittiökalusteiden mukaiset. Mittaa työpöydän korkeus
lattiasta tason yläreunaan ja sokkelin syvyys seinästä
sokkelin reunaan (katso kuva). Lieden toisella sivulla
voi myös olla seinä tai kaappi.
Lieden jalusta on toimitettaessa sovitettu 90 cm
työtasokorkeuteen ja 53 cm kalustesokkelisyvyyteen.
Elleivät lieden korkeus– ja syvyysmitat ole sopivia,
korkeudeksi voidaan muuttaa 85, 88 tai 90 cm ja
syvyydeksi 55 cm (katso alta).
Varmista ettei lieden johto jää puristuksiin liettä
liikutettaessa.
Jalustan korkeuden ja syvyyden muuttaminen
Jalustan pienin syvyys on 53 cm. Jos jalusta
asennetaan syvemmälle, liesi voi kaatua avattua
luukkua kuormitettaessa.
Jos molempia mittoja muutetaan, se kannattaa tehdä
samalla kertaa. Lue alla olevat ohjeet ennen kuin
aloitat.
1 Laske liesi varovasti takaosan varaan (
KATSO
KUVA
). Aseta esim. pakkauksessa oleva
suojakappale lattian ja lieden väliin.
2 Irrota ruuvit A (4
KPL
,
KATSO
KUVA
). Jos haluat
muuttaa ainoastaan lieden korkeutta, vedä
sisempää jalustaa hieman ulospäin. Vedä
reunoista, joihin säätöjalat ja pyörät on kiin-
nitetty.
HUOM
! Lieden alla on teräviä reunoja,
joten ole varovainen! Jatka kohdasta 5.
Jos muutat myös syvyyttä, irrota jalusta
kokonaan.
3 Irrota ruuvit B (4
KPL
,
KATSO
KUVA
) ja ulompi
jalusta.
4 Valitse asento 55 cm (
KATSO
KUVA
B) ja aseta
ulompi jalusta takaisin paikoilleen. Kiinnitä
ruuvit B (älä unohda välilevyjä) ja työnnä
jalustan sisäosaa hieman sisään.
5 Kiinnitä ruuvit A 85, 88 tai 90 cm reikiin
halutun tasokorkeuden mukaan (
KATSO
KUVA
A).
6 Nosta liesi pystyasentoon. Tämän jälkeen liesi
liitetään sähköverkkoon. Työnnä liesi
paikoilleen. Asenna liesi vaakasuoraan ennen
turvavarusteiden asennusta.
90
88
85
55
53
90
88
85
53
55
B
A
B
B
B
B
A
A
A
A
Asennus
20
Asennus vaakasuoraan
Lieden on oltava vaakasuorassa, jotta esim. rasva
leviäisi tasaisesti paistinpannun pohjalle. Tarkista
vaakasuoruus asettamalla vesivaaka tai vedellä täytetty
paistinpannu keraamiselle tasolle.
Lieden jalkoja ja pyöriä voi tarvittaessa nostaa ja
laskea (-6, +12 mm) jalustan etupuolelta. Säädä
etujalat moniotepihdeillä ja takapyörät
ristipääruuvitaltalla. Kun liesi on vaakasuorassa,
lukitse jalat mutterilla vastapäivään kiertäen.
Käytä mukana olevaa työkalua.
Sähköliitäntä
Lieden asennuksen ja korjaukset saa suorittaa
vain asennusoikeudet omaava huoltoliike tai
henkilö. Puutteellisesti suoritettu työ saattaa
heikentää lieden toimintaa ja aiheuttaa
henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja.
Lieden liitäntäohje on lieden takaosassa. Lieden
liitäntäteho ja jännite on mainittu lieden arvokilvessä
(katso lieden oikealta sivulta).
HUOM
!
Kun liitetään puolikiinteästi, pitää kiinteään
sähköverkkoon asentaa kaikkinapainen kytkin liet
varten. Mikäli liesi liitetään liesipistotulpalla, ei
erillistä kytkintä tarvita.
1
2
/

See käsiraamat sobib ka